Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Справки о доходах

Минтруда
Справка, Приказ от 27.08.2004 № 192
редакция действует с 14.07.2015

Про затвердження форми Довідки про доходи

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 27 серпня 2004 року N 192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 листопада 2004 р. за N 1409/10008

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 5 червня 2015 року N 591

З метою врегулювання порядку оформлення та видачі суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними та юридичними особами довідок про доходи для подання в органи праці та соціального захисту населення та підтвердження суми загального доходу при призначенні соціальної допомоги та житлових субсидій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Довідки про доходи, що додається.

2. Контрольно-ревізійному управлінню (О. Безсмертна) підготувати необхідні документи щодо внесення змін до Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги, затвердженого наказом Мінпраці України, Мінфіну України, Мінекономіки України, Держкомсім'ямолоді України, Держбуду України та Держкомстату України від 21.07.99 N 119/167/96/114/175/266, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.08.99 за N 578/3871, та погодити їх з відповідними центральними органами виконавчої влади в установленому порядку.

3. Департаменту державного соціального захисту населення зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків.

 

В. о. Міністра 

М. Солдатенко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Голови
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
Г. Білоус
 

Заступник Голови Державної
податкової адміністрації України
 

 
С. Лекарь
 

Заступник Міністра України у
справах сім'ї, дітей та молоді
 

 
В. Танцюра
 

Заступник Голови Державного
комітету статистики України
 

 
Н. Власенко
 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань
житлово-комунального
господарства
 

 
 
 
О. Білянський
 

Заступник Міністра фінансів
України
 

 
О. Яременко
 

Заступник Міністра економіки та
з питань європейської інтеграції
України
 

 
 
Л. Мусіна
 

 

Форма

Власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган (навчальний заклад)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (найменування)

або фізична особа - підприємець __________________________________________________________
                                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження / місце проживання __________________________, тел. _____________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________

Податковий номер або серія та номер паспорта* ____________________________________________

ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ

Видана гр. ____________________________________________________________________________
про те, що він (вона) справді працює (навчається) у __________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
форма працевлаштування (навчання) _____________________________________________________,
                                                                                                              (зазначити: основне, за сумісництвом, інше;
                                                                                                                           навчання - платне/безплатне)

займає посаду ________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ______________________________________________________________________________________

Загальна сума доходу за період з ______ 20___ року по ______ 20____ року без урахування аліментів становить ____________________________________________________________________________
                                                                                                               (сума словами)
______________________________________________________________________________ гривень.

Довідка видана для подання до органів соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії).

____________________________
(посада керівника юридичної особи
або фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(бухгалтер)

____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року N ____

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

(форма у редакції наказу Міністерства
 соціальної політики України від 05.06.2015 р. N 591)

____________

Опрос