Идет загрузка документа (541 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

Министерство здравоохранения
Нормативы, Приказ от 02.05.2022 № 721
действует с 27.05.2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.05.2022

м. Київ

N 721

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2022 р. за N 524/37860

Про затвердження Гігієнічних нормативів якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

Відповідно до статті 36 Водного кодексу України, статей 9, 18 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", абзацу восьмого підпункту 14 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), з метою забезпечення безпечних умов водокористування, попередження та усунення забруднення поверхневих вод, що може спричиняти порушення здоров'я населення, розвиток інфекційних та неінфекційних захворювань, а також погіршення водокористування населення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я та профілактики захворюваності (Даниленко О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Віктор ЛЯШКО

 

Гігієнічні нормативи якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

1. Ці Гігієнічні нормативи встановлюють вимоги до якості води водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.

2. Вимоги цих Гігієнічних нормативів поширюються на всі поверхневі водні об'єкти на території України, що використовуються або плануються до використання для потреб населення.

3. Ці Гігієнічні нормативи мають на меті забезпечити обмеження інтенсивності або тривалості дії небезпечних факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини, а також для оцінки можливостей використання води з водних об'єктів для потреб населення.

4. У цих Гігієнічних нормативах терміни вживаються в значеннях, наведених у Водному кодексі України та Законі України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".

5. Гігієнічні нормативи якості (складу та властивостей) води водних об'єктів встановлені відповідно до окремих категорій водокористування:

1) до першої категорії водокористування належить використання водних об'єктів або їх частин у якості джерела для централізованого або нецентралізованого питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості;

2) до другої категорії водокористування належить використання водних об'єктів або їх частин для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об'єктів в межах населених пунктів.

Вимоги до якості води, встановлені для другої категорії водокористування, поширюються на всі частини водних об'єктів, розташованих у межах населених пунктів.

6. Склад та властивості води водних об'єктів або його частин першої та другої категорії водокористування за жодним з показників не повинні перевищувати нормативи, наведені у додатку 1 до цих Гігієнічних нормативів.

Вміст хімічних речовин у воді водних об'єктів або його частин не повинен перевищувати гранично допустимі концентрації (далі - ГДК) та орієнтовно допустимі рівні (далі - ОДР) речовин у воді водних об'єктів, наведені у додатку 2 до цих Гігієнічних нормативів.

7. У разі присутності у воді водного об'єкта двох або більше хімічних речовин 1 і 2 класів небезпеки, які визначаються Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з однаковою лімітуючою ознакою шкідливості, сума відношень фактичної концентрації кожної з них до відповідного ГДК не повинна перевищувати одиницю:

  

,

де С1, ..., Сn - концентрації n речовин, виявлених у воді водного об'єкта;

ГДК1, ..., ГДКn - ГДК тих же речовин.

 

В. о. Генерального директора
Директорату громадського здоров'я
профілактики захворюваності

Олексій ДАНИЛЕНКО

 

Характеристика вод водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

  

Для централізованого або нецентралізованого питного водопостачання, а також для водопостачання харчових підприємств

Для господарсько-побутового, водокористування в оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об'єктів в межах населених пунктів

Завислі речовини

Вміст завислих речовин не повинен збільшуватись більш ніж на:

0,25 мг/дм3

0,75 мг/дм3

Для водних об'єктів, які містять у межень понад 30 мг/дм3 природних мінеральних речовин, допускається збільшення завислих речовин у воді в межах 5 %.
Відведення у водні об'єкти із зворотніми водами суспензій із швидкістю випадіння зависів понад 0,4 мм/с для проточних водойм та понад 0,2 мм/с для водосховищ або непроточних водойм забороняється.

Плаваючі домішки (речовини)

На поверхні водних об'єктів не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок.

Запахи

Вода не повинна набувати невластивих їй запахів інтенсивністю більше 1 балу, які виявляються:

безпосередньо або при наступному хлоруванні, або інших засобах обробки

безпосередньо

Забарвлення

Не повинно виявлятися у стовпчику:

20 см

10 см

Температура

Літня температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватись вище, ніж на 3° C у порівнянні з середньомісячною температурою самого жаркого місяця року за останні 10 років.

Водневий показник (pH)

Не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5.

Мінеральний склад

Не повинен перевищувати за сухим залишком 1000 мг/дм3, у тому числі хлоридів - 350 мг/дм3, сульфатів - 500 мг/дм3.

Розчинений кисень

Не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12-ї години дня.

БСК5 (Біохімічне споживання кисню за 5 діб)

Не застосовується

3 мг O2/дм3

БСК20 (біохімічне споживання кисню повне)

Не повинно перевищувати при 20° C:

3 мг O2/дм3

6 мг O2/дм3

Хімічне споживання кисню (ХСК)

Не повинно перевищувати:

15 мг O2/дм3

30 мг O2/дм3

Збудники захворювань

Вода не повинна містити збудників захворювань.

Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП)

Не більше 10000/дм3*

Не більше 5000/дм3

Коліфаги (у бляшко-утворюючих одиницях)

Не більше 100/дм3*

Не більше 100/дм3

Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид, волосоголовців, токсокар, фасціол), онкосфери теніїд та життєздатні цисти патогенних кишкових найпростіших

Не повинні міститися в 1 дм3

Хімічні речовини

Не повинні міститися в концентраціях, що перевищують ГДК або ОДР.

____________
* не поширюються на джерела нецентралізованого питного водопостачання.

 

Таблиця 1

Граничні норми вмісту хімічних речовин у воді водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

N
п/п

Найменування речовини

ГДК або ОДР

Лімітуюча ознака шкідливості

Величина ГДК або ОДР в мг/дм3

Клас небезпеки

1

2

3

4

5

6

1.

Адипат натрію

ГДК

с.-т.

1,0

3

2.

Азербайджан-4

ОДР

заг.

5,0

4

3.

Азот амонійний

ГДК

с.-т.

2,0

3

4.

Акриламід

ГДК

с.-т.

0,01

2

5.

Алкамон OC-2

ГДК

орг. пін.

0,5

4

6.

Алкіламінопропіонітрил C17 - C20

ГДК

орг. пін.

0,05

4

7.

Алкіламідометансульфонат натрію

ГДК

орг. пін.

0,5

3

8.

Алкіланілін

ГДК

с.-т.

0,003

2

9.

Алкілбензилдиметиламоній хлорид C10 - C16

ГДК

орг. пін.

0,3

3

10.

Алкілбензилдиметиламоній хлорид C17 - C20

ГДК

орг. пін.

0,5

3

11.

Алкілбензолсульфонат амонію

ГДК

с.-т.

1,0

3

12.

Алкілбензолсульфонат кальцію (Таламс)

ГДК

орг. пін.

0,2

4

13.

Алкілбензолсульфонат натрію

ГДК

орг. пін.

0,4

3

14.

Алкілбензолсульфонат триетаноламіну

ГДК

орг. пін.

1,0

3

15.

Алкілбензолсульфонати (Хлорний сульфонол)

ГДК

орг. пін.

0,5

4

16.

Алкілдиметиламін

ГДК

с.-т.

0,2

3

17.

Алкілдиметилбензиламоній хлорид (Катамін АБ)

ГДК

с.-т.

0,1

2

18.

Алкілполіоксіетиленгліколевого ефіру сульфоянтарної кислоти динатрієва сіль (Сукцинол ДТ-2)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

19.

Алкілпропілендіамін

ГДК

орг. зап.

0,16

4

20.

Алкілсульфати

ГДК

орг. пін.

0,5

4

21.

Алкілсульфонати

ГДК

орг. пін.

0,5

4

22.

Алкілтриметиламоній хлорид

ГДК

с.-т.

0,2

2

23.

Алкілфенол сланцевий

ГДК

орг. пін.

0,1

3

24.

Аллілізотіуроній хлорид

ГДК

орг. зап.

0,004

3

25.

Аллілмеркаптан

ГДК

орг. зап.

0,0002

3

26.

Алліл хлористий

ГДК

с.-т.

0,3

3

27.

Алліл ціаністий

ГДК

с.-т.

0,1

2

28.

Алюміній

ГДК

с.-т.

0,53

2

29.

Алюмінію оксіхлорид

ГДК

орг. зап.

1,5

3

30.

Альфанол (Оксіетильований алкілфенол)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

31.

Амідалін 9 БС (суміш 55 % імідазоліну, 25 % піперазину та 20 % аміноамідів)

ОДР

орг. пін.

0,5

3

32.

Амін нітропарафіновий збагачений

ГДК

орг. присм.

0,15

4

33.

5,6-Аміно-(2-п-амінофеніл)-бензімідазол

ГДК

с.-т.

1,0

2

34.

1-Аміноантрахінон

ГДК

с.-т.

10,0

2

35.

п-Амінобензойної кислоти фосфат

ГДК

орг. зап.

0,1

3

36.

2-Аміно-4-6-динітрофенол

ГДК

заг.

0,1

4

37.

4-Амінодифеніламін

ГДК

с.-т.

0,005

2

38.

2-Аміно-4-метил-6-метоксі-1,3,5-триазин

ОДР

орг. зап.

0,4

3

39.

N-b Аміноетилпіперазин

ГДК

с.-т.

0,6

2

40.

4-Амінооксіетил-етил-анілінсульфіт

ГДК

орг. зап.

0,2

3

41.

4-Аміно-2,2,6,6-тетраметил-піперидин (Амін триацетонаміну)

ГДК

с.-т.

4,0

2

42.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіколінат калію (Хлорамп)

ГДК

с.-т.

10,0

2

43.

4-Аміно-3,5,6-трихлорпіколінат натрію

ГДК

с.-т.

10,0

2

44.

о-Амінофенол

ГДК

орг. заб.

0,01

4

45.

п-Амінофенол

ГДК

орг. заб.

0,05

4

46.

Аміни C7 - C9

ГДК

орг. зап.

0,1

3

47.

Аміни C10 - C15

ГДК

орг. зап.

0,04

4

48.

Аміни C16 - C20

ГДК

орг. зап.

0,03

4

49.

Амонію сульфат (за азотом)

ГДК

орг. присм.

1,0

3

50.

Ампіцилін

ГДК

с.-т.

0,02

2

51.

о-Анізидин

ГДК

с.-т.

0,02

2

52.

п-Анізидин

ГДК

с.-т.

0,02

2

53.

Анізол (Метоксібензол)

ГДК

с.-т.

0,05

3

54.

Анілід саліцилової кислоти

ГДК

орг. зап.

2,5

3

55.

Анілін

ГДК

с.-т.

0,1

2

56.

АНСК-50 (інгібітор атмосферної корозії)

ГДК

с.-т.

0,5

3

57.

Антрахінон

ГДК

с.-т.

10,0

3

58.

a-Антрахінонсульфат натрію

ГДК

заг.

10,0

4

59.

b-Антрахінонсульфат натрію

ГДК

заг.

10,0

4

60.

АПН-2 (флотореагент)

ГДК

орг. зап.

0,05

3

61.

Аценол (суміш 8-додециніл-ацетату з додециніловим спиртом у співвідн. 1:10)

ГДК

орг. зап.

0,00003

4

62.

Ацетатно-меблевий розчинник

ОДР

орг.

0,09

3

63.

Ацетальдегід

ГДК

орг. зап.

0,2

4

64.

2-Ацетиламінофенол

ГДК

орг. заб.

2,5

4

65.

4-N-Ацетиламінофенол

ГДК

орг. присм.

1,25

4

66.

Ацетилацетонат заліза

ОДР

с.-т.

2,0

2

67.

Ацетилацетонат кобальту

ОДР

с.-т.

2,0

2

68.

Ацетилацетонат хрому

ОДР

с.-т.

2,0

2

69.

Ацетоксим

ГДК

с.-т.

8,0

2

70.

Ацетопропілацетат

ОДР

с.-т.

2,8

2

71.

Ацетон

ГДК

заг.

2,2

3

72.

Ацетонітрил

ГДК

орг. зап.

0,7

3

73.

Ацетонціангідрин

ГДК

с.-т.

0,001

2

74.

Ацетофенон

ГДК

с.-т.

0,1

3

75.

Барвник ацетоно-розчинний синьо-чорний

ГДК

орг. заб.

0,02

4

76.

Барвник броміндіго-П (БП) (ТУ 6-14-541-76)

ГДК

орг. заб.

5,0

4

77.

Барвник катіонний жовтий 6 "З" C21H30ON2Cl

ГДК

орг. заб.

0,04

3

78.

Барвник гелантрен зелений-П

ГДК

орг. заб.

2,5

4

79.

Барвник катіонний помаранчевий "Ж" C24H25N2Cl

ГДК

орг. заб.

0,04

3

80.

Барвник катіонний рожевий 2 "С" C22H29N2Cl

ГДК

орг. заб.

0,04

3

81.

Барвник катіонний червоно-фіолетовий C28H34N2Cl

ГДК

орг. заб.

0,04

3

82.

Барвник кислотний антрахіноновий чисто блакитний 2 "З"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

83.

Барвник кислотний антрахіноновий яскраво-синій

ГДК

орг. заб.

0,02

4

84.

Барвник кислотний коричневий К C23H17O7S4Na

ГДК

орг. заб.

0,2

4

85.

Барвник кислотний синій 2К C26H16O10N3S3Na3

ГДК

орг. заб.

0,02

4

86.

Барвник кислотний синьо-чорний C22H14O9N6S2Na2

ГДК

орг. заб.

0,025

4

87.

Барвник кислотний помаранчевий світлостійкий C16H10N2O7Na2S2

ГДК

орг. заб.

0,04

4

88.

Барвник кислотний червоний 2С C20H12O7N2S2Na2

ГДК

орг. заб.

0,03

4

89.

Барвник кислотний хром жовтий К

ГДК

орг. заб.

0,01

4

90.

Барвник кислотний чорний "C"

ГДК

орг. заб.

0,01

4

91.

Барвник кислотний яскраво-червоний 4Ж C32H18O14S4N4Na4

ГДК

орг. заб.

0,02

4

92.

Барвник коричневий б/м

ГДК

орг. заб.

0,8

4

93.

Барвник кубовий помаранчевий (ГОСТ 7539-75)

ГДК

орг. заб.

3,0

4

94.

Барвник кубовий чорний П (ТУ 6-14-150-80)

ГДК

орг. заб.

3,0

4

95.

Барвник кубовий яскраво-блакитний ЗП (ГОСТ 24678-81)

ГДК

орг. заб.

5,5

4

96.

Барвник кубовий яскраво-зелений ЖП (ТУ 6-14-69-80)

ГДК

орг. заб.

1,0

4

97.

Барвник кубовий яскраво-зелений 4ЖП (ТУ 6-14-190-80)

ГДК

орг. заб.

1,0

4

98.

Барвник кубовий яскраво-фіолетовий К (ГОСТ 22568-77)

ГДК

орг. заб.

1,0

4

99.

Барвник М

ГДК

орг. заб.

0,1

4

100.

Барвник Марвелан SF

ОДР

орг. зап.

2,0

4

101.

Барвник нігрозин водорозчинний марки "А"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

102.

Барвник нігрозин водорозчинний марки "Б"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

103.

Барвник однохромовий оливковий C14H10O7N5Na

ГДК

орг. заб.

0,1

4

104.

Барвник основний фіолетовий "К"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

105.

Барвник прямий бордо світлостійкий "СМ"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

106.

Барвник прямий блакитний світлостійкий C43H26O13N7S4Na4

ГДК

орг. заб.

0,05

4

107.

Барвник прямий діазозелений Ж C35H23O12N6S3Na3Cl2

ГДК

орг. заб.

0,03

4

108.

Барвник прямий жовтий світлостійкий К

ГДК

орг. заб.

0,1

4

109.

Барвник прямий коричневий світлостійкий 2К C30H20O8N6SNa2

ГДК

орг. заб.

0,03

4

110.

Барвник прямий рожевий світлостійкий "С"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

111.

Барвник прямий синій світлостійкий КУ

ГДК

орг. заб.

0,2

4

112.

Барвник прямий синій світлостійкий C40H23O12N7S4Na4

ГДК

орг. заб.

0,02

4

113.

Барвник прямий темно-зелений

ГДК

орг. заб.

0,1

4

114.

Барвник прямий чорний 2С

ГДК

орг. заб.

0,1

4

115.

Барвник прямий чорний С C45H34O11N13Na3S3

ГДК

орг. заб.

0,3

4

116.

Барвник прямий чорний З для шкіри

ГДК

орг. заб.

0,1

4

117.

Барвник родамін "Ж"

ГДК

орг. заб.

0,1

4

118.

Барвник сірчистий чорний (Іммедіаль чорний АТ)

ОДР

орг. заб.

0,01

4

119.

Барвник синій "3"

ГДК

заг.

10,0

4

120.

Барвник скотчгард FC-108

ОДР

заг.

0,5

4

121.

Барвник тіозоль коричневий БС

ГДК

орг. заб.

0,5

4

122.

Барвник тіоіндиго червоно-коричневий ЖП (ГОСТ 22569-77)

ГДК

орг. заб.

5,0

4

123.

Барвник тіоіндиго помаранчевий КХП (ГОСТ 7538-80)

ГДК

орг. заб.

5,0

4

124.

Барвник тіоіндиго чорний П (ГОСТ 7536-80)

ГДК

орг. заб.

4,0

4

125.

Барвник тіоіндиго яскраво-рожевий ЖП (ГОСТ 7537-69)

ГДК

орг. заб.

2,0

4

126.

Барвник уранін А (Флуоресцеїну динатрієва сіль)

ГДК

орг. заб.

0,0025

4

127.

Барвник флуоресцеїн (3,6-Діоксіфлуоран)

ГДК

орг. заб.

0,0025

4

128.

Барвник хризофенін

ГДК

орг. заб.

0,1

4

129.

Барвник хромовий бордо "С"

ГДК

орг. заб.

0,05

4

130.

Барвник хромовий жовтий C18H8N2SO6Na2

ГДК

орг. заб.

0,06

4

131.

Барвник хромовий коричневий К C12H9O8N6NaS

ГДК

орг. заб.

0,06

4

132.

Барвник хромовий рубіновий С C27H15O18N3S4Na5

ГДК

орг. заб.

0,03

4

133.

Барвник хромовий синій 2К C18H12O9N3S2Na2Cl

ГДК

орг. заб.

0,02

4

134.

Барвник хромовий синьо-чорний C20H13O5N2SNa

ГДК

орг. заб.

0,1

4

135.

Барвник хромовий яскраво-червоний 2С (C23H13O15N3S4Na4)

ГДК

орг. заб.

0,02

4

136.

Барвник червоний легкозмивний C18H13O8N3S2Na2

ГДК

орг. заб.

0,04

4

137.

Барвник червоно-фіолетовий легко-змивний C16H10O10N3S3Na3

ГДК

орг. заб.

0,02

4

138.

Барій

ГДК

с.-т.

0,13

2

139.

Белофор КБ

ОДР

заг.

1,5

4

140.

Бензальдегід

ГДК

орг. зап.

0,003

4

141.

Бенз(а)пірен

ГДК

с.-т.

0,000005

1

142.

Бензилпеніцилін

ГДК

с.-т.

0,02

2

143.

Бензил хлористий

ГДК

с.-т.

0,001

2

144.

Бензил ціаністий

ГДК

орг. зап.

0,03

4

145.

Бензин

ГДК

орг. зап.

0,1

3

146.

Бензоат калію

ГДК

орг. присм.

7,5

3

147.

Бензоксазолон-2

ГДК

с.-т.

0,1

2

148.

Бензол

ГДК

с.-т.

0,5

2

149.

Бензолсульфамід

ГДК

с.-т.

6,0

3

150.

Бензолсульфохлорид

ГДК

орг. зап.

0,5

4

151.

Бензотриазол

ГДК

с.-т.

0,1

3

152.

Бензотрифторид (a-Трифтортолуол)

ГДК

с.-т.

0,1

2

153.

Бензтіозол

ОДР

орг. зап.

0,25

4

154.

Берилій

ГДК

с.-т.

0,00023

1

155.

Білково-вітамінний концентрат (БВК)

ГДК

с.-т.

0,02

3

156.

Біпан 10А (суміш імідазоліну, піперазину та амідоамінів)

ОДР

орг. пін.

0,1

3

157.

2,2-біс-(4-Гідрооксі-3,5-дихлорфеніл)-пропан (Тетрахлордіан)

ГДК

орг. присм.

0,1

4

158.

1,2-біс-Метоксікарбоніл-тіоуреїдобензол (Топсин)

ГДК

орг. присм.

0,5

3

159.

N,N'-біс (Триметил)-2,5-диметил-п-ксиліленді-амоній хлорид (Сіль Д-4)

ОДР

заг.

0,2

2

160.

біс-(Трибутилолово) оксид

ГДК

с.-т.

0,0002

1

161.

1,1-біс (п-Хлорфеніл)-2,2,2-трихлоретанол (Кельтан)

ГДК

заг.

0,02

4

162.

2,2-біс-Циклогексен-3 (Оксіметил)

ГДК

заг

1,0

4

163.

Бор

ГДК

с.-т.

0,53

2

164.

Бром

ГДК

с.-т.

0,23

2

165.

Бромтолуїн

ОДР

орг. зап.

0,05

4

166.

Бутадієн-1,3

ГДК

орг. зап.

0,05

4

167.

1,4-Бутандіол

ГДК

с.-т.

5,0

2

168.

Бутилакрилат

ГДК

орг. присм.

0,01

4

169.

Бутиламід O-етил-S-феніл-дитіофосфорної кислоти (Фосбутил)

ГДК

орг. зап.

0,03

4

170.

4-п-Бутиланілін

ГДК

орг. зап.

0,4

3

171.

Бутилацетат

ГДК

заг.

0,1

4

172.

Бутилбензол

ГДК

орг. зап.

0,1

3

173.

Бутилен

ГДК

орг. зап.

0,2

3

174.

Бутилнітрит

ГДК

орг. зап.

0,05

4

175.

2-Бутилтіобензотіазол (Бутилкаптакс)

ГДК

орг. зап.

0,005

4

176.

Бутил хлористий

ГДК

с.-т.

0,004

2

177.

Бутиловий ефір 2,4-дихлор-феноксіоцтової кислоти

ГДК

орг. зап.

0,5

3

178.

Бутиловий ефір метакрилової кислоти

ГДК

орг. зап.

0,02

4

179.

3-(4-Бутилфеніл) -6- (4-бутил-аніліно)-антрапіридонді-сульфонат натрію (Барвник кислотний яскраво-червоний антрахіноновий Н8С)

ГДК

орг. заб.

0,04

4

180.

1,4-Бутиндіол

ГДК

с.-т.

1,0

2

181.

ВА-2 (Полі-4-вініл-N-бензилтриметиламоній хлорид)

ГДК

с.-т.

0,5

2

182.

ВА-2-Т (Полівінілтолуольний флокулянт)

ГДК

с.-т.

0,5

2

183.

ВА-102 (флокулянт)

ГДК

с.-т.

2,0

2

184.

ВА-212 (флокулянт)

ГДК

с.-т.

2,0

2

185.

Валідол

ОДР

орг. присм.

1,0

3

186.

Ванадій

ГДК

с.-т.

0,1

3

187.

Вінілацетат

ГДК

с.-т.

0,2

2

188.

Вініл-н-бутиловий ефір

ГДК

заг.

0,003

3

189.

Вінілметиладіпат

ГДК

заг.

0,2

3

190.

Вініловий ефір моноетаноламіна

ГДК

орг. зап.

0,006

3

191.

Вінілсиліконат натрію (ГКЖ-12)

ГДК

орг.

2,0

3

192.

Вініл хлористий

ГДК

с.-т.

0,05

2

193.

Вісмут

ГДК

с.-т.

0,13

2

194.

Вирівнювач А

ГДК

орг. пін.

0,3

4

195.

Вольфрам

ГДК

с.-т.

0,053

2

196.

2-Втор-Бутил-4,6-динітро-феніл-3,3-диметилакрилат (Мороцид)

ГДК

с.-т.

0,03

2

197.

Гас окислений

ГДК

орг. зап.

0,01

4

198.

Гас освітлений (ГОСТ 4753-68)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

199.

Гас сульфірований (ТУ 38-1-115-67)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

200.

Гас технічний

ГДК

орг. зап.

0,01

4

201.

Гас тракторний (ГОСТ 1842-52)

ГДК

орг. зап.

0,01

4

202.

3-(Гексагідро-4,7-метаніндан-5-іл)-1,1-диметил-сечовина (Гербан)

ГДК

с.-т.

2,0

2

203.

Гексаметилендіамін

ГДК

с.-т.

0,01

2

204.

Гексаметилендіамін-адипат (АГ-сіль)

ГДК

заг.

1,0

3

205.

Гексаметиленіміну гідрохлорид

ГДК

с.-т.

5,0

2

206.

Гексаметиленіміну метанітробензоат (Г-2)

ГДК

с.-т.

0,01

2

207.

Гексаметилентетрамін (Уротропін)

ГДК

с.-т.

0,5

2

208.

Гексанітрокобальтіат калію

ГДК

с.-т.

1,0

2

209.

Гексахлорамінопіколін

ГДК

с.-т.

0,02

2

210.

Гексахлорбензол

ГДК

с.-т.

0,05

3

211.

Гексахлорбутадієн

ГДК

орг. зап.

0,01

3

212.

Гексахлорбутан

ГДК

орг. зап.

0,01

3

213.

1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4а,5,8,8а-гексагідро-
1,4-ендоекзо-5,8-диметанонафталін (Алдрин)

ГДК

орг. присм.

0,002

3

214.

Гексахлоретан

ГДК

орг. зап.

0,01

4

215.

Гексахлорметаксилол

ГДК

орг. зап.

0,008

4

216.

Гексахлорпараксилол

ГДК

орг. зап.

0,03

4

217.

Гексахлорпіколін

ГДК

с.-т.

0,02

2

218.

Гептахлорпіколін

ГДК

с.-т.

0,02

2

219.

1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлоран)

ГДК

орг. зап.

0,02

4

220.

1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (g-ізомер, ліндан)

ОДР

с.-т.

0,004

1

221.

Гексахлорциклопентадієн

ГДК

орг. зап.

0,001

3

222.

1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-4,7-ендометилен-3а,4,7,7е-тетра-гідроінден (Гептахлор)

ГДК

с.-т.

0,05

2

223.

Гідразин

ГДК

с.-т.

0,01

2

224.

Гідрозиду малеїнової кислоти натрієва сіль

ГДК

заг.

1,0

4

225.

Гідрокси-16 краун-5

ОДР

с.-т.

0,045

3

226.

Гідролізований бутиловий "Аерофлот"

ГДК

орг. зап.

0,001

4

227.

Гідролізований поліакрилнітрил (Гіпан) ТУ 6-01-166-74

ГДК

с.-т.

6,0

2

228.

Гідролізований поліакрилнітрил (Препарат К-4, Полінак)

ГДК

с.-т.

2,0

2

229.

Гідроперекис ізопропілбензолу

ГДК

с.-т.

0,5

3

230.

w-Гідроперфторпеларгонової кислоти амонійна сіль

ГДК

с.-т.

2,0

2

231.

Гідропол-200

ГДК

орг. пін.

0,1

4

232.

Гідрохінон

ГДК

орг. заб.

0,2

4

233.

Гідрохлорид метилового ефіра бензимідазоліл-2-карбамінової кислоти

ГДК

заг.

0,5

4

234.

Гліфтор (суміш a,g-дифторгідрину, гліцерину та a-хлор-g-фторгідрину гліцерину, 3:1)

ГДК

с.-т.

0,006

2

235.

Гліцерин

ГДК

заг.

0,5

4

236.

Гліцидилметакрилат

ГДК

заг.

0,09

3

237.

Глутаровий альдегід (глутаровий деальдегід)

ГДК

с.-т.

0,07

2

238.

ДД (суміш 1,2-дихлорпропану та 1,3-дихлорпропену)

ГДК

с.-т.

0,4

2

239.

ДДБ

ГДК

с.-т.

0,4

2

240.

Дезлоратадин (8-хлор-6,11-дигідро-11-(4-піперилиніліден)-
5Н-бензо[5,6]циклогепта[1,2-b]піридин)

ОДР

орг. зап.

3,7

3

241.

Дезоксон-З

ОДР

с.-т.

0,08

2

242.

b-Дегідрогептахлор (Дилор)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

243.

Дефос

ГДК

орг. зап.

2,0

3

244.

Діалкілдиметиламоній-хлорид C17 - C20 (Флотореагент ДМ-2)

ГДК

с.-т.

0,1

3

245.

Ді(алкілфенілполігліколь)-фосфіт (Біс-фосфіт)

ГДК

орг. пін.

0,02

4

246.

Діалліламін

ГДК

с.-т.

0,01

2

247.

Діамід малонової кислоти

ГДК

заг.

1,0

3

248.

1,5-Діаміноантрахінон

ГДК

орг. заб

0,2

4

249.

1,4-Діаміно-2,3-біс (4-третбутил-оксі)-антрахінон-дисульфокислоти натрієва сіль (Барвник кислотний фіолетовий антрахіноновий Н4К)

ГДК

орг. заб.

0,3

4

250.

4,41-Діамінодифенілсульфон

ГДК

с.-т.

1,0

2

251.

4,4-Діамінодифеніловий ефір

ГДК

с.-т.

0,03

2

252.

Діангідрид піромелітової кислоти

ГДК

заг.

0,06

3

253.

3,7-Діацетил-1,5-ендометилен-1,3,5,7-тетразоциклооктан

ГДК

орг. присм.

2,0

4

254.

Діетаноламін

ГДК

орг. присм.

0,8

4

255.

Діетиламід 2(a-нафтоксі)-пропіонової кислоти

ГДК

с.-т.

1,0

2

256.

Діетиламін

ГДК

с.-т.

2,0

3

257.

Діетиламін азотнокислий

ГДК

заг.

0,1

4

258.

Діетиламін солянокислий

ГДК

орг. зап.

0,25

4

259.

Діетиламінометиловий ефір синтетичних жирних спиртів C10 - C18 (Алкамон ДС).

ГДК

с.-т.

0,15

2

260.

Діетиламінометиловий ефір етилсечовини (Етамон ДС)

ГДК

орг. зап.

4,0

4

261.

N,N-Діетиланілін

ГДК

орг. заб.

0,15

3

262.

Діетилацеталь (ацеталь)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

263.

м-Діетилбензол

ГДК

орг. зап.

0,04

4

264.

N,N-Діетилгуанідин

ГДК

заг.

0,3

3

265.

Діетилгуанідин солянокислий

ГДК

с.-т.

0,8

3

266.

Діетилдикаприлатолово

ГДК

с.-т.

0,01

2

267.

N,N-Діетил-2,5-диметил-бензамід

ГДК

заг.

0,06

4

268.

Діетилдитіофосфат калію

ГДК

орг. зап.

0,5

 

269.

Діетилдихлоридолово

ГДК

с.-т.

0,002

2

270.

Діетиленгліколь

ГДК

с.-т.

1,0

3

271.

Діетилендіамін (Піперазин)

ГДК

орг. зап.

9,0

3

272.

Діетилентриамін

ГДК

орг. зап.

0,2

4

273.

0,0-Діетил-S-бензилтіофосфат (Ріцид-П)

ГДК

с.-т.

0,05

2

274.

0,0-Діетил-0-(2-ізопропіл-4-метилпіримеділ-6-тіофосфат (Базудин)

ГДК

орг. зап.

0,3

4

275.

Діетилдитіокарбамат натрію

ГДК

орг. зап.

0,5

3

276.

N,N-Діетилкарбамілхлорид

ГДК

с.-т.

6,0

2

277.

0,0-Діетил-S-карбетоксіметил-тіофосфат (Ацетофос)

ГДК

орг. зап

0,03

4

278.

Діетилкетон (3-Пентанон)

ГДК

орг. зап

0,1

4

279.

0,0-Діетил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (Тіофос)

ГДК

орг. зап

0,003

4

280.

Діетиловий ефір

ГДК

орг. присм.

0,3

4

281.

Діетиловий ефір малеїнової кислоти

ГДК

с.-т.

1,0

2

282.

Діетилртуть

ГДК

с.-т.

0,0001

1

283.

0,0-Діетилтіофосфорил-2-ціанбензол (Фоксим)

ГДК

орг. зап

1,0

3

284.

Діетилфенілсечовина (Централіт)

ГДК

орг. присм.

0,5

4

285.

N,N-Діетил-п-фенілен-діамінсульфат (ЦПВ-1, 4-амінодіетиланілінсульфат)

ГДК

с.-т.

0,1

2

286.

0,0-Діетил-S-6-хлорбензоксазолініл-метилдитіофосфат (Фозалон)

ГДК

орг. зап.

0,001

4

287.

Діетилхлортіофосфат

ГДК

орг. зап.

0,05

4

288.

0,0-Діетил-0-2-(етилтіо)-етилтіофосфат 70 % + 0,0-діетил-S-2-(етилтіо)-етилфосфат 30 % (Меркаптофос)

ГДК

орг. присм.

0,01

4

289.

Діефір-2-хлоретилфосфонової кислоти

ГДК

орг. присм.

0,2

3

290.

1,8-Діоксі-5-аміно-4,3-сульфамідо-феніламіно-антрахінон (Барвник дисперсний синій поліефірний світлостійкий)

ГДК

орг. заб.

0,4

3

291.

1,2-Діоксіантрахінон (Алізарин, Трефлан)

ГДК

с.-т.

3,0

2

292.

1,8-Діоксіантрахінон

ГДК

орг. заб.

0,25

3

293.

1,4-Діоксіантрахінон (Хінізарин)

ГДК

с.-т.

4,0

2

294.

1,5-Діоксіантрахінон

ГДК

орг. заб.

0,1

3

295.

Діоксин

ОДР

с.-т.

0,000035

1

296.

Діоктилфталат

ГДК

заг.

1,0

3

297.

Дибензантраніл (Барвник кубовий яскраво-зелений С)

ГДК

орг. заб.

0,3

4

298.

Дибензтіазолдисульфід (Альтакс)

ГДК

орг. зап.

відсутність

3

299.

2,4-Дибромаміноантрахінон

ГДК

заг.

10,0

3

300.

1,2-Дибромпропан

ГДК

с.-т.

0,1

3

301.

Дибромхлорметан

ОДР

с.-т.

0,03

2

302.

Дибутиладипат

ГДК

заг.

0,1

4

303.

Дибутиламін

ГДК

орг. зап.

1,0

3

304.

Дибутилдилауратолово

ГДК

с.-т.

0,01

2

305.

Дибутилдитіофосфат калію

ГДК

орг. зап.

0,1

3

306.

Дибутилдитіофосфат натрію (Бутиловий "аерофлот")

ГДК

с.-т.

0,2

2

307.

Дибутилмонотіофосфат калію

ГДК

орг. зап.

0,1

3

308.

Дибутилнафталінсульфат натрію (Некаль)

ГДК

орг. пін.

0,5

3

309.

Дибутилоловооксид

ГДК

с.-т.

0,004

2-

310.

Дибутилфенілфосфат

ГДК

заг.

1,5

3

311.

Дибутилфталат

ГДК

заг.

0,2

3

312.

Дивініладіпат

ГДК

заг.

0,2

4

313.

Дивініловий ефір діетиленгліколю

ОДР

орг. зап.

1,0

3

314.

Дивінілсульфід

ГДК

орг. зап.

0,5

3

315.

Дигексаметиленкарбамід (Карбоксид)

ГДК

орг. зап.

2,5

4

316.

Дигідроперекис м-диізопропілбензолу

ГДК

с.-т.

1,0

2

317.

Дигідроперекис п-диізопропілбензолу

ГДК

с.-т.

1,0

2

318.

Дигідроперекису м-диізопропіл-бензолу натрієва сіль

ГДК

с.-т.

0,5

2

319.

Дигідроперекису п-диізопропіл-бензолу натрієва сіль

ГДК

с.-т.

1,0

2

320.

1,1-Дигідроперфторгептилакрилат

ГДК

орг. зап.

1,0

4

321.

1,4-Дигліциділ-3-метил-1,2,4-триазолон-5 (Дигліцидиловий ефір гідрохінону, Смола епоксидна ЕТМ)

ГДК

с.-т.

0,5

2

322.

Диізобутиламін

ГДК

орг. присм.

0,07

4

323.

Диізобутилмалеатдіоктилолово

ГДК

с.-т.

0,02

2

324.

Диізобутилтіофосфат натрію (Ізобутиловий "аерофлот")

ГДК

с.-т.

0,2

2

325.

Диізооктилтіогліколятдибутилолово

ГДК

с.-т.

0,01

2

326.

Диізопропаноламін

ГДК

с.-т.

0,5

2

327.

Диізопропіламін

ГДК

с.-т.

0,5

3

328.

м-Диізопропілбензол

ГДК

с.-т.

0,05

2

329.

п-Диізопропілбензол

ГДК

с.-т.

0,05

2

330.

м-Диізопропілбензолу натрієва сіль

ГДК

с.-т.

0,5

2

331.

п-Диізопропілбензолу натрієва сіль

ГДК

с. т.

1,0

2

332.

Диізопропілгуанідин

ГДК

заг.

1,0

4

333.

Диізопропілгуанідин солянокислий

ГДК

заг.

1,0

4

334.

N-(-0,0-Диізопропіл-дитіофосфорилетил) бензол-сульфонамід (Префар)

ГДК

с.-т.

1,0

2

335.

Диізопропілдитіофосфат калію

ГДК

орг. зап.

0,02

4

336.

0,0-Диізопропілфосфіт

ГДК

орг. зап.

0,02

4

337.

Дикотекс

ГДК

орг. зап.

0,25

4

338.

1,3-Ди(ксиліліміно)-2-метил-2-азопропан (Мітак)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

339.

Димер метилціанкарбамат

ГДК

с.-т.

0,3

2

340.

Диметиламін

ГДК

с.-т.

0,1

2

341.

Диметилацетамід

ГДК

с.-т.

0,4

2

342.

0,0-Диметил-S-2-ацетил-аміноетил-дитіофосфат (Аміфос)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

343.

1,2-Диметил-5-вінілпіридиній метилсульфат

ГДК

с.-т.

4,0

2

344.

5,5-Диметилгідантоїн

ГДК

орг. присм.

1,06

3

345.

0,0-Диметил-S-(4,6-діаміно-1,3,5-триазін-2іл-метил)-дитіофосфат (Сайфос, Меназон)

ГДК

с.-т.

0,1

3

346.

0,0-Диметил-S-(1,2-дикарбетоксі-етил) дитіофосфат (Карбофос)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

347.

Диметилдіоксан

ГДК

с.-т.

0,005

2

348.

1,1-Диметил-4,41-дипіриділ-диметилфосфат

ГДК

орг. зап.

0,3

3

349.

Диметилдисульфід

ГДК

орг. зап.

0,04

3

350.

Диметилдитіокарбамат амонію

ГДК

с.-т.

0,5

3

351.

Диметилдитіокарбамат натрію

ГДК

заг.

1,0

4

352.

Диметилдитіокарбамат кальцію

ГДК

заг.

0,52

4

353.

N,N-Диметил-a,a-дифенілацетамід (Дифенамід)

ГДК

с.-т.

1,0

2

354.

0,0-Диметил-2,5-дихлор-4-бромфенілтіофосфат (Бромофос)

ГДК

орг. зап.

0,01

4

355.

0,0-Диметил-0-(2,2-дихлорвініл) фосфат (ДДВФ)

ГДК

орг. зап.

1,0

3

356.

0,0-Диметил-0-(2,5-дихлор-4-йодофеніл)-тіонофосфат (Йодофенфос)

ГДК

орг. зап.

1,0

3

357.a.

Диметилетаноламін

ГДК

заг.

0,07

4

358.

Диметилетанол-діол-амін

ГДК

заг.

0,07

4

359.

0-Диметил-S-етилмеркаптоетил-дитіофосфат (М-81)

ГДК

орг. зап.

0,001

4

360.

0,0-Диметил-S-етилмеркапто-етилтіофосфату та 0,0-диметил-0-етилмеркаптоетилтіофосфату суміш (Метилсістокс)

ГДК

орг. зап.

0,01

4

361.

(0,0-Диметил-0-1-карбо)-1-фенілетилпропен-1-іл-2-фосфат (Ціодрин)

ГДК

с.-т.

0,052

2

362.

0,0-Диметил-S-карбетоксіметил-тіофосфат (Метилацетофос)

ГДК

орг. зап.

0,03

4

363.

0,0-Диметил- S-(N-метилкарбамі-дометил)-дитіофосфат (Фосфамід, Рогор)

ГДК

орг. зап.

0,03

4

364.

0,0-Диметил-S-2 (1-N-метилкарба-моїлетилмеркапто) етилтіофосфат (Кильваль)

ГДК

орг. зап.

0,3

4

365.

0,0-Диметил-0-(3-метил-4-метилтіофеніл) тіофосфат (Сульфідофос, Байтекс)

ГДК

орг. зап.

0,001

4

366.

0,0-Диметил-0-(З-метил-4-нітрофеніл)-тіофосфат (Метилнітрофос)

ГДК

орг. зап.

0,25

3

367.

0,0-Диметил-S-(-N-метил-N-формілкарбамоїлметил)-дитіофосфат (Антіо)

ГДК

орг. зап.

0,004

4

368.

Диметиловий ефір тетрахлортерефталевої кислоти (Дактал W-75)

ГДК

с.-т.

1,0

3

369.

0,0-Диметил-0-(4-нітрофеніл) тіофосфат (Метафос)

ГДК

орг. зап.

0,02

4

370.

Диметилоктадецилбензиламонію хлорид

ГДК

с.-т.

0,1

3

371.

2,2-Диметилолпропан-діол-1,3 (Пентаерітрит)

ГДК

с.-т.

0,1

2

372.

N,N1-Диметилсечовина

ГДК

с.-т.

1,0

2

373.

Диметилсульфід

ГДК

орг. зап.

0,01

4

374.

Диметилсульфоксид

ГДК

заг.

0,1

3

375.

Диметилтерефталат

ГДК

орг. зап.

1,5

4

376.

3,5-Диметилтетрагідро-1,3,5-тіадіазинтіон-2 (Мілон)

ГДК

орг. зап.

0,01

4

377.

0,0-Диметил-(2,2,2-трихлор-1-оксіетил) фосфат (Хлорофос)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

378.

Диметилфенілкарбінол

ГДК

с.-т.

0,05

2

379.

Диметилфенол

ГДК

орг. зап.

0,25

4

380.

Диметилформамід

ГДК

заг.

10,0

4

381.

Диметилфосфіт

ГДК

орг. зап.

0.02

3

382.

Диметилфталат (Метиловий ефір о-фталевої кислоти)

ГДК

с.-т.

0,3

3

383.

0,0-Диметил-S-фталімідометил-дитіофосфат (Фталофос)

ГДК

орг. присм.

0,2

3

384.

Диметилхлортіофосфат

ГДК

орг. зап.

0,07

3

385.

N,N-Диметил-N1-(м-хлорфеніл) гуанідін

ПДК

орг. присм.

0,003

4

386.

0,0-Диметил-0-(2-хлор)-2,4,5,3-хлорфеніл (вініл)-фосфат (Вінілфосфат)

ГДК

орг. присм.

0,2

3

387.

N,N-Диметил-1-(2-хлоретил)-гідразінію хлорид

ГДК

с.-т.

1,0

2

388.

0,0-Диметил-0-(4-ціанфеніл) тіофосфат (Ціанокс)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

389.

Динатрієва сіль 1,4-ди-(4-метил-2-сульфофеніламіно)-5,8-діоксі-антрахінону (Барвник хромовий зелений антрахіноновий 2Ж)

ГДК

орг. заб.

0,01

4

390.

Динатрієва сіль ди-паранормального-бутиланіліну-антрахінон-3,3-дисульфокислоти (Барвник кислотний зелений антрахіноновий Н2С)

ГДК

орг. заб.

0,04

4

391.

Динатрієва сіль 1,4-паратолуїдино-антрахінон-N,N-дисульфокислоти (Барвник хромовий зелений антрахіноновий)

ГДК

орг. заб.

0,3

4

392.

Динатрієва сіль 1-оксі-2, 10-діанілідо-4,9-антрахінону (Барвник хромовий синьо-чорний атрахіноновий С)

ГДК

орг. заб.

0,04

4

393.

Динітрил адипінової кислоти

ГДК

с.-т.

0,1

2

394.

Динітрил ізофталевої кислоти (Ізофталонітрил)

ГДК

с.-т.

5,0

3

395.

2,4-Динітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,05

4

396.

2,5-Динітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,05

4

397.

3,4-Динітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,05

4

398.

2,4-Динітроанілін-(1-аміно-2,4-динітробензол)

ГДК

орг. зап.

0,05

3

399.

Динітробензол

ГДК

орг. зап.

0,5

4

400.

2,4-Динітро-2,4-діазопентан

ГДК

с.-т.

0,02

2

401.

Динітродіетиленгліколь

ГДК

с.-т.

1,0

3

402.

3,5-Динітро-4-дипропіламіно-бензотрифторид (Трефлан)

ГДК

орг. зап.

1,0

4

403.

3,5-Динітро-4-діетиламінобензо-трифторид (Нітрофор)

ГДК

орг. зап.

1,0

4

404.

Динітронафталін

ГДК

орг. заб.

1,0

4

405.

Динітророданбензол

ГДК

заг

0,5

4

406.

2,4-Динітротолуол

ГДК

с.-т.

0,5

2

407.

Динітротриетиленгліколь

ГДК

с.-т.

1,0

3

408.

2,4-Динітрофенол

ГДК

с.-т.

0,03

3

409.

Динітрохлорбензол

ГДК

орг. зап.

0,5

3

410.

2,21-Дипіриділ

ГДК

орг. зап.

0,03

3

411.

4,41-Дипіриділдигідрат

ГДК

орг. зап.

0,03

4

412.

4,41-Дипіриділ-g,g1-дипіриділ

ГДК

орг. зап.

0,03

4

413.

Дипіриділфосфат

ГДК

орг. зап.

0,3

4

414.

2,4-Ди (піридиній-N-метил)-мети-ленсалігеніпдихлорид (Інкор-3)

ГДК

заг.

0,5

3

415.

Дипропіламін

ГДК

орг. присм.

0,5

3

416.

Диспергатор НФ

ГДК

заг.

**1

4

417.

Дисульфофталоціанин кобальту

ГДК

орг. зап.

0,3

3

418.

Дитіофосфат крезиловий

ГДК

орг. зап.

0,001

4

419.

Дифалон ТУ 6-09-5283-86

ГДК

орг. присм.

5,0

4

420.

Дифенамід

ГДК

с.-т.

1,2

2

421.

Дифеніл (Фенілбензол)

ГДК

с.-т.

0,001

2

422.

Дифеніламін

ГДК

орг. зап.

0,05

3

423.

Дифенілгуанідин

ГДК

заг.

1,0

3

424.

Дифенілгуанідин солянокислий

ГДК

заг.

1,0

3

425.

Дифенілсечовина (Карбанілід)

ГДК

орг. зап.

0,2

4

426.

0,0-Дифеніл-1-оксі-2,2,2-трихлоретилфосфонат

ГДК

орг. пін.

0,3

3

427.

Дифенілолпропан

ГДК

орг. присм.

0,01

4

428.

Дифтордихлорметан (Фреон-12)

ГДК

с.-т.

10,0

2

429.

Дифторхлорметан (Фреон-22)

ГДК

с.-т.

10,0

2

430.

S-(2,3-Дихлораліл) N,N-диізопропілтіокарбамат (Авадекс)

ГДК

орг. зап.

0,03

4

431.

Дихлорангідрид ізофталевої кислоти (Ізофталоїлхлорид)

ГДК

орг. зап.

0,08

4

432.

Дихлорангідрид терефталевої кислоти (Терефталоїлхлорид)

ГДК

орг. зап.

0,02

4

433.

Дихлорангідрид 2,3,5,6-тетрахлортерефталевої кислоти

ГДК

орг. зап.

0,02

4

434.

5-Дихлоранілід-3 (2,4-дитретамілфеноксіацетиламіно-бензолоцтової кислоти

ОДР

с.-т.

16,0

2

435.

2,5-Дихлоранілін

ГДК

орг. зап.

0,05

4

436.

3,4-Дихлоранілін

ГДК

орг. зап.

0,05

4

437.

1,5-Дихлорантрахінон

ГДК

заг.

1,0

3

438.

о-Дихлорбензол

ГДК

орг. зап.

0,002

3

439.

п-Дихлорбензол

ГДК

орг. зап.

0,002

3

440.

(3,3-Дихлор-біцикло-2,2,1-гептен-2-спіро) -2,4,5-дихлор-4-циклопентен-1,3-діон (ЕФ-2)

ГДК

заг

0,01

4

441.

Дихлорбромметан

ОДР

с.-т.

0,03

2

442.

2,3-Дихлорбутадієн-1,3

ГДК

с.-т.

0,03

2

443.

1,3-Дихлорбутен-2

ГДК

орг. зап.

0,05

4

444.

3,4-Дихлорбутен-1

ГДК

с.-т.

0,2

2

445.

Дихлордибутилолово

ГДК

с.-т.

0,002

2

446.

1,3-Дихлор-5,5-диметилгідантоїн (Дихлорантин)

ГДК

с.-т.

відсутність6

3

447.

Дихлордифеніл

ГДК

с.-т.

0,001

2

448.

4,4-Дихлордифенілсульфон

ГДК

с.-т.

0,4

2

449.

Дихлордифенілтрихлоретан (ДДТ)

ГДК

с.-т.

0,1

2

450.

2,3-Дихлор-5-дихлорметилен-2-циклопентен-1,1-діон (Дикетон)

ГДК

орг. зап.

0,1

3

451.

Дихлорид-біс-(N,N-диметил-N-етиленамоній) сульфід

ГДК

заг.

0,1

3

452.

1,2-Дихлорізобутан (Норобонадієн)

ГДК

с.-т.

0,4

2

453.

1,3-Дихлорізобутилен

ГДК

с.-т.

0,4

2

454.

3,3-Дихлорізобутилен

ГДК

с.-т.

0,4

2

455.

Дихлорізоціанурової кислоти натрієва сіль

ГДК

с.-т.

0,26

2

456.

Дихлормалеїновий ангідрид

ГДК

с.-т.

0,1

2

457.

Дихлорметан (Хлористий метилен)

ГДК

орг. зап.

7,5

3

458.

2,3-Дихлор-1,4-нафтохінон

ГДК

с.-т.

0,25

2

459.

2,6-Дихлор-4-нітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,1

3

460.

2,5-Дихлорнітробензол

ГДК

с.-т.

0,1

2

461.

3,4-Дихлорнітробензол

ГДК

с.-т.

0,1

3

462.

1,2-Дихлорпропан

ГДК

с.-т.

0,4

2

463.

1,3-Дихлорпропен

ГДК

с.-т.

0,4

2

464.

2,3-Дихлорпропен

ГДК

с.-т.

0,4

2

465.

Дихлорпропіл-2-етил-гексил-фосфат

ГДК

орг.

6,0

4

466.

3,4-Дихлорпропіонанілід (Пропанід)

ГДК

заг.

0,1

4

467.

a,a-Дихлорпропіонат натрію (Далапон)

ГДК

орг. зап.

2,0

3

468.

2,5-Дихлор-п-трет-бутил-толуол

ГДК

орг. зап.

0,003

3

469.

2,4-Дихлортолуол

ГДК

орг. зап.

0,03

3

470.

N-(3,4-Дихлорфеніл) аланін

ГДК

заг.

0,1

4

471.

N-(3,4-Дихлорфеніл)N1,N1-диметилсечовина (Діурон)

ГДК

орг. зап.

1,0

4

472.

N-(3,4-Дихлорфеніл)-N1-метоксіметилсечовина (Лінурон)

ГДК

с.-т.

1,0

2

473.

2,4-Дихлорфеніл-4-нітрофеніловий ефір (Нітрохлор)

ГДК

с.-т.

4,0

2

474.

3,4-Дихлорфеніл-N1-оксісечовина

ГДК

с.-т.

0,8

2

475.

Дихлорфенілфосфат

ГДК

заг.

0,5

3

476.

Дихлорфеноксіацетат амоні. (2,4-Д амінна сіль)

ГДК

орг. присм.

0,2

3

477.

Дихлорфеноксіацетат натрію

ГДК

орг. зап.

1,0

4

478.

Дихлорфенол

ГДК

орг. присм.

0,002

4

479.

Дихлорциклогексан

ГДК

орг. зап.

0,02

3

480.

1,2-Дихлоретан

ГДК

с.-т.

0,02

2

481.

1,1-Дихлоретилен

ГДК

с.-т.

0,0006

1

482.

Диціандіамід

ГДК

орг. присм.

10,0

4

483.

Дициклогексиламіну нітрит

ГДК

с.-т.

0,01

2

484.

Дициклогексилоловооксид

ГДК

с.-т.

0,001

2

485.

Дициклогептадієн (Норборнадієн)

ГДК

орг. зап.

0,004

4

486.

2,3-Дицикло(2,2,1)гептен (Норборнен)

ГДК

орг. зап.

0,004

4

487.

Дициклопента-12 краун-4

ОДР

с.-т.

0,07

3

488.

Дициклопентадієн

ГДК

орг. зап.

0,015

3

489.

ДКS-70 (Неіоноген ЕА-140)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

490.

ДН-75 (Диспергатор)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

491.

1,12-Додекаметилендіамін

ГДК

с.-т.

0,05

3

492.

ДЦМ (закріплювач)

ГДК

орг. присм.

0,5

4

493.

ДЦУ (закріплювач)

ГДК

заг.

1,0

4

494.

Емукріл С

ГДК

орг. пін.

5,0

3

495.

Емульсол нафтохімічний ЕН-4 (ТУ 38 101628-76)

ОДР

орг. зап.

0,04

4

496.

Енамін

ГДК

орг. пл.

0,05

4

497.

Епамін 06

ГДК

заг.

2,0

3

498.

Епіхлоргідрин

ГДК

с.-т.

0,01

2

499.

ЕПП-5

ГДК

орг. пін.

0,2

4

500.

Етилакрилат

ГДК

орг. зап.

0,005

4

501.

a-Етил-b-акролеїн (2-Етилгексеналь)

ГДК

орг. зап.

0,2

4

502.

2-Етиламіно-4-оксітолуол

ГДК

заг.

0,1

3

503.

N-Етиланілін

ГДК

орг. зап.

1,5

3

504.

Етилацетат

ГДК

с.-т.

0,2

2

505.

Етилбензиланілін

ГДК

с.-т.

4,0

2

506.

Етилбензол

ГДК

орг. присм.

0,01

4

507.

Етилбутиламін

ГДК

орг. присм.

0,5

3

508.

S-Етил-N-гексаметилентіокарбамат (Ялан)

ГДК

орг. зап.

0,07

4

509.

S-Етил-N,N'-дипропілтіокарбамат (Ептам)

ГДК

орг. зап.

0,1

3

510.

0-Етилдихлортіофосфат

ГДК

с.-т.

0,06

2

511.

0-Етил-0,2,4-дихлорфеніл-хлортіофосфат

ГДК

заг.

0,05

4

512.

Етилен

ГДК

орг. зап.

0,5

3

513.

Етилен-біс-дитіокарбамат цинку (Цинеб)

ГДК

орг. калам.

0,3

3

514.

Етиленбістіогліколятдіоктилолово

ГДК

с.-т.

0,002

2

515.

Етиленбістіокарбамат амонію

ГДК

орг. зап.

0,04

3

516.

Етиленгліколь

ГДК

с.-т.

1,0

3

517.

Етилендіамін

ГДК

орг. зап.

0,2

4

518.

Етилендіамінтетраоцтової кислоти динатрієва сіль (Трилон Б)

ГДК

с.-т.

4,0

2

519.

Етиленхлоргідрин

ГДК

с.-т.

0,1

2

520.

S-Етил-N-етил-N-циклогексил-тіокарбамат (Етсан)

ГДК

с.-т.

0,2

3

521.

Етилідендіацетат

ГДК

с.-т.

0,6

2

522.

Етилксантогенат калію

ГДК

орг. зап.

0,1

4

523.

Етилмеркурхлорид

ГДК

с.-т.

0,0001

1

524.

N-Етил-N-метан-сульфамідо-2-п-фенілендіамін сескесульфат (Моногідрат)

ГДК

с.-т.

0,1

2

525.

0-Етил-0-4 (метилтіо) феніл-5-пропілдитіофосфат (Болстар)

ГДК

орг. зап.

0,003

4

526.

0-Етил-0-метилхлортіофосфат (Діефір)

ГДК

орг. зап.

0,0022

4

527.

Етиловий ефір альфа-бромізовалеріанової кислоти

ОДР

орг. присм.

1,4

3

528.

Етиловий ефір N-бензоїл-N-(3,4-дихлорфеніл-2-амінопропіонової кислоти (Суфікс)

ГДК

с.-т.

1,0

2

529.

Етиловий ефір b,b-диметилакрилової кислоти

ГДК

орг. зап.

0,4

3

530.

Етиловий ефір N-3,4-дихлорфенілаланіну

ГДК

заг.

0,1

4

531.

Етиловий ефір діетиленгліколю (Карбітол)

ГДК

заг.

0,3

3

532.

Етиловий ефір етиленгліколю

ГДК

заг.

1,0

3

533.

Етиловий ефір молочної кислоти

ГДК

с.-т.

0,4

3

534.

Етиловий ефір триетиленгліколю

ГДК

заг.

0,08

4

535.

Етил-орто-толуїдин

ГДК

орг. зап.

0,3

3

536.

0-Етил-S-пропіл-0,2,4-дихлорфенілтіофосфат (Етафос)

ГДК

орг. зап.

0,05

3

537.

Етилсиліконат натрію (ГКЖ-10)

ГДК

орг. калам.

2,0

3

538.

Етилциклогексиламін

ГДК

общ.

0,5

з

539.

Етилциклогексиламіну хлоргідрат

ГДК

с.-т.

0,1

4

540.

Етилциклогексиламінна сіль Ц-етилциклогексилтіокарбамінової кислоти

ГДК

с.-т.

4,0

2

541.

0-Етил-0-фенілтіофосфорної кислоти натрієва сіль

ГДК

орг. зап.

0,1,

4

542.

0-Етил-0-фенілхлортіофосфат

ГДК

орг. зап.

0,005

3

543.

Етинілвінілбутиловий ефір (Бутоксібутенин)

ГДК

орг. зап.

0,002

4

544.

3-Етоксікарбамідофеніл-N-фенілкарбамат (Десмедифам)

ГДК

заг.

5,0

3

545.

Етоксилат первинних спиртів C12 - C15

ГДК

орг. пін.

0,1

4

546.

Етоксилін

ОДР

орг. зап.

0,05

4

547.

Ефір етиленгліколю і жирних кислот

ГДК

заг.

0,7

4

548.

Ефір етилкарбітолу і жирних кислот

ГДК

заг.

0,8

4

549.

Желатин технічний (ГОСТ 4821-77)

ГДК

заг.

0,1

4

550.

Загущувач акриловий водорозчинний

ГДК

заг.

1

3

551.

Залізо (включаючи хлорне залізо) за Fe (ферум)

ГДК

орг. заб.

0,33

3

552.

Замаслювач А-1

ГДК

орг. пл.

0,4

4

553.

Замаслювач Б-73

ГДК

орг. пл.

3,0

4

554.

Замаслювач БВ

ГДК

орг. зап.

1,0

4

555.

1-Ізоамілксантогенат калію

ГДК

орг. зап.

0,005

4

556.

Ізобутилацетат

ГДК

заг.

0,5

4

557.

Ізобутилен

ГДК

орг. зап.

0,5

3

558.

Ізобутилксантогенат калію

ГДК

орг. зап.

0,005

4

559.

Ізобутиронітрил

ОДР

с.-т.

0,4

2

560.

Ізогол (коагулянт)

ОДР

заг.

0,5

4

561.

Ізокротононітрил

ГДК

с.-т.

0,1

2

562.

Ізопентиловий ефір п-толуол сульфонової кислоти

ГДК

заг.

5,0

3

563.

Ізопрен

ГДК

орг. зап.

0,005

4

564.

Ізопропаноламін

ГДК

с.-т.

0,3

2

565.

Ізопропіламін

ГДК

с.-т.

2,0

3

566.

N-Ізопропіланілін

ОДР

орг. зап.

0,9

3

567.

Ізопропілбензол

ГДК

орг. зап.

0,1

3

568.

Ізопропілметилоксіпіримідин (Оксіпіримідин)

ГДК

заг.

0,2

3

569.

Ізопропілксантогенат калію

ГДК

орг. зап.

0,05

4

570.

O-Ізопропіл-N-метилтіокарбамат (Флотореагент ІТК)

ГДК

с.-т.

0,06

3

571.

Ізопропіловий ефір молочної кислоти

ГДК

с.-т.

1,0

3

572.

Ізопропілоктадециламін

ГДК

орг. пл.

0,1

4

573.

Ізопропілфенілкарбамат

ГДК

орг. зап.

0,2

4

574.

Ізопропілхлорекс

ГДК

заг.

0,1

3

575.

Ізопропілхлорфенілкарбамат

ГДК

орг. зап.

1,0

4

576.

ІМ-50 (Флотореагент)

ГДК

заг.

0,1

4

577.

7-(2-Імідазолініл) перфтор-4,7-диметил-3,6-діоксагептил-сульфамід етилендіаміна (Оксамід)

ГДК

с.-т.

1,0

2

578.

7-(2-Імідазолініл) перфтор-4,7-диметил-3,6-діоксагептилсульфонат калію (Діоксалім)

ГДК

с.-т.

1,0

2

579.

Інгібітор деревносмоляної прямої перегонки

ГДК

орг. зап.

0,001

3

580.

Інгібітор СНПХ 7401

ГДК

орг. зап.

0,7

3

581.

Інгібітор СНПХ 6004

ГДК

орг. присм.

0,03

3

582.

Індотолуїдин

ГДК

с.-т.

1,0

2

583.

ІОМС-1 (ТУ 6-0.5-211-1153-81)

ГДК

орг. зап.

4,0

4

584.

Йодоформ (3-Йодметан)

ГДК

орг. зап.

0,0002

4

585.

К-4 (гідролізований поліакрилнітрил, флокулянт)

ГДК

с.-т.

2,0

2

586.

К-6 (гідролізований поліакрилнітрил, флокулянт)

ГДК

с.-т.

2,0

2

587.

Кадмій

ГДК

 

0,0013

2

588.

Кальцій (Ca2+)

ОДР

орг. присм., зап.

200,0

3

589.

Кальцію фосфат (за PO4)

ГДК

заг.

3,5

4

590.

Каніфольне мило

ОДР

с.-т.

3,0

3

591.

Капролактам

ГДК

заг.

1,0

4

592.

Карбамідна смола (сечовиноформальдегідна)

ОДР

орг. присм.

1,5

4

593.

Карбозолін СПД-3

ГДК

с.-т.

0,2

2

594.

Карбозон-О

ГДК

заг.

1,0

3

595.

Карбоксилметилцелюлоза (Гліколевокислий ефір целюлози)

ГДК

заг.

5,0

3

596.

Карбомол

ГДК

ГДК

*1

4

597.

Карбомол ЦЕМ

ГДК

заг.

10,0

4

598.

Кислота 4,4-азобіс-4-ціанпентанова

ГДК

орг. зап.

0,25

4

599.

Кислота акрилова

ГДК

с.-т.

0,5

2

600.

Кислота алкілсульфоянтарна

ГДК

с.-т.

0,1

2

601.

Кислота п-амінобензойна

ГДК

с.-т.

0,1

3

602.

Кислота 2-амінобензойна (Кислота антранілова)

ГДК

заг.

0,1

3

603.

Кислота 3-амінобензойна

ГДК

орг. заб.

10,0

4

604.

Кислота амінобензол-3-сульфокислота (Кислота метанілова)

ГДК

орг. заб.

0,7

4

605.

Кислота 1,8-амінонафталін-4 сульфонова (Кислота-С)

ГДК

орг. зап.

1,0

3

606.

Кислота 5-аміносаліцилова

ГДК

орг. заб.

0,5

4

607.

Кислота 4-аміно-3,5,6-трихлорпіколінова

ГДК

с.-т.

10,0

3

608.

Кислота b-аміноетилдитіо-карбамінова (Препарат 275)

ГДК

с.-т.

0,8

2

609.

Кислота 2-Аміно-2-етоксінафталін-6-сульфокислота (Етоксіклеве кислота)

ГДК

орг. заб.

2,5

4

610.

Кислота антрахінон-1,5-дисульфокислота

ГДК

заг.

5,0

4

611.

Кислота антрахінон-1,8-дисульфокислота

ГДК

заг.

5,0

4

612.

Кислота бензойна

ГДК

заг.

0,6

4

613.

Кислота гідроперфторенантова

ГДК

с.-т.

1,0

2

614.

Кислота 1,5-декандикарбонова (Кислота адипінова)

ГДК

с.-т.

2,0

3

615.

Кислота 1,8-декандикарбонова (Кислота себацинова)

ГДК

с.-т.

1,5

3

616.

Кислота діаміностильбендисульфо-кислота

ГДК

заг.

2,0

4

617.

Кислота диметилдитіофосфорна

ГДК

орг. зап.

0,1

4

618.

Кислота динітростильбен-дисульфокислота

ГДК

заг.

3,0

4

619.

Кислота дифенілоцтова

ГДК

заг.

0,5

4

620.

Кислота 2,5-дихлор-3-амінобензойна (Амібен)

ГДК

заг.

0,5

3

621.

Кислота 2,5-дихлор-3-нітробензойна

ГДК

с.-т.

2,0

2

622.

Кислота 2,4-дихлорфеноксімасляна (2,4-ДМ)

ГДК

с.-т.

0,01

2

623.

Кислота 2,4-дихлорфеноксі-a-пропіонова (2,4-ДП)

ГДК

орг. присм.

0,5

3

624.

Кислота дихлорфеноксіоцтова

ОДР

с.-т.

0,1

2

625.

Кислота-a,b-дихлорформілакрилова (Кислота мукохлорна)

ГДК

с.-т.

1,0

2

626.

Кислота ди(2-етилгексил)-дитіофосфорна

ГДК

с.-т.

0,02

2

627.

Кислота діетилдитіофосфорна

ГДК

орг. зап.

0,2

4

628.

Кислота енантгідроксамова

ГДК

заг.

0,1

3

629.

Кислота ізофталева

ГДК

заг.

0,1

4

630.

Кислота каприлгідроксамова

ГДК

заг.

0,1

4

631.

Кислота капрингідроксамова

ГДК

заг.

0,1

4

632.

Кислота капронгідроксамова

ГДК

заг.

0,1

4

633.

Кислота малеїнова

ГДК

орг. зап.

1,0

4

634.

Кислота масляна

ГДК

заг.

0,7

4

635.

Кислота метакрилова

ГДК

с.- т.

1,0

3

636.

Кислота N-метилсульфамінова

ГДК

с.- т.

0,4

2

637.

Кислота 2-метил-4-хлорфеноксімасляна (Тропотокс)

ГДК

орг. зап.

0,03

3

638.

Кислота 2-метил-4-хлорфеноксі-оцтова (2М-4Х, "Дикотекс")

ГДК

с.-т.

2,0

3

639.

Кислота 2-метоксі-3,6-дихлорбензойна (Діанат)

ГДК

с.-т.

15,0

2

640.

Кислота молочна

ГДК

заг.

0,9

4

641.

Кислота 7-моногідроперфтор-енантова

ГДК

с.-т.

1,0

2

642.

Кислота монохлороцтова

ГДК

с.-т.

0,06

2

643.

Кислота a-монохлорпропіонова

ГДК

орг. присм.

0,8

3

644.

Кислота мурашина

ГДК

заг.

3,5

3

645.

Кислота нафталін-1,5-дисульфокислота

ГДК

заг.

1

4

646.

Кислота 1-нафтиламіно-4,8-дисульфокислота (Аміно-С-кислота)

ГДК

заг.

5,0

4

647.

Кислота 2-нафтиламіно-4,8-дисульфокислота (Аміно-Ц-кислота)

ГДК

заг.

10,0

4

648.

Кислота 2-(a-нафтоксі)-пропіонова

ГДК

с.-т.

2,0

2

649.

Кислота нітрилотриметилфосфонова

ГДК

заг.

1,0

3

650.

Кислота 3-нітроанілін-4-сульфокислота

ГДК

орг. заб.

0,9

4

651.

Кислота 1-нітроантрахінон-2-карбонова

ГДК

с.-т.

2,5

3

652.

Кислота 4-нітробензойна

ГДК

с.-т.

0,1

3

653.

Кислота 3-нітробензойна

ГДК

орг. заб.

0,1

4

654.

Кислота 2-оксі-3,6-дихлорбензойна

ГДК

орг. заб.

0,5

3

655.

Кислота оксіетилідендіосфонова

ГДК

орг. присм.

0,6

4

656.

Кислота олеїнова

ГДК

заг.

0,5

4

657.

Кислота пеларгонгідроксамова

ГДК

заг.

0,1

4

658.

Кислота перфторвалеріанова

ГДК

с.-т.

0,7

2

659.

Кислота перфторенантова

ГДК

с.-т.

1,0

2

660.

Кислота терефталева

ГДК

заг.

0,1

4

661.

Кислота тетрахлортерефталева

ГДК

заг.

10,0

4

662.

Кислота п-толуолсульфінова

ГДК

с.-т.

1.0

2

663.

Кислота трихлорбензойна

ГДК

с.-т.

1,0

2

664.

Кислота трихлормигдальна

ГДК

заг.

0,2

3

665.

Кислота a,a,b-трихлорпропіонова

ГДК

орг. присм.

0,01

4

666.

Кислота -a-(2,4,5-трихлорфеноксі) - пропіонова (Сильвекс)

ОДР

с.-т.

0,01

2

667.

Кислота оцтова

ГДК

заг.

1,0

4

668.

Кислота феноксіоцтова

ГДК

с.-т.

1,0

2

669.

Кислота фталева

ГДК

заг.

0,5

3

670.

Кислота 2-хлор-5-амінобензойна

ГДК

заг.

2,0

4

671.

Кислота 2-хлорбензойна

ГДК

орг. присм.

0,1

4

672.

Кислота 4-хлорбензойна

ГДК

орг. присм.

0,2

4

673.

Кислота 2-хлоретилфосфонова

ГДК

с.-т.

4,0

2

674.

Кислота 2-хлор-5-нітробензойна

ГДК

орг. присм.

0,3

4

675.

Кислота 4-хлор-3-нітробензойна

ГДК

орг. присм.

0,25

3

676.

Кислота хлорпеларгонова

ГДК

орг. зап.

0,3

4

677.

Кислота хлорундеканова

ГДК

орг. зап.

0,1

4

678.

Кислота хлоренантова

ГДК

орг. зап.

0,05

4

679.

Кислота хризантемова

ГДК

с.-т.

5,0

3

680.

Кислота ціанурова

ГДК

орг. присм.

6,0

3

681.

Кислота щавлева

ГДК

заг.

0,5

3

682.

Кислоти a,a-дихлоркарбонові (Флотореагент)

ОДР

заг.

1,0

3

683.

Кислоти дихлоркарбонові фракції C17 - C20

ГДК

заг.

1,0

4

684.

Кислоти жирні синтетичні C5 - C20

ГДК

заг.

0,1

4

685.

Кислоти лігносульфінові

ГДК

заг.

0,3

4

686.

Кислот нафтенові

ГДК

орг. зап.

1,0

4

687.

Кислот поліхлорбензойні (2 КФ)

ГДК

с.-т.

5,0

3

688.

Кислот сульфіровані жирні технічні (Флотореагент)

ОДР

заг.

1,0

3

689.

Кобальт

ГДК

с.-т.

0,13

2

690.

Корекст 7664

ГДК

орг. зап.

0,2

4

691.

Корексит ОС-5

ГДК

орг. зап.

0,3

3

692.

12 краун-4

ОДР

с.-т.

0,045

3

693.

15 краун-5

ОДР

с.-т.

0,055

3

694.

18 краун-6

ОДР

с.-т.

0,05

3

695.

м-Крезол

ГДК

с.-т.

0,004

2

696.

п-Крезол

ГДК

с.-т.

0,004

2

697.

Кремній (за Si)

ГДК

с.-т.

10,0

2

698.

3-Кротилізотіуроній хлорид (Флотореагент-IP-70)

ГДК

орг. пін.

відсутнє

4

699.

Кротонітрил

ГДК

с.-т.

0,1

2

700.

Ксантогенат бутиловий

ГДК

орг. зап.

0,001

4

701.

Ксилол

ГДК

орг. зап

0,05

3

702.

КФ-6 (N-Диметиламінометил-акриламід)

ГДК

с.-т.

2,0

2

703.

Лак КО-075

ГДК

орг. пл.

0,1

4

704.

Лак КО-921

ГДК

орг. пл.

0,03

4

705.

Лакрис 20 марки А

ГДК

орг. пін.

2,0

4

706.

Лакрис 20 марки Б

ГДК

орг. пін.

2,0

4

707.

Лапроксид 303

ОДР

орг.

0,3

4

708.

Лапроксид 503 (тригліцидиловий ефір поліоксіпропілентриолу)

ГДК

орг. пін.

0,3

4

709.

Лапрол 6003-2Б-18

ГДК

орг. пін.

0,1

4

710.

Лапрол 6003-2Б-7

ГДК

орг. пін.

0,1

4

711.

Лапрол 4202-2Б-30

ГДК

орг. пін.

0,1

4

712.

Лапрол 2402

ГДК

орг. пін.

0,1

4

713.

Лапрол 2501-2-50

ГДК

орг. пін.

0,1

4

714.

Лапрол 2502-2Б-40

ГДК

орг. пін.

0,1

4

715.

Лапрол 3003/2-60

ГДК

орг. пін.

0,1

4

716.

Лапрол 3502-2Б-20

ГДК

орг. пін.

0,1

4

717.

Лапрол 3503-2-70

ГДК

орг. пін.

0,1

4

718.

Лапрол 4003-2-20

ГДК

орг. пін.

0,1

4

719.

Лапрол-503

ГДК

орг. пін.

0,3

4

720.

Лапрол 402-2-100

ГДК

орг. пін.

0,3

4

721.

Лапрол 1502-2-70

ГДК

орг. пін.

0,1

4

722.

Лапрол 2505-2-70

ГДК

орг. пін.

0,1

4

723.

Лапрол 3003 (поліоксіпропілентріол)

ГДК

орг. пін.

10,0

4

724.

Лапрол 702 (поліоксипропілендіол)

ГДК

орг. пін.

0,2

4

725.

Лапрол 202

ГДК

орг. пін.

0,3

4

726.

Лапрол 564

ГДК

орг. пін.

0,3

4

727.

Лапрол 2102

ГДК

орг. пін.

0,1

4

728.

Лапрол 3603-2-12

ГДК

орг. пін.

0,1

4

729.

Лапрол 501-2-100

ГДК

орг. пін.

1,0

4

730.

Лапрол 502-2-10

ГДК

орг. пін.

0,5

4

731.

Лапрол 805 "О"

ГДК

орг. пін.

0,3

4

732

Лапрол 1102-4-80

ГДК

орг. пін.

0,5

4

733.

Лапрол 1103К

ГДК

орг. пін.

0,5

4

734.

Лапрол 1601-2-50 "Р"

ГДК

орг. пін.

0,1

4

735.

Лапрол 1601-2-50 "Б"

ГДК

орг. пін.

0,3

4

736.

Лапрол 5003 2Б10 (поліоксіалкільований гліцерин)

ГДК

орг. присм.

16,0

4

737.

Лапрол 805 (поліоксіпропіленпентол)

ГДК

заг.

10,0

4

738.

Лапрол 10002-2-80

ОДР

орг.

0,1

4

739.

Лапрол СН 502-2-100 (олігоетиленоксидсульфонат натрію)

ОДР

орг. пін.

0,3

4

740.

Лапромол 294 (тетраоксі-пропілетилендіамін)

ГДК

заг.

2,0

4

741.

Латекс ЛМФ

ГДК

орг. пін.

6,0

4

742.

Латекс ВІБ-2

ГДК

с.-т.

17,0

2

743.

Лауріламінопропіонітрил

ГДК

орг. зап.

0,07

4

744.

Лаурілпропілендіамін

ГДК

орг. зап.

0,1

3

745.

Лейко-1,4-діаміноантрахінон

ГДК

орг. заб.

0,02

3

746.

Лейко-1, 4, 5, 8-тетраоксіантрахінон

ГДК

с.-т.

3,0

2

747.

Ленол 10

ОДР

заг.

0,5

4

748.

Ленол 32

ОДР

орг. присм.

0,03

4

749.

ЛЗЖ-2М

ОДР

заг.

0,5

4

750.

Леомін КР

ОДР

заг.

0,2

4

751.

Лігнин сульфатний хвойний

ГДК

орг. заб.

5,0

4

752.

Лігнин сульфатний листяний

ГДК

орг. заб.

5,0

4

753.

Лігносульфонові кислоти

ГДК

заг.

1,0

4

754.

Літій

ГДК

с.-т.

0,033

2

755.

2,5-Лутідин

ГДК

с.-т.

0,05

2

756.

Магній (Mg2+)

ОДР

орг. присм., зап.

50,0

3

757.

Магнію хлорат

ГДК

заг.

20,0

3

758.

Малононітрил

ГДК

с.-т.

0,02

2

759.

Марганець

ГДК

орг. заб.

0,13

3

760.

2-Меркаптобензтіазол (Каптакс)

ГДК

орг. зап.

5,0

4

761.

b-Меркаптодіетиламін

ГДК

орг. зап.

0,1

4

762.

Метазин

ГДК

орг. присм.

0,3

4

763.

Метакриламід

ГДК

с.-т.

0,1

2

764.

Метан

ОДР

с.-т.

2,0

2

765.

Метас (Співполімерметакрилової кислоти і метакриламіда)

ГДК

с.-т

5,0

2

766.

Метилакрилат

ГДК

орг. зап.

0,02

4

767.

b-Метилакролеїн (Кротоновий альдегід)

ГДК

с.-т.

0,3

3

768.

N-Метиламінна сіль-N-метилдитіокарбамінової кислоти

ГДК

орг. зап.

0,02

3

769.

1-Метиламіноантрахінон

ГДК

заг.

5,0

3

770.

1-Метиламіно-4-бромантрахінон

ГДК

заг.

5,0

3

771.

п-Метиламінофенол сульфат (Метол)

ГДК

орг. заб.

0,3

3

772.

Метилацетат

ГДК

с.-т.

0,1

3

773.

Метил-N-(2-бензімідазоліл)-карбамат

ГДК

орг. пл.

0,1

4

774.

a-Метилбензиловий ефір 2-хлорацетооцтової кислоти

ГДК

с.-т.

0,152

2

775.

a-Метилбензиловий ефір ацетооцтової кислоти

ГДК

заг.

0,8

4

776.

Метилбензоат (Метиловий ефір бензойної кислоти, Необонове масло)

ГДК

орг. присм.

0,05

4

777.

Метил-1-бутилкарбамоїл-2-бензімідазолкарбамат (Арилат)

ГДК

орг. плівка

0,5

4

778.

0-Метилгуанілізосечовина-цинкохлорид

ОДР

орг. зап.

0,01

3

779.

2-Метил-4,6-динітрофенол

ГДК

с.-т.

0,05

2

780.

2-Метил-1,3-діоксолан (Ацеталь)

ОДР

орг. зап.

1,0

3

781.

2,2-Метиленбіс (3,4,6-Трихлорфенол) (Гексахлорофен)

ГДК

заг.

0,03

3

782.

Метилдитіокарбамат натрію (Карбатіон)

ГДК

орг. зап.

0,02

3

783.

Метилетилкетон

ГДК

орг. зап.

1,0

3

784.

0-Метил-0-етил-0-(2,4,5-три-хлорфенілтіофосфат) (Трихлорметафос-3)

ГДК

орг. зап.

0,4

4

785.

Метилізобутилкарбінол

ОДР

с.-т.

0,15

2

786.

Метилізобутилкетон

ОДР

с.-т.

0,2

2

787.

Метилкарбітол

ОДР

орг.

1,0

4

788.

Метилмеркаптан

ГДК

орг. зап.

0,0002

4

789.

Метилметакрилат

ГДК

с.-т.

0,01

2

790.

3-Метил-4-метилмеркаптофенол (Метилтіометилфенол)

ГДК

орг. присм

0,01

4

791.

Метиловий ефір п-толуїлової кислоти (п-Толуоловий ефір)

ГДК

орг. присм.

0,05

4

792.

Метиловий ефір феноксіоцтової кислоти

ГДК

заг.

0,5

4

793.

Метилолметакриламід

ГДК

с.-т,

0,1

2

794.

N-Метилпіридинійхлорид

ГДК

орг. зап.

0,01

4

795.

Метилпіролідон

ГДК

заг.

0,5

3

796.

1-Метил-н-пропіл-4,6-динітрофенілкарбонат (Акрекс, Динобутон)

ГДК

орг. пл.

0,2

4

797.

2-(1-Метилпропіл)-4,6-динітрофенол (Диносеб)

ГДК

орг. заб.

0,1

4

798.

5-Метилрезорцин

ГДК

орг. заб.

1,0

4

799.

Метилсиліконат натрію (ГКЖ-11)

ГДК

орг. зап.

2,0

3

800.

a-Метилстирол

ГДК

орг. присм.

0,1

3

801.

Метилсульфат натрію

ГДК

орг. зап.

0,1

4

802.

2-Метилтіо-4,6-біс-(ізопропіламіно)-симтриазин (Прометрин)

ГДК

орг. зап.

3,0

3

803.

2-Метилтіо-о-метилкарбомоїл-бутанон оксим-3 (Дравин 755)

ГДК

орг. зап.

0,1

3

804.

3-Метил-1,2,4-триазолон-5 (Триазолон-5)

ГДК

заг.

1,0

4

805.

Метилтриалкіламоній метилсульфат

ГДК

с.-т.

0,01

3

806.

3-Метилфеніл-N-метилкарбамат (Дикрезил)

ГДК

орг. зап.

0,1

3

807.

Метилхлороформ

ОДР

с. т.

10,0

2

808.

2-Метилфуран (Сильван)

ГДК

орг. зап.

0,5

4

809.

3-Метоксікарбамідофеніл-N-фенілкарбамат (Фенмедифам)

ГДК

с.-т.

2,0

3

810.

4-(М-Метоксіфенілазо)-п-(п-трет-амілфеноксі) анілід 1-оксі-2-нафтойної кислоти) (3Г-4М)4

ОДР

орг. зап.

2,0

4

811.

N-Метоксіетилхлорацетат-о-толуїдід (Толуїн)

ГДК

орг. зап.

0,05

4

812.

М-Метоксіетоксі-етанол (Метилкарбінол)

ГДК

заг.

0,3

3

813.

Метрибузин-4-аміно-6-трет-бутил-3-метил (тіо) -1,2,4-триазин-5-(4Н)-ОН (Зенкор)

ГДК

заг.

0,1

4

814.

Мідь (купрум)

ГДК

орг. присм.

1,03

3

815.

Миш'як (арсен)

ГДК

с.-т.

0,053

2

816.

Модифікат поліетиленіміну м.м. 30000

ГДК

с.-т.

2,0

2

817.

Модифікатор 113-63

ГДК

орг. пл.

0,2

3

818.

Модифікатор РУ-ВМ

ГДК

орг. пл.

0,7

3

819.

Молантін Р (Похідне феноксібензолу)

ГДК

с.-т.

0,05

2

820.

Молібден

ГДК

с.-т.

0,25

2

821.

Моноалкілсульфоянтарної кислоти динатрієва сіль

ГДК

с.-т.

0,5

3

822.

Моноалліламін (Алліламін)

ГДК

с.-т.

0,005

2

823.

Монобутиламін

ГДК

орг. зап.

4,0

3

824.

Монобутилсульфокислоти нафталіну Na-сіль (Змочувач ДБ)

ГДК

орг. зап.

0,1

3

825.

Моновініловий ефір діетиленгліколю

ОДР

орг. зап.

1,0

3

826.

Моновініловий ефір етиленгліколю

ОДР

орг. зап.

1,0

 

827.

Моногідроперекис-м-диізопропілбензолу

ГДК

заг.

0,6

3

828.

Моногідроперекис диізопропілбензолу

ГДК

заг.

0,3

3

829.

Моноізобутиламін

ГДК

орг. присм.

0,04

3

830.

Монометакриловий ефір етиленгліколю

ГДК

с.-т.

0,03

4

831.

Монометиламін

ГДК

с.-т.

1,0

3

832.

Монометиланілін

ГДК

орг. зап.

0,3

2

833.

Монометилдихлортіофосфат

ГДК

с.-т.

0,012

2

834.

Монопропіламін

ГДК

орг. зап.

0,5

3

835.

Монохлорацетат натрію

ГДК

с.-т.

0,05

2

836.

Монохлорацетон

ОДР

с.-т.

0,52

2

837.

Монохлоргідрин

ГДК

орг. присм.

0,7

3

838.

Монохлордифеніл

ГДК

с.-т.

0,001

2

839.

Монохлорпропіонат натрію

ГДК

орг. зап

2,0

3

840.

Моноетаноламін

ГДК

с.-т.

0,5

2

841.

Моноетиламін

ГДК

орг. зап.

0,5

3

842.

Моноетилдихлортіофосфат

ГДК

орг. зап.

0,02

4

843.

Моноефір 2-хлоретилфосфонової кислоти

ГДК

с.-т.

1,5

3

844.

Морозол (ТУ 38.4.01-79)

ОДР

орг. присм.

0,003

3

845.

МСДА (Сіль дициклогексиламіну і технічних жирних кислот C10 - C13 і C17 - C20

ГДК

с.-т.

0,01

2

846.

Натрієва сіль інденкарбонової кислоти, 4-сульфоефір бісфенолформальдегідної смоли (ІКК)

ГДК

орг. заб.

0,04

4

847.

Натрієва сіль оксиетилідендіфосфонової кислоти цинкового комплексу

ГДК

с.-т.

5,0

3

848.

Натрій

ГДК

с. т.

200,0

2

849.

Натрій метафосфорнокислий (за PO4)

ГДК

заг.

3,5

4

850.

Натрій пірофосфорнокислий (за PO4)

ГДК

заг.

3,5

4

851.

Натрій фосфорнокислий тризамісний (за PO4)

ГДК

заг.

3,5

4

852.

Натрію хлорат

ГДК

орг. присм.

20,0

3

853.

Натрію хлорит

ГДК

с.-т.

0,2

3

854.

Нафта багатосірчиста

ГДК

орг. пл.

0,1

4

855.

Нафта міцна

ГДК

орг. пл.

0,3

4

856.

Нафталін

ГДК

орг. зап.

0,01

4

857.

1-Нафтіл-N-метилкарбамат (Севин)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

858.

Нафтові сульфоксиди

ОДР

заг.

0,1

4

859.

a-Нафтол

ГДК

орг. зап.

0,1

3

860.

b-Нафтол

ГДК

с.-т.

0,4

3

861.

2-Нафтол-6-сульфокислота (Шеффер сіль)

ГДК

с.-т.

4,0

3

862.

Неіоноген ЕА-160 (ДТS-OR-701)

ГДК

орг. пін.

0,05

4

863.

Неонол АФ-14

ГДК

орг. пін.

0,1

4

864.

Неонол В-1020-3

ГДК

орг. пін.

0,1

3

865.

Неонол 2В-1317-12

ГДК

орг. пін.

0,1

4

866.

Неонол В 1020-3 (оксіетильовані вторинні спирти)

ГДК

орг. пін.

1,0

3

867.

Неонол АФ9-12

ГДК

орг. пін.

0,1

4

868.

Неонол АФ9-25

ГДК

орг. пін.

0,1

4

869.

Неонол АФС9-4КМ

ГДК

орг. пін.

0,1

4

870.

Неонол АФС9-5КМ

ГДК

орг. пін.

0,1

4

871.

Неонол АФС9-6КМ

ГДК

орг. пін.

0,1

4

872.

Неонол АФС9-10КМ

ГДК

орг. пін.

0,1

4

873.

Неонол АФ9-6

ГДК

орг. пін.

0,3

4

874.

Неонол АФ9-4

ГДК

орг. пін.

0,3

4

875.

Неонол АФМ9-10 (0,9)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

876.

Неонол АФМ9-10 (0,5)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

877.

Неонол АФМ9-12 (0,3)

ГДК

орг. пін.

0,1

4

878.

Неонол АФ9-8

ГДК

орг. пін.

0,2

4

879.

Неонол АФМ-10

ГДК

орг. пін.

0,1

4

880.

Неонол АФ9-12СН

ГДК

орг. пін.

0,1

4

881.

Неонол ФОМ-9-4- (1-тетраетиленоксид-2-N-ди-N1-диметиламінопропілметилен-
4-нонілбензол

ОДР

орг. пін.

1,0

3

882.

Неонол ФОМ-9-12-(1-додекаетиленоксид-
гідрокси-2-N-ди-N1-диметиламінопропілметилен-
4-нонілбензол)

ОДР

орг. пін.

1,0

3

883.

Неонол ФОМ-9-20-(1-дидеканетиленоксид-
гідрокси-2-N-ди-N1-диметиламінопропілметилен-
4-нонілбензол)

ОДР

орг. пін.

1,0

3

884.

Нікель (нікол)

ГДК

с.-т.

0,13

3

885.

Ніобій

ГДК

с.-т.

0,013

2

886.

Нітрати (за NO3)

ГДК

с.-т.

45,0

3

887.

Нітрити (за NO2)

ГДК

с.-т.

3,3

2

888.

Нітрил акрилової кислоти

ГДК

с.-т.

2,0

2

889.

Нітрило-3-метилфосфонової кислоти тринатрієва сіль мідного комплексу

ГДК

с.-т.

1,0

2

890.

Нітрило-3-метилфосфонової кислоти тринатрієва сіль цинкового комплексу

ГДК

заг.

1,0

3

891.

1-Нітроантрахінон

ГДК

заг.

2,5

3

892.

о-Нітроанізол

ГДК

орг. присм.

0,3

3

893.

п-Нітроанізол

ГДК

орг. присм.

0,1

3

894.

2-Нітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,01

3

895.

3-Нітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,15

3

896.

4-Нітроанілін

ГДК

с-т.

0,05

3

897.

4-Нітроанілін-2-сульфокислоти амонійна сіль

ГДК

орг. заб.

0,08

4

898.

Нітробензол

ГДК

с.-т.

0,2

3

899.

м-Нітробензолсульфонат натрію (Лудігол)

ГДК

заг.

*1

4

900.

Нітрогуанідин

ГДК

с.-т.

0,1

2

901.

1 -Нітро-3,4-діамінобензол (Барвник жовтий для хутра)

ГДК

орг. заб.

0,005

4

902.

4-Нітро-N,N-діетиланілін

ГДК

орг. заб.

0,002

3

903.

N-Нітрозодифеніламін

ГДК

орг. зап.

0,1

4

904.

Нітрозофенол

ГДК

орг. заб.

0,1

3

905.

Нітроетан

ГДК

с.-т.

1,0

2

906.

Нітрометан

ГДК

орг. зап.

0,005

4

907.

Нітропропан

ГДК

с.-т.

1,0

3

908.

п-Нітрофенетол

ГДК

с.-т.

0,002

2

909.

п-Нітрофеніламіноетанол (Оксіамін)

ГДК

орг. зап.

0,5

4

910.

п-Нітрофенілацетиламіноетанол (Оксіацетиламін)

ГДК

орг. зап.

1,0

4

911.

п-Нітрофенілхлорметил-карбінол (Карбінол)

ГДК

орг. зап.

0,2

4

912.

о-Нітрофенол

ГДК

с.-т.

0,06

2

913.

м-Нітрофенол

ГДК

с.-т.

0,06

2

914.

п-Нітрофенол

ГДК

с.-т.

0,02

2

915.

Нітрохлорбензол

ГДК

с.-т.

0,05

3

916.

Нітроциклогексан

ГДК

с.-т.

0,1

2

917.

Норсульфазол

ГДК

заг.

1,0

3

918.

Оксалати

ГДК

заг.

0,2

4

919.

Оксамат

ГДК

заг.

1,5

4

920.

Оксанол КШ-9

ГДК

орг. пін.

0,1

4

921.

Оксанол Л-7

ГДК

орг. пін.

0,1

4

922.

Оксацилін

ГДК

с.-т.

0,02

2

923.

Оксібензтіазол

ГДК

с.-г.

1,0

2

924.

Оксігексилідендифосфонат натрію

ГДК

с.-т.

0,5

3

925.

Оксігептилідендифосфонат натрію

ГДК

с.-т.

0,5

3

926.

1-Оксі-2,10-діанілідо-4,9-антрахінону динатрієва сіль (Барвник хромовий синьо-чорний антрахіноновий C)

ГДК

орг. заб.

0,04

4

927.

Оксіетилідендифосфонової кислоти мідноамонійний комплекс

ГДК

с.-т.

0,6

3

928.

Оксіетилідендифосфонової кислоти цинковий комплекс

ГДК

с.-т.

5,0

3

929.

Оксіетилідендифосфонової кислоти монокалієва сіль

ОДР

заг.

0,3

4

930.

Оксіетилідендифосфонової кислоти триамонійна сіль

ОДР

заг.

0,5

3

931.

Оксіетилідендифосфонової кислоти тринатрієва сіль

ОДР

заг.

0,3

3

932.

Оксіетилпіперазин

ГДК

с.-т.

6,0

2

933.

1-Оксі-4 (4-метил-2-сульфо-феніламіно)-антрахінона натрієва сіль (Барвник кислотний фіолетовий антрахіноновий)

ГДК

орг. заб.

0,1

4

934.

(4-Оксі-2-метилфеніл)-диметилсульфоній хлорид

ГДК

орг. зап.

0,007

4

935.

Оксіоктилідендифосфонат натрію

ГДК

с.-т.

0,5

3

936.

1(2-Оксіпропіл)-1-метил-2-пентадецил-2-імідазо-2-імідазоліній метилсульфат (Карбозолін, СПД-3)

ГДК

с.-т.

0,2

2

937.

2-Оксі-1,3-пропілендіамін-N,N,N',N'-тетраметиленфосфонової кислоти натрієва сіль (ДПФ-1 Н)

ГДК

орг. присм.

4,0

4

938.

2-Оксіпропілен-1,3-діаміно-N,N,N',N'-тетраметиленфосфонова кислота (ДПФ-1)

ГДК

орг. присм.

4,0

4

939.

Оксид алкілдиметиламіну

ГДК

с.-т.

0,4

2

940.

Оксид діоктилізопептилфосфину

ГДК

с. т.

1,0

3

941.

Оксид мезитілу

ОДР

с.-т.

0,06

2

942.

Оксид пропілену

ГДК

с.-т.

0,01

2

943.

Оксид триізопентилфосфину

ГДК

с.-т.

0,3

2

944.

Оксиетильований діамін: 1,3-діамінопропан-N-(3-тридецилоксі) пропіл та його діацетати (флотореагент "Лілафлот Д817М")

ГДК

 

0,05

 

945.

Оксинонілідендифосфонат натрію

ГДК

с.-т.

0,5

3

946.

Оксифос Б

ГДК

орг. пін.

0,2

3

947.

Оксифенілметилсечовина (Метурин)

ГДК

с.-т.

1,0

3

948.

Октиловий ефір дихлорфеноксіоцтової кислоти

ГДК

орг. зап.

0,2

3

949.

N-Олеїл-e-амінокапронової кислоти натрієва сіль

ГДК

заг.

0,5

4

950.

Олефінсульфонат натрію

ГДК

орг. пін.

0,5

4

951.

Олефінсульфонат C12 - C14

ГДК

орг. пін.

0,4

4

952.

Олефінсульфонат C15 - C18

ГДК

с.-т.

0,2

2

953.

О-нафтохінондиіазид

ГДК

орг. заб.

0,06

4

954.

ОП-7

ГДК

орг. пін.

0,1

4

955.

ОП-10

ГДК

орг. пін.

0,1

4

956.

ОПС-Б

ГДК

заг.

2,0

3

957.

ОПС-М

ГДК

с.-т.

0,5

2

958.

Пеназолін 7-9Б (суміш 55 % імідазолінів, 20 % піперазину та 20 % амідоамінів)

ОДР

орг. пін.

0,1

3

959.

Пеназолін 10-16 БД (суміш 50 % імідазолінів, 25 % піперазину та 20 %, амідоамінів)

ОДР

орг. пін.

0,1

3

960.

Пентадециламін солянокислий (АНП-2)

ГДК

орг. зап.

0,4

3

961.

Пентаетиленгліколь (Етиленглікольтетраоксідіетиловий ефір)

ГДК

с. т.

1,0

3

962.

Пентакарбоніл заліза

ОДР

орг. зап.

0,1

4

963.

Пентахлорамінопіколін

ГДК

с.-т.

0,02

2

964.

Пентахлорацетофенон

ГДК

орг. присм.

0,02

3

965.

Пентахлорбіфеніл

ГДК

с. т.

0,001

1

966.

Пентахлорбутан

ГДК

орг. зап.

0,02

3

967.

Пентахлорпіколін

ГДК

с.-т.

0,02

2

968.

Пентахлорпропан

ГДК

орг. зап.

0,03

3

969.

Пентахлорфенол

ГДК

с.-т.

0,01

2

970.

Пентахлорфенолят натрію

ГДК

орг. зап.

5,0

3

971.

Пентахлорфенолят терпено-малеїнового аддукту

ГДК

с.-т.

1,0

2

972.

Первинний алкілсульфат

ГДК

орг. пін.

0,5

3

973.

Пероксид дигідроізофорону

ГДК

с.-т.

0,1

2

974.

Персульфат амонію

ГДК

с.-т.

0,5

2

975.

Персульфат калію

ГДК

с.-т.

0,5

2

976.

Перфторгептаналь гідрат

ГДК

с.-т.

0,5

2

977.

Перхлорат амонію

ГДК

с.-т.

5,0

2

978.

Перхлорбутан

ГДК

орг. зап.

0,02

3

979.

Перхлорметиленциклопентен

ГДК

орг. зап.

0,05

4

980.

a-Піколін

ГДК

с.-т.

0,05

2

981.

Піколіну a-гідрохлорид

ГДК

с.-т,

0,05

2

982.

Піперидин

ГДК

с.-т.

0,06

3

983.

Піридин

ГДК

с.-т.

0,2

2

984.

Пірогаллол

ГДК

орг. заб.

0,1

3

985.

Пірокатехин

ГДК

орг. заб.

0,1

4

986.

Піролізат деревної смоли

ГДК

орг. зап.

0,02

4

987.

Поліакрилат натрію

ГДК

с.-т.

15,0

2

988.

Поліакриламід

ГДК

с-т.

2,0

2

989.

Поліамінометилфосфат (ПАФ-13А)

ГДК

заг.

5,0

3

990.

Полідиметилдіалліламонію хлорид (ВПК-402)

ГДК

с.-т.

0,1

3

991.

Полі-(1,2-диметил-5-вінілпіридиній) метил сульфат

ГДК

с. т.

4,0

2

992.

Поліетиленімін

ГДК

с.-т.

0,1

2

993.

Поліетиленова емульсія (водна дисперсія 25 % поліетилену)

ГДК

орг. пін.

0,3

4

994.

Поліетиленполіамін

ГДК

с.-т.

0,005

2

995.

Поліетилентіурамдисульфід цинку (Полікарбацин)

ГДК

орг. зап.

2,0

4

996.

Поліоксіпропілендіамін (ДА 500)

ГДК

орг. присм.

0,3

2

997.

Поліоксіпропілендіамін (ДА 1050)

ГДК

с.-т.

0,3

2

998.

Поліоксіпропілентриамін (ТА 750)

ГДК

орг. пін.

0,03

2

999.

Поліоксіпропілентриамін (ТА 1100),

ГДК

с.-т.

0,03

2

1000.

Поліоксіпропілентриамін (ТА 1500)

ГДК

с.-т.

0,2

4

1001.

Поліоксіетилен м.м. 2 - 3 млн.

ГДК

заг.

0,1

4

1002.

Поліоксіетилен м.м. 5 млн.

ГДК

заг.

0,02

4

1003.

Політрибутилоловометакрилат (Флокулянт ППС)

ГДК

с.-т.

0,08

2

1004.

Поліфос 124 Тм (суміш триетаноламінових солей алкілфосфатів і алкілполіфосфатів фракцій (C12 - C18)

ОДР

орг. пін.

0,5

4

1005.

Поліфосфати (PO4)

ГДК

орг.

3,5

3

1006.

Поліфурит 500

ГДК

заг.

1,0

4

1007.

Поліфурит 1000

ГДК

заг.

1,0

4

1008.

Поліфурит 1500

ГДК

заг.

0,2

4

1009.

Поліхлоркамсен (Токсафен)

ОДР

с.-т.

0,005

2

1010.

Поліхлорпінен

ГДК

с.-т.

0,2

3

1011.

Превоцел N-12

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1012.

Превоцел NY-12

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1013.

Превоцел W-OFP

ГДК

орг. пін.

0,025

4

1014.

Превоцел WOFP-100

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1015.

Препарат АМ

ГДК

заг.

5,0

3

1016.

Препарат Д-11 (ТУ 3840830-79)

ГДК

с.-т.

0,2

3

1017.

Препарат ТАК-52/ТУ 3840831-79)

ГДК

с.-т.

0,6

2

1018.

Препарат ОС-20

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1019.

Проксамін 385

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1020.

Проксанол 186

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1021.

Пропілбензол

ГДК

орг. зап.

0,2

3

1022.

Пропілен

ГДК

орг. зап.

0,5

3

1023.

Пропіленгліколь

ГДК

заг.

0,6

3

1024.

о-Пропілфенол

ГДК

орг. зап.

0,01

4

1025.

п-Пропілфенол

ГДК

орг. зап.

0,01

4

1026.

S-Пропіл-N-етил-N-бутилтіокарбамат (Тіллам)

ГДК

орг. зап.

0,01

3

1027.

Пропіонат натрію

ГДК

заг.

0,8

4

1028.

Резорцин

ГДК

заг.

0,1

4

1029.

Родамін 4С

ГДК

орг. заб.

0,1

4

1030.

Родамін Ж

ГДК

заг.

0,01

4

1031.

Родамін-2Ц-основа

ГДК

заг.

0,01

4

1032.

Роданіди

ГДК

с.-т.

0,1

2

1033.

Ртуть

ГДК

с.-т

0,00053

1

1034.

Рубідій хлористий

ГДК

с.-т.

0,1

2

1035.

Сапонин

ГДК

орг. зап.

0,2

3

1036.

Свинець (плюмбум)

ГДК

с.-т.

0,03

2

1037.

Селен

ГДК

с.-т.

0,013

2

1038.

Сечовина

ГДК

заг.

*1

4

1039.

Сіланол лаку КО-075

ГДК

орг. пл..

0,5

4

1040.

Сіланол лаку КО-116

ГДК

орг. зап.

0,015

4

1041.

Сіланол лаку КО-921

ГДК

орг. пл.

0,05

4

1042.

Сіль триетаноламіну 2-бром-4 (4-метил-2-сульфофеніламіно)-1-аміно-антрахінону (Барвник кислотний чисто блакитний антрахіноновий)

ГДК

орг. заб.

0,2

4

1043.

Сірковуглець

ГДК

орг. пл..

1,0

4

1044.

Сірчанокислого ефіру 2-етил-гексанола натрієва сіль (Сульфірол-8)

ГДК

орг. присм.

5,0

4

1045.

Силікат натрію, силікат калію (SiO3)

ГДК

с.-т.

30,0

2

1046.

Силоксан гекса (g-трифторпропіл) - полідиметил (поліметил) - трифтор-пропілсилоксан (Рідина 169 1п)

ГДК

орг. пл.

5,0

4

1047.

Силоксан гексаметилполідиметил-поліметил (g-трифторпропіл)-силоксан (ФСТ-5)

ГДК

орг. пл.

10,0

3

1048.

Силоксан метилізобутил-полісилоксан (М-І-С)

ГДК

орг. пл.

2,0

4

1049.

Силоксан нітрилполісилоксан (НПС-50)

ГДК

орг. пл.

5,0

4

1050.

Силоксан поліметилгідросилоксан (ГКЖ-94М)

ГДК

орг. пл.

2,0

4

1051.

Силоксан поліметилдихлор-фенілсилоксан (ХС-2-1)

ГДК

орг. пл.

10,0

4

1052.

Силоксан поліметилфенілсилоксан (ФМ-5)

ГДК

орг. пл.

2,5

4

1053.

Силоксан поліметилфенілсилоксан (ФМ-1322/30)

ГДК

орг. пл.

10,0

4

1054.

Силоксан поліетилгідросилоксан (ГКЖ-94)

ГДК

орг. пл.

10,0

4

1055.

Силоксан поліетилсилоксанова рідина (Змазка N 3)

ГДК

орг. пл.

10,0

4

1056.

Силоксан рідина 187 (Рідина 187)

ГДК

орг. пл.

5,0

4

1057.

Синтамід 5

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1058.

Синтанол ВН-7

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1059.

Синтанол ВТ-15

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1060.

Синтанол ДТ-7

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1061.

Синтанол МЦ-10

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1062.

Синтанол ДС-10

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1063.

Скипідар

ГДК

орг. зап.

0,2

4

1064.

Смола деревна листяних порід

ГДК

орг. зап.

0,01

4

1065.

Смола КС-35

ГДК

с.-т.

0,1

2

1066.

Смола МКС-10

ГДК

с.-т.

3,0

3

1067.

Софтанол-70

ОДР

орг. пін.

0,3

4

1068.

Співполімер М-14 (Співполімер метакрилової кислоти з метил-метакрилатом ТУ 6-01-1040-76)

ГДК

с.-т.

10,0

2

1069.

Спирт алліловий

ГДК

орг. присм.

0,1

3

1070.

Спирт аміловий

ГДК

орг. зап.

1,5

3

1071.

Спирт g-ацетопропіловий

ГДК

заг.

5,0

4

1072.

Спирт бензиловий

ГДК

заг.

0,4

3

1073.

Спирт бутиловий вторинний (Метилізобутилкарбінол)

ГДК

с.-т.

0,2

2

1074.

Спирт бутиловий нормальний

ГДК

с.-т.

0,1

2

1075.

Спирт бутиловий третинний

ГДК

с. т.

1,0

2

1076.

Спирт гексиловий вторинний

ГДК

с.-т.

0,01

2

1077.

Спирт гексиловий нормальний

ГДК

с.-т.

0,01

2

1078.

Спирт гексиловий третинний (Флотореагент ТГС)

ГДК

с,-т.

0,01

2

1079.

Спирт гептиловий

ГДК

с.-т.

0,005

2

1080.

Спирт діацетоновий

ОДР

с.-т.

0,5

2

1081.

Спирт 1,1-дигідроперфтор-гептиловий

ГДК

с.-т.

4,0

2

1082.

Спирт b,b-дихлорізопропіловий (Дихлоргідрин)

ГДК

орг. зап.

1,0

3

1083.

Спирт ізобутиловий

ГДК

с.-т.

0,15

2

1084.

Спирт ізооктиловий (2-етилгексанол)

ГДК

заг.

0,15

3

1085.

Спирт ізопропіловий

ГДК

орг. зап.

0,25

4

1086.

Спирт метиловий

ГДК

с.-т.

3,0

2

1087.

Спирт a-метилбензиловий

ГДК

заг.

0,4

4

1088.

Спирт нониловий

ГДК

с.-т.

0,01

2

1089.

Спирт октиловий

ГДК

орг. присм.

0,05

3

1090.

Спирт полівініловий 18/11

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1091.

Спирт полівініловий м.м. 5000

ГДК

орг. пін.

0,1

4

1092.

Спирт пропіловий

ГДК

орг. зап.

0,25

4

1093.

Спирт тетрагідрофуриловий

ГДК

заг.

0,5

4

1094.

Спирт 1,1,9-Тригідрогекса-декафторноніловий (п-4)

ГДК

орг. зап.

0,25

4

1095.

Спирт 1,1,7-Тригідродо-декафторгептиловий (п-3)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

1096.

Спирт 2,4,6-Тригідроксі-1,3,5-триазинів мононатрієва сіль (Ціанурової кислоти мононатрієва сіль)

ГДК

орг. присм.

25,0

3

1097.

Спирт 1,1,5-Тригідрооктафтор-пентиловий (п-2)

ГДК

орг. зап.

0,25

4

1098.

Спирт 1,1,13-Тригідротетраейкоза-фтортридециловий (п-6)

ГДК

орг. зап.

0,25

3

1099.

Спирт 1,1,11-Тригідроейкозафтор-ундециловий (п-5)

ГДК

орг. зап.

0,5

3

1100.

Спирт 1,1,3-Тригідротетрафтор-пропіловий (п-1)

ГДК

орг. зап.

0,25

3

1101.

Спирт b-фенілетиловий

ГДК

заг.

0,01

3

1102.

Спирт фуриловий

ОДР

с.-т.

0,6

2

1103.

Срібло (аргентум)

ГДК

с.-т.

0,053

2

1104.

Стеарокс-6

ГДК

орг. пін.

1,0

4

1105.

Стеарокс-920

ГДК

орг. пін.

0,5

4

1106.

Стирол

ГДК

орг. зап.

0,1

3

1107.

Стрептоцид

ГДК

заг.

0,5

4

1108.

Стронцій (стабільний)

ГДК

с.-т.

7,0

2

1109.

Сукціонітрил

ГДК

с.-т.

0,2

2

1110.

Сульгин

ГДК

заг.

0,01

3

1111.

Сульфамід C12 - C17

ГДК

заг.

0,1

4

1112.

Сульфати (за SO4)

ГДК

орг. присм.

500,0

4

1113.

Сульфенамід БТ

ГДК

орг. зап.

0,05

4

1114.

Сульфіддибутилолово

ГДК

с.-т.

0,02

2

1115.

Сульфіди

ГДК

заг.

відсутність

3

1116.

Сульфодімезин

ГДК

заг.

1,0

3

1117.

3-Сульфо-1,2-діоксіантрахінону натрієва сіль (Барвник хромовий червоний алізориновий)

ГДК

орг. заб.

0,3

4

1118.

Сульфокарбонових кислот натрієві солі

ГДК

орг. пін.

3,0

4

1119.

Сульфоксиди нафтові

ОДР

заг.

0,1

4

1120.

Сульфолен

ГДК

заг.

0,1

3

1121.

Сульфонол НП-1

ГДК

орг. пін.

0,5

3

1122.

Сульфонол НП-3

ГДК

орг. пін.

0,5

3

1123.

Сульфонол сланцевий ЕС-1

ГДК

орг. пін.

0,5

3

1124.

Сульфоетоксилат C10 - C13

ГДК

орг. пін.

0,2

4

1125.

Суміш ефірів щавлевої кислоти та вищих спиртів

ГДК

заг.

*1

3

1126.

Суміш оксиетильованих алкілфенолів з їх сульфоксилатами в мольних співвідношеннях, що зазначені в дужках: АФМ 9 - 10 (0,5); АФМ 9-10 (0,9); АФМ 9-12 (0,3)

ОДР

орг.

0,1

3

1127.

Суміш полігекса-метиленгуанідинхлориду (ПГМГ-ГХ) та полігексаметиленгуанідинфосфату (ПГМГ-Ф) (торгова назва Валеус)

ГДК

орг. пін.

0,1

3

1128.

Суміш продуктів ізодецилоксипропіламінацетату та ізодецилоксипропіламіну (флотаційний колектор Прокол СК 921 (М)

ГДК

орг. пін.

0,1

3

1129.

Сурма

ГДК

с.-т.

0,053

2

1130.

Т-66 (ВТУ N 02-68, флокулянт)

ГДК

с.-т.

0,2

2

1131.

Талка-паста

ОДР

орг. пін.

0,6

4

1132.

Талактам C (Флотореагент)

ОДР

заг.

0,5

4

1133.

Таллактам-6 (Флотореагент)

ОДР

заг.

0,5

4

1134.

Талій

ГДК

с.-т.

0,00013

1

1135.

TEA Синтафоп-7 (суміш триетаноламінових солей алкілетоксифосфатів на основі ОП-7)

ОДР

орг. пін.

0,1

3

1136.

Телур

ГДК

с.-т.

0,013

2

1137.

Тетрабромфлуоресцеїн (Еозин "Г")

ГДК

орг. заб.

0,1

4

1138.

Тетрабутилолово

ГДК

с.-т.

0,002

2

1139.

Тетрагідробензальдегід

ГДК

заг.

0,1

3

1140.

Тетрагідробензиловий ефір

ГДК

заг.

0,1

3

1141.

Тетрагідро-1,4-оксазин (Морфолін)

ГДК

орг. присм.

0,04

3

1142.

Тетрагідротіофен-1,1-діоксид (Сульфолан)

ГДК

орг. зап.

0,5

3

1143.

1,2,5,6-Тетрагідрофталевий ангідрид

ГДК

заг.

0,5

4

1144.

1,2,5,6-Тетрагідрофталімід

ГДК

заг.

0,7

3

1145.

3,4,5,6-Тетрагідрофталімід метил Д,L, цис, транс-хризантемат (Неопінамін)

ГДК

заг.

1,0

4

1146.

Тетрагідрофуран

ГДК

заг.

0,5

4

1147.

Тетрагідрохінон

ГДК

орг. зап.

0,05

3

1148.

Тетраетиленгліколь

ГДК

с.-т.

1,0

3

1149.

Тетраетилолово

ГДК

с.-т.

0,0002

1

1150.

Тетраетилсвинець

ГДК

с.-т.

відсутність

1

1151.

Тетраетилтіурамдисульфід (Тіурам Е)

ГДК

орг. зап.

відсутність

3

1152.

2,2,6,6-Тетраметилпіпериділамід-
2,2,6,6-тетраметилпіпериділаміно-
пропіонової кислоти (Діацетам-5)

ГДК

с.-т.

8,0

2

1153.

Тетраметил-тіурамдисульфід (Тіурам Д)

ГДК

с.-т.

1,0

2

1154.

Тетрамон С

ГДК

заг.

*1

4

1155.

Тетранітрометан

ГДК

орг. зап.

0,5

4

1156.

Тетраоксіпропілетилендіамін (Лапромол-294)

ГДК

с.-т.

2,0

2

1157.

Тетрахлорбензол

ГДК

с.-т.

0,01

2

1158.

2,3,5,6-Тетрахлор-п-бензохінон (Хлораніл)

ГДК

орг. заб.

0,01

3

1159.

1,2,3,4-Тетрахлорбутан

ГДК

с.-т.

0,02

2

1160.

Тетрахлоргептан

ГДК

орг. зап.

0,0025

4

1161.

Тетрахлоретан

ГДК

орг. зап.

0,2

4

1162.

1,1,2,2-Тетрахлоретилен

ОДР

с.-т.

0,02

2

1163.

Тетрахлорнонан

ГДК

орг. зап.

0,003

4

1164.

Тетрахлорпентан

ГДК

орг. зап.

0,005

4

1165.

Тетрахлорпіколін

ГДК

с.-т.

0,02

3

1166.

Тетрахлорпропан

ГДК

орг. зап.

0,01

4

1167.

Тетрахлорпропен

ГДК

с.-т.

0,002

2

1168.

Тетрахлорундекан

ГДК

орг. зап.

0,007

4

1169.

1,3,5,7-Тетрацетил 1,3,5,7-тетразациклооктан

ОДР

орг. присм.

3,5

4

1170.

N-(1,2,3-Тіодіазоліл-5)-N-фенілсечовина (Дропп)

ГДК

заг.

2,0

4

1171.

Тіоациланілід, включаючи тіоациланілімід кислот фракції C5 - C6

ГДК

орг. зап.

0,5

4

1172.

Тіодифеніламін (Фенотіазин, дибенз-1,4-тіазин)

ГДК

заг.

1,0

4

1173.

Тіосечовина

ГДК

с.-т.

0,03

2

1174.

Тіосульфат натрію (Гіпосульфіт натрію)

ГДК

заг.

2,5

3

1175.

Тіофен (газойль)

ГДК

орг. зап.

2,0

3

1176.

Титан

ГДК

заг.

0,13

3

1177.

N-O-Толіл-1,2,3,4,7,7-гексахлор-1,4-метано-1,4,5,6-
тетрагідрофталімід (Гексимід)

ГДК

заг.

0,1

3

1178.

Толуїн-7

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1179.

Толуїн-8

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1180.

Толуїн-9

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1181.

Толуїн-10

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1182.

Толуїн-ПА

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1183.

Толуїн-ПБ

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1184.

Толуол

ГДК

орг. зап.

0,5

4

1185.

п-Толуолсульфінат натрію

ГДК

с.-т.

1,0

3

1186.

Толуолсульфонат натрію

ГДК

заг.

0,05

4

1187.

п-Толуолсульфохлорид

ГДК

заг.

1,0

3

1188.

Томілон (ХОЕ 2992, тетрафлурон)

ОДР

орг. зап.

0,05

4

1189.

Тормозна рідина (суміш монометилових ефірів поліоксиетиленгліколю)

ОДР

орг. пін.

2,0

4

1190.

п-(п-Третамілфеноксі)-анілід 1,2-оксінафтойної кислоти (ЗГ-2)

ОДР

с.-т.

4,0

2

1191.

Трет-Бутиламін

ГДК

с.-т.

1,0

3

1192.

п-Трет-Бутилтолуол

ГДК

орг. зап.

0,5

3

1193.

Триалкіламін C7 - C9

ГДК

с.-т.

0,1

3

1194.

Триалліламін

ГДК

с.-т.

0,01

2

1195.

2,4,4-Триамінобензанілід

ГДК

с.-т.

0,02

2

1196.

1,2,4-фосфат Триамінобензолу

ГДК

орг. присм.

0,01

1

1197.

Триацетонамін

ГДК

с.-т.

4,0

2

1198.

Трибутиламін

ГДК

орг. зап.

0,9

3

1199.

Трибутилметакрилатолово

ГДК

с.-т.

0,0002

1

1200.

Трибутилолова хлорид

ГДК

с.-т.

0,02

2

1201.

S,S,S-Трибутилтритіофосфат (бутифос)

ГДК

орг. присм.

0,0003

4

1202.

Трибутилфосфат

ГДК

орг. присм.

0,01

4

1203.

Триетаноламін

ГДК

орг. присм.

1,0

4

1204.

Триетиламін

ГДК

с.-т.

2,0

2

1205.

Триетиленгліколь

ГДК

заг.

0,5

3

1206.

Триетилендіамін

ГДК

с.-т.

6,0

2

1207.

Триетилфосфат

ГДК

заг.

0,3

3

1208.

Триізооктиламін

ГДК

с.-т.

0,025

2

1209.

Триізопропаноламін

ГДК

с.-т.

0,5

2

1210.

Трикапролактамомідь дихлорид моногідрат (Фітон, Картоцид)

ГДК

заг.

0,1

4

1211.

Трикрезилфосфат

ГДК

с.-т.

0,005

2

1212.

о-Триксиленілфосфат

ГДК

орг. зап.

0,05

3

1213.

Триметиламін

ГДК

орг. зап.

0,05

4

1214.

2,4,6-Триметиланілін (Мезидин)

ГДК

с.-т.

0,01

2

1215.

Триметилфосфат

ГДК

орг. зап.

0,3

4

1216.

Триметилфосфіт

ГДК

орг. зап.

0,005

4

1217.

1,1,3-Триметилциклогексен-3-ОН-5 (Ізофорон)

ОДР

с.-т.

0,03

2

1218.

2,4,4-Тринітробензанілід

ГДК

с.-т.

0,02

2

1219.

Тринітробензол

ГДК

с.-т.

0,4

2

1220.

Тринітрометан (Нітроформ)

ГДК

орг. заб.

0,01

3

1221.

Тринітротолуол

ГДК

заг.

0,5

4

1222.

2,4,6-Тринітрофенол (Кислота пікринова)

ГДК

орг. заб.

0,05

3

1223.

Трис(N,N-дибутиламід) фосфорної кислоти

ГДК

заг.

0,5

4

1224.

Трифенілфосфіт

ГДК

с. т.

0,012

2

1225.

м-Трифторметиланілін

ГДК

с.-т.

0,02

2

1226.

м-Трифторметилнітробензол

ГДК

орг. зап.

0,01

3

1227.

м-Трифторметилсечовина

ГДК

орг. присм.

0,03

4

1228.

N-(Трифторметилфеніл)-N1,N1-диметилсечовина (Которан)

ГДК

орг. пл.

0,3

4

1229.

м-Трифторметилфенілсечовина

ГДК

орг. присм.

0,03

4

1230.

Трифторпропілсилан (A3SiH)

ГДК

орг. присм.

1,5

4

1231.

Трифторхлорпропан (Фреон 253)

ГДК

с.-т.

0,1

2

1232.

2,4,5-Трихлоранілін

ГДК

орг. пл.

1,0

4

1233.

2,4,6-Трихлоранілін

ГДК

орг. присм.

0,8

3

1234.

Трихлорацетат натрію

ГДК

заг.

5,0

4

1235.

Трихлорбензоксазолінон-2 (Трилан технічний)

ГДК

орг. пл.

1,0

4

1236.

Трихлорбензол

ГДК

орг. зап.

0,03

3

1237.

1,1,1-Трихлор-2,2-біс (4-метоксифеніл) етан (Метоксіхлор)

ОДР

с.-т.

0,1

2

1238.

Трихлорбіфеніл

ГДК

с.-т.

0,001

1

1239.

2,3,4-Трихлорбутен-1

ГДК

с. т.

0,02

1

1240.

1,1,5-Трихлор-1,2-дибромпентен (Бромтан)

ГДК

орг. зап.

0,04

3

1241.

Трихлорметилтіотетрагідрофталімід (Каптан)

ГДК

орг. зап.

2,0

4

1242.

N-Трихлорметилтіофталімід (Фталан)

ГДК

орг. зап.

0,04

4

1243.

1,1,5-Трихлорпентен

ГДК

орг. зап.

0,04

3

1244.

Трихлорпропан

ГДК

орг. зап.

0,07

3

1245.

Трихлорпропіонат натрію

ГДК

орг. зап.

1,0

3

1246.

2,3, 6-Трихлортолуол

ГДК

орг. зап.

0,03

3

1247.

2,3, 6-Трихлор-п-трет-бутилтолуол

ГДК

орг. зап.

0,1

4

1248.

2,4,5-Трихлорфеноксіетил-трихлорацетат (Гексанат)

ГДК

с.-т.

5,0

3

1249.

Трихлорфенол

ГДК

орг. присм.

0,004

4

1250.

2,4,5-Трихлорфеноксіетил- -дихлорпропіонат (Пентанат)

ГДК

с.-т.

2,5

3

1251.

Трихлоретилен

ОДР

с. т.

0,06

2

1252.

Трициклогексилоловохлорид

ГДК

с.-т.

0,001

2

1253.

Трициклопента-12 краун-4

ОДР

с.-т.

0,095

3

1254.

Увітекс-ЕБФ

ОДР

заг.

0,1

4

1255.

Універсин компаундований рідкий бітум (ТУ 38 3028-75)

ГДК

орг. зап.

0,01

3

1256.

Феназепам

ГДК

с.-т.

0,8

0

1257.

п-Фенетидин (Амінофенетол)

ГДК

с.-т.

0,02

2

1258.

7-Фенілазо-1(4,6-дихлор-1,3,5-триазиніл-2-аміно-8-нафтол)-3,6-
дисульфокислоти динатрієва сіль (Барвник активний яскраво-червоний 5 "СХ")

ГДК

орг. заб.

0,003

4

1259.

1-Феніл-4-аміно-5-хлорпіридазон-6 (Феназон)

ГДК

с.-т.

2,0

2

1260.

Фенілгідразин

ГДК

с.-т.

0,01

3

1261.

Фенілгідроксиламін

ГДК

с.-т.

0,1

3

1262.

N-Феніл-N'-N'-диметилсечовина (Фенурон)

ГДК

заг.

0,2

4

1263.

1-Феніл-3-3-(2,4-дитетрааміл-феноксі) бутироїламіно-бензоїл-аміно-4)-(4-метоксіфенілазо) піразолон ЗП-10М

ОДР

с.-т.

16,0

2

1264.

1-Феніл-3,3-а-2,4-дитретамілфеноксі-бутироламіно піразолон-5 ЗП-7

ГДК

с.-т.

5,0

2

1265.

1-Феніл-4,5-дихлорпіридазон-6

ГДК

с.-т.

2,0

3

1266.

п-Фенілендіамін (Урсол)

ГДК

с.-т.

0,1

3

1267.

м-Фенілендіамін

ГДК

с.-т.

0,1

2

1268.

о-Фенілендіамін

ГДК

орг. заб.

0,01

3

1269.

Фенілметилсечовина

ГДК

заг.

5,0

3

1270.

1-Феніл-3-піразолідон (Фенідон)

ГДК

орг. заб.

0,5

3

1271.

1-Феноксіацетил-2-метоксікарбоніл-амінобензимідазол (Бенацил)

ГДК

заг.

10,0

3

1272.

Фенол

ГДК

орг. зап.

0,001

4

1273.

Фероціаніди

ГДК

с.-т.

1,25

2

1274.

Флотол C7 - C9 (ТУ 6-09-4426-77)

ГДК

с.-т.

0,5

3

1275.

Флотореагент ААР-1 (ТУ 38 УРСР 201221-77)

ГДК

орг. зап.

0,001

4

1276.

Флотореагент АРР-2 (Газойль) (ТУ 38 УРСР 101765-78)

ГДК

орг. зап.

0,005

4

1277.

Флотореагент МІГ-4Е

ОДР

орг. зап.

0,002

4

1278.

Флотореагент ОІБ ІБС (суміш продуктів взаємодії окису ізобутилену з ізобутанолом із середньою мольною масою (150 - 170)

ОДР

орг. пін.

1,0

4

1279.

Флотореагент СФК (за аміловим спиртом)

ГДК

с.-т.

0,02

2

1280.

Флотореагент Оксаль (Т-80) (ТУ-38-103429-80)

ГДК

с.-т.

0,2

2

1281.

Флотореагент Т-81 (ТУ-38-103429-80)

ГДК

с.-т.

0,2

 

1282.

Флюс каніфольний активований (ТУ-ОП-29-75)

ОДР

с.-т.

0,8

3

1283.

ФОМ-9-(1-гідрокси-2-N-ди-N1-диметиламінопропілметилен-4-
нонілбензол)

ОДР

орг. пін.

0,5

3

1284.

Формальдегід

ГДК

с.-т.

0,05

2

1285.

Фосфор елементарний

ГДК

с.-т.

0,0001

1

1286.

Фосфор тіотрихлористий

ГДК

с.-т.

0,052

2

1287.

ФТЕА (продукт взаємодії триетаноламіну, ортофосфорної кислоти, фосфорного ангідриду та лугу)

ОДР

орг. пін.

10,0

4

1288.

Фтор для кліматичних районів I - II

ГДК

с.-т.

1,56

2

1289.

Фтор для кліматичного III району

ГДК

с.-т.

1,2

2

1290.

Фтор для кліматичного IV району

ГДК

с.-т.

0,7

2

1291.

Фуран

ГДК

с.-т.

0,2

2

1292.

Фурфурол

ГДК

орг.

1,0

4

1293.

п-Хінондіоксим

ГДК

с.-т.

0,1

3

1294.

Хлор активний

ГДК

заг.

відсутність

3

1295.

Хлораль

ГДК

с.-т.

0,2

2

1296.

3-Хлор-4-амінофенол

ГДК

орг. заб.

0,1

4

1297.

Хлорангідрид дифенілоцтової кислоти

ГДК

заг.

0,1

4

1298.

м-Хлоранілін

ГДК

с.-т.

0,2

2

1299.

п-Хлоранілін

ГДК

с.-т.

0,2

2

1300.

1-Хлорантрахінон

ГДК

с.-т.

3,0

2

1301.

2-Хлорантрахінон

ГДК

с.-т.

4,0

2

1302.

Хлорацетат аміну каніфолі

ГДК

орг. зап.

0,5

3

1303.

a-Хлорацетооцтовий ефір

ГДК

заг.

0,5

3

1304.

1-Хлор-4-бензоїламіноантрахінон

ГДК

с.-т.

2,5

3

1305.

6-Хлорбензоксазолон

ГДК

орг. пл.

0,2

3

1306.

Хлорбензол

ГДК

с.-т.

0,02

3

1307.

0-Хлорбензолсульфамід

ОДР

орг. зап.

0,2

3

1308.

п-Хлорбензолсульфонат натрію

ГДК

с.-т.

2,0

2

1309.

0-Хлорбензолсульфохлорид

ОДР

орг. зап.

0,01

4

1310.

2-Хлор-4,6-біс-(ізопропіламіно)-сим-триазин (Пропазин)

ГДК

орг. зап.

1,0

4

1311.

2-Хлор-4,6-біс-(етиламіно) сим-триазин (Симазин нерозчинний)

ГДК

орг. пін.

відсутність

4

1312.

2-Хлор-4,6-біс-(етиламіно) сим-триазинів 2-оксіпохідне (2-Оксіпохідне симазину)

ГДК

орг. пін.

відсутність

4

1313.

4-Хлор-2-бутиніл-N-3-хлор фенілкарбамат (Карбін)

ГДК

орг. зап.

0,03

4

1314.

1-Хлор-2,3-дибромпропан (Немагон)

ГДК

орг. зап.

0,01

3

1315.

3-Хлор-2,4-диметилвалеранілід (Солан)

ГДК

орг. зап.

0,1

4

1316.

2-Хлор-4-етиламіно-6-ізопропіл-аміносим-триазин (Атразин)

ГДК

заг.

0,5

3

1317.

Хлорендиковий ангідрид

ГДК

орг. зап.

1,0

3

1318.

b-Хлоретилтрис (діетиламіно) фосфоній хлорид (Дефос)

ГДК

орг.

2,0

3

1319.

2-Хлор-N-ізопропілацетанілід (Рамрод)

ГДК

заг.

0,01

4

1320.

Хлориди (за C1-)

ГДК

орг. присм.

350,0

4

1321.

g-Хлоркротиловий ефір дихлорфеноксіоцтової кислоти (Кротилін)

ГДК

орг. зап.

0,02

4

1322.

3-Хлор-2-метилпропен (Металілхлорид)

ГДК

с.-т.

0,01

2

1323.

0-(2-Хлор-4-метилфеніл)-N'-(ізопропіл)-амідохлорметилтіо-фосфонат (Ізофос-З)

ГДК

орг. зап.

0,4

4

1324.

3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон

ГДК

с.-т.

0,4

2

1325.

Хлорнафталін

ГДК

орг. зап.

0,01

4

1326.

4-Хлор-2-нітроанілін

ГДК

орг. заб.

0,025

3

1327.

Хлорнітрозоциклогексан

ГДК

орг. зап.

0,005

4

1328.

b-Хлоропрен

ГДК

с.-т.

0,01

2

1329.

Хлороформ

ГДК

с.-т.

0,06

4

1330.

2-Хлортіофен

ГДК

орг. зап.

0,001

4

1331.

Хлор-п-трет-бутилтолуол

ГДК

орг. зап.

0,002

4

1332.

о-Хлортолуол

ГДК

с.-т.

0,2

3

1333.

п-Хлортолуол

ГДК

с.-т.

0,2

3

1334.

2-Хлор-1-(2,4,5-трихлорфеніл) вінілдиметилфосфат (Гардона)

ГДК

заг.

0,3

4

1335.

N-(2-Хлорфеніл)-N',N'-диметилсечовина (Монурон)

ГДК

орг. пл.

5,0

4

1336.

N-(4-Хлорфеніл)-N'-метил - N'-метоксісечовина (Арезин)

ГДК

заг.

0,05

4

1337.

N-(п-Хлорфеніл) - N'-оксісечовина

ГДК

орг. пл.

0,1

4

1338.

4-Хлорфеніл-2,4,5-трихлор-фенілазосульфід

ГДК

орг. пл.

0,2

4

1339.

4-Хлорфеніл-4-хлорбензол-сульфонат (Ефірсульфонат)

ГДК

орг. присм.

0,2

4

1340.

Хлорфенол

ГДК

орг. зап.

0,001

4

1341.

Хлорхолінхлорид

ГДК

с.-т.

0,2

2

1342.

Хлорциклогексан

ГДК

орг. зап.

0,05

3

1343.

2-Хлорциклогексилтіо-N-фталімід

ГДК

орг. зап.

0,02

4

1344.

Хостопаль СФ

ОДР

орг. пін.

0,2

4

1345.

Хохсталюкс-ЕРУ

ОДР

заг.

0,1

4

1346.

Хризантемат натрію

ГДК

заг.

0,8

4

1347.

Хром (Cr3+)

ГДК

с.-т.

0,5

3

1348.

Хром (Cr6+)

ГДК

с.-т.

0,05

3

1349.

Хромолан

ГДК

заг.

0,5

3

1350.

"Худий" адсорбент (ХА)

ОДР

орг. зап.

0,04

3

1351.

Цакс

ГДК

с.-т.

2,0

2

1352.

Целатокс

ГДК

орг. калам.

0,5

3

1353.

Ціанамід кальцію

ГДК

с.-т.

1,0

3

1354.

Ціаніди

ГДК

с.-т.

0,17

2

1355.

Ціанбензальдегіду оксим, натрієва сіль

ГДК

орг. зап.

0,03

4

1356.

Ціанурової кислоти мононатрієва сіль

ГДК

орг.

25,0

3

1357.

Циклогексан

ГДК

с.-т.

0,1

2

1358.

Циклогексанол

ГДК

с.-т.

0,5

2

1359.

Циклогексанон

ГДК

с.-т.

0,2

2

1360.

Циклогексаноноксим

ГДК

с.-т.

1,0

2

1361.

Циклогексен

ГДК

с.-т.

0,02

2

1362.

Циклогексиламін

ГДК

заг.

0,1

3

1363.

Циклогексиламіну карбонат

ГДК

с.-т.

0,01

2

1364.

Циклогексиламіну хлоргідрат

ГДК

с.-т.

2,0

2

1365.

Циклогексиламіну хромат

ГДК

с.-т.

0,01

2

1366.

Циклогексилімід дихлормалеїнової кислоти (Цимід)

ГДК

орг. зап.

0,04

4

1367.

Циклогексилсечовина

ГДК

заг.

3,0

4

1368.

3-Циклогексил-5,6-триметиленурацил (Гексилур)

ГДК

с.-т.

0,2

2

1369.

N-Циклогексилтіофталімід (Сульфенамід)

ГДК

орг. зап.

0,06

4

1370.

Циклопентанон-2-карбоксібутан-1

ГДК

заг.

0,1

4

1371.

Циклотетраметилентетранітроамін (Октаген)

ГДК

с.-т.

0,2

2

1372.

Циклотриметилентринітроамін (Гексоген)

ГДК

с.-т.

0,1

2

1373.

Цинк

ГДК

заг.

1,03

3

1374.

Циразол AaN-P

ОДР

орг. пін.

1,5

4

1375.

цис-8-Додецинілацетат (Денацил)

ГДК

орг. зап.

0,00001

4

1376.

Чотирихлористий вуглець

ОДР

с.-т.

0,006

2

1377.

Шкіряна емульгуюча паста

ОДР

орг. зап.

0,04

3

У таблиці 1 представлені ГДК і ОДР хімічних речовин у воді.

ГДК - максимальні концентрації, при яких речовини не мають прямого або опосередкованого впливу на стан здоров'я населення (при впливі на організм протягом всієї життя) і не погіршують гігієнічні умови водокористування.

ОДР - орієнтовно допустимі рівні вмісту речовин у воді, розроблені на основі розрахункових та експрес-експериментальних методів прогнозу токсичності.

Найменування речовин надані в алфавітному порядку.

У першій графі наведені найбільш часто вживані назви хімічних речовин. У дужках вказані найбільш поширені синоніми та/або торговельні фірмові назви.

У другій графі зазначений статус нормативу (ГДК або ОДР).

У третій графі - лімітуюча ознака шкідливості, за якою встановлена ГДК або ОДР:

- с.-т. - санітарно-токсикологічна (вплив речовини на здоров'я людини);

- заг. - загальносанітарна (вплив речовини на загальний санітарний режим водного об'єкта, тобто на процес самоочищення);

- орг. - органолептична (вплив речовини на смак, колір, запах води тощо) з розшифровкою характеру зміни органолептичних властивостей води (зап. - змінює запах води, заб. - впливає на забарвлення, пін. - викликає утворення піни, пл. - утворює плівку на поверхні води, присм. - надає воді стороннього присмаку, калам. - змінює прозорість води).

У четвертій графі зазначені величини нормативів у мг/дм3. Цифрові індекси, що стоять в окремих випадках над величинами ГДК і ОДР, пояснюються у відповідних примітках у кінці таблиці. Якщо замість величини ГДК (ОДР) зазначено "відсутність", це означає, що скид даної речовини у водні об'єкти не допускається.

У п'ятій графі вказано клас небезпеки речовини:

I клас - надзвичайно небезпечні,

II клас - високонебезпечні,

III клас - небезпечні,

IV клас - помірно небезпечні.

Таблиця 2

Вказівник технічних і торгових назв до переліку гранично допустимого вмісту речовин у воді водних об'єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення

Назва речовини

Порядковий номер у табл. 1

Назва речовини

Порядковий номер у табл. 1

1

2

1

2

Авадекс

427

Барвник кислотний фіолетовий антрахіноновий Н4К

246

АГ-сіль

202

Барвник кислотний чисто блакитний антрахіноновий

1038

Акрекс

792

Барвник кислотний яскраво-червоний антрахіноновий Н8С

179

Алізарин

288

Барвник кубовий яскраво-зелений С

294

Алкамон ДС

256

Барвник хромовий зелений антрахіноновий

388

Алліламін

818

Барвник хромовий зелений антрахіноновий 2Ж

386

Алдрин

211

Барвник хромовий червоний алізариновий

1113

Альтакс

295

Барвник хромовий синьо-чорний антрахіноновий С

389, 922

Амібен

616

Бенацил

1267

Амін триацетонаміну

41

БВК

155

Аміно-С-кислота

642

Біс-фосфіт

242

Амінофенетол

1253

Болстар

522

Аміфос

339

Бромофос

351

Аміно-Ц-кислота

643

Бромтан

1236

Антіо

364

Бутилкаптакс

175

АНП-2

956

Бутиловий "аерофлот"

303

Арезин

1332

Бутифос

1197

Арилат

773

Вінілфосфат

383

Атразин

1312

ВПК-402

986

Ацеталь

776

Г-2

204

Ацетофос

274

Газойль

1272

Базудин

271

Гардона

1330

Байтекс

362

Гексанат

1244

Барвник активний яскраво-червоний 5 "СХ"

1254

Гексахлоран

217

Барвник дисперсний синій поліефірний світлостійкий

287

Гексахлорофен

777

Барвник жовтий для хутра

897

Гексилур

1364

Барвник кислотний зелений антрахіноновий H2C

387

Гексимід

1173

Барвник кислотний фіолетовий антрахіноновий

929

Гексоген

1368

Гептахлор

220

Етамон ДС

257

Гербан

200

Етафос

532

Гіпан

225

2-Етилгексанол

1080

Гіпосульфіт натрію

1170

2-Етилгексеналь

498

ГКЖ-10

533

Етіленглікольтетраоксідіетиловий ефір

957

ГКЖ-11

795

Етоксіклеве кислота

605

ГКЖ-12

190

Етсан

517

ГКЖ-94

1050

ЕФ-2

437

ГКЖ-94М

1046

Ефірсульфонат

1335

Гліколевокислий ефір целюлози

591

ЗГ-2

1186

Глутаровий деальдегід

235

Зенкор

809

Дактал W75

365

ЗГ-4М

806

Далапон

464

Змазка N 3

1051

2,4-Д амінна сіль

473

Змочувач ДБ

820

ДДВФ

352

Ізобутиловий "аерофлот"

321

ДДТ

446

Ізофорон

1213

2,4-ДМ

618

Ізофос-3

1319

2,4-ДП

619

Ізофталоїлхлорид

428

Денацил

1371

Ізофталонітрил

391

Десмедіфам

540

Іммедіаль чорний АТ

118

Дефос

1314

Інкор-З

411

Діанат

635

ІКК

842

Діацетам-5

1148

3-Йодметан

580

Діефір

523

Йодофенфос

353

Діоксалім

574

Каптан

1237

З,6-Діоксіфлуоран

127

Каптакс

756

Діурон

468

Карбанілід

422

Дибенз-1,4-тіазин

1168

Карбатіон

778

Дигліцидиловий ефір гідрохінону

318

Карбін

1309

Дикетон

447

Карбінол

907

Дикотекс

634

Карбітол

527

Дикрезил

802

Карбозолін

932

Дилор

239

Карбоксид

312

Диметиламінометилакриламід

698

Карбофос

343

Динатрієва сіль флуоресцеїну

126

Картоцид

1206

Динобутон

792

Катамін АБ

17

Диносеб

793

Кельтан

161

Дифенамід

350

Кильваль

361

Дихлорантин

443

Кислота адипінова

610

Дихлоргідрин

1060

Кислота антранілова

598

ДТS-OR-701

858

Кислота метанілова

600

ДПФ-1

934

Кислота мукохлорна

621

ДПФ-1 H

933

Кислота пікринова

1218

Дравин 755

799

Кислота-С

601

Дропп

1166

Кислота себацинова

611

Еозин "Г"

1133

Которан

1224

Ептам

506

Кротилін

1317

Кротоновий альдегід

763

НПС-50

1045

2КФ

683

Оксамід

573

КФ-6 (поліакриламідний флокулянт)

698

Оксіамін

905

Лапромол-294

1152

Оксіацетиламін

906

Ліндан

218

Оксіметил

162

Лінурон

469

Оксіпіримідин

564

Лудігол

895

2-Оксіпохідне симазину

1308

М-81

356

Оксіетильований алкілфенол

30

2М-4Х

634

Октаген

1367

Мезидин

1210

ПАФ-13А

985

Меназон

342

Пентанат

1246

Меркаптофос

285

3-Пентанон

275

Металілхлорид

1318

Пентаерітрит

368

Метафос

366

Піперазин

268

Метилацетофос

359

Піразолон 3П-10М

1259

Метилізобутилкарбінол

1069

Піразолон 53П-7

1260

Метиловий ефір бензойної кислоти

772

Полівінілтолуольний флокулянт

182

Метиловий ефір о-фталевої кислоти

379

Полікарбацин

991

Метилкарбінол

808

Полінак

226

Метилнітрофос

363

Поліоксіалкільований гліцерин

732

Метилсістокс

357

Поліоксіпропілендіол

720

Метоксібензол

53

Поліоксіпропілентріол

719

Метоксіхлор

1233

Поліоксіпропіленпентол

733

Метол

767

Препарат 275

604

Метилтіометилфенол

786

Препарат К-4 (поліакрилімідний флокулянт)

226

Метурин

943

Префар

331

Мілон

373

Прометрин

798

Мітак

335

Пропазин

1306

М-І-С

1044

Пропанід

463

Моногідрат

521

Рамрод

1315

Монометиловий ефір діетиленгліколю

772

Рідина 187

1052

Монурон

1331

Рідина 169 1п

1042

Мороцид

194

Ріцид-П

270

Морфолін

1137

Рогор

360

Неіоноген ЕА-140

486

Сайфос

342

Некаль

305

Севин

853

Немагон

1310

Сіль Д-4

159

Необонове масло

772

Сильван

804

Неопінамін

1141

Сильвекс

662

Нітрофор

400

Симазин нерозчинний

1307

Нітроформ

1216

Смола епоксидна ЕТМ

318

Нітрохлор

470

Солан

1311

Норборнен

483

СПД-3

932

Норобонадієн

449

Сукцинол ДТ-2

18

Сульфенамід

1365

Флокулянт ППС

999

Сульфідофос

362

Флотореагент ДМ-2

241

Сульфірол-8

1040

Флотореагент ІР-70

694

Сульфолан

1138

Флотореагент ІТК

566

Суфікс

524

Флотореагент ТГС

1074

Т-80

1276

Флуоресцеїну динатрієва сіль

126

Таламс

12

ФМ-5

1048

Терефталоїлхлорид

429

ФМ-1322/30

1049

Тетраоксіпропілетилендіамін

1152

Фозалон

283

Тетрафлурон

1184

Фоксим

280

Тетрахлордіан

157

Фосбутил

169

Тіллам

1022

Фосфамід

360

Тіофос

276

Фреон-12

425

Тіурам Д

1149

Фреон-22

426

Тіурам Е

1147

Фреон-253

1227

Токсафен

1005

ФСТ-5

1043

Толуїн

807

Фталан

1238

п-Толуоловий ефір

787

Фталафос

380

Топсин

158

Хінізарин

290

Трефлан

399

Хлорамп

42

Триазолон-5

800

Хлораніл

1154

Тригліцидиловий ефір поліоксіпропілентриолу

704

Хлористий метилен

454

Трилан технічний

1231

Хлорний сульфонол

15

Трилон Б

515

Хлорофос

374

a-Трифтортолуол

152

ХОЕ-2992

1184

Трихлорметафос-3

780

ХС-2-1

1047

Тропотокс

633

Централіт

281

Уротропін

205

Ціанокс

385

Урсол

1262

Ціанурової кислоти мононатрієва сіль

1092

Фітон

1206

Ціодрин

358

Феназон

1255

Цимід

1362

Фенідон

1266

Цинеб

510

Фенілбензол

418

ЦПВ-1

282

Фенмедифам

805

Шеффер сіль

857

Фенотіазин

1168

Ялан

505

Фенурон

1258

 

 

Примітки:

___________
*1 - у межах, допустимих розрахунком на вміст органічних речовин у воді та за показниками БСК та розчиненого кисню;

2 - небезпечно при потраплянні через шкіру;

3 - для неорганічних сполук, у т. ч. перехідних елементів, з урахуванням валового вмісту усіх форм;

4 - з урахуванням кисневого режиму для зимових умов;

5 - ГДК фенолу - 0.001 мг/дм3 - вказана для суми летких фенолів, що надають воді хлорфенольний запах під час хлорування (метод пробного хлорування). Ця ГДК належить до водних об'єктів питного водокористування за умови застосування хлору для знезараження води в процесі її очистки на водопровідних спорудах або при визначенні умов скиду стічних вод, що підлягають знезараженню хлором. В інших випадках допускається вміст летких фенолів у воді водних об'єктів в концентраціях 0.1 мг/дм3;

6 - допускається скид у водні об'єкти лише за умови попереднього зв'язування активного хлору, що утворюється у воді;

7 - ціаніди прості та комплексні (за винятком ціанфератів у розрахунку на ціан-іон).

Синоніми речовин, вказані в таблиці 1 у дужках, наведені в алфавітному порядку в таблиці 2 із зазначенням номера речовини з таблиці 1.

___________

Опрос