Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственного стандарта социальной услуги сопровождения во время инклюзивного обучения

Министерство социальной политики Украины
Приказ, Стандарт от 23.12.2021 № 718
действует с 04.02.2022

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2021

м. Київ

N 718

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2022 р. за N 72/37408

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Відповідно до статей 11, 16, 17 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 40 розділу II Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року N 429, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за N 643/34926, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року N 423 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, що додається.

2. Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей (Колбаса Р. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лебедцова Б. Б.

 

Міністр

Марина ЛАЗЕБНА

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

Міністр освіти і науки України

Сергій ШКАРЛЕТ

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Людмила ДЕНІСОВА

Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України

О. МІРОШНИЧЕНКО

Генеральний Секретар Громадської
Спілки "Всеукраїнське Громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

I. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (далі - соціальна послуга), показники її якості для надавачів соціальної послуги усіх форм власності, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для організації надання соціальної послуги дітям з особливими освітніми потребами, які відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром (далі - ІРЦ), потребують супроводу в закладах дошкільної освіти та закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклад освіти) (далі - діти); здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються у таких значеннях:

індивідуальний план надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (далі - індивідуальний план) - документ, складений фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги на підставі оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, в якому зазначено його індивідуальні потреби та перелік заходів, що мають бути здійснені для надання соціальної послуги, відомості про необхідні ресурси, періодичність і строки виконання заходів, відповідальних виконавців та інформацію щодо перегляду індивідуального плану;

моніторинг надання соціальної послуги та оцінювання її якості - постійний чи періодичний перегляд діяльності працівників надавача соціальних послуг, який має на меті оцінювання результатів надання соціальної послуги, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;

отримувач соціальної послуги - дитина, яка відповідно до висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого ІРЦ, потребує супроводу під час інклюзивного навчання;

особа, яка надає соціальну послугу (далі - асистент дитини (учня), - соціальний робітник або фізична особа - підприємець, який безпосередньо здійснює заходи, що складають зміст соціальної послуги, та пройшов відповідне навчання, організоване обласними, Київським міським центрами соціальних служб;

соціальна послуга - соціальна послуга супроводу під час інклюзивного навчання, яка передбачає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення повної та ефективної участі отримувача соціальної послуги в освітньому процесі шляхом надання підтримки та допомоги в пересуванні, самообслуговуванні, комунікації, харчуванні, орієнтації у просторі, а також на забезпечення безпеки в приміщенні, на території закладу дошкільної освіти, закладу освіти, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти, на іншій території під час екскурсій, навчальних поїздок, інших заходів, передбачених освітнім процесом.

Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України "Про соціальні послуги", "Про освіту" "Про повну загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Соціальна послуга в обсягу, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно / платно / з установленням диференційованої плати відповідно до вимог законодавства.

II. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги

1. Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів один із батьків / інший законний представник отримувача соціальної послуги звертається до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - виконавчий орган) з письмовою заявою, до якої додається копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого ІРЦ, складеного за формою, визначеною у додатку 5 до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року N 545, в якому зазначається потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання.

Зазначена заява може подаватись в електронній формі, з використанням державних електронних інформаційних ресурсів, з накладенням електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Документи або їх копії, що видані / створені або перебувають у володінні та / або користуванні, та / або розпорядженні надавача соціальної послуги, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, не подаються або подаються за бажанням батьків / інших законних представників отримувача соціальної послуги.

Підставою для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів є рішення виконавчого органу.

Рішення про надання / відмову у наданні соціальної послуги надавачем соціальних послуг недержавного сектору приймає відповідний надавач.

2. Рішення про надання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів / відмову у її наданні приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року N 587.

Відмова у наданні соціальної послуги супроводжується письмовим повідомленням батьків або інших законних представників отримувача соціальної послуги із зазначенням причин відмови.

Надання соціальної послуги може бути припинено з підстав, передбачених частиною другою статті 24 Закону України "Про соціальні послуги".

III. Оцінювання індивідуальних потреб

1. Соціальна послуга надається асистентом дитини (учня) після оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, складання індивідуального плану та укладення договору про надання соціальної послуги.

2. Індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги оцінюються фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та одного з батьків / іншого законного представника отримувача соціальної послуги, педагогічних працівників, а також фахівців ІРЦ, залучених до команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

Оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту.

3. Оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється протягом 5 робочих днів з дня отримання надавачем соціальної послуги рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення уповноважених органів системи надання соціальних послуг про надання соціальної послуги.

4. З урахуванням результатів оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги складається індивідуальний план та укладається договір про надання соціальної послуги.

5. Через 30 днів з дати надання соціальної послуги може проводитися повторне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану.

Ініціатором повторного оцінювання індивідуальних потреб може бути надавач соціальної послуги, отримувач соціальної послуги, один із батьків / інший законний представник отримувача соціальної послуги, керівник закладу освіти або уповноважена ним особа (зокрема, асистент вчителя).

Надалі повторне оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги здійснюється фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги у разі потреби один раз на півроку.

IV. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги

1. Індивідуальний план є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на результатах визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

2. Індивідуальний план складається фахівцем із соціальної роботи / соціальним працівником / соціальним менеджером надавача соціальної послуги із залученням асистента дитини (учня), одного з батьків / іншого законного представника отримувача соціальної послуги, погоджується одним із них і керівником закладу освіти.

Індивідуальний план складається за формою згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту.

3. Індивідуальний план складається впродовж 5 робочих днів із дня оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, переглядається через 30 днів з дати надання соціальної послуги, надалі - за потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

V. Укладання договору про надання соціальної послуги

1. Договір про надання соціальної послуги укладається в письмовій формі між надавачем соціальних послуг та одним із батьків / іншим законним представником отримувача соціальної послуги (далі - договір).

2. Договір підписується одним із батьків / іншим законним представником отримувача соціальної послуги та надавачем соціальної послуги.

Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

Істотними умовами договору є назва соціальної послуги, умови її надання та вартість, права, обов'язки та відповідальність сторін, строк дії договору та інші умови, які сторони визнають істотними.

Невід'ємною частиною договору є індивідуальний план.

Асистент дитини (учня) допускається до освітнього процесу для виконання його функцій відповідно до умов та вимог, що визначаються Міністерством освіти і науки України.

VI. Місце та строки надання соціальної послуги

1. Соціальна послуга надається впродовж навчального року у приміщенні, на території закладу освіти, на іншій території під час проведення заходів у рамках освітнього процесу.

VII. Принципи надання соціальної послуги

1. Доступність соціальної послуги:

надавач соціальної послуги вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги та їхніх батьків / інших законних представників про соціальну послугу, порядок звернення за її наданням і порядок та умови її надання. Інформація розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення закладу освіти та на його вебсайті, у приміщенні надавача соціальних послуг та на його вебсайті у форматі, доступному для сприйняття осіб з інвалідністю та з дотриманням вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд".

2. Автономність, незалежність, дотримання кращих інтересів отримувача соціальної послуги:

асистент дитини (учня) застосовує індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою ставиться до раси, національності, культури, релігії, віку, статі та інших персональних ознак отримувача соціальної послуги, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними;

отримувач соціальної послуги та/або його батьки / інші законні представники мають бути поінформовані про свої права та обов'язки, а також про осіб та органи, до повноважень яких належить захист прав людини, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів тощо.

3. Надання соціальної послуги з урахуванням статі:

соціальна послуга надається із урахуванням відповідності індивідуальних потреб дитини та статі асистента дитини (учня) (за погодженням із батьками / іншими законними представниками дитини).

4. Повага до гідності, захист та безпека отримувачів соціальної послуги:

асистент дитини (учня) провадить свою діяльність з повагою до гідності отримувача соціальної послуги та не допускає негуманних і дискримінаційних дій щодо нього;

отримувачу соціальної послуги та його батькам / іншим законним представникам надається інформація про можливість оскарження непрофесійних дій асистента дитини (учня).

5. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги забезпечує конфіденційність інформації та даних, що стосуються отримувача соціальної послуги (результати оцінювання індивідуальних потреб, індивідуальні плани, особові справи, договори про надання соціальної послуги, соціальна картка тощо), та безперешкодний доступ батьків / інших законних представників отримувача соціальної послуги до інформації, що стосується отримання ним соціальної послуги;

надавач соціальної послуги вносить інформацію і дані в особову справу отримувача соціальних послуг та зберігає її в безпечних умовах, оновлює і використовує її відповідно до законодавства та порядку, встановленому надавачем соціальної послуги;

надавач соціальної послуги вживає заходів для захисту персональних даних і конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та / або їхніх батьків / інших законних представників відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних";

отримувач соціальної послуги та його батьки / інші законні представники в обов'язковому порядку ознайомлюються із вимогами щодо дотримання принципу конфіденційності інформації;

надавач соціальної послуги інформує асистента дитини (учня) щодо нерозголошення отриманої ним конфіденційної інформації.

6. Інші принципи надання соціальних послуг визначені частиною першою статті 3 Закону України "Про соціальні послуги".

VIII. Зміст соціальної послуги

1. Основні дії та заходи, що становлять зміст соціальної послуги (додаток 3), передбачають:

допомогу в самообслуговуванні;

підтримку у спілкуванні та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами;

організацію харчування та допомогу у прийнятті їжі;

організацію пересування та допомогу під час пересування;

спостереження за станом здоров'я, допомогу в проведенні необхідних процедур;

допомогу під час занять у гуртках, секціях, клубах, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднаннях на базі закладів освіти;

допомогу під час ігрової діяльності для дітей дошкільного віку, інших видів діяльності під час освітнього процесу;

допомогу під час здійснення рухової активності;

організацію денного відпочинку (сну) у закладах дошкільної освіти.

2. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від результатів оцінювання індивідуальних потреб та зазначаються в індивідуальному плані.

IX. Використання ресурсів під час організації надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги забезпечує необхідну кількість асистентів дитини (учня) відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги.

2. Безпосереднє надання соціальної послуги забезпечує асистент дитини (учня).

3. Асистент дитини (учня) повинен володіти знаннями та навичками, відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у "Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 "Соціальні послуги", затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 р. N 518, і в обов'язковому порядку пройти навчання з питань надання соціальної послуги, організоване обласними, Київським міським центрами соціальних служб із залученням представників громадських об'єднань, міжнародних, благодійних та інших неурядових організацій, що мають досвід надання соціальної послуги.

4. Надавач соціальної послуги вживає заходів для підвищення кваліфікації асистентів дитини (учня), проходження ними формального та неформального професійного навчання, проведення атестації.

5. Асистент дитини (учня) повинен проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

X. Приміщення та обладнання

1. Будівлі, споруди, приміщення закладів освіти, де навчається отримувач соціальної послуги, мають відповідати вимогам доступності, визначеним державними будівельними нормами і стандартами, принципам універсального дизайну та/або розумного пристосування.

2. Надавач соціальної послуги може надавати керівнику закладу освіти пропозиції у письмовій формі щодо забезпечення потреб отримувача соціальної послуги, відповідності закладу освіти принципам універсального дизайну та розумного пристосування.

XI. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

2. Надавач соціальної послуги вживає заходів для обміну досвідом з іншими надавачами соціальної послуги.

XII. Взаємодія з іншими суб'єктами, що надають соціальні послуги

Надавач соціальної послуги за погодженням із батьками, іншими законними представниками отримувача соціальної послуги, керівником закладу освіти організовує виконання заходів з надання соціальної послуги із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій та закладів, фізичних осіб - підприємців.

XIII. Документація для організації процесу надання соціальної послуги

1. Надавач соціальної послуги здійснює свою діяльність відповідно до установчих документів (положень), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

2. Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

XIV. Оцінка ефективності надання соціальної послуги

1. Ефективність надання соціальної послуги визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної соціальної послуги.

2. Надавач соціальної послуги здійснює опитування отримувачів соціальної послуги або одного з батьків / іншого законного представника отримувача соціальної послуги, педагогічних працівників, фахівців ІРЦ, залучених до команди психолого-педагогічного супроводу, які працюють з отримувачем соціальної послуги, з метою отримання відгуків стосовно організації, повноти та якості надання соціальної послуги.

Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності надавача соціальної послуги та безпосередньо асистента дитини (учня) і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

XV. Моніторинг та оцінювання діяльності з надання соціальної послуги

1. Діяльність надавача соціальної послуги підлягає моніторингу, внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність соціальної послуги, що ним надається, законодавству України, в тому числі вимогам цього Державного стандарту.

Результати моніторингу, внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів із поліпшення діяльності надавача соціальної послуги.

2. Під час моніторингу застосовуються статистичні, адміністративні та оперативні дані щодо надання соціальної послуги.

3. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання застосовуються показники якості надання соціальної послуги (додаток 4).

Внутрішнє оцінювання проводиться надавачем соціальної послуги не рідше ніж один раз на рік.

Зовнішнє оцінювання надавачів соціальної послуги проводиться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

Надавач соціальної послуги вживає заходів для:

інформування отримувачів соціальної послуги та їхніх батьків / інших законних представників стосовно проведення зовнішнього оцінювання діяльності надавачів соціальної послуги;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги та їхніх батьків / інших законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

4. До процедури проведення оцінювання залучаються асистент дитини (учня), отримувач соціальної послуги та його батьки / інші законні представники, працівники закладу освіти та у разі потреби інші члени сім'ї отримувача соціальної послуги.

З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги, їхніми батьками / іншими законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання соціальної послуги вимогам, визначеним у цьому Державному стандарті.

5. Результати моніторингу та оцінювання якості надання соціальної послуги оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги, населення адміністративно-територіальної одиниці, де провадить свою діяльність надавач соціальної послуги.

XVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

 

Генеральний директор
Директорату розвитку соціальних
послуг та захисту прав дітей

Руслан КОЛБАСА

 

КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ
індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги

1. Відомості про отримувача соціальної послуги

Місце проживання / перебування (адреса) _________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Дата народження

Родинний зв'язок

Інвалідність

Місце роботи / навчання, посада

Реєстрація за місцем проживання

Контактний телефон / e-mail

так

ні

Отримувач соціальної послуги (дитина)

 

 

 

 

 

 

 

 

Батьки / інші законні представники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткова інформація

 

2. Загальна характеристика отримувача соціальної послуги

1) попередня підготовка

Так

Ні

заклад дошкільної освіти
заклад загальної середньої освіти
реабілітаційний заклад
послуги раннього втручання
спортивні секції
гуртки
інше

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

2) соціальні навички

Так

Ні

будує стосунки без особливостей
уникає контактів з оточуючими
конфліктує з оточуючими
спілкується тільки з батьками
спілкується тільки з одним із батьків
може самостійно звертатися з проханням про допомогу (за потреби)
не може самостійно звертатися з проханням про допомогу
інше

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

3) емоційна та поведінкова складові

Так

Ні

поведінка без особливостей
урівноважена(ний) та спокійна(ний)
активна(ний), рухлива(вий)
збуджена(ний), імпульсивна(ний)
поведінка непередбачувана, руйнівна
ляклива(вий), тривожна(ний)
замкнута(тий), мовчазна(ний)
здатна(ний) адекватно діяти відповідно до ситуації
неуважна(ний) / не може зосередитись / не може довго утримувати увагу
схильна(ний) до протестів через недостатнє розуміння вербальних інструкцій, зверненої мови
інше

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

Додаткова інформація

 

3. Потреби дитини

1) мобільність

Так

Ні

може без сторонньої допомоги підтримувати положення тіла
може без сторонньої допомоги змінювати основне положення тіла
може без сторонньої допомоги переносити, переміщувати та маніпулювати об'єктами
може без сторонньої допомоги ходити
може без сторонньої допомоги пересуватися приміщеннями / територією закладу освіти
може без сторонньої допомоги самостійно пересуватися приміщеннями / територією закладу освіти із застосуванням технічних засобів
пересувається самостійно за допомогою крісла колісного, милиць
потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду) під час пересування приміщеннями / територією закладу освіти
пересувається тільки зі сторонньою допомогою
може рухатись сходами самостійно
може рухатись сходами самостійно за допомогою технічних засобів
потребує багато часу для самостійного чи за допомогою технічних засобів підйому сходами
підніматися сходами може тільки зі сторонньою допомогою
не в змозі підніматися сходами навіть зі сторонньою допомогою
інше

  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

2) самообслуговування

Так

Ні

потребує допомоги у виконанні гігієнічних процедур (умивання, миття рук тощо)
потребує допомоги під час одягання / взування
потребує допомоги під час користування туалетом
потребує допомоги під час проведення заходів при фізіологічних потребах
використовує підгузки
потребує допомоги при упорядкуванні та догляді за власними речами
потребує спостереження за станом здоров'я
інше

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

3) харчування

Так

Ні

харчування відповідно до віку
має специфічну дієту
має алергії / обмеження / непереносимість
має потребу у частому вживанні їжі*
харчується самостійно
потребує повного годування
потребує часткового годування
має специфічні харчові уподобання / специфічну харчову поведінку
потребує пиття / вживання рідини за графіком чи в певній кількості*
потребує допомоги / нагадування про вживання їжі чи пиття
інше

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

4) комунікація

Так

Ні

Спілкування - продукування повідомлень
здатна(ний) розмовляти
здатна(ний) підтримувати діалог
здатна(ний) продукувати невербальні повідомлення
здатна(ний) продукувати повідомлення мовою формальних символів
здатна(ний) продукувати письмові повідомлення
Спілкування - отримання повідомлень
здатна(ний) сприймати усні повідомлення
здатна(ний) сприймати невербальні повідомлення
здатна(ний) сприймати повідомлення мовою формальних символів
здатна(ний) сприймати письмові повідомлення
Використання засобів комунікації, техніки і прийомів спілкування
здатна(ний) вести дискусію
використовує засоби комунікації, техніку і прийоми спілкування:
володіє жестовою мовою
володіє односкладовою жестовою мовою
розуміє жестову мову
користується шрифтом Брайля
володіє альтернативними засобами комунікації:
має спеціальні картки з позначками
може спілкуватися письмово
може спілкуватися за допомогою технічних засобів
розуміє звернену мову:
називає речі
виконує короткі вказівки
відповідає на запитання
розуміє послідовність дій / подій, що відбуватимуться
може попросити допомоги та / або повідомити про потребу в ній
схильна(ний) до монологів без комунікативних функцій
інше

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

Додаткова інформація

 

5) безпека

Так

Ні

потребує допомоги у прийманні ліків** (за призначенням та / або рекомендаціями лікаря щодо прийому препаратів)
може виявляти агресію
може виявляти самоагресію (аутоагресію)
має схильність до самоушкодження
має схильність до провокування конфліктів
надмірно контактна(ний), не відчуває меж
може гризти / з'їсти неїстівне
схильна(ний) до втеч, переховування та / або блукання
не здатна(ний) концентрувати увагу, зосереджуватися
неуважна(ний) та схильна(ний) до травмування через неуважність
реагує на звукові / світлові подразники, можливий напад через перенавантаження
має певні звички заспокоюватись (аутостимуляція)
знає певні дорожні знаки ("пішохідний перехід", "світлофор", "зупинка громадського транспорту", "туалет" тощо)
має електронні засоби для безпеки
вміє користуватися електронними засобами для безпеки
здатна(ний) самостійно дочекатися батьків та / або особу, що супроводжує після закінчення занять (в разі наявності заяви від батьків)
здатна(ний) дістатися додому самостійно (в разі наявності заяви від батьків)
інше

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  

Додаткова
інформація

 

6) орієнтація в просторі та навколишньому середовищі

Так

Ні

може орієнтуватися в класній кімнаті
може орієнтуватися у просторі / на території, де знаходиться
може користуватись громадським транспортом, придбати проїзний документ
може розпізнати потрібний маршрут, вийти на потрібній зупинці
інше

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

7) інша важлива інформація

 

____________
* Графік вказати у графі "Додаткова інформація".

** Графік та рекомендації лікаря вказати у графі "Додаткова інформація".

Підпис працівника,
який оцінював індивідуальні потреби

 
 
________________
(підпис)

 
 
____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Батько / мати / інший законний представник отримувача соціальної послуги

 
 
_______________
(підпис)

 
 
____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник надавача соціальної послуги

 
________________
(підпис)

 
____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

Інформація про отримувача соціальної послуги*:

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності): _______________________________________________________________________________________

Вік: _______________________________________________________________________________________________________________________

Стать: _____________________________________________________________________________________________________________________

Мова спілкування: __________________________________________________________________________________________________________

Інвалідність, група (за наявності): _____________________________________________________________________________________________

Додаткова інформація про отримувача соціальної послуги (за наявності):

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація про надавача соціальної послуги:

 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) надавача соціальної послуги: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) асистента дитини: ________________________________________________________________________

Інформація щодо необхідності залучення інших фахівців: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

N

Заходи, що складають зміст послуги

Ресурси (обладнання, технічні засоби реабілітації, інвентар, матеріали)

Орієнтовний час виконання 1 заходу, годин

Періодичність

Кількість заходів на 1 послугу

Загальний час на 1 послугу, годин

Стан виконання

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг / поточне оцінювання результатів, перегляд індивідуального плану

Дата проведення

Підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Персональні дані використовуються з метою надання соціальної послуги, захищаються і обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

Асистент дитини
 
__________      ______________________
      (підпис)                     (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Мати / батько / інший законний представник отримувача соціальної послуги
__________      ______________________
       (підпис)                     (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Керівник закладу освіти
 
__________      ______________________
      (підпис)                       (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що складають зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

N

Назва заходу

Орієнтовний час виконання 1 заходу, людино-годин*

Періодичність

Кількість заходів на 1 послугу

Загальний час на 1 послугу, годин

1

2

3

4

5

6

1.

Допомога в самообслуговуванні

1.1

Вмивання, миття рук

0,15

У разі потреби

2

0,30

1.2

Вдягання, роздягання, взування

0,25

У разі потреби

2

0,50

1.3

Зміна натільної білизни

0,25

У разі потреби

1

0,25

1.4

Допомога у користуванні туалетом (унітаз, пісуар)

0,33

У разі потреби

2

0,66

1.5

Допомога у користуванні сечо-, калоприймачами

0,67

У разі потреби

2

1,34

1.6

Допомога в чищенні зубів / догляді за порожниною рота і зубними протезами

0,25

У разі потреби

1

0,25

1.7

Заміна та навчання використання підгузка, гігієнічних прокладок, гігієнічних серветок та інших засобів особистої гігієни

0,33

У разі потреби

2

0,66

1.8

Навчання використання необхідних засобів для гігієнічних процедур (мило, губка, шампунь, крем, носові хустинки, дезодоранти інше)

0,5

У разі потреби

1

0,50

1.9

Допомога у складанні портфеля

0,25

У разі потреби

1

0,25

2

Допомога в спілкуванні та комунікації з дітьми, педагогами та іншими особами

2.1

Підтримка в усному спілкуванні

0,3

Постійно в освітньому процесі та в спілкуванні

3

0,90

2.2

Допомога в розпізнаванні невербальних сигналів (дитина знає або може повідомити) міміка, тон голосу, жести і пози

0,15

Постійно в освітньому процесі та в спілкуванні

6

0,90

2.3

Допомога у користуванні альтернативними засобами комунікації

0,15

4 - 6 разів на день / постійно

6

0,90

3

Організація харчування та допомога у прийнятті їжі

3.1

Допомога у прийнятті їжі та рідини (напоїв), включаючи жування та ковтання

0,3

У разі потреби

2

0,60

3.2

Годування

0,3

У разі потреби

2

0,60

3.3

Допомога у вживанні їжі за визначеним графіком

0,3

У разі потреби

2

0,60

3.4

Контроль за дотриманням специфічної дієти дитиною

0,3

У разі потреби

2

0,60

4

Організація пересування та допомога під час пересування (мобільність)

4.1

Допомога в фізичному пересуванні в приміщеннях закладу освіти та на його території

0,1

У разі потреби

3

0,30

4.2

Допомога в фізичному пересуванні сходами, ліфтом, підйомником та навчання у набутті навичок такого пересування

0,1

У разі потреби

2

0,20

4.3

Нагляд за пересуванням приміщеннями закладу освіти, сходами, ліфтом, підйомником

0,1

Постійно під час перерв та у разі потреби в інший час

2

0,20

4.4

Супровід під час прогулянок, на перервах, між уроками / заняттями

0,25

У разі потреби та постійно під час перерв і між заняттями

2

0,50

4.5

Супровід під час навчальних і виробничих екскурсій, заходів що передбачені освітньою програмою закладу освіти або індивідуальним планом розвитку дитини

1,0

Постійно під час / протягом заходів та занять

1

1,00

5

Безпека та спостереження за станом здоров'я, допомога у проведенні необхідних процедур

5.1

Нагляд і координація дій дитини:

 

постійно

6 - 8

Постійно

1

6 - 8

 

під час перерви

0,2

У разі потреби, під час перерв

4

0,80

 

під час заходів, передбачених навчальним планом та / або індивідуальним планом розвитку

4 - 6

Постійно

1

4 - 6

5.2

Контроль за прийманням ліків відповідно до призначення лікаря

0,25

У разі потреби

1

0,25

5.3

Вимірювання артеріального тиску

0,17

У разі потреби

1

0,17

5.4

Закапування крапель

0,08

У разі потреби

1

0,08

6

Допомога у виконанні лікувально-фізичних вправ

0,75

У разі потреби

1

0,75

7

Допомога під час дозвілля

7.1

Допомога під час під час занять у гуртках, секціях, клубах, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, науково-пошукових об'єднаннях на базі закладів загальної середньої освіти

0,5

У разі потреби

2

1,00

7.2

Допомога під час ігрової діяльності для дітей дошкільного віку, інших видів діяльності під час освітнього процесу

0,25

У разі потреби

2

0,50

7.3

Допомога під час здійснення рухової активності

0,25

У разі потреби

2

0,50

8

Організація денного відпочинку (сну) у закладах дошкільної освіти

1

У разі потреби

1

1,00

____________
* Час, необхідний для виконання заходів з надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, є орієнтовним і застосовується як середній показник, може змінюватись з урахуванням індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги);

частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (% загальної кількості звернень);

частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%);

частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги;

відповідність встановлених показників якості надання соціальної послуги отриманим під час контролю.

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід.

Критерії оцінювання:

наявність картки оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги;

забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання (за потреби);

2) результативність.

Критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів соціальної послуги, батьків / інших законних представників отримувача соціальної послуги, працівників закладу освіти);

проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги, їхніх батьків / інших законних представників та проведення роботи щодо надання роз'яснень отримувачам соціальної послуги, їхнім батькам / іншим законним представникам;

розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги;

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання;

3) своєчасність.

Критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги, оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної у встановлений строк;

підписаний у встановленому порядку договір про надання соціальної послуги;

строки та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі;

4) доступність та відкритість.

Критерії оцінювання:

наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до її надавача;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання;

наявність копій довідника, буклетів та інших роздаткових матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання;

5) повага до гідності отримувача соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання.

Критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання;

повага до гідності отримувачів соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

дотримання принципу конфіденційності;

6) професійність.

Критерії оцінювання:

штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації;

наявні затверджені посадові інструкції;

асистент дитини перед початком надання соціальної послуги пройшов навчання на базі регіонального центру соціальних служб;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги з відмітками про проходження обов'язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг.

____________

Опрос