Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике определения объема финансирования строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог

Минфин, Министерство инфраструктуры Украины
Приказ от 15.11.2021 № 611/596
действует с 01.02.2022

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.11.2021

м. Київ

N 611/596

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2022 р. за N 63/37399

Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

Відповідно до абзацу одинадцятого підпункту 36 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року N 460 (із змінами), на виконання заходу 1 завдання 111 плану заходів на 2021 - 2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 року N 497-р,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України від 21 вересня 2012 року N 573/1019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за N 1734/22046 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті (Задорожний О.) Міністерства інфраструктури України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Сектору зовнішніх комунікацій (Фурсай О.) Міністерства інфраструктури України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

 

Міністр інфраструктури України

Олександр КУБРАКОВ

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Міністр розвитку громад та
територій України

Олексій ЧЕРНИШОВ

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України

Євген КУЗЬКІН

Виконавчий директор Всеукраїнської
асоціації органів місцевого
самоврядування "Асоціація міст України"

О. В. СЛОБОЖАН

 

ЗМІНИ
до Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

1. У пункті 2.5 розділу II:

1) абзац перший після слів "необхідно розподіляти" доповнити словами "відповідно до цілей та завдань, визначеним у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період";

2) в абзаці четвертому слова та знаки "(вибір ділянок з найвищими показниками соціально-економічної ефективності)" виключити.

2. В абзаці першому пункту 4.8 розділу IV слова "для планування ремонтних робіт доцільно" замінити словами "для планування ремонтних робіт необхідно врахувати цілі та завдання, визначені у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період, а також доцільно".

3. У пункті 5.4 розділу V:

1) після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"відповідність цілям та завданням, визначеним у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період, - для автомобільних доріг загального користування місцевого значення;".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;

2) в абзаці третьому слова "з точки зору економічного та соціального розвитку України" виключити.

4. У розділі VI:

1) пункт 6.2 після абзацу першого доповнити абзацом другим такого змісту:

"відповідність цілям та завданням, визначеним у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період;".

У зв'язку з цим абзаци другий - третій вважати відповідно абзацами третім - четвертим;

2) у пункті 6.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

"відповідність цілям та завданням, визначеним у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період;";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати відповідно абзацами третім - четвертим.

5. Додаток 5 викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту дорожніх
перевезень та безпеки на транспорті

Олександр ЗАДОРОЖНИЙ

 

ЗАГАЛЬНА СХЕМА
розподілу реальних фінансових ресурсів на розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Бюджетні програми і напрямки

Порядок вибору пріоритетних ділянок для фінансування

Основний критерій

Вихідні дані для розрахунку

1

2

3

4

Поточний дрібний (аварійний) ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Уся мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значення із урахуванням цілей та завдань, визначених у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період

Забезпечення мінімально допустимого рівня експлуатаційного утримання

Затверджені нормативи фінансових витрат

Поточний середній ремонт

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг відповідно до цілей та завдань, визначених у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період.
2. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.

Індекс експлуатаційного стану 5 Ј J Ј 7

Протяжність доріг, визначена за індексами експлуатаційного стану

Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів відповідно до цілей та завдань, визначених у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період.
2. Реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності

Індекс експлуатаційного стану 4 і менше

Протяжність доріг, визначена за індексами експлуатаційного стану

Реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Найважливіші ділянки автомобільних доріг і мостових переходів відповідно до цілей та завдань, визначених у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період.
2. Реалізація програми забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.
3. Перехідні об'єкти з високим ступенем готовності (понад
70 %).
4. Об'єкти, на які вже розроблена та затверджена в установленому законодавством порядку проектно-кошторисна документація.

max значення інтегрального коефіцієнта ефективності (QР)

Qр = рівень завантаженості дороги ґ економічна ефективність капіталовкладень

Будівництво автомобільних доріг загального користування місцевого значення

1. Відповідність цілям та завданням, визначеним у регіональній стратегії розвитку та плані заходів з її реалізації на відповідний період.
2. Реалізація заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності.
3. Будівництво під'їздів до сільських населених пунктів

max показник соціально-економічної ефективності

 

____________

Опрос