Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку аттестации граждан Украины к присвоению первичного и очередных воинских званий офицерского состава запаса и Образцу военного билета офицера запаса

Минобороны
Приказ от 01.12.2021 № 365
действует с 01.02.2022

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.12.2021

м. Київ

N 365

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2022 р. за N 59/37395

Про затвердження Змін до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу та Зразка військового квитка офіцера запасу

Відповідно до пункту 54 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153, Положення про військовий квиток офіцера запасу, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 2016 року N 582, та пункту 21 Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року N 48,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Зміни до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 березня 2018 року N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за N 507/31959;

Зміни до Зразка військового квитка офіцера запасу, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 березня 2018 року N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року за N 507/31959.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

Олексій РЕЗНІКОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Служби зовнішньої
розвідки України

Олександр ЛИТВИНЕНКО

Заступник Голови
Служби безпеки України

Володимир ГОРБЕНКО

Т. в. о. Міністра
освіти і науки України

Віра РОГОВА

Міністр внутрішніх
справ України

Денис МОНАСТИРСЬКИЙ

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Начальник Управління
державної охорони України
генерал-майор

Сергій РУДЬ

 

ЗМІНИ
до Порядку атестування громадян України до присвоєння первинного і чергових військових звань офіцерського складу запасу

1. У розділі I:

1) Пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Атестування громадян України до присвоєння військових звань офіцерського складу запасу - комплекс заходів, який здійснюється районними (об'єднаними районними), міськими (районними у містах, об'єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі - районні ТЦК та СП), вищими військовими навчальними закладами або військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти (далі - ВВНЗ або ВНП ЗВО) та спрямований на всебічне вивчення й оцінювання рівня військової підготовки, ділових, моральних, психологічних якостей осіб, кандидатури яких подаються до присвоєння первинних і чергових військових звань, підготовку для цього необхідних атестаційних матеріалів та прийняття відповідного рішення.";

2) у пункті 4 слова "військовій частині," виключити.

2. У розділі II:

1) у заголовку розділу слова "військових частин," виключити;

2) абзац другий пункту 1 виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

3) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати пунктами 2, 3;

4) абзац дванадцятий пункту 2 після слів "копія трудової книжки" доповнити словами "(або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування)".

3. Пункт 4 розділу III після слів "копія трудової книжки" доповнити словами "(або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування)".

4. У пункті 4 Пояснень щодо складання атестаційного листа додатка 1 до Порядку:

1) абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

"на громадян, які здобули вищу освіту за ступенем вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу та склали встановлені іспити, - стисла характеристика, ділові та моральні якості, ступінь засвоєння знань, навичок і умінь за пройденою програмою військової підготовки, тип освоєної зброї та військової техніки, результат випускних екзаменів, дата складання Військової присяги на вірність Українському народові, на якій посаді офіцерського складу та за якою військово-обліковою спеціальністю можуть бути використані в особливий період;";

2) у підпункті 2:

абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;

абзац шостий виключити. У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

5. У тексті Порядку слова "військовий комісаріат", "військовий комісар" у всіх відмінках та формах числа замінити відповідно словами "ТЦК та СП", "керівник ТЦК та СП" у відповідних відмінках та формах числа.

6. У додатках до Порядку слова "військовий комісаріат", "військовий комісар" у всіх відмінках замінити відповідно словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки", "керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки" у відповідних відмінках.

 

Заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

Віктор БОКІЙ

 

ЗМІНИ
до Зразка військового квитка офіцера запасу

У тексті Зразка слова "військовий комісаріат" у всіх відмінках та формах числа замінити словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки" у відповідних відмінках та формах числа.

 

Заступник начальника
Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-лейтенант

Віктор БОКІЙ

Опрос