Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка обработки сообщений о коррупции, поступающих в Фонд государственного имущества Украины и его региональные отделения

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 17.11.2021 № 2068
действует с 01.02.2022

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2021

м. Київ

N 2068

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2022 р. за N 58/37394

Про затвердження Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України та його регіональних відділень

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 531 Закону України "Про запобігання корупції" з метою належної організації роботи з повідомленнями про можливі факти порушень Закону України "Про запобігання корупції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України та його регіональних відділень, що додається.

2. Управлінню запобігання та виявлення корупції забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Фонду

Дмитро СЕННИЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Людмила ДЕНІСОВА

 

Порядок обробки повідомлень про корупцію, що надходять до Фонду державного майна України та його регіональних відділень

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає послідовність дій при отриманні, реєстрації, розгляду та обліку повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), що надходять до Фонду державного майна України (далі - Фонд) та його регіональних відділень через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, електронну пошту, іншими засобами поштового зв'язку, а також під час особистого прийому посадовими особами Фонду та його регіональних відділень.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, використовуються у таких значеннях:

повідомлення про корупцію - повідомлення, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені;

попередній розгляд повідомлення - перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні про корупцію, яка проводиться у спосіб та строки, визначені Законом;

ідентифікація повідомлення - встановлення відповідності інформації, наведеної в повідомленні, ознакам корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про запобігання корупції", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про захист персональних даних".

3. Повідомлення про корупцію має містити інформацію про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, які можуть бути перевірені.

4. Відповідно до законодавства повідомлення про корупцію може бути як письмовим так і усним, подане як окремою особою (індивідуальне) так і групою осіб (колективне), в тому числі анонімним.

5. До Фонду та його регіональних відділень повідомлення про корупцію можуть надходити внутрішніми та регулярними каналами затвердженими розпорядчим документом або зовнішніми каналами.

6. Реквізитами повідомлення про корупцію мають бути:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи (лише для анонімних повідомлень про корупцію);

текст повідомлення, що містить конкретну інформацію про факти вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень вимог Закону, яка може бути перевірена;

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання та підпис особи, яка надіслала повідомлення, із зазначенням дати (крім анонімних повідомлень про корупцію).

7. Вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про корупцію підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

8. Повідомлення, яке не містить ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, розглядається відповідно до Закону України "Про звернення громадян".

9. Усне повідомлення про корупцію викладається викривачем (викривачами) на особистому прийомі або через спеціальну телефонну лінію.

10. Посадові і службові особи Фонду (регіональних відділень), у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про можливе вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення повинні повідомити Уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Уповноважений підрозділ (уповноважена особа).

11. Прийняття повідомлень, що надійшли через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Фонду (регіонального відділення) (електронну пошту), здійснюється Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою).

II. Повноваження Уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) у сфері захисту викривачів

1. До повноважень Уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) у сфері захисту викривачів належать:

організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про корупцію, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації;

співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;

надання працівникам методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про корупцію та захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань.

2. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) має право:

витребувати від інших структурних підрозділів Фонду (регіональних відділень) документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії згідно з чинним законодавством;

викликати та опитувати посадових осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів;

звертатися до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;

виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав та свобод.

3. Керівник Уповноваженого підрозділу (уповноважена особа), до повноважень якого належить організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через них інформації, співпраця з викривачами, підзвітний і відповідальний у своїй діяльності лише перед Головою Фонду (начальником регіонального відділення) або особою, яка виконує його обов'язки.

4. Керівник Уповноваженого підрозділу має визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

III. Порядок отримання повідомлень, які надходять через спеціальну телефонну лінію

1. З метою прийому телефонних дзвінків від викривачів у Фонді та його регіональних відділеннях створюються спеціальні телефонні лінії.

2. Номер телефону, за яким працює спеціальна телефонна лінія та графік роботи спеціальної телефонної лінії підлягають опублікуванню на офіційному вебсайті Фонду (регіонального відділення).

3. Спеціальна телефонна лінія працює у робочі дні з понеділка по четвер з 09:00 до 16:30, у п'ятницю та передсвяткові дні з 9:00 до 15:00 (з перервою з 12:30 до 13:15).

4. Повідомлення про корупцію, які надходять до Фонду та його регіональних відділень реєструються за умови наявності інформації, визначеної у пункті 3 розділу I цього Порядку.

5. Повідомлення про корупцію, яке надійшло на спеціальну телефонну лінію Фонду (регіонального відділення), вноситься відповідальною особою Уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) до форми повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію (додаток 1), із зазначенням таких реквізитів:

інформація про заявника (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, найменування юридичної особи, контактний номер телефону, реквізити для листування (місце проживання, адреса яка може бути використана для листування та/або адреса електронної пошти);

детальна інформація про ймовірні факти порушень вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, що стали підставою для повідомлення на спеціальну телефонну лінію.

6. У разі якщо під час телефонної розмови неможливо встановити суть можливого правопорушення, відповідальна особа Уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) пропонує заявнику звернутися до Фонду (регіонального відділення) письмово або надіслати повідомлення через офіційний вебсайт чи електронну пошту Фонду (регіонального відділення).

7. При прийнятті повідомлення через спеціальну телефонну лінію, відповідальна особа Уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) повідомляє заявника про необхідність надсилання ним повідомлення за його особистим підписом засобами поштового зв'язку для отримання відповіді від Фонду (регіонального відділення).

8. Повідомлення про корупцію, отримані через спеціальну телефонну лінію, в день отримання передаються Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) до структурного підрозділу, що забезпечує реєстрацію, облік, організацію документообігу службових документів Фонду (регіональних відділень) (далі - Служба діловодства) для їх реєстрації.

IV. Порядок отримання повідомлень, які надходять через офіційний вебсайт Фонду (регіонального відділення) та на електронну пошту

1. З метою отримання повідомлень через офіційний вебсайт Фонду (регіонального відділення) від викривачів на головній сторінці вебсайту Фонду (регіонального відділення) створюється посилання "Повідом про корупцію".

2. На офіційному вебсайті Фонду (регіонального відділення) зазначається адреса електронної поштової скриньки, через яку здійснюється передача повідомлення про корупцію до Уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

3. Повідомлення про корупцію, які надходять через офіційний вебсайт Фонду (регіонального відділення) в розділ "Повідом про корупцію" та на електронну пошту, передаються Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у день їх надходження або на наступний робочий день, якщо таке повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим часом), до Служби діловодства для їх реєстрації.

4. Повідомлення про корупцію, які надходять на електронну пошту Фонду (регіонального відділення), або іншими засобами поштового зв'язку, повинні містити інформацію та відповідати вимогам, зазначеним у пунктах 3, 6 розділу I цього Порядку.

V. Реєстрація повідомлень

1. Усі повідомлення проходять первинне опрацювання відповідно до вимог Типової Інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 (зі змінами).

2. Після первинного опрацювання повідомлення про корупцію підлягає ідентифікації повідомлення.

Ідентифікація повідомлення здійснюється Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) за участі працівника Служби діловодства в день його надходження або не пізніше наступного робочого дня.

3. У разі, коли повідомлення (за результатами ідентифікації повідомлення) за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону, але порушені питання належать до компетенції Фонду (регіонального відділення), таке повідомлення у день його надходження, а те, що надійшло у неробочі день та час, наступного після нього робочого дня, передається Службою діловодства або Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) структурному підрозділу, до функціональних обов'язків якого належить реєстрація звернень громадян, для здійснення реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 (зі змінами).

4. Після ідентифікації (за умови, що повідомлення відповідає вимогам, зазначеним у пунктах 3, 6 розділу I цього Порядку), повідомлення реєструються Службою діловодства у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо повідомлення надійшло у вихідні, святкові та неробочі дні (поза робочим часом).

5. У правому нижньому куті, чи іншому вільному від тексту місці, повідомлення проставляється реєстраційний штамп Фонду (регіонального відділення), у якому зазначаються дата надходження та вхідний номер повідомлення, що складається з індексу, номера за порядком, у відповідному році, та року реєстрації.

Реєстрація та облік повідомлень здійснюються згідно з індексом ПК - повідомлення про корупцію.

6. Після ідентифікації та реєстрації, Служба діловодства передає повідомлення про корупцію, у тому числі анонімні повідомлення, Голові Фонду (начальнику регіонального відділення) або особі, яка виконує його обов'язки, для прийняття рішення щодо перевірки інформації, зазначеної у повідомленні, шляхом накладання відповідної резолюції. Після накладання резолюції повідомлення передається Уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі).

VI. Порядок розгляду повідомлень

1. Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) здійснює попередню перевірку повідомлення про корупцію.

2. Повідомлення про корупцію, яке відповідає за змістом вимогам Закону і належить до компетенції Фонду (регіонального відділення), підлягає розгляду (перевірці). Про результати розгляду (перевірки) Фонд (регіональне відділення) інформує викривача.

3. За наявності загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв'язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві"; викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

4. Після здійснення попередньої перевірки, Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) готує службову записку на ім'я Голови Фонду (начальника регіонального відділення) або особи, яка виконує його обов'язки, в якій викладається суть вжитих заходів з перевірки викладеної інформації, їх результати та пропозиція щодо прийняття одного з таких рішень:

призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з'ясування їх достовірності;

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому чинним законодавством;

згідно Інструкції з діловодства зняти з контролю (закрити) повідомлення про корупцію у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.

5. У разі підтвердження фактів викладених у повідомленні про корупцію, Голова Фонду (начальник регіонального відділення) або особа, яка виконує його обов'язки приймає рішення про проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування шляхом накладання резолюції на службову записку керівника Уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

У резолюції до службової записки про проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування за повідомленням про корупцію можуть визначатися строки перевірки, посади, власні імена та прізвища посадових осіб - керівника та його заступника (за необхідності), відповідальних за її проведення.

Керівник з проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування за повідомленням про корупцію розподіляє між посадовими особами, залученими до внутрішньої (службової) перевірки або розслідування, конкретні завдання відповідно до їх компетенції та функціональних обов'язків, забезпечує проведення перевірки та контролює хід виконання завдань, має право надавати додаткові завдання та доручення.

6. Результати внутрішньої (службової) перевірки або розслідування за повідомленням про корупцію викладаються у доповідній (службовій) записці про результати розгляду повідомлення про корупцію на ім'я Голови Фонду (начальника регіонального відділення) або особи, яка виконує його обов'язки.

7. Доповідна (службова) записка має містити інформацію про підстави початку перевірки, інформацію, яка перевірялась, встановлені факти чи події, зокрема ті, що призвели до порушення вимог нормативно-правових актів чи розпорядчих документів Фонду (регіональних відділень) та вимог Закону, із зазначенням конкретних положень нормативно-правових актів, розпорядчих документів Фонду (регіональних відділень) та вимог Закону, які порушено, причини та умови, що призвели до цих порушень або сприяли їм, наслідки таких порушень, можливу заподіяну шкоду та нанесені збитки внаслідок таких порушень, інші відомості, які мають значення для розгляду повідомлення про корупцію.

8. За результатами внутрішньої (службової) перевірки або розслідування, Голова Фонду (начальник регіонального відділення), або особа, яка виконує його обов'язки приймає одне з таких рішень:

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;

у межах компетенції про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.

9. Розгляд анонімних повідомлень здійснюється в порядку, передбаченому Законом.

Анонімне повідомлення, яке не відповідає за змістом вимогам Закону не підлягає розгляду, про що Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) службовою запискою інформує Голову Фонду (начальника регіонального відділення) або особу, яка виконує його обов'язки.

Анонімне повідомлення, яке відповідає за змістом вимогам Закону і стосується Голови Фонду або особи, яка виконує його обов'язки надсиляється до Національного агентства.

Анонімне повідомлення, яке відповідає за змістом вимогам Закону і стосується начальника регіонального відділення або особи, яка виконує його обов'язки надсиляється до Національного агентства з одночасним інформуванням Фонду.

Анонімне повідомлення про корупцію, яке відповідає за змістом вимогам Закону і належить до компетенції Фонду (регіонального відділення), підлягає розгляду (перевірці).

У разі непідтвердження інформації, викладеної у анонімному повідомленні, інформується Голова Фонду (начальник регіонального відділення) або особа, яка виконує його обов'язки.

У разі підтвердження інформації, викладеної у анонімному повідомлені, вживаються заходи щодо припинення порушення, усунення наслідків, притягнення до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення ознак кримінального чи адміністративного правопорушення повідомлення надсилається до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

10. Проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування за повідомленнями про корупцію не може бути доручене особі, якої, або близьких осіб якої, стосується інформація, викладена у такому повідомленні.

11. Забороняється залучати до проведення внутрішніх (службових) перевірок або розслідувань за повідомленнями про корупцію працівників (доручати проведення таких перевірок працівникам), у яких наявний конфлікт інтересів або може виникнути конфлікт інтересів у зв'язку із залученням до проведення такої перевірки або розслідування.

12. Повідомлення, незалежно від каналів надходження, вносяться працівником Уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) до Журналу обліку повідомлень про корупцію (додаток 2).

13. Обробка персональних даних викривачів здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних".

14. Доступ до матеріалів (інформації), які містять відомості з обмеженим доступом, під час перевірки повідомлень про корупцію, їх опрацювання здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством та розпорядчими документами Фонду (регіональних відділень).

VII. Строки розгляду повідомлень

1. Повідомлення про корупцію, розгляд якого належить до компетенції Фонду (регіонального відділення), та яке містить обов'язкові реквізити, зазначені у пункті 6 розділу I цього Порядку, підлягає обов'язковому розгляду Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) відповідно до резолюції Голови Фонду (начальника регіонального відділення) або особи, яка виконує його обов'язки.

2. Повідомлення про корупцію розглядається у строки, передбачені Законом.

3. Повідомлення про корупцію, через регулярні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередній перевірці у строк не більш як 10 робочих днів.

4. Анонімне повідомлення підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Фонду (начальник регіонального відділення) або особа, яка виконує його обов'язки продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання.

5. Викривачу надається детальна письмова інформація про результати попередньої перевірки за його повідомленням про корупцію у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки.

У разі, якщо отримана інформація не належить до компетенції Фонду (регіонального відділення), викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз'ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

У разі, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності Голови Фонду або особи, яка виконує його обов'язки, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації.

У разі, якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності начальника регіонального відділення або особи, яка виконує його обов'язки, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національного агентства з одночасним інформуванням Фонду.

6. Викривачу надається інформація про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв'язку із здійсненням ним повідомлення про корупцію за його заявою не пізніше п'яти днів після отримання такої заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки та/або розслідування.

7. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про корупцію проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, Голова Фонду (начальник регіонального відділення) або особа, яка виконує його обов'язки продовжує строк перевірки або розслідування інформації до 45 днів, про що повідомляється викривач.

 

Начальник Управління
запобігання та виявлення корупції

В'ячеслав КОСТЕНКО

 

Повідомлення про корупцію, що надійшло на спеціальну телефонну лінію

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заявника __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості для листування:

Місце проживання, адреса яка може бути використана для листування

Контактний телефон

Електронна адреса

 

 

 

Інформація про порушення Закону України "Про запобігання корупції"

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (особа, яка вчинила корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (група осіб))

Місце роботи, посада __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Обставини вчинення правопорушення ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (зазначається інформація щодо фактів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших 
        порушень вимог
Закону України "Про запобігання корупції" за наявності обґрунтованого переконання заявника)

З яких джерел надійшла інформація ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (зазначаються відомості щодо джерел одержання інформації заявником (наприклад, заявник є однією із сторін 
                              відповідного правопорушення, є свідком правопорушення або дізнався від третіх осіб тощо)

Хто ще може знати про факт вчинення правопорушення _____________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) __________________________________________________

Місце проживання та контактний номер телефону __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Яким чином інформація може бути підтверджена ___________________________________________

        Можливість надати докази/документи ______________________________________________

Які дії вже були виконані _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                      (звернення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, суду, інших органів)

      Повідомлення надається повторно

Визначення інших учасників правопорушення та їх контактна інформація (за наявності):

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) __________________________________________________

Місце роботи _________________________________________________________________________

Місце проживання та контактний номер телефону __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 
 
 
_____________
(час повідомлення)

 
 
 
__________ 20__ рік
(дата повідомлення)

 
 
 
_________
(підпис)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
(власне ім'я, прізвище та посада відповідальної особи)

 

Журнал обліку повідомлень про корупцію

N
з/п

Реєстраційний номер та дата реєстрації повідомлення

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) викривача (або анонімне)

Місце проживання, телефон (електронна адреса)

Стислий зміст повідомлення

Канали отримання повідомлення

Результати розгляду повідомлення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос