Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и исполнения бюджета Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 09.12.2021 № 35-1
действует с 01.02.2022

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

09.12.2021

м. Київ

N 35-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 січня 2022 р. за N 53/37389

Про внесення змін до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

Відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року N 21-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за N 897/16913 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Фінансово-економічному департаменту (Калита Ю.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економіки України

Юлія СВИРИДЕНКО

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Міністр фінансів України

Сергій МАРЧЕНКО

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців на
національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

 

Порядок
розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України (далі - Пенсійний фонд), планів доходів і видатків головних управлінь Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи), управлінь Пенсійного фонду в районах, містах, районах у містах, об'єднаних управлінь (далі - районні управління) та апарату Пенсійного фонду (далі - апарат).

2. Бюджетний процес є регламентованою законодавством діяльністю, пов'язаною зі складанням, розглядом, затвердженням бюджету Пенсійного фонду, планів доходів і видатків, їх виконанням та контролем за їх виконанням, складанням, розглядом та затвердженням звітів про виконання бюджету та планів доходів і видатків.

Бюджетний період для бюджету Пенсійного фонду становить один календарний рік, який починається 01 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

3. Нормативно-правове регулювання бюджетного процесу Пенсійного фонду здійснюється відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та інших законодавчих актів, Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, інших нормативно-правових актів та цього Порядку.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

помісячний розпис основних груп доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду - розпис показників основних груп дохідної і видаткової частин бюджету Пенсійного фонду на рік за місяцями;

річний розпис доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду - розпис показників, визначених бюджетом Пенсійного фонду на плановий бюджетний період, у розрізі територіальних органів та апарату без розподілу за періодами року;

учасники бюджетного процесу - апарат, територіальні органи, районні управління.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених Бюджетним кодексом України, Законом та Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

5. Апарат організовує і контролює виконання бюджету, координує роботу учасників бюджетного процесу, які забезпечують виконання планів доходів і видатків, цільове та ефективне використання коштів.

II. Структура бюджету

1. Основними складовими бюджету Пенсійного фонду є дохідна та видаткова частини.

2. Доходи бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

власні доходи (кошти);

кошти Державного бюджету України.

3. Власні доходи (кошти) включають:

надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок), розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - частина єдиного внеску), відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675 "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 85);

кошти Державного бюджету України на сплату єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 178 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб";

кошти Державного бюджету України на сплату страхових внесків за деякі категорії осіб, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770 "Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків стосовно військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських";

кошти Державного бюджету України на покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, встановленого частинами тринадцятою, чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" для працюючих осіб з інвалідністю;

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, перераховані на виконання міжнародних договорів (угод) у галузі соціального (пенсійного) забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - міжнародні договори);

доплату до мінімального страхового внеску, передбачену частиною третьою статті 24 Закону;

суми, що надходять від погашення боргу зі сплати страхових внесків, нараховані відповідно до Закону, фінансових санкцій, пені, застосованих відповідно до Закону до юридичних та фізичних осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових внесків;

суми надходжень від сплати фінансових санкцій, застосованих до банків відповідно до частини десятої статті 106 Закону;

суми надходжень від сплати штрафів, накладених відповідно до частини одинадцятої статті 106 Закону на організації, які здійснюють виплату та доставку пенсій;

інші кошти відповідно до статті 72 Закону, зокрема:

кошти підприємств та організацій на покриття фактичних витрат на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах особам, зазначеним в абзаці четвертому пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону (далі - витрати на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах);

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 року N 1349 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління фінансами пенсійного забезпечення" та укладених угод з банками;

кошти підприємств та організацій на виплату і доставку пільгових пенсій, призначених згідно із Порядком призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 937;

кошти, що надходять від наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів від погашення боргу зі сплати різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", та сумою пенсії із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, обчисленої згідно із Законом, на яку має право науковий (науково-педагогічний) працівник;

суми надходжень від повернення коштів за минулі періоди (відшкодування надміру виплачених сум пенсій).

4. Кошти Державного бюджету України передбачаються в бюджеті Пенсійного фонду в обсягах, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У структурі доходів бюджету Пенсійного фонду до складу коштів Державного бюджету України входять асигнування державного бюджету у плановому періоді на:

виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їхніх сімей, пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, іншим особам, визначеним законом, та доставку цих виплат;

виплату доплат, надбавок, підвищень до пенсій, додаткових пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, встановлених законом, державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", та доставку цих виплат;

погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду;

покриття різниці між розміром пенсії, обчисленим відповідно до абзаців першого та третього частини першої, частини третьої статті 28 Закону, та розміром пенсії, обчисленим відповідно до статті 27 Закону;

покриття витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, передбачених абзацами п'ятим та шостим пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону;

покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (перевищення видатків над доходами, у тому числі з урахуванням резерву коштів Пенсійного фонду);

здійснення інших виплат, фінансування яких згідно із законодавством забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

5. Видатки бюджету Пенсійного фонду класифікуються за такими основними групами:

видатки за рахунок власних доходів (коштів);

видатки за рахунок коштів Державного бюджету України.

6. Видатки за рахунок власних доходів (коштів) здійснюються на:

пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону (крім випадків, передбачених Законом);

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону;

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших осіб, визначених законом, у частині розміру пенсії із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, передбаченого відповідно до Порядку визначення різниці між розміром пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", і розміром пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року N 1168;

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни" (для осіб, яким пенсія виплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду);

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів (крім пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", та доплат, фінансування яких згідно з законодавчими нормами забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України);

виплату допомоги на поховання щодо одержувачів пенсій, фінансування яких здійснюється за рахунок власних доходів;

оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону;

розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги;

фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду (далі - адміністративні видатки).

7. За рахунок коштів Державного бюджету України здійснюються видатки, фінансування яких згідно із законодавством забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.

Видатки на погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду, виданими або ухваленими після набрання чинності Законом України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (далі - рішення суду), плануються в межах коштів Державного бюджету України, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування пенсійних програм. Черговість виплат на виконання рішень суду визначається датою набрання ними законної сили.

8. У бюджеті Пенсійного фонду окремими рядками відображається залишок власних доходів (коштів) на початок та кінець бюджетного періоду.

Залишок власних коштів на початок року при складанні проєкту бюджету Пенсійного фонду на плановий рік встановлюється в розмірі планового залишку власних коштів на кінець попереднього до планового бюджетного періоду відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду або в розмірі очікуваного (фактичного) залишку власних коштів на кінець попереднього до планового бюджетного періоду відповідно до прогнозу виконання бюджету Пенсійного фонду в попередньому до планового році.

Залишок власних коштів на кінець року розраховується за формулою:

Зкін. = Зпоч. + Д - В, де:

Зкін. - залишок власних коштів на кінець планового року, тис. грн;

Зпоч. - залишок власних коштів на початок планового року, тис. грн;

Д - доходи планового року, тис. грн;

В - видатки планового року, тис. грн.

III. Складання бюджету Пенсійного фонду

1. Проєкт бюджету Пенсійного фонду складається на плановий рік. На наступні за плановим два бюджетні періоди складається прогноз показників бюджету. На відповідний період готуються проєкти бюджетних запитів до проєкту державного бюджету.

2. Показники проєкту бюджету Пенсійного фонду розробляються з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених Кабінетом Міністрів України, прогнозних розмірів державних соціальних стандартів та гарантій на наступний рік, результатів аналізу виконання бюджету Пенсійного фонду за попередні бюджетні та звітні періоди, даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ).

Проєкт бюджету Пенсійного фонду подається на погодження до заінтересованих органів та на затвердження до Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156).

3. Підготовка проєкту бюджетних запитів до проєкту Державного бюджету України на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року N 687, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за N 1057/21369.

З урахуванням доведених головним розпорядником бюджетних коштів показників граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм структурний підрозділ, відповідальний за організацію бюджетного процесу в Пенсійному фонді, формує та подає головному розпоряднику бюджетних коштів проєкт бюджету Пенсійного фонду на плановий рік та прогноз показників на наступні за плановим два бюджетні періоди, проєкт бюджетних запитів до проєкту державного бюджету на відповідний період у строки, встановлені головним розпорядником бюджетних коштів.

У разі якщо сума видатків проєкту бюджету Пенсійного фонду та прогнозу показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (з урахуванням доведених головним розпорядником бюджетних коштів показників граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм) перевищує суму доходів проєкту бюджету Пенсійного фонду та прогнозу показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, проєкт бюджету Пенсійного фонду та прогноз показників формуються з відображенням суми перевищення у залишку коштів на кінець періоду. Водночас формується додатковий бюджетний запит на суму перевищення.

При поданні проєкту бюджету Пенсійного фонду на погодження головному розпоряднику бюджетних коштів надаються пропозиції щодо збалансування його показників.

IV. Формування дохідної частини проєкту бюджету

1. Планові обсяги частини єдиного внеску розраховуються на основі даних щодо суми єдиного внеску, визначеної центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування з урахуванням:

прогнозних обсягів витрат на оплату праці найманих працівників та грошове забезпечення військовослужбовців, на які нараховується єдиний внесок;

розмірів єдиного внеску та пропорцій його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 675 "Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

прогнозного зростання розміру мінімальної заробітної плати протягом планового періоду.

Частина єдиного внеску розраховується за формулою:

еЄВ = ФОП х RЄСВ/100 % х PЄВ/100 %, де:

еЄВ - частина єдиного внеску, тис. грн;

ФОП - фонд оплати праці найманих працівників, грошового забезпечення та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, визначений з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та показників, наданих центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн;

RЄСВ - розмір єдиного внеску, %;

PЄВ - пропорція розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, %.

2. Суми частини єдиного внеску від фізичних осіб - підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, платників спрощеної системи оподаткування, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та членів фермерських господарств (далі - самозайняті особи), розраховуються з урахуванням їх прогнозної чисельності та розміру мінімального страхового внеску за формулою:

еЄВспр. = Чспр. х ЗПмін. х RЄСВ/100 % х PВ/100 %/1000, де:

еЄВспр. - сума частини єдиного внеску від самозайнятих осіб, тис. грн;

Чспр. - прогнозна чисельність самозайнятих осіб;

ЗПмін. - розмір мінімальної заробітної плати, грн;

RЄСВ - розмір єдиного внеску, %;

PЄВ - пропорція розподілу єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, %.

3. Сума частини єдиного внеску від самозайнятих осіб розраховується окремо за кожною категорією (групою) платників. При проведенні розрахунків також враховується чисельність фізичних осіб - підприємців; осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та членів фермерського господарства, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску (отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону, та отримують відповідно до Закону пенсію або соціальну допомогу); осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, за умови взяття їх на облік як фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, які мають основне місце роботи.

4. Обсяги надходжень коштів на покриття витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, визначаються з урахуванням суми коштів (її динаміки у попередніх бюджетних/звітних періодах), що підлягають відшкодуванню підприємствами, організаціями відповідно до пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону, та фактичного відсотка відшкодування зазначених виплат, який склався за попередні бюджетні/звітні періоди, а також:

чисельності одержувачів відповідних пенсійних виплат та її динаміки за попередні звітні періоди;

фактичних витрат на пенсійне забезпечення осіб цих категорій за попередній звітний період;

прогнозного підвищення рівня пенсійного забезпечення цих категорій пенсіонерів.

5. Кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду, визначаються з урахуванням даних за останні 12 місяців про залишки коштів Пенсійного фонду, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках територіальних органів, рахунках, відкритих уповноваженій організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, для обліку коштів Пенсійного фонду, та діючого розміру облікової ставки Національного банку України.

Дані про залишки коштів, що знаходяться на рахунках територіальних органів, визначаються на підставі виписок з рахунків у банку.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Сбанк = Зкош. х ОСНБУ х 50 %/100 %, де:

Сбанк - сума коштів, які сплачуються банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;

Зкош. - залишки коштів Пенсійного фонду, що знаходяться на його рахунках, а також на рахунках територіальних органів та рахунках, відкритих уповноваженій організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, для обліку коштів Пенсійного фонду;

ОС НБУ - облікова ставка Національного банку України на дату формування бюджету;

50 % - відсоток облікової ставки Національного банку України, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 року N 1349 "Про заходи щодо підвищення ефективності управління фінансами пенсійного забезпечення".

6. Кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України, пенсії яким виплачуються відповідно до міжнародних договорів, визначаються на основі відповідного аналізу зростання/зменшення їх чисельності, з урахуванням її динаміки, розмірів пенсій та прогнозного курсу гривні щодо іноземних валют на плановий рік.

Дані про чисельність та розміри пенсій іноземних пенсіонерів, які проживають на території України, визначаються на підставі відомостей за попередні бюджетні/звітні періоди, що надходять у порядку, передбаченому міжнародними договорами.

7. Розрахунок суми доплати до мінімального страхового внеску, передбаченої частиною третьою статті 24 Закону, здійснюється з урахуванням динаміки чисельності осіб за два попередні звітні періоди, які здійснювали доплату та розміру мінімального страхового внеску на плановий період.

Розрахунок здійснюється за формулою:

Сдопл.мін.стр. = Чдоп. х Rдопл. х 12 міс./1000, де:

Сдопл.мін.стр. - сума доплати до мінімального страхового внеску, тис. грн;

Чдоп. - чисельність осіб, що здійснюють доплату до мінімального страхового внеску за два попередні звітні роки/2, осіб;

Rдопл. - розмір доплати до мінімального страхового внеску, грн.

8. Інші власні доходи визначаються з урахуванням динаміки їх надходження за попередні бюджетні/звітні періоди. Розрахунки здійснюються за кожним із видів інших власних доходів за формулою:

Сін.вл. = Спопер.ін.вл. х Кзміни, де:

Сін.вл. - сума інших власних доходів, тис. грн;

Спопер.ін.вл. - сума інших власних доходів за бюджетний/звітний період, тис. грн;

Кзміни - коефіцієнт зміни інших власних доходів порівняно з відповідним попереднім бюджетним/звітним періодом. Визначається як співвідношення суми інших власних доходів за бюджетний/звітний період до відповідної суми за попередній бюджетний/звітний період, що передує бюджетному/звітному періоду.

9. Обсяг надходжень єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року N 178 "Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб" розраховується на підставі даних про чисельність осіб, за яких проводиться сплата, з урахуванням її динаміки за попередні бюджетні/звітні періоди.

10. Обсяг надходжень страхових внесків, не сплачених у період з 01 січня 2004 року до 31 грудня 2006 року, стосовно осіб, які не набули (не набудуть) права на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання отримувати пенсію в порядку та на умовах, передбачених Законом, розраховується згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770 "Про затвердження порядків зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам начальницького і рядового складу та подання відсутніх у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей про грошове забезпечення та сплату страхових внесків стосовно військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб начальницького і рядового складу, поліцейських".

11. Розрахунок недоотриманої Пенсійним фондом суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", здійснюється відповідно до Порядку розрахунку недоотриманої Пенсійним фондом суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21 лютого 2018 року N 4-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2018 року за N 334/31786.

12. Сума коштів, зазначених в абзаці шостому пункту 2 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону, розраховується як різниця між потребою на повне покриття витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах відповідно до статей 13 і 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення", частин другої і третьої статті 114 Закону до досягнення пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону, та сумою коштів, розрахованою відповідно до пункту 4 цього розділу Порядку.

V. Формування видаткової частини проєкту бюджету

1. Розрахунок видатків на пенсійні виплати проводиться з урахуванням норм законодавства, що регулює питання набуття права на пенсійні виплати та їх розміри, чисельності одержувачів виплат та середніх розмірів відповідних виплат з урахуванням їх прогнозного зростання (зменшення) згідно з даними звітності, з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ).

Розрахунок видатків за кожною або окремими складовими розміру виплати здійснюється за формулою:

В = Чпл. х Сроз./1000, де:

В - видатки за кожною або окремими складовими виплати, тис. грн;

Чпл. - планова чисельність одержувачів пенсійних виплат за кожною або окремими складовими виплати, осіб;

Сроз. - середній розмір за кожною або окремими складовими виплати, грн.

2. Чисельність одержувачів пенсійних виплат (за кожною або окремими видами пенсійних виплат) визначається з урахуванням її динаміки за чотири попередніх звітних квартали та відповідного прогнозу на плановий період з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ), прогнозної кількості новопризначених виплат у наступному бюджетному періоді.

Розрахунок планової чисельності здійснюється за формулою:

Чпл. = Чзвіт. х Ккориг. + Чнов., де:

Чпл. - планова чисельність одержувачів пенсійних виплат за кожною або окремими складовими виплати, осіб;

Чзвіт. - чисельність одержувачів пенсійних виплат за кожною або окремими складовими виплати, на останню звітну, осіб;

Ккориг. - коефіцієнт коригування, який визначається як сума коефіцієнтів відношення чисельності на останню звітну дату до чисельності на попередню звітну дату за один, два або три звітні періоди (квартали) залежно від періоду формування проєкту бюджету, поділена на кількість звітних періодів (кварталів), взятих для розрахунку;

Чнов. - чисельність пенсіонерів у разі запровадження нових норм законодавства або зміни умов призначення пенсії, яка визначається з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ) та даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Середні розміри пенсійних виплат (за кожною або окремими складовими розміру виплати) визначаються за формулою:

Спл. = Сзвіт. х Ккориг., де:

Спл. - плановий середній розмір пенсійної виплати за кожною або окремими складовими виплати, грн;

Сзвіт. - середній розмір пенсійної виплати, розрахований за звітними даними за останній звітний квартал, за кожною або окремими складовими виплати, грн;

Ккориг. - коефіцієнт коригування, який визначається як відношення середнього розміру за останній звітний період (квартал) до середнього розміру (за виключенням сум індексації) за попередні звітні періоди (квартали) в межах поточного бюджетного періоду.

4. Для визначення прогнозних сум видатків, пов'язаних з перерахунками пенсійних виплат протягом планового періоду, і врахування їх у проєкті бюджету Пенсійного фонду за кожною виплатою проводяться прогнозні розрахунки (у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, проведенням індексації пенсій тощо з урахуванням розмірів та законодавчо визначеної дати їх підвищення) з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ) з урахуванням прогнозу щодо новопризначених виплат.

Визначені суми враховуються при помісячному розподілі видатків бюджету Пенсійного фонду України.

Контрольний розрахунок річної суми видатків на пенсійні виплати розраховується шляхом множення очікуваної місячної потреби в коштах на забезпечення пенсійних виплат на кінець бюджетного періоду, що передує плановому, на 12 місяців та збільшення на суму прогнозних перерахунків пенсій (у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, проведенням індексації пенсій тощо з урахуванням розмірів та законодавчо визначеної дати їх підвищення), які проведено за кожною виплатою з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ) з урахуванням динаміки чисельності одержувачів пенсійних виплат (сальдо новопризначених виплат та померлих пенсіонерів).

5. Розрахунок планових розмірів надбавок, підвищень, доплат, допомоги на поховання здійснюється з урахуванням законодавчо визначеного механізму їх нарахування (фіксований розмір, відсоток основного розміру пенсії, відсоток розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тощо) та відповідно до джерел їх фінансування.

6. Розрахунок видатків на оплату послуг з виплати та доставки пенсій здійснюється з урахуванням тарифів на оплату послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року N 987 "Деякі питання оплати послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог", звітних даних про обсяг відповідних видатків на виплату пенсій та витрат на доставку пенсійних виплат за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. Для цього розраховується усереднений тариф доставки, який визначається як співвідношення витрат на доставку до суми видатків на відповідні пенсійні виплати.

VI. Складання та затвердження кошторису

1. Кошторис є складовою частиною бюджету Пенсійного фонду.

Кошторис складається відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року N 228, наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за N 86/6374. У кошторисі видатки класифікуються відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за N 456/20769.

2. Адміністративні видатки формуються виходячи з об'єктивної потреби в коштах, аналізу фінансово-господарської діяльності за минулий період, враховуючи граничну чисельність працівників, необхідність реалізації окремих програм і намічених заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, та узагальнюються з урахуванням пропозицій територіальних органів. При цьому включаються лише видатки, передбачені законодавством, необхідність яких обумовлена характером діяльності Пенсійного фонду, не допускаються неефективні, не першочергові та не зумовлені потребою видатки.

3. Розрахунки показників проєкту кошторису здійснюються за кожним кодом економічної класифікації видатків. До проєкту кошторису формується пояснювальна записка з обґрунтуванням видатків за напрямами використання коштів, визначенням причин їх збільшення або зменшення проти попереднього періоду.

4. При плануванні фонду оплати праці враховуються посадовий оклад відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, схеми посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, визначених Кабінетом Міністрів України, та схеми посадових окладів робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, визначеної Міністерством економіки України; надбавка за вислугу років на державній службі; надбавка за ранг державного службовця, інші надбавки та доплати відповідно до законодавства. Фонд преміювання та грошова допомога при наданні основної щорічної відпустки враховуються у розмірах, визначених Законом України "Про державну службу". Нарахування на оплату праці плануються в розмірах, передбачених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

5. Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (папір, марки, конверти, паливно-мастильні матеріали, малоцінні товари, картриджі тощо) формуються виходячи з ринкових цін, об'єктивної потреби у них, фактичних залишків на початок року.

Видатки на оплату послуг (оренда, охорона, експлуатаційні та комунальні послуги, утримання автотранспорту, банківські послуги, інформаційно-роз'яснювальна робота, поточний ремонт приміщень та техніки, послуги зв'язку тощо) розраховуються виходячи з необхідності забезпечення основних обов'язкових платежів на господарське утримання, затверджених лімітів споживання, укладених договорів, визначених цін та тарифів, з урахуванням вимог щодо підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв.

Планування видатків на утримання легкових автомобілів здійснюється в межах ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, встановленого Кабінетом Міністрів України, та лімітів середньодобового пробігу.

Розрахунок потреби на паливно-мастильні матеріали на кожен автомобіль здійснюється за формулою:

Ппмм = Н100 х Лсд х Д/100 х Цс х 12, де:

Ппмм - потреба у паливно-мастильних матеріалах;

Лсд - ліміт середньодобового пробігу;

Н100 - норма витрат на 100 км;

Д - кількість робочих днів місяця;

Цс - середня вартість пального;

100 - 100 км пробігу авто;

12 - кількість місяців.

6. Планування капітальних видатків здійснюється виходячи із пріоритетності та обґрунтованості потреби.

При плануванні видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування враховуються фактична наявність виробничого обладнання і предметів довгострокового користування на початок планового року, планове вибуття необоротних активів у зв'язку з їх фізичним та моральним зносом (за результатами щорічної інвентаризації), інтенсивність використання об'єктів основних засобів, пов'язана з переходом на нові організаційні, виробничі структури і технології, строк корисного використання (експлуатації) об'єктів. Граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2001 року N 332.

Для визначення потреби у необоротних активах також аналізуються: необхідність додаткових площ та потужності або фізичної продуктивності об'єкта основних засобів для збільшення обсягів діяльності та якості обслуговування.

Планування та використання коштів на поточний та капітальний ремонт здійснюється з урахуванням Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 року N 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2004 року за N 1046/9645.

7. Для формування проєкту кошторису на плановий рік відповідні структурні підрозділи, які відповідають за технічне забезпечення, внутрішній аудит, господарське та матеріальне, пенсійне забезпечення, юридична служба, служба управління персоналом та інші підрозділи подають на запит структурного підрозділу, відповідального за організацію бюджетного процесу, обґрунтовані відповідні пропозиції з розрахунками щодо потреби в коштах для включення в проєкт кошторису.

8. У двотижневий строк після затвердження бюджету Пенсійного фонду на плановий період структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу в Пенсійному фонді, доводить до територіальних органів лімітні довідки про обсяги асигнувань на фінансування адміністративних видатків (далі - лімітні довідки). Територіальні органи доводять лімітні довідки до районних управлінь.

Територіальні органи, районні управління при формуванні проєктів кошторисів забезпечують їх відповідність обсягам асигнувань, доведеним лімітними довідками.

9. Проєкти кошторисів та планів асигнувань на фінансування адміністративних видатків (далі - плани асигнувань) територіальних органів окремо за кожною програмою видатків на фінансування адміністративних витрат, розрахунки, які обґрунтовують показники кошторису, та пояснювальні записки до них за підписом начальника територіального органу, районного управління та керівника фінансової служби (головного бухгалтера) протягом 30 календарних днів після затвердження бюджету Пенсійного фонду подаються відповідно на затвердження до Пенсійного фонду.

Кошториси територіальних органів та районних управлінь затверджуються Головою правління Пенсійного фонду.

VII. Складання бюджетної документації Пенсійного фонду

1. Бюджет Пенсійного фонду з урахуванням пункту 12 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Затвердження бюджету Пенсійного фонду з урахуванням підпункту 11 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України здійснюється Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

3. Проєкт бюджету Пенсійного фонду на плановий рік протягом двох тижнів з дня прийняття закону про Державний бюджет України на відповідний рік надсилається Міністерству соціальної політики України для погодження Міністром соціальної політики України відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року N 1156).

4. Бюджетна документація поділяється на річну та помісячну бюджетну документацію.

До річної бюджетної документації належать річний розпис доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду; плани доходів та видатків територіальних органів, районних управлінь; кошториси та плани асигнувань апарату, територіальних органів.

Річний розпис доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду складається у розрізі показників, визначених бюджетом Пенсійного фонду, і затверджується Головою правління Пенсійного фонду.

Показники річної бюджетної документації мають бути збалансованими.

До помісячної бюджетної документації належать помісячні розписи основних груп доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду; помісячні розписи власних доходів територіальних органів та районних управлінь; лімітні довідки та плани асигнувань.

5. Після затвердження бюджету Пенсійного фонду структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, у двотижневий строк розробляє річний та помісячні розписи доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду у розрізі територіальних органів та подає на затвердження Голові правління Пенсійного фонду. В тижневий строк після затвердження бюджетної документації структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, розробляє з урахуванням затверджених показників бюджетної документації та доводить до виконання територіальним органам плани доходів і видатків на плановий період.

Плани доходів і видатків апарату, територіальних органів формуються з урахуванням питомої ваги показників доходів і видатків територіального органу у загальних їх обсягах протягом попередніх звітних періодів.

План доходів та видатків територіального органу не пізніше місячного терміну з дати затвердження бюджету Пенсійного фонду у двох примірниках підписується керівником структурного підрозділу Пенсійного фонду, відповідального за організацію бюджетного процесу, затверджується Головою правління Пенсійного фонду або його заступником відповідно до розподілу обов'язків між заступниками Голови правління, засвідчується гербовою печаткою із зазначенням дати. Один із примірників після затвердження надсилається територіальному органу для виконання.

6. Якщо до початку нового бюджетного періоду Кабінетом Міністрів України не прийнято постанову про затвердження бюджету Пенсійного фонду, з урахуванням статті 41 Бюджетного кодексу України розробляються та доводяться до територіальних органів Тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду та тимчасові лімітні довідки.

Тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду затверджується наказом Голови правління Пенсійного фонду до початку планового бюджетного періоду.

Затверджений Тимчасовий розпис доходів і видатків Пенсійного фонду доводиться до виконання територіальним органам до початку планового бюджетного періоду.

VIII. Внесення змін до бюджетної документації

1. Зміни до бюджету Пенсійного фонду вносяться у разі:

виникнення відхилення оцінки прогнозу надходжень до бюджету від показників, врахованих при затвердженні бюджету на відповідний бюджетний період, зміни структури доходів та видатків, якщо за результатами звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду за підсумками 9 місяців поточного бюджетного періоду виявиться, що видатки на пенсійні виплати перевищують запланований на цей період показник більше ніж на 2,5 %;

внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, які впливають на доходи та видатки бюджету Пенсійного фонду.

2. Структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, проводить щомісячну оцінку відповідності прогнозу власних надходжень та видатків показникам, затвердженим у бюджеті Пенсійного фонду, в розрізі територіальних органів.

У разі виникнення відхилення оцінки прогнозу помісячних надходжень до бюджету Пенсійного фонду та видатків бюджету від показників, врахованих при формуванні помісячних розписів основних груп показників доходів і видатків та власних надходжень Пенсійного фонду, зміни структури видатків структурний підрозділ Пенсійного фонду, відповідальний за організацію бюджетного процесу, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до бюджету Пенсійного фонду та подає їх на розгляд Голові правління.

Якщо зміни відбуваються у межах затверджених бюджетом Пенсійного фонду показників, рішенням Голови правління вносяться зміни до помісячного розпису основних груп доходів і видатків бюджету та річного розпису доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду.

Внесення змін до бюджету та/або бюджетної документації Пенсійного фонду, що застосовується в процесі використання коштів Державного бюджету України, які передаються на фінансування пенсійних програм, здійснюється після внесення змін до Державного бюджету України (крім випадків перерозподілу видатків державного бюджету в межах головного розпорядника коштів та надання Міністерством фінансів України довідок про зміни до річного розпису бюджету).

На підставі змін до бюджету Пенсійного фонду на відповідний бюджетний період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України, розробляються зміни до планів доходів і видатків територіальних органів.

3. Пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису власних доходів, планів доходів і видатків територіальних органів, районних управлінь у межах річного обсягу подаються до Пенсійного фонду з необхідними обґрунтуваннями за формою, встановленою Пенсійним фондом.

Пропозиції про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань подаються Пенсійному фонду з відповідним обґрунтованим поясненням та розрахунками щодо доцільності здійснення перерозподілу між відповідними кодами економічної класифікації видатків, помісячним розподілом та в межах загального обсягу призначень. Проєкти довідок змін та пояснення до них подаються Пенсійному фонду не пізніше 20 числа місяця, в якому необхідно внести зміни.

IX. Виконання бюджету Пенсійного фонду

1. Фінансування пенсійних виплат здійснюється відповідно до щомісячного Плану-графіка поденного фінансування виплати пенсій і видатків на утримання апарату Фонду (далі - План-графік).

Формування та погодження Плану-графіка здійснюється згідно із Порядком покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов'язаних з виплатою пенсій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2010 року N 1080.

Поденні суми видатків на пенсійні виплати (поденна потреба) формуються з урахуванням заявки територіальних органів.

Якщо при формуванні Плану-графіка на певну дату виникне неможливість здійснити планове фінансування пенсій за рахунок залишків власних коштів Пенсійного фонду, поточних власних надходжень та надходжень з державного бюджету (тимчасовий касовий розрив), на цю дату залучається позика за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, про що укладається відповідний договір.

2. Фінансування пенсійних виплат здійснюється з урахуванням Порядку казначейського обслуговування коштів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року N 312.

3. За результатами проведення пенсійних виплат щомісячно складається звіт про фактичні видатки в строк, визначений наказом Пенсійного фонду.

Звіт про фактичні видатки відображає фактичні обсяги пенсійних виплат за звітний місяць і наростаючим підсумком з початку року та дані про чисельність одержувачів станом на звітну дату і на початок бюджетного року.

Звіт про фактичні видатки формується з використанням автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ) та відображає видатки і контингент одержувачів в розрізі законодавчих актів, згідно з якими призначено ці виплати.

Відповідно до даних звіту про фактичні видатки формується звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду.

4. Звітність про виконання бюджету Пенсійного фонду відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419, складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року, надсилається до Рахункової палати, Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної політики України та Державної казначейської служби України та розміщується на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

5. Відповідно до статті 71 Закону звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду в розрізі статей витрат протягом двох тижнів після його затвердження правлінням Пенсійного фонду підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом зі звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду.

Інформація про час і місце публічного представлення звіту про виконання бюджету Пенсійного фонду оприлюднюється разом зі звітом про виконання бюджету Пенсійного фонду.

Оприлюднення інформації про використання Пенсійним фондом публічних коштів, забезпечення доступу до інформації про формування та виконання бюджету Пенсійного фонду здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про відкритість використання публічних коштів", "Про публічні закупівлі", постановами Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2015 року N 694 "Про затвердження Порядку адміністрування єдиного вебпорталу використання публічних коштів", від 21 жовтня 2015 року N 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних".

6. Адміністративні витрати здійснюються в межах доведених кошторисних призначень.

Видатки на оплату праці здійснюються в межах фонду оплати праці та фактичної чисельності працівників. У разі економії фонду оплати праці державним службовцям можуть встановлюватись додаткові стимулюючі виплати (надбавка за інтенсивність праці, виконання особливо важливої роботи), виплачуватись матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Видатки на оплату комунальних послуг, послуг за оренду та інших обов'язкових платежів здійснюються відповідно до укладених договорів.

Видатки на придбання товарів, робіт, послуг здійснюються в межах запланованих у поточному році асигнувань відповідно до укладених договорів.

Закупівля товарів, робіт, послуг здійснюються відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

X. Здійснення контролю

1. Метою контролю за розробленням, затвердженням та виконанням бюджету Пенсійного фонду є забезпечення ефективного і результативного управління коштами Пенсійного фонду, яке здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу.

Контроль (включаючи проведення внутрішнього аудиту) забезпечує оцінку управління коштами Пенсійного фонду, обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету, правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності; цільового використання коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень; проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності територіальних органів, районних управлінь.

2. Зовнішній контроль за розробленням, затвердженням та виконанням бюджету здійснюється Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державною аудиторською службою України та іншими органами, на які покладені повноваження відповідно до законодавства.

3. Внутрішній контроль здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до законодавства.

Заходами внутрішнього контролю є сукупність запроваджених управлінських дій у апараті, територіальних органах, районних управліннях, які здійснюються на всіх рівнях бюджетного процесу для впливу на ризики з метою удосконалення функціонального забезпечення бюджетних та фінансових процесів, спрямованих на підтримання фінансової стабільності пенсійної системи; складання та забезпечення виконання бюджету Пенсійного фонду; здійснення ефективного розподілу фінансових ресурсів для пенсійного забезпечення; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду та інших джерел, визначених законодавством.

4. Ведення бухгалтерського обліку надходження і використання коштів Пенсійного фонду та єдині форми звітності про виконання бюджету учасниками бюджетного процесу здійснюється відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 лютого 2017 року N 44).

Статистична, бюджетна та бухгалтерська звітності Пенсійного фонду формуються наростаючим підсумком з початку року за підсумками роботи учасників бюджетного процесу протягом кварталів та року в цілому.

XI. Формування прогнозу показників

1. Прогноз показників бюджету Пенсійного фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється на основі норм законодавства у сфері пенсійного забезпечення, з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, схвалених Кабінетом Міністрів України на прогнозний період, прогнозних розмірів державних соціальних стандартів та гарантій, результатів аналізу виконання бюджету Пенсійного фонду за минулі бюджетні/звітні періоди, планових показників бюджету року, що передує прогнозному періоду, даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ).

2. Розрахунок прогнозних показників доходів та видатків на наступні за плановим два бюджетні періоди проводиться аналогічно відповідним розрахункам до проєкту бюджету Пенсійного фонду на плановий рік, передбаченим у розділах IV і V цього Порядку.

 

Директор
Фінансово-економічного департаменту

Юлія КАЛИТА

Опрос