Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам приема сточных вод в системы централизованного водоотвода и Порядку определения размера платы, взимаемой за сверхнормативные сбросы сточных вод в системы централизованного водоотвода

Министерство развития общин и территорий Украины
Приказ от 09.11.2021 № 286
действует с 06.01.2022

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.11.2021

м. Київ

N 286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2021 р. за N 1671/37293

Про затвердження Змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 11 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", пункту 57 плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року N 1413-р, абзаців одинадцятого, дванадцятого підпункту 23 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508, та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 57/31509, що додаються.

2. Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування (Ведмідь А.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Наталію Хоцянівську.

 

Міністр

Олексій ЧЕРНИШОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Виконавчого директора
Всеукраїнської Асоціації органів
місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Вікторія СИДОРЕНКО

В. о. Голови Державного агентства
водних ресурсів України

Олексій КУЗЬМЕНКОВ

Т. в. о. Голови Державної
екологічної інспекції України

Дмитро ЗАРУБА

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів України

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

Міністр охорони
здоров'я України

Віктор ЛЯШКО

Голова СПО
об'єднань профспілок

Григорій ОСОВИЙ

Керівник Секретаріату СПО
роботодавців на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

 

Зміни
до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

1. У Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508:

1) у розділі I:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі - споживачі).";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. Терміни, що використані у цих Правилах, використовуються у таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - місцеві правила приймання);

випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, споруд та з територій споживача в мережу водовідведення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора виконавця або в іншому місці за погодженням із виконавцем мереж з вільним доступом виконавця до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виконавцем з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виконавця;

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та/або місцевих правил приймання;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

об'єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти;

роздільна система водовідведення - система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

субспоживач - суб'єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виконавцем на підставі договору зі споживачем та виконавцем;

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про житлово-комунальні послуги", "Про захист прав споживачів" та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за N 936/15627 (далі - Правила користування).";

2) у розділі II:

у пункті 1:

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності);";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об'єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.";

підпункт 4 пункту 2 викласти в такій редакції:

"4) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;";

3) у розділі III:

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.";

в абзаці третьому пункту 6 слова "та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил або місцевих правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років." замінити словами "та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності)", який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п'яти років з дня укладання договору;

4) у тексті Правил:

слова "виробник", "каналізаційний колектор", "каналізаційна мережа", "каналізаційний випуск", "каналізаційний випуск споживачів" у всіх відмінках і числах замінити словами "виконавець", "колектор водовідведення", "мережа водовідведення", "випуск водовідведення", "випуск водовідведення споживачів" у відповідних відмінках і числах;

слова "каналізаційні очисні споруди" та абревіатуру "КОС" у всіх відмінках і числах замінити словами "очисні споруди системи централізованого водовідведення";

5) у заголовку та тексті додатків 3, 4 абревіатуру "КОС" замінити словами "очисні споруди системи централізованого водовідведення";

2. У Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженому наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 57/31509:

1) у розділі I:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виконавці), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця (далі - споживачі).";

у пункті 3:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій-десятий вважати відповідно абзацами другим-дев'ятим;

абзац третій викласти у такій редакції:

"договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;";

в абзаці п'ятому слова "дощова каналізація" замінити словами "зливова система централізованого водовідведення";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий-дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

в абзаці восьмому після слів та цифр "(далі - Правила користування)" доповнити словами "та Правилах приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року N 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 56/31508.";

2) у розділі II:

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК Ј 80 мг/дм3.";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - Wg = 0,2(10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств".

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств").

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі", становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Opm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Opm = 10mpYpmFpm,

де:

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m;

m - питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м2 на одне миття);

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

Fpm - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

Ypm - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається)";

3) у тексті Порядку:

слова "каналізаційні очисні споруди (КОС)", "каналізаційні очисні споруди" замінити словами "очисні споруди системи централізованого водовідведення";

слова "виробник" у всіх відмінках і числах замінити словом "виконавець" у відповідних відмінках і числах".

 

Директор Департаменту
комунальних послуг
та комунального обслуговування

Андрій ВЕДМІДЬ

Опрос