Идет загрузка документа (83 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестров участников рынков капитала и организованных товарных рынков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 26.08.2021 № 700
действует с 12.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

26.08.2021

м. Київ

N 700

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2021 р. за N 1385/37007

Про затвердження Порядку ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Закону України від 12 вересня 2019 року N 79-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", Закону України від 19 червня 2020 року N 738-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що додається.

2. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, виданого недержавному пенсійному фонду Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг / Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, дублікат свідоцтва про реєстрацію фінансової установи видається недержавному пенсійному фонду НКЦПФР за його зверненням відповідно до вимог Порядку та за формою, встановленою додатком 5 до нього.

3. Недержавним пенсійним фондам не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим рішенням надати до НКЦПФР інформацію за формою, встановленою додатками 3 та 4 цього Порядку.

Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Козловська І.) забезпечити:

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойка Ю.

 

Голова Комісії

Руслан МАГОМЕДОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

 
Олексій ВИСКУБ

 

 

Порядок ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок ведення реєстрів учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків: державного реєстру фінансових установ (крім банків та товарних бірж), реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, реєстру недержавних пенсійних фондів, умови включення/виключення до/з зазначених реєстрів відповідних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків та надання інформації з реєстрів.

2. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, які здійснюють професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі - професійна діяльність), види якої визначені статтею 4 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", Центральний депозитарій цінних паперів, корпоративні інвестиційні фонди та недержавні пенсійні фонди (далі - НПФ) (далі - учасники ринків капіталу та організованих товарних ринків).

3. Реєстр - це перелік інформації про учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, що формується та узагальнюється НКЦПФР згідно з вимогами цього Порядку як система збору, накопичення та обліку відомостей про таких учасників.

4. НКЦПФР формуються та узагальнюються згідно з вимогами цього Порядку наступні реєстри:

реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків (далі - реєстр професійних учасників);

державний реєстр фінансових установ (крім банків та товарних бірж) (далі - реєстр фінансових установ);

реєстр недержавних пенсійних фондів (далі - реєстр НПФ).

5. Статус фінансової установи, що надає фінансові послуги на ринках капіталу, організованих товарних ринках та у системі накопичувального пенсійного забезпечення, учасник ринків капіталу набуває з дати включення його до реєстру фінансових установ шляхом внесення відповідного запису про нього до цього реєстру.

II. Порядок ведення реєстрів

1. Власником інформації, внесеної до реєстрів, є держава.

2. Реєстри ведуться НКЦПФР, яка є їх розпорядником та адміністратором, в електронній формі.

3. Технічні та програмні засоби ведення реєстрів повинні забезпечувати:

автоматизоване ведення реєстрів;

контроль за повнотою внесення інформації до реєстрів;

захист від несанкціонованого доступу до реєстрів.

4. Професійний учасник ринків капіталу та організованих товарних ринків включається до реєстру професійних учасників та реєстру фінансових установ на наступний робочий день з дати прийняття НКЦПФР рішення про видачу ліцензії на провадження окремого виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі - ліцензія), якщо на дату прийняття цього рішення він не мав жодної чинної ліцензії.

5. Корпоративний інвестиційний фонд включається до реєстру фінансових установ на наступний робочий день з дати включення його до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

6. НПФ включається до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ на наступний робочий день після прийняття НКЦПФР рішення про включення його до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ.

7. Центральний депозитарій цінних паперів включається до реєстру фінансових установ на наступний робочий день після реєстрації правил Центрального депозитарію та набуття статусу Центрального депозитарію цінних паперів в установленому законодавством порядку.

8. До реєстрів вноситься виключно відкрита інформація про учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, а саме:

повне найменування юридичної особи;

скорочене найменування юридичної особи (за наявності);

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

код LEI (за наявності);

дата державної реєстрації юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офісу (за наявності));

засоби зв'язку (міжміський код / код оператора мобільного зв'язку, номер телефону, номер факсу (за наявності), адреса електронної пошти, адреса вебсайту;

інформація про керівника юридичної особи (для НПФ - про голову ради НПФ) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), найменування посади);

реєстраційний номер за реєстром;

дата включення до реєстру;

дата виключення з реєстру;

підстава виключення з реєстру.

Щодо професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків до реєстрів також вноситься інформація про номер ліцензії та/або дату і номер рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках / дата і номер розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме адміністрування недержавних пенсійних фондів або управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (зазначається щодо всіх ліцензій, які має особа), строк дії ліцензії (за наявності).

Щодо корпоративного інвестиційного фонду до реєстру фінансових установ також вноситься інформація про реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування.

Щодо НПФ - до реєстру НПФ також вноситься інформація про включення НПФ до реєстру фінансових установ, а до реєстру фінансових установ - про включення НПФ до реєстру НПФ (реєстраційний номер за реєстром, дата включення до реєстру).

9. У разі виникнення змін у інформації, зазначеної у пункті 8 цього розділу, така інформація оновлюється в реєстрах не пізніше трьох робочих днів з моменту її виникнення за результатом прийняття НКЦПФР відповідного рішення або отримання НКЦПФР інформації про виникнення таких змін.

10. Заява та документи, що подаються до НКЦПФР відповідно до цього Порядку, подаються на розгляд НКЦПФР нарочно або надсилаються поштою (рекомендованим листом) чи кур'єрською поштою, або надаються до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Електронний формат подачі документів визначається окремим документом нормативно-технічного характеру.

III. Порядок включення НПФ до реєстрів

1. НПФ одночасно включається до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ за таких умов:

НПФ зареєстрований як юридична особа відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

статут та склад ради НПФ погоджені НКЦПФР у встановленому нею порядку.

2. Для включення НПФ (далі - заявник) до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ уповноважений представник заявника подає (надсилає) до НКЦПФР такі документи:

1) заяву (додаток 1);

2) довідку про НПФ (додаток 2);

3) анкету щодо засновника НПФ - юридичної особи (додаток 3), подається окремо за кожним таким засновником за його наявності;

4) анкету щодо засновника НПФ - фізичної особи (додаток 4), подається окремо за кожним таким засновником за його наявності.

Заява та довідка про НПФ, що додається до неї, мають бути підписані головою ради НПФ або за його дорученням уповноваженою особою з числа членів ради НПФ та мати дату підписання.

У випадку, якщо заява та довідка про НПФ, що додається до неї, підписані уповноваженою особою з числа членів ради НПФ, до такої заяви додається копія доручення голови ради НПФ на право підписання зазначених документів членом ради НПФ.

3. До закінчення встановленого строку розгляду документів НКЦПФР може запросити надання додаткової інформації/пояснень, які підтверджують дані, зазначені в документах, поданих заявником.

НКЦПФР має право надсилати запити, в електронній формі (за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади) або у паперовій формі засобами поштового зв'язку, щодо заявника до державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та фізичних осіб з метою отримання від них інформації, необхідної для підтвердження отриманої інформації, зазначеної в документах, поданих заявником.

4. НКЦПФР має право протягом строку розгляду заяви та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені у наданих документах, у тому числі з урахуванням обміну інформацією з країною походження засновників заявника/ осіб, дані щодо яких містяться у поданих документах.

5. Якщо протягом строку розгляду НКЦПФР заяви та відповідних документів у заявника/засновників заявника/осіб, дані щодо яких містяться у поданих документах, сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, заявник зобов'язаний повідомити НКЦПФР про ці зміни протягом п'яти робочих днів, якщо зміни стосуються відомостей про резидентів, або протягом п'ятнадцяти робочих днів, якщо зміни стосуються відомостей про нерезидентів, з дня виникнення таких змін.

У цьому разі рішення про включення НПФ до реєстру фінансових установ та реєстру НПФ, або про відмову у включенні до зазначених реєстрів приймається НКЦПФР з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.

6. Заявник має право протягом строку розгляду його заяви та відповідних документів звернутися до НКЦПФР щодо повернення пакету документів на доопрацювання.

7. НКЦПФР повертає заявнику заяву та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

3) наданий неповний перелік документів згідно з цим Порядком;

4) відомостей про заявника немає в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або наявні відомості про перебування юридичної особи у стані припинення чи про державну реєстрацію її припинення.

8. Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється письмово (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви та поданих документів без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати їх надходження. У такому разі документи повертаються заявнику.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення надсилається на зазначену в заяві адресу для листування разом з документами, що повертаються.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти разом з документами, що повертаються.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, які розглядається відповідно до цього Порядку.

9. НКЦПФР приймає рішення про включення НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ або про відмову у включенні до зазначених реєстрів протягом 30 календарних днів з дня подання документів, визначених пунктом 2 цього розділу.

Рішення про включення НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ або про відмову у включенні до зазначених реєстрів приймається на засіданні НКЦПФР (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення засідань НКЦПФР.

У рішенні про відмову у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ обов'язково зазначаються підстави для такої відмови згідно з пунктом 12 цієї глави з відповідним обґрунтуванням.

У разі прийняття рішення про включення НПФ до реєстру фінансових установ НПФ видається свідоцтво про включення НПФ до державного реєстру фінансових установ (додаток 5).

10. Письмове повідомлення, про прийняття рішення про включення/ відмову у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ (з доданням копії відповідного рішення) надсилається заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу НКЦПФР, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів).

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення (з доданням копії відповідного рішення) надсилається на зазначену в заяві адресу для листування.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення (з доданням копії відповідного рішення) надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

11. У разі відмови у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ подані документи заявнику не повертаються.

12. Підставами для прийняття НКЦПФР рішення про відмову у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ є:

1) невідповідність поданих документів і даних, що містяться в них, вимогам законодавства та цього Порядку;

2) виявлення недостовірної інформації у поданих документах.

13. Відмова у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ не перешкоджає повторному зверненню заявника до НКЦПФР відповідно до цього Порядку після усунення причин, що були підставою такої відмови.

14. Рішення НКЦПФР про відмову у включенні НПФ до реєстру фінансових установ та до реєстру НПФ або порушення НКЦПФР строків такої реєстрації може бути оскаржене заявником в судовому порядку.

15. НПФ зобов'язаний повідомляти НКЦПФР про виникнення змін у інформації, що міститься в документах, поданих відповідно до пункту 2 цієї глави, не пізніше двадцяти робочих днів з моменту їх виникнення, супровідним листом із наданням таких документів, оформлених з урахуванням змін, що відбулися.

IV. Вимоги до свідоцтва про включення НПФ до реєстру фінансових установ

1. Свідоцтво про включення НПФ до реєстру фінансових установ (додаток 5) (далі - свідоцтво про включення до реєстру) є документом установленого зразка, який засвідчує право НПФ надавати фінансові послуги на ринках капіталу та у системі накопичувального пенсійного забезпечення.

2. Свідоцтво про включення до реєстру видається в електронній або паперовій формі.

У випадку видачі свідоцтва у паперовій формі свідоцтво підписується уповноваженою особою НКЦПФР, та скріплюється печаткою НКЦПФР.

У випадку видачі свідоцтва в електронній формі на свідоцтво накладається кваліфікаційний електронний підпис уповноваженої особи НКЦПФР та електронна печатка НКЦПФР, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

3. Свідоцтво про включення до реєстру має бути зареєстроване в журналі обліку виданих свідоцтв про включення НПФ до реєстру фінансових установ.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі, свідоцтво видається в паперовій формі, під час його отримання, уповноважена особа НПФ пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу відповідно до законодавства, та документ, що підтверджує повноваження цієї особи. Факт отримання свідоцтва про включення до реєстру повинен бути засвідчений підписом отримувача із зазначенням у журналі обліку дати отримання свідоцтва про включення до реєстру.

У випадку подання заявником документів в електронній формі, свідоцтво видається в електронній формі та направляється заявнику офіційним каналом зв'язку на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

4. Свідоцтво про включення до реєстру не підлягає передаванню для використання іншими юридичними особами.

5. Видача дубліката свідоцтва про включення до реєстру проводиться в разі втрати або пошкодження свідоцтва про включення до реєстру.

У разі виникнення підстав для оформлення дубліката свідоцтва про включення до реєстру НПФ зобов'язаний звернутись до НКЦПФР із заявою в довільній формі з обов'язковим зазначенням повного найменування юридичної особи та підстав для видачі дубліката (втрата або пошкодження), до якої має бути додане непридатне для користування свідоцтво про включення до реєстру (у разі його пошкодження).

Заява повинна бути підписана головою ради НПФ або за його дорученням уповноваженою особою та мати дату підписання, із додаванням копії документа, який підтверджує повноваження такої особи.

6. НКЦПФР протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви та необхідних документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, видає в електронній або паперовій формі дублікат свідоцтва про включення до реєстру з написом у правому верхньому куті слова "Дублікат" та зазначенням дати його видачі.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі дублікат свідоцтва видається в паперовій формі, підписується уповноваженою особою НКЦПФР, та скріплюється печаткою НКЦПФР. Під час його отримання, уповноважена особа НПФ пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу відповідно до законодавства, та документ, що підтверджує повноваження цієї особи.

У випадку подання заявником документів в електронній формі дублікат свідоцтва видається в електронній формі, на який накладається кваліфікаційний електронний підпис уповноваженої особи НКЦПФР та електронна печатка НКЦПФР, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Такий дублікат свідоцтва направляється заявнику офіційним каналом зв'язку на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

7. НКЦПФР залишає заяву без розгляду в разі, якщо подану заяву підписано особою, яка не має на це повноважень, та/або не надано непридатне для користування свідоцтво про включення до реєстру (у разі його пошкодження).

Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється письмово (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати її надходження. У такому разі документи повертаються заявнику.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення надсилається на зазначену в заяві адресу для листування разом з документами, що повертаються.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти разом з документами, що повертаються.

Після доопрацювання документи щодо видачі дубліката свідоцтва про включення до реєстру можуть бути подані до НКЦПФР відповідно до пункту 5 цього розділу.

V. Виключення з реєстрів

1. Підставами для виключення учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків з реєстру(ів) є:

для професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків - анулювання усіх наявних ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків (крім випадку їх анулювання у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення);

для корпоративного інвестиційного фонду - виключення фонду з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

для НПФ - невиконання вимог частин першої і другої статті 12 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" протягом вісімнадцяти місяців з дня реєстрації НПФ як фінансової установи та/або ненадходження пенсійних внесків до НПФ протягом цього строку;

припинення НПФ в порядку, визначеному законодавством.

2. НКЦПФР на наступний робочий день з дати виникнення підстав, визначених у пункті 1 цього розділу, виключає учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків (крім НПФ) з відповідного(их) реєстру(ів).

3. Виключення НПФ з реєстру фінансових установ та з реєстру НПФ здійснюється на наступний робочий день з дня набрання чинності прийнятого щодо цього НПФ рішення НКЦПФР про виключення його з зазначених реєстрів та анулювання виданого йому свідоцтва про включення до реєстру. Таке рішення приймається НКЦПФР не пізніше п'яти робочих днів з дати виникнення підстав, визначених абзацом п'ятим пункту 1 цього розділу, а у разі виникнення підстав, визначених абзацом шостим пункту 1 цього розділу, - протягом тридцяти календарних днів з дати отримання документів, передбачених пунктом 4 цього розділу.

4. Для виключення НПФ, що припиняється шляхом ліквідації, приєднання або злиття, з реєстру фінансових установ уповноважений представник комісії з припинення НПФ подає до НКЦПФР такі документи:

1) заяву про виключення НПФ з реєстру фінансових установ (додаток 6);

2) звіт про виконання зобов'язань НПФ;

3) звіт про проведення ліквідації НПФ (у разі припинення шляхом ліквідації);

4) передавальний акт (у разі припинення шляхом приєднання або злиття);

5) аудиторський висновок до передавального акта (у разі припинення шляхом приєднання або злиття);

6) свідоцтво про включення до реєстру (оригінал) / свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України / Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (оригінал).

Заява повинна бути підписана уповноваженим представником комісії з припинення, із додаванням копії документа, який підтверджує повноваження такої особи.

5. НКЦПФР повертає заявнику заяву та відповідні документи без розгляду, якщо заява підписана особою, яка не має на це повноважень та/або наданий неповний перелік документів згідно з цим Порядком.

Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється письмово (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви без розгляду у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати їх надходження. У такому разі документи повертаються заявнику.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення надсилається на зазначену в заяві адресу для листування разом з документами, що повертаються.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти разом з документами, що повертаються.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, які розглядається відповідно до цього Порядку.

6. У разі припинення НПФ шляхом ліквідації, виключення його з реєстру фінансових установ та з реєстру НПФ здійснюється за умови переведення всіх пенсійних коштів учасників НПФ (у разі наявності учасників), до інших фінансових установ відповідно до поданих ними заяв, або до відкритого НПФ за вибором комісії з припинення стосовно тих учасників НПФ, які в установлений термін не подали заяви про переведення таких коштів до інших фінансових установ, в установленому законодавством порядку.

7. НКЦПФР приймає рішення про виключення НПФ з реєстру фінансових установ та з реєстру НПФ та анулювання виданого йому свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ (далі - рішення про виключення) протягом тридцяти календарних днів з дня подання документів, визначених пунктом 4 цього розділу.

Рішення про виключення приймається на засіданні НКЦПФР (колегіального органу) та оформлюється згідно з регламентом проведення засідань НКЦПФР. Рішення про виключення повинно містити підставу (підстави) його прийняття.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про виключення (з доданням копії відповідного рішення) разом з витягом про виключення НПФ з реєстру фінансових установ надсилається заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу НКЦПФР, що здійснює розгляд заяви та відповідних документів).

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення про прийняття рішення про виключення (з доданням копії відповідного рішення) разом з витягом про виключення НПФ з реєстру фінансових установ надсилається заявнику на зазначену в заяві адресу для листування.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення про прийняття рішення про виключення (з доданням копії відповідного рішення) разом з витягом про виключення НПФ з реєстру фінансових установ надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

8. Юридична особа, яка була виключена з реєстру фінансових установ, має право звернутися до НКЦПФР із заявою в довільній формі, з обов'язковим зазначенням повного найменування юридичної особи, адреси (електронної адреси) для листування та способу отримання (в електронній або паперовій формі) витягу, щодо отримання витягу про виключення юридичної особи з реєстру фінансових установ (додаток 7).

Заява повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи та мати дату підписання, із додаванням копії документа, який підтверджує повноваження такої особи.

НКЦПФР протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви, надсилає витяг про виключення юридичної особи з реєстру фінансових установ.

Витяг про виключення юридичної особи з реєстру фінансових установ, на вимогу заявника, видається в паперовій формі, підписується уповноваженою особою НКЦПФР, та скріплюється печаткою НКЦПФР, або видається в електронній формі, на який накладається кваліфікаційний електронний підпис уповноваженої особи НКЦПФР та електронна печатка НКЦПФР, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги.

Витяг про виключення юридичної особи з реєстру фінансових установ, надсилається у паперовій формі на зазначену в заяві адресу для листування або офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

9. НКЦПФР залишає заяву без розгляду в разі, якщо подану заяву підписано особою, яка не має на це повноважень.

Про залишення заяви без розгляду заявник повідомляється письмово (за підписом члена НКЦПФР, який згідно з розподілом своїх обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням підстав для залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати її надходження.

У випадку подання заявником документів у паперовій формі повідомлення надсилається на зазначену в заяві адресу для листування.

У випадку подання заявником документів в електронній формі повідомлення надсилається офіційним каналом зв'язку в електронній формі на зазначену в заяві адресу електронної пошти.

VI. Надання інформації з реєстрів

1. Реєстри розміщуються в електронній формі на офіційному вебсайті НКЦПФР у цілодобовому режимі та підтримуються в актуальному стані.

2. НКЦПФР надає інформацію з реєстрів в електронному або паперовому вигляді у разі отримання запитів від юридичних (фізичних) осіб або органів державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

3. Для отримання інформації з реєстрів юридична (фізична) особа надсилає в електронній або паперовій формі до НКЦПФР лист із запитом у довільній формі із зазначенням повного найменування, організаційно-правової форми, ідентифікаційного коду юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, щодо якої запитується інформація та адреси (електронної адреси) для листування.

4. Лист юридичної особи підписується уповноваженою особою.

5. Органи державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержують інформацію з реєстрів на підставі письмового запиту. Запит про надання інформації подається у довільному вигляді в електронній формі (за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади) або у паперовій формі засобами поштового зв'язку відповідного органу державної влади за підписом керівника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої діяти від імені органу державної влади. У запиті про надання інформації вказуються повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код юридичної особи згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, щодо якої надається інформація.

6. НКЦПФР листом за підписом керівника структурного підрозділу або виконувача його обов'язків направляє юридичній (фізичній) особі, яка надавала запит, або органу державної влади, відомості про юридичну особу, які містяться в реєстрах, або повідомляє про їх відсутність.

У випадку отримання запиту у паперовій формі відповідь на запит надсилається на зазначену в заяві адресу для листування.

У випадку отримання запиту в електронній формі відповідь на запит надсилається в електронній формі на зазначену в запиті адресу електронної пошти або за допомогою системи електронної взаємодії органів виконавчої влади.

7. Строк надання відомостей з реєстрів не повинен перевищувати десяти робочих днів з дати надходження запиту.

 

Директор департаменту
методології регулювання професійних
учасників ринку цінних паперів

 
 
І. Курочкіна

 

ЗАЯВА

____________________________________________________________________________________,
       (повне найменування НПФ, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств
       та організацій України, код LEI (за наявності))
просить включити НПФ до державного реєстру фінансових установ та до реєстру недержавних пенсійних фондів.

Адреса для листування: ________________________________________________________________.

Додаються:
довідка про НПФ;
анкета(и) щодо засновника(ів) НПФ - юридичної(их) особи(іб) (за наявності);
анкета(и) щодо засновника(ів) НПФ - фізичної(их) особи(іб) (за наявності).

Додатки на _____________ арк.

Із законодавством, що регулює правила провадження діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.

"___" ____________ 20__ року

__________________________
(підпис голови ради НПФ або уповноваженої особи з числа членів ради НПФ)

_________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) друкованими літерами)

 

Довідка про НПФ

Інформація про НПФ

Повне найменування НПФ

 

Скорочене найменування НПФ (у разі наявності)

 

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності)

 

Дата державної реєстрації НПФ

 

Інформація щодо коду доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань чинний зареєстрований статут НПФ

 

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби НПФ

Код території за КОАТУУ

 

Поштовий індекс

 

Область

 

Район

 

Населений пункт

 

Район населеного пункту (за наявності)

 

Вулиця *

 

Корпус (за наявності)

 

Будинок

 

Офіс (за наявності)

 

Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку**

 

Телефон**

 

Факс (за наявності)**

 

Електронна пошта**

 

Вебсайт

 

____________
* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

** У разі відсутності у НПФ телефону та/або факсу та/або електронної пошти зазначаються відповідні реквізити адміністратора НПФ, з яким укладено договір.

"___" ____________ 20__ року

_______________________________________
(підпис голови ради НПФ або уповноваженої особи
з числа членів ради НПФ)

________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
друкованими літерами)

 

Анкета щодо засновника НПФ - юридичної особи

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування юридичної особи)

2. Місцезнаходження юридичної особи ___________________________________________________

3. Адреса листування __________________________________________________________________

4. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, (для нерезидентів зазначається код з торговельного, банківського, судового реєстру) _______________________

5. Код LEI (для юридичної особи - резидента за наявності)
________________________________

6. Інформація про організаційно-правову форму _____________________________________________

7. Державний орган, що здійснює контроль (нагляд) за діяльністю юридичної особи
______________________________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування органу)

8. Державний орган, який здійснив реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
_____________________________________________________________________________________
                                                        (найменування органу, країна місцезнаходження)

9. Контактні дані (телефон, електронна адреса)
_____________________________________________________________________________________

10. Відомості про юридичних осіб, в яких засновник володіє часткою в статутному капіталі у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу та/ або є контролером:

N

Повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності) (для нерезидентів - код торговельного, банківського чи судового реєстру)

Місцезнаход-
ження юридичної особи

Опис діяльності юридичної особи

Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння

Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %

Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %

пряма

опосеред-
кована

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Банки, що обслуговують юридичну особу із зазначенням:

1) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у національній валюті;

2) IBAN юридичної особи;

3) найменування банку (відокремленого підрозділу банку), який обслуговує юридичну особу за поточним рахунком у іноземній валюті;

4) IBAN юридичної особи.

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

N

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу
(за наявності)

Дата видачі

Орган державної влади, що видав ліцензію (дозвіл)

Дата закінчення
(за наявності)

Опис діяльності

 

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

13. Структура власності засновника*

N

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип істотної участі

Інформація про особу

Наявність значного впливу на засновника, незалежно від формального володіння

Участь особи у статутному капіталі засновника, %

Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %

пряма

опосеред-
кована

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповнюється щодо прямих власників засновника з урахуванням такого:

для засновників, створених у формі акціонерного товариства або в еквівалентній організаційно-правовій формі (для нерезидента), за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі засновника у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу;

для засновників, створених у іншій організаційно-правовій формі, за всіма власниками, які володіють часткою у статутному капіталі засновника;

Заповнюється щодо опосередкованих власників засновника за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 10 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі засновника складає 10 і більше відсотків, до кінцевих бенефіциарних власників такого прямого власника.

У колонці 1 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян резидентів - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб резидентів - повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

4) щодо юридичних осіб нерезидентів - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);

2) "МФО" - для міжнародної фінансової організації;

3) "ПК" - для публічної компанії;

4) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

5) "Т" - для трасту;

6) "ФУ" - для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків);

7) "ФО" - для фізичної особи;

8) "КУА (ПІФ)" - для пайового інвестиційного фонду;

9) "КІФ" - для корпоративного інвестиційного фонду;

10) "У" - для управителя;

11) "А" - для адміністратора;

12) "ІФ" - для інвестиційної фірми;

13) "ООР" - для оператора організованого ринку;

14) "КУА" - для компанії з управління активами;

15) "СК" - для страхової компанії;

16) "НПФ" - для недержавного пенсійного фонду;

17) "ДУ" - для депозитарної установи;

18) "К" - для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;

19) "ЦК" - для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;

20) "ЦД" - для Центрального депозитарію цінних паперів;

21) "ЮО" - для іншої юридичної особи.

У колонці 3 зазначається тип істотної участі (за її наявності) у вигляді літер:

1) "П" - пряма істотна участь;

2) "О" - опосередкована істотна участь;

3) "П, О" - пряма та опосередкована істотна участь;

4) "О(Д)" - істотна участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

5) "(С)" - додається до типу, якщо участь спільна;

6) "О(Н)" - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У колонці 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб резидентів - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, код LEI (за наявності);

3) щодо юридичних осіб нерезидентів - місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(підпис керівника засновника)

____________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) друкованими літерами)

____________
* До зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності юридичної особи щодо якої заповнюється довідка.

Схематичне зображення структури власності юридичної повинно містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб - власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у заявнику, із зазначенням зв'язків між ними.

При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

 

Анкета щодо засновника НПФ - фізичної особи

1. ___________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

2. Паспортні дані ______________________________________________________________________
                                                       (серія (за наявності), номер, дата видачі, ким виданий)

3. Громадянство _______________________________________________________________________
                                                                       (країна)

4. Адреса місця реєстрації _______________________________________________________________
                                                              (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири,
__________________________________________________поштовий індекс)

5. Адреса постійного місця проживання (зазначається, якщо відрізняється від місця реєстрації)
_____________________________________________________________________________________
                   (країна, область, район, назва населеного пункту, вулиця, номер будинку та квартири, поштовий індекс)

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності)1
_____________________________________________________________________________________

7. Дата і місце народження ______________________________________________________________

8. Освіта та кваліфікація _________________________________________________________________
   (освіта, науковий ступінь, диплом: серія, номер, дата видачі, ким виданий, спеціальність і кваліфікація; ліцензія; інші документи, що свідчать про попередній професійний досвід та мають відношення до фінансової сфери)

9.

Місце роботи за останні 10 років

Займана посада

Період перебування на посаді з ____ до ____; причина звільнення /
припинення повноважень

Опис посадових функцій та завдань

 

 

 

 


10. Інформація про будь-яку діяльність, пов'язану з фінансовим ринком, яка виконується в даний час _____________________________________________________________________________________

11. Інформація щодо наявності додаткових прав у заявнику на підставі укладеного договору або положення, що міститься у статуті у заявника
_____________________________________________________________________________________
                                      (за наявності додаткових прав зазначити які саме права та згідно якого документа)

12. Інформація про представника або можливість призначити представника в органі, що здійснює наглядові функції, або будь-якому аналогічному органі заявника
______________________________________________________________________________________

13. Інформація про можливість брати участь у рішеннях з питань операційної та фінансової стратегії заявника, контактні дані (телефон, електронна адреса)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

"___" ____________ 20__ року

___________________
(підпис фізичної особи)

___________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) друкованими літерами)

____________
1 У разі відсутності у фізичної особи реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) відповідно до вимог Податкового кодексу України для ідентифікації особи при адмініструванні фонду замість нього використовуються: для громадян України - серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); для іноземців та осіб без громадянства - номер визначеного законодавством України документа, що посвідчує особу.

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про включення НПФ до державного реєстру фінансових установ

"___" ____________ 20__ року

N __________

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(скорочене найменування юридичної особи / за наявності/)
_____________________________________________________________________________________
(Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України, код LEI (за наявності))
зареєстрована як фінансова установа відповідно до
_____________________________________________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення про внесення НПФ до реєстру)
_____________________________________________________________________________________
(реєстраційний номер)

_______________________
(посада)

___________
(підпис)

__________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності))

 

М. П.

 

 

Заява про виключення НПФ з державного реєстру фінансових установ

_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (повне найменування НПФ)
_____________________________________________________________________________________
                                     (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
                                              підприємств та організацій України, код LEI (за наявності))
просить виключити з державного реєстру фінансових установ у зв'язку з припиненням НПФ шляхом
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (зазначити шлях припинення)

Адреса для листування: ________________________________________________________________

Додаються:

1) звіт про виконання зобов'язань НПФ;

2) звіт про проведення ліквідації НПФ (надається у разі припинення шляхом ліквідації);

3) передавальний акт (надається у разі припинення шляхом приєднання або злиття);

4) аудиторський висновок до передавального акта (надається у разі припинення шляхом приєднання або злиття);

5) свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ (оригінал) / свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України / Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (оригінал).

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(уповноважений представник
комісії з припинення НПФ)

____________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові
(за наявності) друкованими літерами)

 

ВИТЯГ
про виключення юридичної особи
з державного реєстру фінансових установ

Інформація про юридичну особу

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі
підприємств та організацій України, код LEI (за наявності))
виключена з державного реєстру фінансових установ.

________________
(посада)

____________
(підпис)

_______________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

М. П.

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос