Идет загрузка документа (169 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок независимого мониторинга энергетических сертификатов

Министерство развития общин и территорий Украины
Приказ от 18.08.2021 № 206
действует с 12.10.2021

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2021

м. Київ

N 206

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2021 р. за N 1273/36895

Про внесення змін до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 14 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель", підпункту 13 пункту 2 плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 565-р, абзацу вісімнадцятого підпункту 15 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850),

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року N 276, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2018 року за N 1323/32775, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Директорату енергоефективності (Петрунін Д.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Василя Лозинського.

 

Міністр

Олексій ЧЕРНИШОВ

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр енергетики України

Герман ГАЛУЩЕНКО

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Т. в. о. Голови Державного
агентства з енергоефективності
та енергозбереження України

Костянтин ГУРА

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ПОРЯДОК
незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про енергетичну ефективність будівель", "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснює Держенергоефективності.

4. Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється з використанням програмних засобів Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - електронна система) у такій послідовності:

здійснення добору енергетичних сертифікатів;

перевірка енергетичних сертифікатів, визначених за результатами добору, на відповідність вимогам законодавства, у тому числі виявлення інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі - енергоаудитор) у результатах сертифікації) (далі - Моніторинг);

складання Висновку про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката (додаток 1) (далі - Висновок);

повторна перевірка енергетичних сертифікатів на відповідність вимогам законодавства (далі - Повторний моніторинг) у разі надходження заперечення щодо результатів Моніторингу із обґрунтуваннями (далі - Заперечення).

Незалежний моніторинг енергетичних сертифікатів здійснюється щодо усіх енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності електронної системи (далі - Реєстр будівельної діяльності), крім енергетичних сертифікатів щодо яких складено Висновок.

II. Добір енергетичних сертифікатів

1. Добір енергетичних сертифікатів здійснюється шляхом відбору енергетичних сертифікатів (далі - Відбір) та/або на підставі Звернення про проведення незалежного моніторингу енергетичного сертифікату (далі - Звернення).

За результатами добору визначаються енергетичні сертифікати, які підлягають проведенню Моніторингу.

2. Відбір здійснюється автоматично програмними засобами електронної системи щоразу при накопиченні в Реєстрі будівельної діяльності двадцяти енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер у Реєстрі будівельної діяльності та які не брали участі у Відборі, шляхом автоматизованого відбору щонайменше одного енергетичного сертифіката, за принципом випадкового вибору.

3. За результатами Відбору кожному енергетичному сертифікату, який брав участь у Відборі, у Реєстрі будівельної діяльності автоматично присвоюється статус:

"брав участь у Відборі, дд. мм. рррр" - для енергетичних сертифікатів, які за результатами Відбору не відібрані для здійснення Моніторингу;

"проводиться Моніторинг - відібраний для Моніторингу, дд. мм. рррр" - для енергетичних сертифікатів, що за результатами Відбору відібрані для здійснення Моніторингу".

4. Енергетичний сертифікат щодо якого до Держенергоефективності подано Звернення вважається таким, що підлягає проведенню Моніторингу.

5. Суб'єктом подання Звернення є:

енергоаудитор, який склав енергетичний сертифікат, щодо якого подається Звернення;

замовник сертифікації енергетичної ефективності або власник (співвласник) будівлі, житлового або нежитлового приміщення будівлі, для якої складено енергетичний сертифікат, щодо якого подається Звернення (далі - Замовник).

6. Звернення подається у письмовій або електронній формі (у тому числі у разі укладання договору про сертифікацію енергетичної ефективності будівлі через електронний кабінет суб'єкта містобудування електронної системи відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги"). Звернення подається одним із таких способів:

на адресу електронної пошти Держенергоефективності;

рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Засвідчення справжності підпису особи у заяві здійснюється відповідно до Закону України "Про нотаріат";

через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

7. Відомості про Звернення, що подано до Держенергоефективності з рекомендованим листом з повідомленням про вручення або з використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку, вносяться Держенергоефективності до електронної системи протягом трьох робочих днів з дня, їх надходження разом з електронною копією таких Звернень.

8. Енергетичному сертифікату щодо якого до Держенергоефективності подано Звернення у Реєстрі будівельної діяльності присвоюється статус:

"проводиться моніторинг - звернення енергоаудитора від дд. мм. рррр" - для енергетичного сертифіката, щодо якого надійшло Звернення від енергоаудитора, який склав такий енергетичний сертифікат;

"проводиться моніторинг - звернення замовника від дд. мм. рррр" - для енергетичного сертифіката, щодо якого надійшло Звернення Замовника.

III. Здійснення Моніторингу

1. Моніторинг здійснюється шляхом проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року N 169, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за N 822/32274 (далі - Методика), та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року N 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за N 825/32277 (далі - Порядок сертифікації), з використанням вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівлі (додаток 2), інших відомостей та/або копій документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (за наявності) та перевірки наявності у Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичного сертифікату.

Моніторинг здійснюється з використанням програмних засобів електронної системи.

2. Енергетичний сертифікат підлягає проведенню Моніторингу лише один раз.

3. Для здійснення Моніторингу Держенергоефективності може залучати експертні установи або інших фахівців з аудиту енергетичної ефективності будівель (далі - енергоаудитори), які не мають конфлікту інтересів щодо результатів Моніторингу (за згодою).

Для здійснення Моніторингу залучаються енергоаудитори (як самостійно, так і у складі експертних установ), які протягом останнього року щонайменше чотири рази здійснювали сертифікацію енергетичної ефективності, що підтверджується наявністю складених ними енергетичних сертифікатів, яким присвоєно реєстраційний номер в Реєстрі будівельної діяльності.

Енергоаудитор (як самостійно, так і у складі експертних установ), що склав енергетичний сертифікат, якому відповідно до результатів незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів присвоєно статус "Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр", не може залучатися для участі у здійсненні незалежного моніторингу протягом двох років з дня присвоєння відповідного статусу енергетичному сертифікату.

4. Моніторинг енергетичного сертифікату проводиться протягом 25 робочих днів з дня присвоєння такому енергетичному сертифікату відповідного статусу, передбаченого пунктами 3 або 8 розділу II цього Порядку.

5. Моніторинг вважається пройденим, якщо за його результатом:

клас енергетичної ефективності будівлі, зазначений у сертифікаті, відповідає класу енергетичної ефективності будівлі, розрахованому в рамках проведення Моніторингу;

похибка кожного показника енергетичної ефективності будівлі, зазначеного у сертифікаті, не перевищує 10 відсотків порівняно з відповідним показником енергетичної ефективності будівлі, розрахованим у рамках проведення Моніторингу;

показники у додатку 2 відповідають показникам, зазначеним в енергетичному сертифікаті;

параметри будівлі (функціональне призначення, загальна площа, загальний об'єм, опалювана площа, опалюваний об'єм, кількість поверхів), зазначені в енергетичному сертифікаті, відповідають технічній та проектній документації на будівництво об'єктів.

6. Моніторинг вважається не пройденим, а енергетичний сертифікат таким, що не відповідає вимогам законодавства, у разі встановлення за результатом Моніторингу невиконання хоча б однієї з умов, встановлених пунктом 5 цього розділу, та/або надходження до Держенергоефективності інформації (у тому числі судового рішення, що набрало законної сили) щодо встановлення факту порушення принципу незалежності при підготовці енергетичних сертифікатів (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудиторів у результатах сертифікації).

7. Моніторинг вважається не пройденим без проведення Відбору та розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі у разі виявлення відсутності поданих енергоаудитором вхідних, проміжних та результативних показників енергетичної ефективності будівель за формою, чинною на дату реєстрації енергетичного сертифіката в електронній системі.

8. За результатами незалежного моніторингу складається Висновок з використанням Реєстру будівельної діяльності.

У разі якщо відповідно до Висновку енергетичний сертифікат вважається таким, що пройшов незалежний моніторинг, у Реєстрі будівельної діяльності йому присвоюється статус "Моніторинг пройдено дд. мм. рррр".

9. Держенергоефективності протягом 2 робочих днів з дня складення Висновку, надсилає його:

енергоаудитору - через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

Замовнику - на адресу електронної пошти або через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

У разі якщо за результатами Моніторингу виявлено, що енергетичний сертифікат не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації), Держенергоефективності разом з Висновком надсилає повідомлення енергоаудитору про те, що у разі повторного порушення законодавства енергоаудитором відповідна інформація буде передана атестаційним комісіям, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності або обстеження інженерних систем, для прийняття рішень відповідно до вимог статті 9 Закону України "Про енергетичну ефективність будівель".

Повідомлення про те, що інформацію про виявлення в Реєстрі будівельної діяльності двох енергетичних сертифікатів, складених одним енергоаудитором, що за результатами незалежного моніторингу енергетичниих сертифікатів не відповідають вимогам законодавства, передано до атестаційної комісії для прийняття рішення про анулювання кваліфікаційного атестата такого енергоаудитора, Держенергоефективності направляє енергоаудитору з використанням електронного кабінету користувача електронної системи або іншої державної інформаційної системи, інтегрованої з електронною системою, протягом трьох робочих днів з дня, наступного після направлення такої інформації до атестаційної комісії у встановленому порядку.

10. Протягом десяти робочих днів з дня направлення Висновку до Держенергоефективності може бути подано Заперечення.

Заперечення може бути подане від:

енергоаудитора, який склав такий енергетичний сертифікат, через електронний кабінет користувача електронної системи або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

Замовника на адресу електронної пошти або через електронний кабінет користувача або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

Відомості про Заперечення, що надійшли до Держенергоефективності поштовим відправленням або на адресу електронної пошти, вносяться Держенергоефективності через електронний кабінет користувача до електронної системи разом з електронною копією такого Заперечення протягом трьох робочих днів з дня, наступного за їх надходженням.

11. Енергетичному сертифікату, що за результатами незалежного моніторингу визнаний таким, що не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації) та щодо якого не надійшло Заперечення відповідно до вимог пункту 10 цього розділу, присвоюється статус "Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр", а результатом незалежного моніторингу такого енергетичного сертифікату є Висновок.

Інформація про результати незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, щодо яких не надійшло Заперечення, вноситься до Реєстру будівельної діяльності автоматично, з використанням програмних засобів електронної системи на підставі та відповідно до Висновку протягом трьох робочих днів, з дня після завершення строку подачі Заперечення відповідно до пункту 10 цього розділу.

IV. Опрацювання заперечень

1. На підставі Заперечення, що надійшло відповідно до вимог пункту 10 розділу III цього порядку, здійснюється Повторний моніторинг.

2. Повторний моніторинг здійснюється Апеляційною комісією з розгляду заперечень щодо результатів незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів, яка є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Держенергоефективності (далі - Апеляційна комісія), шляхом повторного проведення розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі відповідно до пункту 1 розділу III цього Порядку.

Формою роботи Апеляційної комісії є засідання які скликаються головою Апеляційної комісії або заступником голови Апеляційної комісії (у разі відсутності голови Апеляційної комісії) для розгляду поданих заперечень.

Засідання апеляційної комісії вважаються правоможними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

Члени Апеляційної комісії зобов'язані дотримуватися вимог, передбачених частиною другою статті 35 Закону України "Про запобігання корупції".

3. До складу Апеляційної комісії входять представники Держенергоефективності, а також за згодою - енергоаудитори та члени атестаційних комісій, що проводять професійну атестацію осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності.

4. Повторний моніторинг здійснюється на основі:

даних енергетичного сертифіката, щодо якого здійснювався Моніторинг;

вихідних, проміжних, результативних показниках енергетичної ефективності будівлі, перелік яких визначений додатком 2;

інших відомостей та/або копій документів, що використовувалися під час проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі (за наявності);

Висновку до енергетичного сертифіката, щодо якого здійснювався Моніторинг;

додаткових обґрунтувань Держенергоефективності (за наявності);

Заперечення.

5. За результатами Повторного моніторингу Апеляційна комісія протягом 30 робочих днів з дня отримання Заперечення приймає рішення, в якому обов'язково зазначаються статус, що має бути присвоєний сертифікату в Реєстрі будівельної діяльності та детальний опис виявлених порушень (за їх наявності), з посиланням на норми Методики та Порядку сертифікації.

Для енергетичного сертифікату, що за результатами Повторного моніторингу був визнаний таким, що не відповідає вимогам законодавства та/або не був підготовлений незалежно (зокрема за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації) присвоюється статус "Моніторинг не пройдено дд. мм. рррр".

Для енергетичного сертифікату, щодо якого за результатами Повторного моніторингу встановлено виконання умов, визначених пунктом 5 розділу III цього Порядку, присвоюється статус "Моніторинг пройдено дд. мм. рррр".

6. Рішення Апеляційної комісії приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні, є вирішальним.

Думка відсутнього члена Апеляційної комісії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Апеляційної комісії і враховується під час голосування та є невід'ємною частиною протоколу засідання Апеляційної комісії.

У разі проведення засідання в режимі відеоконференції секретар Апеляційної комісії забезпечує фіксацію засідання, виступів учасників та відображає все це в протоколі, копії якого направляються всім членам Апеляційної комісії. Члени Апеляційної комісії підписують протокол за допомогою кваліфікованого цифрового підпису.

7. Рішення Апеляційної комісії оформляються протоколом засідання Апеляційної комісії (далі - Протокол), який підписують усі члени Апеляційної комісії, присутні на засіданні. Член Апеляційної комісії, який не згодний з її рішенням, підписує Протокол з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу засідання Апеляційної комісії.

У протоколі зазначається інформація про статус, що рекомендується присвоїти такому енергетичному сертифікату в Реєстрі будівельної діяльності за результатами Повторного моніторингу та детальний опис виявлених порушень, за їх наявності, з посиланням на норми Методики та Порядку сертифікації.

8. Держенергоефективності за результатами розгляду апеляційною комісією заперечень, приймає рішення шляхом прийняття наказу на підставі протоколу засідання Апеляційної комісії.

9. Держенергоефективності не пізніше, ніж протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем складення Протоколу:

1) надсилає копію наказу Держенергоефектинвості:

енергоаудитору - через електронний кабінет користувача електронної системи;

Замовнику - поштовим відправленням та/або на адресу електронної пошти та/або через електронний кабінет користувача або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

2) вносить відомості про результати розгляду Заперечення та електронну копію наказу Держенергоефективності до Реєстру будівельної діяльності.

10. Енергетичним сертифікатам, щодо яких подано Заперечення відповідно до пункту 10 розділу III цього Порядку, тимчасово, до прийняття рішення за результатами розгляду Заперечення, автоматично, з використанням програмних засобів електронної системи, на підставі внесеної до Реєстру будівельної діяльності інформації про надходження Заперечення, присвоюється статус "Проводиться розгляд Заперечення - Заперечення дд. мм. ррр".

 

Генеральний директор
Директорату енергоефективності

Дмитро ПЕТРУНІН

 

ВИСНОВОК N ___
про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката

                                                                                          ____________ 20__ року

Дата реєстрації енергетичного сертифіката у Єдиній
державній електронній системі у сфері будівництва   ____________ 20__ року

Реєстраційний номер енергетичного сертифіката у Єдиній
державній електронній системі у сфері будівництва _____________________

1. Прізвище, ім'я, по батькові енергоаудитора: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора, відомості про атестаційну комісію, що його видала: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Підстава проведення моніторингу відповідно до пункту 1 розділу II Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Інформація щодо результатів перевірки правильності розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі зазначених в енергетичних сертифікатах відповідно до пунктів 5 - 7 розділу III Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів: ________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (моніторинг пройдено / моніторинг не пройдено, енергетичний сертифікат не відповідає вимогам законодавства)

5. Інформація щодо дотримання умов, встановлених пунктом 5 розділу III Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Інформація щодо виявлених порушень за результатами перевірки правильності розрахунку показників енергетичної ефективності будівлі зазначених в енергетичних сертифікатах з посиланням на норми Методики визначення енергетичної ефективності будівель, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року N 169, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за N 822/32274 та Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11 липня 2018 року N 172, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 року за N 825/32277 __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Інформація щодо встановлення факту порушення принципу незалежності, зокрема наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора у результатах сертифікації енергетичної ефективності будівлі (у тому числі судове рішення, що набрало законної сили): ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Статус, що має бути присвоєно енергетичному сертифікату, згідно з пунктами 8, 11 розділу III Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів: ________________________________
_____________________________________________________________________________________

Уповноважена особа Держенергоефективності:

_______________________
(посада)

____________________
Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ

___________
(підпис)

 

ВХІДНІ, ПРОМІЖНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
енергетичної ефективності будівлі

1. Дані про будівлю

Таблиця 1. Загальна інформація про енергетичний сертифікат

N
з/п

Найменування показника

Значення показника

1

Замовник енергетичної сертифікації

 

 

- найменування організації

 

 

- адреса (місцезнаходження)

 

 

- керівник (Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)) 

 

 

- контактні дані (тел., ел. пошта)

 

2

Дані про розробника енергетичного сертифікату

 

 

- Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) 

 

 

- номер атестату енергоаудитора, ким виданий

 

3

Дата складання енергетичного сертифікату

 

4

Вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, інше)

 

Таблиця 1.1. Загальна інформація про будівлю

N
з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Місцезнаходження

-

 

2

Функціональне призначення

-

 

3

Загальна площа

м2

 

4

Загальний об'єм

м3

 

5

Опалювана площа

м2

 

6

Опалюваний об'єм

м3

 

7

Кількість поверхів

-

 

8

Рік прийняття в експлуатацію

рік

 

9

Тип конструкції

-

 

10

Кліматична зона

-

 

11

Умови експлуатації

-

 

12

Вітрозахист основи (середньозахищений простір (передмістя); відкритий простір (сільська місцевість); закритий простір (центр міста)

-

 

13

Середня висота приміщення

м

 

14

Внутрішня теплоємність

Вт ґ год / (м2 ґ К)

 

15

Наявність приміщень з різним функціональним призначенням у складі будівлі, їх характеристики:
фактичне значення кондиціонованої площі;
фактичне значення кондиціонованого об'єму;
фактичне значення об'єму для вентиляції

 
 
м2
м3
м3

 

16

Коефіцієнт скління фасаду будівлі

-

 

17

Показник компактності будівлі

м-1

 

18

Кількість під'їздів або входів

-

 

Таблиця 1.2. Внутрішні умови у будівлі

N
з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Графік опалення

год/тиждень

 

2

Графік охолодження

год/тиждень

 

3

Задана температура зони будівлі для опалення

°C

 

4

Задана температура зони будівлі для охолодження

°C

 

5

Температура чергового режиму охолодження

°C

 

6

Температура чергового режиму опалення

°C

 

Таблиця 1.3. Фактичні дані про опалювальний період

N
з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Початок опалювального періоду

число, місяць, рік

 

2

Закінчення опалювального періоду

число, місяць, рік

 

3

Фактична внутрішня середня температура приміщення за опалювальний період

°C

 

4

Середньозважене значення фактичної температури зовнішнього повітря

°C

 

5

Частка кількості годин на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом опалення (незаданим черговим або відключеним)

-

 

6

Частка кількості днів на тиждень з нормальним (постійним) заданим режимом охолодження принаймні в денний час (незаданим черговим або відключеним)

-

 

7

Частка місяця з періодом невикористання опалення (для кожного місяця опалювального періоду)

-

 

8

Частка місяця з періодом невикористання охолодження (для кожного місяця періоду охолодження)

-

 

9

Тривалість найдовшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження

год

 

10

Тривалість найкоротшого періоду з черговим режимом опалення/охолодження

год

 

Таблиця 1.4. Фактичне споживання енергії будівлею

N з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Рік, за яким подаються дані

рік

 

2

Теплова енергія від централізованого теплопостачання на опалення

кВт ґ год за рік

 

3

Теплова енергія від централізованого теплопостачання на гаряче водопостачання

кВт ґ год за рік

 

4

Електроенергія

кВт ґ год за рік

 

5

Газ на потреби опалення

кВт ґ год за рік

 

6

Газ на потреби гарячого водопостачання

кВт ґ год за рік

 

Таблиця 1.5. Показники енергетичної ефективності для будівель

N
з/п

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Питома енергопотреба на опалення, охолодження, гаряче водопостачання

кВт ґ год/м2
[кВт ґ год/м3]

 

2

Питоме енергоспоживання опалення

кВт ґ год/м2
[кВт ґ год/м3]

 

3

Питоме енергоспоживання охолодження

кВт ґ год/м2
[кВт ґ год/м3]

 

4

Питоме енергоспоживання гарячого водопостачання

кВт ґ год/м2
[кВт ґ год/м3]

 

5

Питоме енергоспоживання системи вентиляції

кВт ґ год/м2
[кВт ґ год/м3]

 

6

Питоме енергоспоживання освітлення

кВт ґ год/м2

 

7

Питоме споживання первинної енергії

кВт ґ год/м2

 

2. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі трансмісією у будівлі

Таблиця 2.1. Характеристика непрозорих огороджувальних конструкцій будівлі

N
з/п

Елементи оболонки будівлі

Напрямок за сторонами світу

Кут нахилу ...°

Склад елемента оболонки будівлі

Товщина елемента оболонки будівлі, м

A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2

R Sпрі, приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі,
м
2 ґ К/Вт

U, приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі,
Вт/(м
2 ґ К)

DUtb, додаткова складова за замовчуванням до коефіцієнта теплопередачі непрозорих конструкцій,
Вт/(м
2 ґ К)

Поправочний коефіцієнт

Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача

Приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, що використаний у розрахунку трансмісії,
Вт/(м
2 ґ К)

Матеріал, густина, кг/м3; теплопровідність, Вт/(м К)

Товщина, м

btr,H

btr,C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Зовнішні стіни

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміщені перекриття

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) та покриття мансардного типу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горищні перекриття неопалюваних горищ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття над техпідпіллям

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття над проїздами та неопалюваними підвалами

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішні двері

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підлога по грунту

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.2. Характеристика прозорих огороджувальних конструкцій будівлі

N з/п

Елементи оболонки будівлі (віконні блоки, балконні блоки)

Кількість, шт.

Розмір, м ґ м

Кут нахилу ...°

A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2

AS, загальна площа елемента оболонки будівлі, м2

Напрямок за сторонами світу

Матеріал рамочних елементів або непрозора частина дверних блоків

Периметр склопакету, м

К, Лінійний коефіцієнт теплопередачі дистанційної рамки склопакету В/м·К

Інформація про тип склопакета, вид скла у склопакеті, розміри склопакета, газове наповнення склопакета, тип скління

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FF,
частка площі обрамлення, співвідношення площі проекції обрамлення та загальної площі проекції заскленого елемента

U,
коефіцієнт теплопередачі рамки вікна або непрозорої частини дверного блока,
Вт/(м2 ґ К)

U,
коефіцієнт теплопередачі склопакета,
Вт/(м2 ґ К)

U,
приведений коефіцієнт теплопередачі елемента оболонки будівлі, Вт/(м2 ґ К)

R Sпрі,
приведений опір теплопередачі елемента оболонки будівлі,
м2 ґ К/Вт

btr x,
поправочний коефіцієнт

Fsh, ob, k, понижувальний коефіцієнт затінення перешкодами для еквівалентної площі інсоляції поверхні

Вказати, до якого типу некондиціонованого або кондиціонованого об'єму виконується теплопередача

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3 Характеристика теплопередачі трансмісією до ґрунту (вихідні дані зазначаються для кожного типу підлоги: підлога по ґрунту, опалювальний підвал, технічне підпілля за умови його розрахунку за Додатком Б ДСТУ Б А.2.2-12:2015)

N
з/п

Назва параметру

Значення

1

Елементи оболонки будівлі (підлога по ґрунту, опалюваний підвал, технічне підпілля, холодний підвал)

 

2

A, площа i-го елемента оболонки будівлі, м2

 

3

P, периметр i-го елемента оболонки будівлі, м

 

4

Матеріал i-го елемента оболонки будівлі

 

5

Загальна товщина стіни, м

 

6

Rf, термічний опір підлоги включаючи всі шари, м2 ґ К/Вт

 

7

Rw, термічний опір стіни, що контактує з ґрунтом включаючи всі шари, м2 ґ К/Вт

 

8

z, висота стін що контактують з ґрунтом (для технічного підпілля h висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям), м

 

9

Тип ґрунту

 

10

yg, Лінійний коефіцієнт теплопередачі теплопровідного включення Вт/ (м ґ К)

 

11

h, висота від відмітки ґрунту до верхньої відмітки перекриття над технічним підпіллям, м

 

12

Uw, коефіцієнт теплопередачі зовнішніх стін технічного підпілля вище рівня поверхні ґрунту, Вт/(м2 К)

 

13

e, площа вентиляційних отворів по периметру підпільного простору, м2

 

14

v, середня швидкість вітру, м/с

 

15

fw, ступінь вітрозахисту

 

3. Дані, необхідні для розрахунку теплопередачі вентиляцією

Таблиця 3.1. Загальні дані про систему вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

Показник

Одиниця виміру

Значення показника

Тип системи вентиляції

-

 

Вказати наявність нічного охолодження

-

 

Частка механічної вентиляції при змішаній системі вентиляції (0-1)

-

 

Кондиціонований об'єм зони/будівлі, призначений для вентиляції, Vve

м3

 

Таблиця 3.2. Механічна вентиляція (заповнюється для кожного окремого типу систем механічної вентиляції)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

qvek

Витрата повітря k-го елемента повітряного потоку

м3/год

 

2

fve

Частка роботи k-го елемента повітряного потоку, розрахована як частка від загальної кількості годин на добу

-

 

Таблиця 3.3 Природна вентиляція

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

ninf

Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації для природної вентиляції

год-1

 

2

bve k

Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку

_

 

3

n inf,mn

Кратність повітрообміну за рахунок інфільтрації, враховуючи вплив механічної вентиляції

год-1

 

Таблиця 3.4 Використання теплоутилізаційної установки

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1)

Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2)

1

fve,frac,k

Частка повітряного потоку k-го елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку

_

 

 

2

hhru

Ефективність теплоутилізаційної установки

%

 

 

3

bve k

Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку

_

 

 

Таблиця 3.5 Вентиляція механічною системою вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника для підігріву

Значення показника для охолодження

1

fve,j,k

Частка роботи

-

 

 

2

qve,j,k

Витрата повітря вентиляцією k-ої складової повітряного потоку, що попередньо підігрівається чи охолоджується до температури припливного повітря

м3/год

 

 

3

qsup,k

Температура припливного повітря k-ої складової повітряного потоку, що надходить в зону будівлі з вентиляцією після попереднього підігріву чи охолодження

°C

 

 

4

-

Погодинне використання попереднього підігріву в добі

год

 

 

Таблиця 3.6 Використання теплоутилізаційної установки у системі механічної вентиляції з центральним попереднім підігрівом чи охолодженням

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 1)

Значення показника (тип теплоутилізаційної установки 2)

1

fve,frac,k

Частка повітряного потоку k-го елемента, що розглядається, яка проходить через теплоутилізаційну установку

_

 

 

2

hhru

Ефективність теплоутилізаційної установки

%

 

 

3

bve k

Температурний поправочний коефіцієнт для к-го елемента повітряного потоку

_

 

 

4. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі опалення

Таблиця 4.1. Підсистема генерування (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Значення показника

1

hH, gen

Показник ефективності підсистем виробництва/генерування та акумулювання тепла

 

2

-

Вид палива (енергоносія) для джерела теплової енергії, тип джерела теплозабезпечення

 

Таблиця 4.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

yL, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу

Вт/(м ґ К)

 

2

Lj

Довжина j-го трубопроводу

м

 

3

L

Еквівалентна довжина запірно-регулювальної арматури

м

 

4

qm, i

Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця

°C

 

5

qi, j

Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця

°C

 

6

hH, qn, i

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення

-

 

Таблиця 4.3 Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалювальних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показника

1

y L,j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі j-го трубопроводу

Вт/(мґК)

 

2

Lj

Довжина j-го трубопроводу

м

 

3

qm,i

Середня температура теплоносія в зоні упродовж i-го місяця

°C

 

4

qi,j

Температура оточуючого середовища упродовж i-го місяця

°C

 

5

h H,qn,i

Безрозмірний коефіцієнт використання надходжень для опалення

_

 

Таблиця 4.4 Підсистема тепловіддачі/виділення (заповнюється для кожного окремого типу підсистем тепловіддачі/виділення)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Значення показника

1

-

Тип системи тепловіддачі

 

2

-

Тип контролю тепловіддачі (постійний, періодичний, із зворотнім зв'язком)

 

3

-

Тип регулювання температури в приміщенні

 

4

fhydr

Коефіцієнт, що враховує гідравлічне налагодження системи

 

5

fim

Коефіцієнт, що враховує застосування періодичного теплового режиму приміщення

 

6

frad

Коефіцієнт, що враховує променеву складову теплового потоку

 

7

hstr

Складова загального рівня ефективності, яка враховує вертикальний профіль температури повітря приміщення

 

8

hctr

Складова загального рівня ефективності, яка враховує регулювання температури приміщення

 

9

hemb

Складова загального рівня ефективності, яка враховує питомі втрати зовнішніх огороджень (для вбудованих систем)

 

10

hem

Загальний рівень ефективності для тепловіддавальної складової системи у приміщенні

 

5. Дані, необхідні для розрахунку втрат енергії в системі охолодження

Таблиця 5.1. Підсистема виробництва/генерування та акумулювання охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Значення показника

1

hC, gen

Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання

 

2

hC, ac

Ефективність автоматичного управління/регулювання залежно від класу ефективності системи управління/регулювання

 

Таблиця 5.2. Підсистема розподілення охолодження (заповнюється для кожного окремого типу підсистем розподілення охолодження)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Значення показника

1

hC, ce

Ступінь утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження

 

2

hC, ce, sens

Ступінь явної утилізації теплообміну охолодження в системі охолодження

 

3

hc, d

Ступінь утилізації підсистеми розподілення

 

Таблиця 5.3. Центральне попереднє охолодження (заповнюється для кожного окремого типу систем)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Значення показника

1

hV, pre-cool, gen

Ефективність підсистеми виробництва/генерування системи центрального попереднього охолодження

 

2

fc, m

Частка m-го місяця, що є частиною фактичного періоду охолодження для роботи сезонозалежних технічних засобів

 

3

hV, sys, pre-cool

Загальна ефективність розподілення і тепловіддачі/виділення для системи попереднього охолодження

 

6. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання постачання гарячої води

6.1. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в неопалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

yw, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м ґ К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw

Період користування гарячим водопостачанням

год/рік

 

6.2. Тепловтрати для трубопроводів, що знаходяться в опалюваних об'ємах (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

yw, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м ґ К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw

Період користування гарячим водопостачанням

год/рік

 

6

fW,dis, ls, rbl

Частка тепловтрат в підсистемі розподілення гарячого водопостачання, що можуть бути утилізовані для підвищення температури приміщення

-

 

7

fW,dis, aux, rbl

Частка додаткового енергоспоживання при розподіленні, що може бути утилізована для опалення приміщення

-

 

Таблиця 6.3. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

yw, j

Лінійний коефіцієнт теплопередачі трубопроводу

Вт/(м ґ К)

 

2

Lw, j

Довжина секції трубопроводу

м

 

3

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

4

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

5

tw,on, j

Період циркуляції; за відсутності точних даних приймають tw, on = 8760

год/рік

 

Таблиця 6.4. Тепловитрати циркуляційного контуру постачання гарячої води протягом періодів відсутності циркуляції (заповнюється для кожної окремої групи трубопроводів з різними граничними умовами)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Vw, dis, i

Об'єм води, що міститься в секції трубопроводу

м3

 

2

qw, dis, avg, j

Середня температура гарячої води у секції трубопроводу

°C

 

3

qamb, j

Середня температура середовища навколо секції трубопроводу або температура опалюваного чи неопалюваного приміщення

°C

 

4

nnorm

Кількість робочих циклів циркуляційного насоса протягом року

б/р

 

5

rwcw

Теплоємність води

Вт ґ год/
3 ґ К)

 

Таблиця 6.5. Тепловитрати використаної води при водорозборі (заповнюється для кожного окремого типу підсистем)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

heq

Еквівалент збільшення, що враховує тепловтрати використаної води при водорозборі

%

 

Таблиця 6.6. Тепловитрати (заповнюється для кожного окремого типу підсистем генерування) підсистеми виробництва/генерування та акумулювання гарячого водопостачання

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

  

Ефективність підсистеми виробництва/генерування та акумулювання теплоти

%

 

Таблиця 6.7. Енергопотреба для гарячої води

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

-

Питома річна енергопотреба

кВт ґ год/м2

 

2

  

Річна енергопотреба будівлі для постачання гарячої води

кВт ґ год

 

7. Дані, необхідні для розрахунку визначення споживання енергії в системі вентиляції

Таблиця 7.1. Споживання енергії в системі вентиляції (заповнюється для кожного окремого типу систем вентиляції)

N
з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

tv

Час роботи системи вентиляції

год/рік

 

2

SFP

Питома потужність вентилятора системи механічної вентиляції

кВт/(м3/с)

 

3

Vl

Об'ємна витрата повітря в системі механічної вентиляції

м3/год

 

8. Дані, необхідні для розрахунку питомого енергоспоживання освітлення будівлі

Таблиця 8.1. Питоме енергоспоживання освітлення (заповнюється для кожного окремого типу систем освітлення)

N з/п

Позначення показника

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

PN

Питома потужність установленого штучного освітлення в будівлі

Вт/м2

 

2

Fc

Постійний коефіцієнт яскравості, що відноситься до використання освітлення при функціонуючому контролі сталої освітленості зони

-

 

3

Fo

Коефіцієнт використання освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та періоду використання зони

-

 

4

FD

Коефіцієнт природного освітлення, який є співвідношенням використання загальної встановленої потужності штучного освітлення та наявного природного освітлення зони

-

 

5

tD

Час використання природного освітлення протягом року

год

 

6

tN

Час використання штучного освітлення протягом року

год

 

7

Pem

Загальна встановлена питома потужність заряду акумуляторів світильників аварійного освітлення

кВт ґ год/м2

 

8

Ppc

Загальна встановлена питома потужність усіх систем управління приладами освітлення зони в час, коли лампи не використовують

кВт ґ год/м2

 

9

-

Режим контролю/регулювання постійної освітленості (наявний, відсутній)

-

 

10

-

Режим керуванням освітленням (ручний, автоматичний)

-

 

11

Aem

Площа будівлі, на якій передбачено застосування аварійного освітлення

м2

 

12

Apc

Площа будівлі, на якій передбачено застосування регульованого освітлення

м2

 

9. Дані, необхідні для розрахунку сонячних теплонадходжень

Таблиця 9.1. Дані необхідні для розрахунку сонячних теплонадходжень

N
з/п

Елементи оболонки будівлі

Понижувальний коефіцієнт для постійно закритої завіси для світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій

Коефіцієнт поглинання сонячної радіації a S,c

Коефіцієнт теплового випромінювання зовнішньою поверхнею, e

Помноження коефіцієнту теплопередачі непрозорої частини Uc на 0,04 для фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та вентильованих горищних покриттів (так або ні)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Проміжні та результативні показники енергетичної ефективності будівлі

10.1. Показники розрахунку енергопотреби для опалення

Місяць року

Параметр

QH,tr, кВт·год

QH,ve, кВт·год

QH,ht, кВт·год

QH,sol, кВт·год

QH,int, кВт·год

QH,gn, кВт·год

gH

hH,gn

QH,nd, кВт·год

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Показники розрахунку енергопотреби для охолодження

Місяць року

Параметр

QC,tr, кВт·год

QC,ve, кВт·год

QC,ht, кВт·год

QC,sol, кВт·год

QC,int, кВт·год

QC,gn, кВт·год

gC

hC,ls

QC,nd, кВт·год

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Дані, необхідні для розрахунку первинної енергії та викидів парникових газів

11.1. Фактор первинної енергії для кожного енергоносія

Назва показника

Значення показника

Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при опаленні, fP,del,i

 

Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при охолодженні, fP,del,i

 

Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при постачанні гарячої води, fP,del,i

 

Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при вентиляції, fP,del,i

 

Фактор первинної енергії поставленого енергоносія при освітленні, fP,del,i

 

Фактор первинної енергії експортованого i-го енергоносія, fP,exp,i

 

11.2. Експортована енергія для i-го енергоносія

Тип енергоносія

Розмірність

Значення показника

Енергоносій, Eexp,i

кВт ґ год

 

____________

Опрос