Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов по осуществлению финансовой поддержки мер в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Реестр от 01.07.2021 № 58
действует с 30.07.2021

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2021

м. Київ

N 58

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2021 р. за N 917/36539

Про затвердження форм документів щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Відповідно до пунктів 6 - 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 300 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. N 202),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1) заявки для отримання у 20__ році компенсації за укладеними кредитними договорами;

2) реєстру компенсаційних виплат позичальникам за фактично сплачені уповноваженому банку відсотки за користування кредитами;

3) реєстру компенсаційних виплат позичальникам за фактично сплачені уповноваженому банку відсотки за користування кредитами за листопад - грудень минулого року.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

1) від 04 червня 2020 року N 1049 "Про затвердження форм документів щодо здійснення фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 червня 2020 р. за N 531/34814;

2) від 23 березня 2021 року N 598 "Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04 червня 2020 року N 1049", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2021 р. за N 393/36015.

3. Фінансово-економічному департаменту забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України Катерину Авраменко.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Роман ЛЕЩЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економіки України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

 

Заявка
для отримання у 20__ році компенсації за укладеними кредитними договорами

у ________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету.
                                           (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ___________________________________________________________
                                                                                                                            (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами.

Відомості про суб'єкта господарювання

1.

Найменування (для юридичних осіб):
повне _______________________________________________________________
скорочене (за наявності) _______________________________________________

2.

Місцезнаходження (для юридичних осіб):
індекс: _____________________________
область: ____________________________
район: _____________________________
населений пункт, вулиця, будинок: _______________________________________________
телефон: ____________________________
факс: _______________________________
e-mail: ______________________________

3.

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців): __________________

4.

Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців):
індекс: _____________________________
область: ____________________________
район: _____________________________
населений пункт, вулиця, будинок: _______________________________________________
телефон: ____________________________
факс: _______________________________
e-mail: ______________________________

5.

Види діяльності за КВЕД ______________________________________________

6.

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________

7.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців) ________________________________________________________________________________

8.

Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків ______________

9.

Номер та дата кредитного договору _____________________________________

10.

Сума кредиту, грн _____________________________________________________

11.

Цільове призначення кредиту ____________________________________________

12.

Термін дії кредитного договору з _____________________ до ______________________
                                                                                   (число, місяць, рік)                                (число, місяць, рік)

13.

Інші відомості з ЄДРПОУ про те, що позичальник (зробити відповідні відмітки):

  

немає порушених справ про банкрутство;

  

не перебуває на стадії ліквідації;

  

не визнано банкрутом;

  

немає простроченої більше ніж шість місяців заборгованості з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС;

 

не подавав заявку для отримання компенсації за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних та регіональних програм.

14.

Додатки:

 

згода про надання уповноваженим банком Мінагрополітики інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані на __ арк.

 

інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом _____ року є отримувачами державної підтримки шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за залученими кредитами на ___ арк. (подається у разі наявності)

15.

Інформація, наведена у заявці, є достовірною.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 300 (із змінами), та з умовами отримання компенсації відсотків ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

____________
(підпис)

___________________
(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(власне ім'я та прізвище)

від ___ ____________ 20__ року

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу податкової політики,
кредитування та агрострахування
Фінансово-економічного департаменту

Сергій КАРАСЕВИЧ

 

РЕЄСТР
компенсаційних виплат позичальникам за фактично сплачені уповноваженому банку відсотки за користування кредитами

за _____________________ року
(період)

____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ ___________

код банку _____________

рахунок _______________________

(гривень)

N
з/п

Область*

Найменування позичальника

Вид діяльності за КВЕД (основний)

N та дата кредитного договору

Відсоткова ставка за користування кредитом

Цільове призначення кредиту

Сума кредиту **

Вид кредиту (коротко-, середньо-, довгостроковий)

Строк дії кредитного договору (місяців)

Облікова ставка Національного банку України на дату нарахування відсотків/
відсоток відшкодування

Нарахована сума плати за кредит**

З належної компенсації**

Найменування/
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)

початкова

використаного за цільовим призначенням

усього

сума, яку сплачує позичальник

сума, яка підлягає відшкодуванню

сплачено згідно з попереднім реєстром

підлягає сплаті за даним реєстром, усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

позичальники, які провадять діяльність у галузі тваринництва

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші позичальники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище уповноваженої особи банківської установи)

_______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* - зазначається в алфавітному порядку

** - суми у стовпцях 9, 10 та 14 - 18 заокруглюються до гривні

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу податкової політики,
кредитування та агрострахування
Фінансово-економічного департаменту

Сергій КАРАСЕВИЧ

 

РЕЄСТР
компенсаційних виплат позичальникам за фактично сплачені уповноваженому банку відсотки за користування кредитами за листопад - грудень минулого року

_____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код згідно з ЄДРПОУ ___________

код банку _____________

рахунок _______________________

(гривень)

N з/п

Область*

Найменування позичальника

Вид діяльності за КВЕД (основний)

N та дата кредитного договору

Відсоткова ставка за користування кредитом

Цільове призначення кредиту

Сума кредиту **

Вид кредиту (коротко-, середньо-, довгостроковий)

Строк дії кредитного договору (місяців)

Облікова ставка Національного банку України на дату нарахування відсотків/
відсоток відшкодування

Нарахована сума плати за кредит **

З належної компенсації підлягає сплаті за даним реєстром, усього**

Найменування/
прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Код згідно з ЄДРПОУ / індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)

початкова

використаного за цільовим призначенням

усього

сума, яку сплачує позичальник

сума, яка підлягає відшкодуванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

позичальники, які провадять діяльність у галузі твариннитва

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші позичальники

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище уповноваженої особи банківської установи)

______________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* - зазначається в алфавітному порядку

** - суми у стовпцях 9, 10 та 14 - 17 заокруглюються до гривні

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу податкової політики,
кредитування та агрострахування
Фінансово-економічного департаменту

Сергій КАРАСЕВИЧ

Опрос