Идет загрузка документа (108 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведения их проверки

Министерство здравоохранения
Приказ от 01.06.2021 № 1066
редакция действует с 03.05.2022

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.06.2021

м. Київ

N 1066

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 червня 2021 р. за N 728/36350

Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 14 червня 2021 року N 1195
,
від 2 серпня 2021 року N 1609,
від 28 серпня 2021 року N 1836,
від 28 вересня 2021 року N 2086
,
від 23 листопада 2021 року N 2608
,
від 26 січня 2022 року N 171
,
 від 3 лютого 2022 року N 218,
від 4 лютого 2022 року N 233,
від 25 березня 2022 року N 522
,
від 22 квітня 2022 року N 675

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90), підпункту 9 пункту 20 та пункту 21 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року N 411, Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 328 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року N 323), постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року N 323 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України", Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2020 року N 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за N 952/35235, з метою запровадження ведення медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, а також здійснення перевірок Фондом соціального страхування України обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам на підставі інформації з Електронного реєстру листків непрацездатності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я;

2) Порядок здійснення Фондом соціального страхування України перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності;

3) Інструкцію по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі.

2. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року N 189 "Про затвердження Положення про експертизу тимчасової непрацездатності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280, такі зміни:

1) назву наказу викласти в такій редакції:

"Про затвердження Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності";

2) преамбулу наказу викласти в такій редакції:

"Відповідно до частини першої статті 69 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" та з метою організації експертизи тимчасової втрати працездатності в окремих випадках";

3) пункти 1, 2 наказу викласти в такій редакції:

"1. Затвердити Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності, що додається.

2. Керівникам закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності, та фізичним особам - підприємцям, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики:

1) при визначенні тимчасової непрацездатності застосовувати Порядок організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затверджений цим наказом;

2) забезпечити неухильне виконання Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженого цим наказом, при його застосуванні.";

3. Внести зміни до Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2011 року N 716 "Про затвердження Положення про Єдиний електронний реєстр листків непрацездатності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2011 року за N 1521/20259.

5. Установити, що за умови наявності відповідної технічної можливості щодо функціонування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в електронній системі охорони здоров'я для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності, (далі - заклади охорони здоров'я) формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність у Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, є обов'язковим:

із 04 червня 2021 року - на період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності, виданими за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053, (далі - листок непрацездатності), що триває до 31 серпня 2021 року, (далі - перехідна модель) для закладів охорони здоров'я, які в установленому порядку підключені до електронної системи охорони здоров'я;

із 01 жовтня 2021 року - для всіх закладів охорони здоров'я.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

6. Установити, що до 01 січня 2023 року у випадках, передбачених підпунктами 1 - 6 пункту 8 цього наказу, застосовуються вимоги, визначені в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196, Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1456/10055, Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 036/о "Журнал реєстрації листків непрацездатності", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 685/20998, Положенні про експертизу тимчасової непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року N 93 "Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, та інструкцій щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за N 346/6634.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
від 28.09.2021 р. N 2086
,
від 26.01.2022 р. N 171
,
від 25.03.2022 р. N 522
,
від 22.04.2022 р. N 675)

7. Установити, що пункти 2 - 3, цього наказу, застосовується виключно до медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що сформовані відповідно до Порядку формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого підпунктом 1 пункту 1 цього наказу.

8. Для всіх закладів охорони здоров'я, які розпочали формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я в установленому порядку, з дати формування першого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, а також із 01 жовтня 2021 року видача листків непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196, Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1456/10055, Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 036/о "Журнал реєстрації листків непрацездатності", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 685/20998, Порядку організації експертизи тимчасової втрати працездатності, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09 квітня 2008 року N 189, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 04 липня 2008 року за N 589/15280 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2021 року N 1066), забороняється, окрім таких випадків:

1) продовження та закриття листків непрацездатності, що були видані особам до 01 жовтня 2021 року;

2) спливу строку, протягом якого лікуючий лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності керівник закладу;

3) застрахованій особі протягом двох місяців з дня народження дитини, зазначеного у свідоцтві про народження дитини - на підставі цього свідоцтва та рішення суду про усиновлення дитини;

4) виникнення технічних проблем (помилок) щодо передачі даних між Електронним реєстром листків непрацездатності та Реєстром медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, які призводять до неможливості формування електронного листка непрацездатності в Електронному реєстрі більше ніж протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність - до усунення таких проблем (помилок);

5) зупинення в умовах воєнного стану доступу користувачів електронної системи охорони здоров'я до центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я;

(пункт 8 доповнено підпунктом 5 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2022 р. N 522)

6) порушення строків звернення пацієнта для продовження випадку тимчасової непрацездатності, якщо це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану, а також за умови, що на дату звернення за медичною та/або реабілітаційною допомогою пацієнт залишається непрацездатним відповідно до результатів проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність зазначеного пацієнта. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності як продовження раніше виданого з дати наступної за датою завершення періоду непрацездатності, засвідченого раніше виданим листком непрацездатності, приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності керівник закладу.

(пункт 8 доповнено підпунктом 6 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. N 675)

У бланку листка непрацездатності, який видається у випадках, зазначених у цьому пункті, як продовження електронного листка непрацездатності, зазначається номер листка непрацездатності, який продовжується.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836
,
у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

81. Установити, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування:

у разі відсутності у закладі охорони здоров'я бланків листків непрацездатності та неможливості їх отримання дозволяється за рішенням керівника закладу охорони здоров'я видача листків непрацездатності, роздрукованих на білому аркуші паперу за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03 листопада 2004 року N 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2004 року за N 1454/10053. При цьому у рядку, де вказується серія бланка, зазначається ЄДРПОУ закладу охорони здоров'я, а де номер бланка - порядковий номер запису у Журналі реєстрації листків непрацездатності.

листок непрацездатності, виданий відповідно до абзацу другого цього пункту, вважається документом, що підтверджує факт тимчасової непрацездатності та прирівнюється до листка непрацездатності, виданого на бланку.

(наказ доповнено пунктом 81 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2022 р. N 522)

9. Установити, що технічна можливість в електронній системі охорони здоров'я, передбачена пунктами 5 - 6 цього наказу, виникає з дати оприлюднення на вебсайті електронної системи охорони здоров'я інформації про підключені до центральної бази даних електронні медичні інформаційні системи та відповідне розширення їх функціональних можливостей, які передбачені технічними вимогами до електронних медичних інформаційних систем, що визначаються Національною службою здоров'я України відповідно до Положення про Національну службу здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року N 1101.

10. Установити, що у період дії перехідної моделі роботи з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності заклади охорони здоров'я у процесі прийняття рішення щодо формування (видачі) документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, керуються вимогами Інструкції по роботі з медичними висновками про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я та листками непрацездатності на період дії перехідної моделі, затвердженої підпунктом 3 пункту 1 цього наказу.

11. Жінкам, реєстрація яких в Реєстрі пацієнтів електронної системи охорони здоров'я не передбачена, та жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, до виникнення технічної можливості для перевірки інформації про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Портал Дія", за запитом видається довідка за формою N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року N 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за N 346/6634.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
у редакції наказу Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

12. У випадку, коли громадянину, для якого сформовано медичний висновок про тимчасову непрацездатність в установленому законодавством порядку, необхідно пред'явити інформацію про наявність такого медичного висновку, така інформація може надаватися (перевірятися) за місцем вимоги з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія".

13. Установити, що категорія медичних висновків про тимчасову непрацездатність "Вагітність та пологи", передбачена Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженим підпунктом 1 пункту 1 цього наказу, застосовується з 01 жовтня 2021 року.

(абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

До 01 жовтня 2021 року застрахованим особам, у яких встановлено факт тимчасової непрацездатності у зв'язку з вагітністю та пологами, лікуючий лікар видає листки непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196, а для вагітних жінок (у тому числі неповнолітніх), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, - довідку за формою N 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року N 93, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за N 346/6634.

(абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

Установити, що до забезпечення технічної можливості подання до Електронного реєстру листків непрацездатності органами опіки і піклування відомостей про факт усиновлення дитини протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, лікуючий лікар видає застрахованим жінкам листки непрацездатності відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196, а жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування довідку за формою 147/о "Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 березня 2002 року N 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 квітня 2002 року за N 346/6634.

(пункт 13 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

14. Установити, що тимчасова непрацездатність пацієнтів, яка виникла внаслідок захворювання на вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), що встановлюється відповідно до вимог Закону України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", або внаслідок психічного розладу, що встановлюється відповідно до вимог Закону України "Про психіатричну допомогу", до 01 жовтня 2021 року оформлюється листком непрацездатності, відповідно до вимог, визначених в Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 13 листопада 2001 року N 455, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за N 1005/6196.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

15. Директорату розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я (Карчевич М. В.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

17. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Віктор ЛЯШКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Голова правління
Пенсійного фонду України

Євгеній КАПІНУС

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Людмила ДЕНІСОВА

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального
страхування України

Т. Михайленко

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Тимчасово виконуючий
обов'язки Голови Національної
служби здоров'я України

Андрій ВІЛЕНСЬКИЙ

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

 

ПОРЯДОК
формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність (далі - медичний висновок) в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я (далі - Реєстр) суб'єктами господарювання, визначеними в пункті 2 розділу I цього Порядку, перелік відомостей, що вносяться до Реєстру та права доступу до них.

2. Цей Порядок є обов'язковим для закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та здійснюють експертизу з тимчасової втрати працездатності (далі - суб'єкти господарювання).

Формування медичних висновків в Реєстрі здійснюють лікуючі лікарі суб'єктів господарювання.

Не мають право на формування медичних висновків в Реєстрі: лікарі центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станцій переливання крові, закладів судово-медичної експертизи, бальнеологічних лікарень, грязелікарень, косметологічних і курортних поліклінік; лікуючі лікарі суб'єктів господарювання всіх форм власності при косметологічних втручаннях без медичних показань.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

випадок тимчасової непрацездатності відповідно до медичних висновків (далі - випадок тимчасової непрацездатності) - тимчасова непрацездатність, що підтверджується формуванням одного або сукупністю декількох медичних висновків, пов'язаних між собою через посилання на запис в Реєстрі про попередній медичний висновок в межах однієї категорії медичних висновків, та триває безперервно від початку визначеного захворювання, травми або інших причин з можливим продовженням в одного або послідовно в декількох суб'єктів господарювання до завершення дії останнього медичного висновку або до початку нового медичного висновку з відміткою про початок нового випадку тимчасової непрацездатності в межах такої ж категорії, що формується з приводу нового захворювання, травми або інших причин, які не пов'язані та не є наслідками попереднього;

категорія медичного висновку - складова медичного висновку, що використовується з метою їхньої класифікації відповідно до встановленого захворювання, травми тощо, для визначення особливостей процесу формування таких медичних висновків, а також є підставою для визначення причини непрацездатності застрахованої особи в Електронному реєстрі листків непрацездатності;

тимчасова непрацездатність особи відповідно до медичного висновку (далі - тимчасова непрацездатність) - це непрацездатність особи внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування, реабілітації, інших заходів медичного характеру, та триває до відновлення працездатності або до закінчення причин, які унеможливлюють виконання роботи. Тимчасова непрацездатність обраховується в календарних днях.

4. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про електронні довірчі послуги", "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року N 411 "Деякі питання електронної системи охорони здоров'я", від 17 квітня 2019 року N 328 "Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього".

5. Формування медичних висновків в Реєстрі ідентифікованим пацієнтам здійснюється лікуючим лікарем суб'єкта господарювання (далі - лікуючим лікарем) при пред'явленні паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного, відповідно до вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", і не може бути платною послугою в суб'єктів господарювання незалежно від форми власності.

(абзац перший пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

Формування медичних висновків у Реєстрі неідентифікованим пацієнтам здійснюється без пред'явлення документу в порядку, визначеному в пункті 2 розділу IV цього Порядку.

(абзац другий пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2021 р. N 1609)

6. Обробка персональних даних у Реєстрі здійснюється з метою засвідчення лікуючим лікарем факту тимчасової втрати працездатності, встановлення строку непрацездатності, забезпечення передачі відомостей в Електронний реєстр листків непрацездатності для формування листка непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності та забезпечення функціонування електронної системи охорони здоров'я.

7. Право ознайомлення з медичними висновками в Реєстрі мають користувачі електронної системи охорони здоров'я, яким відповідно до Порядку ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 лютого 2020 року N 587, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за N 236/34519, надано право на ознайомлення з медичним записом, на підставі якого зареєстровано відповідний медичний висновок.

II. Відомості, що містяться в медичному висновку

1. Медичний висновок містить такі відомості:

1) номер запису в Реєстрі;

2) посилання на запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

3) посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

4) посилання на запис про лікуючого лікаря у Реєстрі медичних працівників в електронній системі охорони здоров'я, яким встановлено факт тимчасової непрацездатності та який сформував та підписав медичний висновок;

5) посилання на запис про суб'єкта господарювання в Реєстрі суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я в електронній системі охорони здоров'я, лікарем якого встановлено факт тимчасової непрацездатності особи та сформовано медичний висновок у Реєстрі;

6) посилання на запис в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, на підставі якого здійснюється формування медичного висновку;

7) дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

8) вид медичного висновку ("медичний висновок про тимчасову непрацездатність");

9) суть висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність відповідно до медичного висновку, що містить:

категорію медичного висновку: "Захворювання або травма загального характеру", "Догляд за хворою дитиною", "Догляд за хворим членом сім'ї", "Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною", "Карантин", "Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", "Переведення особи на легшу роботу", "Лікування в санаторно-курортному закладі", "Ортопедичне протезування", "Вагітність та пологи";

відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп'яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за необхідності);

відмітку про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта (за необхідності та може застосовуватися тільки для медичних висновків категорій "Захворювання або травма загального характеру", "Переведення особи на легшу роботу");

дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування: "відмова від огляду МСЕК", "відмова від госпіталізації", "невиконання рекомендацій лікаря", "самовільне залишення суб'єкта господарювання", "навмисне заподіяння шкоди своєму здоров'ю або симуляція хвороби" (за умови, що таке порушення встановлено лікуючим лікарем);

10) відмітку про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за необхідності);

11) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення);

(підпункт 11 пункту 1 розділу ІІ у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

12) посилання на запис в Реєстрі про попередній медичний висновок про тимчасову непрацездатність (за наявності, відповідно до вимог пункту 2 розділу III цього Порядку);

13) відмітку про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

2. Медичні висновки будь-якої категорії вносяться до Реєстру на підставі медичних записів про медичний огляд, надання консультації або лікування та медичних записів при виписці пацієнта зі стаціонару в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів (далі - медичні записи) за результатами проведеної експертизи тимчасової непрацездатності та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи (далі - висновок лікуючого лікаря).

3. Медичний висновок категорії "Захворювання або травма загального характеру" формується на підставі медичних записів про стан здоров'я (функцій організму) пацієнта віком від 14 років та висновку лікуючого лікаря.

Лікуючий лікар реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу формує медичний висновок категорії "Захворювання або травма загального характеру" на підставі медичних записів про пацієнта, який отримуватиме лікування та/або реабілітаційну допомогу та висновку лікуючого лікаря про його тимчасову непрацездатність.

Направлення для продовження лікування та/або реабілітаційної допомоги в реабілітаційному закладі, відділенні, підрозділі здійснюється лікуючим лікарем із урахуванням медичних показань для проведення заходів із реабілітації у сфері охорони здоров'я на підставі об'єктивного стану пацієнта, результатів попереднього лікування, даних лабораторних, інструментальних, рентгенологічних, функціональних обстежень.

(пункт 3 розділу ІІ у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

4. Медичний висновок категорії "Догляд за хворою дитиною" формується на підставі медичного запису про пацієнта віком до 14 років (або про дитину з інвалідністю віком до 18 років) та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме догляд за пацієнтом.

(пункт 4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

Лікуючий лікар санаторно-курортного закладу формує медичний висновок категорії "Догляд за хворою дитиною":

(пункт 4 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

для осіб, у разі догляду за дитиною, постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, для проходження санаторно-курортного лікування;

(пункт 4 розділу ІІ доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

для осіб, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, - за наявності показань про необхідність стороннього догляду під час лікування у санаторно-курортному закладі.

(пункт 4 розділу ІІ доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

5. Медичний висновок категорії "Догляд за хворим членом сім'ї" формується лікуючим лікарем на підставі медичного запису про пацієнта віком від 14 років та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме догляд за пацієнтом.

6. Медичний висновок категорії "Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною" формується лікуючим лікарем на період випадку тимчасової непрацездатності пацієнта на підставі медичного запису про пацієнта, вік якого має становити не менше 14 років, який фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, та висновку про тимчасову непрацездатність особи, яка здійснюватиме такий догляд.

7. Для медичних висновків категорій "Догляд за хворою дитиною", "Догляд за хворим членом сім'ї" або "Догляд за дитиною у разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною" як посилання на запис про тимчасово непрацездатну особу в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я зазначається посилання на запис про ідентифіковану особу в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, яка здійснюватиме догляд за пацієнтом.

8. Медичний висновок категорії "Карантин" формується на підставі медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров'я лікуючим лікарем, який надає медичну допомогу за лікарською спеціальністю "Інфекційні хвороби" або "Загальна практика - сімейна медицина", "Терапія", "Підліткова терапія", "Педіатрія".

Медичний висновок за категорією "Карантин" може формуватися в таких випадках:

встановлення на підприємствах, установах, організаціях тощо протиепідемічних заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій;

встановлення медико-санітарного спостереження за особою, відповідно до Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року N 893.

Формування медичного висновку категорії "Карантин", за результатом проведення протиепідемічних заходів та надання медичної допомоги особі, здійснюється лікуючим лікарем за результатом отриманих лабораторних досліджень пацієнта або на період перебування в обсервації, самоізоляції.

У разі перебування особи, стосовно якої є ризик поширення особливо небезпечної, небезпечної інфекційної хвороби, в обсерваторі під час здійснення медико-санітарного спостереження з метою її обстеження та здійснення медичного нагляду за нею, лікуючий лікар формує медичний висновок на період перебування особи в обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров'я, а також під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню, ліквідації епідемії чи спалаху особливо небезпечних інфекційних хвороб.

При виявленні осіб, які можуть бути переносниками особливо небезпечних, небезпечних інфекційних хвороб, що має міжнародне значення, у тому числі включаючи осіб, які приїхали з ендемічних країн, лікуючий лікар формує медичний висновок на період перебування особи в обсервації, самоізоляції.

У разі надходження інформації від санітарно-карантинних підрозділів аеропорту, порту про виявлених/інфікованих хворих, лікуючий лікар суб'єкта господарювання формує медичний висновок пацієнту за результатом лабораторного дослідження або на період перебування особи в обсервації, самоізоляції.

9. Медичний висновок категорії "Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" формується на підставі медичного запису про медичний огляд, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров'я, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність на період перебування особи в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров'я (спеціалізованих шпиталях), у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

10. Медичний висновок категорії "Переведення особи на легшу роботу" формується у зв'язку з професійним захворюванням, захворюванням на туберкульоз, або іншими захворюваннями, передбаченими законодавством, у зв'язку з якими рекомендується переведення особи на легшу роботу, а також для осіб, які є бактеріоносіями, за результатами експертизи тимчасової втрати працездатності та на підставі медичних записів про стан здоров'я (функцій організму) пацієнта, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність у випадку, якщо пацієнт непрацездатний за своїм місцем роботи, може повноцінно виконувати іншу роботу без порушення процесу лікування.

Тимчасове переведення пацієнта на іншу роботу у зв'язку з професійним захворюванням призначається лікуючим лікарем відповідно до Переліку професійних захворювань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року N 1662.

11. Медичний висновок категорії "Ортопедичне протезування" формується на підставі медичного запису про лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров'я, та висновку лікуючого лікаря суб'єкта господарювання, у якому пацієнту надається вторинна (спеціалізована) медична допомога у стаціонарних умовах за однією з лікарських спеціальностей "Ортопедична стоматологія", "Ортопедія і травматологія", "Дитяча ортопедія і травматологія".

12. Медичні висновки категорії "Вагітність та пологи" формуються на підставі медичного запису про медичний огляд пацієнта, надання консультації або лікування, внесеного до електронної системи охорони здоров'я лікуючим лікарем, на період визначений у пункті 10 розділу III цього Порядку, та висновку лікуючого лікаря про тимчасову непрацездатність.

(пункт 12 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

13. Медичний висновок категорії "Лікування в санаторно-курортному закладі" формується лікуючим лікарем санаторно-курортного закладу на підставі медичного запису про пацієнта та висновку лікуючого лікаря.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 13 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608,
у зв'язку з цим пункт 13 вважати пунктом 14)

14. При формуванні медичних висновків у Реєстрі, передбачених абзацами другим та третім пункту 3, абзацами другим - четвертим пункту 4 розділу II, пунктами 6, 12 та 13 розділу III цього Порядку, лікуючий лікар суб'єкта господарювання, який здійснює направлення на продовження лікування, проходження обстеження, консультацію в іншого суб'єкта господарювання, формує медичний висновок з урахуванням часу на проїзд пацієнта до такого суб'єкта господарювання, що не може перевищувати 1 календарного дня в межах України. Лікуючий лікар суб'єкта господарювання, який надав медичні послуги пацієнту за направленням іншого суб'єкта господарювання щодо продовження лікування, проходження обстеження, консультації, після завершення строку перебування пацієнта у закладі формує медичний висновок із урахуванням часу на доїзд у зворотному напрямку, що не може перевищувати 1 календарного дня в межах України.

(пункт 14 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
від 23.11.2021 р. N 2608)

III. Строк дії медичного висновку

(назва розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

1. Строк дії медичного висновку є періодом тимчасової непрацездатності (або періодом, на який непрацездатній особі рекомендовано переведення на легшу роботу) та визначається шляхом встановлення дати початку та дати завершення.

(пункт 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

2. У момент формування в Реєстрі нового медичного висновку в електронній системі охорони здоров'я автоматично зазначається посилання на запис у Реєстрі про попередній медичний висновок за умови одночасного виконанням таких умов:

новий медичний висновок не містить відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності;

запис у Реєстрі та новий медичний висновок містять посилання на один і той же запис про пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

запис в Реєстрі та новий медичний висновок містять однакову категорію;

дата завершення дії запису в Реєстрі така ж або більша, ніж дата, що на день передує даті початку дії нового медичного висновку;

запис у Реєстрі є останнім (за датою та часом формування і реєстрації) серед інших записів у Реєстрі.

3. Не допускається формування медичного висновку, початок строку дії якого починається раніше за дату його формування в електронній системі охорони здоров'я, окрім: випадків формування медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, для першого медичного висновку випадку тимчасової непрацездатності; медичного висновку категорії "Вагітність та пологи", що не був сформованим в 30 тижнів вагітності; ідентифікації неідентифікованої непрацездатної особи; наявності обставин, визначених у пунктах 7 та 9 розділу IV цього Порядку.

(пункт 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 02.08.2021 р. N 1609,
від 28.08.2021 р. N 1836,
від 28.09.2021 р. N 2086)

4. Медичний висновок категорії "Захворювання або травма загального характеру" формується особисто лікуючим лікарем в амбулаторних та стаціонарних умовах надання медичних послуг на період до наступного огляду або прогнозованого періоду завершення випадку тимчасової непрацездатності на період, який не може перевищувати 30 календарних днів.

У разі якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад 30 календарних днів, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

5. У разі потреби продовження лікування в амбулаторних умовах після закінчення періоду лікування в стаціонарних умовах випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжено на період до 3 календарних днів шляхом формування лікуючим лікарем нового медичного висновку на підставі медичного запису про виписку пацієнта зі стаціонару.

6. Медичні висновки, визначені в абзаці другому пункту 3 розділу II цього Порядку формуються на весь період отримання лікування та/або реабілітаційної допомоги з зазначенням строку дії відповідно до пункту 4 розділу III цього порядку.

(пункт 6 розділу ІІІ у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

7. Пункт 7 розділу ІІІ виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
у зв'язку з цим пункти 8 - 14
 вважати відповідно пунктами 7 - 13)

7. Строк дії медичного висновку зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, встановлюється відповідно до дат тимчасової непрацездатності, зазначених у перекладених на державну мову та нотаріально засвідчених документах, що підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України (крім випадку, передбаченого пунктом 10 розділу IV цього Порядку).

(пункт 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
від 22.04.2022 р. N 675)

8. Випадок тимчасової непрацездатності за категорією "Догляд за хворою дитиною" не може перевищувати 14 календарних днів в амбулаторних умовах (для дитини віком до 14 років), для особи, яка здійснює догляд, окрім випадків необхідності сумісного перебування із пацієнтом під час його госпіталізації або лікування в санаторно-курортному закладі.

(абзац перший пункту 8 розділу III у редакції наказу
 Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

У випадках необхідності сумісного перебування особи період дії випадку тимчасової непрацездатності не може перевищувати тривалості перебування пацієнта у стаціонарі або на лікуванні в санаторно-курортному закладі.

(абзац другий пункту 8 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

9. Випадок тимчасової непрацездатності за категорією "Догляд за хворим членом сім'ї" не може перевищувати 3 календарних днів при лікуванні в амбулаторних умовах. У виняткових випадках, із урахуванням тяжкості хвороби члена сім'ї, строк дії такого випадку тимчасової непрацездатності може становити до 7 календарних днів.

(пункт 9 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

10. Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується на період, який включає 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів - 70) календарних днів після пологів.

Медичний висновок категорії "Вагітність та пологи" формується в 30 тижнів вагітності.

Для жінок, які належать до I - III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, формується медичний висновок в 27 тижнів вагітності тривалістю 180 календарних днів (90 днів на період допологової тимчасової непрацездатності і 90 - на період післяпологової тимчасової непрацездатності).

При передчасних пологах до 30 тижнів вагітності період дії медичного висновку категорії "Вагітність та пологи" становить 140 календарних днів у разі народження живої дитини, а у випадку мертвонародження при таких пологах - 70 календарних днів.

У разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді, на підставі медичного запису формується медичний висновок на 14 календарних днів, окрім передчасних пологів до 30 тижнів вагітності та жінок, яких віднесено до I - III категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Формування медичного висновку категорії "Вагітність та пологи" для жінок, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС на 180 календарних днів, здійснюється лікуючим лікарем за умови пред'явлення такими пацієнтами посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, виданого в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

11. При формуванні медичного висновку категорії "Переведення особи на легшу роботу" період тимчасового переведення працівника у зв'язку із хворобою на іншу роботу може становити до двох місяців із дотриманням термінів продовження випадку тимчасової непрацездатності.

У разі якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується та становить понад два місяці, випадок тимчасової непрацездатності може бути продовжений за результатом медичного огляду пацієнта лікуючим лікарем шляхом формування нового медичного висновку без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

12. Для осіб, які віднесені до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, медичний висновок категорії "Лікування в санаторно-курортному закладі" формується лікуючим лікарем на весь період лікування за наявності показань для направлення на лікування в санаторно-курортний заклад.

(пункт 12 розділу III у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 23.11.2021 р. N 2608)

13. Медичний висновок за категорією "Ортопедичне протезування" формується лікуючим лікарем на період отримання медичної допомоги в стаціонарних умовах, протезування.

(пункт 13 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
від 23.11.2021 р. N 2608)

IV. Особливості формування медичних висновків в окремих випадках

1. Формування медичних висновків здійснюється тільки після особистого огляду хворого лікуючим лікарем, про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я з обґрунтуванням тимчасової непрацездатності, окрім випадків, передбачених в абзацах другому-п'ятому цього пункту.

(абзац перший пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. N 675)

Формування медичних висновків за категорією "Вагітність та пологи" жінкам (крім випадків, передбачених пунктом 10 розділу IV цього Порядку), на період дії воєнного стану, може здійснюватися лікуючим лікарем, яким надаються медичні послуги із ведення вагітності в амбулаторних умовах, без особистого огляду таких жінок за результатами дистанційної взаємодії з ними (зокрема шляхом консультування, опитування, обміну інформацією) за допомогою технічних засобів електронних комунікацій про що робиться відповідний запис у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.

(пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з
 наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. N 675,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

На період проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України, формування медичних висновків в амбулаторних умовах надання медичних послуг може здійснюватися лікарем, який надає первинну медичну допомогу, на підставі звернення та опитування хворого за допомогою засобів телефонного зв'язку або інтернет-телефонії, засобів телемедичного зв'язку з обов'язковим відповідним записом у Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я за категоріями:

"Захворювання або травма загального характеру", в разі наявності у пацієнта симптомів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, грипу або гострої респіраторної інфекції - на період до 5 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок в межах одного випадку тимчасової непрацездатності за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності;

"Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" - на період до 5 календарних днів. У разі, якщо тимчасова непрацездатність пацієнта продовжується понад 5 календарних днів, лікуючим лікарем формується новий медичний висновок в межах одного випадку тимчасової непрацездатності за результатом особистого медичного огляду пацієнта без встановлення відмітки про початок нового випадку тимчасової непрацездатності.

(пункт 1 розділу IV у редакції наказів Міністерства
 охорони здоров'я України від 02.08.2021 р. N 1609
,
від 04.02.2022 р. N 233)

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(пункт 2 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 14.06.2021 р. N 1195
,
виключено згідно з наказом Міністерства
 охорони здоров'я України від 02.08.2021 р. N 1609,
у зв'язку з цим пункти 3 - 9 вважати відповідно пунктами 2 - 8)

2. У разі госпіталізації пацієнта, який з причин, обумовлених станом його здоров'я, не може надати відомості про себе, або у якого відсутні документи, що посвідчують його особу, такого пацієнта лікуючий лікар реєструє в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я як неідентифіковану особу відповідно до Порядку ведення Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 листопада 2020 року N 2755, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 січня 2021 року за N 44/35666. Для такого пацієнта формується медичний висновок на підставі медичних записів про неідентифікованого пацієнта.

При виникненні можливості провести ідентифікацію раніше неідентифікованого пацієнта лікуючий лікар після проведення такої ідентифікації формує новий медичний висновок ідентифікованому пацієнту на підставі медичного запису про неідентифікованого пацієнта.

3. Медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, формується лікарем, із яким у пацієнта укладена декларація про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, відповідно до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 березня 2018 року N 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за N 347/31799, (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу) на підставі медичних записів, внесених лікарем, відповідно до перекладених на державну мову та засвідчених, в установленому законодавством порядку, медичних документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: "Захворювання або травма загального характеру", "Догляд за хворою дитиною", "Вагітність та пологи", "Ортопедичне протезування".

(абзац перший пункту 3 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
від 22.04.2022 р. N 675)

Такі медичні висновки формуються у разі:

гострих захворювань і травм;

загостренні хронічних захворювань;

вагітності та пологів;

оперативних втручаннях при невідкладних станах;

лікування за кордоном за направленням Комісії МОЗ з питань направлення громадян для лікування за кордон.

5. Пункт 5 розділу ІV виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
у зв'язку з цим пункти 6 - 10
 вважати відповідно пунктами 5 - 9)

4. У випадку, коли пацієнт повідомив лікуючому лікарю про те, що непрацездатність мала зв'язок із нещасним випадком, професійним захворюванням або аварією на виробництві, для категорій медичних висновків "Захворювання або травма загального характеру", "Переведення особи на легшу роботу" лікуючий лікар робить відмітку про зв'язок випадку непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта.

5. У випадках, коли відповідно до вимог законодавства України пацієнту проводилися необхідні дослідження для визначення наявності в його організмі алкоголю (наркотичних засобів чи токсичних або отруйних речовин) та визначення ступеня його сп'яніння, а також лікуючим лікарем встановлено, що тимчасова непрацездатність настала внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янінням, що підтверджено результатами таких досліджень, у медичних висновках за категорією "Захворювання або травма загального характеру" лікуючий лікар робить відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп'яніння як причини виникнення непрацездатності.

6. У випадках коли лікуючим лікарем встановлено факт порушення пацієнтом призначеного режиму лікування (відмова від огляду МСЕК; відмова від госпіталізації; невиконання рекомендацій лікаря; самовільне залишення закладу охорони здоров'я; навмисне заподіяння шкоди своєму здоров'ю або симуляція хвороби), формується новий медичний висновок із зазначенням дати порушення режиму лікування та виду порушення режиму лікування.

7. Дозволяється формування лікуючим лікарем медичних висновків в Реєстрі:

не пізніше наступного дня з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи, якщо медичне обслуговування здійснювалося не за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики;

не пізніше п'яти днів з дати встановлення лікуючим лікарем факту тимчасової непрацездатності особи, у разі недоступності електронної медичної інформаційної системи або неможливості обміну даними між електронною медичною інформаційною системою та центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я через їхню технічну несправність, або у разі відсутності відповідної технічної можливості в електронній системі охорони здоров'я. У таких випадках період тимчасової непрацездатності особи, що міститься в медичному висновку, що внесений до Реєстру після усунення технічних несправностей, має відповідати періоду, який був визначений лікарем під час встановлення факту тимчасової непрацездатності особи.

(пункт 7 розділу IV у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

8. Повідомлення про технічні несправності в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, усунення технічних несправностей або про появу відповідної технічної можливості в центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я оприлюднюються на вебсайті електронної системи охорони здоров'я.

(пункт 8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

9. У разі виявлення технічної неточності або недостовірної інформації у медичному висновку, зміни до такого медичного висновку вносяться не пізніше сьомого дня з дати його формування відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2020 року N 2136, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за N 952/35235.

(розділ IV доповнено пунктом 9 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

10. На період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування медичний висновок зі встановленою відміткою про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном, може формуватися лікарем на підставі медичних записів, які внесені таким лікарем відповідно до виданих за кордоном медичних документів (їх копій), що підтверджують тимчасову непрацездатність, за категоріями: "Захворювання або травма загального характеру", "Догляд за хворою дитиною", "Вагітність та пологи", "Ортопедичне протезування". Медичні документи або їх копії можуть бути надіслані поштою або надані лікарю за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (електронна пошта, мобільні застосунки, соціальні мережі тощо).

У виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз з використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ - 10). Необхідність перекладу на державну мову таких документів визначає лікар у випадках, коли неможливо сформувати медичний запис з використанням мови оригіналу медичного документа.

(розділ IV доповнено пунктом 10 згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 22.04.2022 р. N 675)

V. Порядок передачі відомостей з Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я до інших державних електронних інформаційних ресурсів

1. Надання інформації з Реєстру щодо сформованих медичних висновків здійснюється до:

Електронного реєстру листків непрацездатності з метою формування листків непрацездатності відповідно до Порядку організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року N 328;

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія) за запитом із метою перевірки інформації про сформований медичний висновок особами, для яких він сформований, а також пред'явлення інформації про такий медичний висновок з використанням Порталу Дія за місцем вимоги.

2. Взаємодія між державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про захист персональних даних" через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

(пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 03.02.2022 р. N 218)

3. Набори даних, що передаються з Реєстру до інших державних електронних інформаційних ресурсів, та порядок взаємодії визначаються відповідно до законодавства про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів.

4. Абзац перший пункту 4 розділу V виключено

(згідно з наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836,
у зв'язку з цим абзаци другий - сороковий
 вважати абзацами першим - тридцять дев'ятим)

До Електронного реєстру листків непрацездатності щодо сформованого медичного висновку в Реєстрі передаються наступні дані:

1) з Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я - про тимчасово непрацездатну особу, посилання на запис про яку міститься в медичному висновку:

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

стать;

унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

реквізити документа, що посвідчує особу;

2) з Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я - про пацієнта, посилання на запис про якого міститься в медичному висновку:

дату народження;

унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров'я;

3) з Реєстру медичних працівників в електронній системі охорони здоров'я - про медичного працівника, посилання на запис про якого міститься в медичному висновку:

посаду;

прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

спеціальність за посадою, відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року N 446, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за N 294/33265;

4) з Реєстру суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я в електронній системі охорони здоров'я - про суб'єкта господарювання, посилання на запис про якого міститься в медичному висновку:

найменування суб'єкта господарювання та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

контактні дані суб'єкта господарювання (за наявності);

5) з Реєстру - про медичний висновок:

номер запису в Реєстрі;

дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

вид медичного висновку ("медичний висновок про тимчасову непрацездатність");

категорію медичного висновку;

період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії);

відмітка про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за наявності);

відмітка про зв'язок медичного висновку із професійною діяльністю працівника (за наявності);

дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування (за наявності);

відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп'яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за наявності);

6) з Реєстру - про медичний висновок, посилання на запис про який міститься як посилання на запис про попередній медичний висновок у медичному висновку:

номер запису в Реєстрі;

дату та час формування і реєстрації медичного висновку в Реєстрі;

вид медичного висновку ("медичний висновок про тимчасову непрацездатність");

категорію медичного висновку;

період дії медичного висновку (дата початку періоду дії, дата завершення періоду дії);

відмітка про тимчасову непрацездатність, що виникла за кордоном (за наявності);

відмітка про зв'язок медичного висновку із професійною діяльністю працівника (за наявності);

дату порушення режиму лікування та вид порушення режиму лікування (за наявності);

відмітку про наявність алкогольного та/або наркотичного сп'яніння як причини виникнення тимчасової непрацездатності (за наявності).

5. У разі внесення змін до медичного висновку відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 вересня 2020 року N 2136, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2020 року за N 952/35235, до Електронного реєстру листків непрацездатності передається інформація щодо таких змін.

(пункт 5 розділу V із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства охорони здоров'я України від 28.09.2021 р. N 2086)

6. Передача відомостей до Електронного реєстру листків непрацездатності здійснюється автоматично одразу з моменту формування медичного висновку в Реєстрі, після встановлення відмітки про відміну медичного висновку, а в разі недоступності центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я, системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, Електронного реєстру листків непрацездатності - одразу з моменту усунення відповідних несправностей, або за ініціацією лікаря щодо раніше сформованого та внесеного до Реєстру медичного висновку.

Медичні висновки сформовані відповідно до пункту 3 розділу IV цього порядку до Електронного реєстру листків непрацездатності автоматично не відправляються до моменту ідентифікації такого пацієнта.

(пункт 6 розділу V у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

7. Інформація про медичний висновок особи, що надається за запитом через Портал Дія, містить такі дані:

1) номер запису в Реєстрі;

2) тип медичного висновку;

3) категорію медичного висновку;

4) дату та час формування медичного висновку;

5) відомості про назву суб'єкта господарювання з Реєстру суб'єктів господарювання у сфері охорони здоров'я в електронній системі охорони здоров'я, посилання на запис про який зазначене в медичному висновку.

6) строк дії медичного висновку (дата початку, дата завершення).

(пункт 7 розділу V у редакції наказу Міністерства
 охорони здоров'я України від 28.08.2021 р. N 1836)

8. Запит на отримання інформації про медичний висновок з Реєстру повинен містити інформацію, достатню для пошуку в Реєстрі відповідного медичного висновку та однозначної ідентифікації системою особи, посилання на запис в Реєстрі пацієнтів, про яку зазначені в такому медичному висновку.

 

Генеральний директор
Директорату з розвитку цифрових
трансформацій в охороні здоров'я

Марія КАРЧЕВИЧ

Опрос