Идет загрузка документа (62 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления в Офис Президента Украины материалов по ходатайствам о помиловании осужденных и исполнения указов Президента Украины о помиловании

Минюст
Порядок, Приказ от 26.05.2021 № 1848/5
редакция действует с 24.09.2021

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2021

м. Київ

N 1848/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 травня 2021 р. за N 700/36322

Про затвердження Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 13 вересня 2021 року N 3219/5

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 20 "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції", від 05 лютого 2020 року N 48 "Про перейменування деяких територіальних органів Міністерства юстиції", від 16 грудня 2020 року N 1252 "Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції" та з метою вдосконалення порядку підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених і приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року N 1439/5 "Про затвердження Порядку подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2012 року за N 1667/21979.

3. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

 

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Керівника Департаменту
з питань громадянства, помилування,
державних нагород - керівник
управління з питань помилування
Офісу Президента України

Д. В. ЖУРАВЛЬОВ

 

ПОРЯДОК
подання до Офісу Президента України матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених та виконання указів Президента України про помилування

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених і подання їх до Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України Міністерством юстиції України та виконання указів Президента України про помилування згідно з Положенням про порядок здійснення помилування, затвердженим Указом Президента України від 21 квітня 2015 року N 223.

2. Помилування засуджених здійснюється у виді:

заміни довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років;

повного або часткового звільнення від відбування як основного, так і додаткового покарання.

3. Право клопотати про помилування має особа, яка:

засуджена судом України і відбуває покарання в Україні;

засуджена судом іноземної держави і передана для відбування покарання в Україну без умови про незастосування помилування, вирок суду щодо якої приведено у відповідність із законодавством України;

засуджена в Україні і передана для відбування покарання іноземній державі, якщо ця держава погодилася визнати і виконати прийняте в Україні рішення про помилування;

є захисником, одним із батьків, дружиною (чоловіком), дитиною, іншим членом сім'ї, законним представником особи, зазначеної в абзацах другому - четвертому цього пункту.

У виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин клопотання про помилування також може бути подано головою або іншим членом Комісії при Президентові України у питаннях помилування, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Радником - уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Радником - уповноваженим Президента України з питань безбар'єрності.

(абзац шостий пункту 3 розділу I у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 13.09.2021 р. N 3219/5)

II. Порядок підготовки та оформлення матеріалів за клопотаннями про помилування засуджених

1. Особи, засуджені до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, клопотання про помилування Президенту України подають через адміністрацію установи виконання покарань (слідчого ізолятора) (далі - установи), оформлене власноруч в довільній формі.

2. Особи, засуджені до покарань, які виконує уповноважений орган з питань пробації, клопотання про помилування Президенту України подають через уповноважений орган з питань пробації, оформлене власноруч в довільній формі.

3. Клопотання про помилування засуджених негайно реєструються в журналі обліку клопотань про помилування засуджених за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку.

4. Адміністрація установи (уповноважений орган з питань пробації), приймаючи клопотання про помилування засудженого(ї), перевіряє, чи адресоване воно за належністю, і надає засудженому(ій) відповідні роз'яснення.

5. Після реєстрації клопотання про помилування адміністрація установи забезпечує підготовку характеристики на засудженого(у) за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку, і відомостей про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах).

У характеристиці на засудженого(у) відображаються його (її) поведінка за весь період відбування покарання (ставлення до праці та навчання, участь у виховних заходах і реалізації програм диференційного виховного впливу, соціально-корисна активність, ставлення до вчиненого кримінального правопорушення та відшкодування завданого збитку, соціальні зв'язки, ступінь виправлення) із викладеною думкою адміністрації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші відомості і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи (матеріали), які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.

Після погодження характеристики заступником начальника установи із соціально-виховної та психологічної роботи та затвердження її начальником установи клопотання про помилування засудженого(ї), характеристика на засудженого(у) і відомості про заохочення та стягнення за весь період тримання цієї особи в установі(ах) протягом трьох робочих днів з дня реєстрації клопотання про помилування передаються до підрозділу контролю за виконанням судових рішень установи для подальшого оформлення документів.

6. Після реєстрації клопотання про помилування начальником уповноваженого органу з питань пробації забезпечується підготовка характеристики на засудженого(у) за весь період перебування на обліку за формою, визначеною у додатку 3 до цього Порядку.

У характеристиці на засудженого(у), який(а) перебуває на обліку в уповноваженому органі з питань пробації, відображаються його поведінка за весь період перебування на обліку, інформація з місця проживання, у тому числі надана дільничними офіцерами поліції Національної поліції України, виконання обов'язків згідно із законом, покладених на нього судом, ставлення до праці та навчання, думка адміністрації уповноваженого органу з питань пробації і, як правило, спостережної комісії або служби у справах дітей про доцільність помилування, а також інші відомості і дані, що мають значення для розгляду питання про застосування помилування.

Засуджена особа до особистого клопотання про помилування може долучити інші документи (матеріали), які, на її погляд, мають значення для застосування помилування.

7. До клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, обмеження волі, арешту, додаються:

анкета засудженого(ї) до клопотання про помилування за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку;

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого(у) (додаток 2);

відомості про заохочення та стягнення;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма N 066/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків.

Крім того, до клопотання про помилування особи, засудженої до довічного позбавлення волі, додається психологічна характеристика на засудженого(у).

8. До клопотання про помилування особи, засудженої до покарання, яке виконує уповноважений орган з питань пробації, додаються:

анкета засудженого(ї) до клопотання про помилування (додаток 4);

копії вироків, ухвал і постанов суду, які є підставою для відбування покарання засудженим;

копія повідомлення про набрання вироком, ухвалою або постановою законної сили;

характеристика на засудженого(у) про поведінку та ставлення до праці (додаток 3);

відомості про строк відбуття покарання та притягнення до адміністративної відповідальності у період відбування покарання;

виписка з медичної карти амбулаторного хворого (форма N 025/о) та виписка з карти хворого, який вибув із стаціонару (форма N 066/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

відомості про наявність майнового позову, який підлягає стягненню, та стан відшкодування заподіяних кримінальним правопорушенням збитків.

9. Якщо кількість всіх наявних в особовій справі засудженого(ї) судових рішень перевищує 20 машинописних аркушів, уповноважена посадова особа адміністрації установи (уповноваженого органу з питань пробації) робить з них виписки, у яких викладаються вступна частина цих рішень, витяг з мотивувальної частини стосовно цього засудженого(ї) (в обов'язковому порядку вказуються всі епізоди вчинення кримінальних правопорушень цією особою, їх кваліфікація, яка визначена у судовому рішенні, дані про те, як ця особа характеризується, обставини, які пом'якшують (обтяжують) покарання) та резолютивна частина.

10. Документи, які додаються до клопотання про помилування засудженого(ї), виконуються машинописним способом державною мовою (за винятком безпосередньо клопотань про помилування та копій судових рішень, що подаються мовою оригіналу). Усі документи і кожна сторінка копій судових рішень засвідчуються підписом начальника установи (уповноваженого органу з питань пробації) або особи, яка виконує його обов'язки, із зазначенням дати і завіряються гербовою печаткою адміністрації установи (уповноваженого органу з питань пробації).

11. Клопотання про помилування засудженого(ї) та підготовлені до нього документи (матеріали) подаються на розгляд начальнику установи (уповноваженого органу з питань пробації) або особі, яка виконує його обов'язки.

Клопотання про помилування засудженого(ї) та підготовлені до нього документи надсилаються окремою справою на кожного(у) засудженого(у) до Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород Офісу Президента України (далі - Департамент) супровідним листом, підписаним начальником установи (начальником уповноваженого органу з питань пробації) або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше 15 днів з дня реєстрації клопотання.

12. Засуджений(а) ознайомлюється із копіями документів, які додаються до клопотання про помилування засудженого(ї), під особистий підпис, що проставляється на копії супровідного листа до Департаменту, після чого вони долучаються до особової справи засудженого(ї).

13. Відшкодування витрат за пересилання документів, які додаються до клопотань про помилування засуджених, з установи (уповноваженого органу з питань пробації) проводиться за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання установ (уповноваженого органу з питань пробації).

(пункт 13 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 13.09.2021 р. N 3219/5)

14. Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) зобов'язана негайно повідомляти електронною поштою Департамент про всі нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування засудженого(ї), а також про ті обставини, що виникли після подання документів, які додаються до клопотань про помилування засуджених (оскарження судового рішення в касаційному порядку, перегляд судового рішення за ново виявленими обставинами, звільнення від відбування покарання, представлення засудженого(ї) до звільнення від відбування покарання з будь-яких підстав чи заміна не відбутої частини покарання більш м'яким, зміна рівня безпеки виправної колонії, вчинення засудженим(ою) нового кримінального правопорушення, порушення ним установленого порядку відбування покарання, тяжке захворювання, що загрожує життю засудженого(ї), чи смерть засудженого(ї) тощо).

15. Про переведення засудженого(ї) до іншої установи адміністрація установи негайно повідомляє електронною поштою Департамент, зазначаючи в повідомленні дату переведення, його підстави та місцезнаходження установи, до якої було переведено засудженого(у), а також дату та номер супровідного листа, за яким було надіслано документи, які додаються до клопотання про помилування засудженого(ї).

16. Контроль за своєчасним сповіщенням Департаменту про нові обставини, що мають значення при вирішенні питання про помилування, здійснюється начальником установи (начальником уповноваженого органу з питань пробації).

III. Порядок організації виконання указів Президента України про помилування засуджених

1. Міністерство юстиції України з дня одержання указу Президента України про помилування негайно, але не пізніше наступного робочого дня, надсилає до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (Державної установи "Центр пробації" (далі - Центр пробації)) наказ про виконання указу Президента України про помилування (далі - наказ) за формою, визначеною у додатку 5 до цього Порядку, та супровідний лист за формою, визначеною у додатку 6 до цього Порядку, які підписуються заступником Міністра юстиції України.

2. Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Центр пробації), одержавши наказ, негайно установлює місце відбування покарання засудженими і терміново надсилає його для організації виконання адміністрацією установи (уповноваженого органу з питань пробації).

Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) забезпечує негайне виконання актів помилування.

3. Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації), одержавши наказ, негайно ознайомлює з ним засудженого(у) під підпис, про що робиться відповідний запис на звороті наказу із зазначенням дати ознайомлення.

4. Звільнення помилуваної особи проводиться в день одержання наказу відповідно до вимог статті 153 Кримінально-виконавчого кодексу України.

5. Особа, якій указом Президента України про помилування скорочено строк покарання, а також яку частково звільнено від відбування як основного, так і додаткового покарання, сповіщається про вид покарання та дату закінчення строку виконання покарання протягом трьох робочих днів від дня надходження наказу до адміністрації (уповноваженого органу з питань пробації).

Наявність у засудженого(ї) заборгованості, несвоєчасне проведення з ним (нею) розрахунку та інші причини не можуть бути підставою для затримки його (її) звільнення.

Наказ після виконання вимог, які він містить, долучається до особової справи засудженого(ї).

6. Про виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) негайно повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Центр пробації) електронною поштою та протягом трьох робочих днів надсилає повідомлення до Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (Центру пробації) та суду, який постановив вирок, ухвалу або постанову, за формою, визначеною у додатку 7 до цього Порядку, а також повідомлення про помилування за формою, визначеною у додатку 6 до Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 23 серпня 2002 року N 823/188, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2002 року за N 738/7026, до Департаменту інформаційних технологій при Міністерстві внутрішніх справ України (далі - МВС України) та відповідних управлінь (відділів) оперативної інформації при ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, Управлінь при МВС України в областях за місцем засудження.

Про виконання указу Президента України про помилування Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Центр пробації) негайно надсилає повідомлення до Міністерства юстиції України.

7. Про всі випадки несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації) негайно електронною поштою сповіщає міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції за підлеглістю, а також Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Центр пробації).

За кожним фактом несвоєчасного виконання указу Президента України про помилування Департаментом з питань виконання кримінальних покарань (Центром пробації) проводиться службове розслідування з подальшим наданням матеріалів службового розслідування до Міністерства юстиції України.

8. Адміністрація установи, отримавши наказ на засуджену особу, переведену до іншої установи, зобов'язана негайно переслати його до установи за місцем вибуття засудженого та негайно сповістити електронною поштою Департамент з питань виконання кримінальних покарань.

9. Якщо на день одержання адміністрацією установи (уповноваженого органу з питань пробації) наказу засуджений(а) помер(ла) або був(ла) звільнений(а) від відбування покарання, наказ долучається до особової справи помилуваної особи. Про це негайно сповіщається електронною поштою Департамент з питань виконання кримінальних покарань (Центр пробації).

10. Після отримання повідомлень щодо виконання указу Президента України про помилування відповідним структурним підрозділом Міністерства юстиції України до Департаменту надсилається повідомлення за формою, визначеною у додатку 8 до цього Порядку.

11. Адміністрація установи (уповноваженого органу з питань пробації), одержавши повідомлення Департаменту про відхилення клопотання про помилування засудженого(ї), ознайомлює його (її) під особистий підпис на повідомленні, після чого долучає повідомлення до особової справи засудженого(ї).

12. Департамент з питань виконання кримінальних покарань раз у півріччя (за перше півріччя та рік в цілому), не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця, надсилає до Департаменту інформацію державної статистичної звітності про чисельність засуджених та осіб узятих під варту в установах Державної кримінально-виконавчої служби України, а також про кількісний, у тому числі криміногенний, склад засуджених, клопотання яких протягом звітного періоду були зареєстровані в журналах обліку клопотань про помилування (чоловіків, жінок, неповнолітніх, осіб похилого віку (вік від 60 і більше років), осіб засуджених до довічного позбавлення волі, осіб з інвалідністю I, II або III групи, осіб, яким надано статус учасника бойових дій, що брали участь у захисті України, осіб засуджених за умисне вбивство, осіб засуджених за злочини проти основ національної безпеки України), при цьому зазначає контактну інформацію посадових осіб адміністрацій установ, відповідальних за реєстрацію клопотань про помилування засуджених.

 

Директор Департаменту
публічного права

Людмила КРАВЧЕНКО

 

Журнал
обліку клопотань про помилування засуджених

N з/п, дата надходження

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) засудженого(ї)

Номер особової справи засудженого(ї)

Дата надіслання матеріалів, вихідний номер

Дата отримання наказу та наслідки розгляду клопотання

Дата оголошення засудженому(ій) наслідків розгляду клопотання (при звільненні - дата звільнення)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСУДЖЕНОГО(У)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _________________________________
                                               (найменування установи)

______________
(звання)

________
(підпис)

__________________
(власне ім'я, прізвище)

"___" ____________ ____ року

на засудженого(у) ____________________________________________, _________ року народження,
мешканця(ку) __________________________________________________________, громадянина(ки)
_________________________________, освіта _____________________________, (не)одруженого(ї).
                                         (держава)

У разі наявності судимості: _______ року за ст. ___________________________________________
Кримінального кодексу України.

Звільнений ___________________________________________________________________________
                                                                                                              (підстава)

Засуджений(а): ________ року _____________________________________________________ судом
                                                                                                                       (найменування суду)
за ст. ________________ Кримінального кодексу України до ___ років _________________________.

Початок строку: _________________ року                           Кінець строку: _________________ року

ТЕКСТ ХАРАКТЕРИСТИКИ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Думка адміністрації установи про доцільність помилування __________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начальник відділення
соціально-психологічної служби

 

 

___________________
                   (звання)

____________
(підпис)

________________________
(власне ім'я, прізвище)

"___" ____________ ____ року

"Зі змістом характеристики згоден"
Заступник начальника установи із
соціально-виховної та психологічної роботи

___________________
                   (звання)

____________
(підпис)

________________________
(власне ім'я, прізвище)

"___" ____________ ____ року

Примітка. Найменування установи та звання посадових осіб указуються повністю, без скорочень.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАСУДЖЕНОГО(У)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник _________________________________
                             (уповноваженого органу з питань пробації)

______________
(звання)

________
(підпис)

__________________
(власне ім'я, прізвище)

"___" ____________ ____ року

Засуджений(а) _________________________________________________, _______ року народження,
мешканець(ка) __________________________________________________________, громадянин(ка)
_______________________________, освіта _______________________________, (не)одружений(а).
                         (держава)

У разі наявності судимості: ________ року за ст. ___________________________________________
Кримінального кодексу України.

Звільнений(а) _________________________________________________________________________
                                                                                                                   (підстава)

Засуджений(а): ______ року _______________________________________________________ судом
                                                                                                                         (найменування суду)
за ст. ___________ Кримінального кодексу України.

Початок строку: ___________________ року                   Кінець строку: ____________________ року

ТЕКСТ ХАРАКТЕРИСТИКИ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Думка адміністрації уповноваженого органу з питань пробації про доцільність помилування
_____________________________________________________________________________________

___________________
         (посада, звання)

____________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

"___" ____________ ____ року

Примітка. Найменування уповноваженого органу з питань пробації та звання посадових осіб указуються повністю, без скорочень.

 

АНКЕТА
засудженого(ї) до клопотання про помилування

1. Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) засудженого(ї) __________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Рік народження, громадянство ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Місце роботи та посада до засудження, освіта ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Судимість, у тому числі знята чи погашена (коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України, найменування суду, що ухвалив вирок, дата та підстава звільнення від відбування покарання) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Найменування суду, що виніс вирок, коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України та на який строк засуджений(а) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Відомості про скорочення строку покарання (згідно з амністією, помилуванням, ухвалою чи постановою суду) ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Початок строку покарання за цією справою ______________________________________________

8. Кінець строку відбуття покарання ______________________________________________________

9. Станом на "___" ____________ 20__ року:

Відбутий строк покарання становить: ____ років ____ місяців ____ днів.

Невідбутий строк покарання становить: _____ років ____ місяців _____ днів.

10. Сімейний стан (одружений(а), неодружений(а), розлучений(а) та склад родини) (Їх ступінь споріднення, прізвища, ініціали, вік та місце проживання) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Дані про військову службу, участь у бойових діях, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, поранення та нагороди ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

12. Дані про стан здоров'я (якщо особа з інвалідністю, то вказати групу інвалідності, де і коли її одержав(ла)) _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Чи порушувалось раніше клопотання про помилування, коли та наслідки розгляду ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

14. Чи розглядалось питання згідно зі статтею 101 Кримінально-виконавчого кодексу України та статтями 81, 82 Кримінального кодексу України (дата настання і результати розгляду). __________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Начальник установи
(уповноваженого органу з питань пробації)

 

__________________________________________

"___" ____________ 20__ року

_____________
(підпис)

__________________________
(власне ім'я, прізвище)

Ознайомлений(а)

_________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище засудженого(ої))

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

________________

Київ

N __________________

Про виконання Указу Президента
України про помилування

від ___ ____________ 20__ року N __________

Відповідно до Указу Президента України від ____________________ N ________________________
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                                 (назва Указу)

НАКАЗУЮ:

1. Виконати Указ Президента України від ____________________ N __________________________
"____________________________________________________________________________________"
                                                                                                  (назва Указу)

Щодо ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) помилуваної особи, рік народження, вирок суду, за яким засуджено особу,
                                                                                     та застосований вид помилування)

2. Виконання цього наказу покласти на начальника Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (директора Державної установи "Центр пробації").

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра юстиції України

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, прізвище)

 

  

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

Помилування

 

Негайно

"___" ____________ ____ року N ________

Начальнику
Департаменту з питань виконання
кримінальних покарань
(Директору Державної установи
"Центр пробації")

Надсилається наказ про виконання указу Президента України про помилування від "___" ____________ 20__ року N _____________________ щодо ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) помилуваної особи, рік народження)

Просимо здійснити заходи для негайного виконання указу Президента України про помилування від "___" ____________ ____ року N ______________

Додаток:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

________________________
(власне ім'я, прізвище)

 

"___" ____________ ____ року N ________

Департамент з питань виконання кримінальних покарань
(Державна установа "Центр пробації")

Голові ________________________________
                           (найменування та місцезнаходження
_______________________________________
                            суду, який постановив вирок)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Повідомляємо, що засуджений(а) ________________________________________________________,
                                                                                                               (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
року народження, засуджений(а) _________________________________________________________
                                                                                                      (вказати повністю найменування суду, що виніс вирок,
_____________________________________________________________________________________,
ухвалу або постанову, коли, за якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу та на який строк засуджений(а))
на підставі наказу Міністерства юстиції України про виконання указу Президента України про помилування від "___" ____________ ____ року N ______, що надійшов до установи (уповноваженого органу з питань пробації) "___" ____________ ____ року, звільнений(а) "___" ____________ ____ року
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (із зазначенням виду помилування)
та вибув(ла) __________________________________________________________________________
                                                                                                           (вказати куди)

Про скорочення строку покарання з ____ років ____ місяців до ____ років __________ місяців позбавлення (обмеження) волі засудженому(їй) оголошено під підпис "___" ____________ 20__ року

Начальник установи
(уповноваженого органу з питань пробації)

 
М. П. (гербова печатка)

_____________
(підпис)

_____________________
(власне ім'я, прізвище)

 

  

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ

 
Офіс Президента України
Департамент з питань громадянства,
помилування, державних нагород

"___" ____________ ____ року
N ______________________

на N ____________________
від "___" ____________ ____ року

Повідомляємо, що засуджений(а) ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), рік народження)
згідно з Указом Президента України від "___" ____________ ____ року N ________________ помилуваний(а), акт помилування йому (їй) оголошено "___" ____________ ____ року

___________________
                   (посада)

____________
(підпис)

________________________
(власне ім'я, прізвище)

____________

Опрос