Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления информации относительно отслеживания (мониторинга) финансовых операций

Минфин
Порядок, Приказ от 05.04.2021 № 196
действует с 11.05.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.04.2021

м. Київ

N 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2021 р. за N 576/36198

Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

З метою забезпечення реалізації вимог пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та удосконалення процедури надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу на запит Державної служби фінансового моніторингу України інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 23 грудня 2015 року N 1168 "Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за N 80/28210.

3. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Кирило ШЕВЧЕНКО

Голова Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку

Тимур ХРОМАЄВ

Заступник директора-розпорядника
Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

Н. Є. РУДУХА

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Заступник Міністра
цифрової трансформації

Олександр БОРНЯКОВ

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Ігор ПЕТРАШКО

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

 

ПОРЯДОК
надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації вимог пункту 13 частини другої статті 8, пункту 10 частини другої статті 25 та частини третьої статті 31 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), визначає процедуру надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) на запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу.

У разі здійснення процедури ліквідації суб'єкта первинного фінансового моніторингу, у тому числі визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адміністрації право (функції) в частині надання суб'єктом на Запит Держфінмоніторингу інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, має (виконує) ліквідатор (крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб), уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відстеження фінансових операцій - виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що будуть здійснені у період, зазначений у запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій;

запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - документ в електронній формі або на паперових носіях, що формує Держфінмоніторинг та надсилає до суб'єкта з метою отримання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (далі - Запит);

заява - документ в електронній формі (набір даних визначеної структури) або на паперових носіях, що формує суб'єкт стосовно збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта;

інформація щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій - виявлена суб'єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом;

моніторинг здійснених фінансових операцій - виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що були здійснені (проведені) у період, зазначений у Запиті;

об'єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб'єкту забезпечити дотримання строків, встановлених цим Порядком для подання інформації на Запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;

ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов'язані з активами, відстеження (моніторинг) яких має здійснити суб'єкт;

повідомлення про відсутність фінансових операцій - документ в електронній формі або на паперових носіях щодо доведення суб'єктом до Держфінмоніторингу інформації про відсутність фінансових операцій (спроб їх проведення) за період, визначений у Запиті;

повідомлення про розгляд заяви - документ в електронній формі (набір даних визначеної структури) або на паперових носіях щодо доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта результатів розгляду заяви;

повідомлення про фінансову операцію - документ в електронній формі або на паперових носіях, що містить інформацію про фінансову операцію (спробу її проведення), що є об'єктом фінансового моніторингу.

Термін "урядовий фельд'єгерський зв'язок" вживається у значенні наведеному у Законі України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

II. Відстеження (моніторинг) фінансових операцій

1. Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту Запит у разі, якщо об'єктом фінансового моніторингу є:

фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

фінансова операція або інформація про клієнта, пов'язана із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

інформація про дії з активами, пов'язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять, за умови наявності ризиків використання таких активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників, у тому числі зазначена у запиті уповноваженого органу іноземної держави, відповідно до частини третьої статті 31 Закону.

2. У Запиті зазначаються інформація про клієнта, фінансові операції якого підлягають відстеженню (моніторингу), період, за який має бути надано інформацію, та ознаки, за якими суб'єкту необхідно надати інформацію про фінансові операції.

3. Суб'єкт повідомляє Держфінмоніторинг про відстеження фінансових операцій не пізніше наступного робочого дня після проведення кожної фінансової операції.

4. У разі відсутності фінансових операцій за період відстеження, визначений у Запиті, суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу повідомлення про відсутність таких фінансових операцій у вигляді файлу-листа з посиланням на дату та номер Запиту у строк, що не перевищує двох робочих днів з кінцевої дати, зазначеної в Запиті.

5. Суб'єкт протягом п'яти робочих днів з дати отримання Запиту про моніторинг здійснених фінансових операцій повідомляє Держфінмоніторинг про здійснені фінансові операції, про які раніше не подавав повідомлення про фінансові операції.

6. У разі відсутності фінансових операцій за період моніторингу здійснених фінансових операцій, визначений у Запиті (з урахуванням повідомлень про фінансові операції, наданих раніше), суб'єкт надсилає до Держфінмоніторингу повідомлення про відсутність таких фінансових операцій з посиланням на дату та номер Запиту у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня отримання Запиту.

III. Порядок подачі суб'єктом до Держфінмоніторингу заяв про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

1. У разі якщо суб'єкт не має можливості забезпечити з об'єктивних причин дотримання строків, визначених пунктами 3, 5 розділу II цього Порядку, він подає до Держфінмоніторингу заяву (крім інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням).

Суб'єкт подає до Держфінмоніторингу заяву не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту.

2. У заяві зазначається така інформація:

1) номер Запиту (реєстрації у Держфінмоніторингу) та дата його отримання суб'єктом;

2) реквізити суб'єкта - повне найменування; ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

3) відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на Запит;

4) строки, необхідні для підготовки інформації на Запит;

5) посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву;

6) номер телефону.

У заяві може міститись інформація щодо декількох Запитів.

3. Під час прийняття на розгляд заяви Держфінмоніторинг перевіряє її на відповідність встановленим формату та структурі, а також на правильність заповнення обов'язкових реквізитів, зазначених у пункті 2 цього розділу.

Прийнятими до розгляду вважаються заяви, щодо яких сформовано повідомлення про відсутність помилок.

За результатами перевірки внесеної до заяви інформації Держфінмоніторинг надсилає суб'єкту відповідне повідомлення.

IV. Порядок розгляду Держфінмоніторингом заяв

1. Розгляд заяв та прийняття рішень за результатами розгляду цих заяв Держфінмоніторинг здійснює не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб'єктом.

До розгляду приймається заява, яка надійшла не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб'єкта.

Держфінмоніторинг відмовляє у розгляді заяви по суті та надсилає до суб'єкта відповідне повідомлення про розгляд заяви, якщо:

заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дня надходження Запиту до суб'єкта;

Запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, надіслано стосовно інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

2. Погодження збільшення строків, необхідних суб'єкту для подання інформації на Запит, Держфінмоніторинг здійснює за результатами аналізу зазначених у заяві суб'єкта об'єктивних причин та з урахуванням терміновості отримання такої інформації для забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань та функцій, покладених на Держфінмоніторинг.

3. За результатами розгляду заяв Держфінмоніторинг приймає рішення та надсилає до суб'єкта повідомлення про розгляд заяви, у якому зазначаються результати прийнятого Держфінмоніторингом рішення щодо погодження строків подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта.

Зазначене повідомлення про розгляд заяви надсилається до суб'єкта у день прийняття рішення, але не пізніше другого робочого дня з дати одержання Запиту суб'єктом.

V. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктом первинного фінансового моніторингу

1. Суб'єкт подає інформацію щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень про фінансові операції.

2. Інформаційний обмін відповідно до цього Порядку здійснюється в електронній формі із дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви є дата та час їх надходження на адресу Держфінмоніторингу.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості подачі до Держфінмоніторингу повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви в електронній формі, вони формуються та подаються в зашифрованому вигляді на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) разом із супровідним листом (для суб'єктів-банків) або в паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або урядового фельд'єгерського зв'язку (для інших суб'єктів).

Датою та часом отримання повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви від суб'єкта у паперовому вигляді вважається відмітка Держфінмоніторингу про час та дату їх отримання.

Як виняток, повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заява може бути направлена засобами факсимільного зв'язку, з подальшим направленням до Держфінмоніторингу оригіналу повідомлення про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви у паперовому вигляді.

Датою та часом отримання Держфінмоніторингом повідомлень про фінансові операції, повідомлення про відсутність фінансових операцій або заяви засобами факсимільного зв'язку вважаються дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.

Порядок надання такої інформації має забезпечувати її доставку та конфіденційність.

Зразок заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 1 до цього Порядку.

4. Датою та часом отримання Запиту та повідомлення про розгляд заяви є дата та час їх надходження на адресу суб'єкта.

Для суб'єктів-банків датою та часом отримання Запиту та повідомлення про розгляд заяви є дата та час визначені нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.

Якщо Запит надійшов до суб'єкта після закінчення робочого дня суб'єкта, днем надходження Запиту до суб'єкта вважається наступний робочий день суб'єкта.

У разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості надсилання Держфінмоніторингом до суб'єкта відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви в електронній формі, відповідний Запит або повідомлення надсилаються у паперовому вигляді рекомендованим листом із повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або урядового фельд'єгерського зв'язку.

Датою та часом отримання відповідного Запиту або повідомлення про розгляд заяви у паперовому вигляді вважається відмітка суб'єкта про час та дату його отримання.

Як виняток, Запит або повідомлення про розгляд заяви може бути направлено засобами факсимільного зв'язку за номером, зазначеним у заяві, з подальшим його направленням рекомендованим листом з повідомленням про його вручення.

Датою та часом отримання Запиту або повідомлення про розгляд заяви є дата та час, які вказуються у звіті про відправлення факсу.

Зразок повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта для подачі в паперовому вигляді наведено в додатку 2 до цього Порядку.

5. Адреси подання інформації в електронній формі та структура файлів інформаційного обміну з суб'єктами визначаються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, Мінфіну, погодженими з Держфінмоніторингом та іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють регулювання і нагляд за суб'єктами відповідно до вимог частини першої статті 18 Закону.

 

Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи

Юрій КОНЮШЕНКО

 

Зразок
заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

Відомості про запит

номер запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (реєстрації у Держфінмоніторингу)

 

дата отримання запиту

 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

повне найменування /
прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

 

Відомості про наповнення заяви

відомості про об'єктивні причини необхідності продовження строків подачі інформації на запит (кількість фінансових операцій, щодо яких необхідно повідомити, обсяг інформації, що потребує необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо)

 

строки, необхідні для підготовки інформації на запит

 

посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, яка підписує заяву

 

номер телефону

 

 

Зразок
повідомлення про розгляд заяви про збільшення строку подання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта

Відомості про запит

номер запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій (реєстрації у Держфінмоніторингу)

 

дата отримання Запиту

 

Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу

повне найменування / прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця / фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність

 

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

 

Рішення, прийняте Держфінмоніторингом

Погоджено (*) / відмовлено у розгляді заяви по суті (**)

 

*

дата прийняття рішення

 

кількість додаткових робочих днів, узгоджених для виконання Запиту

 

кінцевий строк виконання Запиту

 


**

заява надійшла після закінчення наступного робочого дня з дати надходження Запиту до суб'єкта

 

Запит до суб'єкта, на підставі якого заява надійшла, надіслано стосовно інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій), замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням

 


____________

Опрос