Идет загрузка документа (107 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Требования к заполнению типовой формы упрощенного плана мониторинга

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
План, Форма, Приказ от 15.02.2021 № 113
действует с 27.04.2021

ТИПОВА ФОРМА СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ

I. Версія плану моніторингу

1. Перелік версій плану моніторингу

Номер версії ПМ

Дата версії ПМ

Статус

Розділи, до яких були внесені зміни
та короткий опис цих змін

1.0

 

 

 

 

 

 

 

II. Дані про оператора та установку

1. Дані про оператора

Повне найменування / Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Код за ЄДРПОУ

 

Вид економічної діяльності (назва та код за КВЕД)

 

Місцезнаходження / Місце проживання (вулиця, будинок)

 

Населений пункт

 

Район

 

Область

 

Поштовий індекс

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

2. Дані про установку

Назва установки

 

Номер державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі

 

Місце розташування (вулиця, будинок)

 

Населений пункт

 

Район

 

Область

 

Географічні координати

 

3. Контактні дані

3.1. Посадова особа, відповідальна за моніторинг

Посада

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

3.2. Заступник посадової особи, відповідальної за моніторинг

Посада

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

III. Опис установки

1. Характеристика видів діяльності установки

1.1. Характеристика установки та видів її діяльності

 

1.2. Діаграма матеріальних потоків

 

Рисунок 1. Діаграма матеріальних потоків

1.3. Види діяльності на установці

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Вид діяльності

Загальна встановлена потужність виду діяльності

Одиниці виміру потужності

ПГ

ВД1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки

 

1.5 Обґрунтування оцінки річних викидів парникових газів

 

2. Викиди парникових газів на установці

2.1. Застосована методика моніторингу викидів парникових газів

Методика на основі розрахунків (пункти 24, 25 ПМЗ)

[Так]

2.2. Список джерел викидів парникових газів

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ

Назва джерела викидів ПГ

Ідентифікаційний номер виду діяльності, в якій задіяне джерело викидів ПГ

ДВ01

 

 

 

 

 

2.3. Список точок викидів парникових газів

Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ

Опис точки викидів ПГ

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ, що відноситься до точки викидів

ПГ

ТВ01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Матеріальні потоки на установці

Ідентифікаційний номер матеріального потоку

Назва матеріального
потоку

Тип матеріального потоку

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ

Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ

П01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Оцінка обсягу викидів парникових газів та визначення категорій матеріальних потоків

Ідентифікаційний номер матеріального потоку

Назва матеріального потоку

Тип матеріального потоку

Оцінка викидів, (т  CO2екв/рік)

Можлива категорія матеріального потоку

Фактична категорія матеріального потоку

П01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Методика на основі розрахунків

1. Розрахунок викидів CO2 на установці

1.1. Опис методики на основі розрахунків для моніторингу викидів CO2

 

1.2. Список засобів вимірювальної техніки для визначення даних про діяльність

Ідентифікаційний номер ЗВТ

Тип ЗВТ

Розташування та ідентифікаційний номер, що застосовує оператор

Діапазон вимірювань

Невизначеність (похибка), зазначена у документі ЗВТ (± %)

Типовий діапазон вимірювань

Одиниця вимірювання

нижня межа

верхня межа

нижня межа

верхня межа

ЗВТ01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Перелік джерел інформації

Ідентифікаційний номер джерела інформації

Опис джерела інформації

ДІ01

 

 

 

1.4. Лабораторії і методи, які використовуються для визначення розрахункових коефіцієнтів на основі аналізів (якщо використовуються)

Ідентифікацій-
ний номер лабораторії

Найменування лабораторії

Параметр

Метод аналізу (посилання на метод і короткий опис)

Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?

Якщо лабораторія неакредитована, посилання на документ, що підтверджує відповідність лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності

Лаб01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Опис письмових процедур для лабораторних аналізів (якщо використовуються)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

V. Матеріальні потоки

1. Рівні точності для даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів

Матеріальний потік

П01

[назва]

[категорія]

Тип матеріального потоку (відповідно до зазначеного у підпункті 2.4 пункту 2 розділу III)

 

Застосована методика

 

Параметр, до якого застосовується невизначеність

 

1.1. Метод визначення даних про діяльність

Метод визначення даних про діяльність

 

Вимірювальна система під контролем

 

Оператор є власником вимірювальної системи?

 

Чи використовуються рахунки для визначення обсягу палива або сировини?

 

Чи торговельний партнер-постачальник палива / сировини і оператор є незалежними?

 

1.2. Ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються

ЗВТ01

 

 

 

 


Коментарі та пояснення, зокрема, якщо використовуються кілька ЗВТ

 

1.3. Рівень точності для даних про діяльність відповідно до вимог ПМЗ

1.4. Рівень точності для даних про діяльність, який застосовано

1.5. Досягнута невизначеність

 
 

 

 
 

 

 

 


1.6. Розрахункові коефіцієнти

 

Розрахункові коефіцієнти

Рівень точності, що вимагається

Рівень точності, що застосовано

Опис рівня точності, що застосовано

Нижча теплотворна здатність

 

 

 

Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)

 

 

 

Коефіцієнт окислення

 

 

 

Коефіцієнт перетворення

 

 

 

Вміст вуглецю

 

 

 

Частка біомаси (якщо застосовується)

 

 

 

1.7. Інформація щодо розрахункових коефіцієнтів

Розрахунковий коефіцієнт

Застосований рівень точності

Значення за замовчуванням

Одиниця виміру

Джерело інформації

Ідентифікаційний номер лабораторії

Посилання на план відбору проб

Періодичність відбору проб

Нижча теплотворна здатність

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт окислення

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт перетворення

 

 

 

 

 

 

 

Вміст вуглецю

 

 

 

 

 

 

 

Частка біомаси (якщо застосовується)

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Коментарі та пояснення

 

1.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

 

VI. Управління та контроль

1. Управління

1.1. Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ

Посада

Обов'язки

 

 

 

 

1.2. Опис письмової процедури розмежування обов'язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог, передбачених у підпункті 3 пункту 58 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

2. Обробка даних

2.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (обов'язково)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

Перелік джерел первинних даних

 

Опис відповідних етапів обробки даних для кожного конкретного виду діяльності

 

 

Рисунок 2. Схема обробки даних

3. Діяльність з контролю

3.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для ведення обліку ЗВТ, що використовуються для визначення даних про діяльність та для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.2. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.3. Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.4. Короткий опис та посилання на відповідні документи, якщо установка має задокументовану систему екологічного менеджменту

 

3.5. Зазначення стандарту, якщо система екологічного менеджменту сертифікована акредитованою юридичною особою

 

4. Перелік використаних оператором скорочень і абревіатур

Скорочення і абревіатури

Визначення

 

 

 

 

 

 

5. Додаткова інформація до плану моніторингу

N

Назва файлу / посилання

Короткий опис документа

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу екологічного
моніторингу, звітності
та управління даними

Олександр АРТЕМЕНКО

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ СПРОЩЕНОГО ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ

I. Версія плану моніторингу

1. Перелік версій плану моніторингу

У кожній версії плану моніторингу (далі - ПМ) оператор повинен вказати її номер та дату.

Оператор має визначитися з тим, чи є зміни істотними або неістотними та здійснювати оновлення номера версії ПМ. Внесення неістотних змін до ПМ, які не потребують затвердження Міндовкіллям, призводить до зміни значення в номері версії після крапки. Внесення істотних змін до ПМ, які потребують затвердження Міндовкіллям, призводить до зміни значення в номері версії ПМ до крапки.

Моніторинг викидів парникових газів (далі - ПГ) від установки завжди повинен проводитися відповідно до останньої затвердженої версії ПМ, за винятком випадків, коли ПМ із змінами поданий Міндовкіллю та знаходиться в стані очікування затвердження. Відповідно до пункту 15 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 960 (далі - ПМЗ), в таких випадках моніторинг повинен здійснюватися з використанням останнього затвердженого ПМ, і, паралельно, з використанням ПМ із змінами, поданого Міндовкіллю для затвердження.

II. Дані про оператора та установку

1. Дані про оператора

Оператор вказує у відповідному рядку своє повне найменування/прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), код за ЄДРПОУ, назву виду економічної діяльності та код за КВЕД, місцезнаходження/місце проживання (вулиця, номер будинку), населений пункт, район, область, поштовий індекс, номер телефону, факс, електронну адресу.

2. Дані про установку

Оператор вказує у відповідних рядках назву установки, номер державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр), місце розташування, населений пункт, район, область, географічні координати.

3. Контактні дані

3.1. Посадова особа, відповідальна за моніторинг

Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу посадової особи, відповідальної за моніторинг.

3.2. Заступник посадової особи, відповідальної за моніторинг

Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу заступника посадової особи, відповідальної за моніторинг.

III. Опис установки

1. Характеристика видів діяльності установки

1.1. Характеристика установки та видів її діяльності

Оператор повинен навести короткий опис установки, включаючи її призначення, види діяльності, що призводять до викидів ПГ, згідно з Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 880 (далі - Перелік видів діяльності), основне технічне обладнання, яке використовується в межах кожного виду діяльності. Опис також має містити нетехнічну стислу характеристику установки.

В описі має бути визначена будь-яка частина установки, яка не експлуатується оператором, та/або частина установки, на яку не поширюється моніторинг, звітність та верифікація (далі - МЗВ), та надані відповідні пояснення.

1.2. Діаграма матеріальних потоків

Оператор повинен надати діаграму матеріальних потоків, яка відображає взаємозв'язки між джерелами викидів, матеріальними потоками і доповнює опис установки та видів її діяльності, наведений у підпункті 1.1 пункту 1 розділу III Типової форми спрощеного плану моніторингу (далі - Типова форма). Оператор має навести посилання на діаграму, включаючи ім'я файлу та дату, і додати його до ПМ при поданні Міндовкіллю.

1.3. Види діяльності на установці

Оператор повинен перелічити усі види діяльності (ВД), що здійснюються на установці, згідно з Переліком видів діяльності. У відповідних графах таблиці оператор вказує ідентифікаційний номер виду діяльності, його назву, загальну встановлену потужність для виду діяльності, одиниці виміру потужності та ПГ.

Потужність для виду діяльності спалювання палива означає номінальну теплову потужність, що є величиною витрат палива при спалюванні за умов максимального безперервного завантаження установки, помноженою на теплотворну здатність палива, та виражену у мегаватах теплової енергії.

Потужність для інших видів діяльності розраховується у тоннах виробленої продукції на добу за умов максимального безперервного завантаження установки.

Оператор повинен переконатися, що межі установки визначені вірно та у відповідності до пункту 18 ПМЗ.

1.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки

Оператор повинен вказати у відповідних рядках усереднені показники викидів ПГ від установки і класифікувати установку відповідно до категорій, визначених згідно з абзацами третім - п'ятим пункту 17 ПМЗ.

Відповідна категорія буде застосовуватись для визначення вимог до рівнів точності, що використовуються у пункті 1 розділу V Типової форми.

Оператор вказує усереднені верифіковані річні викиди ПГ попередніх звітних періодів або, у разі відсутності чи недоречності цих даних, консервативну оцінку середніх річних викидів за виключенням викидів CO2, що походять від біомаси.

Якщо зміна значення усереднених верифікованих річних викидів ПГ попередніх звітних періодів не призводить до зміни у категорії установки, це не вважається істотними змінами у ПМ. Якщо оператор при зміні категорії установки не переходить до застосування нижчого рівня точності, такі зміни також вважаються неістотними. Оновлення цього значення призводить до зміни версії ПМ згідно з пунктом 1 розділу I Типової форми.

1.5. Обґрунтування оцінки річних викидів парникових газів

Оператор повинен надати коротке обґрунтування розрахунків, якщо середнє значення річних викидів ПГ базується не на верифікованих звітах, а розраховувалося на основі консервативної оцінки або прогнозних значеннях, наприклад, для нових установок.

2. Викиди парникових газів на установці

2.1. Застосована методика моніторингу викидів парникових газів

Оператор вказує методику моніторингу, яка застосовується, зазначивши "Так" у рядку "Методика на основі розрахунків".

2.2. Список джерел викидів парникових газів

Оператор повинен надати перелік джерел викидів ПГ (ДВ). Ці дані мають стосуватися видів діяльності, що здійснюються на установці.

У відповідних графах таблиці оператор вказує ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ, його назву та ідентифікаційний номер виду діяльності, в якій задіяне джерело викидів ПГ.

Посилання на вид діяльності в останній графі таблиці відноситься до діяльності відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 розділу III Типової форми. Якщо джерело викидів ПГ відноситься до декількох видів діяльності, потрібно вказати їх через кому, наприклад, "ВД1, ВД2", або через діапазон, наприклад, "ВД1 - ВД3".

2.3. Список точок викидів парникових газів

Оператор повинен надати перелік точок викидів ПГ (ТВ)1 та навести для кожної з них короткий опис. Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ та її опис наводиться у першій та другій графах таблиці.

____________
1 Точкою викидів ПГ вважається отвір спеціально спорудженого газоходу, труби або іншої споруди, з якої в атмосферу надходять ПГ.

У третій графі таблиці вказується один чи декілька видів діяльності (ВД) із зазначених у підпункті 1.3 пункту 1 розділу III Типової форми, що відносяться до даної точки викидів, у четвертій графі ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ із зазначених у підпункті 2.2 пункту 2 розділу III Типової форми, що відноситься до точки викидів, у п'ятій графі - ПГ (CO2).

У разі наявності декількох видів діяльності потрібно вказати їх через кому, наприклад: "ВД1, ВД2" або через діапазон, наприклад: "ВД1 - ВД3".

2.4. Матеріальні потоки на установці

Оператор повинен надати перелік всіх матеріальних потоків (П), моніторинг яких здійснюється на установці за допомогою методики на основі розрахунків.

Для кожного матеріального потоку у першій - третій графах таблиці вказується його ідентифікаційний номер, назва та тип.

Матеріальні потоки можуть мати такі назви як, наприклад, "природний газ", "мазут", "вугілля".

Для кожного матеріального потоку оператор вказує один із таких типів:

спалювання - стандартизовані комерційні види палива;

спалювання - інші газоподібні та рідкі види палива;

спалювання - тверді види палива;

інше (вказати).

У четвертій - шостій графах таблиці мають бути наведені ідентифікаційні номери видів діяльності, джерел викидів ПГ та точок викидів, яким відповідає кожний матеріальний потік. Якщо до одного матеріального потоку відносяться декілька видів діяльності або джерел викидів, потрібно навести їх через кому, наприклад, "ВД1, ВД2" чи "ДВ01, ДВ02" або через діапазон, наприклад: "ВД1 - ВД3" чи "ДВ01 - ДВ03".

2.5. Оцінка обсягу викидів парникових газів та визначення категорій матеріальних потоків

У відповідній графі таблиці для кожного матеріального потоку оператор вказує його ідентифікаційний номер, назву, тип, оцінку викидів ПГ, можливу та фактичну категорію матеріального потоку.

Ідентифікаційний номер матеріального потоку, його назва та тип матеріального потоку повинні відповідати переліку, наведеному у підпункті 2.4 пункту 2 розділу III Типової форми.

При застосуванні методики на основі розрахунків оператор повинен класифікувати кожний матеріальний потік, порівнюючи викиди ПГ, пов'язані з кожним матеріальним потоком, з сумарними викидами ПГ, в одну з наступних категорій згідно з абзацами сьомим - дев'ятим пункту 17 ПМЗ:

незначні матеріальні потоки;

мінімальні матеріальні потоки;

значні матеріальні потоки.

Якщо окремий матеріальний потік за своїм обсягом не перевищує межу категорій "незначний" або "мінімальний", але сукупні викиди ПГ всіх потоків цієї категорії перевищують таку межу, то лише частина матеріальних потоків, сукупний обсяг яких не перевищує відповідної межі, може бути зазначена у відповідній категорії. Для решти потоків застосовується категорія рівнем вище (від мінімального до значного). В зв'язку з цим, для кожного матеріального потоку спочатку визначається категорія, що була би можливою, якщо потік оцінювався окремо без урахування категорій інших потоків (п'ята графа таблиці "Можлива категорія матеріального потоку"). Після цього визначається категорія, що фактично застосовується з урахуванням обмеження сукупного обсягу викидів ПГ всіх потоків цієї категорії (шоста графа таблиці "Фактична категорія матеріального потоку").

IV. Методика на основі розрахунків

1. Розрахунок викидів CO2 на установці

1.1. Опис методики на основі розрахунків для моніторингу викидів CO2

Оператор повинен надати короткий опис методики на основі розрахунків, включаючи формули, які використовуються для визначення викидів CO2.

Якщо опис занадто великий, наприклад, якщо застосовуються складні формули, оператор може надати опис в окремому документі. У такому випадку слід навести посилання на файл, що містить зазначений опис, включаючи ім'я файлу та дату.

Зазначений опис також має засвідчити, яким чином наведена методика та інформація, представлена в інших пунктах ПМ, сукупно використовуються для розрахунку викидів ПГ.

1.2. Список засобів вимірювальної техніки для визначення даних про діяльність

Оператор повинен навести дані щодо усіх засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які будуть використовуватися для визначення викидів ПГ від кожного матеріального потоку при використанні методики на основі розрахунків.

В першій графі таблиці вказується ідентифікаційний номер ЗВТ, що використовується в схемі матеріальних потоків (підпункт 1.2 пункту 1 розділу III Типової форми).

В другій графі таблиці вказується тип ЗВТ. Прикладами типу ЗВТ можуть бути наступні:

роторний витратомір;

турбінний витратомір;

діафрагмовий витратомір тощо.

В третій графі таблиці вказується, де саме на установці розміщено ЗВТ, і як він позначається у внутрішніх документах оператора.

У четвертій - шостій графах таблиці наводиться інформація щодо діапазону вимірювань.

При використанні витратомірів газу у четвертій графі таблиці вказується "м3/год", якщо перерахунок з урахуванням тиску та температури здійснюється безпосередньо в приладі. Якщо такий перерахунок здійснюється окремим приладом, у цій графі потрібно вказати "м3", а відповідні ЗВТ, що використовуються для визначення тиску, температури, перерахунку об'єму, вказати окремо.

Для кожного ЗВТ у сьомій графі таблиці наводиться невизначеність (похибка), включаючи діапазон, для якого встановлено значення невизначеності, як зазначено в документах ЗВТ. У деяких випадках невизначеність може бути вказана у документах ЗВТ для кількох діапазонів. У такому випадку потрібно вказати усі діапазони для цього ЗВТ.

Типовий діапазон вимірювань, що наводиться у восьмій та дев'ятій графах таблиці, означає діапазон, в якому відповідний ЗВТ зазвичай використовується у вимірювальній системі на установці.

Всі ЗВТ повинні бути чітко ідентифіковані оператором за допомогою, наприклад, серійного номера ЗВТ. Заміна ЗВТ (наприклад, планова або внаслідок пошкодження) не вважається істотною зміною ПМ відповідно до пункту 14 ПМЗ.

1.3. Перелік джерел інформації

Оператор повинен навести всі відповідні джерела інформації (далі - ДІ), з яких отримуються значення за замовчуванням для розрахункових коефіцієнтів відповідно до пункту 34 ПМЗ. У відповідних рядках для кожного джерела інформації наводиться його ідентифікаційний номер та опис.

Зазвичай такими джерелами інформації є додаток 3 до ПМЗ та Керівні принципи для національних інвентаризацій парникових газів Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (далі - МГЕЗК).

У випадках, коли значення за замовчуванням змінюються на щорічній основі, оператор повинен вказати джерело, яке буде використано для отримання значень у динаміці, наприклад, Національний звіт (кадастр) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ, інтернет сторінка Міндовкілля тощо.

1.4. Лабораторії і методи, які використовуються для визначення розрахункових коефіцієнтів на основі аналізів (якщо використовуються)

Оператор повинен у відповідних графах таблиці надати інформацію щодо кожної лабораторії, включаючи її ідентифікаційний номер, найменування, параметри, що вимірюються, навести посилання та короткий опис методів, які використовуються для аналізу палива та матеріалів з метою визначення всіх розрахункових коефіцієнтів відповідно до обраного рівня точності.

У п'ятій графі таблиці оператор зазначає "Так" чи "Ні" у відповідь на питання "Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?".

Якщо лабораторія не акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), оператор у шостій графі таблиці надає посилання на окремий документ, що містить обґрунтоване підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності відповідно до пункту 38 ПМЗ. Посилання має включати ім'я файлу, що містить цей документ, і дату.

В разі використання потокових газових хроматографів, екстракційних або неекстракційних газоаналізаторів, необхідно дотримуватись вимог абзацу третього пункту 35 ПМЗ.

1.5. Опис письмових процедур для лабораторних аналізів (якщо використовуються)

Оператор повинен надати інформацію щодо письмових процедур з проведення лабораторних аналізів.

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури, та дані, які отримуються при виконанні процедури, або дані, які врегульовуються процедурою; короткий опис процедури, який дозволяє оператору, Міндовкіллю та верифікатору встановити основні параметри та операції, які мають бути виконані; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Якщо декілька процедур використовуються для аналогічних цілей, але для різних матеріальних потоків або параметрів, оператор має надати інформацію щодо загальної процедури, яка охоплює спільні елементи та контроль якості методів, що застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

V. Матеріальні потоки

1. Рівні точності для даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів

У цьому пункті оператор повинен надати опис даних для кожного матеріального потоку з переліку потоків, наведеного у підпункті 2.4 пункту 2 розділу III Типової форми.

Оператор надає інформацію для кожного матеріального потоку окремо, використовуючи той самий формат.

У перших трьох рядках загальної частини оператор вказує ідентифікаційний номер матеріального потоку, його назву та категорію. У таблиці нижче зазначається тип матеріального потоку відповідно до підпункту 2.4 пункту 2 розділу III Типової форми, застосовану методику, параметр, до якого застосовується невизначеність.

У рядку "Застосована методика" оператор вказує "Стандартна методика" або "Баланс мас", а також номер та назву методики, наведені у Методичних рекомендаціях з оцінки викидів парникових газів за видами діяльності установок, затверджених Міндовкіллям.

У рядку "Параметр, до якого застосовується невизначеність" оператор вказує параметр, який вимірюється для визначення даних про діяльність, наприклад, "Обсяг палива" або "Обсяг продукції", а також його одиниці виміру, зазначивши у дужках: "[т]" або "[тис. м3]".

1.1. Метод визначення даних про діяльність

При зазначенні методу визначення даних про діяльність оператор має вказати у відповідному рядку або "Безпосереднє вимірювання (перед або після процесу)" або "Розрахунок з урахуванням змін у запасах на складі".

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 27 ПМЗ оператор установки з низькими обсягами викидів ПГ та оператор простої установки має право визначати обсяги палива або матеріалу для цілей розрахунку даних про діяльність для матеріального потоку шляхом використання наявних та задокументованих записів щодо закупівель та розрахованих за даними бухгалтерського обліку складських запасів.

При заповнені рядка "Вимірювальна система під контролем" потрібно вказати "Оператор", якщо вимірювальна система знаходиться під власним контролем або "Торговельний партнер", якщо вона знаходиться поза власним контролем оператора. Оператор може використовувати дані вимірювальної системи поза його контролем лише за умови дотримання вимог абзацу першого пункту 31 ПМЗ.

У рядку "Оператор є власником вимірювальної системи?" необхідно зазначити "Так" або "Ні".

Рядок "Чи використовуються рахунки для визначення обсягу палива або сировини?" застосовується лише, якщо оператор не є власником вимірювальної системи. Відповідь може бути "Так" або "Ні".

У рядку "Чи торговельний партнер - постачальник палива/сировини і оператор є незалежними?", тобто не пов'язаними відносинами контролю, оператор надає відповідь "Так" або "Ні". Оператор має право використовувати обсяги, зазначені в рахунках, лише у випадку відповіді "Так" відповідно до абзацу третього пункту 31 ПМЗ.

1.2. Ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються

Оператор повинен вказати ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються, відповідно до їх визначення у підпункті 1.2 пункту 1 розділу IV Типової форми.

У відповідному рядку оператор пояснює необхідність застосовування більш ніж одного ЗВТ, якщо це має місце, або, за потреби, надає інші пояснення щодо особливостей використання ЗВТ. Наприклад, додатковий прилад може бути необхідним для вирахування частини палива, що спрямовується за межі установки. Зважувальні прилади також можуть використовуватись поперемінно.

1.3. Рівень точності для даних про діяльність відповідно до вимог ПМЗ

Оператор повинен вказати у відповідних рядках належний рівень точності для визначення даних про діяльність, що вимагається відповідно до ПМЗ, та навести відповідний поріг невизначеності для зазначеного рівня точності. Наприклад, для спалювання палива при застосуванні рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ± 1,5 %.

Належний рівень точності визначається з урахуванням категорії установки та категорії матеріального потоку відповідно до пункту 26 ПМЗ. Загальним правилом є застосування найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 2 до ПМЗ для установок категорії А, та найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 1 до ПМЗ для установок категорій Б та В.

1.4. Рівень точності для даних про діяльність, який застосовано

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який фактично застосовано для визначення даних про діяльність, та навести поріг невизначеності для зазначеного рівня точності.

Слід звернути увагу, що фактично застосований рівень точності може відрізняться від належного рівня точності, зазначеного у підпункті 1.3 пункту 1 розділу V Типової форми. Зокрема, в ПМЗ передбачено низку випадків, коли оператор має право застосовувати нижчі рівні точності або взагалі не застосовувати рівні точності. Наприклад, відповідно до абзацу дев'ятого пункту 26 ПМЗ для визначення даних про діяльність мінімального матеріального потоку оператор має право застосовувати консервативну оцінку замість застосування рівня точності, крім випадків, коли в рамках звичайної виробничої діяльності оператор отримує дані, що відповідають певному рівню точності.

Якщо рівні точності не застосовуються (наприклад, для мінімального матеріального потоку або матеріального потоку із біомаси), оператор вказує замість рівня точності "н/з", а замість порогу невизначеності "Без застосування рівнів точності".

1.5. Досягнута невизначеність

Оператор повинен вказати у відповідному рядку фактичне значення невизначеності, яке досягнуто для визначення даних про діяльність та вказано в оцінці невизначеності, та, за необхідності, надати коментар.

Якщо ЗВТ є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, це значення дорівнює максимально допустимій похибці при експлуатації, встановленій законодавством про метрологію для цього ЗВТ.

Можливості застосування спрощень при оцінці невизначеності наведені у пунктах 29, 30 ПМЗ.

Оператор може використовувати підпункт 1.8 пункту 1 розділу V Типової форми для опису, як саме було отримано досягнуту невизначеність, або для надання посилання на документ з оцінкою невизначеності, включаючи ім'я файлу та дату.

1.6. Розрахункові коефіцієнти

Оператор повинен надати у таблиці інформацію щодо належного рівня точності, що вимагається, рівня точності, що фактично застосовано, та навести опис застосованого рівня точності для кожного розрахункового коефіцієнта, що використовується для даного матеріального потоку: нижчої теплотворної здатності, коефіцієнта викидів (для змішаного палива чи матеріалу - попереднього коефіцієнта викидів), коефіцієнта окислення, коефіцієнта перетворення, вмісту вуглецю, частки біомаси (для змішаного палива чи матеріалу).

Належний рівень точності визначається для кожного розрахункового коефіцієнта з урахуванням категорії установки та категорії матеріального потоку відповідно до пункту 26 ПМЗ. Загальним правилом є застосування найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 2 до ПМЗ для установок категорії А, та найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 1 до ПМЗ для установок категорій Б та В.

Відповідно до абзацу першого пункту 33 ПМЗ розрахункові коефіцієнти можуть бути визначені як значення за замовчуванням або як значення на основі лабораторних аналізів. Вибір одного з цих варіантів визначається застосованим рівнем точності.

Опис рівня точності повинен відповідати одному з наведених нижче варіантів.

"Значення за замовчуванням Типу I" - це або стандартні коефіцієнти, вказані у додатку 3 до ПМЗ (тобто значення, встановлені МГЕЗК), або інші постійні значення відповідно до абзаців третього і четвертого пункту 34 ПМЗ, а саме, значення, гарантовані постачальником або встановлені в результаті аналізів, проведених у минулому, але чинних до поточного часу. Зокрема, для визначення коефіцієнта окислення або коефіцієнта перетворення для будь-якого матеріального потоку оператор має право застосовувати значення за замовчуванням Типу I (відповідно пункту 41 ПМЗ), яке становить 1.

"Значення за замовчуванням Типу II" - це або національні коефіцієнти викидів ПГ, визначені відповідно до абзацу п'ятого пункту 34 ПМЗ і, тобто значення, які були використані для Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ, поданого Україною до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - РКЗК ООН) та опублікованого на його сайті, або деталізовані довідкові значення розрахункових коефіцієнтів, опубліковані Міндовкіллям, або інші довідкові значення із джерел, які погоджені з Міндовкіллям.

"Непрямі дані" - значення, засновані на емпіричних кореляціях, які визначені з належним використанням лабораторних аналізів, проведених, принаймні, один раз на рік. Оскільки ці аналізи проводяться лише один раз на рік, цей рівень вважається рівнем з нижчою точністю порівняно з рівнем, що досягається, коли має місце повномасштабне застосування лабораторних аналізів. Непрямі методи можуть бути засновані, зокрема, на вимірюваннях густини конкретних рідин або газів, включаючи методи, загальноприйняті у металургії та на нафтопереробних заводах, і нижчої теплотворної здатності (далі - НТЗ) для конкретних видів вугілля.

"Дані документів постачальників" - НТЗ може ґрунтуватися на даних документів про поставку (рахунок, паспорт фізико-хімічних показників природного газу тощо), наданих постачальником палива, якщо таке значення було отримано на основі національних або міжнародних стандартів.

"Лабораторні аналізи" - для цього випадку повністю застосовуються вимоги пунктів 35 - 39 ПМЗ.

"Частка біомаси Типу I" - для визначення частки біомаси використовується один із методів, наведених нижче, які вважаються рівноцінними:

значення за замовчуванням або метод оцінки у відповідності до абзацу сьомого пункту 42 ПМЗ;

значення, визначені відповідно до абзацу восьмого пункту 42 ПМЗ, тобто можливо або припустити відсутність біомаси (частка біомаси дорівнює нулю), або використовувати метод оцінки, запропонований оператором та затверджений Міндовкіллям.

"Частка біомаси Типу II" - частка біомаси визначається відповідно до абзацу шостого пункту 42 ПМЗ, тобто шляхом проведення лабораторних аналізів. У цьому випадку застосування відповідних стандартів та аналітичних методів має бути обґрунтовано і затверджено Міндовкіллям.

Відповідно до абзацу десятого пункту 26 ПМЗ для коефіцієнта окислення та коефіцієнта перетворення оператор повинен застосовувати щонайменше найнижчий рівень точності із зазначених у додатку 1 до ПМЗ.

1.7. Інформація щодо розрахункових коефіцієнтів

Для кожного розрахункового коефіцієнта, що перелічені у підпункті 1.6 пункту 1 розділу V Типової форми, залежно від обраного рівня точності (значення за замовчуванням або значення на основі лабораторних аналізів) оператор повинен надати у відповідних рядках таблиці дані щодо застосованого рівня точності, значення за замовчуванням, одиниці виміру, джерела інформації, ідентифікаційного номера лабораторії, посилання на план відбору проб, періодичність відбору проб.

Якщо використовується значення за замовчуванням, потрібно вказати це значення, одиницю виміру та джерело інформації, що відповідає наведеному у підпункті 1.4 пункту 1 розділу IV Типової форми. Це значення має відображати коефіцієнт, що є діючим на дату подання ПМ Міндовкіллю для затвердження. При використанні значення за замовчуванням графи "Ідентифікаційний номер лабораторії", "Посилання на план відбору проб" та "Періодичність відбору проб" не заповнюються.

Якщо використовується значення на основі лабораторних аналізів, потрібно вказати аналітичний метод / лабораторію, посилаючись на дані, наведені у підпункті 1.5 пункту 1 розділу IV Типової форми, а також надати посилання на план відбору проб та періодичність відбору проб. При використанні значення на основі лабораторних аналізів графи "Значення за замовчуванням" та "Джерело інформації" не заповнюються.

Якщо матеріальний потік являє собою змішане паливо чи матеріал, у рядку "Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)" оператор вказує попередній коефіцієнт викидів.

У графі "Одиниця виміру" оператор вказує одиниці виміру, використовуючи відповідні варіанти для кожного розрахункового коефіцієнта:

для НТЗ - "ГДж/т" або "ГДж/тис. м3";

для коефіцієнта викидів (або попереднього коефіцієнта викидів) - "т CO2/ТДж", "т CO2/т" або "т CO2/тис. м3", враховуючи положення пунктів 24 та 40 ПМЗ;

для коефіцієнта окислення та коефіцієнта перетворення - "безрозмірний";

для вмісту вуглецю - "т С/т" або "т С/тис. м3";

для частки біомаси - "безрозмірна".

1.8. Коментарі та пояснення

Оператор може надати будь-які необхідні коментарі та пояснення, які можуть стосуватися, наприклад, методів оцінки частки біомаси, методу отримання непрямих значень (кореляції) тощо.

1.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

Якщо будь-який з рівнів точності, що вимагаються відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 26 ПМЗ, не застосовується до даних про діяльність або до будь-якого з розрахункових коефіцієнтів, оператор повинен навести відповідне обґрунтування.

Якщо зазначено, що застосування рівня точності призведе до необґрунтованих витрат відповідно до пункту 21 ПМЗ, оператор надає Міндовкіллю таке обґрунтування з відповідними розрахунками разом з ПМ та вказує посилання на нього, зазначивши ім'я файлу та дату.

Якщо зазначено, що застосування рівня точності є технічно нездійсненним відповідно до пункту 20 ПМЗ, оператор надає Міндовкіллю таке обґрунтування разом з ПМ та вказує посилання на нього, зазначивши ім'я файлу та дату.

Якщо оператор повинен надати Міндовкіллю план вдосконалення відповідно до абзацу сьомого пункту 26 ПМЗ, цей план вдосконалення подається разом з ПМ і вказується посилання на нього із зазначенням імені файлу та дати.

VI. Управління та контроль

1. Управління

1.1. Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ

Оператор повинен визначити і навести у відповідних рядках перелік посадових осіб на установці, які відповідають за здійснення моніторингу і підготовку звітності, та надати короткий опис сфери їх відповідальності. На додаток до переліку та опису, інформація може бути надана у вигляді діаграми або організаційної схеми.

1.2. Опис письмової процедури розмежування обов'язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог підпункту 3 пункту 58 ПМЗ

Зазначена процедура повинна визначити розподіл обов'язків за моніторинг та звітність серед персоналу, наведеного у переліку посадових осіб, методи підвищення кваліфікації та перевірки його компетентності, а також розподіл обов'язків щодо перевірки даних персоналом, який не було залучено до збору та обробки даних.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

2. Обробка даних

2.1. Опис письмових процедур які застосовуються для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ

У разі використання декількох процедур необхідно навести опис загальної процедури, яка охоплює основні етапи діяльності в системі управління даними, а також надати схему, що ілюструє, як поєднуються процедури управління даними.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему обробки даних (обов'язково); посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються; перелік джерел первинних даних; опис відповідних етапів обробки для кожного конкретного виду діяльності щодо обробки даних.

У рядку "Опис відповідних етапів обробки даних для кожного конкретного виду діяльності" оператор повинен надати коротку інформацію, а у самій процедурі - детальну інформацію щодо кожного етапу з обробки даних - від первинних даних до результатів річних викидів ПГ, що відображатиме послідовність і взаємодію робіт в системі управління даними і включатиме в себе формули і перелік даних, використовувані для визначення викидів ПГ на основі первинних даних. Оператор має включити інформацію про будь-які відповідні електронні системи обробки і зберігання даних та інших матеріалів (у тому числі ручного введення) та спосіб, у який здійснюється запис результатів діяльності в системі управління даними.

3. Діяльність з контролю

3.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для ведення обліку ЗВТ, що використовуються для визначення даних про діяльність та для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури забезпечення калібрування та перевірки на регулярній основі всіх ЗВТ, які використовується для моніторингу, а також дій у випадку, коли обладнання не функціонує належним чином; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.2. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури та отримання даних; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити відомості про процес перевірки повноти та достовірності даних, порівняння з даними за попередні роки, порівняння обсягу споживання палива з даними рахунків та порівняння розрахункових коефіцієнтів, які були визначені на основі лабораторних аналізів, розраховані або отримані від постачальників палива або матеріалу, з національними або міжнародними довідковими значеннями коефіцієнтів, визначеними для відповідних видів палива чи матеріалу (якщо це доречно), а також критерії для відхилення помилкових даних.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.3. Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис повинен містити відомості, що відображають процес зберігання документів, які стосуються моніторингу викидів ПГ, зокрема, даних та інформації, що необхідні для підготовки звіту оператора. Також має бути описано, в який спосіб забезпечується доступ верифікатора до такої інформації або для цілей здійснення державного контролю у сфері МЗВ.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.4. Короткий опис та посилання на відповідні документи, якщо установка має задокументовану систему екологічного менеджменту

За наявності системи екологічного менеджменту оператор повинен надати цю інформацію у відповідному рядку.

3.5. Зазначення стандарту, якщо система екологічного менеджменту сертифікована акредитованою юридичною особою

За наявності сертифікованої системи екологічного менеджменту, наприклад ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" (ISO 14001:2015, IDT), оператор повинен вказати цей стандарт у відповідному рядку.

4. Перелік використаних оператором скорочень і абревіатур

Цей пункт передбачає надання оператором переліку скорочень, абревіатур або визначень, які використовуються при заповненні ПМ.

Зокрема, до зазначеного переліку відносяться такі скорочення та абревіатури:

Скорочення і абревіатури

Визначення

ВД

вид діяльності

ДВ

джерело викидів ПГ

ДД

дані про діяльність

Єдиний реєстр

Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

ЗВТ

засіб вимірювальної техніки

КВ

коефіцієнт викидів

КО

коефіцієнт окислення

КОП

коефіцієнт окислення та перетворення

КП

коефіцієнт перетворення

МГЕЗК

Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

МЗВ

моніторинг, звітність та верифікація

Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів"

НТЗ

нижча теплотворна здатність

П

матеріальний потік

ПГ

парникові гази

ПМ

план моніторингу

ПМЗ

Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 960

РКЗК ООН

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)

СНВВ

системи неперервних вимірювань викидів

ТВ

точка викидів

ТВим

точка вимірювань

5. Додаткова інформація до плану моніторингу

Цей пункт заповнюється, якщо оператор вважає за потрібне надати будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною при розгляді ПМ. Така інформація може бути наведена в окремих документах або файлах у форматах Microsoft Word, Excel або Adobe Acrobat.

При наданні додаткової інформації потрібно навести короткий опис документа та чітко зазначати ім'я файлу, якщо ця інформація представлена у електронному документі, або посилання на номер документа - для документів на папері.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу екологічного
моніторингу, звітності та
управління даними

Олександр АРТЕМЕНКО

Опрос