Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении типовых форм документов в сфере мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов и требований к их заполнению

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Форма, Приказ от 15.02.2021 № 113
действует с 27.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.02.2021

м. Київ

N 113

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2021 р. за N 498/36120

Про затвердження типових форм документів у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів та вимог до їх заповнення

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", підпункту 74 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Типову форму стандартного плану моніторингу;

Вимоги до заповнення Типової форми стандартного плану моніторингу;

Типову форму спрощеного плану моніторингу;

Вимоги до заповнення Типової форми спрощеного плану моніторингу;

Типову форму звіту оператора;

Вимоги до заповнення Типової форми звіту оператора;

Типову форму верифікаційного звіту;

Вимоги до заповнення Типової форми верифікаційного звіту;

Типову форму звіту про вдосконалення;

Вимоги до заповнення Типової форми звіту про вдосконалення.

2. Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару (Олександр АРТЕМЕНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції СТАВЧУК Ірину.

 

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

Ігор ВЕРНЕР

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

 

ТИПОВА ФОРМА СТАНДАРТНОГО ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ

I. Версія плану моніторингу

1. Перелік версій плану моніторингу

Номер версії ПМ

Дата версії ПМ

Статус

Розділи, до яких були внесені зміни
та короткий опис цих змін

1.0

 

 

 

 

 

 

 

II. Дані про оператора та установку

1. Дані про оператора

Повне найменування / Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Код за ЄДРПОУ

 

Вид економічної діяльності (назва та код за КВЕД)

 

Місцезнаходження / Місце проживання (вулиця, будинок)

 

Населений пункт

 

Район

 

Область

 

Поштовий індекс

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

2. Дані про установку

Назва установки

 

Номер державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі

 

Місце розташування (вулиця, будинок)

 

Населений пункт

 

Район

 

Область

 

Географічні координати

 

3. Контактні дані

3.1. Посадова особа, відповідальна за моніторинг

Посада

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

3.2. Заступник посадової особи, відповідальної за моніторинг

Посада

 

Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

III. Опис установки

1. Характеристика видів діяльності установки

1.1. Характеристика установки та видів її діяльності

1.2. Діаграма матеріальних потоків

 

Рисунок 1. Діаграма матеріальних потоків

1.3. Види діяльності на установці

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Вид діяльності

Загальна встановлена потужність виду діяльності

Одиниці виміру потужності

ПГ

ВД1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки

Усереднені показники викидів ПГ від установки

 

т CO2екв

Категорія установки відповідно до пункту 17 ПМЗ

 

 

1.5. Установка з низькими викидами парникових газів або проста установка

Чи є установка з низькими викидами ПГ або простою установкою?

 

1.6. Обґрунтування оцінки річних викидів парникових газів

 

2. Викиди парникових газів на установці

2.1. Застосована методика моніторингу викидів парникових газів

Методика на основі розрахунків (пункти 24, 25 ПМЗ)

 

Методика на основі неперервних вимірювань викидів CO2 (абзац другий пункту 43 ПМЗ)

 

Альтернативна методика (пункт 22 ПМЗ)

 

Методика на основі неперервних вимірювань викидів N2O (абзац перший пункту 43 ПМЗ)

 

2.2. Список джерел викидів парникових газів

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ

Назва джерела викидів ПГ

Ідентифікаційний номер виду діяльності, в якій задіяне джерело викидів ПГ

ДВ01

 

 

 

 

 

2.3. Список точок викидів парникових газів

Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ

Опис точки викидів ПГ

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ, що відноситься до точки викидів

ПГ

ТВ01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Точки вимірювання, де встановлені системи неперервних вимірювань

Ідентифікаційний номер точки вимірювання

Опис точки вимірювання

Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ

Оцінка викидів
(т CO2екв/рік)

Категорія джерела викидів ПГ

ПГ

ТВим01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Матеріальні потоки на установці

Ідентифікаційний номер матеріального потоку

Назва матеріального потоку

Тип матеріального потоку

Ідентифікаційний номер виду діяльності

Ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ

Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ

П01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Оцінка обсягу викидів парникових газів та визначення категорій матеріальних потоків

Ідентифікаційний номер матеріального потоку

Назва матеріального потоку

Тип матеріального потоку

Оцінка викидів, (т СО2екв/рік)

Можлива категорія матеріального потоку

Фактична категорія матеріального потоку

П01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Методика на основі розрахунків

1. Розрахунок викидів CO2 на установці

1.1. Опис методики на основі розрахунків для моніторингу викидів CO2 (якщо використовується)

1.2. Список засобів вимірювальної техніки для визначення даних про діяльність

Ідентифікаційний номер ЗВТ

Тип ЗВТ

Розташування та ідентифікаційний номер, що застосовує оператор

Діапазон вимірювань

Невизначеність (похибка), зазначена у документі ЗВТ (± %)

Типовий діапазон вимірювань

Одиниця вимірювання

нижня межа

верхня межа

нижня межа

верхня межа

ЗВТ01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Назва та посилання на документ з розрахунками для оцінки невизначеності

 

1.4. Перелік джерел інформації

Ідентифікаційний номер джерела інформації

Опис джерела інформації

ДІ01

 

 

 

1.5. Лабораторії і методи, які використовуються для визначення розрахункових коефіцієнтів на основі аналізів (якщо використовуються)

Ідентифікаційний номер лабораторії

Найменування лабораторії

Параметр

Метод аналізу (посилання на метод і короткий опис)

Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?

Якщо лабораторія неакредитована, посилання на документ, що підтверджує відповідність лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності

Лаб01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Опис письмових процедур для лабораторних аналізів (якщо використовуються)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

1.7. Опис письмових процедур щодо плану відбору проб для аналізів (якщо використовуються)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

1.8. Опис письмових процедур, які використовуються для перегляду відповідності плану відбору проб (якщо використовуються)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

1.9. Опис письмових процедур, які використовуються для оцінки запасів, пов'язаних із матеріальними потоками (якщо використовуються)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

1.10. Опис письмової процедури, яка застосовується для ведення обліку ЗВТ, що використовуються для визначення даних про діяльність

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (якщо застосовуються)

 

V. Матеріальні потоки

1. Рівні точності для даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів

Матеріальний потік

П01

[назва]

[категорія]

Тип матеріального потоку (відповідно до зазначеного у підпункті 2.5 пункту 2 розділу III)

 

Застосована методика

 

Параметр, до якого застосовується невизначеність

 

1.1. Метод визначення даних про діяльність

Метод визначення даних про діяльність

 

Вимірювальна система під контролем

 

Оператор є власником вимірювальної системи?

 

Чи використовуються рахунки для визначення обсягу палива або сировини?

 

Чи торговельний партнер-постачальник палива/сировини і оператор є незалежними?

 

1.2. Ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються

ЗВТ01

 

 

 

 


Коментарі та пояснення, зокрема, якщо використовуються кілька ЗВТ

 

1.3. Рівень точності для даних про діяльність відповідно до вимог ПМЗ

1.4. Рівень точності для даних про діяльність, який застосовано

1.5. Досягнута невизначеність

 
 

 

 
 

 

 

 


1.6. Розрахункові коефіцієнти

Розрахункові коефіцієнти

Рівень точності, що вимагається

Рівень точності, що застосовано

Опис рівня точності, що застосовано

Нижча теплотворна здатність

 

 

 

Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)

 

 

 

Коефіцієнт окислення

 

 

 

Коефіцієнт перетворення

 

 

 

Вміст вуглецю

 

 

 

Частка біомаси (якщо застосовується)

 

 

 

1.7. Інформація щодо розрахункових коефіцієнтів

Розрахунковий коефіцієнт

Застосова-
ний рівень точності

Значення за замовчу-
ванням

Одиниця виміру

Джерело інформації

Ідентифіка-
ційний номер лабора-
торії

Посилання на план відбору проб

Періодич-
ність відбору проб

Нижча теплотворна здатність

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт окислення

 

 

 

 

 

 

 

Коефіцієнт перетворення

 

 

 

 

 

 

 

Вміст вуглецю

 

 

 

 

 

 

 

Частка біомаси (якщо застосовується)

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Коментарі та пояснення

 

1.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

 

VI. Методики на основі неперервних вимірювань

1. Вимірювання викидів CO2 та N2O

1.1. Опис методики на основі неперервних вимірювань

 

1.2. Технологічна схема

 

1.3. Характеристика та розташування ЗВТ, встановлених у точках вимірювання

Ідентифікаційний номер ЗВТ

Тип ЗВТ

Розташування та ідентифікацій-
ний номер, що застосовує оператор

Діапазон вимірювань

Невизначеність (похибка), зазначена у документі ЗВТ
(± %)

Типовий діапазон вимірювань

Періодичність вимірювання

Одиниця вимірювання

нижня межа

верхня межа

нижня межа

верхня межа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Оцінка невизначеності та посилання на документ з розрахунками

 

1.5. Лабораторії та методи, які використовуються при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

Ідентифікаційний номер лабораторії

Найменування лабораторії

Параметр

Метод аналізу, включаючи ідентифікаційний номер процедури та короткий опис методу

Чи акредитована лабораторія для цього аналізу відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019

Якщо лабораторія неакредитована, посилання на документ, що підтверджує відповідність лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності

Лаб01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інформація щодо точок вимірювання

Точка вимірювання

ТВим01

[назва]

[ПГ]

2.1.

Тип операції

 

 


 

2.2. Ідентифікаційні номери засобів вимірювальної техніки, що використовуються

 

 

 

 

 

 

 

Коментар щодо підходу, якщо використовується декілька ЗВТ

 

2.3 Рівень точності, що вимагається:

2.4. Рівень точності, який застосовано:

2.5. Досягнута невизначеність:

 

 

 

 

 

 


2.6. Застосовані стандарти та будь-які відхилення від цих стандартів

 

2.7. Посилання на процедури

Формула(и) розрахунку, що застосовується(ються) для агрегування даних і визначення річних викидів ПГ

 

Метод, за яким визначається можливість розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів або середніх значень за коротший референтний період (за наявності 80 % окремих результатів вимірювань, як зазначено у абзаці першому пункту 48 ПМЗ), а також метод заміщення відсутніх даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 48 ПМЗ

 

Розрахунок обсягу відхідного газового потоку (якщо застосовується)

 

Визначення обсягу CO2, що походить з біомаси та вираховується з виміряних викидів CO2, якщо це доречно

 

Підтвердження обсягів викидів ПГ, визначених з використанням методики на основі неперервних вимірювань, за допомогою розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ, якщо це доречно

 

2.8. Коментарі та пояснення

 

2.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

 

3. Управління та процедури для методики на основі неперервних вимірювань

3.1. Опис письмових процедур щодо методу і розрахункових формул для агрегування даних і визначення річних викидів ПГ у CO2екв. при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (у відповідних випадках)

 

3.2. Опис письмових процедур щодо методу визначення можливості розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів (або середніх значень за коротший референтний період), а також методи заміщення відсутніх даних

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (у відповідних випадках)

 

3.3. Опис письмових процедур щодо розрахунку обсягу відхідного газового потоку (якщо обсяг відхідного газового потоку визначається шляхом розрахунків відповідно до абзацу дев'ятого пункту 46 ПМЗ)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (у відповідних випадках)

 

3.4. Опис письмових процедур визначення обсягу CO2, що походить від біомаси, та його віднімання від виміряного обсягу викидів CO2 відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (у відповідних випадках)

 

3.5. Опис письмових процедур для проведення підтвердних розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему/діаграму (якщо застосовується)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Перелік стандартів (у відповідних випадках)

 

VII. Альтернативна методика

1. Опис альтернативної методики

1.1. Опис методики моніторингу, яка застосовується до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

 

1.2. Обґрунтування застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

 

1.3. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення щорічної оцінки невизначеності відповідно до вимог, передбачених у пункті 22 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

VIII. Викиди N2O

1. Управління та процедури для моніторингу викидів N2O

1.1. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які застосовуються для визначення обсягу матеріалів, що використовуються в процесі виробництва, а також максимального обсягу матеріалу, що використовується при повній потужності

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.2. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які використовуються для визначення погодинного обсягу виробленого продукту (азотної кислоти при 100 % концентрації)

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.3. Опис письмових процедур щодо методу та параметрів, які застосовуються для визначення концентрації N2O у відхідних газових потоках від кожного джерела викидів ПГ, робочого діапазону обладнання та його невизначеності, а також методи визначення концентрації у випадках виходу значень за межі робочого діапазону та ситуації, за яких це може відбуватися

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.4. Опис письмових процедур щодо методу, який застосовується для визначення періодичних неконтрольованих викидів N2O з джерел викидів при виробництві азотної кислоти

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.5. Опис письмових процедур, які визначають, яким чином або якою мірою установка працює зі змінними навантаженнями, а також яким чином здійснюється оперативне управління

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.6. Інформація про технологічні умови, які відрізняються від умов під час звичайного режиму роботи

 

IX. Управління та контроль

1. Управління

1.1. Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ

Посада

Обов'язки

 

 

 

 

1.2. Опис письмової процедури розмежування обов'язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог, передбачених у підпункті 3 пункту 58 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

1.3. Опис письмової процедури регулярної оцінки прийнятності плану моніторингу, що охоплює, зокрема, будь-які потенційні заходи з удосконалення методики моніторингу, відповідно до вимог, передбачених у пункті 13 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

2. Обробка даних

2.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (обов'язково)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

Перелік джерел первинних даних

 

Опис відповідних етапів обробки даних для кожного конкретного виду діяльності

 

 

Рисунок 2. Схема обробки даних

3. Діяльність з контролю

3.1. Опис письмових процедур, які використовуються для оцінки властивих ризиків та ризиків системи контролю відповідно до вимог, передбачених у пункті 57 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ*

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.2. Опис письмових процедур, які використовуються для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.3. Опис письмових процедур щодо забезпечення якості системи інформаційних технологій, що використовується для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 60 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.4. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.5. Опис письмових процедур, які використовуються для внесення правок і коригувальних дій відповідно до вимог, передбачених у пункті 63 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.6. Опис письмових процедур, які використовуються для управління процесами, що передані на виконання зовнішнім виконавцям, відповідно до вимог, передбачених у пункті 64 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.7. Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ

Назва процедури

 

Посилання на процедуру

 

Посилання на схему (якщо можливо)

 

Відповідальна посадова особа або підрозділ

 

Короткий опис процедури

 

Місцезнаходження відповідних записів та інформації

 

Назви інформаційних технологій (якщо застосовуються)

 

Список стандартів (якщо застосовуються)

 

3.8. Результати оцінки ризиків

 

3.9. Короткий опис та посилання на відповідні документи, якщо установка має задокументовану систему екологічного менеджменту

 

3.10. Зазначення стандарту, якщо система екологічного менеджменту сертифікована акредитованою юридичною особою

 

4. Перелік використаних оператором скорочень і абревіатур

Скорочення і абревіатури

Визначення

 

 

 

 

 

 

5. Додаткова інформація до плану моніторингу

N

Назва файлу / посилання

Короткий опис документа

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу екологічного
моніторингу, звітності
та управління даними

Олександр АРТЕМЕНКО

 

ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ ТИПОВОЇ ФОРМИ СТАНДАРТНОГО ПЛАНУ МОНІТОРИНГУ

I. Версія плану моніторингу

1. Перелік версій плану моніторингу

У кожній версії плану моніторингу (далі - ПМ) оператор повинен вказати її номер та дату.

Оператор має визначитися з тим, чи є зміни істотними або неістотними, та здійснювати оновлення номера версії ПМ. Внесення неістотних змін до ПМ, які не потребують затвердження Міндовкіллям, призводить до зміни значення в номері версії після крапки. Внесення істотних змін до ПМ, які потребують затвердження Міндовкіллям, призводить до зміни значення в номері версії ПМ до крапки.

Моніторинг викидів парникових газів (далі - ПГ) від установки завжди повинен проводитися відповідно до останньої затвердженої версії ПМ, за винятком випадків, коли ПМ із змінами був поданий Міндовкіллю та знаходиться в стані очікування затвердження. Відповідно до пункту 15 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 960 (далі - ПМЗ), в таких випадках моніторинг повинен здійснюватися з використанням останнього затвердженого ПМ, і, паралельно, з використанням ПМ із змінами, поданого Міндовкіллю для затвердження.

II. Дані про оператора та установку

1. Дані про оператора

Оператор вказує у відповідному рядку своє повне найменування/прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), код за ЄДРПОУ, назву виду економічної діяльності та код за КВЕД, місцезнаходження/місце проживання (вулиця, номер будинку, населений пункт, район, область, поштовий індекс), номер телефону, факс, електронну адресу.

2. Дані про установку

Оператор вказує у відповідних рядках назву установки, номер державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр), місце розташування, населений пункт, район, область, географічні координати.

3. Контактні дані

3.1. Посадова особа, відповідальна за моніторинг

Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу посадової особи, відповідальної за моніторинг.

3.2. Заступник посадової особи, відповідальної за моніторинг

Оператор вказує у відповідних рядках посаду, прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), номер телефону та електронну адресу заступника посадової особи, відповідальної за моніторинг.

III. Опис установки

1. Характеристика видів діяльності установки

1.1. Характеристика установки та видів її діяльності

Оператор повинен навести короткий опис установки, включаючи її призначення, види діяльності, що призводять до викидів ПГ, згідно з Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 880 (далі - Перелік видів діяльності), основне технічне обладнання, яке використовується в межах кожного виду діяльності. Опис також має містити нетехнічну стислу характеристику установки.

В описі має бути визначена будь-яка частина установки, яка не експлуатується оператором, та/або частина установки, на яку не поширюється моніторинг, звітність та верифікація (далі - МЗВ), та надані відповідні пояснення.

1.2. Діаграма матеріальних потоків

Оператор повинен надати діаграму матеріальних потоків, яка відображає взаємозв'язки між джерелами викидів, матеріальними потоками і доповнює опис установки та видів її діяльності, наведений у підпункті 1.1 пункту 1 розділу III Типової форми стандартного плану моніторингу (далі - Типова форма). Оператор має навести посилання на діаграму, включаючи ім'я файлу та дату, і додати його до ПМ при поданні Міндовкіллю.

1.3. Види діяльності на установці

Оператор повинен перелічити усі види діяльності (далі - ВД), що здійснюються на установці, згідно з Переліком видів діяльності. У відповідних графах таблиці оператор вказує ідентифікаційний номер виду діяльності, його назву, загальну встановлену потужність для виду діяльності, одиниці виміру потужності та ПГ.

Потужність для виду діяльності спалювання палива означає номінальну теплову потужність, що є величиною витрат палива при спалюванні за умов максимального безперервного завантаження установки, помноженою на теплотворну здатність палива, та виражену у мегаватах теплової енергії.

Потужність для інших видів діяльності розраховується у тоннах виробленої продукції на добу за умов максимального безперервного завантаження установки.

Оператор повинен переконатися, що межі установки визначені вірно та у відповідності до пункту 18 ПМЗ.

1.4. Оцінка річних викидів парникових газів від установки

Оператор повинен вказати у відповідних рядках усереднені показники викидів ПГ від установки і класифікувати установку відповідно до категорій, визначених згідно з абзацами третім - п'ятим пункту 17 ПМЗ.

Відповідна категорія буде застосовуватись для визначення вимог до рівнів точності, що використовуються у пункті 1 розділу V Типової форми.

Оператор вказує усереднені верифіковані річні викиди ПГ попередніх звітних періодів або, у разі відсутності чи недоречності цих даних, консервативну оцінку середніх річних викидів за виключенням викидів CO2, що походять від біомаси.

Якщо зміна значення усереднених верифікованих річних викидів ПГ попередніх звітних періодів не призводить до зміни у категорії установки, це не вважається істотними змінами у ПМ. Якщо оператор при зміні категорії установки не переходить до застосування нижчого рівня точності, такі зміни також вважаються неістотними. Оновлення цього значення призводить до зміни версії ПМ згідно з пунктом 1 розділу I Типової форми.

1.5. Установка з низькими викидами парникових газів або проста установка

У відповідному рядку оператор надає відповідь "Так", якщо установка відповідає критеріям установки із низькими викидами або простої установки відповідно до пунктів 50 і 52 ПМЗ відповідно.

Якщо обрано відповідь "Так", оператор має право використовувати Типову форму спрощеного ПМ, що зазвичай передбачає застосування тільки стандартної методики на основі розрахунків.

1.6. Обґрунтування оцінки річних викидів парникових газів

Оператор повинен надати коротке обґрунтування розрахунків, якщо середнє значення річних викидів ПГ базується не на верифікованих звітах, а розраховувалося на основі консервативної оцінки або прогнозних значеннях, наприклад, для нових установок.

2. Викиди парникових газів на установці

2.1. Застосована методика моніторингу викидів парникових газів

Оператор повинен вказати методику моніторингу, яка застосовується, зазначивши "Так" або "Ні" у відповідних рядках. Згідно з пунктом 19 ПМЗ викиди ПГ можуть бути визначені з використанням як методики на основі розрахунків, так і методики на основі неперервних вимірювань, за винятком випадків, коли ПМЗ передбачає застосування чітко визначеної методики.

Оператор в межах однієї установки має право поєднувати різні методики для різних джерел викидів ПГ та матеріальних потоків за умови надання обґрунтування того, що це не призведе до недоврахування або подвійного обліку викидів ПГ.

Оператор має право застосовувати альтернативну методику для окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ у разі одночасного дотримання низки умов відповідно до пункту 22 ПМЗ.

2.2. Список джерел викидів парникових газів

Оператор повинен надати перелік джерел викидів ПГ (ДВ). Ці дані мають стосуватися видів діяльності, що здійснюються на установці.

У відповідних графах таблиці оператор вказує ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ, його назву та ідентифікаційний номер виду діяльності, в якій задіяне джерело викидів ПГ.

Посилання на вид діяльності в останній графі таблиці відноситься до діяльності відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 розділу III Типової форми. Якщо джерело викидів ПГ відноситься до декількох видів діяльності, потрібно вказати їх через кому, наприклад, "ВД1, ВД2", або через діапазон, наприклад, "ВД1 - ВД3".

2.3. Список точок викидів парникових газів

Оператор повинен надати перелік точок викидів ПГ (ТВ)1 та навести для кожної з них короткий опис. Ідентифікаційний номер точки викидів ПГ та її опис наводиться у першій та другій графах таблиці.

____________
1 Точкою викидів ПГ вважається отвір спеціально спорудженого газоходу, труби або іншої споруди, з якої в атмосферу надходять ПГ.

У третій графі таблиці вказується один чи декілька видів діяльності (ВД) із зазначених у підпункті 1.3 пункту 1 розділу III Типової форми, що відносяться до даної точки викидів, у четвертій графі ідентифікаційний номер джерела викидів ПГ із зазначених у підпункті 2.2 пункту 2 розділу III Типової форми, що відноситься до точки викидів, у п'ятій графі - ПГ (CO2 та/або N2O).

У разі наявності декількох видів діяльності потрібно вказати їх через кому, наприклад: "ВД1, ВД2" або через діапазон, наприклад: "ВД1 - ВД3".

2.4. Точки вимірювання, де встановлені системи неперервних вимірювань

Цей пункт заповнюється тільки при застосуванні оператором методики на основі неперервних вимірювань. Заповнення не потрібно, якщо у підпункті 2.1 пункту 2 розділу III Типової форми не було зазначено, що застосовуватиметься саме ця методика.

Якщо застосовується методика на основі неперервних вимірювань, оператор повинен навести і описати всі точки вимірювання (ТВим), де викиди ПГ вимірюються автоматизованими системами неперервних вимірювань викидів (далі - СНВВ).

Для кожної точки вимірювання у відповідних графах таблиці вказується її ідентифікаційний номер, опис, ідентифікаційний номер точки викидів ПГ, оцінка ПГ та категорія джерела викидів ПГ.

Оператор класифікує джерело викидів ПГ відповідно до категорій, визначених згідно з абзацами одинадцятим та дванадцятим пункту 17 ПМЗ.

2.5. Матеріальні потоки на установці

Оператор повинен надати перелік всіх матеріальних потоків (П), моніторинг яких здійснюється на установці за допомогою методики на основі розрахунків (стандартної методики або балансу мас).

Для кожного матеріального потоку у першій - третій графах таблиці вказується його ідентифікаційний номер, назва та тип.

Матеріальні потоки можуть мати такі назви як, наприклад, "природний газ", "мазут", "вугілля".

Для кожного матеріального потоку оператор вказує один із таких типів:

спалювання - стандартизовані комерційні види палива;

спалювання - інші газоподібні та рідкі види палива;

спалювання - тверді види палива;

спалювання - газопереробка;

спалювання - газ, спалений у факелі;

спалювання - очищення газів - карбонати (Метод А);

спалювання - очищення газів - гіпс (Метод Б);

переробка нафти - баланс мас;

переробка нафти - регенерація каталізатора каталітичного крекінгу;

переробка нафти - виробництво водню;

кокс - паливо як вхідний матеріал;

кокс - карбонат як вхідний матеріал (Метод А);

кокс - оксид як вихідний матеріал (Метод Б);

кокс - баланс мас;

металева руда - карбонат як вхідний матеріал;

металева руда - баланс мас;

чавун та сталь - паливо як вхідний матеріал;

чавун та сталь - карбонат як вхідний матеріал;

чавун та сталь - баланс мас;

виробництво або обробка залізовмісних сплавів - баланс мас.

виробництво або обробка залізовмісних сплавів - викиди від технологічних процесів;

цементний клінкер - вхідний матеріал печі (Метод А);

цементний клінкер - вихід клінкеру (Метод Б);

цементний клінкер - пил клінкерної печі;

цементний клінкер - органічний (некарбонатний) вуглець;

вапно / доломіт / магнезит - карбонати (Метод А);

вапно / доломіт / магнезит - оксиди лужноземельних металів (Метод Б);

вапно / доломіт / магнезит - пічний пил (Метод Б);

виробництво аміаку;

інше (вказати).

При застосуванні методики балансу мас назва типу матеріального потоку повинна містити словосполучення "баланс мас", наприклад, "Цементний клінкер - баланс мас".

У четвертій - шостій графах таблиці мають бути наведені ідентифікаційні номери видів діяльності, джерел викидів ПГ та точок викидів, яким відповідає кожний матеріальний потік. Якщо до одного матеріального потоку відносяться декілька видів діяльності або джерел викидів, потрібно навести їх через кому, наприклад, "ВД1, ВД2" чи "ДВ01, ДВ02" або через діапазон, наприклад: "ВД1 - ВД3" чи "ДВ01 - ДВ03".

2.6. Оцінка обсягу викидів парникових газів та визначення категорій матеріальних потоків

У відповідній графі таблиці для кожного матеріального потоку оператор вказує його ідентифікаційний номер, назву, тип, оцінку викидів ПГ, можливу та фактичну категорію матеріального потоку.

Ідентифікаційний номер матеріального потоку, його назва та тип матеріального потоку повинні відповідати переліку, наведеному у підпункті 2.5 пункту 2 розділу III Типової форми.

При застосуванні методики на основі розрахунків оператор повинен класифікувати кожний матеріальний потік, порівнюючи викиди ПГ, пов'язані з кожним матеріальним потоком, з сумарними викидами ПГ, в одну з наступних категорій згідно з абзацами сьомим - дев'ятим пункту 17 ПМЗ:

незначні матеріальні потоки;

мінімальні матеріальні потоки;

значні матеріальні потоки.

Якщо окремий матеріальний потік за своїм обсягом не перевищує межу категорій "незначний" або "мінімальний", але сукупні викиди ПГ всіх потоків цієї категорії перевищують таку межу, то лише частина матеріальних потоків, сукупний обсяг яких не перевищує відповідної межі, може бути зазначена у відповідній категорії. Для решти потоків застосовується категорія рівнем вище. В зв'язку з цим, для кожного матеріального потоку спочатку визначається категорія, що була би можливою, якщо потік оцінювався окремо без урахування категорій інших потоків (п'ята графа таблиці "Можлива категорія матеріального потоку"). Після цього визначається категорія, що фактично застосовується з урахуванням обмеження сукупного обсягу викидів ПГ всіх потоків цієї категорії (шоста графа таблиці "Фактична категорія матеріального потоку").

Для категоризації матеріальних потоків при застосуванні методики балансу мас слід брати до уваги тільки абсолютні значення викидів ПГ, пов'язаних з відповідними матеріальними потоками. Зокрема, якщо матеріальний потік є вихідним потоком у балансі мас та має від'ємне значення викидів ПГ (із знаком "мінус"), для цілей категоризації матеріальних потоків враховується його абсолютне значення (із знаком "плюс"). Таким чином, при застосуванні методики балансу мас сума абсолютних значень CO2 від матеріальних потоків, розрахована для цілей категоризації матеріальних потоків, буде перевищувати загальний обсяг викидів від установки.

IV. Методика на основі розрахунків

1. Розрахунок викидів СО2 на установці

1.1. Опис методики на основі розрахунків для моніторингу викидів CO2 (якщо використовується)

У випадку використання методики на основі розрахунків оператор повинен надати короткий опис методики, включаючи формули, які використовуються для визначення викидів CO2.

Якщо опис занадто великий, наприклад, якщо застосовуються складні формули, оператор може надати опис в окремому документі. У такому випадку слід навести посилання на файл, що містить зазначений опис, включаючи ім'я файлу та дату.

Зазначений опис також має засвідчити, яким чином наведена методика та інформація, представлена в інших пунктах ПМ, сукупно використовуються для розрахунку викидів ПГ.

1.2. Список засобів вимірювальної техніки для визначення даних про діяльність

Оператор повинен навести дані щодо усіх засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), які будуть використовуватися для визначення викидів ПГ від кожного матеріального потоку при використанні методики на основі розрахунків. ЗВТ, що використовуються для неперервних вимірювань викидів, повинні бути вказані у підпункті 1.3 пункту 1 розділу VI Типової форми.

В першій графі таблиці вказується ідентифікаційний номер ЗВТ, що використовується в схемі матеріальних потоків (підпункт 1.2 пункту 1 розділу III Типової форми).

В другій графі таблиці вказується тип ЗВТ. Прикладами типу ЗВТ можуть бути наступні:

роторний витратомір;

турбінний витратомір;

діафрагмовий витратомір;

сопловий витратомір;

труба Вентурі;

ультразвуковий витратомір;

вихровий витратомір;

витратомір Коріоліса;

витратомір шестеренчастий;

мостові ваги;

конвеєрні стрічкові ваги.

В третій графі таблиці вказується, де саме на установці розміщено ЗВТ, і як він позначається у внутрішніх документах оператора.

У четвертій - шостій графах таблиці наводиться інформація щодо діапазону вимірювань.

При використанні витратомірів газу у четвертій графі таблиці вказується "м3/год", якщо перерахунок з урахуванням тиску та температури здійснюється безпосередньо в приладі. Якщо такий перерахунок здійснюється окремим приладом, у цій графі потрібно вказати "м3", а відповідні ЗВТ, що використовуються для визначення тиску, температури, перерахунку об'єму, вказати окремо.

Для кожного ЗВТ у сьомій графі таблиці наводиться невизначеність (похибка), включаючи діапазон, для якого встановлено значення невизначеності, як зазначено в документах ЗВТ. У деяких випадках невизначеність може бути вказана у документах ЗВТ для кількох діапазонів. У такому випадку потрібно вказати усі діапазони для цього ЗВТ.

Типовий діапазон вимірювань, що наводиться у восьмій та дев'ятій графах таблиці, означає діапазон, в якому відповідний ЗВТ зазвичай використовується у вимірювальній системі на установці.

Всі ЗВТ повинні бути чітко ідентифіковані оператором за допомогою, наприклад, серійного номера ЗВТ. Заміна ЗВТ (наприклад, планова або внаслідок пошкодження) не вважається істотною зміною ПМ відповідно до пункту 14 ПМЗ.

1.3. Назва та посилання на документ з розрахунками для оцінки невизначеності

Оператор повинен надати документ з розрахунками оцінки невизначеності, що підтверджують дотримання застосовуваних рівнів точності відповідно до вимог, передбачених у ПМЗ.

Відповідно до підпункту 3 пункту 53 ПМЗ оператори установок з низькими обсягами викидів ПГ та оператори простих установок не надають Міндовкіллю оцінку невизначеності.

Оператор має навести посилання на документ з розрахунками оцінки невизначеності, включаючи ім'я файлу, що його містить, і дату.

1.4. Перелік джерел інформації

Оператор повинен навести всі відповідні джерела інформації (далі - ДІ), з яких отримуються значення за замовчуванням для розрахункових коефіцієнтів відповідно до пункту 34 ПМЗ. У відповідних рядках для кожного джерела інформації наводиться його ідентифікаційний номер та опис.

Зазвичай такими джерелами інформації є додаток 3 до ПМЗ та Керівні принципи для національних інвентаризацій парникових газів Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (далі - МГЕЗК).

У випадках, коли значення за замовчуванням змінюються на щорічній основі, оператор повинен вказати джерело, яке буде використано для отримання значень у динаміці, наприклад, Національний звіт (кадастр) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ, інтернет сторінка Міндовкілля тощо.

1.5. Лабораторії і методи, які використовуються для визначення розрахункових коефіцієнтів на основі аналізів (якщо використовуються)

Оператор повинен у відповідних графах таблиці надати інформацію щодо кожної лабораторії, включаючи її ідентифікаційний номер, найменування, параметри, що вимірюються, навести посилання та короткий опис методів, які використовуються для аналізу палива та матеріалів з метою визначення всіх розрахункових коефіцієнтів відповідно до обраного рівня точності.

У п'ятій графі таблиці оператор зазначає "Так" чи "Ні" у відповідь на питання "Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?".

Якщо лабораторія не акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), оператор у шостій графі таблиці надає посилання на окремий документ, що містить обґрунтоване підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності відповідно до пункту 38 ПМЗ. Посилання має включати ім'я файлу, що містить цей документ, і дату.

В разі використання потокових газових хроматографів, екстракційних або неекстракційних газоаналізаторів необхідно дотримуватись вимог абзацу третього пункту 35 ПМЗ.

1.6. Опис письмових процедур для лабораторних аналізів (якщо використовуються)

Оператор повинен надати інформацію щодо письмових процедур з аналізу параметрів, зазначених у підпункті 1.5 пункту 1 розділу IV Типової форми.

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури, та дані, які отримуються при виконанні процедури, або дані, які врегульовуються процедурою; короткий опис процедури, який дозволяє оператору, Міндовкіллю та верифікатору встановити основні параметри та операції, які мають бути виконані; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Якщо декілька процедур використовуються для аналогічних цілей, але для різних матеріальних потоків або параметрів, оператор має надати інформацію щодо загальної процедури, яка охоплює спільні елементи та контроль якості методів, що застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

1.7. Опис письмових процедур щодо плану відбору проб для аналізів (якщо використовуються)

Процедури, наведені оператором, повинні охоплювати елементи плану відбору проб відповідно до вимог пункту 36 ПМЗ. Опис процедури подається Міндовкіллю разом з ПМ.

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Якщо декілька процедур використовуються для аналогічних цілей, але для різних матеріальних потоків або параметрів, оператор має надати інформацію щодо загальної процедури, яка охоплює спільні елементи та контроль якості методів, що застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

1.8. Опис письмових процедур, які використовуються для перегляду відповідності плану відбору проб (якщо використовуються)

Оператор повинен описати процедуру перегляду відповідності та внесення змін до плану відбору проб відповідно до абзацу третього пункту 36 ПМЗ.

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

1.9. Опис письмових процедур, які використовуються для оцінки запасів, пов'язаних із матеріальними потоками (якщо використовуються)

Якщо це доречно, оператор має описати процедуру, яка використовується для оцінки змін запасів для будь-якого матеріального потоку, який контролюється з урахуванням змін у запасах (визначається у підпункті 1.1 пункту 1 розділу V Типової форми).

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

1.10. Опис письмової процедури, яка застосовується для ведення обліку ЗВТ, що використовуються для визначення даних про діяльність

Зазначена процедура застосовується, коли оператор для визначення даних про діяльність щодо одного або декількох матеріальних потоків використовує вимірювальну систему під своїм контролем.

Оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури, яка застосовується для обліку ЗВТ, встановлених на установці, що використовуються для визначення даних про діяльність; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

V. Матеріальні потоки

1. Рівні точності для даних про діяльність та розрахункових коефіцієнтів

У цьому пункті оператор повинен надати опис даних для кожного матеріального потоку з переліку потоків, наведеного у підпункті 2.5 пункту 2 розділу III Типової форми.

Оператор надає інформацію для кожного матеріального потоку окремо, використовуючи той самий формат.

У перших трьох рядках загальної частини оператор вказує ідентифікаційний номер матеріального потоку, його назву та категорію. У таблиці нижче зазначається тип матеріального потоку відповідно до підпункту 2.5 пункту 2 розділу III Типової форми, застосована методика, параметр, до якого застосовується невизначеність.

У рядку "Застосована методика" оператор вказує "Стандартна методика" або "Баланс мас", а також номер та назву методики, наведені у Методичних рекомендаціях з оцінки викидів парникових газів за видами діяльності установок, затверджених Міндовкіллям.

У рядку "Параметр, до якого застосовується невизначеність" оператор вказує параметр, який вимірюється для визначення даних про діяльність, наприклад, "Обсяг палива" або "Обсяг продукції", а також його одиниці виміру, зазначивши у дужках: "[т]" або "[тис. м3]".

1.1. Метод визначення даних про діяльність

Дані про діяльність щодо матеріального потоку можуть бути визначені таким чином:

за допомогою вимірювання безпосередньо перед або після процесу, що призводить до викидів ПГ (в залежності від застосованої методики). Це, наприклад, може бути постійне вимірювання потоку палива, що подається у процес спалювання. В такому випадку для отримання даних про діяльність немає необхідності враховувати зміни у запасах палива, сировини чи продукції на складі;

за допомогою розрахунку на основі даних щодо обсягу надходження або відпуску палива або сировини (наприклад, окремих поставок) та змін у запасах на складі.

З врахуванням цього, при зазначенні методу визначення даних про діяльність оператор має вказати у відповідному рядку або "Безпосереднє вимірювання (перед або після процесу)" або "Розрахунок з урахуванням змін у запасах на складі".

Якщо вибрано "Розрахунок з урахуванням змін у запасах на складі" як метод визначення даних про діяльність установки, оператор повинен передбачити і у підпункті 1.9 пункту 1 розділу IV Типової форми надати інформацію щодо письмової процедури чи процедур, які використовуються для оцінки запасів, пов'язаних із матеріальними потоками.

При заповнені рядка "Вимірювальна система під контролем" потрібно вказати "Оператор", якщо вимірювальна система знаходиться під власним контролем або "Торговельний партнер", якщо вона знаходиться поза власним контролем оператора. Оператор може використовувати дані вимірювальної системи поза його контролем лише за умови дотримання вимог абзацу першого пункту 31 ПМЗ.

У рядку "Оператор є власником вимірювальної системи?" необхідно зазначити "Так" або "Ні".

Рядок "Чи використовуються рахунки для визначення обсягу палива або сировини?" застосовується лише, якщо оператор не є власником вимірювальної системи. Відповідь може бути "Так" або "Ні".

У рядку "Чи торговельний партнер - постачальник палива/сировини і оператор є незалежними?", тобто не пов'язаними відносинами контролю, оператор надає відповідь "Так" або "Ні". Оператор має право використовувати обсяги, зазначені в рахунках, лише у випадку відповіді "Так" відповідно до абзацу третього пункту 31 ПМЗ.

1.2. Ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються

Оператор повинен вказати ідентифікаційні номери ЗВТ, що використовуються, відповідно до їх визначення у підпункті 1.2 пункту 1 розділу IV Типової форми.

У відповідному рядку оператор пояснює необхідність застосовування більш ніж одного ЗВТ, якщо це має місце, або, за потреби, надає інші пояснення щодо особливостей використання ЗВТ. Наприклад, додатковий прилад може бути необхідним для вирахування частини палива, що спрямовується за межі установки. Зважувальні прилади також можуть використовуватись поперемінно.

1.3. Рівень точності для даних про діяльність відповідно до вимог ПМЗ

Оператор повинен вказати у відповідних рядках належний рівень точності для визначення даних про діяльність, що вимагається відповідно до ПМЗ, та навести відповідний поріг невизначеності для зазначеного рівня точності. Наприклад, для спалювання палива при застосуванні рівня точності 4 невизначеність не повинна перевищувати ± 1,5 %.

Належний рівень точності визначається з урахуванням категорії установки та категорії матеріального потоку відповідно до пункту 26 ПМЗ. Загальним правилом є застосування найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 2 до ПМЗ для установок категорії А, та найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 1 до ПМЗ для установок категорій Б та В.

1.4. Рівень точності для даних про діяльність, який застосовано

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який фактично застосовано для визначення даних про діяльність, та навести поріг невизначеності для зазначеного рівня точності.

Слід звернути увагу, що фактично застосований рівень точності може відрізняться від належного рівня точності, зазначеного у підпункті 1.3 пункту 1 розділу V Типової форми. Зокрема, в ПМЗ передбачено низку випадків, коли оператор має право застосовувати нижчі рівні точності або взагалі не застосовувати рівні точності. Наприклад, відповідно до абзацу дев'ятого пункту 26 ПМЗ для визначення даних про діяльність мінімального матеріального потоку оператор має право застосовувати консервативну оцінку замість застосування рівня точності, крім випадків, коли в рамках звичайної виробничої діяльності оператор отримує дані, що відповідають певному рівню точності.

Якщо рівні точності не застосовуються (наприклад, для мінімального матеріального потоку або матеріального потоку із біомаси), оператор вказує замість рівня точності "н/з", а замість порогу невизначеності "Без застосування рівнів точності".

1.5. Досягнута невизначеність

Оператор повинен вказати у відповідному рядку фактичне значення невизначеності, яке досягнуто для визначення даних про діяльність та вказано в оцінці невизначеності, та, за необхідності, надати коментар.

Якщо ЗВТ є законодавчо регульованим засобом вимірювальної техніки, це значення дорівнює максимально допустимій похибці при експлуатації, встановленій законодавством про метрологію для цього ЗВТ.

Можливості застосування спрощень при оцінці невизначеності наведені у пунктах 29, 30 ПМЗ.

Оператор може використовувати підпункт 1.8 пункту 1 розділу V Типової форми для опису, як саме було отримано досягнуту невизначеність, або для надання посилання на документ з оцінкою невизначеності, включаючи ім'я файлу та дату.

1.6. Розрахункові коефіцієнти

Оператор повинен надати у таблиці інформацію щодо належного рівня точності, що вимагається, рівня точності, що фактично застосовано, та навести опис застосованого рівня точності для кожного розрахункового коефіцієнта, що використовується для даного матеріального потоку: нижчої теплотворної здатності, коефіцієнта викидів (для змішаного палива чи матеріалу - попереднього коефіцієнта викидів), коефіцієнта окислення, коефіцієнта перетворення, вмісту вуглецю, частки біомаси (для змішаного палива чи матеріалу).

Належний рівень точності визначається для кожного розрахункового коефіцієнта з урахуванням категорії установки та категорії матеріального потоку відповідно до пункту 26 ПМЗ. Загальним правилом є застосування найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 2 до ПМЗ для установок категорії А, та найвищого рівня точності, зазначеного у додатку 1 до ПМЗ для установок категорій Б та В.

Відповідно до абзацу першого пункту 33 ПМЗ розрахункові коефіцієнти можуть бути визначені як значення за замовчуванням або як значення на основі лабораторних аналізів. Вибір одного з цих варіантів визначається застосованим рівнем точності.

Опис рівня точності повинен відповідати одному з наведених нижче варіантів.

"Значення за замовчуванням Типу I" - це або стандартні коефіцієнти, вказані у додатку 3 до ПМЗ (тобто значення, встановлені МГЕЗК), або інші постійні значення відповідно до абзаців третього і четвертого пункту 34 ПМЗ, а саме: значення, гарантовані постачальником або встановлені в результаті аналізів, проведених у минулому, але чинних до поточного часу. Зокрема, для визначення коефіцієнта окислення або коефіцієнта перетворення для будь-якого матеріального потоку оператор має право застосовувати значення за замовчуванням Типу I (відповідно до пункту 41 ПМЗ), яке становить 1.

"Значення за замовчуванням Типу II" - це або національні коефіцієнти викидів ПГ, визначені відповідно до абзацу п'ятого пункту 34 ПМЗ, тобто значення, які були використані для Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ, поданого Україною до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - РКЗК ООН) та опублікованого на його сайті, або деталізовані довідкові значення розрахункових коефіцієнтів, опубліковані Міндовкіллям, або інші довідкові значення із джерел, які погоджені з Міндовкіллям.

"Непрямі дані" - значення, засновані на емпіричних кореляціях, які визначені з належним використанням лабораторних аналізів, проведених, принаймні, один раз на рік. Оскільки ці аналізи проводяться лише один раз на рік, цей рівень вважається рівнем з нижчою точністю порівняно з рівнем, що досягається, коли має місце повномасштабне застосування лабораторних аналізів. Непрямі методи можуть бути засновані, зокрема, на вимірюваннях густини конкретних рідин або газів, включаючи методи, загальноприйняті у переробці нафти та металургії, та нижчої теплотворної здатності (далі - НТЗ) для конкретних типів вугілля.

"Дані документів постачальників" - НТЗ може ґрунтуватися на даних документів про поставку (рахунок, паспорт фізико-хімічних показників природного газу тощо), наданих постачальником палива, якщо таке значення було отримано на основі національних або міжнародних стандартів.

"Лабораторні аналізи" - для цього випадку повністю застосовуються вимоги пунктів 35 - 39 ПМЗ щодо здійснення моніторингу та звітності.

"Частка біомаси Типу I" - для визначення частки біомаси використовується один із методів, наведених нижче, які вважаються рівноцінними:

значення за замовчуванням або метод оцінки у відповідності до абзацу сьомого пункту 42 ПМЗ;

значення, визначені відповідно до абзацу восьмого пункту 42 ПМЗ, тобто можливо або припустити відсутність біомаси (частка біомаси дорівнює нулю), або використовувати метод оцінки, запропонований оператором та затверджений Міндовкіллям.

"Частка біомаси Типу II" - частка біомаси визначається відповідно до абзацу шостого пункту 42 ПМЗ, тобто шляхом проведення лабораторних аналізів. У цьому випадку застосування відповідних стандартів та аналітичних методів має бути обґрунтовано і затверджено Міндовкіллям.

Відповідно до абзацу десятого пункту 26 ПМЗ для коефіцієнта окислення та коефіцієнта перетворення оператор повинен застосовувати щонайменше найнижчий рівень точності із зазначених у додатку 1 до ПМЗ.

1.7. Інформація щодо розрахункових коефіцієнтів

Для кожного розрахункового коефіцієнта, що перелічені у підпункті 1.6 пункту 1 розділу V Типової форми, залежно від обраного рівня точності (значення за замовчуванням або значення на основі лабораторних аналізів) оператор повинен надати у відповідних рядках таблиці дані щодо застосованого рівня точності, значення за замовчуванням, одиниці виміру, джерела інформації, ідентифікаційного номера лабораторії, посилання на план відбору проб, періодичність відбору проб.

Якщо використовується значення за замовчуванням, потрібно вказати це значення, одиницю виміру та джерело інформації, що відповідає наведеному у підпункті 1.4 пункту 1 розділу IV Типової форми. Це значення має відображати коефіцієнт, що є діючим на дату подання ПМ Міндовкіллю для затвердження. При використанні значення за замовчуванням графи "Ідентифікаційний номер лабораторії", "Посилання на план відбору проб" та "Періодичність відбору проб" не заповнюються.

Якщо використовується значення на основі лабораторних аналізів, потрібно вказати аналітичний метод / лабораторію, посилаючись на дані, наведені у підпункті 1.5 пункту 1 розділу IV Типової форми, а також надати посилання на план відбору проб та періодичність відбору проб. При використанні значення на основі лабораторних аналізів графи "Значення за замовчуванням" та "Джерело інформації" не заповнюються.

Якщо матеріальний потік являє собою змішане паливо чи матеріал, у рядку "Коефіцієнт викидів (або попередній коефіцієнт викидів)" оператор вказує попередній коефіцієнт викидів.

У графі "Одиниця виміру" оператор вказує одиниці виміру, використовуючи відповідні варіанти для кожного розрахункового коефіцієнта:

для нижчої теплотворної здатності - "ГДж/т" або "ГДж/тис. м3";

для коефіцієнта викидів (або попереднього коефіцієнта викидів) - "т CO2/ТДж", "т CO2/т" або "т CO2/тис. м3", враховуючи положення пунктів 24 та 40 ПМЗ;

для коефіцієнта окислення та коефіцієнта перетворення - "безрозмірний";

для вмісту вуглецю - "т С/т" або "т С/тис. м3";

для частки біомаси - "безрозмірна".

1.8. Коментарі та пояснення

Оператор може надати будь-які необхідні коментарі та пояснення, які можуть стосуватися, наприклад, методів оцінки частки біомаси, методу отримання непрямих значень (кореляції) тощо.

1.9. Обґрунтуваннях, якщо не застосовується належний рівень точності

Якщо будь-який з рівнів точності, що вимагаються відповідно до абзаців першого - сьомого пункту 26 ПМЗ, не застосовується до даних про діяльність або до будь-якого з розрахункових коефіцієнтів, оператор повинен навести відповідне обґрунтування.

Якщо зазначено, що застосування рівня точності призведе до необґрунтованих витрат відповідно до пункту 21 ПМЗ, оператор надає Міндовкіллю обґрунтування з відповідними розрахунками разом з ПМ та вказує посилання на нього, зазначивши ім'я файлу та дату.

Якщо зазначено, що застосування рівня точності є технічно нездійсненним відповідно до пункту 20 ПМЗ, оператор надає Міндовкіллю обґрунтування разом з ПМ та вказує посилання на нього, зазначивши ім'я файлу та дату.

Якщо оператор повинен надати Міндовкіллю план вдосконалення відповідно до абзацу сьомого пункту 26 ПМЗ, цей план подається разом з ПМ і вказується посилання на нього із зазначенням імені файлу та дати.

VI. Методики на основі неперервних вимірювань

1. Вимірювання викидів CO2 та N2O

Опис методики на основі неперервних вимірювань викидів CO2 та N2O наводиться оператором у разі якщо ця методика зазначена у підпункті 2.1 пункту 2 розділу III Типової форми.

1.1. Опис методики на основі неперервних вимірювань

Оператор повинен надати у відповідному рядку короткий опис методики на основі неперервних вимірювань, яка використовується для визначення річних викидів CO2 або викидів N2O з установки. Для N2O має бути наданий також опис підходу для перерахунку даних про викиди N2O у еквівалент CO2.

Опис має включити типи ЗВТ, що використовуються, зазначення того, чи вимірювання здійснюється за вологих або сухих умов, формули для застосування поправочних коефіцієнтів (тиск, температура, вміст O2 і H2O у відхідних газах). Вимірювання повинні здійснюватися відповідно до вимог, визначених у пункті 45 ПМЗ.

Якщо об'єм відхідних газів розраховується, а не вимірюється, оператор наводить короткий опис методу для визначення об'єму відхідних газів.

Оператор повинен надати інформацію, як щорічні викиди будуть визначатися на основі даних про концентрацію та потік відхідних газів, враховуючи періодичність вимірювань концентрації та потоку. Потрібно також вказати, в який спосіб будуть визначатись замінні дані, якщо для окремих періодів часу відповідні дані вимірювання відсутні.

Якщо це доречно, оператор описує методику, на основі якої будуть визначатися викиди від біомаси (на основі розрахунку) для їх віднімання від виміряного обсягу викидів ПГ.

Опис також має засвідчити, яким чином наведена методика та інформація, представлена в інших пунктах ПМ, сукупно використовуються для визначення обсягу викидів ПГ.

1.2. Технологічна схема

Оператор повинен навести спрощену технологічну схему, що містить всі відповідні точки викидів під час звичайних ("типових") операцій та під час "нетипових" операцій, наприклад, під час перехідних періодів, у тому числі під час аварійних або пусконалагоджувальних робіт.

1.3. Характеристика та розташування ЗВТ, встановлених у точках вимірювання

Оператор повинен навести дані щодо усіх ЗВТ, які будуть використовуватися для кожного джерела викидів ПГ, де викиди визначаються шляхом неперервних вимірювань.

У перелік мають бути також включені ЗВТ для вимірювання допоміжних параметрів, таких як, наприклад, вміст O2 і вологість, а у разі непрямих розрахунків концентрації ПГ відповідно до абзацу шостого пункту 46 ПМЗ - також опис ЗВТ для визначення концентрації всіх інших компонентів газового потоку.

У першій графі таблиці вказується ідентифікаційний номер ЗВТ, що використовується в технологічній схемі згідно з підпунктом 1.2 пункту 1 розділу VI Типової форми. При цьому має бути продовжена нумерація, передбачена у підпункті 1.2 пункту 1 розділу IV Типової форми.

У другій графі таблиці вказується тип ЗВТ.

У третій графі таблиці вказується, де саме на установці розміщено ЗВТ, і як він позначається у внутрішніх документах оператора.

У четвертій - шостій графах таблиці наводиться інформація щодо діапазону вимірювань.

У випадку використання витратомірів газу у четвертій графі таблиці вказується "м3/год", якщо перерахунок з урахуванням тиску та температури здійснюється безпосередньо в приладі. Якщо такий перерахунок здійснюється окремим приладом, у четвертій графі потрібно вказати "м3", а відповідні ЗВТ, що використовуються для визначення тиску, температури, перерахунку об'єму, вказати окремо.

Для кожного ЗВТ у сьомій графі таблиці наводиться невизначеність, включаючи діапазон, для якого встановлено значення невизначеності, як зазначено в документах ЗВТ. У деяких випадках невизначеність може бути вказана у документах для кількох діапазонів. У цьому випадку потрібно вказати усі діапазони для цього ЗВТ.

Типовий діапазон вимірювань, що наводиться у восьмій та дев'ятій графах таблиці, означає діапазон, в якому відповідний ЗВТ зазвичай використовується у вимірювальній системі на установці.

У десятій графі таблиці оператор вказує періодичність первинних вимірювань, що здійснюються відповідним ЗВТ (перед агрегацією окремих результатів вимірювань для розрахунку погодинних середніх значень або середніх значень за коротший референтний період).

Всі ЗВТ повинні бути чітко ідентифіковані оператором за допомогою, наприклад, серійного номера ЗВТ. Заміна ЗВТ (наприклад, планова або внаслідок пошкодження) не вважається істотною зміною ПМ відповідно до пункту 14 ПМЗ.

1.4. Оцінка невизначеності та посилання на документ з розрахунками

Оператор повинен надати документ з розрахунками оцінки невизначеності, що підтверджують дотримання застосовуваних рівнів точності відповідно до вимог ПМЗ. Оператор має навести посилання на документ з розрахунками оцінки невизначеності, включаючи ім'я файлу, що його містить, і дату.

Відповідно до підпункту 3 пункту 53 ПМЗ оператори установок з низькими обсягами викидів ПГ та прості установки не надають Міндовкіллю оцінку невизначеності для цілей затвердження ПМ або ПМ із змінами.

1.5. Лабораторії та методи, які використовуються при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

Оператор повинен у відповідних графах таблиці надати інформацію щодо кожної лабораторії, включаючи її ідентифікаційний номер, найменування, параметри, що вимірюються, та навести короткий опис методу аналізу, включаючи номер процедури.

У п'ятій графі таблиці оператор надає відповідь "Так" чи "Ні" на питання "Чи акредитована лабораторія відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019?".

Якщо лабораторія не акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 70125:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT), оператор у шостій графі таблиці надає посилання на окремий документ, що містить обґрунтоване підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності відповідно до пункту 38 ПМЗ. Посилання має включати ім'я файлу, що містить цей документ, і дату.

2. Інформація щодо точок вимірювання

У цьому пункті оператор повинен надати інформацію щодо всіх точок вимірювання, використовуючи однаковий формат для кожної точки.

Для кожної точки вимірювання у загальній частині цього пункту оператор повинен вказати у відповідному рядку назву точки вимірювання та певний ПГ: CO2 або N2O.

2.1. Тип операції

Оператор повинен вказати у першому рядку, чи ця точка вимірювання використовується під час звичайного режиму роботи джерела викидів ("типова операція"), чи під час особливих режимів, наприклад, періодів обмеженого функціонування, перехідних періодів, виходу з ладу, у аварійних ситуаціях, під час запуску або зупинки, тощо ("нетипова операція"), чи у обох випадках ("типові та нетипові операції"). У другому рядку потрібно зазначити категорію матеріального потоку, до якого застосовується неперервне вимірювання викидів СО2 (якщо застосовується).

2.2. Ідентифікаційні номери засобів вимірювальної техніки, що використовуються

Оператор повинен вказати один чи більше ЗВТ з тих, що були зазначені у підпункті 1.3 пункту 1 розділу VI Типової форми, і використовуються для цієї точки вимірювання.

У відповідному рядку оператор надає коментар з поясненнями необхідності застосовування більш ніж одного ЗВТ, якщо це має місце.

2.3. Рівень точності, що вимагається

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який вимагається, та навести невизначеність, що відповідає зазначеному рівню точності.

2.4. Рівень точності, який застосовано

Оператор повинен вказати у відповідних рядках рівень точності, який фактично застосовано, та навести невизначеність, що відповідає вказаному рівню точності.

2.5. Досягнута невизначеність

Оператор повинен вказати у відповідних рядках фактичне значення невизначеності, яке досягнуто для середньорічних погодинних викидів ПГ, та, за необхідності, надати коментар. Фактичне значення невизначеності має бути результатом оцінки невизначеності, що зазначена у підпункті 1.4 пункту 1 розділу VI Типової форми.

Оператор може також використати рядок для коментарів у підпункті 2.8 пункту 2 розділу VI Типової форми для надання опису, як саме було отримано досягнуту невизначеність середньорічних погодинних викидів ПГ.

2.6. Застосовані стандарти та будь-які відхилення від цих стандартів

Оператор повинен вказати застосовані стандарти та будь-які відхилення від них з використанням, де це необхідно, посилань на інформацію, наведену у підпункті 1.5 пункту 1 розділу VI Типової форми.

2.7. Посилання на процедури

З метою забезпечення вичерпного опису застосованих підходів, оператор повинен у відповідних рядках надати посилання на письмові процедури, що містять таку інформацію:

формулу чи формули розрахунку, що застосовуються для агрегування даних і визначення щорічних викидів ПГ;

метод, за яким визначається можливість розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів або середніх значень за коротший референтний період (за наявності 80 % окремих результатів вимірювань, як зазначено у абзаці першому пункту 48 ПМЗ), а також метод заміщення відсутніх даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 48 ПМЗ.

розрахунок потоку відхідного газу, у випадку розрахунку обсягу відхідного газового потоку відповідно до абзацу дев'ятого пункту 46 ПМЗ;

визначення обсягу викидів CO2, що походять з біомаси та віднімаються із загального виміряного обсягу викидів CO2, якщо це доречно, тобто лише у випадку, якщо на джерелі викидів, до якого застосовується методика неперервного вимірювання, використовується змішане паливо або матеріал (відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ);

підтвердження обсягів викидів ПГ, визначених за допомогою методики на основі неперервних вимірювань, крім викидів закису азоту від виробництва азотної кислоти, за допомогою розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ, якщо це доречно.

2.8. Коментарі та пояснення

У відповідному рядку оператор, за необхідності, надає будь-які додаткові пояснення або коментарі. Пояснення можуть, зокрема, стосуватись методів оцінки викидів CO2 від біомаси, додаткових заходів із забезпечення та контролю якості тощо.

2.9. Обґрунтування, якщо не застосовується належний рівень точності

Оператор повинен надати обґрунтування, якщо рівень точності, який вимагається згідно з пунктом 44 ПМЗ, не застосовується для цієї точки вимірювання.

3. Управління та процедури для методики на основі неперервних вимірювань

3.1. Опис письмових процедур щодо методу і розрахункових формул для агрегування даних і визначення річних викидів ПГ у CO2екв при застосуванні методики на основі неперервних вимірювань

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури відповідно до вимог пункту 47 ПМЗ; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен охоплювати важливі параметри та здійснювані операції.

Якщо декілька процедур використовуються для аналогічних цілей, але для різних джерел викидів і точок вимірювання, оператор має надати інформацію щодо загальної процедури, яка охоплює спільні елементи та гарантує якість методів, що застосовуються.

Оператор може зробити посилання на окремі допоміжні процедури або надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.2. Опис письмових процедур щодо методу визначення можливості розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів (або середніх значень за коротший референтний період), а також методи заміщення відсутніх даних

Оператор повинен надати інформацію щодо письмових процедур, які описують метод, за яким визначається можливість розрахунку погодинних середніх значень кожного з параметрів або середніх значень за коротший референтний період, та методи заміщення відсутніх даних щодо кожного параметру відповідно до пункту 48 ПМЗ.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.3. Опис письмових процедур щодо розрахунку обсягу відхідного газового потоку (якщо обсяг відхідного газового потоку визначається шляхом розрахунків відповідно до абзацу дев'ятого пункту 46 ПМЗ).

Якщо обсяг відхідного газового потоку визначається шляхом розрахунків за допомогою балансу мас, оператор повинен надати опис письмової процедури такого розрахунку для кожного відповідного джерела викидів відповідно до абзацу дев'ятого пункту 46 ПМЗ.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.4. Опис письмових процедур визначення обсягу CO2, що походить від біомаси, та його віднімання від виміряних викидів CO2 відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ

У випадках, коли на джерелі викидів, до якого застосовується методика неперервних вимірювань, використовується змішане паливо або матеріал, оператор повинен, де це доречно, надати інформацію щодо письмової процедури визначення і віднімання обсягу викидів CO2, що походить від біомаси, із загального виміряного обсягу викидів CO2 відповідно до абзацу сьомого пункту 46 ПМЗ.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.5. Опис письмових процедур для проведення підтвердних розрахунків відповідно до пункту 49 ПМЗ

Відповідно до пункту 49 ПМЗ оператор зобов'язаний підтверджувати обсяги викидів ПГ, визначені за допомогою методики на основі неперервних вимірювань, крім викидів закису азоту (N2O) від виробництва азотної кислоти, шляхом розрахунку відповідних річних викидів ПГ від тих самих джерел викидів та матеріальних потоків.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему/діаграму, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

VII. Альтернативна методика

1. Опис альтернативної методики

Пункт 22 ПМЗ передбачає, що оператор може використовувати альтернативну методику для окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ за одночасного виконання вимог, викладених у зазначеному пункті.

Якщо передбачається застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ, оператор повинен надати опис такої методики.

1.1. Опис методики моніторингу, яка застосовується до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

У відповідному рядку оператор повинен надати опис підходу до моніторингу, у тому числі формули, які використовуються для визначення річних викидів CO2 або еквіваленту CO2.

Зазначений опис має продемонструвати, як саме запропонована методика та дані сукупно використовуються для розрахунків викидів ПГ.

Якщо опис є занадто великим, наприклад, застосовуються складні формули, можна надати його в окремому документі. У цьому випадку оператор надає посилання на файл, що містить опис методики, включаючи ім'я файлу та дату.

1.2. Обґрунтування застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ

Оператор повинен надати коротке обґрунтування застосування альтернативної методики до окремих матеріальних потоків або джерел викидів ПГ відповідно до вимог, передбачених у пункті 22 ПМЗ.

Оператор має надати обґрунтування того, що при застосуванні альтернативної методики моніторингу сумарна невизначеність річних викидів ПГ для всієї установки не перевищить 7,5 % для установки категорії А, 5,0 % - для установки категорії Б та 2,5 % - для установки категорії В.

Якщо текст обґрунтування є занадто великим, наприклад, застосовуються складні формули, можна надати його в окремому документі. У цьому випадку оператор надає посилання на файл, що містить обґрунтування, включаючи ім'я файлу та дату.

1.3. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення щорічної оцінки невизначеності відповідно до вимог, передбачених у пункті 22 ПМЗ

Згідно з абзацом третім пункту 22 ПМЗ оператор відповідно до ДСТУ ISO/IEC Guide 98-3:2018 (ISO/IEC Guide 98-3:2008, IDT) "Невизначеність вимірювань. Частина 3. Настанова щодо подання невизначеності у вимірюванні (GUM:1995)" щорічно оцінює сукупну невизначеність усіх параметрів, які використовуються для визначення обсягу річних викидів ПГ, та включає отримані результати до звіту оператора.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

VIII. Викиди N2O

1. Управління та процедури для моніторингу викидів N2O

Цей пункт заповнюється з метою визначення викидів N2O на установці, де це вимагається відповідно до Переліку видів діяльності. Викиди N2O від спалювання палива не охоплюються системою МЗВ. В цьому пункті описуються лише ті процедури, які не мають відношення до моніторингу викидів CO2.

1.1. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які застосовуються для визначення обсягу матеріалів, що використовуються в процесі виробництва, а також максимального обсягу матеріалу, що використовується при повній потужності

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.2. Опис письмових процедур щодо методу і параметрів, які використовуються для визначення погодинного обсягу виробленого продукту (азотної кислоти при 100 % концентрації)

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.3. Опис письмових процедур щодо методу та параметрів, які застосовуються для визначення концентрації N2O у відхідних газових потоках від кожного джерела викидів, робочого діапазону обладнання та його невизначеності, а також методи визначення концентрації у випадках виходу значень за межі робочого діапазону та ситуації, за яких це може відбуватися

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.4. Опис письмових процедур щодо методу, який застосовується для визначення періодичних неконтрольованих викидів N2O з джерел викидів при виробництві азотної кислоти

Ця процедура повинна визначати метод оцінки неконтрольованих викидів N2O (включно з випадками вентилювання з міркувань безпеки та відключення системи очистки газів), які технічно неможливо виміряти за допомогою СНВВ.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.5. Опис письмових процедур, які визначають, яким чином або якою мірою установка працює зі змінними навантаженнями, а також яким чином здійснюється оперативне управління

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

1.6. Інформація про технологічні умови, які відрізняються від умов під час звичайного режиму роботи

Оператор повинен надати у відповідному рядку інформацію, що містить відомості про потенційну частоту і тривалість технологічних умов, які відрізняються від звичайного режиму роботи, а також відомості про обсяг викидів N2O протягом нетипових технологічних умов, таких як, наприклад, несправність очисного обладнання.

IX. Управління та контроль

1. Управління

1.1. Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ

Оператор повинен визначити і навести у відповідних рядках перелік посадових осіб на установці, які відповідають за здійснення моніторингу і підготовку звітності, та надати короткий опис сфери їх відповідальності. На додаток до переліку та опису інформація може бути надана у вигляді діаграми або організаційної схеми.

1.2. Опис письмової процедури розмежування обов'язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог підпункту 3 пункту 58 ПМЗ

Зазначена процедура повинна визначити розподіл обов'язків за моніторинг та звітність серед персоналу, наведеного у переліку посадових осіб, методи підвищення кваліфікації та перевірки його компетентності, а також розподіл обов'язків щодо перевірки даних персоналом, який не було залучено до збору та обробки даних.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

1.3. Опис письмової процедури регулярної оцінки прийнятності плану моніторингу, що охоплює, зокрема, будь-які потенційні заходи з удосконалення методики моніторингу, відповідно до вимог, передбачених у пункті 13 ПМЗ

Зазначена процедура повинна охоплювати такі питання:

перевірку списку джерел викидів і матеріальних потоків, забезпечення повноти обліку джерел викидів і матеріальних потоків, а також забезпечення включення у ПМ інформації щодо всіх відповідних змін характеристик та режиму функціонування установки;

оцінку відповідності пороговим значенням невизначеності даних про діяльність та інших параметрів згідно із застосованим рівнем точності для кожного з матеріальних потоків і джерел викидів;

оцінку потенційних заходів щодо вдосконалення методики моніторингу.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

2. Обробка даних

2.1. Опис письмових процедур, які застосовуються для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ

У разі використання декількох процедур необхідно навести опис загальної процедури, яка охоплює основні етапи діяльності в системі управління даними, а також надати схему, що ілюструє, як поєднуються процедури управління даними.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему обробки даних (обов'язково); посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються; перелік джерел первинних даних; опис відповідних етапів обробки для кожного конкретного виду діяльності щодо обробки даних.

У рядку "Опис відповідних етапів обробки даних для кожного конкретного виду діяльності" оператор повинен надати коротку інформацію, а у самій процедурі - детальну інформацію щодо кожного етапу з обробки даних - від первинних даних до результатів річних викидів ПГ, що відображатиме послідовність і взаємодію робіт в системі управління даними і включатиме в себе формули і перелік даних, використовувані для визначення викидів ПГ на основі первинних даних. Оператор має включити інформацію про будь-які відповідні електронні системи обробки і зберігання даних та інших матеріалів (у тому числі ручного введення) та спосіб, у який здійснюється запис результатів діяльності в системі управління даними.

3. Діяльність з контролю

3.1. Опис письмових процедур, які використовуються для оцінки властивих ризиків та ризиків системи контролю відповідно до вимог, передбачених у пункті 57 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури, який містить оцінки властивих ризиків та ризиків системи контролю при створенні системи управління ризиками; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.2. Опис письмових процедур, які використовуються для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури забезпечення калібрування та перевірки на регулярній основі всіх ЗВТ, які використовуються для моніторингу, а також дій у випадку, коли обладнання не функціонує належним чином; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.3. Опис письмових процедур щодо забезпечення якості системи інформаційних технологій, що використовується для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 60 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури та отримання даних; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити відомості, як саме інформаційні технології, що використовуються для здійснення моніторингу, перевіряються і контролюються, включаючи контроль доступу, резервне копіювання, відновлення та безпеку.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.4. Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури та отримання даних; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити відомості про процес перевірки повноти та достовірності даних, порівняння з даними за попередні роки, порівняння обсягу споживання палива з даними рахунків та порівняння розрахункових коефіцієнтів, які були визначені на основі лабораторних аналізів, розраховані або отримані від постачальників палива або матеріалу, з національними або міжнародними довідковими значеннями коефіцієнтів, визначеними для відповідних видів палива чи матеріалу (якщо це доречно), а також критерії для відхилення помилкових даних.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.5. Опис письмових процедур, які використовуються для внесення правок і здійснення коригувальних дій відповідно до вимог, передбачених у пункті 63 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити заходи з реагування, якщо визначено, що складова обробки даних або заходів з контролю функціонує неефективно. Процедура має окреслювати, як оцінюється ефективність застосовуваних заходів щодо обробки даних або заходів з контролю, підтримувати процес визначення причин неналежної роботи або відповідних помилок та їх виправлення.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.6. Опис письмових процедур, які використовуються для управління процесами, що передані на виконання зовнішнім виконавцям, відповідно до вимог, передбачених у пункті 64 ПМЗ

Якщо будь-які дані з моніторингу отримуються від сторонніх організацій, наприклад, від зовнішніх лабораторій, оператор повинен мати спеціальну процедуру.

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис процедури повинен містити інформацію, що пояснює, як саме перевіряється якість процедур обробки даних та заходів з контролю, виконаних залученими виконавцями, відповідно до вимог ПМЗ, які висуваються вимоги до результатів діяльності залучених зовнішніх виконавців, а також як здійснюються перевірки якості отриманих результатів.

За наявності декількох процедур потрібно надати інформацію про кожну відповідну процедуру окремо, використовуючи той самий формат.

3.7. Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ

У відповідних рядках оператор вказує назву процедури; посилання на процедуру; посилання на схему, якщо вона застосовується; посаду особи або підрозділ, відповідальний за впровадження процедури; короткий опис процедури; місцезнаходження відповідних записів та інформації; назви інформаційних технологій, у випадку їх застосування; перелік стандартів, якщо вони застосовуються.

Опис повинен містити відомості, що відображають процес зберігання документів, які стосуються моніторингу викидів ПГ, зокрема, даних та інформації, що необхідні для підготовки звіту оператора. Також має бути описано, в який спосіб забезпечується доступ верифікатора до такої інформації або для цілей здійснення державного контролю у сфері МЗВ.

За наявності декількох процедур потрібно надати окремо інформацію про кожну відповідну процедуру, використовуючи той самий формат.

3.8. Результати оцінки ризиків

Оператор повинен надати у відповідному рядку посилання на задокументовані результати оцінки ризиків, які підтверджують, що запропоновані заходи з контролю та процедури щодо таких заходів з контролю є співмірними з властивими ризиками та ризиками системи контролю згідно з абзацом восьмим пункту 10 ПМЗ. Відповідний документ додається до ПМ, посилання на нього має містити ім'я файлу та дату.

3.9. Короткий опис та посилання на відповідні документи, якщо установка має задокументовану систему екологічного менеджменту

За наявності системи екологічного менеджменту оператор повинен надати цю інформацію у відповідному рядку.

3.10. Зазначення стандарту, якщо система екологічного менеджменту сертифікована акредитованою юридичною особою

За наявності сертифікованої системи екологічного менеджменту, наприклад, ДСТУ ISO 14001:2015 "Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування" (ISO 14001:2015, IDT), оператор повинен вказати цей стандарт у відповідному рядку.

4. Перелік використаних оператором скорочень і абревіатур

Цей пункт передбачає надання оператором переліку скорочень, абревіатур або визначень, які використовуються при заповненні ПМ.

Зокрема, до зазначеного переліку відносяться такі скорочення та абревіатури:

Скорочення і абревіатури

Визначення

ВД

вид діяльності

ДВ

джерело викидів ПГ

ДД

дані про діяльність

Єдиний реєстр

Єдиний реєстр з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

ЗВТ

засіб вимірювальної техніки

КВ

коефіцієнт викидів

КО

коефіцієнт окислення

КОП

коефіцієнт окислення та перетворення

КП

коефіцієнт перетворення

МГЕЗК

Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)

МЗВ

моніторинг, звітність та верифікація

Міндовкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів"

НТЗ

нижча теплотворна здатність

П

матеріальний потік

ПГ

парникові гази

ПМ

план моніторингу

ПМЗ

Порядок здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 960

РКЗК ООН

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)

СНВВ

системи неперервних вимірювань викидів

ТВ

точка викидів

ТВим

точка вимірювань

5. Додаткова інформація до плану моніторингу

Цей пункт заповнюється, якщо оператор вважає за потрібне надати будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною при розгляді ПМ. Така інформація може бути наведена в окремих документах або файлах у форматах Microsoft Word, Excel або Adobe Acrobat.

При наданні додаткової інформації потрібно навести короткий опис документа та чітко зазначати ім'я файлу, якщо ця інформація представлена у електронному документі, або посилання на номер документа - для документів на папері.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу екологічного
моніторингу, звітності та
управління даними

Олександр АРТЕМЕНКО

Опрос