Идет загрузка документа (138 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым постановлениям правления Пенсионного фонда Украины

Пенсионный фонд
Постановление от 16.12.2020 № 25-1
действует с 30.03.2021

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

16.12.2020

м. Київ

N 25-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2021 р. за N 339/35961

Про затвердження Змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України, що додаються.

2. Департаменту пенсійного забезпечення (Охріменко О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю

В. М. СУШКЕВИЧ

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. ДЕНІСОВА

Урядовий уповноважений
з прав осіб з інвалідністю

Тетяна БАРАНЦОВА

Генеральний секретар Громадської
спілки "Всеукраїнське громадське
об'єднання "Національна Асамблея
людей з інвалідністю України"

Вікторія НАЗАРЕНКО

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. МІРОШНИЧЕНКО

Міністр соціальної
політики України

Марина ЛАЗЕБНА

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. ІЛЛІЧОВ

Голова ГО ВО СОІУ

В. В. НАЗАРЕНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

Зміни
до деяких постанов правління Пенсійного фонду України

1. У Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-1):

1) розділ I викласти в такій редакції:

"I. Звернення за призначенням (перерахунком), виплатою пенсії

1.1. Заява про призначення, перерахунок пенсії, поновлення, переведення з одного виду пенсії на інший (Заява про призначення/перерахунок пенсії - додаток 1); заява про припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, продовження виплати пенсії за довіреністю, виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, виплату пенсії за шість місяців наперед у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання (Заява про виплату пенсії - додаток 2); заява про працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 3); заява про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера (додаток 4) подається заявником до територіального органу Пенсійного фонду України (далі - орган, що призначає пенсію) через структурний підрозділ, який здійснює прийом та обслуговування осіб (далі - сервісний центр).

Заява про призначення, перерахунок пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера може подаватись заявником разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (далі - вебпортал) з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року N 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за N 991/27436.

1.2. Заява про виплату пенсії шляхом зарахування на поточний рахунок пенсіонера в банку подається заявником згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року N 1596.

1.3. Заява про призначення, перерахунок пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера може бути подана представником заявника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

1.4. Заява про призначення пенсії працюючим особам, а також членам сім'ї у зв'язку з втратою годувальника, який працював на (в) підприємстві, установі, організації, може бути подана через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа) за місцезнаходженням такого підприємства, установи, організації.

1.5. За осіб, які не досягли повноліття або є недієздатними, заява подається батьками, усиновителями, батьками-вихователями, прийомними батьками, патронатними вихователями, опікунами, піклувальниками, представниками закладів (органів опіки і піклування), які виконують функції опікунів і піклувальників, за місцезнаходженням таких закладів (органів) (далі - законні представники).

Заява про переведення виплати пенсії за новим місцем проживання особі, яка потребує опіки (піклування), якій опікуна (піклувальника) не призначено і яка перебуває на довготривалому лікуванні у закладі охорони здоров'я, подається адміністрацією цього закладу.

1.6. Заява про призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Російської Федерації, подається заявником особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законного представника, або надсилається поштою, до органів, що призначають пенсію, визначених постановою правління Пенсійного фонду України від 07 липня 2014 року N 13-4 "Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за N 804/25581.

Внутрішньо переміщені особи подають заяви з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року N 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам".

1.7. Заява про призначення пенсії засудженим до позбавлення (обмеження) волі подається через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, до органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням установи виконання покарань або у порядку, передбаченому статтями 601 та 122 Кримінально-виконавчого кодексу України.

1.8. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

1.9. Днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.

Якщо заява про призначення пенсії подається через вебпортал днем звернення за призначенням пенсії вважається дата реєстрації на вебпорталі заяви разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.

У разі якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє заявника про те, які документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис (у разі подання заяви через вебпортал таке повідомлення надсилається особі через електронний кабінет користувача вебпорталу). Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, то днем звернення за призначенням пенсії вважається день прийняття заяви про призначення пенсії або дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви, або дата реєстрації заяви на вебпорталі.

Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі таких документів. При надходженні додаткових документів у визначений строк розмір пенсії переглядається з дати призначення. У разі надходження додаткових документів пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність їх подання пенсія перераховується зі строків, передбачених частиною четвертою статті 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).

Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, поновленням виплати пенсії, припиненням перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отриманням пенсії за місцем фактичного проживання, продовженням виплати пенсії за довіреністю, виплатою частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, виплатою пенсії за шість місяців наперед у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, переведенням виплати пенсії за новим місцем проживання, у зв'язку із працевлаштуванням (звільненням), початком (припиненням) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, виплатою недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера вважається день прийняття органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами (у разі подання заяви через вебпортал - дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

1.10. Особам, які одержують пенсію, призначену органами Пенсійного фонду за іншими законами, або допомогу, призначену органами соціального захисту населення, пенсія призначається з дати виникнення права на неї з урахуванням пункту 1.9 цього розділу.";

2) у розділі II:

у пункті 2.1:

у підпункті 1 слова "про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті)" замінити словами ", що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),";

у підпункті 2:

у другому реченні абзацу першого:

слова "структурний підрозділ, відповідальний за ведення персоніфікованого обліку (далі - відділ персоніфікованого обліку), надає структурному підрозділу, відповідальному за призначення пенсії," виключити;

слово "довідку" замінити словами "орган, що призначає пенсію, додає довідку";

в абзаці третьому слова "України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" виключити;

в абзаці дев'ятому:

слова "України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" виключити;

слова та цифру "проходження військової служби, нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески згідно з додатком 2 до цього Порядку" замінити словами та цифрами "нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески, передбаченої пунктом 2 Порядку зарахування періодів служби до страхового стажу військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), особам начальницького і рядового складу за період з 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року N 770";

у підпункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3) для підтвердження заробітної плати за період страхового стажу з 01 липня 2000 року орган, що призначає пенсію, додає індивідуальні відомості про застраховану особу (додатки 3, 4 до Положення).";

в абзаці другому, третьому, п'ятому слово та цифру "додаток 1" в усіх відмінках замінити словом та цифрою "додаток 5" у відповідних відмінках;

у підпункті 5:

в абзаці третьому слова та цифри "а для осіб, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замінити словами та цифрами "а для осіб з числа резервістів і військовозобов'язаних, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", або яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 20, 21 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

абзац четвертий після слів "виконанням інтернаціонального обов'язку," доповнити словами "безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в районах їх здійснення,";

у підпункті 6 слова та цифри "у пункті 1.3" замінити словами та цифрами "у пункті 1.6";

у пункті 2.3:

у підпункті 1 слова "про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків" замінити словами ", що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків,";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) документи, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником";

друге речення пункту 2.5 виключити;

у підпункті 11 пункту 2.6 слова "про присвоєння реєстраційного номера" замінити словами ", що підтверджує реєстраційний номер";

абзац восьмий пункту 2.8 викласти в такій редакції:

"Орган, що призначає пенсію, додає одержані від органів, що призначають допомогу, відомості про розмір допомоги, строки її виплати.";

абзац перший пункту 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. За документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім'ї, приймається документ про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), виданий згідно із вимогами статті 3 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", або інші документи, видані відповідно до чинного законодавства за місцем проживання (реєстрації) особи, зокрема органом місцевого самоврядування, що підтверджують такий факт.";

у пункті 2.16 слова "довідки про склад сім'ї," виключити;

пункт 2.18 викласти в такій редакції:

"2.18. Визнання особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком закладу охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, що призначає допомогу, про період призначення допомоги. У разі якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку або особою з інвалідністю з дитинства після досягнення вісімнадцятирічного віку, надається відповідно висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку, та/або висновок МСЕК про можливість настання інвалідності до досягнення особою вісімнадцятирічного віку (висновок про час настання інвалідності).";

у пункті 2.21:

друге речення абзацу другого виключити;

в абзаці другому та четвертому слова "за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії" виключити, слово "заяви" замінити словами "відповідної заяви згідно з цим Порядком";

в абзаці третьому та п'ятому слова "на вимогу" замінити словом "до";

пункт 2.22 викласти в такій редакції:

"2.22. За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт громадянина України (для громадян, які мають паспорт громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - довідка про реєстрацію місця проживання особи, передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"), тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - посвідка на постійне проживання, посвідчення на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист).";

у пункті 2.23:

в абзаці першому слова "Документи, необхідні для призначення пенсії," замінити словами "При поданні особою заяви в паперовій формі документи";

друге речення абзацу другого виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"До заяви, поданої в електронній формі через вебпортал, додаються скановані копії оригіналів документів. На створені електронні копії заявник накладає кваліфікований електронний підпис. У випадку звернення за призначенням пенсії через вебпортал з використанням електронної системи BankID для виплати пенсії заявник або представник заявника, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, законний представник пред'являє до органу, що призначає пенсію, оригінали сканованих копій документів, що підтверджують право на пенсію.";

пункт 2.24 викласти в такій редакції:

"2.24. При призначенні (перерахунку) пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру" для визначення розміру пенсії за нормами Закону для розмежування джерел фінансування особа надає пакет документів, передбачених підпунктами 2 і 3 пункту 2.1 цього розділу.";

доповнити новими пунктами такого змісту:

"2.27. За документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків, приймаються:

документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження, до яких внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

2.28. Документи, передбачені розділом II цього Порядку, що підтверджують відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), дату та місце народження, походження особи, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть особи, інші акти цивільного стану особи, наявність в особи інвалідності, право на пільги за соціальною ознакою, здобуття дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти, місце проживання (перебування) особи, подаються до органу, що призначає пенсію, у випадку, коли такі відомості відсутні або містять розбіжності в інформаційних системах, зазначених у підпункті 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року N 681 "Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення" (далі - відповідні інформаційні системи).";

3) у розділі III:

у пункті 3.2:

у першому реченні слова "за місцем проживання (реєстрації)" замінити словом "самостійно";

у третьому реченні слово та цифри "пунктом 1.7" замінити словом та цифрами "пунктом 1.9";

в абзаці четвертому пункту 3.3 слова та цифри ", зазначеним у пунктах 1.1 і 1.2 розділу I цього Порядку," виключити;

4) у розділі IV:

пункти 4.1 - 4.3 викласти в такій редакції:

"4.1. Заяви, що подаються особами відповідно до цього Порядку, реєструються в електронному журналі звернень органу, що призначає пенсію.

Заяви про перерахунок пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший, припинення перерахування пенсії на поточний рахунок пенсіонера в банку та отримання пенсії за місцем фактичного проживання, продовження виплати пенсії за довіреністю, виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні, виплату пенсії за шість місяців наперед у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера, працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування приймаються органом, що призначає пенсію, за наявності в особи всіх необхідних документів.

4.2. При прийманні документів працівник сервісного центру:

ідентифікує заявника (його представника);

надає інформацію щодо умов та порядку призначення (перерахунку) пенсії;

реєструє заяву, перевіряє зміст і належне оформлення наданих документів, відповідність викладених у них відомостей про особу даним паспорта;

уточнює інформацію про факт роботи (навчання, служби, підприємницької діяльності) і про інші періоди діяльності до 01 січня 2004 року, що можуть бути зараховані до страхового стажу. У разі необхідності роз'яснює порядок підтвердження страхового стажу, повідомляє про право особи на здійснення доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону, та/або на добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування;

з'ясовує наявність у заявника особливого (особливих) статусу (статусів), особливих заслуг, інших обставин, які можуть бути підставою для встановлення підвищень, надбавок, доплат;

повідомляє про необхідність дооформлення документів або надання додаткових документів у тримісячний строк з дня подання заяви про призначення пенсії, у разі неналежного оформлення поданих документів або відсутності необхідних документів;

сканує документи. На створені електронні копії накладає кваліфікований електронний підпис;

надсилає запити про витребування з відповідних інформаційних систем необхідних відомостей, передбачених пунктом 2.28 розділу II цього Порядку;

повідомляє про можливості подавати заяви через вебпортал;

видає особі або посадовій особі розписку із зазначенням дати прийняття заяви, переліку одержаних і відсутніх документів, строку подання додаткових документів для призначення пенсії та пам'ятку пенсіонеру (додаток 6). Скановані розписка та пам'ятка пенсіонеру зберігаються в електронній пенсійній справі;

повідомляє особу, у вибраний нею спосіб, про відсутність відомостей або/та наявність розбіжностей у відповідних інформаційних системах та строки подання необхідних документів для призначення пенсії, не пізніше двох робочих днів після отримання відповіді органу, який веде відповідний інформаційний реєстр.

Після реєстрації заяви та сканування копій документів засобами програмного забезпечення за принципом екстериторіальності визначається структурний підрозділ органу, що призначає пенсію, який формує атрибути сканованих документів (із зазначенням часу їх створення), електронну пенсійну справу.

4.3. Створення та обробка документів здійснюється із накладенням кваліфікованого електронного підпису працівників, відповідальних за здійснення операцій.

Рішення за результатами розгляду заяви підписується керівником органу, що призначає пенсію (іншою посадовою особою, визначеною відповідно до наказу керівника органу, що призначає пенсію, щодо розподілу обов'язків), та зберігається в електронній пенсійній справі особи.

Рішення за результатами розгляду заяви та поданих документів органом, що призначає пенсію, приймається не пізніше 10 днів після надходження заяви.

Цей строк може бути продовжено за рішенням керівника органу, що призначає пенсію, на строк проведення додаткової перевірки достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, умов їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсію, але не більше ніж на 15 днів.

Працівник органу, що призначає пенсію, не розглядає документи та звернення щодо пенсійного забезпечення щодо себе, другого з подружжя, батька, матері, вітчима, мачухи, сина, дочки, пасинка, падчерки, рідного та двоюрідного брата, рідної та двоюрідної сестри, рідного брата та сестри дружини (чоловіка), племінника, племінниці, рідного дядька, рідної тітки, діда, баби, прадіда, прабаби, внука, внучки, правнука, правнучки, зятя, невістки, тестя, тещи, свекра, свекрухи, батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювача чи усиновленого, опікуна чи піклувальника, особи, яка перебуває під опікою або піклуванням працівника.

Рішення щодо призначення, перерахунку, переведення з одного виду пенсії на інший, поновлення раніше призначеної пенсії приймається без урахування періоду, за який відсутня інформація про сплату страхових внесків до Пенсійного фонду України.

Після надходження даних про сплату страхових внесків за останній місяць роботи, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії, протягом місяця проводиться перерахунок пенсії з урахуванням цього періоду з дати призначення пенсії. При цьому, якщо у разі проведення перерахунку пенсії її розмір зменшився, виплата пенсії в новому розмірі проводиться з місяця, наступного за місяцем проведення перерахунку.

В аналогічному порядку після визначення Пенсійним фондом України розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, здійснюється перерахунок пенсії у разі відсутності на дату призначення пенсії даних про середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески.

У разі якщо на дату звернення особи за перерахунком пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону в реєстрі застрахованих осіб відсутні дані про страховий стаж за двадцять четвертий місяць після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, за бажанням особи перерахунок пенсії проводиться за наявні місяці страхового стажу або після надходження відповідних даних за цей місяць за умови, якщо дані надійшли не пізніше трьох місяців від дня звернення за перерахунком пенсії. У цьому разі днем звернення за перерахунком пенсії є день приймання органом, що призначає пенсію, відповідної заяви.";

пункт 4.8 викласти в такій редакції:

"4.8. Заява, відомості з відповідних інформаційних систем, скановані копії документів, на підставі яких призначено (перераховано) пенсію та проводиться її виплата; інша інформація, з урахуванням якої визначаються розмір призначеної пенсії та розмір пенсії до виплати, обробляються в складі електронної пенсійної справи, що формується та ведеться відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та "Про захист персональних даних". Електронна пенсійна справа зберігається на базі централізованих інформаційних технологій.

Документи, що надійшли у паперовій формі, обробляються, реєструються та зберігаються в органі, що призначає пенсію, за правилами, встановленими постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року N 55 "Деякі питання документування управлінської діяльності".";

пункт 4.10 викласти в такій редакції:

"4.10. Після призначення пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший електронна пенсійна справа засобами програмного забезпечення передається до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання (реєстрації) / фактичного місця проживання особи для здійснення виплати пенсії.

Нарахована сума пенсії включається в документи для виплати пенсії не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про призначення, перерахунок, переведення з одного виду пенсії на інший та про поновлення виплати пенсії.

У випадку звернення за призначенням пенсії через вебпортал з використанням електронної системи BankID, виплата пенсії здійснюється, не пізніше ніж через місяць, після пред'явлення до органу, що призначає пенсію, заявником або представником заявника, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, законним представником оригіналів документів, що підтверджують право на пенсію.";

пункт 4.13 викласти в такій редакції:

"4.13. При зарахуванні пенсіонера на повне державне утримання питання щодо обліку пенсійної справи пенсіонера вирішуються відповідно до Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 року N 269.";

5) у розділі V:

у першому реченні пункту 5.1 слова "в якому перебував на обліку померлий пенсіонер," виключити, після слів "заяву про виплату допомоги на поховання" доповнити словом та цифрою "(додаток 7)";

у пункті 5.2 слова "начальника управління" замінити словами "керівника органу, що призначає пенсію,";

6) Додатки до Порядку викласти в такій редакції:

 

Аркуш 1

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
                           (найменування територіального
                        органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії

Гр. _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата народження: __________________________ Тел. ________________________

Реєстрація місця проживання

 

Місце фактичного проживання

 

Паспорт:

Серія
(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Вид пенсії

 

Кількість утриманців

 

Пенсія на іншій
підставі, державна
допомога, виплата
на дитину,
страхові виплати

не призначалась / призначалась

 
 
 
______________
(підпис особи)

На сьогодні

працюю / не працюю /
зареєстрована як фізична особа -
підприємець / самозайнята особа

 
 
______________
(підпис особи)

Визнаний особою
з інвалідністю _____
групи, підгрупи _____

з
_________________________________
по
________________________________,
причина інвалідності: _____________
_________________________________
_________________________________
(зазначається у разі встановлення інвалідності)

 
 
 
 
 
 
_______________
(підпис особи)

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:

Поштою

N рахунку _______________________________________________________
в _______________________________________________________________

При призначенні пенсії прошу виключити з підрахунку заробітної плати період з ____________ до ____________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити).

Я ознайомлений, що відповідно до чинного законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. При наявності (встановленні) у громадянина (громадянину) причини інвалідності з дитинства, у разі смерті одного з його батьків, він має право на одночасне призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника і державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України.

  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти __________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

________________________
(підпис заявника)


Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи

Гр. _________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Назва документа

Кількість документів

Номер документа (за наявності)

1

2

3

4

1

Трудова книжка

 

 

2

Довідка про заробітну плату

 

 

3

Документи про стаж

 

 

...

 

 

 

Перелік документів, яких недостатньо для призначення пенсії:

N з/п

Назва документа

Строк подання документа (дата)

Дата подання документа

Підписи

Заявника

Спеціаліста

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Аркуш 1

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про виплату пенсії

Гр. _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата народження ______________________________ Тел. ___________________________________

Реєстрація місця проживання

 

Місце фактичного проживання

 

Паспорт:

Серія
(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

Термін дії*

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

____________
* заповнюється при зверненні щодо виплати пенсії у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Прошу:

  припинити перерахування пенсії на поточний рахунок в банку та виплачувати пенсію за місцем фактичного проживання:
_____________________________________________________________________________________

  продовжити виплату пенсії за довіреністю
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (реквізити довіреності (за наявності))

Я ознайомлений, що відповідно до чинного законодавства виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

  виплачувати частину пенсії на непрацездатних членів сім'ї.

Непрацездатні члени сім'ї: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), родинні стосунки, дата народження)

Місце проживання одержувача частини пенсії:
_____________________________________________________________________________________

  виплатити пенсію за шість місяців наперед у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон.

Дата зняття з реєстрації місця проживання в Україні
_____________________________________________________________________________________

  перевести виплату пенсії за новим місцем проживання. Раніше проживав за адресою:
_____________________________________________________________________________________

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни у складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України.

  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

____________________
(підпис заявника)


Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. __________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
прийнято "___" ____________ 20 __ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Назва документа

Кількість документів

Номер документа (за наявності)

1

2

3

4

 

 

 

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Аркуш 1

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про працевлаштування (звільнення), початок (припинення) діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Гр. _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата народження: ______________________ Тел. ____________________________

Реєстрація місця проживання

 

Місце фактичного проживання

 

Паспорт:

Серія
(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Повідомляю:

  про дату працевлаштування (початок діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, укладення трудового договору, цивільно-правового договору, реєстрації як фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) (необхідне підкреслити) з __________________

  про дату звільнення (припинення діяльності, пов'язаної з отриманням доходу, трудового договору, цивільно-правового договору, припинення реєстрації фізичної особи - підприємця, провадження незалежної професійної діяльності) (необхідне підкреслити) з __________________

Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити територіальний орган Пенсійного фонду України.

  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

___________________
(підпис заявника)


Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. _________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Назва документа

Кількість документів

Номер документа (за наявності)

1

2

3

4

1

Трудова книжка

 

 

2

Цивільно-правова угода

 

 

3

Інші документи

 

 

...

 

 

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Аркуш 1

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про виплату недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера

Гр. _________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата народження: ______________________ Тел. _________________________

Реєстрація місця проживання

 

Місце фактичного проживання

 

Паспорт:

Серія
(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
__________________________

Прошу виплатити недоотриману пенсію у зв'язку зі смертю пенсіонера
гр. __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), місце проживання (реєстрації) померлого пенсіонера, назва територіального органу Пенсійного фонду України в якому померлий пенсіонер перебував на обліку)

На рахунок у банку

N рахунку ________________________________________________________
в ________________________________________________________________

  Я даю згоду на отримання від територіальних Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

____________________
(підпис заявника)

Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. __________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Назва документа

Кількість документів

Номер документа (за наявності)

1

2

3

4

 

 

 

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ДОВІДКА
про заробітну плату для обчислення пенсії

ШТАМП
органу, що видав довідку

 

 

Видана __________________________________
_________________________________________
про те, що його (її) заробітна плата, яка враховується при обчисленні пенсії, склала
_________________________________________
_________________________________________

Сума заробітної плати з розшифруванням (грн)

Місяці

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

___ р.

Січень

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

На всі виплати нараховано страхові внески (єдиний внесок).

Довідка видана на підставі _____________________________________________________________,
                                                                                                              (назви первинних документів)

які знаходяться за адресою: ____________________________________________________________.

Не заперечуємо проти проведення перевірки первинних документів за період, зазначений у цій довідці.

М. П. (за наявності)

 

 

Керівник

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Головний бухгалтер

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ПАМ'ЯТКА ПЕНСІОНЕРУ

1. Пенсіонери мають право:

звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України особисто або через законного представника, представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку (у випадках, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон));

на призначення одного виду пенсії або щомісячного довічного грошового утримання за вибором особи (у разі якщо особа одночасно має право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років), за різними законами, а також на щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії). Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами. Пенсіонерам після досягнення пенсійного віку рекомендуємо звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про призначення пенсії за віком;

звертатись із зверненнями з питань пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та запитами на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";

ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі;

оскаржувати рішення (дії, бездіяльність) територіального органу Пенсійного фонду України до Пенсійного фонду України, відповідно до Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України, щодо пенсійного забезпечення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2007 року N 18-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2007 за N 1241/14508, у судовому порядку;

безоплатно отримувати інформацію про особу, що обробляється Пенсійним фондом України;

отримувати консультації та роз'яснення щодо застосування законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення.

2. Пенсіонери протягом 10 днів зобов'язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати з наданням документів, що підтверджують:

вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи - підприємця. У разі влаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, що дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді, у тому числі у випадках, коли робота має місце після досягнення пенсійного віку.

продовження навчання на денній формі у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, дітьми, які одержують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, до досягнення ними 23 років;

про набуття/зміну/припинення особливого статусу;

зміну місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Довідково:

1. Заяви з питань пенсійного забезпечення, передбачені абзацом першим пункту 1.1 розділу I, пунктом 5.1 розділу V Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846 (далі - Порядок), подаються до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання (реєстрації) заявника. Заяви, передбачені абзацом другим пункту 1.1 розділу I Порядку, разом зі сканованими копіями документів, які придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів), можуть подаватись заявником через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID.

2. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: особам з інвалідністю I групи - 100 відсотків пенсії за віком; особам з інвалідністю II групи - 90 відсотків; особам з інвалідністю III групи - 50 відсотків.

За наявності у непрацюючих осіб з інвалідністю II і III груп страхового стажу, передбаченого частиною другою статті 33 Закону, вони мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком.

Непрацюючі особи з інвалідністю II групи, визнані особами з інвалідністю після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону, та особи з інвалідністю III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону, за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону.

Якщо вимоги частини другої статті 33 Закону (особа з інвалідністю звільнилася з роботи, набула необхідного стажу) виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком особам з інвалідністю II і III груп обчислюється з дня набуття такого права, якщо особа повідомила про свій вибір не пізніше трьох місяців з дня настання такого права.

У разі працевлаштування особи, якій призначено пенсію відповідно до частини другої статті 33 Закону (крім випадків, коли особа досягла пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону), у період роботи пенсія по інвалідності виплачується у розмірі, передбаченому частиною першою статті 33 Закону.

Особи з інвалідністю, причина інвалідності яких з дитинства, у разі смерті одного із їх батьків, мають право на одночасне призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника і державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", незалежно від того який вид пенсії отримують на момент набуття такого права.

3. Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом. Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності.

4. У разі виявлення недостовірних даних у документах та відомостях, на підставі яких було встановлено та/або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір та підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до Закону без урахування таких даних.

Пам'ятку отримав

 

 

"___" ____________ 20__ р.

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

 

Аркуш 1

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(найменування територіального
органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА
про виплату допомоги на поховання

Гр. ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

Дата народження: ______________________ Тел. __________________________

Реєстрація місця проживання

 

Місце фактичного проживання

 

Паспорт:

Серія
(за наявності)

Номер

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

Ким виданий

Дата видачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________

Прошу виплатити допомогу на поховання померлого пенсіонера
гр. __________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), місце проживання (реєстрації) померлого пенсіонера, назва територіального органу Пенсійного фонду України в якому померлий пенсіонер перебував на обліку)

На рахунок у банку

N рахунку _______________________________________________________
в _______________________________________________________________

  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України SMS-повідомлень з інформацією, що стосується мене, на номер мого мобільного телефону:

+

3

8

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Я даю згоду на отримання від територіальних органів Пенсійного фонду України інформації, що стосується мене, на адресу моєї електронної пошти
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

 

____________________
(підпис заявника)


Паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) і подані документи звірено.

М. П.

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Аркуш 2

Розписка-повідомлення

Заява та документи
гр. __________________________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
прийнято "___" ____________ 20__ року і зареєстровано за N _____

Перелік документів, доданих до заяви:

N з/п

Назва документа

Кількість документів

Номер документа
(за наявності)

1

2

3

4

 

 

 

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

2. У Положенні про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року N 13-1, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за N 991/27436:

1) у розділі I:

пункт 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Ідентифікація заявника (його представника), у разі звернення про надання персональних даних, які обробляються Пенсійним фондом України, або подання заяв полягає у встановленні особи заявника (його представника), і проводиться на підставі належного йому паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), свідоцтва про народження дитини та документа, що підтверджує повноваження представника - у разі звернення за отриманням інформації про інших осіб чи подання заяв від імені інших осіб.

Відомості, які встановлюються під час ідентифікації особи:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності);

громадянство;

дата народження;

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства - паспортного документу іноземця або документу, що посвідчує особу без громадянства, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України), свідоцтва про народження дитини дату його видачі та орган, що його видав;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

номер облікової картки застрахованої особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для громадян, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) - у випадках, передбачених цим Положенням.

Верифікація даних про осіб, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, полягає у встановленні (підтвердженні) органом Пенсійного фонду відповідності даних, що обробляються про особу, актуальним даним щодо неї.

До даних, що підлягають верифікації, належать:

дані, які містяться в абзацах п'ятому, сьомому - десятому цього пункту;

інформація щодо місця проживання особи або місця її перебування чи місця тимчасового перебування в Україні;

відомості про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати або припинення її виплати: про вступ на роботу, звільнення з роботи, реєстрацію або зняття з обліку як фізичної особи - підприємця тощо.

Верифікація даних проводиться шляхом підтвердження правильності наданих особою даних на підставі поданих особою офіційних документів та/або повідомлених нею відомостей під час ідентифікації особи.

Результати верифікації фіксуються за допомогою програмного забезпечення.

У разі виявлення некоректних відомостей органом Пенсійного фонду складається анкета про результати верифікації даних за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення. Анкета заповнюється і підписується працівником, який здійснював верифікацію. Анкета сканується та додається до електронної пенсійної справи особи.

Ідентифікація особи та верифікація наданої інформації під час подання документів проводиться на робочому місці, обладнаному засобами відео (фото) - та аудіо фіксації. При роботі засобів відео (фото) - та аудіо фіксації розміщується відповідне попередження.

Інформація, отримана під час ідентифікації, використовується, зберігається та обробляється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".";

2) у розділі II:

пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"прийому заяв, передбачених абзацом першим пункту 1.1 розділу I, пунктом 5.1 розділу V Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846, та заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року N 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за N 1231/13105;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзацах сьомому, дев'ятому пункту 2 слова "Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" в усіх відмінках замінити словами "Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" у відповідних відмінках;

в абзаці другому пункту 6 слова "веб-сайту" замінити словом "вебсайту";

в абзаці другому пункту 7 слово та цифру "додатку 1" замінити словом та цифрою "додатку 2";

3) у розділі III:

у пункті 2 слова "веб-сайтах" замінити словом "вебсайтах";

в абзаці другому пункту 3 слово та цифру "додатку 1" замінити словом та цифрою "додатку 2";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Прийом та обслуговування осіб на віддалених робочих місцях проводиться з дотриманням вимог, викладених у пунктах 8, 9 розділу II цього Положення, Схемі дій спеціаліста сервісного центру, наведеній у додатку 2 до цього Положення.";

4) у розділі IV:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "(веб-технологій)" замінити словом "(вебтехнологій)";

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"подання користувачем електронних послуг через вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID заяв, передбачених абзацом другим пункту 1.1 розділу I Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року N 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за N 1566/11846, та заяви про підтвердження стажу роботи відповідно до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року N 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за N 1231/13105, разом зі сканованими копіями документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів);";

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац п'ятнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

"систему органів Пенсійного фонду, місцезнаходження органів Пенсійного фонду та їх сервісних центрів, номери їх телефонів, новини.";

у пункті 9 слова та цифри "Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року N 10-3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за N 816/19554," виключити;

у пункті 10:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"За результатом відпрацювання одержаного звернення щодо порядку призначення (перерахунку) пенсій, переведення з одного виду пенсії на інший, виплати пенсій та/або допомоги на поховання заявнику надсилається в обраний ним спосіб повідомлення, в якому зазначається порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший, виплати пенсій та/або допомоги на поховання, перелік необхідних документів, строк їх подання, місцезнаходження сервісного центру (віддаленого робочого місця) органу Пенсійного фонду, до якого можна звернутись, зручних дати і часу для звернення.";

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо до заяви про призначення пенсії, поданої через вебпортал з використанням кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, додані не всі скановані копії необхідних документів, або/та документи потребують дооформлення, орган Пенсійного фонду не пізніше трьох робочих днів надсилає в електронній системі повідомлення про перелік документів, які необхідно подати додатково та/або дооформити, строк їх подання.

У випадку подання заяви про призначення пенсії через вебпортал з використанням електронної системи BankID в повідомленні про призначення пенсії (в спосіб, обраний заявником) також зазначається інформація про необхідність надання заявником або представником заявника, який діє на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, законним представником оригіналів документів, скановані копії яких було додано до заяви, та порядок виплати пенсії.";

у пункті 11:

в абзаці першому слова "автоматизованій системі обробки пенсійної документації" виключити;

у пункті 13:

абзац перший після слова "зазначення" та абзац четвертий після слова "місцезнаходження" доповнити словами "сервісного центру (віддаленого робочого місця)";

абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

"14. Попередній запис на відвідування органу Пенсійного фонду здійснюється через вебпортал із зазначенням сервісного центру (віддаленого робочого місця) органу Пенсійного фонду, який заявник бажає відвідати, та опису питань, з якими особа планує звернутися до органу Пенсійного фонду.";

5) у розділі V:

в абзаці дев'ятому пункту 4 слова "веб-камери" замінити словом "вебкамери";

6) доповнити Положення новим додатком 1 такого змісту:

АНКЕТА
про результати верифікації даних

Фото
 

(підпис)

1. Загальні відомості:

Прізвище:

 

Ім'я:

 

По батькові
(за наявності):

 

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків - фізичної особи або
серія (за наявності) та номер
паспорта громадянина
України (для громадян, які
через свої релігійні
переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного
номера облікової картки
платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у
паспорті) (за наявності):

Номер облікової картки
застрахованої особи:

Унікальний номер запису
в Єдиному демографічному
реєстрі (за наявності):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дата народження:
  

Стать:    чоловіча       жіноча  

Номер телефону, адреса електронної пошти (за згодою)

 

2. Дані паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу:

Назва документа:

 

Серія:
(за наявності)

 

Номер:

 

Ким видано:

 

Дата видачі:

 

3. Місце народження:

Країна

Область

Район

Населений пункт

1

2

3

4

 

 

 

 

4. Місце проживання:

Країна

Область

Район

Населений пункт

Назва вулиці

Номер будинку

Номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

5. Місце перебування:

Країна

Автономна Республіка Крим

Область

Район

Місто

Район в місті

Селище

Село

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інші відомості:

Відомості про роботу

 

Відомості про кількість осіб, які перебувають на утриманні (за згодою)

 

...

 

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

У зв'язку з цим додаток 1 вважати додатком 2;

7) у додатку 2:

у третьому рядку колонки "Операції, які виконує спеціаліст":

доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Ідентифікація заявника (його представника).".

У зв'язку з цим пункти 1 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 8;

у пункті 5 слова ", оформлення згоди одержувача послуги на збирання та обробку персональних даних" виключити;

у пункті 7 слова та цифри "Переліком та порядком подання документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 06 квітня 2011 року N 10-3, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 липня 2011 року за N 816/19554," виключити;

пункт 1 п'ятого рядка колонки "Операції, які виконує спеціаліст" викласти в такій редакції :

"1. Ідентифікація заявника (його представника).";

шостий рядок колонки "Операції, які виконує спеціаліст" доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1. Ідентифікація заявника (його представника).".

У зв'язку з цим пункти 1 - 3 вважати відповідно пунктами 2 - 4;

у восьмому рядку колонок "Найменування процедури", "Операції, які виконує спеціаліст" слова "автоматизована система обробки пенсійної документації" у всіх відмінках замінити словами "електронна пенсійна справа" у відповідних відмінках.

8) у тексті Положення слова "веб-портал" в усіх відмінках замінити словом "вебпортал" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення

Олена ОХРІМЕНКО

Опрос