Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года N 18-1

Пенсионный фонд
Постановление от 12.11.2020 № 21-1
действует с 26.01.2021

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

12.11.2020

м. Київ

N 21-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2021 р. за N 34/35656

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року N 18-1

Відповідно до пунктів 171, 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року N 637, та пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У заголовку, пункті 1 постанови правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року N 18-1 "Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за N 1231/13105, слова "трудового", "на пільгових умовах або за вислугу років" виключити.

2. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року N 18-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2006 року за N 1231/13105, що додаються.

3. Департаменту пенсійного забезпечення (Охріменко О.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

Євгеній КАПІНУС

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

О. Мірошниченко

Віце-прем'єр-міністр - Міністр
з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України

Олексій РЕЗНІКОВ

В. о. Міністра фінансів України

Денис УЛЮТІН

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Керівник Секретаріату
СПО роботодавців на
національному рівні

Руслан ІЛЛІЧОВ

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Євген КОТИК

 

Зміни
до Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років

1. У заголовку слова "трудового", "на пільгових умовах або за вислугу років" виключити.

2. Пункти 1 - 4 викласти в такій редакції:

"1. Цей Порядок визначає процедуру підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи:

для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлену для окремої категорії працівників, у разі ліквідації підприємства, установи, організації без визначення правонаступника;

до 01 січня 2004 року, якщо в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях (їх правонаступниках), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (далі - підприємства, які розташовані на тимчасово окупованій території).

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які працювали:

на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком N 1 та на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України;

на роботах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах;

на посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років;

у період до 01 січня 2004 року на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, та якщо в трудовій книжці є записи з виправленням або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи (далі - періоди роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території).

3. Підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років та періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії (далі - Комісії).

4. Комісії створюються при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, до складу яких обов'язково включаються представники органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Державної служби України з питань праці. До складу Комісії за згодою включаються представники профспілок та організацій Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та регіональних організацій роботодавців та їх об'єднань.".

3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Основним завданням Комісії є розгляд заяв про підтвердження стажу роботи та прийняття за результатами їх розгляду рішень про підтвердження (відмову в підтвердженні) стажу роботи.".

4. Абзац п'ятий пункту 7 після слова "інформувати" доповнити словом "територіальні".

5. У пункті 8 слова "двох разів" замінити словами "одного разу".

6. Пункти 10 - 13 викласти в такій редакції:

"10. Рішення про результати розгляду заяви про підтвердження стажу роботи (додаток 1) приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, підписується головою Комісії або його заступником та набуває чинності з дня його прийняття.

11. Із заявою про підтвердження стажу роботи (додаток 2) заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально (далі - його представник)) може звернутись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від території обслуговування цього органу.

Для підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, до заяви додаються:

документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у тому числі архівні) - щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01 липня 2004 року та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр);

трудова книжка;

документи (за наявності), видані архівними установами, зокрема:

довідка про заробітну плату;

копії документів про проведення атестації робочих місць;

копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник (його представник) подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків (не менше двох), які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві, в установі, організації (у тому числі в колгоспі) і мають документи про свою роботу за період, щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника.

Заявник (його представник) може додатково подавати інші документи про стаж роботи.

12. Територіальні органи Пенсійного фонду України надають заявникам допомогу у зборі необхідних документів та отриманні через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, витягу з Єдиного державного реєстру в електронній формі для підтвердження стажу роботи.

Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, територіальний орган Пенсійного фонду України запрошує та опитує свідка.

Якщо свідок проживає (перебуває) в іншій адміністративно-територіальній одиниці України, ніж та, в якій проживає (перебуває) заявник, територіальний орган Пенсійного фонду України звертається до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (перебування) свідка для його опитування.

Запрошення свідку надсилається протягом трьох робочих днів з дня звернення заявника до територіального органу Пенсійного фонду України (з дня одержання запиту територіальним органом Пенсійного фонду України за місцем проживання (перебування) свідка).

Запрошення свідка, який проживає на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, для його опитування здійснюється заявником. Опитування проводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, який обирає свідок.

Результати опитування свідка оформляються Актом опитування свідка (додаток 3).

Акт опитування свідка та завірені територіальним органом Пенсійного фонду України копії документів про його роботу за час, щодо якого він підтверджує роботу заявника, протягом трьох робочих днів з дня опитування надсилаються до територіального органу Пенсійного фонду України, який надіслав запит.

Свідок, що проживає за межами України, надсилає заяву, в якій зазначається інформація про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізовану органами Міністерства закордонних справ України (у разі якщо інше не передбачено законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь Україна) або дипломатичним представництвом чи консульською установою України в державі проживання свідка. До заяви свідок додає завірені копії документів про свою роботу за час, щодо якого він підтверджує роботу заявника.

Акти опитування свідків (заяви свідків) та копії документів про їх роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника, додаються до заяви про підтвердження стажу.

13. Заява про підтвердження стажу роботи разом з документами, визначеними у пункті 11, абзаці дев'ятому пункту 12 цього Порядку, протягом п'яти робочих днів передаються на розгляд Комісії.".

7. Пункт 14 виключити.

У зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати відповідно пунктами 14, 15.

8. У пункті 14 слова "направляють до управління Пенсійного фонду України в районі, місті, районі у місті, об'єднаних управлінь, а також" виключити.

9. Додатки 1, 2 до цього Порядку викласти в такій редакції:

 

(витяг з протоколу)

"___" ____________ 20__ року
N _____

РІШЕННЯ
про результати розгляду заяви про підтвердження стажу роботи

Комісія при Головному управлінні Пенсійного фонду України ________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                    (найменування Головного управління Пенсійного фонду України,
                                                                                      при якому створена Комісія)

розглянула заяву про підтвердження стажу роботи _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що звернулася із заявою)

для підтвердження періодів роботи, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років/періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території (необхідне підкреслити)

за участю ____________________________________________________________________________
                                                         (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), посади членів Комісії, які брали
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                участь у розгляді заяви)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

і встановила таке.
Відповідно до _________________________________________________________________________
                                                                      (викладаються результати розгляду заяви та наданих документів)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Вирішила: ____________________________________________________________________________
                                                        (підтвердити стаж роботи/ відмовити в підтвердженні стажу роботи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова Комісії

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

 

ЗАЯВА
про підтвердження стажу роботи

Гр. __________________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))
Дата народження: _____________________________________________________________________
Місце проживання (реєстрації): __________________________________________________________
Місце фактичного проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи: _____________________________________________________________________________________
Тел: _________________________________________________________________________________
Документ, що посвідчує особу: ___________________________________________________________
                                                                                                                       (серія (за наявності), номер)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (дата видачі, ким виданий)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) _________________________.

Прошу розглянути мою заяву про підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, за вислугу років / на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території (необхідне підкреслити).

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" даю згоду на обробку моїх персональних даних, отриманих із наданих мною документів.

Для підтвердження зазначеного стажу роботи подаю такі документи:

N
з/п

Найменування документа

Кількість документів

Повернуто заявнику

дата

підпис заявника

1

2

3

4

5

1

Дані про державну реєстрацію припинення юридичної особи

 

 

 

2

Трудова книжка

 

 

 

3

Документи, видані архівними установами (за наявності):

 

 

 

3.1

довідка про заробітну плату

 

 

 

3.2

копії документів про проведення атестації робочих місць

 

 

 

3.3

копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати

 

 

 

4

Інші документи (за наявності)

 

 

 

Разом зі мною працювали та можуть це підтвердити (для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території):

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

Місце проживання (перебування)

Найменування підприємства, установи, організації

Період роботи

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

_______________
(підпис заявника)

МП

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

10. Доповнити Порядок новим додатком 3 такого змісту:

Акт опитування свідка

____________________
       (місце складання акта)

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження свідка)

_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (місце проживання (перебування))
_____________________________________________________________________________________
                                     (документ, що посвідчує особу (серія (за наявності), номер, ким і коли виданий))

_____________________________________________________________________________________
Документи, надані свідком про свою роботу, за період, щодо якого він підтверджує стаж роботи заявника:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Я, свідок, стверджую:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

____________
(підпис свідка)

МП

Найменування посади

підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ".

 

Директор Департаменту
пенсійного забезпечення

Олена ОХРІМЕНКО

Опрос