Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о консилиуме врачей

Министерство здравоохранения
Приказ от 09.11.2020 № 2559
действует с 04.01.2021

ПОЛОЖЕННЯ
про консиліум лікарів

1. Констатація смерті мозку людини здійснюється консиліумом лікарів (далі - консиліум), до якого залучені лікарі закладу охорони здоров'я, де перебуває пацієнт, та, за потреби - члени виїзної консультативно-діагностичної бригади, спеціалісти інших закладів охорони здоров'я.

2. Керівник закладу охорони здоров'я забезпечує своєчасність скликання та належне проведення консиліуму. Керівник закладу охорони здоров'я затверджує порядок утворення та функціонування консиліуму лікарів та призначає відповідальну особу. Відповідальна особа призначається наказом керівника закладу охорони здоров'я з числа його заступників та здійснює організацію скликання та проведення консиліуму лікарів. У разі якщо наказом керівника закладу охорони здоров'я таку особу не призначено або у позаробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні - функції відповідальної особи здійснює черговий лікар закладу охорони здоров'я. Відповідальна особа здійснює відповідний запис про склад консиліуму до форми первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29) (далі - форма N 003/о).

3. Для констатації смерті мозку дорослих пацієнтів до складу консиліуму залучаються лікар-анестезіолог та лікар-невропатолог (лікар-нейрохірург), що мають досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

Для констатації смерті мозку дітей до складу консиліуму входять: лікар-анестезіолог дитячий, лікар-невролог дитячий або лікар-нейрохірург дитячий, що мають досвід практичної роботи не менше п'яти років за відповідною спеціальністю.

Для констатації смерті мозку новонароджених до складу консиліуму лікарів входять: лікар-анестезіолог дитячий або лікар-педіатр-неонатолог та лікар-невролог дитячий або лікар-нейрохірург дитячий, що мають досвід практичної роботи не менше п'яти років за відповідною спеціальністю.

4. До складу консиліуму не можуть бути включені лікарі, які беруть участь у вилученні анатомічних матеріалів людини та їх трансплантації, а також трансплант-координатор.

5. Заклади охорони здоров'я, які забезпечують функціонування виїзних консультативно-діагностичних бригад, порядок їх взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я, порядок функціонування та табель оснащення виїзної консультативно-діагностичної бригади, визначаються Міністром охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 

Генеральний директор
Директорату високотехнологічної
медичної допомоги та інновацій

В. Стрілка

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
 
N 012/о
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ МОЗ України
__|__|__|__|__|__|__|__|N|__|__|__|__|__
за погодженням з Держстатом

                                            ___________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я/наукової установи, де заповнюється форма         ___________________________
 
 
Код за ЄДРПОУ                |___|___|___|___|___|___|___|___|

АКТ
про констатацію смерті мозку людини

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

2. Номер медичної карти стаціонарного хворого

3. Основний клінічний діагноз/ускладнення

 

 

Вік пацієнта

Проведення першого клінічного обстеження

Проміжок часу між двома клінічними обстеженнями

Дорослий > 18 років

Етіологію коми та незворотність факторів, які спричинили ушкодження мозку встановлено; з моменту серцево-легеневої реанімації (якщо така проводилась) минуло понад 24 годин.
 
ТАК                           НІ

Щонайменше 6 годин для первинного ушкодження мозку ТАК      НІ
Щонайменше 24 години для вторинного ушкодження мозку
ТАК       НІ
Проміжок часу було скорочено до 3-х годин за рахунок проведення допоміжного методу обстеження
ТАК       НІ _______________

У випадку, коли ВСІ підпункти розділу 1 відмічено "Так", слід продовжувати обстеження; якщо хоча б один з підпунктів було відмічено "Ні" - слід відкласти обстеження

Розділ 1. Необхідні умови для проведення клінічного обстеження

1.1. Незворотні та виявлені причини коми (відмітити необхідне)

Характер ушкодження головного мозку
                                  Первинне                                Вторинне                                  Змішане
(вказати причину) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1.2 Усунення факторів, які можуть вплинути на клінічне обстеження

Перше дослідження
Дата/час: ____________
____________________

Друге дослідження
Дата/час:__________________________

а. Глибока температура тіла >36° C

Так / Ні

Так / Ні

б. Середній артеріальний тиск >70 мм рт. ст.

Так / Ні

Так / Ні

в. Виключено вплив лікарських препаратів, які можуть вплинути на результати обстеження центральної нервової системи

Так / Ні

Так / Ні

г. Виключено метаболічні розлади

Так / Ні

Так / Ні

У випадку, коли ВСІ підпункти розділу 2 відмічено "Так", слід продовжувати обстеження; якщо хоча б один з підпунктів було відмічено "Ні" - слід відкласти обстеження

Розділ 2. Етапи клінічного обстеження
NB! СПІНАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ МОЖУТЬ СПОСТЕРІГАТИСЬ

 

 

Клінічне неврологічне обстеження

Перше дослідження
Дата/час: ____________
____________________

Друге дослідження
Дата/час: __________________________
_____________________________

1) Кома III ст. (3 бали за ШКГ)

Так / Ні

Так / Ні

2) Атонія всіх груп м'язів

Так / Ні

Так / Ні

3) Відсутня реакція на больові подразники в зоні тригемінальних точок

Так / Ні

Так / Ні

4) Відсутня реакція зіниць на світло

Так / Ні

Так / Ні

5) Відсутні корнеальні рефлекси

Так / Ні

Так / Ні

6) Відсутні окулоцефалічні рефлекси

Так / Ні

Так / Ні

7) Відсутні окуловестибулярні рефлекси

Так / Ні

Так / Ні

8)Відсутній блювотний рефлекс

Так / Ні

Так / Ні

9) Відсутній кашльовий рефлекс

Так / Ні

Так / Ні

Етап(и) обстеження (вказати) __________________________________ неможливо виконати з таких
причин: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________
, тому був виконаний допоміжний
метод обстеження для підтвердження діагнозу смерті мозку
_____________________________________________________________________________________

Тест апное. Виконується лише "друге дослідження"

 

Друге дослідження
Дата/час: _______________________

ДОСЛІДЖЕННЯ 2: спонтанні дихальні рухи відсутні, досягнуто PaCO2 > 60 мм рт. ст. та/або відзначено зростання PaCO2 > 20 мм рт. ст. вище за вихідний рівень
ТАК                          НІ

 

Вихідний рівень PaCO2: __________
Тривалість тесту: ___________
Рівень PaCO2 після тесту:

Наявні протипоказання до проведення тесту апное або ускладнення, які виникли під час проведення цього тесту (вказати): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
,
тому проведено ____________________________________ (допоміжний метод обстеження) з метою підтвердження діагнозу смерті мозку.

Тест апное було припинено з інших причин (вказати з яких):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ 3. ДОПОМІЖНІ методи обстеження.
Використовуються у випадку, коли неможливо виконати якийсь з обов'язкових етапів діагностики смерті мозку або для скорочення інтервалу між двома клінічними обстеженнями.

Перше дослідження
Дата/час:
____________________
___________________

Друге дослідження
Дата/час:
___________________________
___________________________

  Електроенцефалографія відображає відсутність біопотенціалів мозку

Так

Ні

Так

Ні

  Церебральна ангіографія відображає відсутність мозкового кровотоку

Так

Ні

Так

Ні

  Транскраніальна доплер-сонографія відображає відсутність мозкового кровотоку

Так

Ні

Так

Ні

  Комп'ютерно-томографічна ангіографія головного мозку визначає відсутність мозкового кровотоку

Так

Ні

Так

Ні

  Комп'ютерно-томографічна перфузія головного мозку відображає відсутність мозкового кровотоку

Так

Ні

Так

Ні

  Перфузійна сцинтиграфія головного мозку визначає відсутність перфузії мозкової паренхіми

Так

Ні

Так

Ні

Розділ 4. Інформація про лікарів, залучених до консиліуму.

Я згоден з тим, що проведені мною клінічне обстеження / тест апное / допоміжні методи обстеження підтверджують незворотне припинення функцій головного мозку, що свідчить про смерть мозку.

Перше обстеження

 

Склад консиліуму лікарів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                         (прізвища, імена, по батькові (за наявності), підписи)
 

Друге обстеження та констатація смерті мозку людини

 

На підставі діагностованої смерті мозку, момент смерті пацієнта
______________________________________________________________________________ (П. І. Б.)
_____ годин _____ хвилин ____________________________ р.

Склад консиліуму лікарів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                        (прізвища, імена, по батькові (за наявності), підписи)
 

 

Генеральний директор
Директорату високотехнологічної
медичної допомоги та інновацій

В. Стрілка

 

 
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
 
N 012/о/д
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ МОЗ України
__|__|__|__|__|__|__|__|N|__|__|__|__|_
за погодженням з Держстатом

                                            ___________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я/наукової установи, де заповнюється форма
 
                                            ___________________________
 
 
Код за ЄДРПОУ                |___|___|___|___|___|___|___|___|

АКТ
про констатацію смерті мозку дитини

1. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

2. Номер медичної карти стаціонарного хворого

3. Основний клінічний діагноз/ускладнення
 
 
 
 

Вік пацієнта

Проведення першого клінічного обстеження

Проміжок часу між двома клінічними обстеженнями

Доношений новонароджений (37 тижнів гестації) - 30 днів

Етіологію коми та незворотність факторів, які спричинили ушкодження мозку встановлено; з моменту серцево-легеневої реанімації (якщо така проводилась) минуло понад 48 годин.
 
ТАК                   НІ

Щонайменше 24 години для первинного ушкодження
ТАК         НІ
Щонайменше 48 годин для вторинного ушкодження
ТАК          НІ
Проміжок часу було скорочено за рахунок проведення допоміжного методу обстеження
ТАК          НІ

31 день - 18 років

Етіологію коми та незворотність факторів, які спричинили ушкодження мозку встановлено; з моменту серцево-легеневої реанімації (якщо така проводилась) минуло понад 48 годин.

ТАК НІ

Щонайменше 12 години для первинного ушкодження
ТАК          НІ
Щонайменше 24 годин для вторинного ушкодження
ТАК          НІ
Проміжок часу було скорочено до 3-х годин за рахунок проведення допоміжного методу обстеження
ТАК          НІ

У випадку, коли ВСІ підпункти розділу 1 відмічено "Так", слід продовжувати обстеження; якщо хоча б один з підпунктів було відмічено "Ні" - слід відкласти обстеження

Розділ 1. Необхідні умови для проведення клінічного обстеження та тесту апное

1.1. Незворотні та виявлені причини коми (відмітити необхідне)

Характер ушкодження головного мозку

Первинне                                                  Вторинне                                                   Змішане
(вказати) _____________________________________________________________________________

1.2. Усунення факторів, які можуть вплинути на клінічне обстеження

Перше дослідження
Дата/час:___________________
___________

Друге дослідження
Дата/час: _____________
_____________

1) Глибока температура тіла >36° C

Так / Ні

Так / Ні

2) Систолічний (середній) артеріальний тиск не менший ніж два стандартних відхилення від вікової норми

Так / Ні

Так / Ні

3) Виключено вплив лікарських препаратів, які можуть вплинути на результати обстеження центральної нервової системи

Так / Ні

Так / Ні

4) Виключено метаболічні розлади

Так / Ні

Так / Ні

У випадку, коли ВСІ підпункти розділу 2 відмічено "Так", слід продовжувати обстеження; якщо хоча б один з підпунктів було відмічено "Ні" - слід відкласти обстеження

Розділ 2. Етапи клінічного обстеження
NB! СПІНАЛЬНІ РЕФЛЕКСИ МОЖУТЬ СПОСТЕРІГАТИСЯ
Клінічне неврологічне обстеження

Перше дослідження
Дата/час: ___________________
_______________

Друге дослідження
Дата/час: ______________
___________

1) Кома III ст. (3 бали за ШКГ)

Так / Ні

Так / Ні

2) Атонія всіх груп м'язів

Так / Ні

Так / Ні

3) Відсутність реакції на глибокі больові подразники

Так / Ні

Так / Ні

4) Відсутність реакції зіниць на світло

Так / Ні

Так / Ні

5) Відсутність корнеальних рефлексів

Так / Ні

Так / Ні

6) Відсутність окулоцефалічних рефлексів

Так / Ні

Так / Ні

7) Відсутність окуловестибулярних рефлексів

Так / Ні

Так / Ні

8) Відсутність блювотного рефлексу

Так / Ні

Так / Ні

9) Відсутність кашльового рефлексу

Так / Ні

Так / Ні

Етап(и) обстеження (вказати) ___________________________ неможливо виконати з таких причин:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
, тому був використаний допоміжний метод обстеження для підтвердження діагнозу смерті мозку
_____________________________________________________________________________________

Тест апное. Виконується після кожного клінічного обстеження

Перше дослідження
Дата/час: _____________________
______________

Друге дослідження
Дата/час: __________
________

ДОСЛІДЖЕННЯ 1: спонтанні дихальні рухи відсутні, досягнуто PaCO2 > 60 мм рт. ст. та/або відзначено зростання PaCO2 > 20 мм рт. ст. вище за вихідний рівень
ТАК                        НІ
 
ДОСЛІДЖЕННЯ 2: спонтанні дихальні рухи відсутні, досягнуто PaCO2 > 60 мм рт. ст. та/або відзначено зростання PaCO2 > 20 мм рт. ст. вище за вихідний рівень
ТАК                         НІ

Вихідний рівень PaCO2: __________
Тривалість тесту:____________
Рівень PaCO2 після тесту:
 
 
 
 
Вихідний рівень PaCO2: __________
Тривалість тесту:____________
Рівень PaCO2 після тесту:

Вихідний рівень PaCO2: __________
Тривалість
тесту: ____________
Рівень PaCO2 після тесту:
 
Вихідний рівень PaCO2: __________
Тривалість
тесту: ____________
Рівень PaCO2 після тесту:

Наявні протипокази до проведення тесту апное або ускладнення, які виникли під час проведення цього тесту (вказати): __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_, тому проведено ____________________________________ (допоміжний метод обстеження) з метою
підтвердження діагнозу смерті мозку.

Тест апное було припинено з інших причин (вказати з яких): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Розділ 3. ДОПОМІЖНІ методи обстеження.
Часовий проміжок після закінчення всіх етапів клінічного обстеження, які можуть бути виконані безпечно для пацієнта, та початком проведення допоміжних методів обстеження повинен бути максимально коротким

Перше дослідження
Дата/час:
_____________________
___________

Друге
дослідження
Дата/час:
_________________
_______________

  Електроенцефалографія відображає відсутність біопотенціалів мозку

Так

Ні

Так

Ні

  Церебральна ангіографія відображає відсутність мозкового кровотоку

Так

Ні

Так

Ні

Розділ 4. Інформація про лікарів, залучених до діагностики смерті мозку

Я згоден з тим, що проведений мною клінічний огляд/тест апное/допоміжні методи обстеження підтверджують незворотне припинення функцій головного мозку, що свідчить про смерть мозку.

Перше обстеження

 

Склад консиліуму лікарів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                       (прізвища, імена, по батькові (за наявності), підписи)
 

Друге обстеження та констатація смерті мозку дитини

На підставі діагностованої смерті мозку, момент смерті пацієнта/ки
______________________________________________________________________________ (П. І. Б.)
_____ годин _____ хвилин ______________________ року

Склад консиліуму лікарів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ "___" ____________ 20__ року
                           (прізвища, імена, по батькові (за наявності), підписи)
 

 

Генеральний директор
Директорату високотехнологічної
медичної допомоги та інновацій

В. Стрілка

Опрос