Идет загрузка документа (180 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и лицеистами военных лицеев

Минобороны
Приказ от 04.11.2020 № 398
действует с 22.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2020

м. Київ

N 398

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 грудня 2020 р. за N 1230/35513

Про затвердження Змін до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з метою удосконалення питань носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв, затверджених наказом Міністерства оборони України від 20 листопада 2017 року N 606, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 грудня 2017 року за N 1502/31370 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 30 червня 2020 року N 238), що додаються.

2. Встановити, що військові звання "генерал армії України", "генерал-майор", "контр-адмірал", "генерал-лейтенант", "віце-адмірал", "генерал-полковник", "адмірал", присвоєні до набрання чинності Законом України від 04 червня 2020 року N 680-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців", зберігаються за військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у запас або у відставку.

3. Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

А. Таран

 

ЗМІНИ
до Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв

1. У розділі I:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Право на носіння військової форми одягу мають військовослужбовці, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти. Громадяни, які звільнені з військової служби в запас або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу, дозволяється носіння військової форми одягу, встановленої цими правилами або військової форми одягу, яка встановлена на дату звільнення."

2) у підпункті 1 пункту 5:

у абзаці другому слова "державних нагород," виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"підйому Військово-Морського Прапора на кораблі, який стає до бойового складу Військово-Морських Сил Збройних Сил України;".

2. У розділі II:

1) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 1 цифри "64" замінити цифрами "46";

2) у рядку 1 графи 1 таблиці 3 пункту 1 цифри "218" замінити цифрами "214";

3) у рядку 2 графи 1 таблиці 3 пункту 1 слова "чоботи хромові" замінити словами "черевики з високими берцями";

4) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 3 цифри "203" замінити цифрами "201";

5) у абзаці другому пункту 3:

слово та цифри "325 - 335 додатка 1" замінити словом та цифрами "337 - 347 додатка 2";

слово та цифри "339 - 355 додатка 1" замінити словом та цифрами "351 - 367 додатка 2";

6) пункт 3 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:

"сорочку білого кольору з довгим або коротким рукавом з парадною (парадно-вихідною) формою одягу для ССО ЗСУ за рішенням начальника;"

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий вважати абзацами десятим - двадцять першим;

7) у абзаці двадцять першому пункту 3 цифри "246" замінити цифрами "245";

8) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 4 цифри "243" замінити цифрами "244";

9) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 4 цифри "249" замінити цифрами "252";

10) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 11 цифри "225" замінити цифрами "204";

11) у рядку 1 графи 1 таблиці 1 пункту 12 цифри "234" замінити цифрами "235";

12) у рядку 1 графи 2 таблиці 1 пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "223";

13) у абзаці першому пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "234";

14) у рядку 1 графи 1 таблиці 2 пункту 12 цифри "234" замінити цифрами "235";

15) у рядку 1 графи 2 таблиці 2 пункту 12 цифри "225" замінити цифрами "223";

16) у рядку 1 графи 3 таблиці 3 пункту 12 цифри "236" замінити цифрами "237";

17) у рядку 1 графи 1 таблиці 4 пункту 12 цифри "229" замінити цифрами "233";

18) у рядку 1 графи 2 таблиці 4 пункту 12 цифри "227, 228" замінити цифрами "228, 229";

19) у рядку 1 графи 3 таблиці 4 пункту 12 цифри "225, 226" замінити цифрами "226, 227";

20) у рядку 1 графи 1 таблиці 5 пункту 12 цифри "242" замінити цифрами "241";

21) у рядку 1 графи 2 таблиці 5 пункту 12 цифри "243, 229, 230" замінити цифрами "228, 229, 242";

22) у рядку 1 графи 3 таблиці 5 пункту 12 цифри "238, 228" замінити цифрами "227, 237".

3. У розділі III:

1) у абзаці п'ятому підпункту 1 пункту 1 слова та цифри ", мал. 243" виключити;

2) у пункті 3:

у абзаці четвертому слова ", куртка костюма-утеплювача" виключити;

у абзаці п'ятому цифри "316 - 319" замінити цифрами "328 - 331";

у абзаці шостому цифри "312 - 315" замінити цифрами "324 - 327";

у абзаці восьмому цифру "320" замінити цифрою "332";

у абзаці дев'ятому цифри "320, 284 - 307" замінити цифрами "332, 295 - 319";

у абзаці десятому цифру "324" замінити цифрами "336".

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

у абзаці шостому цифри "356 - 358, 344, 361" замінити цифрами "368 - 370, 356, 373";

у абзаці сьомому цифри "339, 340, 342 - 355" замінити цифрами "351, 352, 354 - 367";

у абзаці восьмому цифру "341" замінити цифрою "353";

у абзаці дев'ятому цифри "359, 360" замінити цифрами "371, 372";

2) у абзаці дев'ятому пункту 3 цифри "242, 260, 276" замінити цифрами "243, 261, 277";

3) абзац четвертий пункту 5 після слів "органів військового управління," доповнити словами "частин та закладів (установ),".

5. У розділі V:

1) абзаци другий - четвертий підпункту 1 пункту 1 виключити;

2) абзац третій підпункту 4 пункту 1 виключити;

3) таблицю 1 підпункту 4 пункту 1 викласти в такій редакції:

"Таблиця 1

Військове звання

Кількість зірок,
шт.

Відстань від центру "схрещених булав" до початку зірки,
мм

Відстань від верхньої точки "плетінки" до початку зірки,
мм

Відстань від нижнього краю муфти до початку знака,
мм

Відстань від нижнього краю парадного погона до початку знака,
мм

Відстань між зірками,
мм

1

2

3

4

5

6

7

Генерал, адмірал

4

5

-

5

5

3

Генерал-полковник, адмірал*

4**

13

-

5

5

5

Генерал-лейтенант, віце-адмірал

3

13

-

5

5

3

Генерал-майор, контр-адмірал

2

13

-

5

5

3

Бригадний генерал, коммодор

1

13

-

5

5

-

Полковник

3

-

5

5

10

3

Підполковник

2

-

5

5

10

3

Майор

1

-

5

5

10

-

Капітан

4

-

-

10

10

3

Старший лейтенант

3

-

-

10

10

3

Лейтенант

2

-

-

10

10

3

Молодший лейтенант

1

-

-

10

10

-

____________
* Для військовослужбовців, яким присвоєно військове звання генерал-полковник або адмірал до 01 жовтня 2020 року.

** Зірки розташовуються у вигляді ромба.";

4) доповнити таблицю 3 пункту 8 після рядка четвертого новим рядком такого змісту:

"

Коммодор

1 широкий

32

100

-

";

У зв'язку з цим рядки п'ятий - одинадцятий вважати рядками шостим - дванадцятим;

5) у рядку восьмому графи 1 таблиці 4 підпункту 9 пункту 1 слова: "Перший сержант" замінити словами "Головний сержант";

6) рядок п'ятнадцятий таблиці 4 підпункту 9 пункту викласти в такій редакції:

"

Головний майстер-старшина

1 широкий,
4 дугових

18
7

";

7) у підпункті 11 пункту 1 цифри "202 - 216, 217, 220, 223, 226, 229" замінити цифрами "213 - 228, 231, 234, 237, 240";

8) у підпункті 12 пункту 1 цифри "232 - 244, 247, 250, 253" замінити цифрами "243 - 255, 258, 261, 264";

9) у підпункті 13 пункту 1:

цифри "219, 222, 225, 228, 231" замінити цифрами "230, 233, 236, 239, 242";

цифри "246, 249, 252, 255" замінити цифрами "257, 260, 263, 266";

10) у підпункті 1 пункту 2 цифри "256 - 283" замінити цифрами "267 - 294";

11) абзац третій підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

"на зовнішньому боці правого рукава на відстані 105 мм нижче плечового шва нашивається нарукавний знак Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України або нарукавний знак відповідно до виду чи роду військ";

12) у підпункті 2 пункту 3 цифри "284 - 307" замінити цифрами "295 - 321";

13) у підпункті 3 пункту 3 цифри "320 - 323" замінити цифрами "332 - 335";

14) у підпункті 4 пункту 3 цифри "361 - 365" замінити цифрами "374 - 378";

15) абзац тридцять другий пункту 8 розділу VI виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій, тридцять четвертий вважати абзацами тридцять другим, тридцять третім.

6. У додатку 1 до Правил:

1) таблицю 1 розділу I викласти в такій редакції:

"Таблиця 1

Парадна форма одягу генерала

Літній період
(кітель)
мал. 1

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 2

  

  

 

  

  

  

  

";

2) таблицю 2 розділу I викласти в такій редакції:

"Таблиця 2

Парадно-вихідна форма одягу генерала

Літній період
(кітель)
мал. 3

Зимовий період
(пальто зимове)
мал. 4

  

  

  

  

  

  

";

3) малюнок 5 таблиці 3 розділу I викласти в такій редакції:

"

Парадна форма одягу вищого офіцерського складу СВ ЗСУ

Літній період
(кітель)
мал. 5

  

  

  

";

4) таблицю 1 розділу VIII викласти в такій редакції:

"Таблиця 1

Парадно-церемоніальна форма одягу

Зимовий період
(рядовий та сержантський склад)
мал. 210

Зимовий період
(офіцерський склад)
мал. 211

  

  

  

  

  

  

";

5) таблицю 2 розділу VIII викласти в такій редакції:

"Таблиця 2

Парадно-церемоніальна форма одягу

Зимовий період
(рядовий та сержантський склад)
мал. 212

Зимовий період
(офіцерський склад)
мал. 213

  

  

  

  

  

 

";

6) таблицю 3 розділу VIII викласти в такій редакції:

"Таблиця 3

Парадно-церемоніальна форма одягу

Літній період
(рядовий та сержантський склад)
мал. 214

Літній період
(офіцерський склад)
мал. 215

  

  

 

  

 

  

  

  

".

7. Додаток 2 до Правил викласти в новій редакції, що додається.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальника Головного управління
розвитку та супроводження матеріального
забезпечення Збройних Сил України
майор

Р. Козулін

 

МАЛЮНКИ
Знаків розрізнення до військової форми одягу

I. Погони вищого офіцерського складу Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Генерал

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 1

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 2

До польової форми одягу
мал. 3

Таблиця 2

Генерал-полковник*

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 4

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 5

До польової форми одягу
мал. 6

Генерал-лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 7

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 8

До польової форми одягу
мал. 9

____________
* Для військовослужбовців, яким присвоєно військове звання генерал-полковник до 01 жовтня 2020 року.

Таблиця 3

Генерал-майор

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 10

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 11

До польової форми одягу
мал. 12

Бригадний генерал

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 13

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 14

До польової форми одягу
мал. 15

II. Погони вищого офіцерського складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Адмірал

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу

мал. 16

До повсякденної форми одягу та сорочки

мал. 17

Нарукавний знак розрізнення

мал. 18

До службової морської форми одягу

мал. 19

Адмірал*

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 20

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 21

Нарукавний знак розрізнення
мал. 22

До службової морської форми одягу
мал. 23

____________
* Для військовослужбовців, яким присвоєно військове звання адмірал до 01 жовтня 2020 року.

Таблиця 2

Віце-адмірал

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 24

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 25

Нарукавний знак розрізнення
мал. 26

До службової морської форми одягу
мал. 27

Генерал-лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 28

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 29

До польової форми одягу
мал. 30

Таблиця 3

Контр-адмірал

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 31

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 32

Нарукавний знак розрізнення
мал. 33

До службової морської форми одягу
мал. 34

Генерал-майор

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 35

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 36

До польової форми одягу

мал. 37

Таблиця 4

Коммодор

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 38

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 39

Нарукавний знак розрізнення
мал. 40

До службової морської форми одягу
мал. 41

Бригадний генерал

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 42

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 43

До польової форми одягу
мал. 44

III. Погони старшого офіцерського складу Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Полковник

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 45

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 46

До польової форми одягу
мал. 47

Підполковник

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 48

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 49

До польової форми одягу
мал. 50

Таблиця 2

Майор

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 51

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 52

До польової форми одягу
мал. 53

IV. Погони старшого офіцерського складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Капітан 1 рангу

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 54

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 55

Нарукавний знак розрізнення
мал. 56

До службової морської форми одягу
мал. 57

Полковник

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 58

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 59

До службової форми одягу
мал. 60

Таблиця 2

Капітан 2 рангу

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 61

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 62

Нарукавний знак розрізнення
мал. 63

До службової морської форми одягу
мал. 64

Підполковник

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 65

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 66

До службової форми одягу
мал. 67

Таблиця 3

Капітан 3 рангу

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 68

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 69

Нарукавний знак розрізнення
мал. 70

До службової морської форми одягу
мал. 71

Майор

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 72

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 73

До службової форми одягу
мал. 74

V. Погони молодшого офіцерського складу Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Капітан

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 75

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 76

До польової форми одягу
мал. 77

Старший лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 78

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 79

До польової форми одягу
мал. 80

Таблиця 2

Лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 81

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 82

До польової форми одягу
мал. 83

Молодший лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 84

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 85

До польової форми одягу
мал. 86

VI. Погони молодшого офіцерського складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Капітан-лейтенант

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 87

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 88

Нарукавний знак розрізнення
мал. 89

До службової морської форми одягу
мал. 90

Капітан

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 91

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 92

До службової форми одягу
мал. 93

Таблиця 2

Старший лейтенант

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 94

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 95

Нарукавний знак розрізнення
мал. 96

До службової морської форми одягу
мал. 97

Старший лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 98

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 99

До службової форми одягу
мал. 100

Таблиця 3

Лейтенант

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 101

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 102

Нарукавний знак розрізнення
мал. 103

До службової морської форми одягу
мал. 104

Лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 105

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 106

До службової форми одягу
мал. 107

Таблиця 4

Молодший лейтенант

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 108

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 109

Нарукавний знак розрізнення
мал. 110

До службової морської форми одягу
мал. 111

Молодший лейтенант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 112

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 113

До службової форми одягу
мал. 114

VII. Погони сержантського складу Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Головний майстер-сержант1

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 115

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 116

До польової форми одягу
мал. 117

Старший майстер-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 118

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 119

До польової форми одягу
мал. 120

Таблиця 2

Майстер-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 121

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 122

До польової форми одягу
мал. 123

Штаб-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 124

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 125

До польової форми одягу
мал. 126

Таблиця 3

Головний сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 127

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 128

До польової форми одягу
мал. 129

Старший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 130

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 131

До польової форми одягу
мал. 132

Таблиця 4

Сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 133

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 134

До польової форми одягу
мал. 135

Молодший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 136

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 137

До польової форми одягу
мал. 138

VIII. Погони старшинського та сержантського складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Головний майстер-старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 139

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 140

Нарукавний знак розрізнення
мал. 141

До службової морської форми одягу
мал. 142

Головний майстер-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 143

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 144

До польової форми одягу
мал. 145

Таблиця 2

Старший майстер-старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 146

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 147

Нарукавний знак розрізнення
мал. 148

До службової морської форми одягу
мал. 149

Старший майстер-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 150

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 151

До польової форми одягу
мал. 152

Таблиця 3

Майстер-старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 153

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 154

Нарукавний знак розрізнення
мал. 155

До службової морської форми одягу
мал. 156

Майстер-сержант

  

 

  

  

До парадної форми одягу
мал. 157

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 158

До польової форми одягу
мал. 159

Таблиця 4

Штаб-старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 160

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 161

Нарукавний знак розрізнення
мал. 162

До службової морської форми одягу
мал. 163

Штаб-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 164

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 165

До польової форми одягу
мал. 166

Таблиця 5

Головний корабельний старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 167

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 168

Нарукавний знак розрізнення
мал. 169

До службової морської форми одягу
мал. 170

Головний сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 171

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 172

До польової форми одягу
мал. 173

Таблиця 6

Головний старшина

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 174

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 175

Нарукавний знак розрізнення
мал. 176

До службової морської форми одягу
мал. 177

Старший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 178

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 179

До польової форми одягу
мал. 180

Таблиця 7

Старшина 1 статті

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 181

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 182

Нарукавний знак розрізнення
мал. 183

До службової морської форми одягу
мал. 184

Сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 185

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 186

До польової форми одягу
мал. 187

Таблиця 8

Старшина 2 статті

  

  

  

  

До літньої парадної форми одягу
мал. 188

До повсякденної форми одягу
мал. 189

Нарукавний знак розрізнення
мал. 190

До службової морської форми одягу
мал. 191

Молодший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 192

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 193

До польової форми одягу
мал. 194

IX. Погони рядового складу Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Старший солдат

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 195

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 196

До польової форми одягу
мал. 197

Солдат

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 198

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 199

До польової форми одягу
мал. 200

Військовослужбовцям у військовому званні "рекрут" знаки розрізнення не передбачені.

X. Погони рядового складу ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Старший матрос

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 201

Нарукавний знак розрізнення
мал. 202

До службової морської форми одягу
мал. 203

Старший матрос берегових частин ВМС

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 204

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 205

До польової форми одягу
мал. 206

Таблиця 2

Матрос

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 207

Нарукавний знак розрізнення
мал. 208

До службової морської форми одягу
мал. 209

Матрос берегових частин ВМС

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 210

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 211

До польової форми одягу
мал. 212

Військовослужбовцям у військовому званні "рекрут" знаки розрізнення не передбачені.

XI. Погони курсантів військових навчальних закладів Збройних Сил України

(крім ВМС ЗСУ)

Таблиця 1

Старший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 213

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 214

До польової форми одягу
мал. 215

Сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 216

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 217

До польової форми одягу
мал. 218

Таблиця 2

Молодший сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 219

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 220

До польової форми одягу
мал. 221

Старший курсант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 222

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 223

До польової форми одягу
мал. 224

Таблиця 3

Курсант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 225

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 226

До польової форми одягу
мал. 227

XII. Погони курсантів військових навчальних закладів ВМС ЗСУ

Таблиця 1

Головний старшина

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 228

Нарукавний знак розрізнення
мал. 229

До службової морської форми одягу
мал. 230

Старшина 1 статті

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 231

Нарукавний знак розрізнення
мал. 232

До службової морської форми одягу
мал. 233

Таблиця 2

Старшина 2 статті

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 234

Нарукавний знак розрізнення
мал. 235

До службової морської форми одягу
мал. 236

Старший курсант

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 237

Нарукавний знак розрізнення
мал. 238

До службової морської форми одягу
мал. 239

Таблиця 3

Курсант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 240

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 241

До службової морської форми одягу
мал. 242

XIII. Погони ліцеїстів військових ліцеїв Збройних Сил України

Таблиця 1

Старший віце-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 243

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 244

До польової форми одягу
мал. 245

Віце-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 246

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 247

До польової форми одягу
мал. 248

Таблиця 2

Молодший віце-сержант

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 249

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 250

До польової форми одягу
мал. 251

Ліцеїст

  

  

  

До парадної форми одягу
мал. 252

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 253

До польової форми одягу
мал. 254

XIV. Погони вихованців Військово-морського ліцею

Таблиця 1

Головний віце-старшина

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 255

Нарукавний знак розрізнення
мал. 256

До службової морської форми одягу
мал. 257

Віце-старшина 1 статті

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 258

Нарукавний знак розрізнення
мал. 259

До службової морської форми одягу
мал. 260

Таблиця 2

Віце-старшина 2 статті

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 261

Нарукавний знак розрізнення
мал. 262

До службової морської форми одягу
мал. 263

Ліцеїст

  

  

  

До повсякденної форми одягу та сорочки
мал. 264

Нарукавний знак розрізнення
мал. 265

До службової морської форми одягу
мал. 266

XV. Емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу Збройних Сил України

N з/п

Приналежність

Емблема

1

2

3

1

Емблеми вищого офіцерського складу

  

мал. 267

2

Загальновійськова

  

мал. 268

3

Авіація (льотний склад, спеціалісти бойового управління авіацією, інженерно-авіаційної служби та авіаційно-технічного забезпечення)

  

мал. 269

4

Військово-Морські Сили

  

мал. 270

5

Десантно-штурмові війська та спеціалісти повітрянодесантної служби видів і родів військ

  

мал. 271

6

Сили спеціальних операцій

  

мал. 272

7

Спеціалісти тилового (матеріально-технічного) забезпечення (логістики) всіх видів і родів військ

  

мал. 273

8

Механізовані війська

  

мал. 274

9

Танкові війська, танкові підрозділи родів військ та спеціалісти бронетанкової служби

  

мал. 275

10

Ракетні війська та артилерія, артилерійські підрозділи родів військ, спеціалісти служби ракетно-артилерійського озброєння

  

мал. 276

11

Інженерні війська та спеціалісти інженерного озброєння

  

мал. 277

12

Війська зв'язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібернетичної безпеки

  

мал. 278

13

Війська радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, спеціалісти екологічної безпеки

  

мал. 279

14

Війська протиповітряної оборони СВ ЗСУ та зенітні ракетні війська ПС ЗСУ та спеціалісти зенітного ракетного озброєння

  

мал. 280

15

Радіотехнічні війська ПС ЗСУ та спеціалісти радіотехнічного озброєння

  

мал. 281

16

Медична служба

  

мал. 282

17

Ветеринарна медицина

  

мал. 283

18

Автомобільні частини та підрозділи, спеціалісти автотехнічного забезпечення та військові водії

  

мал. 284

19

Служба військових сполучень і перевезень, спеціалісти транспортного забезпечення

  

мал. 285

20

Юридична служба та спеціалісти цивільно-військового співробітництва

  

мал. 286

21

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

  

мал. 287

22

Військові диригенти та музиканти

  

мал. 288

23

Спеціалісти фінансового забезпечення

  

мал. 289

24

Частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки

  

мал. 290

25

Підрозділи морської піхоти ВМС

  

мал. 291

26

Армійська авіація

  

мал. 292

27

Військово-топографічна служба

  

мал. 293

28

Державна спеціальна служба транспорту

  

мал. 294

Примітка. Емблеми кріпляться на комірі кітеля відповідно до спеціальності військовослужбовців та незалежно від виду, роду військ, до якого належать військова частина, підрозділ тощо.

XVI. Нарукавні та нагрудні знаки військовослужбовців Збройних Сил України

N з/п

Приналежність

Знак

1

2

3

1

Міністр оборони України та Головнокомандувач Збройних Сил України

 

мал. 295

2

Апарат Головнокомандувача Збройних Сил України

  

мал. 296

3

Міністерство оборони України2

  

мал. 297

4

Генеральний штаб ЗСУ2

  

мал. 298

5

Сухопутні війська ЗСУ

  

Загальновійськовий
мал. 299

 

Ракетні війська та артилерія
мал. 300

  

Танкові війська
мал. 301

  

Механізовані війська
мал. 302

  

Військова служба правопорядку
мал. 303

  

Інженерні та війська зв'язку
мал. 304

  

Протиповітряна оборона сухопутних військ
мал. 305

  

Гірська піхота
мал. 306

  

Армійська авіація
мал. 307

6

Медична служба

  

мал. 308

7

Державна спеціальна служба транспорту

  

мал. 309

8

Повітряні Сили Збройних Сил України

  

Загальний
мал. 310

  

Зенітно-ракетні війська
мал. 311

  

Авіація ПС
мал. 312

  

Радіо-технічні війська
мал. 313

9

Військово-Морські Сили Збройних Сил України

  

Загальний мал. 314

  

Берегові війська мал. 315

  

Морська авіація
мал. 316

  

Морська піхота
мал. 317

10

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України

  

мал. 318

11

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

  

мал. 319

12

Військові диригенти та музиканти

  

мал. 320

13

Почесна варта Збройних Сил України

  

мал. 321

14

Військовий ліцей імені Івана Богуна

  

мал. 322

15

Військово-морський ліцей

  

мал. 323

16

Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для польової форми одягу

  

мал. 324

17

Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для сорочки-поло (за кольором)

  

мал. 325

18

Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для морської службової форми одягу

  

мал. 326

19

Нагрудний знак - прізвище військовослужбовця для куртки костюма-утеплювача та сорочки-поло (за кольором)

  

мал. 327

20

Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для польової форми одягу

  

мал. 328

21

Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для сорочки-поло (за кольором)

  

мал. 329

22

Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для морської службової форми одягу

  

мал. 330

23

Нагрудний знак - приналежність до Збройних Сил України для куртки костюма-утеплювача (за кольором)

  

мал. 331

24

Знак "Державний Прапор України" Сухопутних військ Збройних Сил України

  

мал. 332

25

Знак "Державний Прапор України" Повітряних Сил Збройних Сил України

  

мал. 333

26

Знак "Державний Прапор України" Військово-Морських Сил Збройних Сил України

  

мал. 334

27

Знак "Державний Прапор України" Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

  

мал. 335

28

Нагрудний знак "санітарний ідентифікатор" на бронежилет

 

мал. 336

XVII. Берети та пілотки

N з/п

Приналежність

Назва кольору (колір)

Берет

1

2

3

4

1

Загально-військовий

Степ (світло-оливковий)

  

мал. 337

2

Повітряні Сили

Грозове небо (сіро-синій)

  

мал. 338

3

Військово-Морські Сили

Ескадра (темно-синій)

  

мал. 339

4

Десантно-штурмові війська Збройних Сил України

Марун (темно-бордовий)

  

мал. 340

5

Сили спеціальних операцій

Сталь (світло-сірий)

  

мал. 341

6

Танкові війська

Темна ніч (чорний)

  

мал. 342

7

Ракетні війська та артилерія

Полум'я (яскраво-червоний)

  

мал. 343

8

Підрозділи морської піхоти та підрозділи спеціального призначення ВМС

Морська хвиля (синьо-зелений)

  

мал. 344

9

Президентський полк

Малина (пурпур)

  

мал. 345

10

Військова служба правопорядку

Світло-червоний

  

мал. 346

11

Гірська піхота

Ґрунт (темно-сірий)

  

мал. 347

12

Армійська авіація

Оливковий із білим кантом

  

мал. 348

13

Авіація Повітряних Сил

Сіро-синій із білим кантом

  

мал. 349

14

Морська авіація

Чорний з білим кантом

  

мал. 350

XVIII. Беретні знаки та знаки на кашкет

N з/п

Приналежність

Колір

Знак

1

2

3

4

1

Беретний знак загальновійськовий

Жовтий метал

  

мал. 351

2

Беретний знак Повітряних Сил

Жовтий метал

  

мал. 352

3

Знак Авіації (на пілотку)

Жовтий метал

  

мал. 353

5

Беретний знак Десантно-штурмових військ

Жовтий метал

  

мал. 355

6

Беретний знак Сил спеціальних операцій

Жовтий метал із білим металом

  

мал. 356

7

Беретний знак танкових військ

Жовтий метал

  

мал. 357

8

Беретний знак протиповітряної оборони та зенітно-ракетних військ

Жовтий метал

  

мал. 358

9

Беретний знак радіотехнічних військ та військ зв'язку

Жовтий метал

  

мал. 359

10

Беретний знак ракетних військ та артилерії

Жовтий метал

  

мал. 360

11

Беретний знак механізованих військ

Жовтий метал

  

мал. 361

12

Беретний знак морської піхоти та підрозділів спеціальних операцій ВМС

Жовтий метал із білим металом

  

мал. 362

13

Беретний знак гірської піхоти

Білий метал

  

мал. 363

14

Беретний знак Військової служби правопорядку

Білий метал

  

мал. 364

15

Беретний знак Окремого Президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького

Жовтий метал

  

мал. 365

16

Беретний знак 101 окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України

Білий метал

  

мал. 366

17

Державна спеціальна служба транспорту

Жовтий метал

  

мал. 367

18

Знак на кашкет для Сухопутних військ

Жовтий метал із білим металом

  

мал. 368

19

Знак на кашкет для Повітряних Сил

Жовтий метал із білим металом

  

мал. 369

20

Знак на кашкет для Військово-Морських Сил

Жовтий метал із білим металом

  

мал. 370

21

Знак на польовий (морський службовий) кашкет

Вишитий (тканий)

  

мал. 371

  

мал. 372

22

Кокарда на кашкет-безкозирку

Жовтий метал

  

мал. 373

XIX. Нарукавні знаки відповідно до курсів навчання курсантів військових навчальних закладів Збройних Сил України

N з/п

Приналежність

Нарукавний знак

1

2

3

4

1

На 1 курсі
мал. 374

До парадної та повсякденної форми одягу

  

До польової форми одягу

  

2

На 2 курсі
мал. 375

До парадної та повсякденної форми одягу

  

До польової форми одягу

  

3

На 3 курсі
мал. 376

До парадної та повсякденної форми одягу

  

До польової форми одягу

  

4

На 4 курсі
мал. 377

До парадної та повсякденної форми одягу

  

До польової форми одягу

  

5

На 5 курсі
мал. 378

До парадної та повсякденної форми одягу

  

До польової форми одягу

  

XX. Ремені та аксесуари військовослужбовців Збройних Сил України

N з/п

Приналежність

Предмет

1

2

3

1

Пояс парадний з пряжкою

  

мал. 379

2

Пояс парадний з пряжкою для Сил спеціальних операцій

  

мал. 380

3

Пояс парадний з пряжкою для сержантського та рядового складу

  

мал. 381

4

Ремінь до штанів

  

мал. 382

5

Ремінь брючний для польової форми одягу

  

мал. 383

6

Затискач для краватки

  

мал. 384

73

Аксельбант для офіцерів

  

мал. 385

84

Плечовий шнур для рядового та сержантського складу

  

мал. 386

95

Плечовий шнур для ліцеїстів

  

мал. 387

106

Табличка з прізвищем військовослужбовця

  

мал. 388

____________
1 На знаках розрізнення військовослужбовців у військовому званні "головний майстер-сержант" та "головний майстер-старшина", на час перебування на посаді "головний сержант Збройних Сил України" розміщують зірку між широким шевроном та дугоподібною личкою.

2 Базовий колір нарукавного знака за основним кольором повсякденної форми одягу.

3 Право на носіння мають генерали, адмірали та офіцери на парадах, під час вручення державних нагород, бойових прапорів, складання Військової присяги, випуску вищих військових навчальних закладів та інших урочистих заходів, у складі почесної варти, у дні свят на урочистих заходах, офіційних прийомах і під час покладання вінків до пам'ятників і на могили воїнів.

4 Право на носіння мають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, курсанти військових навчальних закладів, військовослужбовці строкової військової служби на парадах, під час вручення державних нагород, бойових прапорів, складання Військової присяги, у складі почесної варти, у дні свят на урочистих заходах, офіційних прийомах і під час покладання вінків до пам'ятників і на могили воїнів.

5 Право на носіння мають вихованці військових ліцеїв на парадах, у дні свят на урочистих заходах.

6 Право на носіння мають генерали, адмірали, офіцери, сержанти і старшини. Обов'язково на урочистих засіданнях, офіційних прийомах, а також в інших випадках за рішенням командира (начальника). Розміщуються на правій стороні: на кітелі в центрі клапана кишені від краю шва; на джемпері на рівні нагрудної кишені; на сорочці в центрі клапана кишені від краю шва.

____________

Опрос