Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления отчетности в разрезе плательщиков налогов - юридических лиц органам местного самоуправления

Минфин
Порядок, Приказ от 23.11.2020 № 723
действует с 22.12.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.11.2020

м. Київ

N 723

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 грудня 2020 р. за N 1223/35506

Про затвердження Порядку надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб органам місцевого самоврядування

Відповідно до абзаців четвертого - восьмого підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб органам місцевого самоврядування, що додається.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
розвитку громад та територій України

В. Лозинський

Голова Державної
податкової служби України

О. Любченко

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

 

ПОРЯДОК
надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб органам місцевого самоврядування

1. Цей Порядок визначає механізм надання контролюючими органами органам місцевого самоврядування звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб та звітності у розрізі джерел доходів.

2. Суб'єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є контролюючі органи та органи місцевого самоврядування.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

інформаційно-телекомунікаційна система - інтегрований комплекс процесів, компонентів та засобів апаратного і програмного забезпечення для виконання цільової функції;

запит про надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб - запит органу місцевого самоврядування, який подається до контролюючого органу в електронній формі засобами інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронний кабінет" (далі - Електронний кабінет) з метою отримання інформації щодо показників звітності в розрізі платників податків юридичних осіб;

звітність у розрізі платників податків - юридичних осіб - звітність, що містить звітні показники, сформована наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату;

звітність у розрізі джерел доходів - сукупність звітів, що містять звітні показники, сформована наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату;

показники звітності - показники, визначені абзацами п'ятим та шостим підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, які характеризують стан розрахунків платників податків з місцевими бюджетами.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України, Бюджетному кодексі України, законах України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

4. Контролюючі органи надають органам місцевого самоврядування звітність у розрізі джерел доходів такого органу:

про суми нарахованих та сплачених податків та/або зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків та/або зборів на відповідних територіях - щомісяця, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним;

про суми списаного безнадійного податкового боргу; суми розстрочених і відстрочених грошових зобов'язань та/або податкового боргу платників податків, які повинні бути сплачені до місцевих бюджетів на відповідних територіях; суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - щокварталу, не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.

5. Запит про надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб за відповідний звітний період подається органом місцевого самоврядування до контролюючого органу з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" один раз у період, який відповідає місяцю (кварталу) для надання такої звітності.

На запит органу місцевого самоврядування накладається кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи такого органу.

У запиті зазначаються такі дані:

реєстраційний номер та дата (число, місяць, рік) запиту;

код за КОАТУУ органу місцевого самоврядування;

період, за який запитується інформація.

6. Контролюючий орган забезпечує автоматизовану обробку отриманих запитів, формує та надає органу місцевого самоврядування (заявнику) - звітність у розрізі платників податків - юридичних осіб протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту.

Звітність у розрізі платників податків - юридичних осіб та звітність у розрізі джерел доходів, з накладеним кваліфікованим електронним підписом посадової (уповноваженої) особи контролюючого органу, стає доступною відповідному органу місцевого самоврядування у приватній частині Електронного кабінету після проходження електронної ідентифікації онлайн у встановленому порядку.

7. У разі коли на дату отримання запиту звітний період запитуваної інформації не настав або відсутня інформація за відповідним запитом органу місцевого самоврядування, контролюючий орган повідомляє орган місцевого самоврядування про відсутність такої інформації.

Повідомлення про відсутність інформації із зазначенням дати і номера запиту про надання звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб надсилається органу місцевого самоврядування у строк, який не перевищує двадцяти робочих днів з моменту отримання контролюючим органом запиту.

Повідомлення стає доступним відповідному органу місцевого самоврядування у приватній частині Електронного кабінету після проходження уповноваженою особою такого органу електронної ідентифікації онлайн у встановленому порядку.

8. У разі якщо запит, що надійшов від органу місцевого самоврядування до контролюючого органу, пошкоджено або виявлено порушення вимог щодо накладення на запит кваліфікованого електронного підпису, контролюючий орган в електронній формі інформує про це такий орган місцевого самоврядування шляхом надсилання відповідного повідомлення.

Орган місцевого самоврядування протягом одного робочого дня, що настає після дня отримання такого повідомлення від контролюючого органу, зобов'язаний надати коректно сформований запит замість раніше наданого.

9. Захист інформації під час її передачі здійснюється з дотриманням вимог законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами місцевого самоврядування виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

10. У разі відсутності технічної можливості передачі органам місцевого самоврядування звітності в розрізі платників податків - юридичних осіб та звітності у розрізі джерел доходів з використанням Електронного кабінету, інформаційна взаємодія суб'єктів інформаційних відносин може здійснюватися шляхом отриманням інформації безпосередньо у контролюючому органі на паперових носіях.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

Опрос