Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Министерство по делам ветеранов Украины

Министерство по делам ветеранов (2)
Порядок, Приказ от 15.09.2020 № 182
действует с 24.11.2020

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство у справах ветеранів України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Мінветеранів за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у разі, якщо Мінветеранів є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк документів визначається структурним підрозділом Мінветеранів, відповідальним за ведення бухгалтерського обліку.

6. Структурний підрозділ Мінветеранів, який володіє запитуваною інформацією, у разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає до структурного підрозділу Мінветеранів, відповідального за ведення бухгалтерського обліку, заявку на виписку рахунка на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої Заявки структурний підрозділ Мінветеранів, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, протягом одного робочого дня виписує Рахунок на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Мінветеранів, який володіє запитуваною інформацією, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Мінветеранів структурний підрозділ Мінветеранів, відповідальний за ведення бухгалтерського обліку, передає структурному підрозділу Мінветеранів, який володіє запитуваною інформацією, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу Мінветеранів, відповідального за ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунка та виписки з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ Мінветеранів, який володіє запитуваною інформацією, невідкладно передає до структурного підрозділу Мінветеранів з питань доступу до публічної інформації для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка запитувачем інформації.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

 

Заступник начальника Управління -
начальник відділу організації
документообігу та виконавської
дисципліни Управління
документообігу та звернень громадян

А. О. Горбатюк

 

 

_____________________________________
       (назва структурного підрозділу Мінветеранів,
 відповідального за ведення бухгалтерського обліку)

ЗАЯВКА N _______
від "___" ____________ 20__ року на виписку рахунка на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

_____________________________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - в юридичної особи або громадського об'єднання без статусу юридичної особи

 

 

Послуга, що надається

Кількість сторінок

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

____________
Примітка. За відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець

__________________________________
(посада)

 

___________
(підпис)

 

________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією

__________________________________
(посада)

 
 

___________
(підпис)

 
 

________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

 

Надавач послуг _______________________________________________________________________

Рахунок _____________________________________________________________________________

Банк отримувача ______________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________

Платник: _____________________________________________________________________________

РАХУНОК N _______
від "____" ____________ 20__ року
на здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_____________________________________________________________________________________
(назва документа)

Найменування послуги

Вартість виготовлення однієї сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума, грн (без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________________________________
                                                                                                  (сума словами)

___________________________________________________________ гривень _______________ коп.

Виконавець:

____________________________
(посада)

 

____________
(підпис)

 

___________________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Примітка. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з 11 сторінки.

____________

Опрос