Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов на копирование или печать документов, предоставляемых по запросу на информацию, распорядителем которой является Министерство социальной политики Украины, и их Размера

Министерство социальной политики Украины
Порядок, Приказ от 14.09.2020 № 622
действует с 20.11.2020

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09.2020

м. Київ

N 622

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 листопада 2020 р. за N 1102/35385

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15 січня 2020 року N 4)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України;

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України.

2. Департаменту фінансового забезпечення (Аванесова Н. С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 09 грудня 2011 року N 513 "Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та їх Розміру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року за N 1540/20278.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Котика Є. Д.

 

Міністр

М. Лазебна

ПОГОДЖЕНО:

 

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство соціальної політики України

1. Цим Порядком визначено механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством соціальної політики України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство соціальної політики України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється при виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінсоцполітики, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2020 року N 622.

Оплата рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

5. Якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату відповіді на запит, вона надається в установлений законом строк.

6. Якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату відповіді на запит, ці витрати розраховуються відповідним структурним підрозділом Мінсоцполітики, а Рахунок (за формою, наведеною у додатку до цього Порядку) на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді за запитом на інформацію.

7. Якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ Мінсоцполітики, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та Рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

8. Запитувані документи надаються протягом трьох робочих днів після підтвердження факту повної оплати Рахунка.

9. Відповідь на запит не надається, у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

При цьому запитувачу надається можливість ознайомлення із необхідними йому документами у спеціальному місці для роботи запитувачів із документами та їх копіями або шляхом надання посилання на інші загальнодоступні джерела тощо.

10. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату Рахунка, у системі електронного документообігу АСУД "ДОК ПРОФ 3" Мінсоцполітики робиться позначка про відмову в отриманні відповіді за запитом на інформацію.

 

Заступник директора Департаменту
фінансового забезпечення - начальник
відділу фінансування соціальних програм

Н. Аванесова

 

Надавач послуг: Міністерство соціальної політики України

Реєстраційний рахунок в ДКСУ м. Києва: UA388201720343180001000078737

Код за ЄДРПОУ: 37567866

Платник:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

РАХУНОК N ___________
від ___ ____________ 20__ року
для оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Найменування послуги

Вартість виготовлення 1 сторінки (без податку на додану вартість), грн

Кількість сторінок

Сума, грн
(без податку на додану вартість)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату (в тому числі двосторонній друк), якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

 

 

 

 

 

 

 

Усього до сплати ______________________________________________________________________
          (сума словами)

__________________________________________________________________ грн ___________ коп.

Виконавець

 

 

_____________________
                  (посада)

____________
(підпис)

____________________
(власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

____________

 

Опрос