Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о каталоге сведений о геологической информации

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Положение, Приказ от 04.09.2020 № 119
действует с 13.11.2020

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2020

м. Київ

N 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 листопада 2020 р. за N 1074/35357

Про затвердження Положення про каталог відомостей про геологічну інформацію

Відповідно до пункту 5 Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 р. N 939, підпункту 122 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. N 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про каталог відомостей про геологічну інформацію, що додається.

2. Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля (Олександр ШУСТ) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Р. Абрамовський

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
геології та надр України

Р. Опімах

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про каталог відомостей про геологічну інформацію

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру формування каталогу відомостей про геологічну інформацію (далі - Каталог), ведення та користування відомостями Каталогу.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор Каталогу - державне науково-виробниче підприємство "Державний інформаційний геологічний фонд України" (далі - ДНВП "Геоінформ України");

власник геологічної інформації - фізична чи юридична особа, що створила (придбала) геологічну інформацію за власні кошти;

держатель Каталогу - Держгеонадра;

зберігач геологічної інформації - фізична чи юридична особа, на зберіганні у якої знаходиться геологічна інформація;

Каталог - це інформаційно-телекомунікаційна система, в якій здійснюється облік відомостей про геологічну інформацію та яка включає технічні засоби обчислювальної техніки, програмне забезпечення та базу даних інформаційної системи, телекомунікаційні засоби та канали зв'язку розповсюдження відомостей про геологічну інформацію;

користувач геологічної інформації - фізична чи юридична особа, якій надано право користування такою інформацією відповідно до чинного законодавства;

користувач Каталогу - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи;

розпорядник геологічної інформації - Держгеонадра, що є розпорядником геологічної інформації, яка перебуває у державній власності.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі України про надра, законах України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року N 939, та інших нормативно-правових актах у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

3. Геологічна інформація, створена (придбана) за кошти державного бюджету, є державною власністю.

4. Дія цього Положення поширюється на власників, користувачів, розпорядника та зберігача геологічної інформації, держателя та адміністратора Каталогу.

II. Вимоги до Каталогу

1. Каталог створюється з метою обліку геологічної інформації, прав власності та користування, забезпечення функціонування ринку геологічної інформації, сприяння захисту інтересів її власників та користувачів.

2. У Каталозі підлягають обліку відомості про геологічну інформацію незалежно від її виду та форми власності.

3. При внесені до Каталогу відомостей про геологічну інформацію кожній обліковій одиниці надається унікальний ідентифікаційний код.

4. Внесення відомостей про геологічну інформацію до Каталогу є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які мають у своїй власності або у користуванні первинну або вторинну (оброблену) геологічну інформацію.

5. Каталог ведеться в електронній формі державною мовою, крім випадків, коли використання літер та символів державною мовою призводить до викривлення розміщеної інформації (зокрема, під час написання адрес вебсайтів у Інтернеті).

6. Функціональні можливості Каталогу повинні забезпечувати:

можливість реєстрації власників та користувачів геологічної інформації, адміністратора та розпорядника Каталогу, у тому числі з використанням засобів електронної ідентифікації;

моніторинг дій власників та користувачів геологічної інформації з даними Каталогу;

зручні та інтуїтивно зрозумілі інтерфейси для користувачів Каталогу;

доступ до геопросторових даних на базі геоінформаційної системи;

наявність пошукової системи за набором критеріїв, що дозволяють здійснювати пошук відомостей про геологічну інформацію;

розмежування прав власників та користувачів геологічної інформації та контроль доступу до даних Каталогу;

здійснення пошуку та перегляду відомостей Каталогу з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних";

збереження, автоматичне резервування і відновлення даних, що передавалися до Каталогу, забезпечення безперебійного доступу до відомостей Каталогу;

захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації;

облік операцій (внесення, перегляд, внесення змін та доповнень) у Каталозі;

сумісність та електронну взаємодію Каталогу в установленому законодавством порядку з іншими інформаційними системами та державними інформаційними ресурсами.

III. Формування даних Каталогу

1. До Каталогу вносяться відкриті дані щодо первинної та вторинної (обробленої) геологічної інформації за наступними блоками:

1) загальна інформація:

ідентифікаційний код;

вид геологічної інформації (первинна або вторинна);

назва геологічної інформації (для вторинної (обробленої) геологічної інформації наводиться шифр (код) одиниці зберігання, який присвоєно зберігачем, та назва матеріалу, для матеріалів, зберігачем яких не є ДНВП "Геоінформ України", додатково наводяться гриф обмеження доступу, носій, обсяг та опис матеріалу та його складових частин; для первинної геологічної інформації - назва об'єкту геологорозвідувальних робіт, вид робіт, загальний опис та кількісні характеристики первинних геологічних матеріалів);

дата створення геологічної інформації;

інформація про власника геологічної інформації (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання);

інформація про користувача геологічної інформації (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання);

інформація про зберігача геологічної інформації (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання);

місце проведення робіт або місце знаходження родовищ корисних копалин (адміністративно-територіальні одиниці (область, район), географічні координати (WGS-84)).

2) інформація про передачу права власності або користування геологічною інформацією:

власник геологічної інформації - юридична особа (найменування, місцезнаходження; прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) посадової особи, що надіслала повідомлення); фізична особа (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання);

особа, яка набуває право власності або право користування геологічною інформацією (для юридичних осіб - найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), місце проживання);

вид, склад і обсяг геологічної інформації, яка пропонується для передачі;

обсяг права власності або права користування геологічною інформацією, щодо якої укладається договір.

Для перевірки правильності введеної інформації додатково може запитуватись номер телефону.

2. Для первинної геологічної інформації додатково подається її специфікація, яка включає:

підстави для створення первинної геологічної інформації (інформація про державну реєстрацію робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, спеціальний дозвіл, геологічний звіт, який надано до ДНВП "Геоінформ України") та стадію геологорозвідувальних робіт, на якій ця інформація отримана;

вид, масштаб та обсяг робіт, в результаті яких ця інформація отримана;

об'єкт виконання робіт (назва площі, ділянки, родовища, свердловини тощо);

місце зберігання первинних геологічних матеріалів;

перелік первинних геологічних матеріалів, який включає назву первинної геологічної інформації, носій, вид матеріалу та його кількісну характеристику.

3. Інформація про створення, придбання, передачу права власності на геологічну інформацію або надання права користування геологічною інформацією підлягає внесенню ДНВП "Геоінформ України" до Каталогу протягом п'яти робочих днів з дня надходження повідомлення від власника та користувача геологічної інформації.

4. Розкриття змісту геологічної інформації, що створена (придбана) за власні кошти юридичних та фізичних осіб і відомості про яку обліковуються у Каталозі, здійснюється виключно за письмовою згодою та на умовах, визначених власником такої інформації.

5. Юридична чи фізична особа, яка є власником геологічної інформації, за власним бажанням має право публічно розмістити геологічну інформацію на власному вебсайті чи на офіційному вебсайті ДНВП "Геоінформ України" з урахуванням вимог, встановлених Законами України "Про державну таємницю" та "Про санкції".

IV. Ведення Каталогу

1. Каталог ведеться шляхом подання власником або користувачем геологічної інформації повідомлення про геологічну інформацію за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення, та повідомлення про передачу права власності або користування геологічною інформацією за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення, які надсилаються адміністратору Каталогу шляхом заповнення електронних форм відповідних документів на вебсайті Каталогу у персональному електронному кабінеті власника або користувача геологічної інформації.

До повідомлення про геологічну інформацію додається специфікація первинної геологічної інформації за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

2. Ведення Каталогу проводиться з використанням довідників, класифікаторів, державних реєстрів та бази даних геологічних звітів, яка функціонує у ДНВП "Геоінформ України".

3. Інформаційна взаємодія Каталогу з іншими державними електронними інформаційними ресурсами здійснюється через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 357.

4. Власники та користувачі геологічної інформації реєструються у Каталозі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису чи печатки відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" (далі - електронний підпис).

5. Зареєстровані в Каталозі власники та користувачі геологічної інформації мають право:

доступу до персонального електронного кабінету після автентифікації із використанням електронного підпису;

створювати, змінювати та видаляти чернетки повідомлень у персональному електронному кабінеті;

подавати документи для їх реєстрації у Каталозі;

подавати до Каталогу виправлені документи;

отримувати повідомлення про підтвердження подання та виправлення документів, попередження та інші повідомлення від адміністратора Каталогу;

направляти в персональному електронному кабінеті електронні звернення до адміністратора Каталогу.

6. ДНВП "Геоінформ України" як адміністратор Каталогу забезпечує:

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорону, захист відомостей про геологічну інформацію;

розроблення та вдосконалення програмних засобів ведення Каталогу;

забезпечує супровід технічних та телекомунікаційних засобів, програмного забезпечення Каталогу;

адміністрування та технічну підтримку бази даних Каталогу з метою забезпечення її безперебійної роботи;

наповнення Каталогу, підтримання в актуальному стані відомостей Каталогу.

верифікацію даних, поданих власниками та користувачами геологічної інформації;

збереження даних, захист цілісності інформаційних ресурсів та їх відновлення при руйнуванні;

розмежування та контроль доступу до даних згідно з повноваженнями власників та користувачів геологічної інформації;

протоколювання та аудит дій власників та користувачів геологічної інформації;

внесення змін в довідники та класифікатори.

V. Користування відомостями Каталогу

1. Інформація, що міститься в Каталозі, є відкритою і загальнодоступною (за виключенням конфіденційної інформації) та надається на безоплатній основі.

2. Доступ до відомостей Каталогу є вільним, не потребує авторизації чи ідентифікації користувача Каталогу та здійснюється через сервіси мережі Інтернет, які забезпечують пошук інформації, у тому числі з використанням просторових даних та геоінформаційних систем.

 

Директор Департаменту з питань
надрокористування та
відновлення довкілля

О. Шуст

 

Повідомлення про геологічну інформацію

Державна служба геології та надр України

Каталог геологічної інформації

Заповнюється службою ведення Каталогу

ДНВП "Геоінформ України"

 

Ідентифікаційний код

 

  Первинна                     Вторинна

Дата внесення відомостей про геологічну інформацію до Каталогу

 

 

Власник геологічної інформації

Користувач геологічної інформації

Зберігач геологічної інформації

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

 

 

Код ЄДРПОУ

 

 

 

Місцезнаходження / місце проживання

 

 

 

Телефон*

 

 

 

Назва геологічної інформації

Для вторинної (обробленої) геологічної інформації наводиться шифр (код) одиниці зберігання, який присвоєно зберігачем, та назва матеріалу, для матеріалів, зберігачем яких не є ДНВП "Геоінформ України", додатково наводяться гриф обмеження доступу, носій, обсяг та опис матеріалу та його складових частин; для первинної геологічної інформації - назва об'єкту геологорозвідувальних робіт, вид робіт, загальний опис та кількісні характеристики первинних геологічних матеріалів

Дата створення геологічної інформації

 

 

Місце проведення робіт або місцезнаходження родовищ корисних копалин

Адміністративно-територіальні одиниці

 

Код

Назва

Область

 

 

Район

 

 

Географічні координати (WGS-84)

широта

довгота

 

Вид координат

N точки

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

  точка
  профіль
  контур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець ________________

Керівник ________________

Тел. ____________________

"___" _______________ 20__ р.

____________
* Може додатково запитуватись для перевірки правильності введеної інформації, поле не обов'язкове до заповнення

 

Повідомлення про передачу права власності або користування геологічною інформацією

Державна служба геології та надр України

Каталог геологічної інформації

Заповнюється службою ведення Каталогу

ДНВП "Геоінформ України"

 

Ідентифікаційний код

 

Дата внесення відомостей до Каталогу

 

Власник геологічної інформації

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

Код ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження / місце проживання

 

Телефон*

 

 

Особа, яка набуває право власності або право користування геологічною інформацією

Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

 

Код ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження / місце проживання

 

Телефон*

 

 

Вид, склад і обсяг геологічної інформації, яка пропонується для передачі

 

Обсяг права власності або права користування геологічною інформацією, щодо якої укладається договір

Код

 

Назва

 

Примітка

 

Виконавець ________________

Керівник ________________

Тел. ____________________

"___" _______________ 20__ р.

____________
* Може додатково запитуватись для перевірки правильності введеної інформації, поле не обов'язкове до заповнення

 

Специфікація первинної геологічної інформації

Державна служба геології та надр України

Каталог геологічної інформації

Заповнюється службою ведення Каталогу

ДНВП "Геоінформ України"

 

Ідентифікаційний код

 

Дата внесення відомостей про геологічну інформацію до Каталогу

 

Підстави для створення первинної геологічної інформації

N державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

Назва об'єкту державної реєстрації

 

Спеціальний дозвіл

Вид користування надрами, родовище (ділянка, площа, свердловина тощо)

N

дата

 

 

Шифр (код) звіту ДНВП "Геоінформ України"

Назва звіту

 

Інше

Архівні дані, N, дата та назва документу, що був підставою для виконання робіт тощо

Стадія геологорозвідувальних робіт

Код

 

Назва

 

Вид, масштаб та обсяг робіт, в результаті яких ця інформація отримана

N п/п

Вид робіт

Масштаб робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Примітка

Код

Назва

Код

Назва

Код

Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єкт виконання робіт

Назва площі, ділянки, родовища, свердловини тощо

Місце зберігання первинних геологічних матеріалів

 

Перелік первинних геологічних матеріалів

N п/п

Первинна геологічна інформації

Носій

Вид матеріалу

Кількість

Примітка

Код

Назва

Код

Назва

Код

Назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець ________________

Керівник ________________

Тел. ____________________

"___"_______________20___ р.

____________

Опрос