Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления командирами (начальниками) воинских частей (учреждений) контроля за поведением военнослужащих, освобожденных от отбывания наказания с испытанием

Минобороны
Порядок, Приказ от 17.09.2020 № 337
действует с 16.10.2020

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2020

м. Київ

N 337

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2020 р. за N 967/35250

Про затвердження Порядку здійснення командирами (начальниками) військових частин (установ) контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Відповідно до статті 76 Кримінального кодексу України, статей 7, 14, 163 - 166 Кримінально-виконавчого кодексу України з метою визначення порядку здійснення командирами (начальниками) військових частин (установ) контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення командирами (начальниками) військових частин (установ) контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, що додається.

2. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

А. Таран

ПОГОДЖЕНО:

 

Директор Державної
установи "Центр пробації"

О. Янчук

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

Голова Державної судової
адміністрації України

З. Холоднюк

Заступник
Генерального прокурора

О. Симоненко

 

ПОРЯДОК
здійснення командирами (начальниками) військових частин (установ) контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм здійснення контролю командирами (начальниками) військових частин (органів військового управління, військових навчальних закладів, установ, організацій) (далі - військові частини (установи)) за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2. У цьому Порядку термін "військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням" вживається в такому значенні - військовослужбовець, якого вироком суду, що набрав законної сили, засуджено до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі або позбавлення волі на строк не більше п'яти років та звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України (крім військовослужбовців строкової служби).

II. Поставлення військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на облік у військових частинах (установах)

1. Командир (начальник) військової частини (установи) є відповідальним за здійснення організації обліку військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Командир (начальник) військової частини (установи) має право своїм наказом визначити посадових осіб військової частини (установи), відповідальних за облік та формування особових справ військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2. Поставлення військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на облік у військовій частині (установі) здійснюється в одноденний строк після отримання копії вироку суду, що набрав законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду.

Копія вироку суду може надаватися безпосередньо засудженим військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, його адвокатом чи надходити від суду або уповноваженого органу з питань пробації.

До копії судового рішення додаються:

при зверненні судового рішення до виконання - розпорядження про виконання судового рішення;

при зміні судового рішення - копія ухвали суду, винесеної в апеляційному чи касаційному порядку, засвідчена та скріплена відповідною печаткою суду.

3. Підставою для поставлення військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, на облік у військовій частині (установі) є вирок суду, що набрав законної сили, та надійшов на адресу військової частини (установи) у визначений законодавством строк.

У разі якщо у визначений законодавством строк копія вироку суду до військової частини (установи) не надійшла, проте командиру (начальнику) військової частини (установи) стало відомо про винесення судом та набрання законної сили вироком, яким підлеглого військовослужбовця засуджено та звільнено від відбування покарання з випробуванням, командир (начальник) звертається до відповідного суду з метою отримання копії такого вироку.

У разі надходження до військової частини (установи) копії вироку суду про засудження та звільнення від відбування покарання з випробуванням військовослужбовця, якого переміщено до нового місця служби, командир (начальник) військової частини (установи) у триденний строк письмово повідомляє про це суд, який виніс вирок, а також командира (начальника) військової частини (установи), до якої вибув для подальшого проходження військової служби засуджений військовослужбовець та надсилає через національного оператора поштового зв'язку України зазначену копію вироку суду. У такому випадку засуджений військовослужбовець підлягає поставленню на облік за новим місцем проходження служби. Командир (начальник) військової частини (установи), до якої вибув для подальшого проходження військової служби засуджений військовослужбовець, у триденний строк після отримання копії вироку суду надсилає письмове повідомлення про поставлення військовослужбовця на облік.

У разі якщо командиром (начальником) військової частини (установи) встановлено, що після винесення судом вироку, яким підлеглого військовослужбовця засуджено та звільнено від відбування покарання з випробуванням, останній відсутній у військовій частині (установі), він протягом трьох діб вживає заходів щодо встановлення причин його відсутності.

Якщо зазначений військовослужбовець відсутній у військовій частині без поважних причин, командир військової частини відповідно до статті 67 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, протягом робочого дня, письмово повідомляє орган прокуратури, територіальний орган Державного бюро розслідувань, начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням про наявність у діях військовослужбовця ознак кримінального правопорушення, пов'язаного з ухиленням від проходження військової служби, передбаченого Кримінальним кодексом України.

Після направлення повідомлення відповідно до частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України командир військової частини повинен отримати від органу прокуратури, територіального органу Державного бюро розслідувань, до якого було направлено повідомлення, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про внесення відповідних відомостей.

Розшук військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, які самовільно залишили військові частини або місце служби, здійснюється відповідно до Інструкції з організації взаємодії Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, під час розшуку і затримання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, які самовільно залишили військову частину або місце служби, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України від 20 січня 2017 року N 31/дск/43/дск/33/дск/18/дск, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2017 року за N 212/30080.

4. Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, вважається поставленим на облік з дня реєстрації відповідного вироку суду у військовій частині (установі) та внесення відомостей про такого військовослужбовця до журналу обліку військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням (додаток 1).

У день поставлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, на облік командир (начальник) військової частини (установи) видає наказ, в якому зазначаються підстава і дата поставлення на облік такого військовослужбовця, а також, за потреби, заходи, що мають вживатися з метою здійснення контролю за його поведінкою та посадових осіб військової частини (установи), відповідальних за їх здійснення.

Наказ командира (начальника) військової частини (установи) про поставлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, на облік у військовій частині (установі) доводиться такому військовослужбовцю під підпис.

5. На кожного військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, після поставлення на облік у військовій частині (установі) заводиться особова справа (додаток 2).

До особової справи долучаються:

вирок суду, яким військовослужбовця засуджено за вчинення кримінального правопорушення та звільнено від відбування покарання з випробуванням;

аркуш ознайомлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, зі своїми правами та обов'язками, порядком відбування покарання з випробуванням, відповідальністю за порушення встановлених вимог;

індивідуальний план роботи із військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, у якому передбачається здійснення контрольних, соціально-виховних заходів, надання за потреби консультативної та психологічної допомоги тощо;

документи, що підтверджують здійснення контролю за поведінкою військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням (рапорти, пояснення, аркуші індивідуально-профілактичних бесід тощо);

документи, що підтверджують виконання або невиконання військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, обов'язків, покладених на нього судом;

інформація про вчинені військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, правопорушення, та застосовані до нього заходи дисциплінарного впливу;

інші документи (за потреби).

6. У триденний строк після поставлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, на облік командир (начальник) військової частини (установи) надсилає через національного оператора поштового зв'язку України до:

суду, який виніс вирок стосовно військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, - повідомлення за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку;

органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, у зоні діяльності якого дислокується військова частина (установа), - повідомлення про прийняття вироку суду до виконання та поставлення на облік військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, за довільною формою. Орган управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щомісячно надає до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України інформацію про військовослужбовців, які перебувають на обліку у їхній зоні діяльності;

органу пробації за місцем постановки військовослужбовця на військовий облік - повідомлення про постановлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, на відповідний облік у військовій частині (установі) разом з копією вироку суду з метою обміну інформацією стосовно виконання вироку суду;

відповідного прокурора - повідомлення про прийняття вироку суду до виконання та поставлення на облік військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, за довільною формою.

III. Заходи контролю за поведінкою військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням

1. Командир (начальник) військової частини (установи) є відповідальним за здійснення організації контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Командир (начальник) військової частини (установи) має право своїм наказом визначити посадових осіб військової частини (установи), відповідальних за здійснення заходів контролю за поведінкою військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

2. Стосовно військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, командир (начальник) військової частини (установи) здійснює контроль з таких питань:

виконання покладених на військовослужбовця судом обов'язків;

виконання загальних обов'язків військовослужбовця, визначених статтями 11 - 17 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, та додержання ним військової дисципліни;

недопущення вчинення правопорушень, у тому числі дисциплінарних, що можуть призвести до накладення адміністративних та дисциплінарних стягнень, або притягнення до кримінальної відповідальності.

3. У день поставлення на облік військовослужбовцю, звільненому від відбування покарання з випробуванням, доводяться під підпис:

порядок відбування покарання з випробуванням, його права та обов'язки;

порядок здійснення контролю за поведінкою військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням;

попередження про відповідальність за порушення обов'язків, визначених у вироку суду, яким військовослужбовця засуджено та звільнено від відбування покарання з випробуванням.

Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, зобов'язаний:

виконувати обов'язки, покладені на нього судом;

виконувати загальні обов'язки військовослужбовця, визначені статтями 11 - 17 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, та додержуватися військової дисципліни;

письмово повідомляти командира (начальника) військової частини (установи) про зміну місця проживання;

письмово повідомляти командира (начальника) військової частини (установи) про неможливість виконання встановлених обов'язків.

4. У день поставлення на облік військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, посадові особи військової частини, відповідальні за здійснення контролю за поведінкою такого військовослужбовця, складають індивідуальний план роботи із військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням.

В індивідуальному плані роботи з військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, передбачається здійснення контрольних, соціально-виховних заходів, надання за потреби консультативної та психологічної допомоги тощо, графік здійснення таких заходів, відповідальні за їх проведення.

Індивідуальний план роботи з військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, затверджується командиром (начальником) військової частини (установи) та доводиться під підпис військовослужбовцю, стосовно якого передбачається здійснення таких заходів.

За потреби до індивідуального плану роботи з військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, можуть вноситись відповідні зміни, які затверджуються командиром (начальником) військової частини (установи) та доводяться під підпис військовослужбовцю.

5. З метою здійснення контролю за поведінкою військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, командиром військової частини (установи) або посадовою особою військової частини (установи), визначеною наказом командира (начальника) військової частини (установи), щомісячно проводиться бесіда щодо виконання військовослужбовцем покладених на нього судом обов'язків, дотримання військової дисципліни, застосованих до нього заходів впливу тощо, за результатами якої складається аркуш бесіди, що долучається до особової справи. За потреби у військовослужбовця, з яким проводиться бесіда, відбираються пояснення, що долучаються до особової справи.

6. До індивідуально-профілактичної роботи з військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об'єднання громадян, громадські спілки, релігійні та благодійні організації.

7. Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, зобов'язаний виконувати обов'язки, покладені на нього судом, та надавати інформацію про виконання таких обов'язків командиру (начальнику) військової частини (установи).

Якщо на військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, судом покладено обов'язок публічно або в іншій формі попросити пробачення у потерпілого, він зобов'язаний подати командиру (начальнику) військової частини (установи) підтвердження того, що він виконав цей обов'язок (наприклад, попросив пробачення через радіо, телебачення, друковані засоби масової інформації, лист тощо), яке долучається до особової справи.

Якщо військовослужбовцю, звільненому від відбування покарання з випробуванням, судом встановлено обов'язок не виїжджати за межі України без письмового погодження командира (начальника) військової частини (установи), він зобов'язаний отримувати відповідне погодження в установленому порядку.

Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, на якого судом покладено обов'язок пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки унаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб, про виконання такого обов'язку надає довідку із закладу охорони здоров'я.

За потреби командир (начальник) військової частини (установи) направляє військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, на проходження військово-лікарської комісії з метою визначення ступеня придатності до військової служби.

Якщо на військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, покладено обов'язок дотримуватись встановлених судом вимог щодо вчинення дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, командир (начальник) військової частини (установи) отримує інформацію про дотримання обов'язку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших осіб, які можуть повідомити про виконання або ухилення від виконання обов'язку.

8. Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, у разі неможливості з незалежних від нього обставин виконати обов'язки, покладені на нього судом, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це командира (начальника) військової частини (установи).

У разі отримання від військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, повідомлення про неможливість виконати обов'язки, покладені на нього судом, з незалежних від нього обставин, командир (начальник) військової частини (установи) перевіряє отримані відомості та у випадку їх підтвердження звертається до суду з обґрунтованим клопотанням про зміну обов'язків військовослужбовцю, звільненому від відбування покарання з випробуванням.

9. Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, вважається таким, що не виконує (неналежно виконує) обов'язки, покладені на нього судом, у разі, якщо він не виконав хоча б один з обов'язків за відсутності документально підтверджених об'єктивних обставин, що фактично позбавляють його можливості їх виконувати (наприклад, не вчинив дій, які суд визначив обов'язковими до вчинення, або продовжив вчиняти дії, які суд заборонив вчиняти, не повідомив в установленому порядку про неможливість виконання обов'язків з незалежних від нього обставин тощо).

Військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, вважається таким, що систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративне стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, у разі, якщо протягом іспитового строку такий військовослужбовець вчинив три і більше адміністративних правопорушення, за які на нього накладено адміністративні стягнення.

10. У разі коли командиру (начальнику) військової частини (установи) стало відомо від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших осіб, що військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, не виконує (неналежно виконує) покладені на нього судом обов'язки або у разі вчинення таким військовослужбовцем адміністративного правопорушення, що тягне за собою накладення адміністративного стягнення, з військовослужбовцем проводиться індивідуальна профілактична бесіда.

Аркуш індивідуальної профілактичної бесіди та пояснення військовослужбовця (за наявності) додаються до особової справи.

У разі коли командиру (начальнику) військової частини (установи) стало відомо від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших осіб, що військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, умисно не виконує (неналежно виконує) обов'язки, покладені на нього судом, або систематично вчиняє правопорушення, що тягнуть за собою адміністративні стягнення і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, командир (начальник) військової частини (установи) письмово попереджає такого військовослужбовця про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Перед винесенням попередження військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, може надати пояснення, у яких зазначає обставини, що спричинили невиконання (неналежне виконання) покладених на нього судом обов'язків або вчинення правопорушення, за яке його було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Попередження про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання та пояснення військовослужбовця (за наявності) долучаються до особової справи.

11. У разі якщо військовослужбовець, звільнений від відбування покарання з випробуванням, продовжує не виконувати обов'язки або систематично вчиняти адміністративні правопорушення після застосування до нього письмового попередження, командир (начальник) військової частини (установи) надсилає до суду клопотання про скасування звільнення від відбування покарання і направлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, для відбування призначеного покарання.

До суду надсилається особова справа, до якої долучаються матеріали, що свідчать про невиконання військовослужбовцем, звільненим від відбування покарання з випробуванням, покладених на нього судом обов'язків, притягнення до адміністративної відповідальності, ухилення від контролю за його поведінкою, а також зазначаються дата і зміст порушень, яких він припустився, та заходи впливу щодо нього.

12. Стосовно військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, який протягом іспитового строку виконав покладені на нього судом обов'язки та не вчинив нового кримінального правопорушення (підтверджується наданою військовослужбовцем довідкою про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, отриманою відповідно до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року N 1256, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за N 22/29890), після закінчення іспитового строку командир (начальник) військової частини (установи) надсилає до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого проживає такий військовослужбовець, клопотання про звільнення його від призначеного покарання та його особову справу.

IV. Підстави та порядок зняття з обліку військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням

1. Підставою для зняття військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, з обліку у військовій частині (установі) є виданий в установленому порядку наказ командира (начальника) військової частини (установи), в якому зазначаються підстава і дата зняття з обліку такого військовослужбовця, а також, за потреби, заходи щодо своєчасного надсилання документів військовослужбовця до уповноважених органів.

Наказ командира (начальника) військової частини (установи) про зняття військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, з обліку у військовій частині (установі) доводиться такому військовослужбовцю під підпис, окрім випадків зняття військовослужбовця з обліку у зв'язку з його смертю або визнанням безвісно відсутнім.

2. Військовослужбовці, звільнені від відбування покарання з випробуванням, знімаються з обліку у військовій частині (установі), а контроль за поведінкою таких військовослужбовців з боку командира (начальника) військової частини (установи) припиняється у разі:

закінчення іспитового строку військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду;

скасування судового рішення, яким військовослужбовця засуджено та звільнено від відбування покарання з випробуванням, - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду;

скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, для відбування призначеного покарання - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду;

видання указу Президента України про помилування військовослужбовця, звільненого відбування покарання з випробуванням, - за наявності наказу про виконання акта помилування;

застосування до військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, амністії - за наявності копії відповідного судового рішення, що набрало законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду;

засудження військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, за вчинення нового кримінального правопорушення (відповідно до статті 71 Кримінального кодексу України) - за наявності судового рішення, яке набрало законної сили, засвідченого та скріпленого відповідною печаткою суду;

визнання військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, безвісно відсутнім - за наявності документа про визнання військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, безвісно відсутнім;

смерті військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, - за наявності документа про оголошення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, померлим або свідоцтва про смерть;

переміщення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, до нового місця служби до закінчення іспитового строку - за наявності відповідного наказу про призначення на посаду, а також підтвердження про одержання особової справи військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, й поставлення його на облік за новим місцем служби;

звільнення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, з військової служби до закінчення іспитового строку - за наявності відповідного наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та наказу про виключення зі списків особового складу військової частини, а також підтвердження про одержання його особової справи й поставлення його на облік у відповідному органі пробації.

Зняття військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням, з обліку здійснюється у день надходження відповідних документів до військової частини (установи).

3. У разі переміщення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, до нового місця служби командир (начальник) військової частини (установи) упродовж трьох днів надсилає до суду, з якого надійшов вирок суду стосовно такого військовослужбовця, письмове повідомлення (додаток 5), а також через національного оператора поштового зв'язку України надсилає командиру (начальнику) військової частини (установи), до якої вибув для подальшого проходження військової служби військовослужбовець, його особову справу та інші документи (за потреби) для поставлення такого військовослужбовця на відповідний облік та здійснення контролю за новим місцем проходження служби, а також у цей строк повинен письмово поінформувати органи пробації та відповідного прокурора. Командир (начальник) військової частини (установи), до якої вибув для подальшого проходження військової служби засуджений військовослужбовець, у триденний строк після отримання особової справи військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, надсилає письмове повідомлення про її отримання та поставлення військовослужбовця на облік.

4. У разі звільнення військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, з військової служби до закінчення іспитового строку командир (начальник) військової частини (установи) через національного оператора поштового зв'язку України надсилає до уповноваженого органу з питань пробації, який територіально знаходиться за місцем поставлення військовослужбовця на військовий облік, наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби та його особову справу для здійснення подальшого нагляду. Уповноважений орган з питань пробації, у триденний строк після отримання особової справи військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, надсилає письмове повідомлення про її отримання та поставлення військовослужбовця на облік.

5. Дата та підстави зняття військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, з обліку зазначаються у журналі обліку військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням.

Копія наказу командира (начальника) військової частини (установи) про зняття військовослужбовця, звільненого від відбування покарання з випробуванням, з обліку у військовій частині (установі) долучається до особової справи військовослужбовця.

 

Начальник Військової служби
у Збройних Силах України - начальник
Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України
генерал-лейтенант

І. Криштун

 

_____________________________________________________
(найменування військової частини (установи))

ЖУРНАЛ
обліку військовослужбовців, звільнених від відбування покарання з випробуванням

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Строк зберігання _______ років.

N з/п

Дата взяття на облік

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

1

2

3

4

5

Рік народження

Місце проживання

Найменування суду та дата ухвалення вироку суду

Реєстраційний N вироку суду

Дата набрання вироком суду законної сили

6

7

8

9

10

За якою статтею Кримінального кодексу України засуджений(а)

Відомості про наявність попередніх судимостей

Обов'язки, встановлені вироком

Додаткові покарання, встановлені вироком суду

Дата та підстави для зняття з обліку

11

12

13

14

15

 

Міністерство оборони України

__________________________________________________________________
(найменування військової частини (установи))

ОСОБОВА СПРАВА N _______ / 20___ р.

Прізвище _____________________________________________________________________________

Ім'я __________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________

Дата народження ______________________________________________________________________

Місце проживання _________________________________, телефон ___________________________

Засуджений(а) ___________________________________________________________________ судом
                                                                                                      (найменування суду)

"___" ____________ 20__ р.

Строк та вид покарання ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Узятий(а) на облік "___" ____________ 20__ р.

Знятий(а) з обліку "___" ____________ 20__ р.

Підстави для зняття з обліку ____________________________________________________________

Кількість аркушів у справі ______________________________________________________________
                                                                                                                           (словами)

Строк зберігання _____ роки.

ОПИС
документів, які містяться у справі

N
з/п

Стислий зміст документа

Аркуші справи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________
(найменування суду)
__________________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до розпорядження про виконання вироку суду від "___" ____________ 20__ р. N _______ повідомляю, що копія вироку суду щодо громадянина(ки) ____________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
засудженого(ї) "___" ____________ 20__ р. ________________________________________________
________________________________________________________________________________ судом
                                                                                                  (найменування суду)
до ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                       (вид покарання)
одержана "___" _____________ 20__ р. та прийнята до виконання.

________________________________
                      (посада, військове звання)

__________
(підпис)

_____________
(ім'я, прізвище)

Тел. _______________________

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення для відбування призначеного покарання

Засуджений(а) ________________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                              (ухиляється від виконання покладених на нього (неї) судом обов'язків, притягувався(лась)
_____________________________________________________________________________________
                                         до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, перерахувати
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 конкретні порушення та зазначити їх дату)

Засуджений(а) ___________________________________________________ попереджений(а) про те,
                                                                                  (прізвище, ініціали)
що у разі подальшого невиконання покладених на нього (неї) судом обов'язків або вчинення правопорушень, що призвели до адміністративних стягнень і свідчать про його (її) небажання стати на шлях виправлення, командир (начальник) військової частини (установи) може надіслати до суду матеріали про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженого(ї) для відбування призначеного судом покарання на підставі статті 78 (79, 104) Кримінального кодексу України.

Попередження мені оголошено "___" ____________ 20__ р.

_____________________________________
(підпис засудженого(ї))

_________________________________________
(ім'я, прізвище засудженого(ї))

______________________________________
(посада, військове звання)

_____________
(підпис)

_________________
(ім'я, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

_________________________________________
(найменування суду)
_________________________________________
(місцезнаходження)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до розпорядження про виконання вироку суду від "___" ____________ 20__ р. N __________ повідомляю, що громадянин(ка) ______________________________________________,
                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
засуджений(а) "___" ____________ 20___ р. _______________________________________________
________________________________________________________________________________ судом
                                                                                                      (найменування суду)
до __________________________________________________________________________________,
                                                                                                           (вид покарання)
знятий з обліку у зв'язку з _______________________________________________________________
                                                                                                                 (підстава зняття з обліку)

___________________________________
                 (посада, військове звання)

__________
(підпис)

___________________
(ім'я, прізвище)

Тел. _______________________

____________

Опрос