Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины

Минфин
Приказ от 17.06.2020 № 305
действует с 08.09.2020

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2020

м. Київ

N 305

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2020 р. за N 818/35101

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

Відповідно до статей 231, 232 глави 35, статей 246, 247 глави 39, статті 257 глави 40, статті 335 глави 49, глави 58 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України, що додаються.

2. Департаменту митної політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

 

Міністр

С. Марченко

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України

1. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1036/21348 (із змінами):

1) розділ I викласти в такій редакції:

"I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 231, 232, 335, частини п'ятої статті 247 Митного кодексу України з метою визначення дій, що підлягають виконанню відповідними особами і митними органами при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів, які знаходяться під митним контролем і переміщуються трубопровідним транспортом, а також здійснення операцій із заміщення природного газу (бекхолу).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

місце входу - місце митного контролю на трубопровідному транспорті, через яке товари надходять на митну територію України трубопровідним транспортом або перевантажуються на митній території України до трубопровідного транспорту з іншого виду транспорту чи резервуару;

місце виходу - місце митного контролю на трубопровідному транспорті, через яке товари вивозяться за межі митної території України або перевантажуються з трубопровідного транспорту на інший вид транспорту чи до резервуару;

місця митного контролю - обладнані необхідними засобами вимірювальної техніки та внесені до Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1036/21348, місця на митній території України, в яких митні органи України здійснюють фактичний контроль товарів, що знаходяться під митним контролем і переміщуються трубопровідним транспортом, у тому числі розташовані у місцях перевантаження на інші види транспорту, а саме газовимірювальні (газорозподільні) станції чи пункти вимірювання витрат газу (вузли обліку природного газу); сховища природного газу (далі - газосховища); пункти обліку нафти та нафтопродуктів; частини магістральних нафтопроводів, що використовуються в якості резервуару для зберігання нафти в митному режимі митного складу безпосередньо в трубопроводі; резервуарні парки; насосні станції, розподільні станції або кінцеві станції аміакопроводу; пункти обліку етилену тощо;

перевізник - підприємство, яке надає послуги із транспортування товарів, що знаходяться під митним контролем і переміщуються трубопровідним транспортом, або здійснює таке транспортування безпосередньо;

фактичний контроль - комплекс заходів з визначення фактичного обсягу та фізико-хімічних показників товарів, які знаходяться під митним контролем і переміщуються трубопровідним транспортом, що здійснюють посадові особи митних органів шляхом перевірки показників приладів обліку, систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку або даних систем телемеханіки магістральних нафтопроводів та даних документів обліку обсягів цих товарів як у місцях митного контролю, розташованих на митній території України, так і отриманих з аналогічних пунктів, розташованих за межами митної території України.

Терміни "газотранспортна система", "оператор газосховища", "оператор газотранспортної системи", "сховище природного газу", "точка виходу", "точка входу" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу.";

2) у розділі II:

пункти 2.1 - 2.3 викласти в такій редакції:

"2.1. Митне оформлення товарів, які знаходяться під митним контролем і переміщуються трубопровідним транспортом, у тому числі у місцях перевантаження на інші види транспорту, здійснює митний орган, уповноважений на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті.

2.2. Переміщення товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом, а також переміщення товарів трубопровідним транспортом до/з митного складу здійснюються на підставі оформленої періодичної митної декларації.

2.3. Митне оформлення нафти, що переміщується митною територією України з використанням трубопровідного транспорту з метою зберігання на митних складах у митному режимі митного складу, здійснюється відповідно до митного режиму митного складу. За фактом переміщення нафти до митного складу декларант або уповноважена ним особа у строки та порядку, встановлені законодавством, має подати митному органу, уповноваженому на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, додаткову декларацію (додаткові декларації) відповідно до митного режиму митного складу на обсяги, переміщені до митного складу за періодичною митною декларацією протягом відповідного календарного місяця.

Під час зберігання нафти у резервуарі в митному режимі митного складу допускається одночасна наявність в ньому обсягу власної нафти перевізника, необхідної для забезпечення технологічного процесу. Допускається одночасне розміщення в різних резервуарах митного складу нафти, поміщеної в митний режим митного складу та в інші, ніж митний склад митні режими.

Утримувач митного складу щомісяця до 10 числа надає митному органу, уповноваженому на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, реєстр обсягів нафти, що зберігається у митному складі, за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку.";

абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий пункту 2.5 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"акт прийому-передачі нафти, підписаний сторонами договору (контракту) про зберігання нафти у нафтотранспортній системі і завірений оператором нафтотранспортної системи України (якщо оператор нафтотранспортної системи України і сторона договору (контракту) - резидент є різними особами);

акт розміщення нафти на зберігання нафти у нафтотранспортній системі, підписаний оператором нафтотранспортної системи України (якщо оператор нафтотранспортної системи України є стороною договору (контракту) на поставку нафти);

для нафтопродуктів:

акт прийому-передачі нафтопродуктів перевізниками - документ, підписаний українським перевізником та перевізником суміжної держави, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України на підставі однієї маршрутної телеграми та одного зовнішньоекономічного договору (контракту) з суміжної держави в напрямку України або з України в напрямку суміжної держави;".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять шостим;

у пункті 2.6:

доповнити абзац перший після слів "Після переміщення товарів через митний кордон України" словами "або до/з митного складу";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Перевізник щоденно надає митному органу, уповноваженому на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, за узгодженою ними формою та в узгоджений ними час як електронний документ необхідну для здійснення митного контролю інформацію про переміщувані товари за попередню добу на підставі показників приладів обліку, розташованих у місцях входу та місцях виходу та отриманих з аналогічних пунктів, розташованих за межами митної території України.";

доповнити пункт 2.7 трьома новими абзацами такого змісту:

"Якщо декларант або уповноважена ним особа не надає митному органу в термін, встановлений для подання додаткової декларації на товари, акти (акт) прийому-передачі товарів, що мають бути підписані іноземним суб'єктом господарювання або стороною зовнішньоекономічного договору (контракту), декларування та оформлення додаткових декларацій здійснюється без надання таких актів на підставі довідки, яка підтверджує кількість переміщених товарів, що подається згідно з підпунктом "б" пункту 5 частини першої статті 335 Митного кодексу України.

Довідка, що підтверджує кількість товарів, переміщених через митний кордон України або до/з митного складу протягом певного проміжку часу (зокрема, календарного місяця) на адресу окремого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, надається заявнику та митниці перевізником або утримувачем митного складу за зверненням такого суб'єкта, уповноваженої ним особи або митного органу, уповноваженого на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті, у строк не більше трьох робочих днів.

Посадові особи митниці звіряють відомості довідки з відомостями, отриманими за результатами фактичного контролю. У разі ненадання довідки перевізником або утримувачем митного складу переміщені обсяги визначаються за результатами фактичного контролю.";

доповнити розділ новим пунктом 2.8 такого змісту:

"2.8. У разі передачі права власності на товар, поміщений у митний режим митного складу, для декларування товару при випуску з митного складу утримувачем митного складу надається митному органу інформація про власника товару.";

3) у розділі III:

у назві розділу слова "через митний кордон України" виключити;

у пункті 3.1:

слово "ДФС" замінити словом "Держмитслужбою";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Загальну координацію та взаємодію зі здійснення фактичного контролю іншими митними органами здійснює митний орган, уповноважений на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті.";

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Фактичний контроль товарів (крім природного газу та нафти, розміщеної в частині магістрального нафтопроводу, що використовується як митний склад), як правило, здійснюється з періодичністю, що відповідає періодичності подання додаткової декларації на переміщені товари.

Фактичний контроль щодо переміщуваного трубопровідним транспортом природного газу та нафти, розміщеної в частині магістрального нафтопроводу, що використовується як митний склад, зі складанням акта про результати фактичного контролю за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, здійснюється у разі виявлення розбіжностей в документах та інформації, передбачених цим Порядком, та/або за результатами аналізу ризиків.";

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. Місця накладення митного забезпечення узгоджуються митними органами, що забезпечують здійснення фактичного контролю у відповідних місцях митного контролю, з підприємствами трубопровідного транспорту.

Накладення митного забезпечення на засоби вимірювальної техніки та/або засувну арматуру трубопроводів та інших об'єктів трубопровідного транспорту, що не впливають на переміщення товарів або не забезпечують контролю за таким переміщенням, не здійснюється.";

у пункті 3.6 слова "у зоні діяльності якої розташовано відповідне місце" замінити словами "що забезпечує здійснення фактичного контролю у відповідному місці";

у пунктах 3.7 - 3.9 слова "у зоні діяльності якої розташоване місце" замінити словами "що забезпечує здійснення фактичного контролю у відповідному місці";

у підпункті 3.10.3 пункту 3.10 абзац третій виключити;

4) у тексті Порядку та додатків до нього слова "митниця (митний пост)" в усіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках та числах, слово "уповноважена(ий)" у всіх відмінках замінити словом "уповноважений" у відповідних відмінках;

5) доповнити Порядок новим додатком 5 такого змісту:

РЕЄСТР
обсягів нафти, що зберігається на митному складі

________________________________________________________________________
(назва складу, номер дозволу за реєстром, дата)

у _______________________ 20__ року
(місяць)

Найменування особи - власника нафти, обсяг якого перебуває під митним контролем

Обсяг нафти в митному складі на початок звітного періоду, тонн

Закачано в митний склад протягом звітного періоду, тонн

Відібрано з митного складу протягом звітного періоду, тонн

Передано за документами безпосередньо в митному складі іншим особам протягом звітного періоду

Обсяг нафти в митному складі на кінець звітного періоду, тонн

обсяг, тонн

найменування особи - нового власника нафти

Усього за звітний період

 

 

 

 

 

 

У тому числі обсяги, що знаходяться під митним контролем і належать:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг технологічної нафти в митному складі, тонн

 

Відповідальна особа

________________
(підпис, дата)

________________
(ініціали, прізвище)

".

2. У Порядку та строках митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1037/21349:

пункт 2.7 розділу II викласти в такій редакції:

"2.7. Після переміщення товарів через митний кордон України лініями електропередачі протягом відповідного (попереднього або у разі подання додаткової декларації до завершення відповідного календарного місяця - поточного) календарного місяця за періодичною митною декларацією декларант або уповноважена ним особа мають подати митному органу додаткову декларацію (або декілька додаткових декларацій) у строки та порядку, що встановлені законодавством, з урахуванням того, що облік електроенергії, що переміщується через митний кордон України відповідно до умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), може здійснюватися за сальдо перетоків з урахуванням або без урахування тарифних (часових) зон.";

абзац перший пункту 3.1 розділу III замінити двома новими абзацами такого змісту:

"3.1. Фактичний контроль товарів здійснюється посадовими особами митних органів, у зоні діяльності яких знаходяться місця митного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України лініями електропередачі, у тому числі митним органом, уповноваженим на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі, згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль.

Загальну координацію та взаємодію зі здійснення фактичного контролю іншими митними органами здійснює митний орган, уповноважений на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у тексті Порядку та додатків до нього слова "митниця (митний пост)" в усіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідних відмінках та числах, слово "уповноважена(ий)" у всіх відмінках замінити словом "уповноважений" у відповідних відмінках.

3. У розділі "Для митного контролю нафти" Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за N 1036/21348:

слова "філії "ПМН" ПАТ "Укртранснафта", філії "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта", філії "МН Дружба" ПАТ "Укртранснафта", ПАТ "Укртранснафта" замінити словами "АТ "Укртранснафта";

доповнити розділ новим рядком такого змісту:

"

14

Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Кременчук" АТ "Укртранснафта", резервуари ЛВДС "Кременчук"

м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3, Полтавська область

".

4. У Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 651, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за N 1372/21684:

1) у підпункті 4.2 пункту 4 розділу I слово "дев'ятизначний" виключити;

2) у главі 1 розділу II:

доповнити правила заповнення графи 9 після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"При декларуванні відповідно до митного режиму реекспорту товарів (крім товарів, що переміщуються згідно із зовнішньоекономічним договором, стороною якого є резидент), що переміщуються трубопровідним транспортом із застосуванням фінансових гарантій відповідно до розділу X Митного кодексу України, у графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про особу, яка надає таку гарантію. Якщо фінансова гарантія надається у вигляді документа, у графі додатково вчиняється запис: "Див. доп.", а в доповненні зазначаються відомості про перевізника.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

правила заповнення графи 27 викласти в такій редакції:

"Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

При переміщенні товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях у графі зазначаються найменування митниці та код згідно з класифікатором Держмитслужби, її територіальних органів та їх структурних підрозділів, що затверджується Міністерством фінансів України (далі - Класифікатор митних органів), структурного підрозділу митного органу, у зоні діяльності якого розташовано місце міжнародного поштового обміну (центральна сортувальна станція).

Якщо передбачається розміщення товарів, що вивозяться за межі митної території України, на митному складі або у вільній митній зоні комерційного типу (зокрема з метою консолідації вантажів), без поміщення до відповідного митного режиму, або перевантаження товарів чи заміна активного транспортного засобу в зоні митного контролю, у графі зазначаються найменування та код згідно з Класифікатором митних органів, у зоні діяльності якого розташовано таке місце перевантаження.";

у правилах заповнення графи 29:

в абзаці другому слово "дев'ятизначний" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"При декларуванні відповідно до митного режиму реекспорту товарів, що переміщено на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке вивозяться товари.";

доповнити абзац шостий після слів "стаціонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходів гарантування";

правила заповнення графи 30 викласти в такій редакції:

"Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною територією України.

У графі зазначаються відомості про місце, у якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

Якщо Декларант бажає декларувати товар без пред'явлення митниці, у графі зазначається код "BD" і зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу, у якому здійснюється митне оформлення, у разі прийняття відповідного рішення митниці.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

у МД відповідно до митного режиму експорту на українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів;

у додатковій декларації.";

у правилах заповнення графи 49 в абзаці одинадцятому слово "дев'ятизначний" виключити;

у правилах заповнення графи 50:

доповнити абзац шостий після слів "у періодичній МД" словами " (крім товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування)";

в абзаці дев'ятому слова ", стаціонарними засобами транспортування" виключити;

3) у главі 2 розділу II:

доповнити правила заповнення графи 1 новим абзацом такого змісту:

"У попередній МД для ввезення, періодичній МД другий підрозділ не заповнюється.";

у правилах заповнення графи 27 слово "дев'ятизначний" виключити;

у правилах заповнення графи 29:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"У графі зазначаються згідно з Класифікатором митних органів найменування митниці і код пункту пропуску, через який товари ввозяться в Україну.

При декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке ввозяться товари.";

доповнити абзац шостий після слів "стаціонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходів гарантування";

правила заповнення графи 30 викласти в такій редакції:

"Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

У графі зазначаються відомості про місце, у якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

У періодичній або попередній МД зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу. У попередній МД, яка містить всю необхідну для випуску товарів інформацію, а також при зміні митного режиму переробки на митній території України або тимчасового ввезення на митний режим імпорту зазначаються відомості про зону митного контролю, до якої доставлятимуться товари з метою пред'явлення їх митному органу у разі прийняття відповідного рішення митниці.

Графа не заповнюється:

при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування;

у додатковій декларації на товари, оформлені за тимчасовою МД, додатковій декларації на товари, випущені митним органом за періодичною МД, та додатковій декларації для внесення змін до МД, заповненої у звичайному порядку.";

доповнити правила заповнення графи 37 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

"У попередній МД для ввезення першими двома цифрами коду проставляється код митного режиму внутрішнього транзиту.".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

у правилах заповнення графи 49:

в абзаці п'ятому слово "ліцензійний" виключити;

в абзаці одинадцятому слово "дев'ятизначний" виключити;

доповнити главу правилами заповнення графи 50 такого змісту:

"Графа 50 "Принципал"

Графа заповнюється у періодичній МД та у попередній МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію.

У графі згідно з додатком до цього Порядку зазначаються відомості про перевізника товарів, номер його телефону в міжнародному форматі (з урахуванням коду країни та населеного пункту або мережі оператора мобільного зв'язку) та у попередній МД, яка містить усю необхідну для випуску товарів інформацію, - його електронна адреса.";

4) у главі 3 розділу II:

доповнити абзац другий правил заповнення графи 9 словами: " (при декларуванні товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, - про оператора трубопровідного транспорту (перевізника))";

правила заповнення графи 27 викласти в такій редакції:

"Графа 27 "Місце навантаження/розвантаження"

У разі переміщення товарів з перевантаженням у графі зазначаються:

у разі навантаження (перевантаження) товарів для вивезення за межі митної території України до трубопроводу - код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, у якому здійснюється таке навантаження (перевантаження);

в інших випадках - найменування митниці і код структурного підрозділу митного органу згідно з Класифікатором митних органів, у якому передбачається навантаження (перевантаження) товарів на активний транспортний засіб або трубопровід, яким вони перетинатимуть митний кордон при вивезенні з митної території України.";

у правилах заповнення графи 29:

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При декларуванні товарів, що переміщуються на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування, у графі зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке ввозяться товари.".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

в абзаці третьому слово "дев'ятизначний" виключити;

доповнити абзац четвертий словами "без застосування заходів гарантування";

правила заповнення графи 30 викласти в такій редакції:

"Графа 30 "Місцезнаходження товарів"

У графі зазначаються відомості про місце, в якому здійснюється пред'явлення товарів, а саме:

для зон митного контролю, яким присвоєно коди, - код відповідної зони митного контролю;

в інших випадках - відомості про адресу відповідного місця, у якому за погодженням митниці може бути здійснено митний огляд задекларованих товарів.

Графа не заповнюється при переміщенні товарів стаціонарними засобами транспортування без застосування заходів гарантування.";

у правилах заповнення графи 49 в абзаці дев'ятому слово "дев'ятизначний" виключити;

у правилах заповнення графи 50 абзаци четвертий - сьомий замінити новим абзацом такого змісту:

"Графа не заповнюється у додатковій декларації до періодичної митної декларації.".

у правилах заповнення графи 53:

слова "дев'ятизначний" виключити;

доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"При декларуванні товарів, що переміщуються на митну територію України трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування та вивезення яких за межі митної території України здійснюватиметься трубопровідним транспортом, у графі зазначається код згідно з визначеним Держмитслужбою розподілом місць митного контролю товарів та митниць, на які покладається фактичний контроль, місця митного контролю, через яке передбачається вивезення товарів за межі митної території України.".

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

доповнити абзац четвертий після слів "стаціонарними засобами транспортування" словами "без застосування заходів гарантування";

5) у главі 4 розділу II:

у правилах заповнення графи А:

слова дев'ятизначний виключити;

в абзацах другому, третьому слова "МММММММММ" замінити словами "ММММММММ";

доповнити абзац п'ятий новими реченнями такого змісту:

"Номер не має повторюватись протягом календарного року. У разі реорганізації структурних підрозділів митниць новоствореними структурними підрозділами, що використовуватимуть коди, які були закріплені за підрозділами, попередньо розташованими за відповідними адресами, забезпечується використання порядкових номерів з діапазону, що виключає повторення використаних номерів.";

у правилах заповнення графи G в абзаці п'ятому слова "ххххххххх", де ххххххххх - дев'ятизначний" замінити словами "UAMMMMMM", де "UAMMMMMM" - восьмизначний".

5. Абзац другий пункту 8 розділу IV Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року N 657, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2012 року за N 1669/21981, після слів "крім природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом" доповнити словами ", та нафти, що зберігається в частині магістральних нафтопроводів, яка використовується в якості резервуару для зберігання нафти в митному режимі митного складу безпосередньо в трубопроводі".

6. У Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2012 року N 835, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2012 року за N 1324/21636:

1) абзац сьомий пункту 1.2 розділу I викласти в такій редакції:

"резервуар - вмістище (наземне або підземне) для зберігання рідин, газу або сипких товарів, у тому числі частина магістрального нафтопроводу, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі;";

2) у розділі II:

доповнити пункт 2.1 новим абзацом такого змісту:

"Як МС можуть вважатися нерозривні частини магістрального нафтопроводу, що використовуються в якості резервуарів і знаходяться в управлінні одного оператора, які призначені для зберігання нафти в митному режимі МС безпосередньо в трубопроводі та по яких не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти. При цьому така частина магістрального нафтопроводу може бути географічно розташована в різних адміністративно-територіальних одиницях України.";

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Утримувач МС забезпечує:

наявність прилеглої до МС території з твердим покриттям, обладнаної для стоянки вантажних транспортних засобів. Якщо як МС використовуються декілька складських об'єктів, за бажанням утримувача МС можна використовувати територію, прилеглу до одного з цих складських об'єктів;

наявність і функціонування на в'їзді прилеглої до МС території контрольно-пропускної системи, що забезпечує реєстрацію та облік транспортних засобів, які доставляють товари на МС. Якщо МС має статус зони прибуття автотранспорту, контрольно-пропускна система має забезпечувати автоматичну фіксацію (зчитування) даних реєстраційних номерних знаків транспортних засобів, вагу транспортних засобів та внесення цієї інформації до системи електронного обліку;

цілодобову охорону та/або функціонування охоронної та протипожежної сигналізації (крім функціонування таких сигналізацій на майданчиках), наявність засобів пожежогасіння;

освітлення МС та прилеглої до МС території згідно із санітарними нормами й правилами (крім МС, утворених на газосховищах або частині магістральних нафтопроводів, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі;

наявність сертифікованого (повіреного) спеціального обладнання для зважування товарів (з урахуванням специфіки товарів), а на МС, призначеному для зберігання газоподібних, наливних чи насипних товарів, - сертифікованих (повірених) засобів вимірювальної техніки, що використовуються для обліку таких товарів і контролю за ними;

наявність рампи, оглядового майданчика, навантажувально-розвантажувальної техніки (з урахуванням специфіки МС);

проведення навантажувально-розвантажувальних операцій на МС або на прилеглій до МС території (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);

наявність і функціонування системи відеоконтролю (далі - СВК) для нагляду за в'їздами на прилеглу територію МС та виїздами з неї, воротами та дверними отворами МС, через які здійснюється розміщення товарів на склад або випуск товарів зі складу, фіксування такого відображення для виявлення несанкціонованого вилучення товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, а також ведення відповідного архіву (умови обладнання СВК наведено в додатку 1 до цього Порядку) (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);

для МС, утворених на частині магістральних нафтопроводів, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі, наявність і функціонування системи телемеханічного контролю за тиском в нафтопроводі;

безперешкодний доступ посадових осіб митниці до СВК або до інформації системи телемеханіки частини магістрального нафтопроводу, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі;

можливість накладення на ворота та двері МС не менше ніж двох засобів забезпечення (крім митних складів, утворених на газосховищах або частині магістральних нафтопроводів, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі);

можливість накладення на запірну арматуру (засувки, крани), через яку забезпечується закачка та/або викачка нафти до резервуару та/або частини магістрального нафтопроводу, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі, не менше двох засобів забезпечення;

обладнання ґратами вікон (за їх наявності), якщо як МС використовується приміщення;

наявність каналів і засобів зв'язку для роботи посадових осіб митниці та інших державних контролюючих органів (у разі їх розміщення).

Якщо МС входить до структури вантажного митного комплексу, можна використовувати для обладнання МС технічне обладнання, техніку, інфраструктуру та охорону, що забезпечують функціонування цього вантажного митного комплексу.

Утримувач МС забезпечує надання митниці, у зоні діяльності якої знаходиться МС, та відповідному підрозділу ДФС, на який покладено функцію здійснення моніторингу, віддаленого доступу до наявних СВК (у тому числі архівів відеозображень);

3) у розділі III:

у підпункті 2 пункту 3.3:

абзац другий викласти у такій редакції:

"акта прийняття до експлуатації системи передавання тривожних сповіщень (щодо пожежної сигналізації) (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);";

абзаци сьомий, восьмий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"технологічної схеми із зазначенням засобів вимірювальної техніки, що використовується для обліку та контролю (для МС, призначених для зберігання газоподібних, наливних та насипних товарів);

технічних паспортів на обладнання СВК (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом);

документа, що підтверджує те, що по частині магістрального нафтопроводу, призначеній для зберігання нафти в митному режимі МС безпосередньо в трубопроводі, не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти;";

у пункті 3.4:

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"вид складського об'єкта (приміщення, холодильна чи морозильна камера, резервуар, у тому числі частина магістрального нафтопроводу, по якій не виконується транспортування нафти на виконання договорів про надання послуг з транспортування нафти та яка призначена для зберігання нафти безпосередньо в трубопроводі, критий чи відкритий майданчик);";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"площу (у квадратних метрах) або об'єм для резервуарів (у кубічних метрах) складського об'єкта, або об'єм (у кубічних метрах) та довжина (у кілометрах) для частини магістрального нафтопроводу;";

4) доповнити пункт 1 розділу I додатка 1 до Порядку надання складським об'єктам статусу "митний склад" та позбавлення такого статусу словами " (крім МС, утворених на газосховищах або резервуарах, призначених для зберігання нафти, що переміщується трубопровідним транспортом)";

5) у тексті Порядку:

слово "ДФС" замінити словом "Держмитслужба" у відповідному відмінку;

слова "орган доходів і зборів" замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку.

7. У Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 09 жовтня 2012 року N 1066, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2012 року за N 2120/22432:

у пункті 1.1 розділу І слова "крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі)" замінити словами "крім товарів, що переміщуються стаціонарними засобами транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі) без застосування заходів гарантування,";

у пункті 3.1 розділу III:

в абзаці першому слова "у тому числі з метою транзиту" замінити словами "незалежно від того здійснюватиметься транзитне переміщення товарів чи випуск товарів у відповідний митний режим відбуватиметься безпосередньо у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"ПД або ЕПД не подається у разі, якщо випуск товарів здійснюватиметься у пункті пропуску у випадку, визначеному частиною сьомою статті 365 Митного кодексу України.";

доповнити Порядок новим розділом XI такого змісту:

"XI. Митні формальності при здійсненні контролю за виконанням перевізниками зобов'язання щодо доставки товарів до митниці призначення трубопровідним транспортом із застосуванням заходів гарантування

11.1. Для здійснення контролю за переміщенням товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом із застосуванням ПМД як ДКПТ використовується ПМД, подана митному органу на паперовому або електронному носії.

ПМД на паперовому носії супроводжуються їхніми електронними копіями.

11.2. Електронні копії ПМД ставляться на контроль у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС в автоматичному режимі після їх надходження в ЄАІС.

11.3. У разі ввезення товарів в Україну за ПМД митні формальності виконуються відповідно до розділу III цього Порядку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з питань забезпечення сплати митних платежів, - із застосуванням одного із способів забезпечення сплати митних платежів.

При цьому відомості про перевізника, кількість ввезених через точку входу товарів вносяться митним органом відправлення до ЄАІС за номером ПМД або ЕПМД на підставі інформації, що надається в електронному вигляді перевізником митному органу, уповноваженому на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті щоденно, за попередню добу переміщення.

11.4. Наявність в ЄАІС відмітки про пропуск свідчить про постановку на контроль за переміщенням товарів у митниці відправлення.

11.5. Загальна кількість товарів, переміщених через митний кордон України на підставі ПМД протягом строку її дії, не може перевищувати кількості товарів, зазначеної у графах 38 і 41 ПМД.

11.6. Товари, щодо яких в ЄАІС внесено відомості про оформлення додаткової декларації або зміну митного режиму, знімаються з контролю за переміщенням у митниці відправлення на підставі інформації про випуск товарів (частини товарів), заявлених за ПМД або ЕПМД у вільний обіг за додатковою декларацією, або поміщення їх у інший митний режим за МД або ЕМД.

Для цього посадова особа митного органу, який прийняв рішення про зміну митного режиму, протягом доби з моменту прийняття такого рішення вносить до ЄАІС реквізити оформленої додаткової декларації, МД або ЕМД.

11.7. Після здійснення пропуску товарів (частини товарів) за межі митної території України посадова особа митного органу, якою такий пропуск проводився, на підставі щоденної інформації оператора магістрального трубопроводу невідкладно вносить до ЄАІС інформацію про дату фактичного вивезення товарів та фактичну кількість вивезених через точку виходу товарів в основній та додаткових одиницях виміру.

11.8. Вивільнення гарантії здійснюється на підставі оформленої додаткової декларації, за якою завершено митне оформлення товарів (частини товарів), заявлених за ПД або ЕПД, пропорційно обсягу вивезених за межі митної території товарів або знятих з контролю за переміщенням товарів відповідно до пункту 11.6 цього Порядку.".

 

Директор Департаменту
митної політики

О. Москаленко

Опрос