Идет загрузка документа (267 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии Минэкономики для предоставления государственной поддержки развитию животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции и форм соответствующих документов

Министерство развития экономики; торговли и сельского хозяйства Украины
Положение, Уведомление, Приказ, Реестр от 07.07.2020 № 1287
действует с 07.08.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2020

м. Київ

N 1287

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 серпня 2020 р. за N 747/35030

Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції та форм відповідних документів

Відповідно до пунктів 6 - 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції;

2) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;

3) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

4) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

5) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

6) форму заявки для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

7) форму заявки для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплаченої не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

8) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

9) форму повідомлення для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

10) форму реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;

11) форму реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

12) форму реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

13) форму реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

14) форму реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

15) форму реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

16) форму реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

17) форму відомості фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї;

18) форму відомості суб'єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї;

19) форму зведеної відомості про нарахування сум дотацій за бджолосім'ї;

20) форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

21) форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми кнурів;

22) форму загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

23) форму загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

24) форму інформації від суб'єкта господарювання про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована;

25) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

26) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

27) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

28) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

29) форму інформації від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована.

2. Утворити комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28 листопада 2019 року N 449 "Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за N 1194/34165.

4. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції (далі - Комісія) суб'єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичним особам - підприємцям, у тому числі сімейним фермерським господарствам, що провадять діяльність у галузі тваринництва та бджільництва за такими напрямами (далі - заявники):

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) визначення на підставі поданих заявниками документів:

кількості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання;

розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання;

2) прийняття рішення про включення заявників до:

реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів;

реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінекономіки. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінекономіки, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками в кількості не менше п'яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов'язки між членами Комісії та проводить засідання. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, а в разі його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а в разі його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою Комісії або заступником голови (у разі відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли до 10 жовтня - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів та для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини; до 15 жовтня - для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів та для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини; до 15 жовтня - для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб'єкту господарювання / сільськогосподарському товаровиробнику протягом п'яти робочих днів після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), у межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 10 листопада реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів та реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

до 15 листопада реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів та реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини;

до 15 листопада реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне _____________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _____________________________________________________________

2. Місцезнаходження ________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності ___________________________________________
                                                                                                                                          (поштовий індекс, адреса)

Телефон ______________________ Факс _____________________ E-mail _____________________

4. Форма власності __________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ___________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________________

7. Банківські реквізити _______________________________________________________________

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про пов'язаних осіб, які протягом _______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (на ___ арк.);

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

  засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби (на ___ арк.);

  копія акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання (на ___ арк.);

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб'єкти господарювання, які є юридичними особами) (на___ арк.);

  копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання (на___ арк.).;

  копії карток племінних кнурів (форма N 1-св), засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання - для часткового відшкодування вартості сперми кнурів (на ___ арк.);

  довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби (на ___ арк.);

  відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх, N 4-св визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів (на ___ арк.);

  письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин (на___ арк).

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб'єкти господарювання додатково подають комісії Мінекономіки копії:

  відповідного контракту (на ___ арк).;

  рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів (на ___ арк.);

  митної декларації (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. ________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне _____________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _____________________________________________________________

2. Місцезнаходження ________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності ___________________________________________
                                                                                                                                          (поштовий індекс, адреса)

Телефон __________________ Факс __________________ E-mail ____________________________

4. Форма власності __________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ___________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________________________

7. Банківські реквізити _______________________________________________________________

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про пов'язаних осіб, які протягом _______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

   відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі (на ___ арк.);

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

  засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, ордерів на відправлення сперми, договорів купівлі-продажу худоби (на ___ арк.);

  копія акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, бджолопакетів та бджоломаток, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчену підписом керівника суб'єкта господарювання (на ___ арк.);

  копія звіту про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин (форма 24-сг) на останню звітну дату на момент подання документів (суб'єкти господарювання, які є юридичними особами) (на___ арк.);

  копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання (на___ арк.).;

  копії карток племінних кнурів (форма N 1-св), засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання - для часткового відшкодування вартості сперми кнурів (на ___ арк.);

  довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби (на ___ арк.);

  відомість проведення штучного осіменіння маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх, N 4-св визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв, кнурів (на ___ арк.);

  письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 1 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин (на___ арк).

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, що були ввезені в режимі імпорту, суб'єкти господарювання додатково подають комісії Мінекономіки копії:

  відповідного контракту (на ___ арк).;

  рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів (на ___ арк.);

  митної декларації (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ___________________ Факс _______________ E-mail ________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон _________________ Факс ________________ E-mail _________________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції) ___________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Форма власності _____________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити _________________________________________________________________

11. Орган управління майном ____________________________________________________________

12. Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів), в тому числі обладнання (без податку на додану вартість)*, тис. грн _____________________________________________________________________________________

13. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (на _ арк.);

  типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  типова форма N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія кошторисної частини проектної документації (на __ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.);

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних тваринницьких об'єктів (черг та/або пускових комплексів) незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, виплаченого не в повному обсязі у 2019 році, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ___________________ Факс _______________ E-mail ________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон __________________ Факс ________________ E-mail ________________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції) ____________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Форма власності _____________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

10. Банківські реквізити _________________________________________________________________

11. Орган управління майном ____________________________________________________________

12. Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів), в тому числі обладнання (без податку на додану вартість)*, тис. грн _____________________________________________________________________________________

13. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

   відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (на _ арк.);

  типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  типова форма N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія кошторисної частини проектної документації (на __ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.);

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних тваринницьких об'єктів (черг та/або пускових комплексів) незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Голові правління банківської установи
_____________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів*

у 20___ році

у ________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                          (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                                (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ______________ E-mail ________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон __________________ Факс ________________ E-mail ________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) ______________________________________________________________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація вартості об'єктів
_____________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з _______________________ по ____________________________
                                                                                                  (число, місяць, рік)                                      (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, грн __________________________________________________________________

12. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

   відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

   документи, що підтверджують використання кредитних коштів, залучених для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, відповідно до умов кредитного договору (на ___ арк.);

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи у паперовій або електронній формі (на ___ арк.);

   згода щодо надання Мінекономіки інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб'єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

 

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Голові правління банківської установи
_____________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплаченої не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини*

у 20___ році

у ________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                            (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                               (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів, виплаченої не в повному обсязі у 2019 році, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ____________________ Факс ______________ E-mail _________________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Телефон __________________ Факс ________________ E-mail ________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичних осіб - підприємців)
_____________________________________________________________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація вартості об'єктів
_____________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту __________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з _________________________ по __________________________
                                                                                                     (число, місяць, рік)                                       (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, грн __________________________________________________________________

12. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

   відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

   документи, що підтверджують використання кредитних коштів, залучених для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, відповідно до умов кредитного договору (на ___ арк.);

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи у паперовій або електронній формі (на ___ арк.);

   згода щодо надання Мінекономіки інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб'єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та/або реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників", за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон __________________ Факс _______________ E-mail _________________________________

3. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

5. Форма власності _____________________________________________________________________

6. Орган управління майном _____________________________________________________________

7. Банківські реквізити __________________________________________________________________

8. Назва та місце розташування об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції

1) ___________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________

9. Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів), в тому числі обладнання (без податку на додану вартість)*:

1) ______________ тис. грн;**

2) ______________ тис. грн;**

10. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

   відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395):

   довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

   засвідчена підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта із зберігання та переробки зерна (на __ арк.);

   типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для об'єктів нового будівництва (на __ арк.);

   типова форма N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для об'єктів реконструкції (на __ арк.);

   засвідчена підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копія кошторисної частини проектної документації (на __ арк.);

   довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.);

   довідка, чинна на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видану місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених ним за попередній податковий (звітний) рік, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника (на __ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва та/або реконструкції придбаних об'єктів незавершеного будівництва із зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва та/або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

** Вказується загальна вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість) в тому числі за наявності вартість обладнання для зберігання та переробки зерна, яке вже частково компенсоване за рахунок коштів бюджетної програми 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямами фінансова підтримка розвитку фермерських господарств і часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Подано документи для отримання державної підтримки за напрямами обсягом, тис. грн:

Обсяг кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період, тис. грн

дотація за бджолосім'ї

часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції

ПОВІДОМЛЕННЯ
для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

(у редакції пункту 161.1 статті 161 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України")

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ______________________________ E-mail _________________________________________

3. Види діяльності за КВЕД ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

5. Підтверджую набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи. За даними контролюючого органу за місцем основного податкового обліку питома вартість сільськогосподарських товарів / послуг становить ________ відсотків вартості всіх товарів / послуг, поставлених протягом попереднього податкового (звітного) року.

Відомості про об'єкт (об'єкти) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна

1. Найменування об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна (зернофуражне сховище, елеватор, механізований зерносклад, зерноочисний та зерноочисно-сушильний пункт, підприємство з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів)), кількість об'єктів, кадастровий номер земельної ділянки та адреса / місцезнаходження:

1) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Потужність об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна (зернофуражного сховища, елеватора, механізованого зерноскладу, зерноочисно- та зерноочисно-сушильного пункту, підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів)):

1) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна / тонн комбікормів на добу;

2) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна / тонн комбікормів на добу;

3) зерноочисного та зерноочисно-сушильного пункту ___________________ тис. тонн на рік;

4) ___________________________________________________________________________________
          (виробничі та адміністративні споруди, пункти приймання, очистки та відвантаження зерна - зазначити потрібне)

3. Стадія будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна на момент подання цього повідомлення сільськогосподарським товаровиробником (за умови його початку) - номер та дата реєстрації в центральному органі виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в частині надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулювання (скасування) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію будівництвом об'єктів повідомлення про початок будівельних робіт, описово - відсоток готовності, освоєно коштів (тис. грн) та інше:

1) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата початку будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна:

1) ___________________;
               (місяць, рік)

2) ___________________
               (місяць, рік)

5. Орієнтовна дата прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом / реконструкцією об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна:

1) ___________________;
              (місяць, рік)

2) ___________________
              (місяць, рік)

6. Очікувана загальна вартість закінченого будівництвом / реконструкцією об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна (без податку на додану вартість згідно з проектно-кошторисною документацією):

1) ________________ тис. грн, у тому числі вартість обладнання ___________________ тис. грн;

2) ________________ тис. грн, у тому числі вартість обладнання ___________________ тис. грн.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року N 395), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Вартість закуплених племінних (генетичних) ресурсів (без податку на додану вартість), тис. грн

Нараховано коштів, тис. грн

1

2

3

4

5

6

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в племінних заводах та бджолорозплідниках бджолині матки, бджолині пакети

 

 

 

 

 

 

Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві ідентифікована сперма бугаїв або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві сперма кнурів або ввезена в режимі імпорту за умови, що плідники за результатами бонітування віднесені до плідників, які використовуються для відтворення з якістю спермопродукції не нижче I класу

 

 

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки розвитку тваринництва
та переробки сільськогосподарської продукції

 
 
___________________________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Нараховано коштів у 2019 році, тис. грн

Обсяг коштів виплачених у 2019 році, тис. грн

Нараховано коштів після повторного подання документів, тис. грн

Нараховано коштів до сплати, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

 

 

Закуплена в підприємствах (об'єднаннях) з племінної справи у тваринництві ідентифікована сперма бугаїв або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки розвитку тваринництва
та переробки сільськогосподарської продукції

 
 
_________________________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

станом на "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку, назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції), код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів / Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільсько-
господарської продукції, тонн / добу

Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість), тис. грн

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшкодування, тис. грн

Розмір часткового відшкодування вартості об'єктів, тис. грн

згідно з заявкою

згідно з проектно-кошторисною документацією

згідно з декларацією / сертифікатом

згідно з актами ОЗ-1 та ОЗ-2

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
ання

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
ання

усього

з них: будинки і споруди (103)

у тому числі обладнання (104)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки розвитку тваринництва
та переробки сільськогосподарської продукції

 
 
______________
(підпис)

 
 
__________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів, виплачене не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

станом на "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку, назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції), код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшко-
дування у 2019 році, тис. грн

Розмір часткового відшко-
дування вартості об'єктів у 2019 році, тис. грн

Розмір часткового відшкоду-
вання вартості спрямований у 2019 році, тис. грн

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів / Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільсько-господарської
продукції, тонн / добу

Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість), тис. грн

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшкоду-
вання, тис. грн

Розмір часткового відшко-
дування вартості об'єктів після повторного подання документів, тис. грн

Розмір часткового відшко-
дування вартості об'єктів до сплати, тис. грн

згідно з заявкою

згідно з проектно-
кошторисною документацією

згідно з декларацією / сертифікатом

згідно з актами ОЗ-1 та ОЗ-2

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди (103)

у тому числі облад-
нання (104)

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки розвитку тваринництва
та переробки сільськогосподарської продукції

 
 
______________
(підпис)

 
 
__________________________
(ініціали та прізвище)

 

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

за ____________ 20__ року
(місяць)

_____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

рахунок банку __________________

(грн)

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації*

найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ / серія (за наявності) та номер паспорта

індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

згідно з попереднім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на обладнання

усього

з них на
обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
            (П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб'єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках.

Примітка. Копії заявок для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, наданих суб'єктами господарювання, додаються.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

_____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

рахунок банку __________________

(грн)

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я,

по батькові (за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ / серія (за наявності) та номер паспорта

індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків /серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

у т. ч. за звітний період у 2019 році

спрямованої згідно з попереднім Реєстром у 2019 році

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на
обладнання

усього

з них на
обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________
        (П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. Копії заявок для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, наданих суб'єктами господарювання, додаються.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

станом на "___" ____________ 20__ року

N з/п

Найменування та місцезнаходження сільськогосподарського товаровиробника, код згідно з ЄДРПОУ, номер поточного рахунку, найменування відокремленого підрозділу банку, назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)

Потужність об'єкта із зберігання та переробки зерна - тонн одночасного зберігання / тонн комбікормів на добу; зерноочисного та зерноочисно-сушильного пункту -тис. тонн на рік

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Вартість прийнятих в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (черг та/або пускових комплексів) (без податку на додану вартість), тис. грн

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшкоду-
вання, тис. грн

Розмір часткового відшкоду-
вання вартості об'єктів, тис. грн

згідно з заявкою

згідно з проектно-кошторисною документацією

згідно з декларацією / сертифікатом

згідно з актами ОЗ-1 та ОЗ-2

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди (103)

у тому числі облад-
нання (104)

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки розвитку тваринництва
та переробки сільськогосподарської продукції

 
 
______________
(підпис)

 
 
____________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Місце проживання фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)

Код відокремленого підрозділу банку згідно з ЄДРПОУ

Найменування відокремленого підрозділу банку

Номер поточного рахунку відкритий у банку

Номер та дата видачі ветеринарно-
санітарного паспорта пасіки

Реєстраційний номер потужності

Адреса потужності

Кількість наявних бжолосімей на останню звітну дату на момент подання документів, од.

Сума нарахованої дотації*, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради
або ради об'єднаної територіальної громади

 
_________________________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ВІДОМІСТЬ
суб'єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування (для юридичної особи) / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання

Місцезнаходження (для юридичної особи) / місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи підприємця)

Код відокремленого підрозділу банку згідно з ЄДРПОУ

Найменування відокремленого відділення банку

Номер поточного рахунку

Номер та дата ветеринарно-
санітарного паспорта пасіки

Реєстраційний номер потужності

Адреса потужності

Кількість наявних бжолосімей на останню звітну дату на момент подання документів, од.

Сума нарахованої дотації*, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради
або ради об'єднаної територіальної громади

 
_________________________
(підпис)

 
___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі наявності більше 300 бджолосімей максимальний розмір дотації становить 60000 гривень одному отримувачу.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

___________________________________
        (адміністративно-територіальна одиниця)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за бджолосім'ї

на ____________ 20__ року

1. Фізичні особи, які є власниками бджолосімей

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість бджолосімей, усього

Сума нарахованої дотації, грн

Усього

 

 

 

2. Суб'єкти господарювання, у тому числі фізичні-особи підприємці та сімейні фермерські господарства, які є власниками бджолосімей

N
з/п

Кількість суб'єктів господарювання, у тому числі фізичних-осіб підприємців та сімейних фермерських господарств

Кількість бджолосімей, усього

Сума нарахованої дотації, грн

Усього

 

 

 

3. Разом

N
з/п

Кількість отримувачів

Кількість бджолосімей, усього

Сума нарахованої дотації, грн

Усього

 

 

 

Керівник структурного підрозділу _____________________
облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з
питань агропромислового розвитку

_________
(підпис)

______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на ____________ 20__ року

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року______ голів

Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року _____ голів

Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року______ голів

N з/п

Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*

Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози * згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 плідника***, доз

1

2

3

4

5

6

7

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

 

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

х

Усього закуплено та витрачено спермодоз****

 

х

 

 

 

____________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, має бути ідентифікована, а бугаї внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід/Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я великої рогатої худоби та усього по суб'єкту господарювання.

**** Зазначається в розрізі бугаїв по кожній ціні окремо.

Керівник

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми кнурів

станом на ____________ 20__ року

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість свиноматок на 01 жовтня попереднього року: ______ голів

у тому числі:

основні ________ голів:

що перевіряються _________ голів

Кількість основних свиноматок на 01 число звітного місяця поточного року: ______ голів

N з/п

Ідентифікаційний номер свиноматки*, яку осіменено

Кличка, ідентифікаційний номер кнура, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози * згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 плідника***, доз

1

2

3

4

5

6

7

Сперма плідників*, використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

х

Сперма плідників*, використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

х

Усього закуплено та витрачено спермодоз****
Зазначається в розрізі кнурів по кожній ціні окремо.

 

х

 

 

 

____________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, має бути за якістю спермопродукції не нижче I класу.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я свиней та усього по суб'єкту господарювання.

**** Зазначається в розрізі кнурів по кожній ціні окремо.

Керівник

__________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

за ____________ 20__ року
(місяць)

_____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

рахунок банку __________________

(грн)

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації*

найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ / серія (за наявності) та номер паспорта

індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

згідно з попереднім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на облад-
нання

усього

з них на облад-
нання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________
             (П. І. Б. уповноваженої особи Мінекономіки)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Компенсація вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається лише тим суб'єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках.

** Інформація зазначається в розрізі банків

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, виплачену не в повному обсязі у 2019 році через незалежні від отримувача причини

_____________________________________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

рахунок банку __________________

(грн)

N з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

код згідно з ЄДРПОУ / серія (за наявності) та номер паспорта

індивідуальний податковий номер / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) (для фізичної особи - підприємця)

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

у т. ч. за звітний період у 2019 році

спрямо-
ваної згідно з поперед-
нім Реєстром у 2019 році

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на облад-
нання

усього

з них на облад-
нання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________
             (П. І. Б. уповноваженої особи Мінекономіки)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин

Поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

Телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

 

Свинки та кнурці

 

 

 

 

 

Вівцематки, барани, ярки

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
(для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав
часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

Худоба м'ясного напряму, усього голів

 

 

 

у тому числі корови м'ясного напряму

 

 

 

Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів

 

 

 

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вироблено молока, центнерів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Вихід телят на 100 корів, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності скотарства, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
(для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав
часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я свиней усього, голів

 

 

 

у тому числі основних свиноматок

 

 

 

Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від свинарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
(для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав
часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я птиці, усього, тис. голів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

курей

 

 

 

гусей

 

 

 

качок

 

 

 

індиків

 

 

 

Одержано яєць, тис. штук

 

 

 

Середня несучість однієї курки-несучки на рік, штук

 

 

 

Вирощено (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови птиці, кілограмів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності птахівництва, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
(для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав
часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Перероблено продукції, усього, тонн:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Потужність підприємства з переробки, тонн/доба:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Собівартість переробки однієї тонни продукції, гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від переробки продукції, тис. гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Рівень рентабельності переробки продукції, %:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Кількість створених робочих місць, усього, у тому числі на підприємстві з переробки:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

ІНФОРМАЦІЯ
від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована

________________________________________________________________________________
(найменування сільськогосподарського товаровиробника, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Потужність об'єкта будівництва / реконструкції із зберігання зерна, тис. тонн одночасного зберігання

 

 

 

Усього проведено доробку та зберігання зерна протягом звітного року, тис. тонн

 

 

 

Коефіцієнт обертання та використання обладнання з доробки та зберігання зерна протягом звітного року

 

 

 

Окуплено затрат на будівництво та реконструкцію об'єкта із зберігання зерна протягом звітного року, %

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) від зберігання зерна усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

Потужність підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), тонн комбікормів на добу

 

 

 

Усього вироблено підприємством кормових домішок та сумішей (комбікормів) протягом звітного року, тонн

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), усього, тис. грн

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

Опрос