Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым приказам, касающимся племенного дела в животноводстве

Министерство развития экономики; торговли и сельского хозяйства Украины
Приказ от 12.06.2020 № 1089
действует с 14.08.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.06.2020

м. Київ

N 1089

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2020 р. за N 727/35010

Про затвердження Змін до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

Відповідно до статей 11, 13 та 16 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2019 року N 838),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві, що додаються.

2. Бланки сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

3. Департаменту аграрної політики забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

О. Шевченко

Президент НААН

Я. Гадзало

Т. в. о. Голови Державного
агентства рибного
господарства України

О. Баздуганов

Виконавчий Віцепрезидент

О. Мірошниченко

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. Терентьєв

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. Осовий

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

ЗМІНИ
до деяких наказів, що стосуються племінної справи у тваринництві

1. У Положенні про сертифікат племінних (генетичних) ресурсів, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року N 629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1422/20160 (із змінами):

1) у пункті 2.9 розділу II слова "Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, головні управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, управління ветеринарної медицини" замінити словами "Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, головні управління Держпродспоживслужби в областях та місті Києві, управління Держпродспоживслужби";

2) у розділі III:

у пункті 3.3:

в абзаці другому слова "(прізвище, ім'я та по батькові)" замінити словами "(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))";

в абзаці третьому:

після слова "серія" доповнити словами "(за наявності)";

слова "(прізвище, ім'я та по батькові)" замінити словами "(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))";

слова "орган державної податкової служби" замінити словами "контролюючий орган";

підпункт 3.7.7 пункту 3.7 доповнити словами "бугая з визначеною племінною цінністю на відповідний рік.";

у пункті 3.11 після підпункту 3.11.5 доповнити новим підпунктом 3.11.6 такого змісту:

"3.11.6. У графі "Кількість, доз" зазначають кількість доз сперми при реалізації сперми.".

У зв'язку з цим підпункти 3.11.6 - 3.11.12 вважати відповідно підпунктами 3.11.7 - 3.11.13;

у підпункті 3.23.5 пункту 3.23:

абзац другий викласти в такій редакції:

"колонка "Порода, вихідна лінія, батьківська/материнська форма" - записують перелік належності продукції до певних ліній, батьківської чи материнської форми кросу, породи;";

абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

"маркування упаковки кожної лінії, батьківської чи материнської форми кросу, породи - при реалізації яєць;";

абзаци другий - четвертий підпункту 3.23.6 викласти в такій редакції:

"порода, вихідна лінія, батьківська/материнська форма;

середня несучість на початкову несучку;

середня маса яєць;".

2. Зразки форм Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів великої рогатої худоби м'ясних порід, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів свиней, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів овець, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів смушкових овець, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів кіз, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів коня, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів хутрових звірів, кролів, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів птахівництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів бджільництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів рибництва, Сертифіката племінних (генетичних) ресурсів шовківництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 листопада 2011 року N 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2011 року за N 1422/20160 (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.

3. У розділі III Порядку присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2015 року N 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2015 року за N 809/27254 (із змінами):

1) в абзаці третьому пункту 3.1 після слів "(генетичних) ресурсів" доповнити словами "(крім випадків, що визначені урядом як надзвичайна ситуація)";

2) абзац другий пункту 3.6 доповнити словами "(крім випадків, що визначені урядом як надзвичайна ситуація)".

4. У додатках до Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року N 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1118/21430 (із змінами):

1) у додатку 1:

у пункті 4 слова "орган державної влади" замінити словами "контролюючий орган";

пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 8;

2) додаток 35 викласти в новій редакції, що додається.

5. У додатках до Правил випробувань племінних коней рисистих, верхових і ваговозних порід на іподромах України, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16 березня 2011 року N 77, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 червня 2011 року за N 704/19442 (із змінами):

1) у додатку 5:

слова "Приз Всесоюзного науково-дослідного інституту конярства" замінити словами "Приз Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України";

слова "Приз Міністерства аграрної політики та продовольства України" замінити словами "Приз Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України";

2) у додатку 11 слова "Приз Міністра аграрної політики та продовольства України" замінити словами "Приз Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

6. У Порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 квітня 2016 року N 154, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 травня 2016 року за N 692/28822:

1) пункт 2.2 розділу II після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"Інструкцією з бонітування кіз молочних порід, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28 лютого 2018 року N 104, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 20 березня 2018 року за N 341/31793 (далі - Інструкція з бонітування кіз), - для цапів-плідників.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

2) розділ V доповнити словами "; цапів-плідників - відповідно до Інструкції з бонітування кіз.".

7. Додаток 4 до Положення про атестацію осіб, які займаються тренінгом, випробуваннями та суддівством випробувань племінних коней верхових, рисистих і ваговозних порід, і присвоєння їм кваліфікаційних звань, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 липня 2013 року N 401, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за N 1234/23766 (із змінами), викласти в новій редакції, що додається.

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

  

 

Директор департаменту
аграрної політики

Д. Паламарчук

 

Зразок

  

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію в Державному реєстрі суб'єктів племінної справи у тваринництві

_____________________________________________________________________________________
(назва статусу та спеціалізація суб'єкта племінної справи у тваринництві)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) суб'єкта племінної справи у тваринництві, район, область, код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

у Державному реєстрі суб'єктів племінної справи
у тваринництві присвоєно реєстраційний N

 
_______________________

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ р.

Заступник Міністра ________________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

Серія N ___________

 

Зразок

  

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

Видане ______________________________________________________________________________
                                                                           (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
про те, що рішенням кваліфікаційної комісії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, протокол від "___" ____________ 20__ року N ___ та наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від "___" __________ 20__ року N __,
присвоєно звання ______________________________________________________________________
                                                                                                (зазначаються звання та кваліфікація)

Реєстраційний N ________

Заступник Міністра _______________________

"___" ____________ 20__ р.

М. П.

 

____________

Опрос