Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Гигиенических регламентов допустимого содержания химических веществ в почве

Министерство здравоохранения
Приказ, Регламент от 14.07.2020 № 1595
действует с 18.08.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.07.2020

м. Київ

N 1595

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 липня 2020 р. за N 722/35005

Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті

Відповідно до статті 9 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року N 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я (Ганжа І.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. Степанов

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент НАМН України

В. Цимбалюк

В. о. Міністра енергетики
та захисту довкілля України

О. Богуславець

Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини

Л. Денісова

 

ГІГІЄНІЧНІ РЕГЛАМЕНТИ
допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті

N з/п

Найменування речовини

CAS N

Величина гранично допустимої концентрації (ГДК), мг/кг з урахуванням фону (кларка)

Лімітуючий показник шкідливості

1

2

3

4

5

1

Бенз(а)пірен

50-32-8

0,02

загальносанітарний

2

Бензин

8032-32-4

0,1

повітряно-міграційний

3

Бензол

71-43-2

0,3

повітряно-міграційний

4

Ванадій

7440-62-2

150,0

загальносанітарний

5

Ванадій+марганець

7440-62-2 + 7439-96-5

100 + 1000

загальносанітарний

6

Диметилбензоли (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол)

1330-20-7

0,3

транслокаційний

7

Комплексні гранульовані добрива (КГД)

 

120,0

водно-міграційний

8

Комплексні рідкі добрива (КРД)1

 

80,0

водно-міграційний

9

Марганець

7439-96-5

1500,0

загальносанітарний

10

Метаналь

50-00-0

7,0

повітряно-міграційний

11

Метилбензол

108-88-3

0,3

повітряно-міграційний

12

(1-метилетеніл)бензол

25013-15-4

0,5

повітряно-міграційний

13

(1-метилетил)бензол

98-82-8

0,5

повітряно-міграційний

14

(1-метилетил)бензол + (1-метилетеніл)бензол

98-82-8 + 25013-15-4

0,5

повітряно-міграційний

15

Арсен * (миш'як)

7440-32-2

2,0

транслокаційний

16

Нітрати (за NO3)

14797-55-8

130,0

водно-міграційний

17

Відходи флотації вугілля (ВФВ)3

 

3000,0

водно-міграційний;
загальносанітарний

18

Ртуть*

7439-97-6

2,1

транслокаційний

19

Свинець*

7439-92-1

32,0

загальносанітарний

20

Свинець + ртуть*

7439-92-1 + 7439-97-6

20,0 + 1,0

транслокаційний

21

Сірка

7704-34-9

160,0

загальносанітарний

22

Сірчана кислота (за S)

7664-93-9

160,0

загальносанітарний

23

Сірководень (за S)

7783-06-4

0,4

повітряно-міграційний

24

Суперфосфат (за P2O5)

 

200,0

транслокаційний

25

Сурма

7440-36-0

4,5

водно-міграційний

26

Фуран-2-карбальдегід

39276-09-0

3,0

загальносанітарний

27

Хлорид калію (за K2O)

7447-40-7

560,0

водно-міграційний

28

Хром шестивалентний

18540-29-9

0,05

загальносанітарний

29

Етаналь

75-07-0

10

повітряно-міграційний

30

Етенилбензол

100-42-5

0,1

повітряно-міграційний

31

Кадмій

8048-07-5

1,5
у чорноземі за pH ґрунту
6,7 - 7,0

загальносанітарний

32

Нафтопродукти2

 

1000,0

загальносанітарний, фітотоксичність

33

Метилтрет-бутиловий ефір (МТБЕ)

1634-04-4

0,05

міграційно-повітряний

Рухлива форма

34

Кобальт4

7440-48-4

5,0

загальносанітарний

35

Марганець, який вилучають 0,1 н H2SO4:

 

700,0

 

 

Чорнозем

 

 

 

 

Дерново-підзолистий ґрунт:

 

 

 

 

pH 4,0

 

300,0

 

 

pH 5,1 - 6,0

 

400,0

 

 

pH3 6,0

 

500,0

 

 

Марганець, який вилучають ацетатно-амонійним буфером з pH 4,8:

7439-96-5

 

загальносанітарний

 

Чорнозем

 

140,0

 

 

Дерново-підзолистий:

 

 

 

 

pH 4,0

 

60,0

 

 

pH 5,1 - 6,0

 

80,0

 

 

pH3 6,0

 

100,0

 

36

Мідь5

7440-50-8

3,0

загальносанітарний

37

Нікель5**

7440-02-0

4,0

 

38

Свинець5*

7439-92-1

6,0

загальносанітарний

39

Фтор6

16984-48-8

2,8

транслокаційний

40

Хром тривалентний5

16065-83-1

6,0

загальносанітарний

41

Цинк5*

7440-66-6

23,0

транслокаційний

Водорозчинна форма

42

Фтор

16984-48-8

10,0

транслокаційний

Примітки:

1. КГД - комплексні гранульовані добрива складу N:P:K = 64:0:15. ГДК КГД контролюється за вмістом нітратів у ґрунті, що не має перевищувати 76,8 мг/кг абсолютно сухої маси ґрунту.

КРД - комплексні рідкі добрива складу N:P:K = 10:34:0 (за ТУ 6-08-290-74) з домішками марганцю (не більше 0,6 % від загальної маси).

ГДК КРД контролюється за вмістом рухливих форм фосфатів у ґрунті, що не має перевищувати 27,2 мг/кг абсолютно сухої маси ґрунту.

2. Нафтопродукти передбачають також і дизельне паливо у чорноземі звичайному малогумусному - визначають гравіметричним (арбітражним) методом екстрагування гексаном.

3. ВФВ - відходи флотації вугілля. ГДК ВФВ контролюється за вмістом бенз(а)пірену у ґрунті, що не має перевищувати ГДК бенз(а)пірену.

4. Рухливу форму кобальту вилучають з ґрунту ацетатно-натрієвим буферним розчином з pH 3,5 і pH 4,7 для сіроземів і ацетатно-амонійним буферним розчином з pH 4,8 для інших типів ґрунтів.

5. Рухливу форму елемента вилучають з ґрунту ацетатно-амонійним буферним розчином з pH 4,8.

6. Рухливу форму фтору вилучають з ґрунту з pH Ј 6,5 0,006 н HCl, з pH >6,5 - 0,03 н K2SO4.

Характеристика шкідливих хімічних речовин за характером дії на організм:

____________
* Канцерогенні (бластомогенні) сполуки: бенз(а)пірен, арсен (As), меркурій (Hg), плюмбум (Pb), цинк (Zn), молібден (Mo), нікель (Ni).

** Сенсибілізуючі хімічні речовини або алергени (нікель (Ni)).

*** Мутагенні речовини (плюмбум (Pb), марганець (Mn)).

**** Проявляють репродуктивну токсичність (меркурій (Hg), плюмбум (Pb) марганець (Mn)).

 

В. о. генерального директора
Директорату громадського здоров'я

І. Ганжа

Опрос