Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отбора, приобретения и распределения книжной продукции для пополнения библиотечных фондов

Министерство культуры и информационной политики Украины
Порядок, Приказ от 17.06.2020 № 1906
действует с 07.08.2020

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.06.2020

м. Київ

N 1906

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2020 р. за N 713/34996

Про затвердження Порядку відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", підпункту 53 пункту 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року N 885, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 року N 638,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 10 вересня 2018 року N 797 "Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2018 року за N 1110/32562 (із змінами).

3. Директорату культури і мистецтв забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр культури та інформаційної
політики України

О. Ткаченко

 

ПОРЯДОК
відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів

1. Цей Порядок визначає механізм відбору, придбання та розподілу книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек - національних, державних, обласних, міських, районних, селищних, сільських (далі - бібліотеки).

2. Метою відбору книжкової продукції для поповнення бібліотечних фондів (далі - відбір) та їх розподілу між бібліотеками є сприяння розвитку навичок та мотивації до читання, підтримці української мови шляхом надання доступу читачам до нових якісних книжкових видань у бібліотеках.

3. Відбір здійснюється державною установою "Український інститут книги" (далі - Інститут).

4. Пропозиції щодо відбору приймаються від суб'єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України "Про видавничу справу" (далі - видавці).

5. Для участі у відборі приймаються книжкові видання державною мовою, які:

1) видані не раніше ніж протягом двох років, що передували року проведення відбору;

2) перебувають у вільному продажі та інформація про це розміщена у відкритих джерелах;

3) мають прошитий нитками блок.

6. Для участі у відборі не приймаються книжкові видання:

1) випуск яких здійснювався повністю або частково за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

2) які вже придбавались Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

3) що містять твір (твори), що перебувають у суспільному надбанні (крім їхніх адаптацій), в тому числі складений твір, у складі якого є хоча б один твір, що перебуває у суспільному надбанні;

4) підручників, навчальної та навчально-методичної літератури для використання у закладах освіти, наукових праць, монографій тощо;

5) з маркуванням "видання еротичного характеру", "видання рекламного характеру";

6) що містять складений твір, у складі якого є хоча б один твір, книжкове видання якого вже придбавалося Інститутом для поповнення бібліотечних фондів;

7) з непрошитим нитками блоком;

8) призначені для разового використання (зі сторінками для записів, з наклейками, для ескізів, розмальовок тощо);

9) що належать до нотних, картографічних, образотворчих (крім коміксів та вімельбухів);

10) з переклеєними сторінками вихідних даних;

11) в яких зазначено, що видання призначене для безоплатного розповсюдження або не призначене для продажу.

7. Оголошення про проведення відбору оприлюднюється на вебсайтах МКІП та Інституту не пізніше як за три календарні дні до початку його проведення.

8. В оголошенні про відбір зазначаються:

1) форма пропозиції, що подається видавцем;

2) строк, протягом якого приймаються пропозиції для участі у відборі;

3) види за цільовим призначенням та читацька адреса книжкових видань, що приймаються до відбору відповідно до ДСТУ 3017:2015 "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять", затвердженого наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 22 червня 2015 року N 61;

4) кількість примірників книжкових видань, які можуть бути запропоновані видавцем до відбору;

5) перелік документів, які подаються видавцем;

6) форма переліку відомостей про документи, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів) (відомості та документи подаються окремо на кожне запропоноване книжкове видання);

7) спосіб подання пропозиції та документів видавцем;

8) посада, прізвище, ім'я працівника Інституту, відповідального за приймання документів, електронна адреса і номер телефону для довідок.

Достовірність інформації, зазначеної у документах та пропозиції, забезпечують видавці.

9. Для участі у відборі видавець подає до Інституту одну пропозицію на всі запропоновані книжкові видання, складену державною мовою та підписану уповноваженою особою видавця, до якої додаються:

1) завірена в установленому законодавством порядку копія свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

2) відомості про книжкове видання, що пропонується до відбору, за переліком згідно з додатком до цього Порядку (подаються окремо на кожне найменування книжкового видання);

3) по одному примірнику кожного найменування книжкового видання, що пропонується до відбору, до якого додаються завірені підписом уповноваженої особи видавця копії:

сторінок книжкового видання, що містять вихідні відомості відповідно до ДСТУ 4861:2007 "Видання. Вихідні відомості", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05 листопада 2007 року N 297;

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів).

Якщо документ, що підтверджує наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на використання твору (творів), складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад повного тексту документу українською мовою, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця.

10. Відповідальний структурний підрозділ Інституту здійснює опрацювання отриманих пропозицій видавців і проводить перевірку:

наявності в її складі всіх необхідних документів;

відповідності книжкових видань та документів вимогам, визначеним пунктами 5, 6, 9 цього Порядку.

11. Інформація про невідповідність книжкових видань, документів вимогам, визначеним у пунктах 5, 6, 9 цього Порядку розміщується на вебсайті Інституту протягом 14 робочих днів після завершення строку, встановленого в оголошенні.

12. Пропозиції, подані з порушенням строків, встановлених в оголошенні, не розглядаються та видавцю не повертаються.

13. На підставі пропозицій структурних підрозділів з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій Інститут формує та затверджує перелік бібліотек, які отримають книжкові видання для поповнення бібліотечних фондів (далі - відібрані бібліотеки). До переліку відібраних бібліотек включаються лише ті бібліотеки для дітей, для юнацтва та для дорослих, які розміщені в містах або селах, селищах - адміністративних центрах об'єднаних територіальних громад, мають вебсайт або сторінку в соціальних мережах, проводять заходи популяризації читання і готові надавати Інституту інформацію про книговидачу придбаних книжкових видань. Спеціалізовані бібліотеки для дітей включаються до переліку відібраних бібліотек в кількості не менше як 30 відсотків від загальної кількості відібраних бібліотек.

Затверджений перелік відібраних бібліотек оприлюднюється на вебсайтах МКІП та Інституту.

14. Для формування проєкту переліку книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів (далі - проєкт переліку книжкової продукції), відповідно до чинного законодавства, Інститутом утворюються експертні ради з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів (далі - експертні ради).

15. Книжкові видання, які відповідають вимогам цього Порядку, відповідальний структурний підрозділ Інституту подає на розгляд відповідної експертної ради.

16. На підставі рекомендацій відповідної експертної ради Інститут формує проєкт переліку книжкової продукції та подає його МКІП для затвердження.

Затверджений перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів (далі - перелік книжкової продукції), оприлюднюється на вебсайтах МКІП та Інституту.

17. Придбання книжкової продукції здійснюється Інститутом відповідно до переліку книжкової продукції та у порядку, встановленому Законом України "Про публічні закупівлі".

18. На підставі переліку книжкової продукції Інститут здійснює розподіл придбаної книжкової продукції між структурними підрозділами з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління МКІП.

19. Структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій:

визначають установу, відповідальну за отримання від Інституту та передачу відібраним бібліотекам книжкової продукції, розподіленої для відібраних бібліотек, розміщених на території відповідної області, міста Києва (далі - відповідальна установа) та інформують про це Інститут.

здійснюють розподіл отриманої книжкової продукції між відібраними бібліотеками, розміщеними на території відповідної області, міста, забезпечують доставку книжкової продукції до зазначених бібліотек та інформують про це Інститут.

20. Видавець відповідно до умов договору про закупівлю книжкової продукції, укладеного з Інститутом, забезпечує доставку придбаних книжкових видань до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва за відповідними поштовими адресами відповідальних установ.

21. Відібрані бібліотеки, які отримали придбані книжкові видання:

у співпраці з Інститутом проводять заходи з популяризації читання з використанням зазначених книжкових видань;

щорічно до 15 лютого року, за попередній календарний рік, надсилають до Інституту інформацію про використання отриманих від Інституту книжкових видань і про проведені заходи.

22. Примірники книжкових видань після завершення відбору видавцю не повертаються. Інститут передає примірники книжкових видань, подані видавцями на відбір, до публічних бібліотек.

 

В. о. генерального директора
Директорату культури і мистецтв

Є. Лавро

 

ПЕРЕЛІК
відомостей про книжкове видання, що пропонується до відбору книжкової продукції

1. Ім'я та прізвище автора (авторів).*

2. Якщо переклад, то з якої мови.*

3. Ім'я та прізвище перекладача (перекладачів).*

4. Назва книжкового видання.**

5. Видавець.*

6. Рік видання (рік друку першого запуску).*

7. ISBN.*

8. Мова книжкового видання.*

9. Вид книжкового видання за цільовим призначенням.*

10. Належність до адресно-тематичної групи (для дітей та юнацтва, для дорослих літературно-художня, для дорослих інша).

11. Наклад книжкового видання.*

12. Видавничий формат книжкового видання.*

13. Обсяг книжкового видання (стор.).*

14. Тип обкладинки книжкового видання* (тверда, інтегральна, м'яка).

15. Спосіб скріплення блоку* (шитво на нитку, інший).

16. Тип та щільність паперу (г/м2).*

17. Колірність блока.*

18. Кількість примірників книжкових видань, що пропонується до відбору.

19. Роздрібна ціна одного примірника книжкового видання, що пропонується до відбору, на вебсайті видавця (грн).

20. Запропонована видавцем ціна (зі знижкою) одного примірника книжкового видання, що пропонується до відбору (грн).

21. Назва твору (назви творів), що містить книжкове видання.*

22. Перелік та копії документів, що підтверджують володіння виключними майновими правами інтелектуальної власності (для кожного твору (творів) та для кожної з частин складеного твору).

23. Посилання на вебсайт (видавця, книгарні тощо) з описом та ціною книжкового видання.

24. Анотація та додаткові відомості за бажанням видавця: продовження серії, актуальність та суспільна значущість книжкового видання, докладні відомості про його та/або автора нагороди та відзнаки; премії та відзнаки; лінки на сторонні сайти, відеопрезентації тощо.

25. Додані копії сторінок з вихідними даними, зразки макету.

26. Відомості про новизну твору (творів) з книжки: Твір виданий вперше / Перевидання / Новий переклад твору, який вже був перекладений раніше.

27. Підтвердження відправлення обов'язкового примірника книжкового видання до Книжкової палати України.

____________
* зазначається відповідно до вихідних відомостей видання та наданого зразка;

** зазначається без підзаголовкових даних.

____________

Опрос