Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о качестве телекоммуникационных услуг

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Решение от 30.06.2020 № 253
действует с 07.08.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

30.06.2020

м. Київ

N 253

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 липня 2020 р. за N 685/34968

Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Відповідно до статті 18 Закону України "Про телекомунікації" та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 15 квітня 2010 року N 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2010 року за N 429/17724, що додаються.

2. Департаменту зв'язку в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

О. Животовський

 

ЗМІНИ
до Положення про якість телекомунікаційних послуг

1. У главі 1:

в абзаці четвертому після слів "параметр якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(параметр ЯТП)";

в абзаці п'ятому після слів "показник якості телекомунікаційної послуги" доповнити словами "(показник ЯТП)".

2. Абзац третій пункту 2.2 глави 2 викласти у такій редакції:

"організації проведення випробувань показників ЯТП.";

3. У главі 3:

1) у пункті 3.1 після абзацу другого доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:

"дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);

дані щодо розрахованих максимальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду);".

У зв'язку з цим абзац третій вважати відповідно абзацом п'ятим.

2) у пункті 3.2 слова "встановлені граничні (нормовані) рівні показників ЯТП" замінити словами "визначені вимоги щодо рівня ЯТП";

3) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Оператори телекомунікацій повинні оприлюднювати інформацію про рівні показників ЯТП не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, шляхом розміщення інформації на власних веб-сайтах та/або у місцях продажу телекомунікаційних послуг.";

4) пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Оператори телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги, показники ЯТП яких визначені для оприлюднення, щороку не пізніше 31 січня року, наступного за звітним, подають до НКРЗІ звіти про якість цих послуг відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 N 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2016 за N 739/28869, та цього Положення за формою згідно з додатком.";

5) у пункті 3.5 після слів "нормативними документами" доповнити словами "та нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій";

4. У главі 4:

1) в абзаці першому пункту 4.3 слова "випробувальних лабораторій" замінити словами "суб'єктів господарювання, що мають право проводити випробування параметрів телекомунікаційних мереж";

2) у пункті 4.4 слова "шляхом залучення незалежних акредитованих ООВ," виключити.

5. У главі 5:

1) заголовок глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Оприлюднення та використання інформації НКРЗІ щодо якості телекомунікаційних послуг"

2) пункт 5.3 глави 5 викласти в такій редакції:

"5.3. Результати випробувань, виконаних відповідно до пункту 4.3 Положення, не підлягають оприлюдненню без попередньої згоди оператора, провайдера телекомунікацій.

Інформація щодо рівнів ЯТП, яка отримана НКРЗІ в рамках своїх повноважень, розміщується на веб-сайті НКРЗІ з урахуванням вимог законодавства про інформацію та захист економічної конкуренції.";

6. Додаток до Положення про якість телекомунікаційних послуг викласти в новій редакції, що додається.

 

Заступник директора департаменту -
начальник відділу номерного ресурсу
Департаменту зв'язку

М. Братіца

 

Звіт
оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг
за 20__ рік

Подають

Термін подання

Оператори телекомунікацій - НКРЗІ

До 31 січня після звітного періоду


 

Форма N 11-ЯТП
(річна)

Код рядка

Респондент:

0101

Найменування/Ім'я: ______________________________________________________________________________

0102

Місцезнаходження / Місце проживання: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

0201

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / Ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця-платника податків _______________________________________________________________________________________________

0202

Код території за КОАТУУ

 

0203

Код виду економічної діяльності за КВЕД

 

0204

Код організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ

 

0205

Код міністерства, іншого ЦОВВ, якому підпорядкований оператор зв'язку за КОДУ*

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ від 15.04.2010 N 174
(у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 30.06.2020 N 253)

1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення

Одиниця виміру

Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)

Рівень, який був запланований на звітний рік**

Досягнутий рівень за звітний рік***

Запланований рівень на поточний рік

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

0300

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

 

 

 

0301

 

 

 

 

 

 

0302

 

 

 

 

 

 

0303

 

 

 

 

 

 

03n+1

 

 

 

 

 

 

0400

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

 

 

 

0401

 

 

 

 

 

 

0402

 

 

 

 

 

 

0403

 

 

 

 

 

 

04n+1

 

 

 

 

 

 

0500

Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

 

 

 

0501

 

 

 

 

 

 

0502

 

 

 

 

 

 

0503

 

 

 

 

 

 

05n+1

 

 

 

 

 

 

1.1 Дані щодо мінімальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для фіксованого зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду):

Код рядка

Найменування показника

з використанням коаксіального кабелю (DOCSIS)

з використанням волоконно-оптичного кабелю (FTTx, та інших)

з використанням технології радіодоступу

за технологією xDSL

з використанням інших технологій (необхідно зазначити)

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

0600

Мінімальна швидкість передавання даних

 

 

 

 

 

0700

Мінімальна швидкість приймання даних

 

 

 

 

 

1.2 Дані щодо розрахованих максимальних швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету для рухомого (мобільного) зв'язку, які зазначені в публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, станом на кінець останнього дня звітного року (звітного періоду):

Код рядка

Найменування показника

2G
(GSM/GPRS/
EDGE)

2G
(CDMA 2000 1X)

3G
(UMTS/HSPA/
HSPA+)

3G
(CDMA2000 EV-DO/DV)

4G
(LTE, LTE advanced)

інші технології рухомого (мобільного) зв'язку

А

Б

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0800

Максимальна швидкість передавання даних

 

 

 

 

 

 

0900

Максимальна швидкість приймання даних

 

 

 

 

 

 

2. Дані про окремий структурний підрозділ оператора та/або ООВ, які здійснювали випробування показників якості

Код рядка

Назва окремого структурного підрозділу оператора та/або акредитованого органу з оцінки відповідності (ООВ)

Серія, номер, дата отримання атестата акредитації (за наявності)

Номер, дата протоколу випробувань

Період, протягом якого здійснювались випробування

Назва телекомунікаційної
послуги

А

1000

2000

3000

4000

5000

1001

 

 

 

 

 

1002

 

 

 

 

 

10n+1

 

 

 

 

 

____________
* Тільки для підприємств державного сектору.

** При первинному заповненні форми інформація не заповнюється.

*** Рівні показників (параметрів) якості, які були визначені під час проведення випробувань оператором та/або акредитованим органом з оцінки відповідності (ООВ).

Друковане періодичне видання, в якому оприлюднена інформація про якість послуг (назва, номер, дата):
___________________________________________________________________________________________________________________________

Адреса веб-сторінки, на якій оприлюднена інформація про якість послуг:
___________________________________________________________________________________________________________________________

Інформація щодо оприлюднення умов договору про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі умов публічного договору, стосовно швидкостей передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету (адреса веб-сторінки): ___________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник

____________
(підпис)

__________________________________
(П.І.Б.)

Виконавець

____________
(підпис)

__________________________________
(П.І.Б.)

адреса електронної пошти:

__________________________________

 

телефон:

__________________________________

 

факс:

__________________________________

 

____________

Опрос