Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка представления государственными партнерами (концессиедателями) ежегодного отчета о выполнении договора, заключенного в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионного договора

Министерство развития экономики; торговли и сельского хозяйства Украины
Порядок, Приказ, Отчет от 26.05.2020 № 986
действует с 21.07.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.05.2020

м. Київ

N 986

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2020 р. за N 628/34911

Про затвердження Порядку подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про державно-приватне партнерство" та частини першої статті 46 Закону України "Про концесію", з метою проведення моніторингу виконання договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору;

форму щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору.

2. Департаменту інвестицій забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дядюру І. Г.

 

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

І. Петрашко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Борняков

 

ПОРЯДОК
подання державними партнерами (концесієдавцями) щорічного звіту про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

1. Цей Порядок визначає процедуру подання щорічного звіту державними партнерами (концесієдавцями) про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору (далі - щорічний звіт).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державно-приватне партнерство" та "Про концесію".

3. Щорічний звіт подається державним партнером (концесієдавцем), підписаний його керівником, до Мінекономіки в електронному вигляді до 15 березня року, що настає за звітним за формою, затвердженою наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 26 травня 2020 року N 986. У разі відсутності технічної можливості щорічний звіт подається в паперовому вигляді.

4. У разі якщо протягом звітного періоду були внесені зміни до договору, (додаткові угоди до договору державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору) до Мінекономіки разом із щорічним звітом надаються завірені копії таких документів.

5. У разі припинення, розірвання договору державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору, щорічний звіт подається протягом 30 календарних днів з моменту припинення, розірвання такого договору за звітний період з дотриманням вимог до його оформлення, встановлених у пункті 3 цього Порядку.

 

Директор департаменту інвестицій

І. Новікова

 

Форма

Щорічний звіт про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійного договору

за ____________________
(рік)

I. Загальна інформація

1.1. Форма та реквізити договору

 

1.2. Державний партнер (партнери) / концесієдавець (концесієдавці)

 

1.3. Приватний партнер / концесіонер (найменування юридичної особи, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження)

 

1.4. Інформація про внесення змін до договору та додаткові угоди протягом звітного періоду (зазначити реквізити та зміст унесених змін)

 

1.5. Інформація щодо загального стану виконання договору, зокрема:
інформація щодо оформлення права на земельні ділянки;
інформація щодо передачі об'єкта державно-приватного партнерства / концесії;
інформація щодо залучення приватним партнером / концесіонером фінансування проекту;
інформація щодо початку виконання зобов'язань приватним партнером відповідно до договору;
інформація щодо виконання приватним партнером / концесіонером соціальних зобов'язань відповідно до договору

 

II. Показники результативності відповідно до договору

Показник результативності, передбачений договором*

Цільове значення відповідно до договору

Фактичне виконання (цільове значення за звітний рік та в цілому від початку виконання договору)

Коментарі

2.1. Строки виконання зобов'язань приватного партнера / концесіонера за договором:
2.1.1. Строк будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт та технічне переоснащення) об'єкта державно-приватного партнерства / концесії, (місяць, рік);
2.1.2. Термін початку надання послуг, передбачених договором (день, місяць, рік);
2.1.3. Інші строки виконання зобов'язань відповідно до договору (місяць, рік)

 

 

 

2.2. Обсяг послуг, що надаються в рамках виконання договору (за кожною послугою)

 

 

 

2.3. Установлені договором вимоги до якості послуг, що надаються в рамках виконання договору (за кожною послугою)

 

 

 

2.4. Показники попиту та/або пропозиції на послуги, надання яких передбачено договором, зокрема кількість споживачів послуг (для кожної послуги)

 

 

 

2.5. Створення нових робочих місць у рамках виконання договору

 

 

 

2.6. Інші показники результативності, передбачені договором, зокрема енергоефективні, екологічні тощо

 

 

 

____________
* уноситься інформація лише про показники результативності, які визначені у відповідному договорі

III. Фінансові зобов'язання приватного партнера / концесіонера за договором

Показник

Цільове значення відповідно до договору, рік досягнення

Фактичне виконання (цільове значення за звітний рік та в цілому від початку виконання договору)

Коментарі

3.1. Загальна сума інвестицій, внесених приватним партнером / концесіонером, у тому числі:
3.1.1. За рахунок запозичень, тис. гривень;
3.1.2. За рахунок власних коштів приватного партнера / концесіонера, тис. гривень

 

 

 

3.2. Виконання приватним партнером / концесіонером зобов'язань перед кредитором(-ами), зокрема дотримання графіка платежів та інших зобов'язань відповідно до положень прямого договору

 

 

 

3.3. Чистий дохід приватного партнера / концесіонера від реалізації проекту, тис. гривень

 

 

 

3.4. Загальна сума сплачених платежів** приватного партнера / концесіонера (за наявності), тис. гривень, зокрема на користь:
- державного бюджету
- місцевого бюджету
- балансоутримувача
____________
** фіксований, разовий, концесійний та інші платежі

 

 

 

3.5. Загальний розмір штрафних санкцій, які застосовані до приватного партнера / концесіонера та розмір виплат приватного партнера / концесіонера за порушення умов договору (за наявності), тис. гривень

 

 

 

3.6. Загальний розмір штрафних санкцій, які застосовані до державного партнера / концесієдавця та розмір виплат державного партнера / концесієдавця за порушення умов договору (за наявності), тис. гривень

 

 

 

3.7. Тарифи на послуги (вартість послуг), що надаються приватним партнером / концесіонером у рамках договору:
3.7.1. базовий рівень для першого року надання послуг, гривень за одиницю послуги;
3.7.2. відсоток чистого доходу приватного партнера / концесіонера, який формується за рахунок тарифу;
3.7.3. коригування тарифів (вартості послуг) в зв'язку з індексацією або за домовленістю:
- період, через який передбачено перегляд тарифу (вартості послуги);
- базис для коригування (індекс, коефіцієнт, інше)

 

 

 

3.8. Обсяг коштів, перерахованих приватним партнером / концесіонером до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів, усього (тис. гривень), у тому числі:
3.8.1. податок на додану вартість;
3.8.2. податок на прибуток підприємств;
3.8.3. податок на доходи фізичних осіб;
3.8.4. плата за землю;
3.8.5. єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
3.8.6. інші податки та збори

 

 

 

3.9. Обсяг заборгованості приватного партнера / концесіонера перед державним, місцевим бюджетами та державними цільовими фондами, усього (тис. гривень), у тому числі:
3.9.1. заборгованість із сплати податку на додану вартість;
3.9.2. заборгованість із сплати податку на прибуток підприємств;
3.9.3. заборгованість із сплати податку на доходи фізичних осіб;
3.9.4. заборгованість із плати за землю;
3.9.5. заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
3.9.6. заборгованість із сплати інших податків та зборів

 

 

 

3.10. Розмір, форма, строк дії забезпечення, наданих приватним партнером / концесіонером, зокрема забезпечення конкурсної пропозиції та інші забезпечення в рамках виконання договору, тис. гривень

 

 

 

3.11. Заборгованість приватного партнера / концесіонера з виплати заробітної плати, тис. гривень

 

 

 

IV. Державна підтримка за договором (заповнюється за наявності)

Форма державної підтримки

Передбачено договором

Фактичне виконання (цільове значення за звітний рік та в цілому від початку виконання договору)

Коментарі

4.1. Надання приватному партнеру державних та/або місцевих гарантій:
4.1.1. обсяг гарантійних зобов'язань, тис. гривень;
4.1.2. умови настання гарантійного випадку;
4.1.3. термін дії гарантії (день, місяць, рік)

 

 

 

4.2. Обсяг фінансування проекту, що здійснюється на умовах державно-приватного партнерства, за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, тис. гривень

 

 

 

4.3. Розмір платежу приватному партнеру / концесіонеру, у тому числі в формі плати за експлуатаційну готовність, тис. гривень

 

 

 

4.4. Придбання державним партнером / концесієдавцем певного обсягу товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) приватним партнером / концесіонером за договором:
4.4.1. перелік відповідних товарів (робіт, послуг) та їх кількість (одиниця виміру);
4.4.2. періодичність придбання відповідних товарів (робіт, послуг) (щомісяця, щокварталу, щорічно);
4.4.3. вартість (без податку на додану вартість), тис. гривень

 

 

 

4.5. Постачання приватному партнеру / концесіонеру товарів (робіт, послуг), необхідних для здійснення державно-приватного партнерства/концесії
4.5.1. перелік відповідних товарів (робіт, послуг) та їх кількість (одиниця виміру);
4.5.2. періодичність постачання відповідних товарів (робіт, послуг) (щомісяця, щокварталу, щорічно);
4.5.3. вартість (без податку на додану вартість), тис. гривень

 

 

 

4.6. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення) державними, комунальними підприємствами, установами, організаціями та/або господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток) яких належить державі, Автономній Республіці Крим чи територіальній громаді, об'єктів суміжної інфраструктури, що не є об'єктами державно-приватного партнерства / концесії, але необхідні для виконання договору, у тому числі: залізничних шляхів, автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів теплопостачання, засобів газозабезпечення, засобів водопостачання та водовідведення, засобів електропостачання, інженерних комунікацій, інших об'єктів, передбачених договором:
4.6.1. опис робіт, які мають бути здійснені, та стан їх виконання;
4.6.2. капітальні інвестиції, тис. гривень;
4.6.3. дата завершення робіт відповідно до договору (місяць, рік);
4.6.4. щорічні витрати на експлуатацію та обслуговування об'єкта державним партнером / концесієдавцем, тис. гривень

 

 

 

4.7. Форма та обсяг державної підтримки за договором, у іншій формі, передбаченій законом

 

 

 

V. Аналіз ризиків, що покладені на державного партнера / концесієдавця відповідно до договору (уноситься інформація за тими ризиками, які відповідно до договору належать до відповідальності державного партнера / концесієдавця)

Назва ризику

Імовірність виникнення та ступінь впливу ризику (висока, середня, низька)

Оцінка можливої вартості ризику для державного партнера / концесієдавця в разі його настання

Заходи, що заплановані державним партнером / концесієдавцем з управління ризиком (обов'язкові у разі високої та середньої імовірності виникнення ризику)

5.1. Порушення строку або неотримання (несвоєчасне отримання) у користування приватним партнером / концесіонером земельної ділянки, у разі її необхідності для виконання договору

 

 

 

5.2. Порушення строку або несвоєчасна передача об'єкта державно-приватного партнерства / концесії приватному партнеру / концесіонеру

 

 

 

5.3. Затримка державним партнером / концесієдавцем у виконанні своїх зобов'зань, необхідних для забезпечення реалізації проекту

 

 

 

5.4. Порушення строку щодо доступу (підключення) об'єкта державно-приватного партнерства/концесії до мереж електро-, газо-, водопостачання, водовідведення тощо

 

 

 

5.5. Затримка в отриманні необхідних дозвільних документів

 

 

 

5.6. Зміна цін (тарифів) на послуги, надання яких передбачено договором

 

 

 

5.7. Збільшення потреб у фінансуванні за рахунок державного (місцевого) бюджету, у разі якщо відповідні платежі визначаються залежно від обсягу наданих послуг

 

 

 

5.8. Низький попит на послуги, що надаються за договором

 

 

 

5.9. Фінансові та макроекономічні ризики (інфляція, девальвація (ревальвація) національної валюти тощо)

 

 

 

5.10. Соціальні та політичні ризики (страйки, протести, війна, конфлікти на певній території)

 

 

 

5.11. Зміна правового регулювання, що призводить до втрат приватного партнера / концесіонера за договором (зміни до законів, прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування рішень, що порушують права приватних партнерів / концесіонерів тощо)

 

 

 

5.12. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) з високим рівнем впливу на проект

 

 

 

5.13. Інші ризики, що відповідно до договору покладені на державного партнера / концесієдавця

 

 

 

5.14. Розірвання договору за ініціативою державного партнера / концесієдавця в разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися у процесі укладення такого договору

 

 

 

Державний партнер / концесієдавець
(державні партнери / концесієдавці) _______________________________________
(посада керівника)

_____________________
              (підпис)

______________________
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

___ ____________ ____ р.

 

____________

Опрос