Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства внутренних дел Украины от 07 декабря 2009 года N 515

МВД
Приказ от 22.05.2020 № 408
действует с 17.07.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2020

м. Київ

N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 липня 2020 р. за N 625/34908

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515

Відповідно до підпункту 211 пункту 4, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 травня 1993 року N 340 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 511), з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів, що регламентують порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів у закладах, що проводять таку діяльність, їх державну акредитацію та атестацію спеціалістів, а також допуску громадян до керування транспортними засобами, видачі (обміну) посвідчень водія", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367 (із змінами), доповнити після підпункту 1.3 новим підпунктом 1.4 такого змісту:

"1.4. Інструкцію про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї, що додається.".

2. Унести зміни до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369 (із змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Головному сервісному центру МВС (Князюк О.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Аваков

 

ІНСТРУКЦІЯ
про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки) для отримання права на керування транспортними засобами, збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї.

2. У цій Інструкції терміни вжито в таких значеннях:

технічний засіб контролю (у тому числі фото- та відеотехніка) - пристрій або технічний комплекс, призначений для запису та зберігання відеоінформації процесу складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування транспортними засобами в територіальних сервісних центрах МВС (далі - ТСЦ МВС);

інформаційне сховище - програмно-апаратний комплекс або інший пристрій, призначений для зберігання цифрової відеоінформації з усіх видів технічних засобів контролю, що використовуються територіальними сервісними центрами МВС під час складання теоретичного і практичного іспитів;

електронний носій - компактний електронний носій інформації, що використовується для зберігання інформації;

відеозапис - процеси фіксації динамічних властивостей об'єктів, подій, явищ за допомогою технічних засобів контролю (у тому числі фото- та відеотехніки).

3. Під час складання теоретичного і/або практичного іспитів для отримання права на керування транспортними засобами (далі - іспити) уповноважені працівники ТСЦ МВС, на яких згідно з посадовими обов'язками покладено функції з прийняття іспитів для отримання права на керування транспортними засобами (далі - екзаменатор), застосовують технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеотехніки).

4. Застосування технічних засобів контролю (у тому числі фото- та відеотехніки) відбувається з моменту початку прийняття кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення.

5. Несанкціоноване призупинення процесу відеозапису або внесення змін до інформації, отриманої за допомогою технічних засобів контролю під час складання іспитів, не допускається.

6. Збереження та належні умови експлуатації технічних засобів забезпечує екзаменатор.

7. Технічні засоби контролю складання іспитів у режимі реального часу забезпечують:

відеозапис протягом усього часу іспиту;

відеозапис особи та її дій під час складання іспиту;

відеозапис екзаменатора та/або спеціаліста закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (у разі присутності) та його (їх) дій під час приймання іспиту;

фіксацію дати, часу, тривалості складання іспиту;

збереження відеозапису процесу складання іспитів на електронному носії, що забезпечує його цілісність у разі відключення живлення.

8. Уповноважені працівники Головного сервісного центру МВС та регіонального сервісного центру МВС здійснюють вибіркову перевірку відеозаписів процесу складання іспитів у ТСЦ МВС, отриманих з використанням технічних засобів контролю.

У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог проведення іспитів, установлених розділами II та III Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 74/17369 (із змінами), регіональний сервісний центр МВС проводить службове розслідування щодо виявлених порушень та вживає заходів згідно із законодавством.

II. Використання технічних засобів контролю під час складання іспитів

1. Перед початком прийняття іспитів екзаменатор зобов'язаний:

провести перевірку працездатності технічних засобів контролю;

привести технічні засоби контролю в робочий стан;

провести перевірку правильності дати і часу на технічних засобах, напрямок камер і надійність кріплень;

поінформувати особу про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів.

2. Технічні засоби контролю, що використовуються під час складання теоретичного іспиту, мають бути стаціонарно розміщені у приміщеннях ТСЦ МВС, що використовуються для проведення такого іспиту.

3. Технічні засоби контролю, що використовуються під час складання практичного іспиту, мають бути оснащені переносною конструкцією, для можливості їх закріплення в салоні транспортних засобів без їх пошкодження (крім випадків, коли технічні засоби вмонтовані у транспортний засіб) для максимальної фіксації навколишньої обстановки та внутрішньої частини салону транспортного засобу.

Під час складання практичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами категорій A1, A, B1 технічні засоби контролю закріплюються на одязі екзаменатора так, щоб не створювати перешкод процесу відеозапису.

4. Під час проведення іспитів забороняється:

видалення інформації з електронних носіїв або заміна таких носіїв;

копіювання, передавання інформації з відповідних електронних носіїв стороннім особам;

примусове вимкнення технічних засобів під час проведення іспитів;

вмикання та/або використання будь-яких звукових, звукопідсилювальних (автомагнітол, портативних музичних пристроїв тощо), світловипромінювальних приладів, засобів рухомого (мобільного) зв'язку, що можуть знизити якість фіксування дій особи під час проведення іспиту;

здійснення інших дій, що перешкоджають фіксації та збереженню інформації.

III. Збереження інформації, отриманої технічними засобами контролю під час складання іспитів, та доступ до неї

1. Завантаження відеозапису в інформаційне сховище здійснюється не пізніше наступного робочого дня після дня складання іспитів. Після завантаження в інформаційне сховище відеозапис може видалятися з електронного носія технічних засобів контролю.

2. Відеозапис процесу складання іспитів зберігається три місяці з дати їх складання.

Знищення відеозапису процесу складання іспитів з інформаційного сховища проводиться автоматично після закінчення строку їх зберігання.

У разі подання особою скарги щодо проведення іспиту та/або його результатів видалення запису блокується на строк розгляду скарги.

3. На підставі письмової заяви, оформленої згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, особі, що складала іспит, ТСЦ МВС видає копію відеозапису процесу складання іспитів (якщо особа звернулася протягом трьох робочих днів з дати складання іспитів) на наданий такою особою електронний носій.

4. Копії відеозапису процесу складання іспитів надаються за вмотивованими запитами органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів та їх посадових осіб, у порядку, передбаченому законодавством України.

5. Облік видачі копій відеозапису процесу складання іспитів здійснюється в Журналі обліку видачі копій відеозаписів згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції.

 

Директор Департаменту юридичного
забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

Д. Горбась

 

 

Начальнику ТСЦ N ____________ РСЦ МВС
______________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові заявника)

Паспорт (або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідка біженця, посвідка особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист)
______________________________________

Дата видачі ___________________________

Контактний тел. _______________________

Адреса електронної пошти _______________

Заява

Прошу надати мені копію відеозапису процесу складання ___________________________________
                                                                                                                                                (теоретичного / практичного /
                                                                                                                                                 теоретичного та практичного)
іспиту(ів) від ___ ____________ 20__ р. ___________________________________________________
                                                                                                                        (на матеріальний (електронний) носій)

Зобов'язуюся використовувати копію відеозапису процесу складання іспиту виключно для захисту своїх прав, не порушуючи права і законні інтереси інших осіб, що брали участь в іспиті.

Матеріальний (електронний) носій без будь-яких записів додається.

Поінформований і згодний з тим, що наданий матеріальний (електронний) носій буде відформатований, а наявна на ньому інформація видалена.

___ ____________ 20__ р.

__________________
(підпис)

 

Журнал
обліку видачі копій відеозаписів

N з/п

Час та дата видачі копій відеозапису, підстава

Тип носія відеозапису

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис відповідальної особи, що видала відеозапис

Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, що отримала відеозапис

Примітка

1

2

3

4

5

6

____________

Опрос