Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 18.05.2020 № 1706/5
действует с 29.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2020

м. Київ

N 1706/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 травня 2020 р. за N 451/34734

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до частини сьомої статті 102, абзацу сьомого частини першої статті 107 Кримінально-виконавчого кодексу України, абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту публічного права (Кравченко Л.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Висоцьку О.

 

Міністр

Д. Малюська

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. В абзаці другому пункту 2 розділу I Порядку організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 жовтня 2017 року N 3233/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2017 року за N 1280/31148 (зі змінами), після слів "будь-яких видів SIM-карт" доповнити словами "з програмно заблокованими камерами".

2. У Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28 серпня 2018 року N 2823/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 року за N 1010/32462 (зі змінами):

1) пункт 4 розділу II після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

"здійснювати фото-, відеозйомку за допомогою відповідних технічних пристроїв, у тому числі планшетного комп'ютера;".

У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати відповідно абзацом двадцять другим;

2) пункт 1 розділу XII після абзацу шостого доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"Планшетний комп'ютер без можливості апаратної підтримки будь-яких видів SIM-карт, що надійшов у посилці (передачі) чи бандеролі на ім'я засудженого, видається йому після програмного блокування камер.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - шістнадцятим;

3) у додатку 5:

абзац дев'ятнадцятий розділу II після слів "будь-яких видів SIM-карт" доповнити словами "з програмно заблокованими камерами";

доповнити додаток новою приміткою 9 такого змісту:

"9. Програмне блокування (розблокування) камер планшетного комп'ютера здійснює посадова особа відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку та інформатизації, яка відповідно до розподілу функціональних обов'язків організовує роботу з питань доступу засуджених до Інтернету.".

 

Директор Департаменту
публічного права

Л. Кравченко

Опрос