Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния

Минюст
Приказ от 06.05.2020 № 1590/5
действует с 20.05.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2020

м. Київ

N 1590/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 травня 2020 р. за N 408/34691

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. У пункті 4 наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року N 2804/5 "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за N 2241/24773, слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України".

2. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

3. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

ПОГОДЖЕНО:

 

Генеральний директор
державного підприємства
"Національні інформаційні системи"

О. Бережний

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань державної реєстрації актів цивільного стану

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) в абзаці сьомому пункту 9 розділу I слова ", територіальним органам Пенсійного фонду України" виключити;

2) у розділі III:

у главі 1:

підпункт "в" пункту 12 викласти в такій редакції:

"в) документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.

У графі "Підстава запису відомостей про батька" вказується одна з підстав: місце та дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису про шлюб; дата подачі спільної заяви батьків про визнання батьківства та проставляються підписи батьків; заява матері дитини та проставляється її підпис.

У разі встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України підставою для внесення відомостей про батька дитини є відповідне рішення суду, яким встановлені такі дані.

У разі відсутності в рішенні суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України даних про підстави запису відомостей про батька або в такому рішенні суду зазначено, що шлюб зареєстровано на тимчасово окупованій території України, відповідна графа актового запису не заповнюється. У графі "Для відміток" зазначаються, що відомості про батька внесені згідно з рішенням суду, дата та номер рішення.";

в абзацах третьому пункту 15, п'ятому пункту 19, шостому пункту 20 слова "місце проживання" замінити словами "реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу представника";

абзац другий пункту 17 глави 5 виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

3) у додатку 2 до Правил слова "зазначити власне ім'я батька" замінити словами "зазначити за власним іменем батька".

2. У главі 2.2 розділу II Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382:

абзац дев'ятий підпункту "б" пункту 2.2.3 викласти в такій редакції:

"причина смерті (обирається код Класифікатора хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13 грудня 2019 року N 677);";

у пункті 2.2.10:

в абзаці другому слова ", територіальним органам Пенсійного фонду України" виключити;

підпункт "є" виключити.

У зв'язку з цим підпункти "ж" - "ї" вважати підпунктами "є" - "і".

3. У Порядку, умовах і строках зберігання книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг у відділах державної реєстрації актів цивільного стану та їх передачі до державних архівів, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 30 грудня 2013 року N 2804/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2013 року за N 2241/24773:

1) у розділі II:

у пункті 1 слова "головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі" замінити словами "міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України";

у пункті 5:

в абзаці першому слова "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві" замінити словами "у Центральному відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)";

в абзаці другому слова "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області" замінити словами "у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у Київській області Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)";

2) у розділі III:

у пункті 11 слова "територіальних та головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь та управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь";

у пункті 13 слова "Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне територіальне управління юстиції)" замінити словами "міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління)";

3) у розділі IV:

у пункті 1 слова "територіальних та головних територіальних управлінь юстиції" замінити словами "міжрегіональних управлінь та управлінь державної реєстрації міжрегіональних управлінь";

у пункті 12 слова "заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції" замінити словами "начальника Управління державної реєстрації міжрегіонального управління";

4) абзац четвертий пункту 4 розділу V викласти в такій редакції:

"Книги державної реєстрації актів цивільного стану, які знаходяться на зберіганні у відділах державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), відділах державної реєстрації актів цивільного стану у Донецькій та Луганській областях Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків), передаються до державних архівів Донецької та Луганської областей без порівняння (зіставляння) кожного актового запису цивільного стану з другим його примірником, включеним до книги, що зберігається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації відповідного міжрегіонального управління, у разі відсутності такого примірника у цьому відділі.";

5) у додатку 12 до Порядку слова "Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації" замінити словами "Начальник Управління державної реєстрації міжрегіонального управління";

6) у тексті та додатках до Порядку слова "головне територіальне управління юстиції" у всіх відмінках і числах замінити словами "міжрегіональне управління" у відповідних відмінках і числах.

4. У додатку до наказу Міністерства юстиції України від 29 серпня 2018 року N 2825/5 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29 серпня 2018 року за N 979/32431:

розділ "Кіровоградська область" доповнити новою позицією такого змісту:

"7. м. Олександрія";

розділ "Луганська область" доповнити новою позицією такого змісту:

"3. м. Сєвєродонецьк";

розділ "Полтавська область" доповнити новою позицією такого змісту:

"3. м. Горішні Плавні".

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

Опрос