Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка дачи согласия Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции на увольнение руководителя уполномоченного подразделения (уполномоченного лица) по вопросам предупреждения и выявления коррупции государственного органа, юрисдикция которого распространяется на всю территорию Украины

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Приказ от 17.03.2020 № 100/20
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

17.03.2020

м. Київ

N 100/20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 квітня 2020 р. за N 371/34654

Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції
 від 21 травня 2021 року N 268/21)

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 12, частини п'ятої статті 131 Закону України "Про запобігання корупції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, що додається.

2. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

О. Новіков

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник Секретаріату
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. Осовий

 

ПОРЯДОК
надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України

1. Цей Порядок визначає процедуру надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) на звільнення особи, яка є керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (далі - керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа)), за ініціативою керівника (далі - суб'єкт призначення (роботодавець)) з підстав, передбачених законом.

2. З метою отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) суб'єкт призначення (роботодавець) вносить у письмовій формі подання про звільнення до Національного агентства.

Подання про звільнення складається у довільній формі та обов'язково має містити інформацію про прізвище, ім'я та по батькові керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), дату призначення його (її) на посаду, підставу для звільнення з обґрунтуванням причин, що зумовили необхідність такого звільнення.

У поданні також зазначається інформація про обізнаність суб'єкта призначення (роботодавця) з тим, що керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) повідомляв(ла) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон).

3. До подання про звільнення додаються такі документи (копії, засвідчені в установленому законодавством порядку):

1) завізований суб'єктом призначення (роботодавцем) проєкт розпорядчого документа про звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

2) розпорядчий документ про призначення на посаду керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

3) результати оцінювання службової діяльності державного службовця за весь період роботи керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) на відповідній посаді (у разі проведення такого оцінювання);

4) подання дисциплінарної комісії та відповідне рішення суб'єкта призначення (роботодавця) (у разі здійснення дисциплінарного провадження);

5) відомості щодо наявності чи відсутності дисциплінарних стягнень за весь період роботи на посаді керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи);

6) лист з обґрунтуванням причин зміни істотних умов державної служби (праці), у тому числі стосовно керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), розпорядчий документ про затвердження діючої структури та штатного розпису, розпорядчий документ про затвердження структури та штатного розпису за попередні два роки до внесення подання про звільнення (у разі якщо підставою для звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) є зміна істотних умов державної служби (праці));

7) попередження керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) щодо його (її) можливого звільнення за ініціативою суб'єкта призначення (роботодавця);

8) інші документи, які, на думку суб'єкта призначення (роботодавця), стосуються прийняття рішення про звільнення.

4. У разі надходження до Національного агентства подання про звільнення, яке не містить інформації та обов'язкових додатків, передбачених пунктом 3 цього Порядку, Національне агентство залишає його без розгляду та не пізніше наступного дня за днем надходження подання разом з доданими до нього матеріалами повертає суб'єкту призначення (роботодавцю) із зазначенням зауважень до поданих документів.

5. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) за власною ініціативою може у письмовій формі надати Національному агентству свою позицію щодо обставин його (її) можливого звільнення, а також додаткові документи.

6. Подання про звільнення з доданими до нього матеріалами розглядається з метою з'ясування обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону.

Самостійний структурний підрозділ апарату Національного агентства, який розглядає подання про звільнення з доданими до нього матеріалами, має право звертатись із запитами про надання пояснень, документів чи інформації до посадових та службових осіб відповідного державного органу, інших державних органів.

7. Строк розгляду подання про звільнення з підстав, передбачених пунктами 1, 11 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу" та статтями 40, 41 Кодексу законів про працю України, становить 10 календарних днів з дня його отримання Національним агентством.

Строк розгляду подання про звільнення з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", становить 3 календарних дні з дня його отримання Національним агентством.

Подання про звільнення з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", розглядається виключно у строк здійснення дисциплінарного провадження.

8. У разі встановлення за результатами розгляду подання про звільнення та доданих до нього матеріалів, що відповідне звільнення здійснюється за відсутності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону, Національне агентство надає згоду на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

Якщо за результатами розгляду подання про звільнення та доданих до нього матеріалів встановлено, що відповідне звільнення здійснюється за наявності обставин, передбачених частинами першою і третьою статті 534 Закону, Національне агентство надає обґрунтовану відмову у наданні згоди на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

9. Після отримання згоди Національного агентства на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) або обґрунтованої відмови у наданні такої згоди відповідний суб'єкт призначення (роботодавець) письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів про прийняте рішення.

 

Керівник Департаменту
організації роботи із запобігання
та виявлення корупції

С. Деркач

Опрос