Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины от 21 января 2019 года N 172/5/10

Минюст, Офис Генерального прокурора
Приказ от 17.04.2020 № 1473/5/194
действует с 28.04.2020

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

НАКАЗ

17.04.2020

м. Київ

N 1473/5/194

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2020 р. за N 360/34643

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року N 172/5/10

Відповідно до статті 9 Закону України "Про прокуратуру", пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року N 172/5/10 "Про реалізацію пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за N 87/33058, такі зміни:

1) пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 6;

2) у пункті 3 слова "Генеральній прокуратурі України" замінити словами "Офісу Генерального прокурора";

3) у пункті 4:

в абзаці першому слово "Бонюк О. П." виключити;

в абзаці третьому цифри "2019" замінити цифрами "2020".

2. Затвердити Зміни до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину", затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України від 21 січня 2019 року N 172/5/10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 2019 року за N 87/33058, що додаються.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги (Баранов О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В. та заступника Генерального прокурора Мамедова Г.

 

Міністр юстиції України

Д. Малюська

Генеральний прокурор

І. Венедіктова

 

ЗМІНИ
до Порядку реалізації пілотного проекту "Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину"

1. Доповнити Порядок після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

медіація - добровільна, позасудова процедура, під час якої неповнолітній, який є підозрюваним у вчиненні злочину, та потерпілий за допомогою посередника намагаються врегулювати конфлікт шляхом укладення угоди про застосування Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину;

посередник - адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні злочину.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 13 вважати відповідно пунктами 3 - 14.

2. У пункті 5:

1) в абзаці першому цифру "3" замінити цифрою "4";

2) в абзаці другому слова "адвоката-медіатора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр)" замінити словами "регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - регіональний центр) посередника".

3. У пункті 8:

1) в абзаці другому слова "адвокату, включеному до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)," замінити словами "для проведення медіації посереднику";

2) в абзаці третьому слова "у приміщенні регіонального центру" виключити.

4. У підпункті 3 пункту 13 слова "до управління ювенальної юстиції Генеральної прокуратури України" замінити словами "до управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора".

5. У додатку 1 до Порядку:

1) слова "адвоката-медіатора, включеного до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)" замінити словом "посередника";

2) абзац четвертий розділу II після слів "рекомендованих органом пробації" доповнити словами "та установами, організаціями, з якими регіональним центром укладені меморандуми про співпрацю,".

6. У додатку 3 до Порядку:

1) у розділі "Учасники та інші сторони Програми" слова "Адвокат, включений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, який пройшов навчання з реалізації Програми (далі - посередник)" замінити словом "Посередник";

2) доповнити розділ "Результати участі в Програмі" позицією такого змісту:

"

Інформація про позитивні зміни у поведінці підозрюваного за результатами вжитих заходів для його ресоціалізації та запобігання повторним злочинам

 

".

 

В. о. директора Координаційного
центру з надання правової допомоги

О. Баранов

В. о. начальника управління
захисту прав дітей
та протидії насильству
Офісу Генерального прокурора

О. Волошина

Опрос