Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Изменения к некоторым приказам Министерства здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения
Приказ от 28.02.2020 № 587
действует с 13.03.2020

Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України

1. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 064/о "Журнал обліку профілактичних щеплень", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 січня 2006 року N 1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за N 689/12563, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про щеплення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я форма N 064/о не ведеться.".

2. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 200-1/о "Направлення на бактеріоскопічне дослідження ТБ 05", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 2 вересня 2009 року N 657, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за N 1074/17090, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я форма  N 200-1/о не ведеться.".

3. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 240-1/о "Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 вересня 2009 року N 657, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за N 1075/17091, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, якими внесено опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію, до записів про направлення в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я форма N 240-1/о не ведеться.".

4. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 200-2/о "Направлення на бактеріологічне дослідження ТБ 06", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 вересня 2009 року N 657, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за N 1076/17092, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено запис про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я форма N 220-2/о не ведеться.".

5. Пункт 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, викласти у такій редакції:

"2. Установити, що:

персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних";

форми первинної облікової документації в електронному вигляді ведуться з дотриманням законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги за умови внесення в електронний документ всієї інформації, що передбачена у затверджених цим наказом формах первинної облікової документації. У разі ведення зазначених форм в електронному вигляді на запит пацієнта (його законного представника) особа, яка має право вносити медичні дані, зобов'язана надати йому копію відповідного електронного документа у паперовій формі.

Дія цього наказу не поширюється на заклади охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та вносять медичні записи і записи про направлення у Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.".

6. Пункт 25 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 669/20982, викласти у такій редакції:

"25. Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 025/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.".

7. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 682/20995, доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 027/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.".

8. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 683/20996, доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 028/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.".

9. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 694/21007 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 січня 2018 року N 157), доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 074/о не ведеться.".

10. У пункті 21.1 форми первинної облікової документації N 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 668/2098 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29), слово та цифру "відсутня -1;" виключити.

11. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 066/о "Карта пацієнта, який вибув із стаціонару, N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 668/20981 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року N 29), доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про госпіталізацію та про виписку зі стаціонару до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 066/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.".

12. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 088/о "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 695/21008, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 088/о не ведеться."

13. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 001/о "Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про госпіталізацію та про виписку зі стаціонару до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 001/о не ведеться.".

14. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 069/о "Журнал запису амбулаторних операцій", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 679/20992, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про проведені операції в амбулаторних умовах до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 069/о не ведеться.".

15. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-5/о "Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 686/20999, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про рентгенологічні дослідження до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 039-5/о не ведеться.".

16. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-6/о "Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 687/21000, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами-підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про ендоскопічні дослідження до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 039-6/о не ведеться.".

17. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-8/о "Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 688/21001, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про ультразвукові дослідження до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 039-8/о не ведеться.".

18. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 046/о "Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 690/21003, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про ендоскопічні дослідження до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 046/о не ведеться.".

19. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 048/о "Журнал реєстрації ультразвукових досліджень", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 692/21005, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про ультразвукові дослідження до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 048/о не ведеться.".

20. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 050/о "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 693/21006, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи про рентгенологічні дослідження та магніторезонансні томографії до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 050/о не ведеться.".

21. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 002-1/о "Направлення на госпіталізацію вагітної жінки для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1096/23628, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 002-1/о не ведеться.".

22. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 028-2/о "Направлення вагітної жінки на комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з визначення показань для проведення операції (процедури) штучного переривання небажаної вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 травня 2013 року N 423, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1097/23629, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 028-2/о не ведеться.".

23. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 014/о "Направлення на патологогістологічне дослідження", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2013 року N 435, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за N 993/23525, доповнити новим абзацом такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 014/о не ведеться.".

24. Пункт 2 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 112/о "Історія розвитку дитини N ___", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 976/25753, доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено медичні записи до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 112/о не ведеться. На вимогу пацієнта йому надається витяг з цього реєстру.".

25. Пункт 7 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039/о "Відомість обліку відвідувань пацієнтів", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року N 527, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за N 960/25737 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 26 січня 2018 року N 157), викласти у такій редакції:

"7. Не заповнюють форму N 039/о:

лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги;

лікарі військових комісаріатів;

медичні працівники закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, у разі внесення ними медичних записів у Реєстр медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я.".

26. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 249-4/о "Направлення на проведення підтверджувальних досліджень на наявність серологічних маркерів ВІЛ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 квітня 2019 року N 794, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 липня 2019 року за N 699/33670, доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 249-4/о не ведеться.".

27. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 249-6/о "Направлення на проведення ідентифікаційного обстеження", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 квітня 2019 року N 794, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 липня 2019 року за N 700/33671, доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 249-6/о не ведеться.".

28. Пункт 1 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації N 249-7/о "Направлення на проведення обстеження з виявлення серологічних маркерів ВІЛ", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 квітня 2019 року N 794, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 липня 2019 року за N 701/33672, доповнити абзацом другим такого змісту:

"Закладами охорони здоров'я та фізичними особами - підприємцями, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, якими внесено записи про направлення до Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я, форма N 249-7/о не ведеться.".

 

Генеральний директор
Директорату медичних послуг

О. Сухорукова

Опрос