Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по формированию и ведению информационной подсистемы "Атриум" информационно-телекоммуникационной системы "Информационный портал Национальной полиции Украины"

МВД
Приказ, Инструкция от 11.12.2019 № 1032
действует с 13.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2019

м. Київ

N 1032

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2020 р. за N 217/34500

Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Атріум" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

Відповідно до статей 23, 25 - 27 Закону України "Про Національну поліцію", статей 1, 3 - 6 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (зі змінами), з метою вжиття профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, щодо яких установлено адміністративний нагляд, а також контролю за прибуттям осіб, звільнених з місць позбавлення волі, до обраного ними місця проживання і поставленням на облік раніше судимих осіб

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з формування та ведення інформаційної підсистеми "Атріум" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", що додається.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією МВС (Соколовський О. О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

В. Петров

Голова Національної
поліції України

І. Клименко

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денісова

 

ІНСТРУКЦІЯ
з формування та ведення інформаційної підсистеми "Атріум" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок формування та ведення автоматизованої інформаційної підсистеми "Атріум" (далі - інформаційна підсистема "Атріум") інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" (далі - система ІПНП), призначеної для обробки відомостей під час наповнення електронного журналу контролю за прибуттям та поставленням на облік раніше судимих осіб, забезпечення вжиття профілактичних заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, щодо яких установлено адміністративний нагляд, за прибуттям осіб, звільнених з місць позбавлення волі, до обраного ними місця проживання.

Адміністративний нагляд встановлюється щодо осіб, зазначених у статті 3 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі", за постановою судді в порядку, передбаченому статтею 5 вищезазначеного Закону.

2. У цій Інструкції терміни вжито в значеннях, наведених у Кримінальному кодексі України, Законах України "Про Національну поліцію", "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Положенні про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року N 1024, Положенні про інформаційно-телекомунікаційну систему "Інформаційний портал Національної поліції України", затвердженому наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року N 676, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за N 1059/30927.

3. Інформаційну підсистему "Атріум" створено з метою:

1) формування та наповнення електронного журналу контролю за прибуттям та поставленням на облік раніше судимих осіб за формою, визначеною в додатку 26 до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03 квітня 2018 року N 974/5/467/609/280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за N 408/31860, а також контролю за поведінкою осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд;

2) інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності поліції, у тому числі з використанням геоінформаційних підсистем для візуалізації інформації у вигляді електронних карт, при проведенні аналізу та встановлення зв'язків між даними, що мають значення під час розслідування кримінальних правопорушень;

3) установлення місцезнаходження осіб, щодо яких встановлено адміністративний нагляд та які ухиляються від обліку.

4. Формування інформаційної підсистеми "Атріум" здійснюють уповноважені посадові особи органів (підрозділів) поліції, які забезпечують належне наповнення інформаційної підсистеми "Атріум" (далі - уповноважена посадова особа, яка здійснює наповнення) за допомогою програмно-технічних засобів системи ІПНП.

Уповноважена посадова особа, яка здійснює наповнення, забезпечує належну повноту та достовірність унесеної інформації.

5. Мова формування інформаційної підсистеми "Атріум" - державна, для установчих даних особи - додатково російська та англійська.

6. Захист інформації в інформаційній підсистемі "Атріум" забезпечується створенням у системі ІПНП комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

II. Порядок формування інформаційної підсистеми "Атріум"

1. Формування інформаційної підсистеми "Атріум" здійснюється шляхом створення електронної картки уповноваженою посадовою особою, яка здійснює наповнення цієї картки та внесення до неї відомостей із сповіщення за формою, визначеною в додатку 8 до Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 03 квітня 2018 року N 974/5/467/609/280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2018 року за N 408/31860, вироку суду, відповідної постанови судді:

прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

дата народження (число, місяць, рік);

громадянство (або особа без громадянства);

стать;

місце народження;

місце проживання;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

статті (частини статті) Кримінального кодексу України, за якими особу засуджено;

строк, вид, початок та закінчення строку основного й додаткових покарань.

2. Перед унесенням відомостей до інформаційної підсистеми "Атріум" уповноважена посадова особа, яка здійснює наповнення, проводить перевірку наявності раніше сформованої електронної картки (чи її відсутності) щодо особи в інформаційній підсистемі "Атріум".

Пошук здійснюється засобами прикладного програмного інтерфейсу за принципом "один до багатьох", "один до одного". У цьому разі зіставляються дані отриманих облікових документів з даними, наявними в інформаційній підсистемі "Атріум".

За результатами пошуку створюється нова чи доповнюється інформацією раніше сформована електронна картка.

3. У разі створення електронної картки вперше уповноважена посадова особа, яка здійснює наповнення, здійснює верифікацію та ідентифікацію особи за ідентифікатором, що використовується в ЄІС МВС.

За відсутності можливості ідентифікувати особу засобами ЄІС МВС отримання відомостей про таку особу здійснюється відповідно до вимог Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб'єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року N 784.

Після здійснення верифікації та ідентифікації особи до електронної картки вноситься фотозображення особи та значення ідентифікатора, у разі його відсутності - реквізити поля не заповнюються та робиться відмітка про відсутність унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.

4. Після збереження електронної картки із заповненими відомостями про обране місце проживання особи, звільненої з місць позбавлення волі, інформація автоматизовано завантажується протягом доби до електронного журналу контролю за прибуттям та поставленням на облік раніше судимих осіб, розміщеного в електронному кабінеті дільничного офіцера поліції.

III. Доступ до відомостей інформаційної підсистеми "Атріум"

1. Адміністрування інформаційної підсистеми "Атріум" покладається на уповноважений структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує управління (адміністрування), контроль за формуванням та підтриманням її в актуальному стані, ужиття заходів щодо вдосконалення, надання користувачам прав доступу до неї, ведення їх обліку.

Адміністратор з питань обміну інформацією системи ІПНП впроваджує організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається та отримується.

2. Інформаційний обмін між МВС та Національною поліцією України здійснюється за допомогою прикладних програмних інтерфейсів системи ІПНП та ЄІС МВС.

3. Керівники структурних підрозділів центрального органу управління поліції, територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України та їх територіальних (відокремлених) підрозділів визначають уповноважених осіб як користувачів інформаційної підсистеми "Атріум" та рівень їх доступу, який потрібно надати таким уповноваженим особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

4. Доступ надається на підставі мотивованого листа, підписаного керівником відповідного структурного підрозділу центрального органу управління поліції або територіального (у тому числі міжрегіонального) органу Національної поліції України чи особою, яка виконує його обов'язки, надісланого до уповноваженого структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує управління (адміністрування) інформаційної підсистеми "Атріум", разом з розпискою про нерозголошення даних, отриманих під час використання інформаційної підсистеми "Атріум".

5. Уповноважений структурний підрозділ центрального органу управління поліції, який забезпечує управління (адміністрування) інформаційної підсистеми "Атріум", протягом трьох робочих днів розглядає мотивований лист про надання доступу до інформаційної підсистеми "Атріум" як користувачу та приймає рішення про його задоволення або відмову в такому доступі.

Відомості щодо користувача та наданого йому рівня доступу уповноважена особа структурного підрозділу центрального органу управління поліції, який забезпечує управління (адміністрування) інформаційною підсистемою "Атріум", уносить до електронного журналу обліку користувачів системи ІПНП.

Про випадки відмови в наданні доступу користувачу або позбавлення доступу в разі встановлення фактів неправомірного використання інформаційного ресурсу листом інформується відповідний керівник структурного підрозділу центрального органу управління поліції або територіального (у тому числі міжрегіонального) органу Національної поліції України.

6. Доступ користувачів до інформації здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та "Про захист персональних даних". Інформація, що міститься в інформаційній підсистемі "Атріум", не підлягає поширенню та переданню третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.

Відомості з інформаційної підсистеми "Атріум" надаються безкоштовно на запит суду, прокурора, слідчого, органів державної влади, що оформлені відповідно до вимог частини четвертої статті 16 Закону України "Про захист персональних даних", в електронній формі з використанням прикладного програмного інтерфейсу або в паперовій формі в разі відсутності можливостей для електронного інформаційного обміну.

Кожній особі забезпечується реалізація права на одержання будь-яких відомостей про неї, які зберігаються в інформаційній підсистемі "Атріум", відповідно до Закону.

IV. Терміни зберігання електронних карток та видалення даних

1. Електронні картки зберігаються до моменту припинення адміністративного нагляду відповідно до статті 8 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та статей 88 - 91 Кримінального кодексу України, якщо особами, які перебувають на обліку, не вчинено нове кримінальне правопорушення.

2. У разі закінчення термінів зберігання електронних карток, зазначених у пункті 1 цього розділу, інформація, що міститься в них, автоматично знищується.

 

Начальник Управління взаємодії з
Національною поліцією Міністерства
внутрішніх справ України

О. Соколовський

Опрос