Идет загрузка документа (133 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированной формы акта, составленного по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного контроля относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения

Министерство здравоохранения
Акт, Приказ от 18.12.2019 № 2500
действует с 06.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2019

м. Київ

N 2500

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2020 р. за N 200/34483

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення

Відповідно до статей 7, 19, 20 Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацу другого пункту 1, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342, та з метою реалізації державної політики щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, що додається.

2. Директорату громадського здоров'я (Скіпальський А.) забезпечити у встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

З. Скалецька

ПОГОДЖЕНО:

 

Представник Уповноваженого
з дотримання соціальних
та економічних прав

О. Степаненко

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань безпечності
харчових продуктів та
захисту споживачів

О. Шевченко

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Т. Милованов

 

  

УКРАЇНА

_______________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), адреса його місцезнаходження,
_______________________________________________________________________
номер його телефону, факсу та адреса електронної пошти)
_______________________________________________________________________

АКТ

від .. 
     (дата складення акта)

N  

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення
__________________________________________________________________________________
  (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу)
___________________________________________________________________________________
або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта, ким та коли його видано1

_____________________________________________________________________________
(адреса місцезнаходження суб'єкта господарювання, номери телефону, телефаксу,
_____________________________________________________________________________
адреса електронної пошти)

за класифікацією суб'єктів господарювання, передбаченою частиною третьою статті 55 Господарського кодексу України, суб'єкт господарювання відноситься до суб'єктів:

  мікропідприємництва;

  малого підприємництва;

  середнього підприємництва;

  великого підприємництва

ступінь ризику суб'єкта господарювання:

  високий;

  середній;

  незначний

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Загальна інформація про проведення заходу державного контролю:

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного контролю, від .. N

Посвідчення (направлення)
від .. N

Тип заходу державного контролю:

  плановий;

  позаплановий.

Форма заходу державного контролю:

  перевірка;

  ревізія;

  обстеження;

  огляд;

  інша форма, визначена законом:
  ___________________________.
                      (назва форми заходу)

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті

Строк проведення заходу державного контролю:

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Дані про останній проведений захід державного контролю:

Плановий

Позаплановий

  не проводився

  не проводився

  проводився з .. 
по ..

Акт перевірки від .. 
N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;

  видавався та його вимоги:

  виконано;

  не виконано.

  проводився з .. 
по ..

Акт перевірки від .. 
N

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;

  видавався та його вимоги:

  виконано;

  не виконано.

Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного контролю:
посадові особи державного нагляду (контролю):
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
треті особи:
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

  суб'єктом господарювання

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

  посадовою особою Держпродспоживслужби

  засобами аудіотехніки

  засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного контролю

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Ступінь ризику суб'єкта господарювання

Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)2

Відповіді на питання

Посилання на законодавство, в якому міститься відповідна вимога

Так

Ні

Не розглядалося

1

Питання для перевірки вимог щодо поширення тютюнових виробів, стимулювання їх продажу та вживання

1.1

Тютюнові вироби поширюються серед населення (у т. ч. з метою маркетингових досліджень, дегустації, обміну одних тютюнових виробів на інші тютюнові вироби або інші товари, роботи, послуги) виключно на платній основі

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 10 і абзац другий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.3

Заборона реалізації (продажу) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 13 ЗУ N 2899

1.4

Заборона реалізації (продажу) тютюнових виробів поштучно (крім сигар) дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 13 ЗУ N 2899

1.5

Заборона включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина четверта
статті 10 ЗУ N 2899

1.6

Заборона використання тютюнових виробів з метою отримання товарів (робіт, послуг) дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і третій частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.7

Заборона пропонування, а також надання будь-якого прямого чи непрямого відшкодування за придбання або використання тютюнових виробів, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і третій частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.8

Заборона пропонування і надання повернення готівкових коштів, бонусів, премій, права на участь у будь-якій грі, лотереї, конкурсі, події, прямо або опосередковано пов'язаних з тютюновими виробами, або умовою надання, або участі в яких, є придбання або вживання тютюнових виробів, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і четвертий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.9

Заборона продажу тютюнових виробів у наборі з будь-якими іншими товарами або послугами дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і п'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.10

Заборона розміщення інформації про виробника тютюнових виробів і про тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у т. ч. на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі (за виключенням одного плаката розміром не більше 40 х 30 см на одне місце торгівлі, в якому надається текстова інформація про наявні в продажу тютюнові вироби та ціни на них), дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і шостий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.11

На тютюнових виробах та на їх упаковці відсутні такі призначені для стимулювання продажу тютюну об'єкти та інформація:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.11.1

малюнки та інші зображення (крім тих, що є частиною захищеної торгової марки)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.11.2

адреси веб-сайтів, електронної пошти

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.11.3

вкладення до упаковки

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.11.4

текстова і графічна інформація на прозорій обгортці упаковки

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і сьомий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.12

Заборона розміщення інформації щодо тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, дотримується:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.12.1

в місцях проведення розважальних заходів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.12.2

в місцях роздрібної торгівлі

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.12.3

на автотранспортних засобах

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.12.4

на обладнанні

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і восьмий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.13

Заборона щодо стимулювання продажу тютюнових виробів, яка здійснюються за допомогою наступних дій, дотримується:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.13.1

надсилання повідомлень поштою та/або електронною поштою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.13.2

надіслання повідомлень на мобільні телефони

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.13.3

поширення відеодисків, відеоматеріалів, компакт-дисків

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.13.4

поширення комп'ютерних чи інших ігор

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.13.5

розміщення інформації в мережі Інтернет

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.14

Заборона продажу, пропонування для продажу, поставки нетютюнових виробів, надання пов'язаних з ними послуг, якщо їх упаковка містить повідомлення, написи, малюнки чи будь-яке інше зображення, які повністю або у певній частині ідентифікуються чи асоціюються з тютюновим виробом, зі знаком для тютюнових товарів (послуг), з виробником тютюнових виробів, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і десятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

1.15

Тютюнові вироби, предмети, пов'язані з їх вживанням, реалізуються (продаються) тільки особам, які досягли 18 років

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 13 ЗУ N 2899

1.16

Заборона здійснення будь-яких інших (крім вже зазначених у пунктах 1.1 - 1.15 цього переліку) заходів прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, а також вживання тютюну, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і одинадцятий частини першої статті 16 ЗУ N 2899

2

Питання для перевірки вимог щодо місць вживання тютюнових виробів та щодо їх облаштування

2.1

Заборона куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів у приміщеннях закладів ресторанного господарства дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Підпункт дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ N 2899

2.2

Споруди чи окремі приміщення (крім зазначених у пункті 2.1 цього переліку питань) спеціально відведені місця для куріння мають

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 13 ЗУ N 2899

2.3

Спеціально відведені місця для куріння:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.3.1

мають сумарну площу 10 або менше відсотків загальної площі відповідної споруди чи приміщення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 13 ЗУ N 2899

2.3.2

витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму обладнані

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 13 ЗУ N 2899

2.3.3

наочною інформацією, яка складається із відповідного графічного знаку і тексту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!", оснащені

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина п'ята статті 13 ЗУ N 2899

2.4

Заборона куріння тютюнових виробів:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.4.1

у приміщеннях гуртожитків, крім спеціально відведених для цього місць, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Підпункт третій частини третьої статті 13 ЗУ N 2899

2.4.2

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, крім спеціально відведених для цього місць, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Підпункт другий частини третьої статті 13 ЗУ N 2899

2.4.3

в аеропортах та на вокзалах, крім спеціально відведених для цього місць, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Підпункт четвертий частини третьої статті 13 ЗУ N 2899

2.4.4

у приміщеннях всіх інших підприємств, установ та організацій, крім спеціально відведених для цього місць, дотримується

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Підпункт перший частини третьої статті 13 ЗУ N 2899

2.5

У місцях та закладах, де куріння заборонено (див. пункти 2.1 і 2.4 цього переліку питань), наочну інформацію, яка складається із відповідного графічного знаку про заборону куріння та тексту "Куріння заборонено!", розміщено

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина четверта статті 13 ЗУ N 2899

2.6

Якщо сільською, селищною чи міською радою на час проведення масового заходу була встановлена заборона або обмеження куріння тютюнових виробів, такі заборона чи обмеження дотримані

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 13 ЗУ N 2899

3

Питання для перевірки вимог щодо маркування тютюнових виробів (крім основного і додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів)

3.1

Кожна транспортна тара тютюнових виробів містить відомості про:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.1

загальну і власну назви тютюнового виробу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац вісімнадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.1.2

найменування суб'єкта господарювання - виробника і його місцезнаходження

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.1.3

кількість одиниць продукції в упаковці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац двадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.1.4

дату виготовлення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац двадцять перший частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.1.5

нормативний документ, якому тютюнові вироби відповідають (тільки для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац двадцять другий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.2

Кожна упаковка (за виключенням прозорих обгорток), в якій тютюнові вироби знаходяться в пачках або коробках, містить відомості про:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.2.1

загальну і власну назви тютюнового виробу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац тринадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.2.2

кількість одиниць продукції в упаковці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.2.3

медичні попередження споживачів тютюнових виробів (основне і додаткове)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятнадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.2.4

штриховий код

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац шістнадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3

Кожна пачка, коробка або сувенірна коробка тютюнового виробу містить відомості про:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.3.1

загальну і власну назви тютюнового виробу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.2

найменування суб'єкта господарювання - виробника і його місцезнаходження

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци четвертий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.3

наявність фільтруючого мундштука

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац шостий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.4

кількість одиниць у пачці, коробці чи в сувенірній коробці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац сьомий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.5

відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.6

медичні попередження споживачів тютюнових виробів (основне і додаткове)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95; частина перша статті 12 ЗУ N 2899

3.3.7

нормативний документ, якому тютюнові вироби відповідають (тільки для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац десятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.3.8

штриховий код

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац одинадцятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.4

Відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет) (див. пункт 3.3.5 цього переліку питань):

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.4.1

нанесено на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95;

3.4.2

займають 15 або більше відсотків площі сторони, вказаної у пункті 3.4.1 цього переліку питань

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац восьмий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95; частина восьма статті 12 ЗУ N 2899

3.5

Кожна одиниця тютюнового виробу (сигарета, цигарка тощо) власну назву виробу містить

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і другий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

3.6

Якщо виробником або імпортером тютюнових виробів була встановлена максимальна роздрібна ціна, така ціна була нанесена на пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзац перший статті 111 ЗУ N 481/95

3.7

Упаковка тютюнових виробів є вільною від термінів, написів, торговельних марок, зображень, символів або будь-яких інших знаків, які:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.7.1

вводять в оману або створюють неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і четвертий частини другої статті 10 ЗУ N 2899; абзац перший частини четвертої
статті 11 ЗУ N 481/95

3.7.2

прямо чи опосередковано створюють помилкове враження про те, що цей тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і четвертий частини другої статті 10 ЗУ N 2899; абзац перший частини четвертої статті 11 ЗУ N 481/95

3.7.3

містять написи "із низьким вмістом смол", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", їх аналоги іншими мовами

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і четвертий частини другої статті 10 ЗУ N 2899; абзац перший частини четвертої статті 11 ЗУ N 481/95

4

Питання для перевірки вимог щодо маркування тютюнових виробів в частині основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів

4.1

На одній більшій зовнішній стороні кожної упаковки тютюнових виробів основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів у вигляді напису "Куріння вбиває" наявне

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять третій частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.2

Текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів розміщений на упаковці в рамці чорного кольору шириною три або більше міліметрів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.3

Площа, обмежена рамкою (див. пункт 4.2 цього переліку питань), становить, включаючи площу самої рамки, 50 або більше відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнового виробу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.4

Текст основного медичного попередження споживачів тютюнових виробів:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.4.1

є чітким

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.4.2

надрукований чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.4.3

розміщено так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його упаковці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

4.4.4

є вільним від іншої друкованої інформації або марок акцизного збору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5

Питання для перевірки вимог щодо маркування тютюнових виробів в частині додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів

5.1

На другій більшій зовнішній стороні кожної упаковки тютюнових виробів додаткове медичне попередження споживачів тютюнових виробів у вигляді:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.1.1

одного з десяти наступних варіантів текстових написів наявне:
1) "Куріння викликає рак легенів";
2) "Куріння викликає залежність від тютюну (нікотинову залежність) - не починайте курити!";
3) "Курці помирають рано";
4) "Куріння викликає старіння шкіри";
5) "Куріння знижує здатність жінок народжувати дітей";
6) "Відмова від куріння значно зменшує ризик небезпечних серцевих захворювань і захворювань легенів";
7) "Куріння руйнує артерії, викликає серцеві напади та інсульт";
8) "Куріння може викликати повільну та болісну смерть";
9) "Куріння під час вагітності завдає шкоди вашій дитині";
10) "Куріння пошкоджує сперму і може призвести до імпотенції"

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять третій частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.1.2

кольорового малюнка (малюнків) та/або піктограми (піктограм), зображення яких передбачене пунктом 1 Переліку N 306, наявне

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина перша статті 12 ЗУ N 2899; частина третя статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять третій частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95; пункт 1 Переліку N 306

5.2

Кожен варіант текстових написів додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів (див. пункт 5.1.1 цього переліку питань) виробником тютюнових виробів нанесено на упаковки тютюнових виробів почергово

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять третій частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.3

Кольоровий малюнок (малюнки) та/або піктограма (піктограми), зображення яких передбачено пунктом 1 Переліку N 306, залежно від співвідношення висоти і ширини упаковки тютюнових виробів масштабоване і кадроване у спосіб, який зберігає повну наочність та ідею, що ілюструє малюнок та/або піктограма, без будь-яких змін їх кольорів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Пункт 3 Переліку N 306

5.4

Додаткове медичне попередження споживачів тютюнових виробів (кольорові малюнки та/або піктограми разом з текстом) розміщене на упаковці в рамці чорного кольору шириною три або більше міліметрів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95; пункт 6 Переліку N 306

5.5

Додаткове медичне попередження споживачів тютюнових виробів (кольорові малюнки та/або піктограми разом з текстом) вільне від перекривання рамкою чорного кольору, вказаній у пункті 5.4 цього переліку

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95; пункт 6 Переліку N 306

5.6

Площа, обмежена рамкою (див. пункт 5.4 цього переліку питань), становить, включаючи площу самої рамки, 50 або більше відсотків площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони упаковки тютюнового виробу

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина шоста статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.7

Малюнок та/або піктограма або текст додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів займають 40 або більше відсотків площі, обмеженої чорною рамкою

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Пункт 5 Переліку N 306

5.8

Текст додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5.8.1

є чітким

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.8.2

надрукований чорним жирним шрифтом на білому фоні рядковими літерами, крім першої літери попередження

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.8.3

розміщено так, щоб забезпечити його цілісність при відкриванні тютюнового виробу у спосіб, зазначений на його упаковці

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.8.4

є вільним від іншої друкованої інформації або марок акцизного збору

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина сьома статті 12 ЗУ N 2899; абзац двадцять п'ятий частини третьої статті 11 ЗУ N 481/95

5.8.5

розміщено одним із наступних трьох способів:
1) під малюнком та/або піктограмою додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів або праворуч від них - за умови, якщо частка від ділення висоти на ширину додаткового медичного попередження становить не менше ніж 0,8 та не більше ніж 1,2;
2) праворуч від малюнка та/або піктограми додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів - за умови, якщо частка від ділення висоти на ширину додаткового медичного попередження становить менше ніж 0,8;
3) під малюнком та/або піктограмою додаткового медичного попередження споживачів тютюнових виробів - за умови, якщо частка від ділення висоти на ширину додаткового медичного попередження становить більше ніж 1,2

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Пункт 4 Переліку N 306

6.

Питання для перевірки вимог щодо внутрішнього вмісту упаковки тютюнових виробів

6.1

Упаковка тютюнових виробів є вільною від вкладок із термінами, написами, торговельними марками, зображеннями, символами або будь-якими іншими знаками, які:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6.1.1

вводять в оману або створюють неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 2899

6.1.2

прямо чи опосередковано створюють помилкове враження про те, що цей тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 2899

6.1.3

містять написи "із низьким вмістом смол", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", їх аналоги іншими мовами

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 2899

7

Питання для перевірки вимог щодо дотримання виробниками (імпортерами) тютюнових виробів вимог до звітування

7.1

Виробник (імпортер) тютюнових виробів, інформацію про інгредієнти тютюнових виробів Держпродспоживслужби, надав:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7.1.1

в паперовому вигляді

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частини перша і друга статті 91 ЗУ N 481/95

7.1.2

в електронному вигляді

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частини перша і друга статті 91 ЗУ N 481/95

7.1.3

в строк до 1 лютого року, що йде за звітним

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частини перша і друга статті 91 ЗУ N 481/95

8

Питання для перевірки вимог щодо підтвердження відповідності, а також вмісту нікотину та смоли

8.1

Виробник (імпортер) тютюнових виробів чинний сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності стосовно відповідних тютюнових виробів має (крім еталонних (моніторингових) чи тестових зразків, передбачених частиною п'ятою статті 10 ЗУ N 481/95)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частини перша і друга статті 10 ЗУ N 481/95

8.2

У документах, згідно з якими передано тютюнові вироби, реєстраційні номери чинних сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності зазначено (крім еталонних (моніторингових) чи тестових зразків, передбачених частиною п'ятою статті 10 ЗУ N 481/95)

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Частина третя статті 10 ЗУ N 481/95

8.3

Дим однієї сигарети містить:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8.3.1

нікотину - менше або рівно 1,2 міліграма

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і другий частини другої статті 10 ЗУ N 2899

8.3.2

смоли - менше або рівно 12 міліграмів

Високий, середній, незначний

 

 

 

 

Абзаци перший і другий частини другої статті 10 ЗУ N 2899

____________
2 Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного контролю

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті

повне і скорочене найменування

дата і номер

1

Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (ЗУ N 481/95)

19 грудня 1995 року
N 481/95-ВР

-

2

Закон України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" (ЗУ N 2899)

22 вересня 2005 року
N 2899-IV

-

3

Перелік кольорових малюнків і піктограм, що входять до додаткових медичних попереджень на упаковці тютюнових виробів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 306 (Перелік N 306)

19 січня 2011 року
N 306

-

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного контролю встановлено:

  відсутність порушень вимог законодавства;

  наявність порушень вимог законодавства, а саме:

N з/п

Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (частин, пунктів, абзаців тощо)

Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства

Опис негативних наслідків, що настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)

Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про потерпілих (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону тощо)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Положення закону, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                                       (найменування закону та реквізити його відповідних положень)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
питань для суб'єкта господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб Держпродспоживслужби3

N з/п

Питання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб Держпродспоживслужби

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу Держпродспоживслужби, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци перший і четвертий частини першої статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци перший, четвертий, п'ятий і сьомий частини першої статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами Держпродспоживслужби внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Абзац десятий частини першої статті 6

____________
3 Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ
щодо проведеного заходу державного контролю та складеного акта перевірки4

N з/п

Пояснення, зауваження та/або заперечення

 

 

 

 

 

 

____________
4 Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

ОЦІНКА
професійного рівня і доброчесності посадових осіб Держпродспоживслужби, які проводили захід державного нагляду (контролю)5 (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи Держпродспоживслужби, яка проводила захід державного нагляду (контролю)

Оцінка

професійної компетентності

доброчесності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
5 Ця частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання та/або уповноважена ним особа

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано ..

_______________________________
(посада)

___________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, третіми особами цього Акта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я

А. Скіпальський

Опрос