Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Профессиональных, образовательных и квалификационных требований, которым должны соответствовать полицейские для занятия вакантных должностей в заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских

МВД
Приказ от 13.02.2020 № 123
действует с 06.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2020

м. Київ

N 123

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 лютого 2020 р. за N 199/34482

Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

Відповідно до статті 71 Закону України "Про Національну поліцію", Указу Президента України від 09 грудня 2015 року N 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях", пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, з метою визначення професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що додаються.

2. Департаменту персоналу МВС (Доскевич Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

Голова Національної
поліції України

І. Клименко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. Осовий

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

 

Професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

1. Професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - Вимоги), застосовуються до поліцейських, які відряджаються відповідно до статті 71 Закону України "Про Національну поліцію" на вакантні посади закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО МВС).

2. Поліцейські, які відряджаються до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції, звільняються із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до Переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затвердженого Указом Президента України від 09 грудня 2015 року N 691 (у редакції Указу Президента України від 28 січня 2020 року N 26) (далі - Перелік посад).

3. Ці Вимоги поширюються на:

1) поліцейських, які відряджаються на посади керівників структурних підрозділів у ЗВО МВС;

2) поліцейських, які відряджаються на посади науково-педагогічних працівників;

3) поліцейських, які відряджаються на посади наукових працівників;

4) поліцейських, які відряджаються на інші посади, зазначені в Переліку посад.

4. Ці Вимоги не поширюються на поліцейських, які відряджаються на посади ректорів ЗВО МВС.

5. Поліцейські, які відряджаються на посади керівників структурних підрозділів у ЗВО МВС, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня магістра;

3) спеціальне звання середнього або вищого складу поліції.

6. Поліцейські, які відряджаються на посади науково-педагогічних працівників у ЗВО МВС, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня доктора філософії. Поліцейські, які відряджаються на посади викладачів, старших викладачів, - освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня магістра.

7. Поліцейські, які відряджаються на посади наукових працівників у ЗВО МВС, повинні мати стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки, а також відповідати іншим вимогам, визначеним нормативно-правовими актами МВС.

8. Поліцейські, які відряджаються на інші посади у ЗВО МВС, зазначені в Переліку посад, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або професійна (професійно-технічна) освіта за професією "поліцейський (за спеціалізаціями)".

9. Звільнення з посад відряджених поліцейських, які на дату набрання чинності цими Вимогами були призначені на посади в ЗВО МВС відповідно до Переліку посад та мають стаж роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України менше ніж 3 роки, здійснюється відповідно до статті 71 Закону України "Про Національну поліцію" із подальшим направленням їх у розпорядження поліції для призначення на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня їх освіти (профілю діяльності відповідної кафедри), фізичної підготовки та стану здоров'я один раз на 3 роки.

Після досягнення трирічного стажу роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється в порядку, визначеному абзацом третім цього пункту.

Звільнення з посад відряджених поліцейських, які на дату набрання чинності цими Вимогами були призначені на посади в ЗВО МВС відповідно до Переліку посад та мають стаж роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України більше ніж 3 роки, здійснюється відповідно до статті 71 Закону України "Про Національну поліцію" із подальшим направленням їх у розпорядження поліції для призначення на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня їх освіти (профілю діяльності відповідної кафедри), фізичної підготовки та стану здоров'я один раз на 5 років.

Після набрання чинності цими Вимогами поліцейські відряджаються до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції для призначення на посади відповідно до Переліку посад строком не більше 5 років. Звільнення з таких посад здійснюється відповідно до статті 71 Закону України "Про Національну поліцію".

Поліцейські, зазначені в цьому пункті, за їхньою згодою та рішенням керівника поліції можуть бути повторно відряджені до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції в порядку, визначеному законодавством, не раніше ніж через 6 місяців після повернення в розпорядження поліції.

Безперервний стаж роботи поліцейських, зазначених у цьому пункті, на вакантних посадах у ЗВО МВС відповідно до Переліку посад не повинен перевищувати 5 років.

 

Директор Департаменту
персоналу Міністерства
внутрішніх справ України

Г. Доскевич

Опрос