Идет загрузка документа (142 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации работы территориальных органов по предоставлению сервисных услуг Министерства внутренних дел Украины относительно государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их специалистов

МВД
Приказ от 23.12.2019 № 1084
действует с 31.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2019

м. Київ

N 1084

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 січня 2020 р. за N 79/34362

Про внесення змін до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

Відповідно до пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878, та постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 490 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів" (із змінами), з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367, виклавши її у новій редакції, що додається.

2. Головному сервісному центру МВС (Князюк О. Г.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. Бакал

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Міністр соціальної
політики України

Ю. Соколовська

Міністр освіти
і науки України

Г. Новосад

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України з проведення державної акредитації закладів незалежно від форми власності (юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців), їх філій чи інших відокремлених підрозділів (для юридичних осіб), які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - заклад), тимчасового припинення дії, поновлення і анулювання сертифіката про державну акредитацію та атестації спеціалістів для таких закладів.

2. Державна акредитація закладу та атестація його спеціалістів проводяться відповідно акредитаційною та атестаційною комісіями регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС) за їх місцезнаходженням.

3. Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року N 255/369/132/344, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за N 672/28802 (далі - Вимоги).

II. Організація роботи під час проведення державної акредитації закладів

1. Державну акредитацію закладу проводить комісія, склад якої затверджується наказом РСЦ МВС.

До складу акредитаційної комісії залучаються представники місцевих органів управління освітою та територіальних органів Держпраці.

2. Під час підготовки документів для подання на державну акредитацію заклад звертається до РСЦ МВС за його місцезнаходженням із заявою про перевірку та погодження (якщо немає зауважень) робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів згідно з формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції.

Розгляд такої заяви здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів.

3. Якщо подані робочі програми або плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів не відповідають Вимогам, РСЦ МВС у встановлені цією Інструкцією строки письмово повідомляє заклад про відмову в їх погодженні із зазначенням вичерпних зауважень до їх змісту. Подані програми та плани в такому разі не повертаються, а зберігаються в РСЦ МВС разом із заявою закладу. Після усунення невідповідностей заклад має право в установленому цією Інструкцією порядку повторно звернутися до РСЦ МВС для погодження документів.

4. РСЦ МВС здійснює розподіл між підпорядкованими територіальними сервісними центрами МВС (далі - ТСЦ МВС) адміністративних одиниць, у межах яких вони реєструють та обслуговують заклади, про що видає наказ, який оприлюднюється на офіційному вебсайті РСЦ МВС.

5. Для проведення обстеження матеріально-технічної бази на відповідність Вимогам заклад звертається до визначеного ТСЦ МВС із заявою згідно з формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції (далі - заява про проведення обстеження матеріально-технічної бази).

Розгляд такої заяви здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів.

6. У разі отримання такої заяви керівник ТСЦ МВС надає керівнику РСЦ МВС пропозиції щодо створення із числа працівників ТСЦ МВС комісії для обстеження матеріально-технічної бази закладу та встановлення її відповідності Вимогам.

Склад комісії для обстеження матеріально-технічної бази закладу та встановлення її відповідності Вимогам затверджується наказом РСЦ МВС.

Комісія для обстеження матеріально-технічної бази закладу та встановлення її відповідності Вимогам може мати у своєму складі працівників РСЦ МВС.

Обстеження матеріально-технічної бази закладу та встановлення її відповідності Вимогам члени комісії фіксують засобами фотозйомки.

Результати фотозйомки є невід'ємною частиною висновку про матеріально-технічну базу закладу.

Фотозйомці відповідно до Вимог підлягають:

приміщення закладу;

навчальні класи та їх обладнання;

майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами та всі розташовані на ньому елементи;

навчальні транспортні засоби та їх додаткове обладнання, установлене відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1306 (далі - ПДР).

Результати фотозйомки використовує акредитаційна комісія виключно для прийняття рішення про державну акредитацію закладу або про відмову в його акредитації.

7. Якщо за результатами обстеження матеріально-технічна база закладу відповідає Вимогам, ТСЦ МВС складає висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам (додаток 3).

Отримання висновку про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам засвідчується підписом уповноваженої особи закладу на поданій заяві про проведення обстеження матеріально-технічної бази.

8. Якщо матеріально-технічна база закладу не відповідає Вимогам, складається акт невідповідності матеріально-технічної бази закладу (додаток 4), а в письмовій відповіді закладу повідомляється, у чому полягає невідповідність, викладається вичерпний перелік недоліків.

Після усунення невідповідностей заклад повторно звертається до ТСЦ МВС у встановленому цією Інструкцією порядку.

9. Для державної акредитації заклад подає до РСЦ МВС:

заяву про проведення державної акредитації згідно з формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції;

засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (у тому числі документи, що посвідчують такі обставини відповідно до інших актів законодавства, зокрема документи (відомості в реєстрах) про право власності на транспортний засіб іншого з подружжя (разом з документом про шлюб), документи, що підтверджують позику, оренду, лізинг, користування за довіреністю, тимчасовий реєстраційний талон на керування транспортним засобом, інші документи, що підтверджують право користування транспортним засобом, а також відповідні відомості, що містяться в офіційних реєстрах, кадастрах та базах даних);

відомості про склад спеціалістів закладу згідно з формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції, копії документів про їх освіту, кваліфікацію, атестацію, а також відомості про матеріально-технічну базу закладу;

робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

висновок про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам, затверджений керівником ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу;

копії установчих документів закладу, завірені в установленому порядку (для юридичних осіб).

10. Заклади, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професіями "Водій автотранспортних засобів", "Водій мототранспортних засобів", "Водій трамвая", "Водій тролейбуса", для державної акредитації подають до РСЦ МВС за своїм місцезнаходженням документи, визначені пунктом 81 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року N 490 (далі - Порядок), та робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затверджені органом управління освітою, та/або робочі програми і плани з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, розроблені на основі типової навчальної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Обстеження матеріально-технічної бази таких закладів на відповідність Вимогам не проводиться.

Під час перевірки документів, поданих для державної акредитації, працівник РСЦ МВС перевіряє інформацію щодо наявності в закладу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за Єдиною державною електронною базою з питань освіти, функціонування якої забезпечує Міністерство освіти і науки України.

11. Інформація про дату, час і місце проведення засідання акредитаційної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті РСЦ МВС не пізніше ніж за 5 робочих днів до його початку.

12. За результатами аналізу поданих документів акредитаційна комісія приймає в місячний строк з дня їх реєстрації в РСЦ МВС рішення про державну акредитацію закладу або про відмову в його акредитації.

13. У разі прийняття акредитаційною комісією рішення про акредитацію закладу в протоколі засідання комісії зазначаються інформація щодо напрямів проведення діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв); перелік категорій транспортних засобів, за якими здійснюються підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв; максимальна кількість осіб для одночасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та строки навчання за кожною категорією.

Протокольне рішення акредитаційної комісії закладу затверджується наказом РСЦ МВС.

Протоколи засідань акредитаційної комісії та накази РСЦ МВС, затверджені на їх підставі, оприлюднюються на офіційному вебсайті РСЦ МВС не пізніше робочого дня, наступного за днем їх підписання.

Упродовж 5 робочих днів з дня прийняття рішення про акредитацію закладу секретар комісії оформляє сертифікат про державну акредитацію (далі - Сертифікат) установленої законодавством форми та видає його уповноваженій особі закладу під особистий підпис на заяві про проведення державної акредитації.

Сертифікат видається уповноваженій особі закладу за умови пред'явлення документа, що засвідчує її повноваження, та платіжних документів, що підтверджують оплату вартості послуги з проведення державної акредитації закладу в розмірі, установленому законодавством, та вартості бланка Сертифіката.

Упродовж 2 робочих днів з дня прийняття рішення секретар акредитаційної комісії повідомляє Головний сервісний центр МВС (далі - ГСЦ МВС) про акредитацію закладу та реєструє протягом 10 робочих днів у Єдиному державному реєстрі МВС (далі - ЄДР МВС) інформацію про виданий Сертифікат, установчі дані закладу (у тому числі повне та скорочене найменування, базовий заклад (для філій та відокремлених підрозділів), коди Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та Державного класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців), форму власності, місцезнаходження, дані про керівництво ТСЦ МВС, за яким закріплено заклад), а також зазначає дані, указані в рішенні про його акредитацію.

ГСЦ МВС упродовж 3 робочих днів з дня отримання з РСЦ МВС інформації про акредитацію закладу оприлюднює її на своєму офіційному вебсайті.

Упродовж одного робочого дня після внесення відомостей про акредитований заклад до ЄДР МВС матеріали, що стали підставою для його акредитації, разом з копією виданого Сертифіката надсилаються на зберігання до ТСЦ МВС за його місцезнаходженням.

14. Рішення про відмову в державній акредитації закладу приймається в разі, якщо:

стан його матеріально-технічної бази або чисельність спеціалістів є такими, що унеможливлюють виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв за заявленою максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

для державної акредитації подано неповний перелік документів, передбачених пунктами 9, 10 цього розділу, або в них виявлено недостовірні відомості;

у ході розгляду поданих для державної акредитації документів установлено факт одночасного використання матеріально-технічної бази (її частини) або одночасної роботи спеціаліста в декількох закладах в обсягах, що унеможливлюють виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв за заявленою максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

У рішенні про відмову в акредитації закладу та наказі, що його затверджує, зазначаються вичерпні підстави такої відмови.

Упродовж 5 робочих днів з дня прийняття рішення про відмову в державній акредитації закладу надсилається вмотивована відмова в акредитації в письмовій формі за підписом голови акредитаційної комісії, а за його відсутності - за підписом заступника голови акредитаційної комісії.

Рішення про відмову в державній акредитації закладу може бути оскаржено до ГСЦ МВС протягом місяця з дня його прийняття.

15. Облік отриманих і виданих Сертифікатів ведеться за допомогою програмного забезпечення ЄДР МВС.

16. У разі наміру закладу здійснювати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв за новими категоріями, скоротити термін навчання за певною формою діяльності, збільшити максимальну кількість одночасної підготовки водіїв за категоріями транспортних засобів, перепідготовку чи підвищення кваліфікації за відповідною категорією, змінити класи (кабінети) або майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами заклад проходить акредитацію заново, у встановленому цим розділом порядку.

17. РСЦ МВС забезпечує вільний, безоплатний, цілодобовий доступ до інформації про заклади, розміщеної на своєму офіційному вебсайті у формі відкритих даних:

найменування;

код закладу за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України / реєстраційний номер облікової картки платника податків;

ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності), серія і номер;

напрями проведення діяльності (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв);

перелік категорій транспортних засобів, за якими проводиться підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації водіїв;

місцезнаходження кабінетів (класів);

контактні номери телефонів;

адреса електронної пошти;

відомості про транспортні засоби, які використовуються в закладі для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (марка, номерний знак, категорія, рік виготовлення);

відомості про спеціалістів (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), атестат спеціаліста, напрям підготовки).

18. Спеціаліст, власник будівлі, споруди, приміщення, земельної ділянки, транспортного засобу має право особисто подати до РСЦ МВС довільної форми заяву про виключення відомостей про матеріально-технічну базу закладу, зазначених у пункті 17 цього розділу.

III. Видача дубліката сертифіката про державну акредитацію закладу

1. Дублікат Сертифіката видається замість утраченого або пошкодженого. Оригінал Сертифіката вважається втраченим, якщо його загублено або викрадено, а пошкодженим - у разі фізичного знищення чи істотного пошкодження, що унеможливлює його використання. У таких випадках замість оригіналу Сертифіката видається новий, який має силу первісного документа та називається дублікатом.

Право на видачу дубліката Сертифіката належить органу, якому надано таке право в установленому законодавством порядку.

2. Для отримання дубліката Сертифіката уповноважений представник закладу подає письмову заяву згідно з формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції, до територіального органу МВС, у якому проводилася його акредитація.

3. Заяву про видачу дубліката Сертифіката розглядає акредитаційна комісія РСЦ МВС на найближчому її засіданні, але не пізніше ніж у місячний строк.

4. Якщо акредитацію закладу проводив ГСЦ МВС, розгляд заяви про видачу дубліката Сертифіката доручається його структурному підрозділу, до повноважень якого належить моніторинг процесу акредитації в РСЦ МВС.

Строк розгляду заяви не має перевищувати одного місяця.

Дублікат Сертифіката в такому разі підписує начальник ГСЦ МВС або особа, яка виконує його обов'язки.

5. Дублікат Сертифіката оформлюється шляхом заповнення встановленої законодавством форми даними, аналогічними даним виданого вперше Сертифіката, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат".

6. Відомості про видачу дубліката Сертифіката вносяться до ЄДР МВС.

7. Під час видачі дубліката Сертифіката плата стягується лише в розмірі вартості бланка.

IV. Порядок, підстави та строки тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію та поновлення його дії

1. Рішення про тимчасове припинення та поновлення дії Сертифіката приймає акредитаційна комісія.

Ініціювати питання про тимчасове припинення дії Сертифіката (за наявності обґрунтованих підстав для тимчасового припинення дії такого Сертифіката, передбачених цією Інструкцією), можуть:

ГСЦ МВС шляхом надсилання до РСЦ МВС вмотивованого листа;

керівник підрозділу РСЦ МВС, що відповідає за організацію екзаменаційної роботи, шляхом подання доповідної записки начальнику РСЦ МВС або особі, яка виконує його обов'язки;

керівник ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу або особа, яка виконує його обов'язки, шляхом подання доповідної записки начальнику РСЦ МВС або особі, яка виконує його обов'язки;

голова акредитаційної або атестаційної комісії шляхом подання вмотивованої доповідної записки начальнику РСЦ МВС або особі, яка виконує його обов'язки.

2. Дія Сертифіката тимчасово припиняється в разі:

1) установлення документально підтвердженого факту порушення закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

2) виявлення факту акредитації закладу з порушенням вимог Порядку;

3) зміни матеріально-технічної бази та чисельності спеціалістів, що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв за заявленою максимальною кількістю осіб для одночасної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів:

закінчення строку дії документів, що підтверджують право користування матеріально-технічною базою закладу, якщо до закінчення строку дії такого права до РСЦ МВС не подано оновлених документів;

припинення права закладу на транспортні засоби, заявлені під час акредитації (якщо до цього до РСЦ МВС не надано відомостей про зміну матеріально-технічної бази та відповідних документів, що підтверджують право користування новими транспортними засобами);

відсутності облаштування для потреб осіб з інвалідністю або маломобільних груп населення у кабінетах (класах) та на майданчиках у разі проведення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з ручним керуванням;

зменшення кількості спеціалістів у закладі більше ніж на двадцять відсотків на термін понад п'ятнадцять робочих днів (у тому числі в разі позбавлення спеціаліста, який здійснює навчання керуванню транспортними засобами, права на керування ними, тимчасове обмеження його в такому праві або закінчення терміну дії медичної довідки встановленого зразка), що унеможливлює виконання робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв у повному обсязі, - відповідно до кількості слухачів (учнів), зареєстрованих у складі груп на момент настання таких обставин.

Документальним підтвердженням фактів таких порушень можуть бути витяги з баз даних державних реєстрів, якими користуються ТСЦ МВС, процесуальні документи, листи і повідомлення відповідних державних органів, матеріали розгляду звернень і скарг, складені працівниками ТСЦ МВС / РСЦ МВС / ГСЦ МВС.

3. У разі встановлення підстав для тимчасового припинення дії Сертифіката в п'ятиденний строк скликається позачергове (якщо в такий період не заплановано чергового) засідання акредитаційної комісії, на яке виноситься питання про тимчасове припинення дії Сертифіката.

4. На засідання акредитаційної комісії, на яке виноситься питання про тимчасове припинення дії Сертифіката, обов'язково запрошується керівник закладу або його уповноважений представник з повідомленням дати, часу, місця проведення засідання комісії та підстав для тимчасового припинення дії Сертифіката.

Якщо таку особу було повідомлено, але вона не з'явилася на засідання акредитаційної комісії, розгляд питання про тимчасове припинення Сертифіката проводиться без її участі.

5. Керівник або уповноважений представник закладу на засіданні акредитаційної комісії має можливість давати пояснення, а також подавати документи, які свідчать про усунення виявлених недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення дії Сертифіката, або їх відсутність.

6. Якщо на засіданні акредитаційної комісії керівник або уповноважений представник закладу надав документи, які свідчать про повне усунення виявлених недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення дії Сертифіката, або відсутність таких недоліків, на засіданні приймається рішення про поновлення дії Сертифіката.

7. Якщо з наданих керівником або уповноваженим представником закладу на засіданні акредитаційної комісії документів не можна зробити висновку щодо повного усунення недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення дії Сертифіката, проводяться додаткові перевірки. Якщо доказів усунення недоліків немає, акредитаційна комісія приймає рішення про тимчасове припинення дії Сертифіката, що оформлюється протоколом і затверджується наказом РСЦ МВС.

8. Строк тимчасового припинення дії Сертифіката визначає акредитаційна комісія залежно від допущеного порушення і в кількості календарних днів, необхідних для його усунення.

У разі присутності на засіданні акредитаційної комісії керівника або уповноваженого представника закладу строк визначається шляхом подання ним пропозиції щодо часу, необхідного для усунення недоліків і узгодження їх із членами акредитаційної комісії.

Якщо питання вирішується за відсутності керівника або уповноваженого представника закладу, строк визначають члени комісії з урахуванням об'єктивної потреби.

Строк тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію не може бути менше ніж п'ять робочих днів і більше ніж 30 календарних днів.

9. У разі прийняття на засіданні акредитаційної комісії рішення про тимчасове припинення дії Сертифіката не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, секретар акредитаційної комісії оформляє повідомлення про тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу (додаток 8), яке під підпис вручається керівнику або уповноваженому представнику закладу.

У повідомленні зазначається вичерпний перелік підстав тимчасового припинення дії Сертифіката та суть виявлених недоліків, а також про необхідність подання акредитаційній комісії документальних доказів усунення недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення дії Сертифіката, та (за потреби) оновлених (з урахуванням строку тимчасового припинення) розкладів занять і графіків черговості керування транспортними засобами.

10. У період тимчасового припинення дії Сертифіката підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв закладом та реєстрація навчальних груп не проводиться, свідоцтва про закінчення закладу не видаються.

11. У день прийняття акредитаційною комісією рішення про тимчасове припинення дії Сертифіката секретар комісії вносить до ЄДР МВС відомості про тимчасове припинення дії Сертифіката та блокує закладу доступ до ЄДР МВС, а також листом повідомляє про прийняте рішення ГСЦ МВС і ТСЦ МВС, у якому заклад було зареєстровано.

12. Відомості про тимчасове припинення дії Сертифіката з вичерпним переліком підстав для прийняття такого рішення оприлюднює РСЦ МВС на офіційному вебсайті.

13. Після отримання інформації про тимчасове припинення дії Сертифіката уповноважений працівник ТСЦ МВС коригує в ЄДР МВС відомості щодо строку навчання зареєстрованих закладом груп, продовжуючи його з урахуванням строку тимчасового припинення дії Сертифіката.

14. До дати, зазначеної в повідомленні про тимчасове припинення дії Сертифіката, заклад надає акредитаційній комісії документальні докази усунення або відсутності недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення дії Сертифіката, та (за потреби) оновлені розклади занять і графіки черговості керування транспортними засобами.

Розгляд питання щодо поновлення дії Сертифіката призначається на найближче засідання комісії після одержання від закладу матеріалів про усунення недоліків, але не пізніше останнього дня строку тимчасового припинення дії Сертифіката.

Якщо підставами для тимчасового припинення дії Сертифіката були недоліки, пов'язані з оснащенням матеріально-технічної бази, а перевірка щодо їх усунення або відсутності потребує додаткового її обстеження, керівник закладу забезпечує виїзд працівників ТСЦ МВС (РСЦ МВС) до закладу. За результатами обстеження акредитаційна комісія приймає рішення про поновлення дії Сертифіката.

15. На засідання акредитаційної комісії з питання поновлення дії Сертифіката обов'язково запрошується керівник закладу або його уповноважений представник з повідомленням дати, часу, місця проведення засідання.

Якщо таку особу було повідомлено, але вона не з'явилася на засідання акредитаційної комісії, розгляд питання поновлення дії Сертифіката проводиться без її участі.

16. Якщо на засіданні акредитаційної комісії з'ясовано, що недоліки або порушення, через які дію Сертифіката тимчасово припинено, усунуто, акредитаційна комісія приймає рішення про поновлення його дії. Відповідне рішення акредитаційної комісії оформлюється протоколом і вводиться в дію наказом РСЦ МВС.

17. У день прийняття акредитаційною комісією рішення про поновлення дії Сертифіката секретар комісії вносить до ЄДР МВС відомості про прийняте рішення, надає закладу доступ до ЄДР МВС та листом повідомляє ГСЦ МВС і ТСЦ МВС, у якому заклад зареєстровано, про прийняте рішення.

18. Відомості про поновлення дії Сертифіката оприлюднює РСЦ МВС на офіційному вебсайті.

19. У разі прийняття акредитаційною комісією рішення про поновлення дії Сертифіката секретар акредитаційної комісії не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, оформляє повідомлення про поновлення дії сертифіката про державну акредитацію закладу (додаток 9), яке під підпис вручається керівнику або уповноваженому представнику закладу.

Із дня, наступного за днем прийняття рішення про поновлення дії Сертифіката, заклад відновлює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, реєстрацію навчальних груп та видачу свідоцтв про закінчення закладу.

20. Упродовж 5 робочих днів після прийняття рішення про поновлення дії Сертифіката матеріали, пов'язані з тимчасовим припиненням його дії та поновленням, з копіями відповідних рішень, наказів і повідомлень надсилаються на зберігання до ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу.

V. Анулювання сертифіката про державну акредитацію

1. Рішення про анулювання Сертифіката приймає акредитаційна комісія в разі:

неусунення закладом у встановлений строк недоліків, що стали підставою для тимчасового припинення його дії, або ненадання доказів їх усунення;

набрання законної сили рішення суду щодо порушень, допущених у діяльності закладу, якщо порушення є такими, що унеможливлюють виконання закладом робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

установлення факту систематичного проведення закладом діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв не за місцем, заявленим у документах, які подавалися на його державну акредитацію, що підтверджено компетентними органами;

видачі закладом свідоцтва про його закінчення особі, яка фактично не проходила в ньому підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що підтверджено компетентними органами;

звернення керівника закладу про припинення діяльності закладу;

анулювання ліцензії МОН;

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення діяльності закладу.

2. На засідання акредитаційної комісії з питання анулювання Сертифіката обов'язково запрошується керівник закладу або його уповноважений представник з повідомленням дати, часу, місця проведення засідання акредитаційної комісії, підстав для анулювання Сертифіката.

У разі неприбуття на засідання акредитаційної комісії керівника закладу або його уповноваженого представника розгляд питання про анулювання Сертифіката проводиться без його участі.

3. Прийняте на засіданні акредитаційної комісії рішення про анулювання Сертифіката зазначається у протоколі та затверджується наказом РСЦ МВС.

4. У день прийняття акредитаційною комісією рішення про анулювання Сертифіката її секретар уносить до ЄДР МВС відомості про анулювання Сертифіката та блокує закладу доступ до ЄДР МВС, а також листом повідомляє ГСЦ МВС і ТСЦ МВС, у якому заклад зареєстровано, про прийняте рішення.

Із дня прийняття акредитаційною комісією рішення про анулювання Сертифіката забороняється проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів і видавати свідоцтва про закінчення закладу.

5. Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про анулювання Сертифіката, секретар акредитаційної комісії оформляє повідомлення про анулювання сертифіката про державну акредитацію закладу (додаток 10), що під підпис вручається керівнику або уповноваженому представнику закладу.

Якщо заклад припинив свою господарську діяльність до прийняття рішення акредитаційною комісією, повідомлення надсилається на адресу, зазначену в матеріалах справи закладу.

6. Рішення про анулювання Сертифіката може бути оскаржено закладом у ГСЦ МВС у місячний строк з дня прийняття рішення або в судовому порядку.

7. Для відновлення діяльності після анулювання Сертифіката закладу треба пройти державну акредитацію в порядку, визначеному розділом II цієї Інструкції.

8. Упродовж 5 робочих днів після прийняття рішення про анулювання Сертифіката матеріали, пов'язані з тимчасовим припиненням його дії та анулюванням, з копіями відповідних рішень, наказів і повідомлень надсилаються на зберігання до ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу.

VI. Організація роботи працівників територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України з проведення атестації спеціалістів закладів

1. Кандидат у спеціалісти або спеціаліст, строк дії атестата якого закінчився (або закінчується не раніше ніж за місяць до дати подання документів), проходить в РСЦ МВС атестацію з метою визначення відповідності кваліфікаційним вимогам за напрямом підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

2. Атестацію спеціалістів проводить комісія, що утворюється керівником РСЦ МВС, за участю представників регіональних органів охорони здоров'я та місцевих органів управління освітою.

3. Атестація спеціалістів проводиться за кожним напрямом окремо:

"Правила дорожнього руху, основи безпеки руху, будова та експлуатація транспортних засобів";

"Надання домедичної допомоги";

"Навчання керуванню транспортними засобами відповідної категорії (навчання керуванню транспортними засобами категорії "__")".

4. Для атестації особа подає до РСЦ МВС:

1) заяву про проведення атестації (додаток 11);

2) засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту;

3) посвідчення водія (крім спеціалістів з проведення занять з надання домедичної допомоги);

4) для проведення занять з навчання керуванню транспортними засобами - документ, що підтверджує навички керування транспортним засобом відповідної категорії (однією або кількома з наявних діючих) понад три роки протягом останнього часу:

для особи, що працює водієм, - належним чином завірену копію наказу (розпорядження) про призначення особи на посаду, або витяг з трудового договору (контракту), або витяг з трудової книжки та довідку з місця роботи із зазначенням дати закріплення за особою транспортного засобу, його марки, моделі, номерного знаку (витяг з трудової книжки та довідку з місця роботи засвідчує підписом посадова особа підприємства);

для особи, що є власником транспортного засобу, - реєстраційний документ на транспортний засіб;

для особи, що здійснює керування транспортним засобом на підставі свідоцтва про право спільної власності на транспортний засіб або реєстраційного чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує право керування, користування чи розпорядження таким транспортним засобом, - реєстраційний документ на такий транспортний засіб чи інший засвідчений документ, що підтверджує право керування засобом;

5) особову медичну книжку;

6) дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (для спеціалістів з проведення занять з навчання керуванню транспортними засобами);

7) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформацію про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

8) копію паспорта громадянина України або документа, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус.

Для підтвердження навичок керування транспортним засобом особа може подати також документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб іншого з подружжя, разом з документом про шлюб, документи, що підтверджують позику, оренду, лізинг, або тимчасовий реєстраційний талон на керування транспортним засобом.

5. До атестації допускаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам.

6. Заяву про атестацію та додані до неї матеріали розглядає атестаційна комісія протягом місяця з дня їх реєстрації.

7. Особи, які проходять атестацію за напрямами "Правила дорожнього руху, основи безпеки руху, будова та експлуатація транспортних засобів" та "Надання домедичної допомоги", складають теоретичний іспит.

8. Теоретичний іспит складається з використанням комп'ютерних тестів, що формуються з тестових питань, затверджених ГСЦ МВС.

Комп'ютерний тест складається із 40 тестових питань, для відповіді на які відводиться 40 хвилин.

Питання формуються автоматично методом випадкової генерації з відповідних груп питань залежно від напряму, за яким атестується особа.

9. У відповідях на тестові питання допускається три помилки.

Результат "не склав" отримує особа, яка допустила більше трьох помилок або не встигла дати відповіді на всі тестові питання у відведений для іспиту час.

Під час складення теоретичного іспиту заборонено користуватися будь-якими допоміжними засобами.

10. Особи, які проходять атестацію за напрямом навчання керуванню транспортним засобом відповідної категорії, крім теоретичного іспиту, складають практичний іспит з навичок керування транспортними засобами відповідної категорії.

Особа, яка має намір здійснювати навчання керуванню транспортними засобами різних категорій, повинна скласти теоретичний іспит за найвищою категорією, а практичний іспит - за кожною категорією окремо.

11. Протягом одного робочого дня після складення іспиту(ів) атестаційна комісія приймає рішення про атестацію спеціаліста або відмову в його атестації.

12. Рішення про атестацію особи приймається, якщо визначено відповідність її кваліфікаційним вимогам і вона успішно склала іспит(и).

13. Рішення про відмову в атестації особи приймається, якщо:

для атестації подано неповний перелік документів, передбачених пунктом 4 цього розділу, або в них виявлено недостовірні відомості;

особа, яка подає документи для атестації як спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами, позбавлена права на керування транспортними засобами;

за результатами складених іспитів встановлено невідповідність особи кваліфікаційним вимогам.

14. У рішенні атестаційної комісії про відмову в атестації обов'язково зазначаються підстави відмови.

15. У разі прийняття рішення про відмову в атестації особа має право повторно звернутися не раніше ніж через місяць із заявою про проходження атестації.

16. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про атестацію спеціаліста в наказі РСЦ МВС, що його затверджує, зазначаються відомості про спеціаліста, напрямки підготовки та строк дії атестата.

Упродовж трьох робочих днів з дня прийняття рішення секретар атестаційної комісії оформляє атестат установленої законодавством форми (за кожним напрямом окремо) та видає його (їх) особі під особистий підпис на заяві про проходження атестації.

Атестат видається за умови пред'явлення платіжного документа, що підтверджує оплату вартості бланка атестата.

Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про атестацію спеціаліста, секретар атестаційної комісії вносить до ЄДР МВС інформацію про виданий атестат та спеціаліста.

17. Матеріали, які стали підставою для видачі атестатів спеціалістам (заяви та додані до них документи, інформація за базами даних та реєстрами, якими користуються територіальні органи з надання сервісних послуг МВС), створені під час перевірки осіб, які атестуються, та інші документи разом з копіями виданих атестатів та квитанціями про сплату коштів за проведення атестації зшиваються в окремі справи та зберігаються в РСЦ МВС у встановленому порядку 5 років.

18. Облік виданих атестатів ведеться автоматично засобами програмного забезпечення ЄДР МВС.

VII. Видача дубліката атестата спеціаліста

1. Дублікат атестата спеціаліста видається замість утраченого або пошкодженого. Оригінал атестата вважається втраченим, якщо його загублено або викрадено, а пошкодженим - у разі фізичного знищення чи істотного пошкодження, що унеможливлює його використання.

У таких випадках замість оригіналу атестата видається новий, який має силу первісного документа та називається дублікатом.

Право на видачу дубліката атестата належить органу, який має на це повноваження, установлені законодавством.

Підставою для видачі дубліката атестата є заява спеціаліста.

2. Для отримання дубліката атестата спеціаліст особисто подає письмову заяву згідно з формою, наведеною в додатку 12 до цієї Інструкції, до РСЦ МВС, у якому проводилася його атестація.

3. Заяву про отримання дубліката атестата розглядає атестаційна комісія РСЦ МВС на найближчому засіданні, але не пізніше ніж у місячний строк.

4. Дублікат оформлюється шляхом заповнення бланка атестата даними, аналогічними даним виданого вперше атестата, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат".

5. Відомості про видачу дубліката атестата вносяться до ЄДР МВС.

6. Під час видачі дубліката атестата плата стягується лише в розмірі вартості бланка атестата.

VIII. Підстави для проведення переатестації спеціаліста

1. Переатестація спеціаліста проводиться в разі виявлення низького рівня підготовки ним слухачів закладу або за власним бажанням спеціаліста.

2. Рівень підготовки слухачів спеціалістом визначається його рейтингом або оцінкою керівника закладу, у якому він працює.

3. Рейтинг спеціаліста обчислюється автоматично засобами програмного забезпечення ЄДР МВС шляхом визначення відсотка слухачів, які склали з першої або другої спроби теоретичний або практичний іспит (відповідно до напряму підготовки спеціаліста) у ТСЦ МВС, у загальній кількості слухачів, підготовлених таким спеціалістом, які складали іспити в ТСЦ МВС.

Формула обчислення такого відсотка:

для спеціаліста з теоретичної підготовки - кількість слухачів, що з першої або другої спроби склали теоретичний іспит (Сс) / кількість слухачів, у підготовці яких був задіяний такий спеціаліст та які вже мали спробу скласти теоретичний іспит (Сп) * 100 %,

с / Сп * 100 %),

де Сп - не менше ніж 30 слухачів;

для спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами - кількість слухачів, що з першої або другої спроби склали практичний іспит (за відповідною категорією) (Сс) / кількість слухачів, що підготовлені таким спеціалістом (за категорією) та вже мали спробу скласти практичний іспит (Сп) * 100 %,

с / Сп * 100 %),

де Сп - не менше ніж 10 слухачів.

Рейтинг спеціаліста є показником динамічним та оновлюється щокварталу.

Якщо для теоретичної підготовки (перепідготовки) слухача були задіяні декілька спеціалістів, результат теоретичного іспиту такого слухача впливає на рейтинг кожного з таких спеціалістів.

Рейтинг спеціалістів усіх закладів, які працюють на території обслуговування РСЦ МВС, оприлюднюється на його офіційному вебсайті.

Якщо рейтинг спеціаліста з теоретичної підготовки опустився нижче позначки 60 %, а спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами - нижче позначки 75 %, якість рівня підготовки спеціалістом слухачів закладу вважається низькою, а спеціаліст підлягає переатестації.

Після успішної переатестації спеціаліста його попередній рейтинг обнуляється.

4. Не пізніше робочого дня, наступного за днем виявлення зниження рейтингу спеціаліста з теоретичної підготовки нижче позначки 60 %, а спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами - нижче позначки 75 %, начальник ТСЦ МВС (особа, яка виконує його обов'язки) за місцезнаходженням закладу надсилає голові відповідної атестаційної комісії вмотивоване подання про переатестацію такого спеціаліста та інформує листом керівника закладу, в якому працює такий спеціаліст.

5. Голова атестаційної комісії (за його відсутності - заступник голови) в разі отримання від ТСЦ МВС або керівника закладу подання про переатестацію виносить на найближче засідання атестаційної комісії питання про переатестацію спеціаліста.

Про дату, час, місце проведення переатестації спеціаліст повідомляється не пізніше ніж за три робочі дні до її проведення.

Якщо з поважних причин спеціаліст не може з'явитися у призначений час, він зобов'язаний повідомити про це атестаційну комісію та узгодити інший час проведення переатестації.

6. Переатестація спеціаліста полягає у складанні ним іспитів, передбачених пунктами 8 - 10 розділу VI цієї Інструкції.

7. За переатестацію спеціаліст сплачує вартість послуг з проведення атестації в розмірі, установленому законодавством, та вартість бланка атестата.

IX. Підстави та порядок визнання атестата спеціаліста недійсним

1. Рішення про визнання атестата спеціаліста недійсним приймається на засіданні атестаційної комісії в разі:

нескладення іспиту спеціалістом під час переатестації;

наявності інформації про позбавлення спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами права на керування транспортними засобами;

подання спеціалістом заяви (довільної форми) про визнання атестата спеціаліста недійсним.

2. Не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення про визнання атестата недійсним, секретар атестаційної комісії вносить відомості про це до ЄДР МВС та надсилає спеціалісту повідомлення про визнання атестата спеціаліста недійсним (додаток 13) за підписом голови атестаційної комісії, а також до закладу(ів), який (які) проводить(ять) підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, у якому (яких) спеціаліст працює, та ТСЦ МВС, за місцем знаходження такого закладу(ів).

3. Із дня прийняття атестаційною комісією рішення про визнання атестата спеціаліста недійсним такому спеціалісту заборонено проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв.

4. Рішення про визнання атестата спеціаліста недійсним спеціаліст може оскаржити у ГСЦ МВС у місячний строк з дня його прийняття.

5. Особа, атестат спеціаліста якої визнано недійсним, може знову подавати заяву про атестацію її як спеціаліста не раніше ніж через місяць з дати прийняття рішення про визнання атестата недійсним.

Якщо підставою для визнання атестата спеціаліста недійсним стало позбавлення його права на керування транспортними засобами, особа може знову подавати заяву про атестацію спеціаліста не раніше ніж через місяць після закінчення строку позбавлення її права на керування транспортними засобами.

X. Реєстрація закладів

1. Інформація про заклади, які пройшли державну акредитацію, вноситься до ЄДР МВС.

2. РСЦ МВС реєструє акредитований заклад у ТСЦ МВС за місцезнаходженням закладу протягом п'яти робочих днів після видачі Сертифіката.

3. У день реєстрації закладу в ТСЦ МВС уповноважений працівник ТСЦ МВС вносить відомості про здійснення його реєстрації до ЄДР МВС, зазначаючи номер ТСЦ МВС, у якому заклад перебуватиме на обліку.

4. Після отримання з РСЦ МВС матеріалів, що стали підставою для акредитації закладу, уповноважений працівник ТСЦ МВС уносить до ЄДР МВС відомості про:

склад спеціалістів;

навчальні транспортні засоби;

приміщення, споруди та/або земельні ділянки для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами;

документи, що підтверджують право закладу на користування транспортними засобами, приміщеннями, спорудами та/або земельними ділянками для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

робочі програми і плани підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.

5. Уповноважений працівник ТСЦ МВС за допомогою ЄДР МВС здійснює моніторинг терміну дії документів закладу та напередодні закінчення терміну їх дії листом ТСЦ МВС повідомляє керівника закладу щодо потреби їх оновлення.

Інформацію з оновлених документів уносить до ЄДР МВС уповноважений працівник ТСЦ МВС у встановленому цією Інструкцією порядку.

6. Про зміни складу спеціалістів, матеріально-технічної бази закладу, що не впливає на виконання програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, заклад протягом десяти діб повідомляє ТСЦ МВС, у якому він зареєстрований, листом з наданням підтвердних документів, а ТСЦ МВС протягом трьох робочих днів своєю чергою інформує листом РСЦ МВС для прийняття акредитаційною комісією рішення про внесення змін.

 

Директор Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

Д. Горбась

 

 

Начальнику РСЦ МВС
в ___________________________________
                                      (місто, область)
_____________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу Вас здійснити перевірку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів _________________________, розроблених у встановленому
                                                                                                     (найменування закладу)
законодавством порядку, та погодити їх, якщо немає зауважень.

Керівник закладу

________________
(підпис)

_________________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Начальнику ТСЦ N ____________ РСЦ
МВС в _______________________________
                                          (місто, область)
_____________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу провести обстеження матеріально-технічної бази закладу ________________________ та за
                                                                                                                                                          (найменування закладу)
результатами обстеження надати Висновок щодо її відповідності Вимогам до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційним вимогам до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України від 05 квітня 2016 року N 255/369/132/344, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року за N 672/28802.

Згоду на проведення фотофіксації матеріально-технічної бази закладу надаю.

Керівник закладу

___________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

Висновок отримав

___________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ТСЦ N ____РСЦ МВС
в ___________________________________
                                        (місто, область)
_____________________________________
                    (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 20__ року

ВИСНОВОК
про матеріально-технічну базу закладу та її відповідність визначеним вимогам

___ ____________ 20__ року

м. _______________

Комісія у складі:
голови ______________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
членів комісії: ________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
провела перевірку закладу __________________________________________ щодо відповідності його
                                                                                               (найменування закладу)
матеріально-технічної бази визначеним вимогам.

Під час перевірки встановлено:

1. Відомості про заклад _________________________________________________________________
                                                                         (зазначаються прізвища, власні імена керівника і його уповноваженого
_____________________________________________________________________________________
                                   представника, телефони закладу, місцезнаходження закладу, наявність сертифіката про
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        акредитацію згідно із заявою)

2. Кабінети (класи) та їх обладнання

N
з/п

Перелік кабінетів (класів), їх площа та площі з розрахунку на одну особу, місцезнаходження та належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

Які предмети та за якими категоріями ТЗ викладаються

Перелік обладнання

Довідки (висновки) про відповідність вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам

 

 

 

 

 

3. Майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами, його обладнання

N
з/п

Місцезнаходження та належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

За якими категоріями ТЗ здійснюється навчання

Перелік обладнання

 

 

 

 

4. Наявність маршрутів з навчальної їзди _______________________________________________

5. Відомості про транспортні засоби, які використовуються в закладі для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

N
з/п

Марка транспортного засобу

Номерний знак

Категорія ТЗ

Рік виготовлення

Номер протоколу перевірки технічного стану ТЗ та дата чергового проходження ОТК

Номер чинного страхового поліса (страхового сертифіката "Зелена картка") про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

Номер, дата наказу, прізвище, власне ім'я особи, за якою закріплено ТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Робочі програми та плани підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв, дата та ким погоджено.

7. Відомість про спеціалістів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посвідчення водія
(серія, номер, дата видачі, дозволені категорії)

Напрям підготовки

Атестат спеціаліста
(серія, номер, дата видачі, дозволені категорії)

 

 

 

 

 

8. Висновок за результатами обстеження матеріально-технічної бази закладу
_____________________________________________________________________________________
                                       (матеріально-технічна база закладу відповідає не відповідає встановленим вимогам.
_____________________________________________________________________________________
                             У разі невідповідності складається акт про невідповідність матеріально-технічної бази закладу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                що долучається до висновку)

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ТСЦ N _____ РСЦ МВС
в ____________________________________
                                        (місто, область)
_____________________________________
                   (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
___ ____________ 20__ року

АКТ
невідповідності матеріально-технічної бази закладу

За результатами обстеження ____________________________________________________________
                                                                              (приміщення, навчальних(ого) класів (класу) та їх (його)
_____________________________________________________________________________________
                   обладнання, майданчика для навчання з початкового керування транспортними засобами, навчальних
                                                                                транспортних засобів)
виявлено у ___________________________________________________________________________
                                               (найменування та місцезнаходження закладу, який подав документи для проведення
_____________________________ невідповідність умов для здійснення підготовки, перепідготовки
                      акредитації)
і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів категорії(й) ____________________________
                                                                                                                                                                      (назва категорії)
установленим законодавством вимогам:

N з/п

Опис виявленої невідповідності

Установлені вимоги (пункт, стаття, вид, назва і реквізити нормативно-правового акта, яким установлено вимогу)

 

 

 

До акта додаються: _____________________________________________________________________
                                                             (висновок про матеріально-технічну базу закладу, матеріали фотозйомки,
______________________________________________________________________________________
                                                                                    зазначити кількість аркушів)

Голова комісії

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

____________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

 

 

Начальнику РСЦ МВС
в ___________________________________
                                    (місто, область)
____________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА
про проведення державної акредитації

Прошу Вас провести державну акредитацію _______________________________________________
                                                                                                                                         (найменування закладу)
для здійснення діяльності з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з одночасним обсягом:

Вид навчання
(підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації водіїв)

Категорії транспортних засобів

Максимальна кількість осіб для одночасної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водіїв

Терміни навчання
(тижні)

Примітка

 

 

 

 

 

Відомості про заклад:

1) код закладу за ЄДРПОУ _______________________;

2) ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(за наявності) _________ N ______;
                                   (серія)

3) адреса для листування ______________________________________________________________;

4) телефон __________________;

5) адреса електронної пошти ______________;

6) кабінети (класи) та їх обладнання:

N
з/п

Перелік кабінетів (класів), їх площа та площа з розрахунку на одну особу, місцезнаходження та належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

Які предмети та за якими категоріями ТЗ викладаються

Перелік обладнання

Довідки (висновки) про відповідність вимогам законодавства з охорони праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним нормам

 

 

 

 

 

7) майданчик для навчання з початкового керування транспортними засобами, його обладнання:

N
з/п

Місцезнаходження та належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

За якими категоріями ТЗ здійснюється навчання

Перелік обладнання

 

 

 

 

8) наявність маршрутів з навчальної їзди: __________________________________;

9) відомості про транспортні засоби, які використовуються в закладі для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів:

N
з/п

Марка транспортного засобу

Номерний знак

Категорія ТЗ

Рік виготовле-
ння

Номер протоколу перевірки технічного стану ТЗ, дата чергового проходження ОТК

Номер чинного страхового поліса (страхового сертифіката "Зелена картка") про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Належність (у разі оренди зазначити орендодавця, номер договору оренди, дату та на який термін укладено договір оренди)

Номер, дата наказу, власне ім'я, прізвище особи, за якою закріплено ТЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу

_________
(підпис)

_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

________________
(телефон)

Уповноважена особа

_________
(підпис)

____________________
(власне ім'я та прізвище)

________
(телефон)

____________________
(документ, що підтверджує
повноваження)

З порядком проведення державної акредитації ознайомлений.

_____________
(підпис)

___________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

ВІДОМІСТЬ

                                           про склад спеціалістів ________________________
                                                                                                                         (найменування закладу)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Атестат спеціаліста
(серія, номер, дата видачі, за якою категорією дозволено підготовку)

Напрям підготовки згідно з атестатом спеціаліста

Посвідчення водія
(серія, номер, дата видачі, дозволені категорії)

Медична довідка
(серія, номер, дата видачі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу

_______________
(підпис)

___________________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Начальнику РСЦ МВС
в ____________________________________
                                      (місто, область)
_____________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу Вас видати дублікат сертифіката про державну акредитацію закладу
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування закладу)
замість сертифіката серії _______ N ___________, виданого __________________________________
                                                                                                                                                               (зазначити дату)
_______________________________________________________________________, у зв'язку з його
                                                                 (найменування підрозділу)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (зазначається підстава видачі дубліката сертифіката: утрата, викрадення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                              фізичне або істотне пошкодження, інше)

Керівник закладу

________________
(підпис)

______________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

Керівнику ___________________________
                                   (найменування закладу)
_____________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу

Інформуємо, що у зв'язку з виявленими недоліками (порушеннями), а саме:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                             (зазначаються недоліки, порушення)
на засіданні акредитаційної комісії РСЦ МВС у ____________________ ___ ____________ 20__ року
                                                                                                                     (місто, область)
прийнято рішення про тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу
N _______, виданого ______________, строком на ____ днів.
                                                             (дата)

До ___ ____________ 20__ року вашому закладу необхідно усунути вищезазначені недоліки (порушення), що стали підставою для тимчасового припинення дії зазначеного сертифіката, та надати акредитаційній комісії матеріали, що підтверджують усунення недоліків (порушень), та оновлені розклади занять і графіки черговості керування транспортними засобами (з урахуванням строку тимчасового припинення).

У період тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв заклад не здійснює, реєстрацію навчальних груп не проводить, свідоцтва про закінчення закладу не видає.

Голова акредитаційної комісії
РСЦ МВС в ___________________________
                                                       (місто, область)

 
__________
(підпис)

 
__________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

Керівнику ____________________________
                                     (найменування закладу)
_____________________________________
                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про поновлення дії сертифіката про державну акредитацію закладу

Інформуємо, що на засіданні акредитаційної комісії РСЦ МВС в
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (місто, область)
___ ____________ 20__ року прийнято рішення про поновлення дії сертифіката про державну акредитацію закладу N _____, виданого ____________________________, дію якого тимчасово
                                                                                                              (місто, область)
припинено ___ ________ 20__ року.

З ___ ____________ 20__ року заклад має право відновити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв, реєстрацію навчальних груп, оформлення свідоцтв про закінчення закладу.

Голова акредитаційної комісії
РСЦ МВС в __________________________
                                                (місто, область)

 
_________
(підпис)

 
_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

Керівнику ___________________________
                                   (найменування закладу)
_____________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про анулювання сертифіката про державну акредитацію закладу

Інформуємо, що у зв'язку з виявленими недоліками (порушеннями), а саме:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                 (зазначаються недоліки, порушення)
на засіданні акредитаційної комісії РСЦ МВС в _____________________ ___ ____________ 20__ року
                                                                                                                        (місто, область)
прийнято рішення про анулювання сертифіката про державну акредитацію закладу N ___,
виданого _________________ .
                                       (дата)

Із дня прийняття зазначеного рішення закладу заборонено проводити підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв, реєстрацію навчальних груп, видавати свідоцтва про закінчення закладу.

Для відновлення діяльності після анулювання сертифіката про державну акредитацію закладу необхідно пройти державну акредитацію в порядку, установленому розділом II Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367 (зі змінами).

Рішення про анулювання сертифіката про державну акредитацію закладу може бути оскаржено у ГСЦ МВС у місячний строк з дня його прийняття.

Голова акредитаційної комісії
РСЦ МВС в ___________________________
                                                      (місто, область)

 
___________
(підпис)

 
_________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

 

 

Начальнику РСЦ МВС
в ____________________________________
                                           (місто, область)
_____________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
                             (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА
про проведення атестації

Прошу Вас атестувати мене як спеціаліста за напрямом _____________________________________
____________________________________________________________________________________*
                                                                                            (зазначається напрям)

На сьогодні працюю спеціалістом з напряму ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначається напрям)
у __________________________________________________________________________________**
                                                                                          (найменування закладу або закладів)

Для проведення атестації додаю такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Засоби зв'язку зі мною:

1) адреса для листування __________________________________________;

2) адреса електронної пошти _______________________________________;

3) номер телефону ________________________________________________

__________________
(підпис)

____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

Даю згоду на обробку персональних даних та оприлюднення рішення атестаційної
комісії _______________
                            (підпис)

____________
* Напрямами підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв є:

"Правила дорожнього руху, основи безпеки руху, будова та експлуатація транспортних засобів";

"Надання домедичної допомоги";

"Навчання керуванню транспортними засобами категорії "____".

** Заповнює спеціаліст.

 

 

Начальнику РСЦ МВС
в ___________________________________
                                    (місто, область)
_____________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
                            (прізвище, ім'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу Вас видати мені дублікат атестата спеціаліста замість атестата серії _________ N _________________, виданого _____________________________, у зв'язку з його ________________
                                                                                                     (дата)
_____________________________________________________________________________________
                            (зазначається підстава видачі: утрата, викрадення, фізичне або істотне пошкодження, інше)

_____________
(підпис)

____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

_____________________________________
                       (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
                       (адреса місця проживання)
керівнику ____________________________
                                    (найменування закладу)
_____________________________________
                                (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
                                  (адреса листування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про визнання атестата спеціаліста недійсним

Інформуємо, що у зв'язку з ______________________________________________________________,
                                                                                      (зазначаються підстави визнання атестата спеціаліста недійсним)
на засіданні атестаційної комісії РСЦ МВС в _____________________ ___ ____________ 20__ року
                                                                                                      (місто, область)
прийнято рішення про визнання атестата спеціаліста N ______, виданого ______________,
                                                                                                                                                                                       (дата)
недійсним.

Із дня прийняття зазначеного рішення Вам заборонено проводити навчання
____________________________________________________________________________________*
                                                                                (зазначається напрям)

Для відновлення діяльності після визнання атестата спеціаліста недійсним Вам необхідно пройти атестацію (переатестацію) в порядку, визначеному розділом VI Інструкції про порядок організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року N 515, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2010 року за N 72/17367 (зі змінами).

Голова атестаційної комісії
РСЦ МВС в ______________________
                                         (місто, область)

 
____________
(підпис)

 
_____________________________
(власне ім'я та прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос