Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об анализе Отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Приказ от 24.12.2019 № 178/19
действует с 24.01.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

24.12.2019

м. Київ

N 178/19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 січня 2020 р. за N 44/34327

Про затвердження Змін до Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

Відповідно до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 жовтня 2019 року N 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", пункту 81 частини першої статті 11 Закону України "Про запобігання корупції", статті 17 Закону України "Про політичні партії в Україні", з метою приведення Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у відповідність до чинних нормативно-правових актів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 вересня 2016 року N 26, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року за N 1264/29394, що додаються.

2. Департаменту з питань запобігання політичній корупції подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови
Національного агентства
з питань запобігання корупції

Н. Новак

 

ЗМІНИ
до Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру

1. У розділі II:

1) у абзаці другому пункту 3 слова ", та унеможливлює проведення Національним агентством аналізу Звіту." виключити.

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 5 після слова "статтями" доповнити цифрами "18846";

2) пункт 6 після слова "Звіту," доповнити словами "безпосереднім керівником такої особи";

3) у пункті 7 слово "веб-сайті" замінити словом "вебсайті";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Висновок підписується керівником самостійного структурного підрозділу або особою, яка виконує його обов'язки, та затверджується наказом Національного агентства.";

5) у пункті 10:

в абзаці першому:

слова "затвердженого Національним агентством" замінити словами "затвердженого наказом Національного агентства";

слова "приймається відповідне рішення" замінити словами "видається відповідний наказ";

в абзаці другому слово "рішенням" замінити словом "наказом";

в абзаці третьому:

слова "Національним агентством" замінити словами "наказом Національного агентства";

слова "винесення на розгляд Національного агентства проекту рішення" замінити словами "видання Національним агентством наказу";

6) пункт 11 виключити.

У зв'язку з цим пункт 12 вважати пунктом 11;

7) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Зберігання та облік Висновків, затверджених наказом Національного агентства, здійснюються в установленому законодавством порядку.".

3. У додатках до Положення:

1) у додатку 1:

слова

"

_________________________________
(посада особи, яка провела аналіз Звіту)

________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

_________________________________
(керівник структурного підрозділу/
особа, яка виконує його обов'язки)

________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

"

замінити словами

"

__________________________________
(посада особи, яка провела аналіз Звіту)

________
(підпис)

_____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

___________________________________
(керівник самостійного структурного підрозділу /
особа, яка виконує його обов'язки)

________
(підпис)

_____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

";

після слів

"

_________________________________
(посада особи, яка провела аналіз Звіту)

________
(підпис)

_____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

"

доповнити словами

"

___________________________________
(безпосередній керівник особи, яка провела
аналіз Звіту / особа, яка виконує його обов'язки)

________
(підпис)

_____________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

";

слова

"

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р. П. Смик

"

виключити;

2) у додатку 2:

слово "Рішення" замінити словом "Наказ";

після слів "політичній корупції" доповнити словом "апарату";

         слова "__________________" замінити словами "____________________";
                                 (ініціали та прізвище)                                                      (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

слова

"

Керівник Департаменту
з питань запобігання
політичній корупції

Р. П. Смик

"

виключити;

3) додаток 3 виключити.

 

Керівник Департаменту з питань
запобігання політичній корупції

Р. Ігонін

Опрос