Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке осуществления процедуры ликвидации банков, зарегистрированных на временно оккупированной территории Украины

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 15.08.2019 № 2080
действует с 25.01.2020

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

15.08.2019

м. Київ

N 2080

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 січня 2020 р. за N 21/34304

Про затвердження Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", пунктів 7, 8 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 липня 2015 року N 629-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 30 листопада 2015 року N 213 "Про затвердження Положення про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на території проведення антитерористичної операції або Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", зареєстроване у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2015 року за N 1630/28075.

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.

 

Директор-розпорядник

С. В. Рекрут

 

Положення
про порядок здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає особливості дій Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) щодо здійснення процедури ліквідації банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території, у разі неможливості здійснення процедури їх ліквідації відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон). Усі або частина повноважень Фонду, визначених цим Положенням, можуть бути делеговані одній або кільком уповноваженим особам Фонду у порядку та в обсягах, встановлених Законом, крім організації реалізації майна банків, зареєстрованих на тимчасово окупованій території (далі - банк).

2. Дія цього Положення поширюється на банки, в яких запроваджено процедуру ліквідації і за відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань місцезнаходження банку як юридичної особи зареєстровано на території, що нормативно-правовими актами України визнана як тимчасово окупована територія.

Термін "тимчасово окуповані території України" вживається у значенні, наведеному в Законах України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

3. У разі неможливості здійснення процедури ліквідації банку відповідно до Закону Фонд здійснює ліквідацію банку шляхом накопичення ліквідаційної маси.

Процес накопичення ліквідаційної маси (за можливості фактичного доступу до об'єктів, інформації, документів, баз даних тощо), зокрема, включає:

відкриття накопичувального рахунку;

вжиття заходів щодо повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб;

заявлення відмови від виконання договорів та в установленому порядку їх розірвання;

здійснення оцінки та реалізації активів (майна) банку.

4. Інвентаризація та оцінка активів (майна) банку з метою формування його ліквідаційної маси здійснюються за умови можливості їх проведення. Результати інвентаризації та формування ліквідаційної маси, у тому числі інформація щодо відсутності можливості здійснення інвентаризації, відображаються в акті, який підлягає затвердженню виконавчою дирекцією Фонду.

5. Виплати відшкодування коштів вкладникам банку за рахунок коштів Фонду здійснюються відповідно до сформованого переліку вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування та Закону.

6. У разі неможливості дотримання строків формування переліків рахунків вкладників, складання реєстру акцептованих вимог кредиторів, здійснення інвентаризації активів (майна) банку та формування ліквідаційної маси через відсутність доступу до бази даних про вкладників, автоматизованої банківської системи та банківських документів Фонд приймає рішення щодо подальших заходів та строків накопичення ліквідаційної маси такого банку.

II. Вжиття невідкладних заходів під час ліквідації банку

1. Фонд з дня початку процедури ліквідації банку, зокрема, здійснює такі дії:

1) видає накази про скасування всіх або будь-яких довіреностей на представництво банку та/або вчинення правочинів від його імені, розпорядження майном банку, про що дає оголошення в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України";

2) затверджує штатний розпис банку (зміни до чинного), приймає на роботу працівників з метою забезпечення здійснення ліквідаційної процедури;

3) встановлює місцезнаходження реєстраційних документів банку, штампів і печаток, якщо штампів і печаток банку немає, вчиняє необхідні дії з виготовлення дублікатів, про що дає оголошення (про втрату та/чи недійсність) у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України";

4) надсилає запити щодо отримання інформації про майно банку, майнові права, які належать банку, у тому числі, але не виключно, до:

органів державної реєстрації транспортних засобів;

органів державної реєстрації (Державного реєстру речових прав на нерухоме майно);

5) надсилає відповідні запити на отримання інформації, у тому числі, але не виключно:

з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо майна, за яким банк є ініціатором внесення записів про наявні обмеження та заборони (іпотека, застава рухомого майна, застава майнових прав тощо);

про кореспондентські рахунки банку, відкриті в банках на території України та за кордоном, про залишки коштів на таких рахунках;

6) здійснює заходи щодо перерахування залишків коштів на відкритий накопичувальний рахунок з рахунків банку, відкритих у банках на території України та за кордоном.

2. Фонд подає визначені законодавством документи для проведення державної реєстрації змін щодо органів управління та керівників банку в органах державної реєстрації, отримує відповідні витяги та виписки.

3. Фонд готує та подає документи для проведення відповідних реєстраційних дій щодо банку в органах державної влади тощо.

4. Фонд вчиняє дії щодо встановлення місцезнаходження документації банку, облікових регістрів та його електронних баз даних, у тому числі баз даних про вкладників банку.

5. Фонд за потреби та з метою забезпечення виведення неплатоспроможного банку з ринку подає до органів державної реєстрації визначені законодавством документи для проведення державної реєстрації відокремленого підрозділу банку на території, що підконтрольна органам державної влади України.

III. Особливості здійснення процедури приймання та розгляду вимог кредиторів до банку, формування реєстру акцептованих вимог кредиторів

1. Кредиторські вимоги подаються до Фонду у порядку та на умовах, визначених Законом, Положенням про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05 липня 2012 року N 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1581/21893 (зі змінами) (далі - Положення N 2).

У разі пропуску кредитором строку для заявлення кредиторських вимог така особа має право звернутися до суду відповідно до законодавства України.

2. Особа, яка заявляє до Фонду свої кредиторські вимоги щодо банку, окрім даних та документів, визначених законодавством, додатково додає нотаріально засвідчені копії документів, що підтверджують виникнення та існування зобов'язання банку перед такою особою (договір, виписки, квитанції, акти тощо).

Про потребу одночасного подання додаткових документів під час заявлення вимог кредиторів Фонд повідомляє в оголошенні про ліквідацію банку.

3. Розгляд вимог кредиторів, формування реєстру акцептованих вимог кредиторів відбуваються відповідно до положень, передбачених Законом та Положенням N 2, після отримання Фондом доступу до фінансово-господарських документів та облікових регістрів банку, які відображають стан розрахунків банку з клієнтами та контрагентами. Дати початку перебігу строків, визначених частинами другою, сьомою статті 49, частинами першою, четвертою статті 50 Закону, пунктом 2.10 глави 2, пунктом 4.14, абзацом 1 пункту 4.23 глави 4 розділу V Положення N 2, зазначаються у рішенні Фонду.

4. Фонд приймає вимогу кредитора щодо визначення суми заборгованості перед відповідним кредитором після здійснення перевірки достовірності даних вимог кредитора відповідно до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року N 3711, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за N 1104/30972.

IV. Особливості формування та складання переліку вкладників банку, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування

1. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про неможливість формування переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду в разі невідновлення бази даних про вкладників та встановлення даних про розміри залишків на рахунках вкладників банку.

2. У разі відновлення доступу до серверів автоматизованої банківської системи, бази даних про вкладників, інших документів та технічних засобів банку, необхідних для затвердження переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, формування переліку вкладників банку, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, вирішується шляхом прийняття відповідного рішення виконавчою дирекцією Фонду відповідно до Закону.

3. У разі делегування Фондом повноважень уповноваженій особі Фонду щодо формування та складання переліку вкладників банку, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, така особа повідомляє Фонд про прийняте рішення у строки, передбачені Законом для подання повного переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

V. Строки ліквідації банку

1. Строки процедури ліквідації, визначені частиною п'ятою статті 44 Закону, не застосовуються у разі неможливості здійснення процедури ліквідації банку через відсутність доступу до автоматизованої банківської системи, бази даних про вкладників та банківських документів.

2. Перебіг строків здійснення процедури ліквідації банку, визначених частиною п'ятою статті 44 Закону, розпочинається на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду, яке має бути прийняте протягом 30 днів з дня отримання Фондом / уповноваженою особою Фонду доступу до автоматизованої банківської системи, бази даних про вкладників та банківських документів, та за умов підтвердження справжності та повноти відомостей автоматизованої банківської системи. Водночас Фонд у своєму рішенні відповідно до Закону може визначити порядок і строки:

складення уповноваженою особою Фонду переліку рахунків вкладників банку та визначення розрахункових сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду, дату, станом на яку такі розрахунки сум відшкодування коштів за вкладами визначаються;

визначення суми заборгованості кожному кредитору, віднесення вимоги до певної черги погашення з дотриманням черговості, передбаченої статтею 52 Закону, дату, станом на яку такі суми заборгованості визначаються;

складання реєстру акцептованих вимог кредиторів;

здійснення інвентаризації та оцінки активів (майна) банку;

формування ліквідаційної маси банку.

 

Заступник начальника відділу
з питань європейської інтеграції
відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

І. Коноваленко

Опрос