Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления протоколов об административных правонарушениях Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции
Порядок, Приказ от 06.12.2019 № 159/19
действует с 17.01.2020

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

06.12.2019 р.

м. Київ

N 159/19

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 січня 2020 р. за N 14/34297

Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції

Відповідно до пунктів 5, 121 частини першої статті 12 Закону України "Про запобігання корупції", статей 18, 20 Закону України "Про політичні партії в Україні", статей 1724 - 1729, 18846, 21215, 21221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 02 жовтня 2019 року N 140-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09 червня 2016 року N 5 "Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 липня 2016 року за N 1019/29149 (зі змінами).

3. Управлінню правового забезпечення подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Т. в. о. Голови
Національного агентства

Н. Новак

 

ПОРЯДОК
оформлення протоколів про адміністративні правопорушення Національним агентством з питань запобігання корупції

I. Загальні положення

Цей Порядок встановлює процедуру оформлення уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство), визначеними відповідно до статті 13 Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон), протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 1).

II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

1. Підставами для складання протоколу про адміністративне правопорушення є:

1) вчинення службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище, зазначеною у примітці до статті 50 Закону, адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією:

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП));

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків (стаття 1725 КУпАП);

порушення вимог фінансового контролю (стаття 1726 КУпАП);

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 1727 КУпАП);

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (стаття 1728 КУпАП);

невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 1729 КУпАП);

2) невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі (стаття 18846 КУпАП);

3) порушення встановленого законом порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії, а так само порушення встановленого законом порядку надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму (стаття 21215 КУпАП);

4) порушення встановленого порядку або строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру або подання фінансового звіту, оформленого з порушенням встановлених вимог (стаття 21221 КУпАП).

2. У разі вчинення особою кількох адміністративних правопорушень протоколи про адміністративні правопорушення складаються окремо щодо кожного із вчинених правопорушень.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративні правопорушення складається на кожну особу окремо.

3. Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією (статті 1724 - 1729 КУпАП), а також правопорушень, передбачених статтями 21215, 21221 КУпАП, накладається протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення.

Адміністративне стягнення за правопорушення, передбачене статтею 18846 КУпАП, накладається не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

4. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи Національного агентства, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

нормативний акт, який передбачає відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі їх надання);

інші відомості, потрібні для вирішення справи.

5. Під час складення протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права й обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України, статтями 256, 268 КУпАП, повідомляється, що справу про адміністративне правопорушення буде розглянуто судом у строки, визначені статтею 277 КУпАП, про що робиться відмітка та ставиться підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від проставлення підпису про ознайомлення з правами й обов'язками у протоколі про адміністративне правопорушення робиться запис про це.

6. Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, пропонується надати по суті вчиненого адміністративного правопорушення письмове пояснення за її підписом. Пояснення може додаватися до протоколу про адміністративне правопорушення окремо, про що робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, згідно зі статтею 63 Конституції України не несе відповідальності за відмову давати пояснення щодо себе, членів своєї сім'ї чи близьких родичів.

7. Протокол про адміністративне правопорушення підписується особою, яка його склала, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. За наявності свідків і потерпілих протокол про адміністративне правопорушення може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться запис про це.

8. Протокол про адміністративне правопорушення складається на бланку Національного агентства.

9. Не допускаються закреслення, виправлення відомостей, що вносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол про адміністративне правопорушення підписано особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

10. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох примірниках, один з яких під підпис вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від отримання примірника протоколу про адміністративне правопорушення в ньому робиться відповідний запис.

III. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення та надсилання їх до суду

1. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1724 - 1729 КУпАП, разом з іншими матеріалами, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, у триденний строк з моменту його складення надсилається листом Національного агентства до місцевого загального суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

У разі вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, службовою особою, яка працює в апараті суду, протокол про адміністративне правопорушення разом з іншими матеріалами надсилається листом Національного агентства до суду вищої інстанції для визначення підсудності.

У супровідному листі до протоколу про адміністративне правопорушення висловлюється клопотання про направлення до Національного агентства копії судового рішення у справі.

2. Уповноважена особа Національного агентства, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, одночасно з направленням його до суду надсилає до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу про адміністративне правопорушення для розгляду питання щодо можливого відсторонення такої особи від виконання службових повноважень із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

3. У справі про адміністративне правопорушення (додаток 2) оформлюється титульний аркуш, на зворотному боці якого заповнюється опис документів, що містяться у ній.

Копія протоколу про адміністративне правопорушення та копії інших матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються уповноваженою особою Національного агентства в електронну справу про адміністративне правопорушення, яка зберігається у Національному агентстві протягом трьох років.

До електронної справи надалі додаються копії судових рішень у справі про адміністративне правопорушення, а також інші документи та матеріали, пов'язані з розглядом цієї справи в суді та виконанням судового рішення.

4. Для здійснення моніторингу за дотриманням законодавства з питань запобігання корупції Національне агентство веде облік виявлених адміністративних правопорушень, передбачених статтями 1724 - 1729, 18846, 21215, 21221 КУпАП.

5. Облік адміністративних правопорушень здійснюється шляхом заповнення інформаційної картки про адміністративне правопорушення (додаток 3), що заповнюється в електронному вигляді.

Забезпечення ведення обліку адміністративних правопорушень покладається на керівників самостійних структурних підрозділів Національного агентства, працівники яких є уповноваженими особами Національного агентства.

6. Показники інформаційної картки мають відповідати наявним матеріалам справи про адміністративне правопорушення, об'єктивно і достовірно відображати суть адміністративного правопорушення.

7. Відомості про прийняті судами рішення у справі про адміністративне правопорушення вносяться до інформаційної картки протягом одного робочого дня з дня отримання копії судового рішення у такій справі.

 

Керівник Управління
правового забезпечення

О. Перова

 

Протокол
про адміністративне правопорушення N ____

"___" ____________ 20__ року

_________________________
(місце складання протоколу)

______________________________________________________________________________________
(посада, власне ім'я, прізвище уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції)

склав(ла) цей протокол про те, що громадянин(ка) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження _______________________________________________________________________

місце проживання _____________________________________________________________________

номер телефону ________________________________________________________________________

місце роботи, посада ___________________________________________________________________

особу встановлено _____________________________________________________________________
                                                                                     (назва документа, серія, N, ким і коли виданий)

вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене статтею _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме:

______________________________________________________________________________________
(дата, місце вчинення і суть вчиненого адміністративного правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Свідки (за наявності):

1. _____________________________________________________       ___________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)                                                                (підпис)

2. _____________________________________________________       ___________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)                                                                (підпис)

Громадянину(ці) __________________________ роз'яснено його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Крім того, громадянину(ці) __________________________ роз'яснено, що згідно зі статтею 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення він (вона) має право подавати пояснення та зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього, а також викладати мотиви відмови від підписання протоколу.

Також громадянину(ці) __________________ роз'яснено зміст частини першої статті 63 Конституції України про те, що особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1724 - 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки за викликом судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути піддано приводу органом внутрішніх справ (Національною поліцією).

З правами та обов'язками, а також зі змістом цього протоколу ознайомлений(а) ________________________
        (підпис громадянина(ки))

Винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею ___________ Кодексу України про адміністративні правопорушення, визнав(ла) повністю (не визнав(ла)): ______________________
      (підпис громадянина(ки))

Пояснення і зауваження щодо змісту протоколу:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Мотиви відмови від підписання протоколу:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

До протоколу додаються:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________         ______________
    (посада уповноваженої особи Національного агентства з питань запобігання корупції, яка                             (підпис)
                                    склала протокол про адміністративне правопорушення)

Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення отримав(ла):

___________________              _________________      _______________________________________
                   (дата)                                                      (підпис)                                  (прізвище, ім'я, по батькові, громадянина(ки))

 

СПРАВА

про адміністративне правопорушення, вчинене _____________________________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

за частиною _____ статті _____ КУпАП.

Постанова від "___" ____________ 20__ року, серія _____________ N ______________

Зворотний бік

ОПИС
документів, що містяться у справі

N
з/п

Назви і реквізити документів

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

Опис складено:

 

____________      _____________________
         (посада),                     (власне ім'я, прізвище)

______________
(підпис)

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

I. Загальні дані про адміністративне правопорушення

1. ____________________________________________________________________________________
                                (найменування структурного підрозділу, відповідального за ведення адміністративної справи)

2. Адміністративно-територіальний регіон України вчинення правопорушення

 

 

 

3. Дата складання протоколу про адміністративне правопорушення

__.__.20__

4. Дата направлення протоколу до суду

__.__.20__

5. Дата прийняття рішення судом

__.__.20__

II. Відомості про адміністративне правопорушення

1. Дата вчинення правопорушення

__.__.20__

2. Місце вчинення правопорушення

___________________________________________________
__________________________________________________

3. Фабула правопорушення ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Кваліфікація правопорушення: стаття ___________________ КУпАП

 

 

III. Відомості про особу, яка вчинила адміністративне правопорушення

1. Прізвище _________________________________________

2. Ім'я ____________________________

3. По батькові __________________________________________________________________________

4. Найменування юридичної особи ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Посада _____________________________________________________________________________

6. Дата народження

__.__.20__

7. Місце проживання ___________________________________________________________________

IV. Розгляд та прийняття рішення за адміністративним правопорушенням

1. Уповноважена особа, яка склала протокол про
адміністративне правопорушення _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Дата складання протоколу про адміністративне правопорушення

__.__.20__

3. Дата вручення протоколу правопорушнику

__.__.20__

4. Дата направлення протоколу до суду

__.__.20__

5. Найменування суду ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Власне ім'я, прізвище судді, який розглядав справу _________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Дата прийняття рішення судом

__.__.20__

8. Прийняте рішення:
притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення

_______________________________________
_______________________________________

закрито провадження

 

звільнено від відповідальності

 

інше

 

 

Картку заповнив _______________________________________________________________________
                       (посада, власне ім'я, прізвище)

Достовірність і повноту відомостей перевірив керівник структурного підрозділу ______________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, власне ім'я, прізвище)

____________

Опрос