Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке принятия органами охраны государственной границы Государственной пограничной службы Украины решений о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства

МВД
Приказ от 26.11.2019 № 981
действует с 14.01.2020

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2019

м. Київ

N 981

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2020 р. за N 6/34289

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

Відповідно до пункту 4 статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України", статей 13, 14, 26, 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та статті 18 Закону України "Про національну безпеку України", з метою врегулювання окремих питань прийняття органами охорони державного кордону рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 грудня 2011 року N 946, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за N 1564/20302, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
прикордонної служби України

С. Дейнеко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

Л. Денисова

 

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства

1. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) якщо іноземець здійснив в'їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них з порушенням встановленого законодавством України порядку або вчинив спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду;";

доповнити пункт новими підпунктами "є", "ж" такого змісту:

"є) якщо іноземець не виконав рішення уповноваженого державного органу про заборону в'їзду в Україну;

ж) в інтересах забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні.";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Рішення про заборону в'їзду в Україну іноземцю приймається органом охорони державного кордону відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" строком на три роки.

Рішення про заборону в'їзду в Україну відповідно до частини другої статті 14 і частини першої статті 30 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" приймається строком на п'ять років стосовно іноземців:

1) які незаконно перетнули державний кордон України поза пунктами пропуску через державний кордон України;

2) стосовно яких адміністративним судом прийнято рішення про примусове видворення з України;

3) виявлених в пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України під час їх виїзду з України після закінчення терміну, визначеного для виконання ними рішення про примусове повернення.

Рішення про заборону в'їзду в Україну строком на десять років приймається відповідно до частини третьої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" стосовно іноземців, яких уповноваженою посадовою особою органу (підрозділу) охорони державного кордону притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 2031 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за умисне невиконання рішення уповноваженого державного органу про заборону в'їзду в Україну.".

2. У розділі III:

1) в абзаці одинадцятому пункту 3.2 цифри "2041, 2042" замінити цифрами "2031, 2041, 2042, 2044";

2) пункт 3.7 викласти в такій редакції:

"3.7. Строк заборони в'їзду в Україну особі обчислюється з дати затвердження постанови.

У разі одночасної наявності стосовно однієї і тієї самої особи декількох рішень про заборону в'їзду в Україну різних органів обчислення строку кожної з таких заборон здійснюється окремо.

У випадках, передбачених законом, строк заборони в'їзду в Україну додається до строку заборони в'їзду в Україну, який особа мала до цього. Таке додавання здійснюється з наступної доби після закінчення останнього дня попереднього строку заборони в'їзду в Україну. У випадках скасування в установленому законодавством порядку попереднього рішення про заборону в'їзду в Україну строк обчислення доданої заборони в'їзду змінюється та розпочинається з дати затвердження постанови про встановлення попередньої заборони в'їзду в Україну.".

3. У розділі IV:

1) назву розділу доповнити словами ", примусове видворення чи реадмісію";

2) пункт 4.1 після слів "примусового повернення" доповнити словами ", примусового видворення чи реадмісії";

3) у пункті 4.2 слова "по роботі з іноземцями та адміністративного провадження" замінити словами "адміністративно-юрисдикційної діяльності";

4) пункт 4.3 доповнити словами ", або в пункті пропуску на ділянці відповідальності іншого органу охорони державного кордону, з якого іноземець виїжджає".

4. У розділі V:

1) назву розділу доповнити словами ", чи в інтересах національної безпеки України";

2) пункт 5.1 після слова "іноземцям" доповнити словами "чи у випадках заборони в'їзду в інтересах національної безпеки України";

3) у пункті 5.2 слова "по роботі з іноземцями та адміністративного провадження" замінити словами "адміністративно-юрисдикційної діяльності";

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.4. Рішення про заборону в'їзду в Україну в інтересах забезпечення національної безпеки України у сфері безпеки державного кордону України та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні готується уповноваженою начальником органу охорони державного кордону посадовою особою.".

5. У пункті 6.2 розділу VI слова "по роботі з іноземцями та адміністративного провадження" замінити словами "адміністративно-юрисдикційної діяльності".

6. У розділі VIII:

1) в абзаці другому пункту 8.1 слова "ОКПП "Київ" замінити словами "органу охорони державного кордону центрального підпорядкування";

2) пункт 8.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі скасування іноземцю заборони в'їзду в Україну відповідно до цього пункту особа вважається такою, що не має заборони в'їзду в Україну та не порушила рішення про заборону в'їзду.";

3) пункт 8.4 викласти в такій редакції:

"8.4. Вилучення інформації з бази даних у випадках припинення обставин, які стали причиною для заборони особі в'їзду в Україну за поданням державного виконавця, здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.";

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

"8.5. Вилучення інформації з бази даних у випадках припинення обставин, передбачених підпунктом "ж" пункту 2.1 розділу II цієї Інструкції, здійснюється в порядку, що визначений підпунктом "а" пункту 8.3 цього розділу.".

 

Начальник Управління взаємодії
з Державною прикордонною
службою України Міністерства
внутрішніх справ України

С. Рябий

Опрос