Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку разработки проектной документации на строительство объектов

Министерство развития общин и территорий Украины
Приказ от 17.12.2019 № 314
действует с 09.01.2020

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2019

м. Київ

N 314

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2019 р. за N 1311/34282

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

Відповідно до Закону України від 17 жовтня 2019 року N 199-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва", Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" та абзацу п'ятнадцятого підпункту 15 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року N 850),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року N 45 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за N 651/19389 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року N 122), що додається.

2. Управлінню ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І. Б.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О. В.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Чаплінського Ю. М.

 

Міністр

А. Бабак

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

О. Мірошніченко

Т. в. о. Голови Державного
агентства з питань електронного
урядування України

В. Бакал

Міністр соціальної політики України

Ю. Соколовська

 

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів

1. Абзац чотирнадцятий пункту 1 доповнити словами ", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

2. Пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Проектна документація на будівництво об'єкта, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця.".

3. Підпункти 13.4, 13.5 пункту 13 викласти у такій редакції:

"13.4. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р генпроектувальник (проектувальник) передає замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальник - генпроектувальнику в п'ятьох примірниках та на електронних носіях або у вигляді електронних документів. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються умовами договору.

13.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво кількох однакових об'єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об'єктів, а для інших - у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсязі на кожен об'єкт.".

4. У підпункті 15.5 пункту 15:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами другим, третім;

в абзаці другому слова "нормативних документів", "нормативних документах" замінити словами "нормативних актів", "нормативних актах";

абзац третій після слів "спорудження яких здійснюється" доповнити словами "на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та".

5. Пункт 20 викласти у такій редакції:

"20. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об'єктів, крім випадків розроблення проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання, із зазначенням у пояснювальній записці до проекту будівництва особливостей оформлення проектної документації.".

 

Начальник Управління
ціноутворення, економіки та
договірних відносин у будівництві

І. Пономаренко

Опрос