Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства юстиции Украины

Минюст
Приказ от 26.12.2019 № 4209/5
действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.12.2019 р.

м. Київ

N 4209/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2019 р. за N 1294/34265

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, з метою забезпечення належної реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян не пізніше 31 грудня 2019 року вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

3. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

 

Міністр

Д. Малюська

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5):

1) у розділі II:

у главі 1:

перше речення абзацу другого пункту 3 доповнити словами ", крім випадків, передбачених цими Правилами";

у пункті 4:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану обов'язково перевіряє в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відомості про акти цивільного стану, необхідні для проведення відповідної державної реєстрації. Якщо такі відомості в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відсутні, працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану уточнює їх у заявника, у тому числі за допомогою електронних засобів телекомунікації.";

після абзацу другого доповнити новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"У разі якщо відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян про персональні дані особи не відповідають даним, зазначеним у заяві, посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану уточнює їх на відповідність даним паперового носія відповідного актового запису та паспорта або паспортного документа такої особи і за можливості вживає заходів щодо внесення змін до відомостей Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, встановленому пунктом 4.5 розділу IV Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (далі - Інструкція з ведення Реєстру).

У разі якщо відомості про персональні дані особи, зазначені у заяві та її паспорті або паспортному документі, не відповідають даним паперового носія актового запису цивільного стану, для проведення державної реєстрації актів цивільного стану використовуються відомості заяви та паспорта або паспортного документа цієї особи, а заявнику роз'яснюється порядок унесення змін до актових записів цивільного стану.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

у главі 2:

абзац другий пункту 1 після слів "порядку проведення" доповнити словом "відповідної";

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Адміністратор центру надання адміністративних послуг формує та реєструє заяву про державну реєстрацію актів цивільного стану за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, крім випадків, передбачених цими Правилами, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.";

в абзаці четвертому пункту 8 слова "оформлене ним свідоцтво чи письмову відмову в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану або висновок про надання дозволу на зміну імені чи про відмову у зміні імені" замінити словами "оформлений ним документ";

2) у розділі III:

у главі 1:

в абзаці другому пункту 3 слова ", якщо із заявою про державну реєстрацію народження ця особа одночасно подає заяву про визнання батьківства" виключити;

абзац другий пункту 4 доповнити словами ", крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. Державна реєстрація народження проводиться за заявою про державну реєстрацію народження батьків дитини чи одного з них, а в разі смерті батьків або в разі, якщо вони з інших причин не можуть зареєструвати народження, - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому народилась дитина або в якому наразі перебуває (далі - інша особа).

Заява формується за допомогою програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо батьки або один з них бажає отримати послуги, передбачені Порядком надання комплексної послуги "єМалятко", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року N 691 (далі - комплексна послуга "єМалятко"), заява формується за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Заява про державну реєстрацію народження містить такі відомості:

а) відомості про дитину:

прізвище;

власне ім'я;

по батькові (за наявності);

стать;

дата народження;

місце народження (найменування адміністративно-територіальної одиниці);

кількість дітей, що народились;

живонароджена чи мертвонароджена;

яка за рахунком дитина народилася у матері, включаючи новонароджену (враховуючи померлих і не враховуючи мертвонароджених);

відомості про документ, що підтверджує факт народження дитини:

назва документа;

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ;

б) відомості про матір:

прізвище;

власне ім'я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

зареєстроване місце проживання (за наявності);

реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

в) відомості про батька:

прізвище;

власне ім'я;

по батькові (за наявності);

дата народження;

громадянство;

зареєстроване місце проживання (за наявності);

реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Відомості про дату народження, зареєстроване місце проживання, реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначаються у разі державної реєстрації народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

г) відомості про перебування батьків у шлюбі між собою:

місце й дата його державної реєстрації;

ґ) відомості про спосіб отримання свідоцтва про народження та у випадках, передбачених цими Правилами, витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян:

особисто:

в органі державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;

у закладі охорони здоров'я за місцем подання заяви;

у центрі надання адміністративних послуг, що забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, які надаються органом державної реєстрації актів цивільного стану, що провів державну реєстрацію народження;

рекомендованим листом за рахунок отримувача:

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері;

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання батька.

Обирається один із способів, передбачених цим підпунктом.

Підписання заяви про державну реєстрацію народження батьками, які не перебувають у шлюбі, є їх спільною заявою про визнання батьківства.

У разі подання заяви про державну реєстрацію народження іншою особою додатково зазначаються відомості про заявника:

прізвище;

власне ім'я;

по батькові (за наявності);

реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу:

назва документа;

серія документа (за наявності);

номер документа;

дата видачі документа;

уповноважений суб'єкт, що видав документ;

строк дії документа (за наявності).

У разі подання заяви про державну реєстрацію народження дитини з одночасним отриманням послуг, передбачених комплексною послугою "єМалятко", додатково зазначаються:

відомості про послуги, що бажають отримати батьки чи один із них:

внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

реєстрація місця проживання дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів;

видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї.

Обирається одна, декілька або усі послуги;

спосіб інформування про результати надання послуг:

sms-повідомлення;

повідомлення на адресу електронної пошти.

Обирається один із способів отримання повідомлення з обов'язковим зазначенням номера мобільного телефону чи адреси електронної пошти.

У разі обрання послуги "реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків", якщо один з батьків є іноземцем, обирається громадянство дитини за громадянством одного з батьків та адреса проживання дитини за умови різного зареєстрованого місця проживання матері та батька.

У разі обрання послуги "реєстрація місця проживання дитини", якщо зареєстроване місце проживання матері та батька різне, обирається адреса зареєстрованого місця проживання одного із батьків. Підписання заяви про державну реєстрацію народження батьками є їх згодою на реєстрацію місця проживання дитини за адресою зареєстрованого місця проживання одного із батьків. Якщо заяву подає один з батьків, зазначаються відомості про наявність письмової згоди іншого з батьків.

У разі обрання послуг "призначення допомоги при народженні дитини", "призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях" додатково зазначаються:

відомості про отримувача допомоги:

мати;

батько;

відомості про спосіб отримання допомоги:

відділення національного оператора поштового зв'язку (повне найменування та індекс відділення);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) або особовий рахунок в банку (повне найменування банку, його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ та МФО).

Обирається один із способів отримання допомоги.

У разі обрання послуги "видача посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї" додатково зазначаються:

відомості про вид посвідчення:

посвідчення батьків багатодітної сім'ї;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

Обирається один або обидва види посвідчень;

відомості про отримувача посвідчення дитини з багатодітної сім'ї (зазначаються у разі обрання виду посвідчення дитини з багатодітної сім'ї):

прізвище;

власне ім'я;

по батькові (за наявності);

відомості про спосіб отримання посвідчення:

особисто:

за місцем оформлення посвідчення;

у центрі надання адміністративних послуг (повне найменування та місцезнаходження);

рекомендованим листом за рахунок отримувача (крім випадку, коли фотокартки батьків та дітей старше 6 років надаються під час отримання посвідчення):

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання матері;

на поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання батька.

Обирається один із способів отримання посвідчення.

Державна реєстрація народження може проводитися за заявою, поданою в електронній формі батьком або матір'ю дитини, яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису, електронної системи ідентифікації "Bank ID" чи засобу ідентифікації особи, який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника.

У разі подання заяви та документів, необхідних для надання комплексної послуги "єМалятко" у закладі охорони здоров'я, в якому народилася дитина, уповноважена особа такого закладу на підставі документів, визначених пунктом 3 глави 1 розділу II цих Правил, встановлює особу заявника, роз'яснює умови та порядок надання такої послуги, приймає необхідні для цього документи та здійснює інші дії, передбачені цими Правилами.

Сформована посадовою або уповноваженою особою за допомогою програмних засобів Державного реєстру актів цивільного стану громадян або Єдиного державного веб-порталу електронних послуг заява роздруковується та за умови відсутності зауважень до зазначених у ній відомостей підписується заявником.

Заява, сформована за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, після її підписання заявником реєструється у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Уповноважена особа закладу охорони здоров'я згідно з умовами меморандуму про співробітництво забезпечує передання документів, необхідних для державної реєстрації народження та надання комплексної послуги "єМалятко", до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на розгляд та зберігання.

У разі виявлення технічної помилки у відомостях, зазначених у заяві, посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє заявника, у тому числі за допомогою електронних засобів телекомунікації, про припинення розгляду та необхідність формування нової заяви.

У разі якщо заяву про державну реєстрацію народження подано в електронній формі, у центрі надання адміністративних послуг або у закладі охорони здоров'я актовий запис про народження складається без присутності заявника. Про особливості проведення такої державної реєстрації народження проставляється відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про народження.

Державну реєстрацію народження на підставі рішення суду про встановлення факту народження на тимчасово окупованій території України проводить відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення суду в день надходження копії такого рішення або будь-який відділ державної реєстрації актів цивільного стану в день її пред'явлення заявником.

Батьки зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

У разі невиконання цього обов'язку в установлений строк у графі "Для відміток" актового запису про народження зазначаються поважні причини пропуску місячного строку або реквізити протоколу про адміністративне правопорушення.

Державну реєстрацію мертвонароджених дітей і дітей, які померли на першому тижні життя, проводить заклад охорони здоров'я, який надавав медичну допомогу матері під час пологів або в якому померла новонароджена дитина, та судово-медична установа (якщо факт смерті встановлено поза закладом охорони здоров'я).

Заклад охорони здоров'я при мертвонародженні, народженні та смерті дитини, померлої на першому тижні життя, та судово-медична установа зобов'язані звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про державну реєстрацію не пізніше трьох днів.

Повідомлення органів державної реєстрації актів цивільного стану про мертвонародження, про народження та смерть дитини, яка померла на першому тижні життя, покладається на головного лікаря (керівника) закладу охорони здоров'я, де перебувала мати під час пологів або померла новонароджена дитина; на заклад охорони здоров'я, лікарі якого надавали медичну допомогу під час пологів удома або установили смерть новонародженої дитини вдома; на керівника бюро судово-медичної експертизи - у разі встановлення факту смерті дитини поза закладом охорони здоров'я (на вулиці, удома, коли медичного нагляду не було, та в іншому місці).

Державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника, а в разі подання заяви в електронній формі - у день її надходження або не пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану.";

у пункті 12:

в абзаці першому слово "подаються" замінити словом "пред'являються";

абзац другий підпункту "а" виключити;

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави.";

у пункті 15:

слова та цифру "заявою матері та батька дитини про визнання батьківства (додаток 2)" замінити словами "спільною заявою батьків про державну реєстрацію народження";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини про визнання батьківства (додаток 2), поданою через представника, повноваження якого мають бути засвідчені нотаріально, або надісланою поштою за умови її нотаріального посвідчення.

В актовому записі про народження у графі "Для відміток" робиться відмітка про подання батьком (матір'ю) дитини заяви про визнання батьківства через представника або шляхом надіслання її поштою та зазначаються дані нотаріуса (прізвище, ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата й за яким реєстровим номером засвідчено справжність підпису батька (матері) дитини на заяві та посвідчено довіреність, дані представника (прізвище, власне ім'я, по батькові, місце проживання).";

абзаци третій - п'ятий пункту 17 виключити;

у пункті 18:

в абзаці першому слова та цифри "відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (додаток 4)" виключити;

в абзаці третьому слова та цифри "відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України" виключити;

у пункті 19:

в абзаці першому слова та цифри "заяви матері та батька дитини про визнання батьківства. У цьому разі державна реєстрація народження проводиться у порядку, передбаченому абзацом четвертим пункту 17 цієї глави" замінити словами "спільної заяви батьків про державну реєстрацію народження";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 15 цієї глави.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

абзац третій доповнити словами ", крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності";

у пункті 20:

в абзаці другому:

у першому реченні слова "заяви матері та батька дитини про визнання батьківства" замінити словами "спільної заяви батьків про державну реєстрацію народження";

друге речення виключити;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 15 цієї глави.".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

абзац четвертий доповнити словами ", крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності";

в абзаці сьомому слова "заявою матері та батька дитини про визнання батьківства" замінити словами "спільною заявою батьків про державну реєстрацію народження";

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом восьмим такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 15 цієї глави.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

в абзаці десятому слова "заяви матері та батька дитини про визнання батьківства" замінити словами "спільної заяви батьків про державну реєстрацію народження";

після абзацу десятого доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"У разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків або іншою особою походження дитини від батька визначається у порядку, передбаченому абзацом другим пункту 15 цієї глави.".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

пункт 21 викласти у такій редакції:

"21. Якщо батьки мають спільне прізвище, це прізвище присвоюється і дітям.

У разі різних прізвищ за згодою батьків, що підтверджується спільною заявою про державну реєстрацію народження, дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток" актового запису про народження, який засвідчується підписами обох батьків, крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності.

У разі присвоєння дитині подвійного прізвища батьки зазначають у заяві про державну реєстрацію народження, з якого прізвища (батька чи матері) має починатись прізвище дитини.

У разі якщо мати та/або батько дитини не можуть подати спільну заяву про державну реєстрацію народження, її та/або його письмова згода про присвоєння прізвища дитині, справжність підпису на якій має бути нотаріально посвідчено, може бути подана через представника, повноваження якого мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності.

За відсутності згоди дитині присвоюється прізвище на підставі рішення органу опіки та піклування або суду.";

абзац третій пункту 22 доповнити словами ", крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності";

друге, четверте речення абзацу першого пункту 23 доповнити словами ", крім випадків, коли відповідно до цих Правил проведення такої реєстрації здійснюється без їх присутності";

у пункті 27:

абзац перший викласти у такій редакції:

"27. У разі державної реєстрації народження дитини на підставі заяви, що містить відомості про надання комплексної послуги "єМалятко", та заяви, поданої в електронній формі, свідоцтво про народження та у випадках, передбачених цими Правилами, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян оформлюються в день державної реєстрації народження та надаються у спосіб, обраний у заяві про державну реєстрацію народження дитини.";

в абзаці другому слова "кому воно видано, яка скріплюється підписом батька або матері" замінити словами "обраний спосіб його надання";

3) у додатках до Правил:

додаток 1-1 виключити;

додаток 2 викласти в новій редакції, що додається;

додаток 4 виключити.

У зв'язку з цим додатки 5 - 30 вважати відповідно додатками 4 - 29.

У тексті посилання на додатки 5 - 30 замінити посиланнями відповідно на додатки 4 - 29.

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року N 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі змінами):

1) у пункті 2.2.2 глави 2.2 розділу II:

підпункт "в" після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;

підпункт "г" після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) у додатках до Інструкції:

додаток 1 після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцять перший вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять третім;

додаток 2 після абзацу двадцять першого доповнити новими абзацами двадцять другим, двадцять третім такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять другим;

у додатку 15:

після абзацу двадцять п'ятого доповнити новими абзацами двадцять шостим, двадцять сьомим такого змісту:

"унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять шостий - п'ятдесят сьомий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - п'ятдесят дев'ятим;

після абзацу тридцять сьомого доповнити новим абзацом тридцять восьмим такого змісту:

"реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);".

У зв'язку з цим абзаци тридцять восьмий - п'ятдесят дев'ятий вважати відповідно абзацами тридцять дев'ятим - шістдесятим.

 

Директор Департаменту
приватного права

О. Ференс

 

 

До ___________________________________________
           (назва органу державної реєстрації актів цивільного стану)
від ___________________________________________
          (прізвища, власні імена, по батькові батьків (одного з них))
______________________________________________

ЗАЯВА
матері та батька дитини про визнання батьківства*

Я, ____________________________________________________________________________, визнаю
(прізвище, власне ім'я, по батькові)

себе батьком __________________________________________________________________________,
                 (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)

який(а) народився(лась) _________________________________________________________________
                                                        (число, місяць, рік)
у ____________________________________________________________________________________.
(прізвище, власне ім'я, по батькові матері)

Я, ______________________________________________________________________________, мати
                           (прізвище, власне ім'я, по батькові на момент державної реєстрації народження дитини)

_______________________________________________________________________ підтверджую, що
                                         (прізвище, власне ім'я, по батькові дитини)

_____________________________________________________________________ є його (її) батьком.
                                            (прізвище, власне ім'я, по батькові)

Відповідно до статті 126 Сімейного кодексу України прошу (просимо) внести відомості про батька до актового запису про народження нашої дитини, по батькові дитини прошу (просимо) зазначити власне ім'я батька __________, присвоїти їй прізвище батька ________________________________, виправити дошлюбне прізвище матері з _________________________________________ на шлюбне прізвище __________________________________, що обране під час державної реєстрації шлюбу з батьком дитини, та видати свідоцтво про народження дитини.

 

Місце реєстраційного
штампа (відмітки)

Про себе повідомляю(ємо)*:

 

ДАНІ

БАТЬКО

МАТИ

1. Прізвище

 

 

2. Власне ім'я

 

 

3. По батькові (за наявності)

 

 

4. Дата народження

 

 

5. Громадянство

 

 

6. Зареєстроване місце проживання (за наявності)

 

 

7. Реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу (назва, серія (за наявності), номер, коли і яким органом виданий, строк дії (за наявності))

 

 

8. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

 

 

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

 

 

10. Місце й дата державної реєстрації шлюбу (якщо батьки дитини перебувають у шлюбі)

 

 

До заяви додаємо:

________________________________________________________________________
                                                                        (перелік документів)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Підписи батьків:

Батько _________________________

__________________________
               (число, місяць, рік)

Мати ________________________

____________
* Заповнюється батьками (або одним із них), які не можуть бути присутні під час державної реєстрації народження.

____________

Опрос