Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 24 апреля 2015 года N 80

Министерство развития общин и территорий Украины
Приказ от 08.10.2019 № 234
действует с 28.12.2019

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2019

м. Київ

N 234

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 грудня 2019 р. за N 1243/34214

Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80

Відповідно до пунктів 3, 5, 9 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, та з метою ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку";

2) абзац четвертий пункту 1 викласти у такій редакції:

"Перелік документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та для оцінки відповідності проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196;";

3) у пункті 2:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"в оголошенні зазначаються пріоритетні технічні завдання на інвестиційні програми і проекти, розроблені на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку, на які оголошується конкурс у відповідному році;".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

абзац четвертий після слів "і проектів регіонального розвитку" доповнити словами "та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

абзац п'ятий після слів "(далі - проекти)" доповнити словами ", та оцінки відповідності вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету";

після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим такого змісту:

"оцінку проектів "Всеукраїнського громадського бюджету" на відповідність вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, здійснюють члени регіональної комісії;

до рейтингового списку проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" включаються проекти за результатами електронного голосування та проекти, що відповідають Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

"оцінювальний лист проектів, що пройшли попередній конкурсний відбір та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, а також рейтингові списки проектів, складені окремо за кожним технічним завданням на інвестиційні програми і проекти, розробленим на виконання стратегічних цілей регіональної стратегії розвитку відповідно до плану заходів з її реалізації, затвердженого в установленому законодавством порядку, загальний рейтинговий список проектів, а також рейтинговий список проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу, що утворив регіональну комісію, та офіційному веб-сайті Мінрегіону у п'ятиденний строк. Голова регіональної комісії забезпечує своєчасне оприлюднення відповідної інформації;".

2. Форму технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджену наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, викласти у новій редакції, що додається.

3. Форму інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затверджену наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, викласти у новій редакції, що додається.

4. Затвердити Зміни до Переліку документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, що додаються.

5. Затвердити Зміни до Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року N 80 "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за N 488/26933, що додаються.

6. Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н.) разом з Юридичним департаментом (Чепелюк О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

А. Бабак

ПОГОДЖЕНО:

 

Виконавчий директор Всеукраїнської
Асоціації органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

О. В. Слобожан

 

ФОРМА
технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Номер технічного завдання

 

2. Назва технічного завдання

 

3. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає технічне завдання

 

4. Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає технічне завдання

 

5. Територія, на яку матиме вплив реалізація проектів за технічним завданням

 

6. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано технічне завдання

 

7. Очікувані кількісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання

 

8. Очікувані якісні результати від реалізації проектів на виконання технічного завдання

 

9. Основні заходи технічного завдання

 

10. Обсяг фінансування технічного завдання, тис. грн*:

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

Усього

державний бюджет:

 

 

 

 

 

державний фонд регіонального розвитку

 

 

 

 

 

інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

 

місцевий бюджет

 

 

 

 

 

інші джерела (зазначити)

 

 

 

 

 

11. Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

Загальний обсяг технічного завдання не може перевищувати двох сторінок.

____________
* Заповнюється відповідно до встановлених термінів у стратегіях розвитку регіонів.

 

Директор Департаменту
впровадження пріоритетних
проектів регіонального розвитку

Н. Бондарчук

 

ФОРМА
інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

I. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - проект)

 

Код адміністративно-територіальної одиниці з класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, де здійснюється реалізація проекту

 

Заявник (найменування центрального / місцевого органу виконавчої влади, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / органу місцевого самоврядування / агенції регіонального розвитку)

 

Номер та назва технічного завдання, на виконання якого реалізовується проект

 

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку, якому відповідає проект

 

Номер і назва завдання з відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Період реалізації проекту (з (місяць, рік) до (місяць, рік))

 

Загальна кошторисна вартість проекту, тис. грн

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Обсяг співфінансування проекту з інших джерел (зазначити), тис. грн

1 рік

2 рік

3 рік

Разом

 

 

 

 

Назва регіону, в якому реалізовується проект

 

Назва району, в якому реалізовується проект

 

Прізвище, ім'я, по батькові керівника заявника

 

Телефон, e-mail заявника

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної за реалізацію проекту особи

 

Телефон, e-mail відповідальної за реалізацію проекту особи

 

II. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

I.

Реєстраційна картка проекту

стор.

II.

Зміст проекту

стор.

III.

Проект

стор.

1.

Анотація проекту

стор.

2.

Детальний опис проекту

стор.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

стор.

2.2.

Мета і завдання проекту

стор.

2.3.

Основні заходи проекту

стор.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

стор.

2.5.

Кількісні та якісні показники результативності проекту

стор.

2.6.

Інновації проекту

стор.

IV.

Бюджет проекту

стор.

1.

Загальний бюджет проекту

стор.

2.

Розклад бюджету за статтями видатків

стор.

3.

Очікувані джерела фінансування

стор.

4.

Розрахунок вартості проекту

стор.

V.

Додатки

стор.

III. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту.

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект.

2.2. Мета і завдання проекту.

2.3. Основні заходи проекту.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

2.5. Кількісні та якісні показники результативності проекту.

2.6. Інновації проекту.

(загальний обсяг опису проекту не може перевищувати 14 сторінок)

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Заходи, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у другому бюджетному році

у третьому бюджетному році

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

Статті видатків

Загальна сума
(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у другому бюджетному році

у третьому бюджетному році

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

ДФРР

місцевий бюджет

інші джерела

1. Видатки споживання:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Джерела фінансування

Сума
(тис. грн)

Частка загального обсягу фінансування проекту, %

1. Фінансування з ДФРР

 

 

2. Фінансування з місцевого бюджету

 

 

3. Фінансування за рахунок інших джерел (зазначити)

 

 

Загальний обсяг фінансування

 

 

4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ПРОЕКТУ

Документи щодо підтвердження вартості проекту.

V. ДОДАТКИ

Зазначається додаткова інформація (за потреби).

 

Директор Департаменту
впровадження пріоритетних
проектів регіонального розвитку

Н. Бондарчук

 

ЗМІНИ
до Переліку документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1. Заголовок Переліку викласти у такій редакції:

"Перелік документів, які подаються регіональній комісії для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та для оцінки відповідності проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету" вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196".

2. Після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Для проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подаються:

рейтинговий список проектів "Всеукраїнського громадського бюджету" за результатами електронного голосування;

висновок органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проекту - переможця "Всеукраїнського громадського бюджету", щодо відповідності проекту вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, та спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проекту (для проектів, ініціатором подання яких є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації);

копія рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування проектів з місцевого бюджету, завірена в установленому порядку, або гарантійний лист органу місцевого самоврядування (спільний гарантійний лист у разі співфінансування проектів з різних місцевих бюджетів) про те, що співфінансування проектів з місцевого бюджету буде передбачено;

для проектів будівництва (за наявності) - копії документів, зазначених у пункті 1 цього Переліку;

для інших проектів та для проектів будівництва, які на час подання документів не мають зазначених у пункті 1 цього Переліку документів, - орієнтовний розрахунок, що підтверджує вартість проекту.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 7.

3. Пункт 7 після слів "та у пунктах" доповнити цифрами "41,".

 

Директор Департаменту
впровадження пріоритетних
проектів регіонального розвитку

Н. Бондарчук

 

ЗМІНИ
до Переліку документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

1) Пункт 3 після слів "державних адміністрацій" доповнити словами "та оцінки відповідності вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

2) Пункт 5 після слів "загальний рейтинговий список" доповнити словами "інвестиційних програм і проектів, а також загальний рейтинговий список проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

3) Після пункту 9 доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

"10. Для проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подаються:

рейтинговий список проектів "Всеукраїнського громадського бюджету" за результатами електронного голосування;

висновок органу місцевого самоврядування, на території якого планується реалізація проекту - переможця "Всеукраїнського громадського бюджету", щодо відповідності проекту вимогам Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету", що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 196, та спроможності відповідного органу місцевого самоврядування його реалізувати разом з інформацією щодо згоди такого органу бути заявником проекту (для проектів, ініціатором подання яких є громадяни України віком від 18 років, наукові установи та громадські організації);

копія рішення органу місцевого самоврядування про співфінансування проектів з місцевого бюджету, завірена в установленому порядку, або гарантійний лист органу місцевого самоврядування (спільний гарантійний лист у разі співфінансування проектів з різних місцевих бюджетів) про те, що співфінансування проектів з місцевого бюджету буде передбачено;

для проектів будівництва (за наявності) - копії документів, зазначених у пункті 1 цього Переліку;

для інших проектів та для проектів будівництва, які на час подання документів не мають зазначених у пункті 1 цього Переліку документів, - орієнтовний розрахунок, що підтверджує вартість проекту.".

У зв'язку з цим пункти 10 - 13 вважати відповідно пунктами 11 - 14.

4) Пункт 13 після слів "у пунктах" доповнити цифрами "41,".

5) У пункті 14 після слів "Узагальнений перелік" слово "проектів" замінити словами "інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

 

Директор Департаменту
впровадження пріоритетних
проектів регіонального розвитку

Н. Бондарчук

Опрос