Идет загрузка документа (238 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о комиссии Минэкономики для предоставления государственной поддержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры (рыбоводства) и форм соответствующих документов

Министерство развития экономики; торговли и сельского хозяйства Украины
Положение, Форма, Уведомление, Приказ, Реестр от 28.11.2019 № 449
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2019

м. Київ

N 449

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2019 р. за N 1194/34165

Про затвердження Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
 від 7 липня 2020 року N 1287)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року N 829 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади", пунктів 5, 9, 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва);

2) форму заявки для отримання компенсації відсотків;

3) форму заявки для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

4) форму заявки для отримання дотації за утримання корів;

5) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

6) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

7) форму заявки для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

8) форму повідомлення для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

9) форму журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб;

10) форму журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, набутий шляхом переміщення від інших власників;

11) форму реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

12) форму реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

13) форму реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками тварин та яким нарахована дотація за утримання корів;

14) форму відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб;

15) форму відомості фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників;

16) форму реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

17) форму реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;

18) форму реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна;

19) форму загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків;

20) форму загального реєстру суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;

21) форму зведеної відомості про нарахування сум дотацій за молодняк;

22) форму інформації від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована;

23) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована;

24) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована;

25) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована;

26) форму інформації від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована;

27) форму інформації від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована;

28) форму відомості для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;

29) форму інформації від суб'єкта господарювання про створення робочих місць.

2. Утворити комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва).

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 березня 2018 року N 148 "Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) та форм відповідних документів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 року за N 374/31826.

4. Департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

Т. Милованов

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) (далі - Комісія) суб'єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва та/або аквакультури (рибництва) за такими напрямами (далі - заявники):

дотація за утримання корів;

часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

часткове відшкодування вартості тваринницьких об'єктів;

часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, цим Положенням та іншими актами законодавства України.

3. Комісія є постійно діючим органом.

4. Головними завданнями Комісії є:

1) визначення на підставі поданих заявниками документів:

обсягу дотації за утримання корів за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

кількості племінних тварин, сперми та ембріонів, вартість яких буде частково відшкодована, і розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання, який є юридичною особою;

розміру часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання;

2) прийняття рішення про включення заявників до:

реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;

реєстру суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

реєстру суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;

реєстру сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна (далі - реєстри).

5. Склад Комісії затверджується наказом Мінекономіки. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Мінекономіки, інших державних органів та громадських організацій за погодженням з їх керівниками у кількості не менше п'яти осіб.

6. Комісію очолює голова, який організовує її роботу, розподіляє обов'язки між членами Комісії та проводить засідання. За відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови, за його відсутності за рішенням Комісії - один з її членів.

7. Підготовка матеріалів до розгляду Комісією, а також ведення діловодства за кожним із напрямів державної підтримки покладаються на відповідного секретаря Комісії, а за його відсутності - на одного з її членів за призначенням голови Комісії.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комісії (за відсутності голови Комісії) для розгляду поданих документів, визначення обсягу дотації або розміру часткового відшкодування та прийняття рішення про включення суб'єктів господарювання до відповідного реєстру.

9. Комісія розглядає заявки та документи, що додаються до них, які надійшли для отримання дотації за утримання корів до 01 травня (станом на 01 січня) та до 01 жовтня (станом на 01 липня); для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів - до 05 серпня та до 05 листопада (у 2019 році - до 15 грудня); для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів - до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня; для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна - до 05 травня, до 05 вересня та до 05 грудня.

10. Заявки та документи, що додаються до них, реєструються, розглядаються та зберігаються протягом трьох років.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються суб'єкту господарювання у п'ятиденний строк після їх подання із зазначенням причини повернення.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

11. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

12. Засідання Комісії є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її членів.

13. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують усі члени Комісії, присутні на засіданні. Член Комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.

14. Комісія за результатами розгляду поданих документів визначає обсяг дотації або розмір часткового відшкодування за кожним суб'єктом господарювання з урахуванням вимог Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107, у межах обсягу відкритих асигнувань та формує:

до 15 травня та до 15 жовтня реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками корів та яким нарахована дотація за утримання корів;

до 15 серпня та до 15 листопада (у 2019 році - до 20 грудня) реєстр суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;

до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів;

до 15 травня, до 15 вересня та до 15 грудня реєстр сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

 

Голові правління банківської установи
_____________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації відсотків

у 20__ році

у ___________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                                     (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                            (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за банківськими кредитами, залученими для покриття витрат, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво), за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне ________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ________________ E-mail __________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) ________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________

Телефон ________________________ Факс ________________ E-mail __________________________

5. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) __________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків
_____________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту _________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з _______________________ до ____________________________
                                                                                                (число, місяць, рік)                                          (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, грн __________________________________________________________________

12. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів для покриття виробничих витрат та витрат капітального характеру, пов'язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура (рибництво) (на ___ арк.);

  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на ___ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (на ___ арк.);

  згода щодо надання Мінекономіки інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), та з умовами отримання компенсації відсотків ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Голові правління банківської установи
_____________________________

ЗАЯВКА
для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

у 20___ році

у ___________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                                    (найменування кредитора)

Прошу розглянути документи ____________________________________________________________
                                                                                                       (повне найменування позичальника)
для отримання часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в частині витрат, профінансованих без урахування податку на додану вартість за рахунок банківських кредитів за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс __________________ E-mail _______________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) _______________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) ______________________________________

Телефон _________________________ Факс __________________ E-mail _______________________

5. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) _________________________________

8. Номер поточного рахунку, на який спрямовуватиметься компенсація відсотків
_____________________________________________________________________________________

9. Цільове призначення кредиту _________________________________________________________

10. Термін дії кредитного договору з _________________________ по _________________________
                                                                                                     (число, місяць, рік)                                        (число, місяць, рік)

11. Сума кредиту, грн __________________________________________________________________

12. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ______ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  документи, що підтверджують використання кредитних коштів, залучених для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м'яса) та/або побічних продуктів тваринного походження, що належать до II та III категорій, у тому числі вартості обладнання згідно з проектно-кошторисною документацією, відповідно до умов кредитного договору (на ___ арк.);

  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на ___ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (на ___ арк.);

  згода щодо надання Мінекономіки інформації про суб'єкта господарювання, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), та з умовами отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки тваринництва,
зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

ЗАЯВКА
для отримання дотації за утримання корів

Прошу розглянути документи для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів молочного, молочно-м'ясного та м'ясного напряму продуктивності за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Поголів'я корів станом на 01 січня/01 липня*: _____________________________________________
                                                                                                                                                      (кількість корів)

Відомості про суб'єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне ______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _______________________________________________________________

2. Місцезнаходження _________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності ___________________________________________
                                                                                                                                                   (поштовий індекс, адреса)

Телефон __________________ Факс ____________________ E-mail ___________________________

4. Форма власності __________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ____________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________________________

7. Банківські реквізити ________________________________________________________________

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 01 січня та 01 липня поточного року з підтвердженням про прийняття органом державної статистичної служби (на ___ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається дата на момент подання.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки тваринництва,
зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

Прошу розглянути документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1.
_____________________________________________________________________________________

2.
_____________________________________________________________________________________

3.
_____________________________________________________________________________________

Відомості про суб'єкт господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _______________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності ____________________________________________
                                                                                                                 (поштовий індекс, адреса)

Телефон ____________________ Факс __________________ E-mail ___________________________

4. Форма власності ___________________________________________________________________

5. Види діяльності за КВЕД ____________________________________________________________

6. Код згідно з ЄДРПОУ _______________________________________________________________

7. Банківські реквізити _________________________________________________________________

8. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом _____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (на ___ арк.);

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на ___ арк.);

  засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, копії відповідних платіжних документів, а також видаткових накладних, рахунків на оплату, договорів купівлі-продажу худоби (на ___ арк.);

  копія акта про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені в режимі імпорту), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою (на ___ арк.);

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів) (на ___ арк.);

  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на ___ арк.);

  копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою (на ___ арк.);

  довідка про плідну пересадку ембріонів, видана підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, - для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби (на ___ арк.);

  відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів'я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми N 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку), засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, - для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв (на ___ арк.);

  письмове зобов'язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів'я станом на 01 січня двох наступних років - для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин (на ___ арк.).

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту, копії:

  відповідного контракту (на ___ арк.);

  рахунка-фактури (інвойса), платіжних документів, сертифікатів (на ___ арк.);

  митної декларації (на ___ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки тваринництва,
зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Відомості про суб'єкта господарювання

1. Найменування:

повне _________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Телефон ______________________ Факс ________________ E-mail _____________________________

3. Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) _________________________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _______________________________________

Телефон ______________________ Факс ________________ E-mail ______________________________

5. Назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції) ______________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Форма власності ______________________________________________________________________

7. Види діяльності за КВЕД _______________________________________________________________

8. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) (для фізичних осіб - підприємців) ___________________________________

10. Банківські реквізити __________________________________________________________________

11. Орган управління майном _____________________________________________________________

12. Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції, в тому числі обладнання (без податку на додану вартість)*, тис. грн ________________________________________________________________

13. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 11 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на ___ арк.);

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (на _ арк.);

  типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для часткового відшкодування вартості будівництва тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  типова форма N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для часткового відшкодування вартості реконструкції тваринницьких об'єктів (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника суб'єкта господарювання копія кошторисної частини проектної документації (на __ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.);

  копія звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 01 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби (для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці, доїльних залів) (на __ арк.);

  інформація суб'єкта господарювання про створення робочих місць (для об'єктів вартістю 500 і більше млн грн (без урахування податку на додану вартість) (на __ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва або реконструкції придбаних тваринницьких об'єктів незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Комісії Мінекономіки для надання
державної підтримки тваринництва,
зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

ЗАЯВКА
для отримання часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

Прошу розглянути документи для нарахування часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції підприємств із зберігання та переробки зерна за бюджетною програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)".

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

1. Найменування:

повне _________________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________________________________

2. Місцезнаходження ____________________________________________________________________

Телефон ________________________ Факс ________________ E-mail ____________________________

3. Види діяльності за КВЕД _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________________

5. Форма власності ______________________________________________________________________

6. Орган управління майном ______________________________________________________________

7. Банківські реквізити ___________________________________________________________________

8. Назва та місце розташування об'єкта (об'єктів) будівництва /реконструкції

1) ____________________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________________

9. Вартість завершених етапів (черг) будівництва/реконструкції (без податку на додану вартість)*:

1) ______________ тис. грн;**

2) ______________ тис. грн;**

10. Інформація про пов'язаних осіб у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:

1) у разі наявності заповнюється Інформація про всіх пов'язаних осіб, які протягом ________ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" згідно з додатком;

2) у разі відсутності:

  відсутні пов'язані особи у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Додатки (документи, зазначені у пункті 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами)):

  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (на ___ арк.);

  довідка про відкриття поточного рахунку, видана банком (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта із зберігання та переробки зерна (на __ арк.);

  типова форма N ОЗ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" (для об'єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) - для об'єктів нового будівництва (на __ арк.);

  типова форма N ОЗ-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів" - для об'єктів реконструкції (на __ арк.);

  засвідчена підписом керівника сільськогосподарського товаровиробника копія кошторисної частини проектної документації (на __ арк.);

  довідка, чинна на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (у паперовій або електронній формі) (на __ арк.);

довідка, чинна на дату подання заявки, про набуття (підтвердження) статусу платника єдиного податку четвертої групи, видана місцевим контролюючим органом, та розрахунок питомої вартості поставлених сільськогосподарських товарів/послуг, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, який становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених за попередній податковий (звітний) рік, завірений контролюючим органом за місцем основного податкового обліку сільськогосподарського товаровиробника (на __ арк.).

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* У разі будівництва або реконструкції придбаних об'єктів незавершеного будівництва із зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об'єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт.

** Вказується загальна вартість завершених етапів (черг) будівництва/реконструкції (без податку на додану вартість) в тому числі за наявності вартість обладнання для зберігання та переробки зерна, яке вже частково компенсоване за рахунок коштів за бюджетними програмами 1201150 (2801580) "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" та 1201100 (2801230) "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств".

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
про всіх пов'язаних осіб, які протягом ____ року є отримувачами державної підтримки за програмою "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)"

станом на "___" ____________ 20__ року

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) пов'язаної особи

Код згідно з ЄДРПОУ

Сума отриманої державної підтримки, тис. грн

усього

у тому числі:

для компенсації відсотків

для компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

для дотації за утримання корів

для часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

для часткового відшкодування вартості тваринницьких об'єктів

для часткового відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 

Мінекономіки для надання
державної підтримки тваринництва,
зберігання та переробки
сільськогосподарської продукції,
аквакультури (рибництва)

ПОВІДОМЛЕННЯ
для внесення сільськогосподарського товаровиробника до переліку претендентів, які мають намір отримати часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

Відомості про сільськогосподарського товаровиробника

(у редакції статті 16-1.1 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України")

1. Найменування:

повне _______________________________________________________________________________

скорочене (за наявності) ________________________________________________________________

2. Місцезнаходження __________________________________________________________________

Телефон _____________________________________ E-mail __________________________________

3. Види діяльності за КВЕД _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

5. Підтверджую набуття статусу платника єдиного податку четвертої групи.

За даними контролюючого органу за місцем основного податкового обліку питома вартість сільськогосподарських товарів / послуг становить ________ відсотків вартості всіх товарів / послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Відомості про об'єкт (об'єкти) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна

1. Найменування об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна (зернофуражне сховище, елеватор, механізований зерносклад, зерноочисний та зерноочисно-сушильний пункт, підприємство з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), зокрема виробничі та допоміжні споруди, призначені для зберігання зерна; силоси для зерна; будівлі для зберігання зерна; виробничі та адміністративні будівлі; споруди пунктів приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна), кількість об'єктів, кадастровий номер земельної ділянки та адреса / місцезнаходження:

1) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Потужність об'єкта (об'єктів) будівництва / реконструкції із зберігання та переробки зерна (зернофуражного сховища, елеватора, механізованого зерноскладу, зерноочисно- та зерноочисно-сушильного пункту, підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), зокрема виробничих та допоміжних споруд, призначених для зберігання зерна; силосів для зерна; будівель для зберігання зерна; виробничих та адміністративних будівель; споруд пунктів приймання, зберігання, очистки та відвантаження зерна):

1) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна / тонн комбікормів на добу;

2) ___________ тис. тонн одночасного зберігання зерна / тонн комбікормів на добу;

3) зерноочисного та зерноочисно-сушильного пункту ________________________ тис. тонн на рік;

4) __________________________________________________________________________________
         (виробничі та адміністративні споруди, пункти приймання, очистки та відвантаження зерна - зазначити потрібне)

3. Стадія будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна на момент подання цього повідомлення сільськогосподарським товаровиробником (за умови його початку) - номер та дата реєстрації в ДАБІ повідомлення про початок будівельних робіт, описово - відсоток готовності, освоєно коштів (тис. грн) та інше:

1) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2) ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Дата початку будівництва / реконструкції об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна:

1) ___________________;
                  (місяць, рік)

2) ___________________
                   (місяць, рік)

5. Орієнтовна дата прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом / реконструкцією об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна:

1) ___________________;
                (місяць, рік)

2) ___________________
                (місяць, рік)

6. Очікувана загальна вартість закінченого будівництвом / реконструкцією об'єкта (об'єктів) із зберігання та переробки зерна (без податку на додану вартість згідно з проектно-кошторисною документацією):

1) ________________ тис. грн, у тому числі вартість обладнання ____________________ тис. грн;

2) ________________ тис. грн, у тому числі вартість обладнання ____________________ тис. грн.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року N 107 (зі змінами), ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник

__________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

Журнал обліку
фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняка великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини

Дата народження тварини

Вік тварини (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

Журнал обліку
фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк, набутий шляхом переміщення від інших власників

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті)

Місце проживання

Номер поточного рахунку, відкритого у банку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер молодняка великої рогатої худоби, серія і номер паспорта тварини

Дата народження тварини

Дата переміщення тварини в господарство власника

Вік тварини (повних місяців)

Кількість місяців утримання переміщених тварин у господарстві власника (повних місяців)

Дата прийняття документів

Дата першого подання документів

Підпис фізичної особи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

за ____________ 20__ року
(місяць)

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Номер, дата, термін дії кредитного договору, міс.

Початкова сума кредиту

Сума кредиту, використаного за цільовим призначенням

Відсоткова ставка за користування кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за користування кредитом

Сума компенсації

найменування/
прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ/
серія та номер паспорта

індивідуальний податковий номер

попередній Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
               (П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Копії заявок для отримання компенсації відсотків, наданих суб'єктами господарювання, додаються.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

за ____________ 20__ року
(місяць)

_____________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документа-
цією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредит-
ного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

наймену-
вання/ прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ/ серія та номер паспорта

індивідуа-
льний податковий номер

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

сплачено згідно з поперед-
нім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на облад-
нання

усього

з них на облад-
нання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
            (П. І. Б. уповноваженої особи банківської установи)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

Копії заявок для отримання компенсації вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, наданих суб'єктами господарювання, додаються.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами і власниками тварин та яким нарахована дотація за утримання корів

(станом на 01 січня/01 липня* 20__ року)

N
з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Поголів'я корів станом на 01 січня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Поголів'я корів станом на 01 липня, голів

Сума нарахованої дотації, тис. грн

Нараховано усього, тис. грн

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

 

згідно з ф-24, наданою суб'єктом господарювання

підтверджене Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин

на яке нараховується дотація

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 
 
____________
(підпис)

 
 
_______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається необхідна дата.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, який народився у господарствах фізичних осіб

на ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер тварини

Дата народження тварини

Нараховано і виплачено дотації у попередньому році, грн*

Нарахована дотація за період утримання у поточному році

Сума нарахованої дотації у поточному році, грн

від 1 до 5 місяців, грн

від 5 до 9 місяців, грн

від 9 до 13 місяців, грн

усього

згідно із попередньою відомістю

до виплати, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради або
ради об'єднаної територіальної громади

 
_________________________
(підпис)

 
_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Для власників, яким у попередньому році виплачено дотації не в повному обсязі (менше, ніж 2500 грн).

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ВІДОМІСТЬ
фізичних осіб, які мають право на отримання дотації за молодняк, набутий шляхом його переміщення від інших власників

на ____________ 20__ року

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Ідентифікаційний номер тварини

Дата народження тварини

Дата переміщення тварини в господарство власника

Нарахована дотація у поточному році за період утримання молодняка, набутого шляхом переміщення від інших власників

Сума нарахованої дотації у поточному році, грн

I період утримання (за перші чотири місяці утримання), грн

II період утримання (за наступні чотири місяці утримання), грн

III період утримання (за наступні чотири місяці утримання), грн

усього

згідно із попередньою відомістю

до виплати, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова сільської, селищної, міської ради або
ради об'єднаної територіальної громади

 
_________________________
(підпис)

 
_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які є юридичними особами, яким нараховано часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

(за закуплені племінні (генетичні) ресурси у період з 01 жовтня 20__ року до 30 вересня 20__ року)

N з/п

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Код згідно з ЄДРПОУ

Кількість закуплених племінних (генетичних) ресурсів, голів, доз, штук

Вартість закуплених племінних (генетичних) ресурсів (без податку на додану вартість), тис. грн

Нараховано коштів, тис. грн

Закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені в режимі імпорту

 

 

 

 

 

 

Закуплена в Україні ідентифікована сперма бугаїв вітчизняного походження або ввезена в режимі імпорту за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю

 

 

 

 

 

 

Ембріони великої рогатої худоби

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 
 
____________
(підпис)

 
 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів

станом на "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб'єкта господарювання, номер поточного рахунку, найменування відділення банку, назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції), код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом, голів / Потужність доїльного залу, голів / Потужність підприємств з переробки сільсько-
господарської продукції, тонн / добу

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуа-
тації, осіб

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшкоду-
вання, тис. грн

Розмір частко-
вого відшко-
дування вартості об'єктів, тис. грн

згідно з заявкою

згідно з проектно-кошторисною документацією

згідно з декларацією / сертифікатом

згідно з актами ОЗ-1 та ОЗ-2

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди (103)

у тому числі облад-
нання (104)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 
 
______________
(підпис)

 
 
___________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

РЕЄСТР
сільськогосподарських товаровиробників, яким нараховано часткове відшкодування вартості об'єктів із зберігання та переробки зерна

станом на "___" ____________ 20__ року

N
з/п

Найменування та місцезнаходження сільськогосподарського товаровиробника, код згідно з ЄДРПОУ, номер поточного рахунку, найменування відділення банку, назва та місце розташування об'єкта будівництва (реконструкції)

Потужність об'єкта із зберігання та переробки зерна - тонн одночасного зберігання / тонн комбікормів на добу; зерноочисного та зерноочисно-сушильного пункту - тис. тонн на рік

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без податку на додану вартість), тис. грн

Вартість, взята за основу для розрахунку розміру часткового відшкодування, тис. грн

Розмір часткового відшкодування вартості об'єктів, тис. грн

згідно з заявкою

згідно з проектно-кошторисною документацією

згідно з декларацією / сертифікатом

згідно з актами ОЗ-1 та ОЗ-2

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди

у тому числі облад-
нання

усього

з них: будинки і споруди (103)

у тому числі облад-
нання (104)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комісії Мінекономіки для надання державної підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

 
 
______________
(підпис)

 
 
____________________________
(ініціали та прізвище)

____________
* Зазначається у розрізі регіонів та по Україні.

"___" ____________ 20__ року

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію відсотків

за ____________ 20__ року
(місяць)

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту

Номер, дата, термін дії кредит-
ного договору

Початкова сума кредиту

Сума кредиту, використаного за цільовим призначенням

Відсоткова ставка за користування кредитом

Ставка НБУ

Сума сплачених відсотків за користування кредитом

Сума компенсації

найменування/ прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ/ серія та номер паспорта

індивідуа-
льний податковий номер

поперед-
ній Реєстр

цей Реєстр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
                    (П. І. Б. уповноваженої особи Мінекономіки)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Зазначається у розрізі банків та щодо всіх банків разом.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ЗАГАЛЬНИЙ РЕЄСТР
суб'єктів господарювання, які набули право на компенсацію вартості об'єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів

за ____________ 20__ року
(місяць)

______________________________________________________________
(найменування банківської установи)

Реквізити банку:

код банку згідно з ЄДРПОУ ______________

МФО __________

рахунок банку __________________

(грн)

N
з/п

Найменування позичальника

Цільове призначення кредиту (назва проекту згідно з проектно-
кошторисною документацією)

Сума кредиту

Номер, дата, термін дії кредит-
ного договору, міс.

Обсяг використаних коштів за кредитним договором (без урахування податку на додану вартість)

Сума нарахованої компенсації

Сума компенсації

найменування/
прізвище, ім'я, по батькові

код згідно з ЄДРПОУ/ серія та номер паспорта

індивіду-
альний податковий номер

за весь період

у т. ч. за звітний період

усього

у т. ч. за звітний період

згідно з поперед-
нім Реєстром

підлягає сплаті за цим Реєстром

усього

з них на облад-
нання

усього

з них на облад-
нання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________
                 (П. І. Б. уповноваженої особи Мінекономіки)

_________________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ р.

____________
* Інформація зазначається в розрізі банків та щодо всіх банків разом.

Примітка. У разі використання кредиту на рівні 25 відсотків і більше проводиться перевірка цільового використання кредиту.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

___________________________________
          (адміністративно-територіальна одиниця)

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за молодняк

на ____________ 20__ року
(місяць)

1. Народжений в господарствах фізичних осіб

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього*

Нарахована дотація за період утримання у поточному році*

Сума нарахованої дотації*, грн

від 1 до 5 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 5 до 9 місяців, голів

нараховано дотації, грн

від 9 до 13 місяців, голів

нараховано дотації, грн

усього

згідно з попередньою зведеною відомістю

до виплати, грн

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Набутий шляхом переміщення від інших власників

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього*

Нарахована дотація за період утримання молодняка в поточному році*

Сума нарахованої дотації*, грн

за перші чотири місяці утримання, голів

нараховано дотації, грн

за наступні чотири місяці утримання, голів

нараховано дотації, грн

за наступні чотири місяці утримання, голів

нараховано дотації, грн

усього

згідно з попередньою зведеною відомістю

до виплати, грн

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разом

N
з/п

Кількість фізичних осіб

Кількість голів, усього*

голів

грн

голів

грн

голів

грн

Сума нарахованої дотації*, грн

усього

згідно з попередньою зведеною відомістю

до виплати, грн

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник структурного підрозділу _____________________ облдержадміністрації,
що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку

 
________________
(підпис)

 
______________________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Інформація надається наростаючим підсумком.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів'я тварин, у тому числі поголів'я тварин, вартість яких частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин

Поголів'я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

Поголів'я тварин станом на 01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

Телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

 

Свинки та кнурці

 

 

 

 

 

Вівцематки, барани, ярки

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи -
підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я великої рогатої худоби, усього голів

 

 

 

у тому числі корів

 

 

 

Худоба м'ясного напряму, усього голів

 

 

 

у тому числі корови м'ясного напряму

 

 

 

Середній річний удій молока від однієї корови, кілограмів

 

 

 

Середньодобовий приріст великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вироблено молока, центнерів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) великої рогатої худоби, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови великої рогатої худоби, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Вихід телят на 100 корів, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера молока, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) великої рогатої худоби, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності скотарства, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

____________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи -
підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я свиней усього, голів

 

 

 

у тому числі основних свиноматок

 

 

 

Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів

 

 

 

Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів

 

 

 

Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від свинарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність об'єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

________________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи -
підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів'я птиці, усього, тис. голів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

курей

 

 

 

гусей

 

 

 

качок

 

 

 

індиків

 

 

 

Одержано яєць, тис. штук

 

 

 

Середня несучість однієї курки-несучки на рік, штук

 

 

 

Вирощено (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, центнерів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня забійна вага однієї голови птиці, кілограмів

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Собівартість 1 центнера приросту живої маси птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) птиці, гривень

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

кури

 

 

 

гуси

 

 

 

качки

 

 

 

індики

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від скотарства, усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності птахівництва, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від суб'єкта господарювання про діяльність підприємства з переробки сільськогосподарської продукції, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи -
підприємця) суб'єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Перероблено продукції, усього, тонн:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Потужність підприємства з переробки, тонн/доба:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Собівартість переробки однієї тонни продукції, гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Прибуток (+), збиток (-) від переробки продукції, тис. гривень:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Рівень рентабельності переробки продукції, %:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

Кількість створених робочих місць, усього, у тому числі на підприємстві з переробки:

 

 

 

молока

 

 

 

м'яса

 

 

 

побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, II категорії

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ІНФОРМАЦІЯ
від сільськогосподарського товаровиробника про діяльність об'єкта із зберігання та переробки зерна, вартість якого частково відшкодована

________________________________________________________________________________
(найменування сільськогосподарського товаровиробника, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___" ____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Потужність об'єкта будівництва / реконструкції із зберігання зерна, тис. тонн одночасного зберігання

 

 

 

Усього проведено доробку та зберігання зерна протягом звітного року, тис. тонн

 

 

 

Коефіцієнт обертання та використання обладнання з доробки та зберігання зерна протягом звітного року

 

 

 

Окуплено затрат на будівництво та реконструкцію об'єкта із зберігання зерна протягом звітного року, %

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) від зберігання зерна усього, тис. гривень

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

Потужність підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), тонн комбікормів на добу

 

 

 

Усього вироблено підприємством кормових домішок та сумішей (комбікормів) протягом звітного року, тонн

 

 

 

Прибуток (+), збитки (-) підприємства з виробництва кормових домішок та сумішей (комбікормів), усього, тис. грн

 

 

 

Рівень рентабельності, %

 

 

 

Кількість створених робочих місць

 

 

 

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

ВІДОМІСТЬ
для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на ____________ 20 __ року

________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, який є юридичною особою, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року: ______ голів

Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року: _____ голів

Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року: ______ голів

N з/п

Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*

Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів'я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози* згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 плідника***, доз

1

2

3

4

5

6

7

Сперма плідників*, використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

х

Сперма плідників*, використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

 

х

Усього***

 

 

 

 

х

Усього закуплено та витрачено спермодоз****

 

х

 

 

 

____________
* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів'я, має бути ідентифікована, а бугаї - внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м'ясних порід / Каталогу бугаїв м'ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів'я великої рогатої худоби та усього по суб'єкту господарювання.

**** Зазначається в розрізі бугаїв по кожній ціні окремо.

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

 

Інформація
від суб'єкта господарювання про створення робочих місць

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ

Види діяльності за КВЕД

Вид будівництва (Б - нове будівництво, Р - реконструкція)

Кількість створених робочих місць відповідно до акта готовності об'єкта до експлуатації, осіб

Середньооблікова кількість штатних працівників, яка обліковується в установленому порядку, осіб

за минулий рік

на останню звітну дату поточного року

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_______________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

 

Директор департаменту фінансової
роботи та господарського забезпечення

О. Бояркіна

Опрос